مدیریت

پایان نامه در مورد بهره وری اداری: تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان

۲-۳-۶ دلایل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان ۲-۳-۶-۱ رشد و تقویت بهره وری همکاران ۱ – کارکنانی که به همکاران خود کمک می کنند باعث بهره وری بالای آنان می گردند. ۲ – رفتارهای کمکی همواره و در طول زمان به انجام بهتر فعالیت ها کمک کرده است. ۲-۳-۶-۲ افزایش بهره وری اداری […]

مدیریت

اهمیت و ضرورت عملکرد کارکنان: ارتقای عملکرد کارکنان

تلاش سازمان در جهت ارتقای عملکرد کارکنان، امکان کشف استعدادهای نهفته در آنان را ایجاد کرده و نیز توان مقابله آنان با مشکلات در شرایط بحرانی را افزایش داده و برای اداره امور مربوطه آماده می­سازد. شایان ذکر است که ارتقای عملکرد تک­تک کارکنان زمینه رشد و بهبود کارآیی سازمان را فراهم آورده و توسعه […]

مدیریت

دانلود پایان نامه درباره اهمیت و ضرورت مدیریت استعداد

ورود به دنیای الکترونیکی و سازوکارهای آن باعث گردیده بتدریج ارزش نیروی انسانی و نرم افزار تکنولوژی جایگاه واقعی خود را بدست آورده و حرکت از دنیای مکانیکی را که سالها باعث به زنجیر کشیدن انسانها شده به سوی دنیای انسانی سوق دهد. دیگر ارزش سخت افزاری منابع و ماشین آلات قادر نیست جایگاه والای […]

مدیریت

دانلود پایان نامه در مورد اهداف سازمانی برای تغییر و انواع تغییرات سازمانی

معمولاً مدیران توجه خود را به مجموعه وسیعی از اجزای سازمانی معطوف می دارند. از جمله مهمترین اهداف تغییر سازمانی عبارتند از: بیان یا ایجاد مأموریت و اهداف جدید ، بروزرسانی مکانیزم های هماهنگی وطراحی سازمانی ، بهبود فن آوری و تسهیل و تسریع روند کاری  بروزرسانی طراحی شغلی فردی و گروهی ، تبیین یا […]

مدیریت

انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی

در زمان کنونی سازمان ها به صورت فز اینده ای با محیط پویا و در حال تغییر روبه رو هستند و مجبور شدند که خود را با این عوامل محیطی وفق دهند . تکنولوژی موجب تغییر کارها و سازمان ها شده است . بر ای مثال به جای سرپرستی مستقیم ، کارها به وسیله کامپیوتر […]

مدیریت

دانلود پایان نامه در مورد ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی

الف) ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی هفت بُعد رفتار شهروندی سازمانی که پ ودس اکوف و همکاران ( ۲۰۰۰ ) ارائه کردند عبارتند از: ۱ – کمک به دیگران ۲ – جوانمردی ۳ – وفاداری سازمانی ۴ – اطاعت سازمانی ۵ – ابتکار فردی ۶ – فضیلت مدنی ۷ – رشد فردی. فار و همکاران( […]

مدیریت

پایان نامه در مورد اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان

۲-۳-۵ اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان یکی از اصول تعریف اولیه ارگان ( ۱۹۸۸ ) از رفتار شهروندی سازمانی این است که : زمانی که بر طول زمان و بر افراد انباشته شود چنین رفتاری ، اثربخشی سازمان را افزایش می دهد. برای سالیان دراز این مفروضه مورد آزمایش قرار نگر […]

مدیریت

پایان نامه ها درباره ابعاد مختلف مقاومت در برابر تغییر

بیش از ۶۰ سال است که موضوع مقاومت در برابر تغییر وارد ادبیات نظری مطالعات مروری بر مجموعه سازمانی شده است .مطالعات این حوزه نشان میدهد که مقاومت پدیدهای سه بعدی است: رفتاری[۱] ، هیجانی [۲] و شناختی [۳](هادوی نژاد و خائف الهی و علیزاده ثانی،۱۳۸۸) بعد رفتاری مقاومت در برابر تغییر: لوین(۱۹۴۷-۱۹۵۱) نخستین اندیشمند […]

مدیریت

دانلود پایان نامه ها با موضوع ادراک سیاست سازمانی و مقاومت هیجانی و رفتاری کارکنان در برابر تغییر

۲-۲-۲۲ ادراک سیاست سازمانی و مقاومت هیجانی کارکنان در برابر تغییر: پژوهشها از رابطه مثبت معنادار بین ادراک سیاست سازمانی و فشار روانی توسط کارکنان حکایت دارند.فشار روانی، واکنشی هیجانی از قبیل ترس یا اضطراب است و زمانی پدید میآید که فرد با موقعیت تهدید ک کنندهای برای وضعیت فیزیکی یا روانشناختی خود مواجهه میشود […]

مدیریت

پایان نامه با موضوع ادراک سیاست سازمانی و مقاومت شناختی کارکنان در برابر تغییر

بعد شناختی مقاومت در برابر تغییر:  منظور از شناخت، نظام پردازش و ذخیره سازی اطلاعات جذب شده توسط حواس در سیستم عصبی انسانهاست (Anderson & Ausubel, 1965، نقل از همان) کارکنان با بهره گرفتن از طرح واره ها[۱]( ساختارهای شناختی که نشانگر دانش سازمان یافته فرد نسبت به یک مفهوم یا یک محرک هستند) رویدادهای […]

مدیریت

پایان نامه ها درباره نظریه های مختلف تاریخی در باره تغییر

حدود۵۰۰ سال قبل ازمیلادمسیح ، هراکلیوس فیلسوف یونانی اظهار داشت: «هیچ کس بیش از یک بار نمی تواند در یک رودخانه جاری شنا کند». این نشان می دهد از دیر باز «تغییر» با چنین باریک بینی هایی مورد توجه بوده است. با این وجود آدمی ثبات را دوست دارد، زیرا در تغییر ترس از ناشناخته […]

مدیریت

دانلود پایان نامه ها با موضوع پنج گام تأثیر گذار بر مدیریت تغییر

کتابهای زیادی در مورد چگونگی ایجاد تغییر سازمانی وجود دارد . تئوری های جد د مدیریت تغییر به نظر می رسد  که در فواصل کوتاهی و به طور مرتب ارائه می شوند .به طور یقین چار چوب ها و رو یکردهای نظری ارزشمند هستند ، اما وقتی شخص به موقع یت های واقعی می نگرد […]

مدیریت

دانلود پایان نامه در مورد انعطاف پذیری منابع انسانی

سیر شتابان تغییرات، سازمان ها را ناگزیر از حرکت در مسیر انعطاف پذیری نموده است. انعطاف پذیری به عنوان توانایی سازمان ها برای سازگاری با تغییرات غیرقابل پیش بینی انعطاف پذیری محیطی تعریف شده است و نیازمند توانایی و قابلیت لازم برای واکنش سریع نسبت به محیط می باشد که تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد […]

مدیریت

دانلود پایان نامه ها درباره فواید ارزیابی عملکرد در سازمان

مدیریت عملکرد[۱]: مدیریت عملکرد از مهم ترین پیشرفت های اخیر در مدیریت منابع انسانی سازمان هاست این اصطلاح ابتدا توسط بیر و روه در سال ۱۹۷۶ مطرح شد.با وجود اینکه این مفهوم نیاز به رویکرد مستمر و یکپارچه به مدیریت وپاداش مبتنی بر عملکرد بود ،تا اواسط دهه ی ۱۹۸۰ به عنوان یک رویکرد متمایز […]

مدیریت

پایان نامه ها با موضوع مبانی نظری مدیریت استعداد

مرور و بررسی ادبیات مدیریت استعداد تعاریف مختلفی از آن را نشان می دهد. مدیریت استعداد، مدیریت استراتژیک جریان استعداد در یک سازمان است. هدف و مقصود آن تضمین عرضه مطلوبی از استعدادها به منظور انطباق افراد مناسب با مشاغل مناسب در زمان مناسب بر مبنای اهداف استراتژیک سازمان است (دوتاگوپتا[۱]، ۲۰۰۵، ص ۲۳). در […]

مدیریت

خرید پایان نامه : کسب مزیت رقابتی با ایجاد سازمان یادگیرنده

کسب مزیت رقابتی با ایجاد سازمان یادگیرنده: سازمان یادگیرنده به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار محیط متلاطم و متغیر شرکتها که مشخصه اصلی آن جهانی شدن بازارها، تغییر نیازهای مشتریان و  افزایش  رقابت  در بازار  محصولات  است، شرکتها را مجبور می سازد تا پیوسته به دنبال بهبود عملکرد خود باشند. در این عرصه رقابت، شرکتها […]

مدیریت

کسب مزیت رقابتی با ایجاد سازمان یادگیرنده

کسب مزیت رقابتی با ایجاد سازمان یادگیرنده: سازمان یادگیرنده به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار محیط متلاطم و متغیر شرکتها که مشخصه اصلی آن جهانی شدن بازارها، تغییر نیازهای مشتریان و  افزایش  رقابت  در بازار  محصولات  است، شرکتها را مجبور می سازد تا پیوسته به دنبال بهبود عملکرد خود باشند. در این عرصه رقابت، شرکتها […]

