راهنمای نگارش پایان نامه

راهنمای پایان نامه درباره جرم سرقت و کلاهبرداری

دموی فایل ها هم برای دانلود در همین صفحه درج شده اند. از زمانى که مالکیت خصوصى در میان بشر به رسمیت شناخته شد، متعاقب آن تجاوز به اموال و تعرض به مالکیت نیز جرم تلقى شده و براى آن مجازات منظور شده است. از سویى، سهولت ارتکاب جرایم علیه اموال و محسوس بودن سود […]

حقوق

پایان نامه بررسی تطبیقی احکام و آثار قوانین مربوط به مؤجر و مستأجر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه     عنوان: بررسی تطبیقی احکام و آثار قوانین مربوط به مؤجر و مستأجر     بهار 1394   فهرست مطالب عنوان                     صفحه مقدمه. 1 فصل اول: کلیات مبحث اول: تعریف اجاره. 4 مبحث دوم: خصوصیات ویژگیهای عقد اجاره. 6 گفتار اول: معاوضی بودن عقد اجاره. 6 گفتار دوم: تملیکی […]

پایان نامه

پایان نامه ها درباره مفهوم و معیار تمیز شروع به جرم تخریب

بند اوّل: مفهوم و معیار تمیز شروع به جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی ایران و قوانین کشورهای دیگر «شروع به جرم» جرم مستقلی است و دارای ارکان و عناصر خاص خود بوده، از طرفی چون به حکم قانون برای رکن مادی آن مجازات پیش بینی گردیده است جرم محسوب می شود. قانون گذار در […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه – جرم کلاهبرداری

رابطه سببیت احراز رابطه سببیّت بین رفتارهای مجرمانه و نتیجه مرتبط بر آن، در همه جرایم مقید، لازم است و در تمام نظامهای حقوقی بر آن تأکید شده است.[۱] اگر مال تحصیل شده، به علتی غیر از انجام یافتن اعمال متقلبانه توسط مرتکب، به او تسلیم شود و بین عمل مرتکب و تحصیل مال رابطه […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه جرم کلاهبرداری

اتخاذ اسم یا صفت خلاف واقع روش ارتکاب جرم کلاهبرداری با توسل به این وسیله بدین نحو است که ابتدا مرتکب اسمی غیر از اسم خود و یا صفتی که دارای آن نیست، اتخاذ می نماید و از این طریق مجنی علیه را اغفال می کند، سپس درنتیجه این اغفال برمال مجنی علیه استیلاﺀ می […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جرم کلاهبرداری

تصرف در اموال منقول یا غیر منقول متعلق به غیر و بدون اجازه تصرف در آن مورد دیگری که قانونگذار در ماده ۳۳۶ قانون مجازات توسل به آن را از جمله وسایل تقلبی تلقی نموده تصرف کلاهبردار در مال منقول یا غیر منقولی است که در تملک او نیست و اجازه تصرف در آن را […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان کلاهبرداری

اهداف مانورهای متقلبانه هر گاه کذب با توسل به تایید شخص ثالث یا اوضاع و احوال و وسایل مادی خارجی استوار گردید مانور متقلبانه محقق است اما برای اینکه این مانور موجب تحقق کلاهبرداری گردد لازم است در مورد اهدافی که به طور حصری در قانون پیش بینی شده است به کار رفته باشد. بر […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره کلاهبرداری

وسایل و اشیاء مادی هر گاه متهم از شیئی که دارای ماهیت مادی است کمک گرفته و آنرا بر مجنی علیه ابراز نماید و بین آن شیء مادی و کذبش رابطه برقرار نماید و آنرا دلیل بر صحت اظهارات کذبش قرار دهد، عملش مانور متقلبانه تلقی می گردد، اشیایی که بدینوسیله استفاده می شود متعدد […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه کلاهبرداری

امیدوار کردن دیگران به امور غیر واقع تشخیص عملیات و راه های حیله و تقلبی که موجب امیدوار کردن دیگران به امور غیر واقع و تحصیل مال آنها می شود از امور عرفی بوده و بستگی به نظر قاضی دارد. بر طبق رای شماره ۱۱۸۳/۶۷۷۶ – ۱/۶/۱۳۱۶، شعبه پنجم دیوان عالی کشور:«اگر کسی مبلغی از […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : کلاهبرداری

وسایل متقلبانه نامعین(مانورهای متقلبانه) قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، مانورهای متقلبانه را تعریف نکرده، منتها از یک سو وسایل متقلبانه را به صورت تمثیل بیان کرده و از سوی دیگر با بکار بردن عبارت «وسایل تقلبی دیگر» مصادیق وسایل تقلبی را وسعت بخشیده است لذا برای جلوگیری از تعیین […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع رابطه سببیت : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

رابطه سببیت برای تحقق جرم کلاهبرداری باید اغفال مالباخته ناشی از رفتار مجرمانه یعنی توسل به حیله و تقلب و به کار بردن وسایل متقلبانه باشد و الا اگر اغفال مالباخته ناشی از کاربرد وسایل متقلبانه نباشد و یا اصلا اغفالی صورت نگیرد، جرم تام کلاهبرداری واقع نمی شود، بدین ترتیب باید بین رفتار مجرمانه […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره اغفال مجنی علیه :جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

از خصوصیات دیگر وسیله مورد استفاده برای ارتکاب کلاهبرداری این است که موجب اغفال و فریب قربانی شود به طوری که وی مال را با رضایت خود که در واقع ناشی از گول خوردن در اثر کاربرد وسایل متقلبانه بوده است، در اختیار مجرم قرار دهد. بنابراین اگر مجرم با بهره گرفتن از داروی بیهوشی […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

رفتار مجرمانه(رفتار مادی فیزیکی) اساس کلاهبرداری و ماهیت اصلی آن، استیلاء بر مال غیر از طریق حیله و تقلب است که آن را از سایر جرائم از قبیل سرقت و خیانت در امانت متمایز می سازد. توسل به حیله و تقلب به منظور اغفال مالباخته و استیلاء بر مال او دو پایه مهم و سازنده […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جرم (بزه) کلاهبرداری

تعلیق مجازات : تعلیق اجرای مجازات یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری است و ازجمله اقدامات ارفاقی و مناسب به حال محکومان کیفری محسوب می شود . که در قرن نوزدهم در مقررات بسیاری از کشورها نهادینه شده است . و اشکال متنوع آن در قرن بیستم ظهور یافته است . ظهور این […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه در مورد جرم (بزه) کلاهبرداری

عوامل ارفاقی مجازات مجازات ها مشقاتی هستند که  از طرف حاکمیت نسبت به شخصی که با ارتکاب جرم نظم جامعه را مختل   و به حقوق  طبیعتی یا قانونی افراد جامعه لطمه وارد کرده اعمال می گردد . ازاین رو همیشه در مجازات ها یک اعمال قدرت و یک اجرای عدالت نهفته است . درپاره ای […]

پایان نامه ارشد

خرید اینترنتی فایل تحقیق :جرم (بزه) کلاهبرداری

اقسام مجازات ها مجازات عبارت است از تنبیه و کیفری که به مرتکب جرم اعمال می شود . مجازات توام با رنج و تعب است و همین رنج و تعب ، مشخصه حقیقی مجازات و تفکیک آن از سایر اقدامات پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و نیز اقدامات مربوط به جبران ضرر و زیان […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه با موضوع جرم (بزه) کلاهبرداری

ارکان کلاهبرداری در این مبحث که شامل سه گفتار می باشد به بررسی ارکان جرم کلاهبرداری می پردازیم . در گفتار نخست به رکن قانونی در حقوق ایران که شامل دو دوره ی زمانی قبل و بعد از انقلاب می باشد می پردازیم . در حقوق عراق نیز این رکن را مورد بررسی قرار می […]

پایان نامه ارشد

مقاله (پایان نامه) جرم (بزه) کلاهبرداری

تفکیک کلاهبرداری از جرائم مشابه جرائم علیه اموال و مالکیت بخشی از جرائمی هستند که موضوع آنها مال و مالکیت می باشد سرقت و خیانت در امانت هم مانند کلاهبرداری از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت می باشند در عمل گاهی سه جرم مذبور با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند و در واقع سه […]

پایان نامه ارشد

فایل پایان نامه جرم (بزه) کلاهبرداری

مانور مانورهای متقلبانه یکی از ارکان اصلی رکن مادی در کلاهبرداری می باشد در واقع کلاهبرداری از طریق این مانورهای متقلبانه است که شخص را می فریبد و اموال او را تحصیل می نماید . منظور از روش یا مانور متقلبانه ترکیب اعمال خارجی و اسباب چینی همراه با مهارت خاص است که می توان […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه کلاهبرداری و تدلیس در حقوق

مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی : منظور از داشتن اختیارات واهی این است که از راه حیله و تقلب و یا تظاهر به موقعیت های سیاسی ، اجتماعی و اداری از شخص دیگری سوء استفاده مالی به عمل آید . مثل این که شخصی مدعی شود که با داشتن نفوذ کلام روی فلان […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع جرم (بزه) کلاهبرداری

کلاهبرداری: برای هر جرمی علاوه بر ملاک و مبنای وضع ، تعریفی وجود دارد . برخی از جرائم دارای تعریف قانونی و برخی دارای تعریفی حقوقی هستند . البته کلاهبرداری از جمله جرائمی است که قانون گذار برای آن تعریف جامع و مانعی ارائه نداده است بلکه به ذکر برخی از ویژگی ها و مصادیق […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کلاهبرداری و تدلیس در حقوق

جرایم از حیث وسیله مورد استفاده فاعل متفاوتند . در بعضی جرایم ، وسیله تاثیری در ماهیتت جرم ندارد و عمل مجرمانه با هر وسیله ای که واقع شد ، جرم واقع شده است ؛ اما در برخی جرایم نوع وسیله ممکن است منجر به تشدید مجازات شود . در بعضی از جرایم ، مانند […]