حقوق

پایان نامه مطالعه تطبیقی حق حبس مدنی و تجاری مفهوم و انواع نمایندگی در حقوق موضوعه ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: حقوق  گرایش: خصوصی     عنوان: مطالعه تطبیقی حق حبس مدنی و تجاری مفهوم و انواع نمایندگی در حقوق موضوعه ایران   تابستان 1395     چکیده در مورد حق حبس در حوزه […]

پایان نامه

دانلود پایان نامه ها در مورد ایران و کنوانسیون ایکسید

۳-۲-۳-۵ پیامدهای عدم اجرای آرای داوری مرکز همان طوری که اشاره شد، تعهد به پذیرش و اجرای مفاد رأی داوری نتیجه منطقی ماهیت الزام آور رأی می باشد که به طور مساوی به هر دو طرف اختلاف، اعم از دولت سرمایه پذیر و سرمایه گذار خصوصی خارجی، تحمیل می شود. با این حال کنوانسیون برای […]

پایان نامه های ارشد

موافقتنامه داوری : پروپوزال، پایان نامه، سمینار در مورد موافقتنامه داوری

                                         پایان نامه ها با موضوع “موافقتنامه داوری ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره موافقتنامه داوری درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

سند الکترونیکی : پروپوزال، پایان نامه، سمینار با موضوع سند الکترونیکی

                                         پایان نامه ها با موضوع “سند الکترونیکی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره سند الکترونیکی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

داوری آنسیترال : دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار ، پروپوزال داوری آنسیترال

                                         پایان نامه ها با موضوع “داوری آنسیترال ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره داوری آنسیترال درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

رأی داور : پروپوزال، پایان نامه، سمینار با موضوع رأی داور

                                         پایان نامه ها با موضوع “رأی داور ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره رأی داور درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

قانون حاکم : پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال درباره قانون حاکم

                                         پایان نامه ها با موضوع “قانون حاکم ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره قانون حاکم درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

ابطال رأی داوری : دانلود پروژه ، پایان نامه، سمینار، پروپوزال ابطال رأی …

                                         پایان نامه ها با موضوع “ابطال رأی داوری ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره ابطال رأی داوری درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال […]

پایان نامه های ارشد

نگهداشت وجه نقد : دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار درباره نگهداشت …

                                         پایان نامه ها با موضوع “نگهداشت وجه نقد ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره نگهداشت وجه نقد درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال […]

پایان نامه های ارشد

دارنده چک : دانلود پروژه ، پایان نامه، سمینار، پروپوزال دارنده چک

                                         پایان نامه ها با موضوع “دارنده چک ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره دارنده چک درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

پروژه ، پایان نامه، سمینار، پروپوزال درباره آموزش پیش دبستانی

                                         پایان نامه ها با موضوع “آموزش پیش دبستانی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره آموزش پیش دبستانی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال […]

پایان نامه های ارشد

ابعاد سخت افزاری : پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال در مورد ابعاد …

                                         پایان نامه ها با موضوع “ابعاد سخت افزاری ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره ابعاد سخت افزاری درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال […]

پایان نامه های ارشد

داوری خارجی : دانلود پروژه ، پایان نامه، سمینار، پروپوزال داوری خارجی

                                         پایان نامه ها با موضوع “داوری خارجی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره داوری خارجی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

قانون آنسیترال : پروژه ، پایان نامه، سمینار، پروپوزال قانون آنسیترال

                                         پایان نامه ها با موضوع “قانون آنسیترال ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره قانون آنسیترال درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

دولت الکترونیک : دانلود پروژه ، پایان نامه، سمینار، پروپوزال در مورد دولت …

                                         پایان نامه ها با موضوع “دولت الکترونیک ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره دولت الکترونیک درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه های ارشد

درآمد حقوق : پایان نامه ، پروژه ، سمینار ، پروپوزال درآمد حقوق

                                         پایان نامه ها با موضوع “درآمد حقوق ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره درآمد حقوق درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه

پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ساختارپژوهش: یافته های تحقیق حاضردر دو بخش تشریح گردیده است.دربخش اول کلیات ‚ مفاهیم وتاریخچه درخصوص ثبت اسنادارائه گردیده است ودربخش دوم به بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد پرداخته شده است. بخش اول مشتمل برسه فصل می باشدکه درفصل اول کلیات ‚فصل دوم تاریخچه وفصل سوم مفاهیم مطرح گردیده است . فصل اول ازبخش نخست دریک […]

پایان نامه های ارشد

حقوق ایران : دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار با موضوع حقوق …

  در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد با موضوع حقوق ایران گردآوری شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها درباره حقوق ایران در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید.با فرمت word (پسوند doc) و قابل ویرایش […]

پایان نامه

پایان نامه درباره امضای الکترونیکی – ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران

الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال[۱] «هرگاه قانون وجودامضاراضروری بداندداده پیام امضاشده محسوب می شوداگر:الف)ازروشی برای تعیین هویت شخص وتائیداطلاعات موجوددرداده پیام استفاده شودوب)ازروش به کارگرفته شده متناسب باموضوعی که داده پیام برای آن ایجادیاارسال شده باتوجه به اوضاع واحوال ازجمله هرگونه توافق خصوصی اطمینان حاصل شود .» ب ) مفهوم امضای الکترونیکی […]

پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد : ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران

ساختارپژوهش: یافته های تحقیق حاضردر دو بخش تشریح گردیده است.دربخش اول کلیات ‚ مفاهیم وتاریخچه درخصوص ثبت اسنادارائه گردیده است ودربخش دوم به بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد پرداخته شده است. بخش اول مشتمل برسه فصل می باشدکه درفصل اول کلیات ‚فصل دوم تاریخچه وفصل سوم مفاهیم مطرح گردیده است . فصل اول ازبخش نخست دریک […]

حقوق

پایان نامه بررسی تطبیقی ایجاب و قبول الکترونیکی در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی

  پردیس بین‌المللی ارس گروه حقوق   پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته حقوق خصوصی   عنوان بررسی تطبیقی ایجاب و قبول الکترونیکی در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی    سال تحصیلی 1394-1393 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی […]

فرمت ورد

امضای دیجیتالی (الکترونیکی) – دانلود پایان نامه ارشد

برای امضاء الکترونیکی تعاریف مختلف و متفاوتی ارائه شده است، به عنوان مثال آنسیترال مقرر می‌دارد: «امضای الکترونیک، داده‌هایی در شکل الکترونیک است که به یک داده پیام دیگر منضم شده و یا به طور منطقی به آن ضمیمه گردیده و به عنوان وسیله‌ای برای شناسایی امضاء‌کننده‌ی آن داده پیام و تأیید اطلاعات موجود در […]