مدیریت

مزیت رقابتی پایدار در بازارهای اینترنتی

مزیت رقابتی پایدار در بازارهای اینترنتی در سبز فایل، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات از نقشی محوری در ایجاد و پایدارسازی مزیت رقابتی برای شرکت ها برخوردار است. ورود اینترنت به عرصه کسب و کار، به سرعت و بطور قابل ملاحظه ای آن را متحول ساخته است . اینترنت شرکت ها را با […]

مدیریت

خرید پایان نامه : مزیت رقابتی پایدار در بازارهای اینترنتی

مزیت رقابتی پایدار در بازارهای اینترنتی در سبز فایل، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات از نقشی محوری در ایجاد و پایدارسازی مزیت رقابتی برای شرکت ها برخوردار است. ورود اینترنت به عرصه کسب و کار، به سرعت و بطور قابل ملاحظه ای آن را متحول ساخته است . اینترنت شرکت ها را با […]

مدیریت

خرید پایان نامه انواع مزیت رقابتی

انواع مزیت رقابتی          باتوجه به مبانی نظری موضوع و پویائیهای واقعی و عینی رقابت می توان مزیت رقابتی را به پنج نوع کلی زیر تقسیم بندی کرد.الف – مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی (پویا)؛ب – مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس؛ج – مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود؛د – مزیت ساده در مقابل مزیت […]

مدیریت

انواع مزیت رقابتی

انواع مزیت رقابتی          باتوجه به مبانی نظری موضوع و پویائیهای واقعی و عینی رقابت می توان مزیت رقابتی را به پنج نوع کلی زیر تقسیم بندی کرد.الف – مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی (پویا)؛ب – مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس؛ج – مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود؛د – مزیت ساده در مقابل مزیت […]

مدیریت

مزیت رقابتی و منشأ آن

مزیت رقابتی     مقدمه: از زمان آدام اسمیت  که تئوری مزیت مطلق را مطرح کرد، اقتصاددانان تمایل پیدا کردند تا عوامل مؤثر بر عملکرد صنعت داخلی را بررسی قرارکنند. بعد از آدام اسمیت،ریکاردو تئوری مزیت نسبی را ارائه کرددیوید ریکاردو این دیدگاه را اصلاح کرد و مقوله‌ای را که به “مزیت نسبی” معروف شده مطرح […]

مدیریت

دسترسی پایان نامه : ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار

ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار: فرهنگ به کارکنان ، احساسی از نحوه رفتار، نوع اعمال و چگونگی تعیین اولویتها را در اجرای کار می دهد. فرهنگ به کارکنان کمک می کند تا فاصله میان آن چه که رسماَ اعلام شده و آن چه که روی  می دهد را پر کنند. در این […]

مدیریت

ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار

ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار: فرهنگ به کارکنان ، احساسی از نحوه رفتار، نوع اعمال و چگونگی تعیین اولویتها را در اجرای کار می دهد. فرهنگ به کارکنان کمک می کند تا فاصله میان آن چه که رسماَ اعلام شده و آن چه که روی  می دهد را پر کنند. در این […]

مدیریت

فایل پایان نامه تفاوتهای بین آموزش سنتی و توسعه استراتژیک منابع انسانی

تفاوتهای بین آموزش سنتی و توسعه استراتژیک منابع انسانی توسعه استراتژیک منابع انسانی نسبت به آموزش سنتی بسیار موثرتر و مثبت تر است و در آن ذینفعان  نقش بیشتری دارند که در آن تایید کمی بر روی نقش تجربه می شود. فعالیتهای آموزش سنتی افراد بی تجربه را انتخاب می کند تا به آنها مطابق […]

مدیریت

تفاوتهای بین آموزش سنتی و توسعه استراتژیک منابع انسانی

تفاوتهای بین آموزش سنتی و توسعه استراتژیک منابع انسانی توسعه استراتژیک منابع انسانی نسبت به آموزش سنتی بسیار موثرتر و مثبت تر است و در آن ذینفعان  نقش بیشتری دارند که در آن تایید کمی بر روی نقش تجربه می شود. فعالیتهای آموزش سنتی افراد بی تجربه را انتخاب می کند تا به آنها مطابق […]

مدیریت

پایان نامه فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی

فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی هرسیون، راث ول و کازاناس به یک سری از ارزشها و فرضیات مرتبط با توسعه استراتژیک منابع انسانی اشاره کرده اند. توسعه استراتژیک منابع انسانی چنین فرض می کند که ; سازمان یک ماموریت دارد و توسعه منابع انسانی باید به آن مرتبط باشد. مهم است که ماموریت […]

مدیریت

فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی

فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی هرسیون، راث ول و کازاناس به یک سری از ارزشها و فرضیات مرتبط با توسعه استراتژیک منابع انسانی اشاره کرده اند. توسعه استراتژیک منابع انسانی چنین فرض می کند که ; سازمان یک ماموریت دارد و توسعه منابع انسانی باید به آن مرتبط باشد. مهم است که ماموریت […]

مدیریت

پایان نامه تعریف توسعه استراتژیک منابع انسانی

تعریف توسعه استراتژیک منابع انسانی [۱] از زمان ظهور و رواج اصطلاح ” توسعه منابع انسانی [۲]“، این اصطلاح در موارد متفاوت باعث به وجود آمدن تغیییرات قابل توجهی در بافتهای سازمانی، حرفه ای و فردی که دارای فعالیتهای متفاوتی هستند، گردیده است. مدیریت منابع انسانی از طریق اطمینان از توسعه استعداد مدیریتی،وجود نظامهای پرداخت […]

مدیریت

تعریف توسعه استراتژیک منابع انسانی

تعریف توسعه استراتژیک منابع انسانی [1] از زمان ظهور و رواج اصطلاح ” توسعه منابع انسانی [2]“، این اصطلاح در موارد متفاوت باعث به وجود آمدن تغیییرات قابل توجهی در بافتهای سازمانی، حرفه ای و فردی که دارای فعالیتهای متفاوتی هستند، گردیده است. مدیریت منابع انسانی از طریق اطمینان از توسعه استعداد مدیریتی،وجود نظامهای پرداخت […]

مدیریت

تفکر شهودی و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژیک

تفکر شهودی و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژیک مغز ما همواره توسط چشمانمان یکسری از پرتوهای باریک مختلف نوری را از یک شیئی دریافت کرده و در عرض یک میلیونیوم ثانیه آنها را پردازش کرده و مکان و موقعیت و حتی تمام حالتهای ممکن یک شیئی را شناسایی می کند. این پدیده حتی […]

مدیریت

منابع پایان نامه و مقاله – تفکر شهودی و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژیک

تفکر شهودی و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژیک مغز ما همواره توسط چشمانمان یکسری از پرتوهای باریک مختلف نوری را از یک شیئی دریافت کرده و در عرض یک میلیونیوم ثانیه آنها را پردازش کرده و مکان و موقعیت و حتی تمام حالتهای ممکن یک شیئی را شناسایی می کند. این پدیده حتی […]

مدیریت

انواع تفکر و متفکران

انواع تفکر و متفکران:  تفکر خطی (طولی): متفکر خطی یک سازمان می تواند مدیر، رئیس و یا مدیرعامل آن سازمان باشد، حتی یک متخصص در انجام کارهای خود، و یا یک فیزیکدان، اقتصاددان و مهندس و دانشمند می توانند تفکر خطی داشته باشند. این نوع تفکر و ایده پردازی بر پایه دیدگاه و رویکردی که […]

مدیریت

پایان نامه انواع تفکر و متفکران

انواع تفکر و متفکران:  تفکر خطی (طولی): متفکر خطی یک سازمان می تواند مدیر، رئیس و یا مدیرعامل آن سازمان باشد، حتی یک متخصص در انجام کارهای خود، و یا یک فیزیکدان، اقتصاددان و مهندس و دانشمند می توانند تفکر خطی داشته باشند. این نوع تفکر و ایده پردازی بر پایه دیدگاه و رویکردی که […]

مدیریت

پایان نامه با موضوع دلایل اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر

دلایل اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر        هفت دلیل وجود دارد که چرا ما به برنامه ریزی و تفکر استراتژیک بصورت مکمل هم اهمیت می دهیم: ایجاد یک مسیر و چارچوب برای عمل. برانگیختن و تحریک نوآوری. بهبود تصمیم گیری تغییر ذهنیت از واکنشی به تعاملی. افزایش ارتباطات. آزادسازی و […]

مدیریت

دلایل اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر

دلایل اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر        هفت دلیل وجود دارد که چرا ما به برنامه ریزی و تفکر استراتژیک بصورت مکمل هم اهمیت می دهیم: ایجاد یک مسیر و چارچوب برای عمل. برانگیختن و تحریک نوآوری. بهبود تصمیم گیری تغییر ذهنیت از واکنشی به تعاملی. افزایش ارتباطات. آزادسازی و […]

