حقوق

پایان نامه اجاره اشخاص در آئینه فقه و حقوق موضوعه

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: حقوق  گرایش:  خصوصی   عنوان: اجاره اشخاص در آئینه فقه و حقوق موضوعه   بهار 1395   چکیده روابط حقوقی بین افراد و اشخاص (حقیقی و حقوقی) از دیرباز مورد توجه […]

پایان نامه های ارشد

حقوق ایران ،آمریکا : دانلود پروژه ، پایان نامه، سمینار، پروپوزال حقوق ایران ،آمریکا

                                         پایان نامه ها با موضوع “حقوق ایران ،آمریکا ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره حقوق ایران ،آمریکا درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال […]

پایان نامه های ارشد

مزد و حقوق : پروپوزال، پایان نامه، سمینار درباره مزد و حقوق

                                         پایان نامه ها با موضوع “مزد و حقوق ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره مزد و حقوق درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال […]

پایان نامه های ارشد

دلالی : پایان نامه ، سمینار، پروپوزال درباره دلالی

                                         پایان نامه ها با موضوع “دلالی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره دلالی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش سمینار ، […]

پایان نامه های ارشد

عقد کفالت : پایان نامه ، پروژه ، سمینار ، پروپوزال با موضوع عقد کفالت

                                         پایان نامه ها با موضوع “عقد کفالت ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره عقد کفالت درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

اجاره اشخاص : پایان نامه ، پروژه ، سمینار ، پروپوزال درباره اجاره اشخاص

                                         پایان نامه ها با موضوع “اجاره اشخاص ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره اجاره اشخاص درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

حقوق مدنی جنین : دانلود پروپوزال،پروژه ، پایان نامه، سمینار حقوق مدنی جنین

                                         پایان نامه ها با موضوع “حقوق مدنی جنین ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره حقوق مدنی جنین درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال […]

پایان نامه های ارشد

اجاره رحم : دانلود پروژه ، پایان نامه، سمینار، پروپوزال اجاره رحم

                                         پایان نامه ها با موضوع “اجاره رحم ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره اجاره رحم درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

قائم‌مقامی : دانلود پایان نامه ، سمینار، پروپوزال درباره قائم‌مقامی

                                         پایان نامه ها با موضوع “قائم مقامی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره قائم مقامی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

حقوق مدنی زوجه : دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار با موضوع حقوق مدنی …

                                         پایان نامه ها با موضوع “حقوق مدنی زوجه ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره حقوق مدنی زوجه درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال […]

پایان نامه های ارشد

تدلیس : دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار ، پروپوزال درباره تدلیس

                                         پایان نامه ها با موضوع “تدلیس ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره تدلیس درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش سمینار ، […]

پایان نامه های ارشد

پناهندگان : دانلود پروپوزال، پایان نامه، سمینار درباره پناهندگان

                                         پایان نامه ها با موضوع “پناهندگان ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره پناهندگان درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش سمینار ، […]

پایان نامه های ارشد

عقود اذنی : پایان نامه ، سمینار، پروپوزال عقود اذنی

                                         پایان نامه ها با موضوع “عقود اذنی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره عقود اذنی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

سوء استفاده از اختیارات : پایان نامه در مورد سوء استفاده از اختیارات

                                         پایان نامه ها با موضوع “سوء استفاده از اختیارات ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره سوء استفاده از اختیارات درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  […]

پایان نامه های ارشد

شیوه های فرزند پروری : پروژه ، پایان نامه، سمینار، پروپوزال درباره شیوه های فرزند …

                                         پایان نامه ها با موضوع “شیوه های فرزند پروری ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره شیوه های فرزند پروری درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  […]

پایان نامه های ارشد

حقوق هوایی : دانلود پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال درباره حقوق هوایی

                                         پایان نامه ها با موضوع “حقوق هوایی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره حقوق هوایی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

حقوق

پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر مسئولیت حرفه ای پزشک درحقوق کیفری ایران با نگاهی بر فقه اسلامی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل بندر انزلی   پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: تحولات تقنینی ناظر بر مسئولیت حرفه ای پزشک درحقوق کیفری ایران با نگاهی بر فقه اسلامی (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به […]

حقوق

پایان نامه مطالعه تطبیقی تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز

  دانشگاه قم دانشکده حقوق پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی عنوان: مطالعه تطبیقی تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز در فقه و حقوق ایران و آمریکا زمستان 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از […]

حقوق

پایان نامه مطالعه تطبیقی اجاره رحم در حقوق ایران و آمریکا

  دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی حقوق   پایان نامه برای دریا­­­­فت درجه کارشنا­سی ا­رشد در رشته حقوق خصوصی   عنوان: مطالعه تطبیقی اجاره رحم در حقوق ایران و آمریکا 24  آذر 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال […]

حقوق

دانلود پایان نامه ارزیابی سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی

گرایش : جزا و جرم شناسی عنوان : ارزیابی سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی