راهنمای نگارش پایان نامه

نمونه پایان نامه درباره حقوق ثبت

بخش هایی از فصل دوم : متن کامل به همراه منابع کامل در فایل هایی که در متن زیر لینک شده است، موجود می باشد. پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:حمایت كیفری از حقوق ثبت مبحث اول: سابقة تاریخی حقوق ثبت گفتار اول : سابقه حقوق ثبت در دوره هخامنشیان بند نخست : قبل از […]

پایان نامه های کارشناسی ارشد

پیش فروش ساختمان و مجازات پیش فروشنده

مجازات پیش فروشنده ماده ۲۳ ق.پ.س قوی ترین ضمانت اجرا را برای هدایت پیش فروشنده به طرف تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش در نظر گرفته است؛ چرا که برای متخلفان مجازات کیفری نسبتا سنگینی در نظر گرفته است. ماده مذکور مقرر می دارد: «اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا […]

پایان نامه های کارشناسی ارشد

شرایط شکلی قرارداد پیش فروش ساختمان

پس از بحث و بررسی شرایط ماهوی قرارداد پیش فروش ساختمان در این فصل به شرایط شکلی این قرارداد خواهیم پرداخت. شرایط شکلی را در سه مبحث بررسی می کنیم. در مبحث اول به تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش ساختمان می پردازیم و در مبحث دوم شرایط شکلی پیش از تنظیم قرارداد را توضیح […]

پایان نامه های کارشناسی ارشد

مالکیت تدریجی پیش خریدار در پیش فروش ساختمان

مالکیت تدریجی پیش خریدار و تنظیم سند رسمی بدون نیاز به مراجعه به دادگاه در فصل اول در خصوص اختلاف در مورد ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان بحث کردیم. در قانون پیش فروش ساختمان و براساس ماده ۱۳ آن، پیش خریدار همزمان با پرداخت اقساط مالک ساختمان محسوب می شود. لذا این ماده به اختلافات […]

پایان نامه های کارشناسی ارشد

شرایط ماهوی قرارداد پیش فروش ساختمان – قسمت دوم

  اعلام اراده گفتار را با این سوال آغاز می کنیم که در قرارداد پیش فروش ساختمان آیا ابراز اراده به هر طریقی معتبر است یا نیاز به تشریفات خاصی دارد؟ تشریفاتی بودن یک عقد مستلزم این است که ابتدا مشخص شود منظور از این نوع عقود چیست؟دو نظر مقابل هم وجود دارد که در […]

پایان نامه های کارشناسی ارشد

 نقد و بررسی در خصوص بعضی از مواد قانون پیش ­فروش ساختمان

  یک نگاه گذرا و اجمالی به این قانون داشته باشیم، البته قبل از آن باید به یاد داشته باشیم که قانون مدنی سال 1307 که بیع را در ماده 338 تعریف و ماده 361 در باب بیع گفته­است که اگر در بیع عین معلوم شود که بیع وجود نداشته ، بیع باطل است. نکته […]

پایان نامه های کارشناسی ارشد

ایرادات قانون پیش ­فروش ساختمان

 لیست تمام پایان نامه های تمام متن (متن کامل) درباره پیش فروش ساختمان : دانلود پایان نامه در مورد:بررسی تعهدات خریدار و فروشنده در عقد پیش فروش ساختمان پایان نامه بررسی حقوق و قانون پیش فروش ساختمان پایان نامه حقوق : نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی پایان […]

پایان نامه های کارشناسی ارشد

راهکارهای الزام طرفین به تنظیم سند رسمی برای پیش فروش ساختمان

در مبحث اول از فصل دوم در خصوص تشریفات عقد و طریقه اعلام اراده در قرارداد پیش فروش ساختمان بحث کردیم. اینک با توجه به توضیحات بالا باید گفت: هرچند در بیشتر موارد قانونگذار اصل را بر اعتبار اسناد عادی قرار داده، لیکن درقرارداد پیش فروش چنانچه قرارداد بدون تنظیم سند رسمی یعنی با سند […]

پایان نامه های کارشناسی ارشد

نقد و بررسی در خصوص بعضی از مواد قانون پیش ­فروش ساختمان

یک نگاه گذرا و اجمالی به این قانون داشته باشیم، البته قبل از آن باید به یاد داشته باشیم که قانون مدنی سال 1307 که بیع را در ماده 338 تعریف و ماده 361 در باب بیع گفته­است که اگر در بیع عین معلوم شود که بیع وجود نداشته ، بیع باطل است. نکته دیگر […]

پایان نامه های کارشناسی ارشد

شرایط شکلی پیش از تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان

منظور از شرایط شکلی پیش از تنظیم قرارداد همان شرایطی است که عمدتا در ماده ۴ قانون آمده است در این ماده می خوانیم: « تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک زیر است: ۱ـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این‌که مورد معامله در […]

پایان نامه

دانلود پایان نامه با موضوع مرجع صدور اجرائیه در دفاتر اسناد رسمی – تنظیم و اجرا سند

 بند دوم:  مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد به استناد بندالف ماده ۲ آیین نامه لازم الاجراسایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء و مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه نماید. در اینجا نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که: چون طبق […]

پایان نامه

پایان نامه مزایده – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی

مزایده: صورت خاصی از فروش مال که خریداران با هم رقابت کرده و هریک قیمتی بیش از آنچه که ابتدا به بایع عرضه شده عرضه می نمایند ثمن آخرین قیمتی که عرضه شده و چون قیمت معینی که از طرف بایعی ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است[۱]. همچین مزایده برابر […]

پایان نامه

دانلود پایان نامه درباره مزایای سند رسمی در حقوق

بند ششم : مزایای سند رسمی در مزایای سند رسمی نسبت به سند عادی می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- یکی از فواید مهم ثبت سند رسمی حیات منابع و منافع ملی است. با قولنامه خیلی ساده می شود جنگلی را فروخت یا زمین کشاورزی را تقسیم کرد، مال وقفی را اصلاً از […]

پایان نامه

پایان نامه مدارک لازم جهت درخواست اجراییه – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی

گفتارسوم : مدارک لازم جهت درخواست اجراییه الف: برای صدور اجرائیه چک طبق ماده ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر باید اوراق زیر به ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده در آن محل واقع است تسلیم شود: ۱- درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت. ۲- اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن. ب ـ برای صدور […]

پایان نامه

دانلود پایان نامه در مورد فرق سند رسمی و سندعادی غیر تجاری : تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی

ب: سندعادی غیر تجاری منظور از سند عادی غیر تجاری اسنادی است که در یکی از موارد ذیل مورد استفاده قرار می گیرند: ۱- سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی مانند اجاره نامه عادی، بیع نامه عادی و… ۲- نامه های خصوصی ۳- اسناد تنظیمی در کشورهای خارجه – البته به شرطی که این […]

پایان نامه

پایان نامه با موضوع موارد عدم تعلق حق الاجرا – تنظیم و اجرائیه سند

  الف: هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شود تا زمانی که حکم قطعی به اعتبار سند صادر نشده، حق الااجرا تعلق نمی گیرد. (ماده ی ۱۵۹ آ.ا.م.ا.ر) ب: هرگاه محرز شود متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است، حق الااجرا تعلق نمی گیرد. (ماده ی ۱۶۵ […]

پایان نامه

دانلود پایان نامه با موضوع نحوه صدور اجراییه – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی

بند اول : نحوه صدور اجراییه مرحله ای از مراحل عملیات اجرایی، صدور دستور صدور اجرائیه و اجرای این دستور است. این مرحله، در واقع پس از تقاضای ذینفع برای صدور این دستور آغاز می شود. به استناء ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر مرحله اول از عملیات اجرائی تا ۴۸ ساعت پس از تسلیم تقاضای صدور اجراییه […]

پایان نامه

نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای – تنظیم و اجرائیه سند در دفاتر اسناد رسمی

  بند اول : تعاریف در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی سند ذمه ای چنین تعریف شده است؛ «سندی است حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس (که کلی آن جنس بر عهده اوست) مانند سند تعهد پرداخت چند خروار گندم. بیشتر در معنی اول به کار می رود»[۱]. اما […]

پایان نامه

دانلود پایان نامه درباره وجه الالتزام – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی

ه: وجه الالتزام در بعضی از اسناد برای تخلف از انجام تعهد در موقع مقرر وجه الالتزام محقق می شود. این وجه الالتزام دو نوع ممکن است باشد: وجه التزام: مبلغی است که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تاخیر اجرای آن به موجب توافق معین کند. ماهیت وجه […]

پایان نامه

پایان نامه ها درباره سند عادی یا رسمی بودن رأی داور

در اینکه آیا رأی داور در تقسیم بندی اسناد، جزو سند رسمی محسوب می شود یا عادی، تقریباً همه نویسندگان حقوق متفق القول هستند که رأی داور، ویژگی های سند رسمی را ندارد.[۱] به عبارت دیگر چون رأی داور شرایط مندرج در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی را در خصوص اسناد رسمی ندارد و دفاتر اسناد […]

پایان نامه

پایان نامه ها درباره شکایات اجرایی – تنظیم و اجراییه سند

برابر ماده ۴۱ آ.ا.م.ا.ر بعد از بازداشت اموال متعهد توسط مامور اجرای ثبت اموال نامبرده بازداشت و به حافظ سپرده می شود که برابر ماده ۴۳ الی ۴۸ آ.ا.م.ا.ر نگهداری اموال با نامبرده است که هزینه ی آن توسط رئیس ثبت تعیین خواهد شد. الف: تعریف: حقی که برای امین در نگهداری مال مورد ودیعه […]

پایان نامه

دانلود پایان نامه با موضوع رسیدگی به مدارک متعهد – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی

و: رسیدگی به مدارک متعهد آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک بند ۱۶۰ در این باره نوشته اند: «اگر بدهکار یا متعهد قبض اداره دارایی را راجع به مالیات و یا قبض شهرداری نسبت به عوارض قانونی و یا فیش بانکی حاکی از پرداخت بدهی به حساب بانکی بستانکار یا متعهد […]