مدیریت

دریافت پایان نامه : اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک

اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک بر اساس گفته هایی بر پایه سه جزء اساسی به شرح زیر می باشد: تعریف استراتژی: استراتژی طرح شده میبایست مبتنی براهداف بلند مدت، میان مدت وکوتاه مدت سازمان بنا شده باشد و چارچوبها و طرحهای مهمی برای دستیابی به اهداف داشته باشد. استراتژی ترکیب […]

مدیریت

اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک

اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک بر اساس گفته هایی بر پایه سه جزء اساسی به شرح زیر می باشد: تعریف استراتژی: استراتژی طرح شده میبایست مبتنی براهداف بلند مدت، میان مدت وکوتاه مدت سازمان بنا شده باشد و چارچوبها و طرحهای مهمی برای دستیابی به اهداف داشته باشد. استراتژی ترکیب […]

مدیریت

منابع پایان نامه و مقاله – تفکر استراتژیک خاستگاه برنامه ریزی استراتژیک

تفکر استراتژیک خاستگاه برنامه ریزی استراتژیک تفاوت قائل شدن بین تفکر و برنامه ریزی استراتژیک امری است که اکثر صاحبنظران در عصر کنونی بدان اذعان دارند. استراتژیستها یک تمایز ادراکی بین استراتژی و تاکتیک، تفکر و برنامه ریزی ایجاد کرده اند. ایشان ملزومات  تفکر و برنامه ریزی استراتژیک در ابعاد مختلف بررسی کرده و آن […]

مدیریت

تفکر استراتژیک خاستگاه برنامه ریزی استراتژیک

تفکر استراتژیک خاستگاه برنامه ریزی استراتژیک تفاوت قائل شدن بین تفکر و برنامه ریزی استراتژیک امری است که اکثر صاحبنظران در عصر کنونی بدان اذعان دارند. استراتژیستها یک تمایز ادراکی بین استراتژی و تاکتیک، تفکر و برنامه ریزی ایجاد کرده اند. ایشان ملزومات  تفکر و برنامه ریزی استراتژیک در ابعاد مختلف بررسی کرده و آن […]

مدیریت

تعریف تفکر استراتژیک

تعریف تفکر استراتژیک:        تفکر استراتژیک، به فرآ یندی خلاقانه و واگرا بوده  و با چشم انداز و دورنما ی طراحی شده توسط رهبران سازمان مرتبط است . این امر مستلزم فراتر رفتن اند یشه مدیران ازعملیات روزمره با هدف تمرکز بر قصد و نیت استراتژیک بلندمدت مورد نظر بر ای کسب و کار است […]

مدیریت

دانلود مقاله و پایان نامه : تعریف تفکر استراتژیک

تعریف تفکر استراتژیک:        تفکر استراتژیک، به فرآ یندی خلاقانه و واگرا بوده  و با چشم انداز و دورنما ی طراحی شده توسط رهبران سازمان مرتبط است . این امر مستلزم فراتر رفتن اند یشه مدیران ازعملیات روزمره با هدف تمرکز بر قصد و نیت استراتژیک بلندمدت مورد نظر بر ای کسب و کار است […]

مدیریت

بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی

مقدمه در محیطی که ویژگی آن، پیچیدگی و تغییر مستمر است، گفته می شود که ظرفیت نوآوری و تفکراستراتژیک واگرا، بسیار بیشتر از برنامه‌ریزی استراتژیک محافظه کارانه و همگرا، به عنوان هسته مرکزی خلق مزیت رقابتی به حساب می آیند. اما به نظر می رسد هم تفکر استراتژیک و هم برنامه ریزی استراتژیک هر دو […]

مدیریت

خرید اینترنتی فایل پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی

مقدمه در محیطی که ویژگی آن، پیچیدگی و تغییر مستمر است، گفته می شود که ظرفیت نوآوری و تفکراستراتژیک واگرا، بسیار بیشتر از برنامه‌ریزی استراتژیک محافظه کارانه و همگرا، به عنوان هسته مرکزی خلق مزیت رقابتی به حساب می آیند. اما به نظر می رسد هم تفکر استراتژیک و هم برنامه ریزی استراتژیک هر دو […]

مدیریت

بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی

مطالب عنوان                                                                                                                           صفحه چکیده: 1 فصل اول: کلیات ‌تحقیق مقدمه. 3 بیان مسئله. 4 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6 اهداف تحقیق.. 7 چارچوب نظری تحقیق.. 7 مدل تحلیلی تحقیق.. 8 فرضیه های تحقیق.. 11 .قلمرو تحقیق.. 12 محدودیت تحقیق.. 13 تعریف مفهومی متغیرها 13 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 14 فصل دوم: ادبیات تحقیق بخش اول […]

