پایان نامه های کارشناسی ارشد

سبب شناسی کمال‌گرایی ، ابعاد و نظریه های کمال‌گرایی

سبب شناسی کمال‌گرایی 1-وراثت[1] و عوامل زیست شیمیایی: شواهد واضح و مستقیمی در مورد این‌که کمال‌گرایی علت ژنتیکی و زیست شیمیایی دارد، وجود ندارد. 2- یادگیری[2]: اگر شما کمال‌گرا هستید، احتمالاً در کودکی یادگرفته‌اید که دیگران با توجه به کارایی شما در انجام کارها به شما بهاء می‌دهند، درنتیجه احتمالاً شما یادگرفته‌اید در صورتی به […]

پایان نامه های کارشناسی ارشد

لیست فایل های رشته روانشناسی درباره افسردگی

در معنای محدود پزشکی افسردگی به منزله یک بیماری خلق و خو یا کنش خلق و خو است. در سطح معمول بالینی افسردگی نشانگانی است که تحت سلطه خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی و غیرلفظی به صورت عواطف غمگین، اضطرابی و یا حالتهای برانگیختگی نشان داده میشود. در معنای دیگر افت گذرا […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی روانشناسی بالینی پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی عنوان: رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر   نیمسال تحصیلی پاییز 1393   فهرست مطالب عنوان                                                                                                           صفحه   چکیده فارسی.. 1 فصل […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه اثر بخشی آموزش مبتنی بر ذهن اگاهی بر افسردگی، پرخاشگری و اضطراب کودکان (11 – 6) سال خانواده های طلاق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج   دانشکده­ی علوم انسانی-گروه روانشناسی   پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی بالینی   عنوان: اثر بخشی آموزش مبتنی بر ذهن اگاهی بر افسردگی، پرخاشگری و اضطراب کودکان (11 – 6) سال خانواده های طلاق   تابستان  1396     چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه اثر بخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی بر افسردگی، پرخاشگری و اضطراب کودکان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج   دانشکده­ی علوم انسانی-گروه روانشناسی   پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی بالینی   عنوان: اثر بخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی بر افسردگی، پرخاشگری و اضطراب کودکان (11 – 6) سال خانواده های طلاق   تابستان  1396     چکیده پژوهش حاضر به منظور […]

پایان نامه های ارشد

رویکرد راه حل محور : پروپوزال،پروژه ، پایان نامه، گزارش سمینار با موضوع رویکرد …

                                         پایان نامه ها با موضوع “رویکرد راه حل محور ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره رویکرد راه حل محور درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  […]

پایان نامه های ارشد

چرخه زندگی : دانلود پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال درباره چرخه زندگی

                                         پایان نامه ها با موضوع “چرخه زندگی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره چرخه زندگی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

عاطفه منفی : پروپوزال،پروژه ، پایان نامه، گزارش سمینار با موضوع عاطفه منفی

                                         پایان نامه ها با موضوع “عاطفه منفی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره عاطفه منفی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

سودمندی ادراک شده : دانلود پروژه ، پایان نامه، سمینار، پروپوزال با موضوع سودمندی …

                                         پایان نامه ها با موضوع “سودمندی ادراک شده ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره سودمندی ادراک شده درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال […]

پایان نامه های ارشد

روانشناسی بالینی ارشد : پروژه ، پایان نامه، سمینار، پروپوزال درباره روانشناسی بالینی ارشد

                                         پایان نامه ها با موضوع “روانشناسی بالینی ارشد ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره روانشناسی بالینی ارشد درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال […]

پایان نامه های ارشد

واسطه گری : پروژه ، پایان نامه، سمینار، پروپوزال در مورد واسطه گری

                                         پایان نامه ها با موضوع “واسطه گری ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره واسطه گری درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

امور اجرایی : پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال درباره امور اجرایی

                                         پایان نامه ها با موضوع “امور اجرایی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره امور اجرایی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

داده های ورودی : پایان نامه ، پروژه ، سمینار ، پروپوزال داده های ورودی

                                         پایان نامه ها با موضوع “داده های ورودی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره داده های ورودی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال […]

پایان نامه های ارشد

امنیت روانشناختی : پروپوزال،پروژه ، پایان نامه، سمینار درباره امنیت روانشناختی

                                         پایان نامه ها با موضوع “امنیت روانشناختی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره امنیت روانشناختی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

طرحواره های ناسازگار اولیه : پروژه ، پایان نامه، سمینار، پروپوزال درباره طرحواره های ناسازگار …

                                         پایان نامه ها با موضوع “طرحواره های ناسازگار اولیه ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره طرحواره های ناسازگار اولیه درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  […]

پایان نامه های ارشد

حادثه ناگوار : پروژه ، پایان نامه، سمینار، پروپوزال حادثه ناگوار

                                         پایان نامه ها با موضوع “حادثه ناگوار ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره حادثه ناگوار درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

وسواس فکری عملی : پایان نامه در مورد وسواس فکری عملی

                                         پایان نامه ها با موضوع “وسواس فکری عملی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره وسواس فکری عملی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال […]

پایان نامه های ارشد

شناختی ـ رفتاری : پروپوزال، پایان نامه، سمینار شناختی ـ رفتاری

                                         پایان نامه ها با موضوع “شناختی ـ رفتاری ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره شناختی ـ رفتاری درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال […]

پایان نامه های ارشد

جانبازان اعصاب : دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار با موضوع جانبازان اعصاب

                                         پایان نامه ها با موضوع “جانبازان اعصاب ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره جانبازان اعصاب درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

استرس ادراک شده : پایان نامه ، پروژه ، سمینار در مورد استرس ادراک …

                                         پایان نامه ها با موضوع “استرس ادراک شده ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره استرس ادراک شده درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال […]

پایان نامه های ارشد

روش های فرا ابتکاری : دانلود پروپوزال،پروژه ، پایان نامه، سمینار روش های …

                                         پایان نامه ها با موضوع “روش های فرا ابتکاری ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره روش های فرا ابتکاری درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  […]

پایان نامه های ارشد

بیماران معتاد : پروژه ، پایان نامه، سمینار، پروپوزال درباره بیماران معتاد

                                         پایان نامه ها با موضوع “بیماران معتاد ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره بیماران معتاد درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]