مدیریت

پایان نامه با موضوع بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی

مطالب عنوان                                                                                                                           صفحه چکیده: ۱ فصل اول: کلیات ‌تحقیق مقدمه. ۳ بیان مسئله. ۴ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶ اهداف تحقیق.. ۷ چارچوب نظری تحقیق.. ۷ مدل تحلیلی تحقیق.. ۸ فرضیه های تحقیق.. ۱۱ .قلمرو تحقیق.. ۱۲ محدودیت تحقیق.. ۱۳ تعریف مفهومی متغیرها ۱۳ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۱۴ فصل دوم: ادبیات تحقیق بخش اول […]

مدیریت

دانلود پایان نامه تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان

  عنوان                                                   فهرست مطالب                                                    صفحه چکیده ۱ فصل ۱٫ ۲ کلیات تحقیق.. ۲ مقدمه. ۳ ۱-۱ بیان مسأله. ۴ ۱-۲ اهمیت، ضرورت و نوآوری تحقیق.. ۸ ۱-۳ اهداف تحقیق.. ۸ ۱-۴ سوالات پژوهش…. ۸ ۱-۴-۱ پرسش اصلی.. ۹ ۱-۴-۲ پرسش‌های فرعی.. ۹ ۱-۵ روش تحقیق.. ۱۰ ۱-۶ ابزار گردآوری اطلاعات… ۱۰ ۱-۷ تحلیل داده‌ها و […]

مدیریت

تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان

  عنوان                                                   فهرست مطالب                                                    صفحه چکیده 1 فصل 1. 2 کلیات تحقیق.. 2 مقدمه. 3 1-1 بیان مسأله. 4 1-2 اهمیت، ضرورت و نوآوری تحقیق.. 8 1-3 اهداف تحقیق.. 8 1-4 سوالات پژوهش…. 8 1-4-1 پرسش اصلی.. 9 1-4-2 پرسش‌های فرعی.. 9 1-5 روش تحقیق.. 10 1-6 ابزار گردآوری اطلاعات… 10 1-7 تحلیل داده‌ها و […]

مدیریت

معیار های انتخاب پیمانکار مناسب

معیار های انتخاب پیمانکار مناسب فرایند انتخاب پیمانکار به دلیل وجود معیارهایی که امکان تناقض آن ها وجود دارد، پیچیده است ، محققان زیادی سعی کرده اند تا با مشخص نمودن معیارهای مهم برای انتخاب پیمانکار مناسب، مدیران را در اتخاذ تصمیم های مربوط به برون سپاری یاری کنند . معیارها در واقع عواملی هستند […]

مدیریت

پایان نامه در مورد  معیار های انتخاب پیمانکار مناسب

معیار های انتخاب پیمانکار مناسب فرایند انتخاب پیمانکار به دلیل وجود معیارهایی که امکان تناقض آن ها وجود دارد، پیچیده است ، محققان زیادی سعی کرده اند تا با مشخص نمودن معیارهای مهم برای انتخاب پیمانکار مناسب، مدیران را در اتخاذ تصمیم های مربوط به برون سپاری یاری کنند . معیارها در واقع عواملی هستند […]

مدیریت

مشکلات و چالش های برون سپاری

مشکلات و چالش های برون سپاری برون سپاری ابزاری قدرتمند است که در صورت استفاده درست می تواند موفقیت سازمان را در عرصه رقابت جهانی به همراه داشته باشد. اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تأمل کافی صورت نگیرد ، نه تنها هیچ یک از منافع مورد انتظار حاصل نمی شود […]

مدیریت

پایان نامه مشکلات و چالش های برون سپاری

مشکلات و چالش های برون سپاری برون سپاری ابزاری قدرتمند است که در صورت استفاده درست می تواند موفقیت سازمان را در عرصه رقابت جهانی به همراه داشته باشد. اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تأمل کافی صورت نگیرد ، نه تنها هیچ یک از منافع مورد انتظار حاصل نمی شود […]

مدیریت

ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با بهره گرفتن از روش های چند معیاره فازی

مزایای برون سپاری دیدگاه رایج سازمان ها به برون سپاری به عنوان وسیله برای کاهش هزینه می باشد. اما مزیت مهم تر برون سپاری، بهبود کیفیت فعالیت ها و محصولات و اثر بخشی بیشتر کارکنان سازمان می باشد. برون سپاری کلیه فعالیت های غیر اصلی سازمان است که  منجر به کاهش فعالیت های کاری مدیریت […]

مدیریت

منابع پایان نامه و مقاله در مورد ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با بهره گرفتن از روش های چند معیاره فازی

مزایای برون سپاری دیدگاه رایج سازمان ها به برون سپاری به عنوان وسیله برای کاهش هزینه می باشد. اما مزیت مهم تر برون سپاری، بهبود کیفیت فعالیت ها و محصولات و اثر بخشی بیشتر کارکنان سازمان می باشد. برون سپاری کلیه فعالیت های غیر اصلی سازمان است که  منجر به کاهش فعالیت های کاری مدیریت […]

مدیریت

نگارش پایان نامه – ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با بهره گرفتن از روش های چند معیاره فازی

مقدمه هم اکنون تفکر سنتی ای که در آن فعالیت های متفاوت زنجیره ارزش در داخل کارخانه یا شرکت صورت می گرفت ، جای خود را  به یک شبکه  سازمان یافته و یکپارچه داده است که در آن فعالیت های بسیار کمتری ( به لحاظ کمی ) توسط خود شرکت ها انچام می شود. بر […]

مدیریت

ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با بهره گرفتن از روش های چند معیاره فازی

مقدمه هم اکنون تفکر سنتی ای که در آن فعالیت های متفاوت زنجیره ارزش در داخل کارخانه یا شرکت صورت می گرفت ، جای خود را  به یک شبکه  سازمان یافته و یکپارچه داده است که در آن فعالیت های بسیار کمتری ( به لحاظ کمی ) توسط خود شرکت ها انچام می شود. بر […]

مدیریت

دانلود پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با بهره گرفتن از روش های چند معیاره فازی

  امروزه پیچیدگی فضای کسب و کار، افزایش رقابت میان تولید کنندگان، محدودیت منابع و بسیاری عوامل دیگر، سبب شده که سازمان ­های تولیدی به سمت بکارگیری فرآیندها و تصمیمات بهینه در حرکت باشند تا از این رهگذر، امکان بقای بالنده سازمان را تضمین نمایند. بدیهی است که تخصصی شدن و در نتیجه محدود کردن […]

مدیریت

ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با بهره گرفتن از روش های چند معیاره فازی

  امروزه پیچیدگی فضای کسب و کار، افزایش رقابت میان تولید کنندگان، محدودیت منابع و بسیاری عوامل دیگر، سبب شده که سازمان ­های تولیدی به سمت بکارگیری فرآیندها و تصمیمات بهینه در حرکت باشند تا از این رهگذر، امکان بقای بالنده سازمان را تضمین نمایند. بدیهی است که تخصصی شدن و در نتیجه محدود کردن […]

مدیریت

دانلود پایان نامه معرفی ابعاد مورد مطالعه در توانمندسازی منابع انسانی

معرفی ابعاد مورد مطالعه در توانمندسازی منابع انسانی یاهیا ملهم نشان داد چهار عامل، ارتباط مستقیم و تاثیر بسزایی بر توانمندسازی منابع انسانی دارند که در محیط رقابتی بایستی به آن توجه خاص کرد تا سازمانها بتوانند پاسخگوی تغییرات سریع و با کیفیت بالا باشند، تا علاوه بر رضایت کارکنان، رضایت مشتریان را فراهم سازند. […]

مدیریت

پایان نامه درباره دلایل عدم تمایل مدیران به توانمندسازی کارکنان

Section 1.01    دلایل عدم تمایل مدیران به توانمندسازی کارکنان با تاکید بر اینکه تواناسازی از مدیران آغاز می‌شود و به سوی کارکنان جریان می‌یابد، مطالعات متعدد مدیریتی نشان داده است برخی از مدیران به سه دلیل تمایل ندارند کارکنانشان را توانا سازند: (a)     ۱- نگرش‌‌های مدیران درباره زیردستان مدیرانی که از تواناسازی کارکنان خودداری می‌کنند، […]

مدیریت

دلایل عدم تمایل مدیران به توانمندسازی کارکنان

Section 1.01    دلایل عدم تمایل مدیران به توانمندسازی کارکنان با تاکید بر اینکه تواناسازی از مدیران آغاز می‌شود و به سوی کارکنان جریان می‌یابد، مطالعات متعدد مدیریتی نشان داده است برخی از مدیران به سه دلیل تمایل ندارند کارکنانشان را توانا سازند: (a)     1- نگرش‌‌های مدیران درباره زیردستان مدیرانی که از تواناسازی کارکنان خودداری می‌کنند، […]

مدیریت

موانع و چالش‌‌های اجرای برنامه‌‌های توانمندسازی

Section 1.01    موانع و چالش‌‌های اجرای برنامه‌‌های توانمندسازی موانع موجود در توانمندسازی کارکنان را می‌توان از سه بعد مورد بررسی قرار داد. این سه بعد، ابعاد مهم هر سازمان محسوب و شامل بعد ساختاری، بعد محیطی (زمینه‌ای) و بعد رفتاری (محتوا) می‌شوند. هر یک از این ابعاد از اجزای مختلفی تشکیل شده‌اند که می‌توان از […]

مدیریت

پایان نامه موانع و چالش‌‌های اجرای برنامه‌‌های توانمندسازی

Section 1.01    موانع و چالش‌‌های اجرای برنامه‌‌های توانمندسازی موانع موجود در توانمندسازی کارکنان را می‌توان از سه بعد مورد بررسی قرار داد. این سه بعد، ابعاد مهم هر سازمان محسوب و شامل بعد ساختاری، بعد محیطی (زمینه‌ای) و بعد رفتاری (محتوا) می‌شوند. هر یک از این ابعاد از اجزای مختلفی تشکیل شده‌اند که می‌توان از […]

مدیریت

خرید اینترنتی فایل پایان نامه نقش مدیران در افزایش توانمندی کارکنان

Section 1.01    نقش مدیران در افزایش توانمندی کارکنان یکی از مهمترین چالش‌‌های مدیران عصر حاضر، عدم استفاده کافی از منابع فکری، توان ذهنی و ظرفیت‌‌های بالقوه منابع انسانی موجود است. در اغلب سازمانها از توانایی‌‌های کارکنان استفاده بهینه نمی‌شود و مدیران قادر نیستند ظرفیت بالقوه آنان را به کار گیرند. به عبارت دیگر افراد، توان […]

مدیریت

نقش مدیران در افزایش توانمندی کارکنان

Section 1.01    نقش مدیران در افزایش توانمندی کارکنان یکی از مهمترین چالش‌‌های مدیران عصر حاضر، عدم استفاده کافی از منابع فکری، توان ذهنی و ظرفیت‌‌های بالقوه منابع انسانی موجود است. در اغلب سازمانها از توانایی‌‌های کارکنان استفاده بهینه نمی‌شود و مدیران قادر نیستند ظرفیت بالقوه آنان را به کار گیرند. به عبارت دیگر افراد، توان […]

مدیریت

عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی

عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی توانمندسازی، تکنولوژی موثر و پیشگامی است که هم برای سازمان‌ها، مزیت راهبردی ایجاد می‌کند و هم برای کارکنان فرصت می‌آفریند. ابزاری شناخته شده که در دو دهه اخیر به عنوان شیوه نوین ایجاد انگیزش در نیروی انسانی ارائه شده و می‌تواند موفقیت سازمان‌ها را تضمین کند. در این بین […]

مدیریت

خرید پایان نامه :عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی

عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی توانمندسازی، تکنولوژی موثر و پیشگامی است که هم برای سازمان‌ها، مزیت راهبردی ایجاد می‌کند و هم برای کارکنان فرصت می‌آفریند. ابزاری شناخته شده که در دو دهه اخیر به عنوان شیوه نوین ایجاد انگیزش در نیروی انسانی ارائه شده و می‌تواند موفقیت سازمان‌ها را تضمین کند. در این بین […]

مدیریت

ویژگی‌‌های کارکنان توانمند

Section 1.01 ویژگی‌‌های کارکنان توانمند برای اثربخش شدن فعالیت‌‌های توانمندسازی، کارکنان باید زمینه و پتانسیل لازم و کافی را برای درک و پذیرش موضوعات مورد نظر داشته باشند. مهمترین زمینه‌‌های فردی برای فرایند توانمندسازی عبارتند از: (a)     الف) مهارت، شایستگی و لیاقت: مهارت و تجربه در رشته و حرفه‌ای که فرد انتخاب نموده، مبنای اصولی […]

مدیریت

پایان نامه ویژگی‌‌های کارکنان توانمند

Section 1.01 ویژگی‌‌های کارکنان توانمند برای اثربخش شدن فعالیت‌‌های توانمندسازی، کارکنان باید زمینه و پتانسیل لازم و کافی را برای درک و پذیرش موضوعات مورد نظر داشته باشند. مهمترین زمینه‌‌های فردی برای فرایند توانمندسازی عبارتند از: (a)     الف) مهارت، شایستگی و لیاقت: مهارت و تجربه در رشته و حرفه‌ای که فرد انتخاب نموده، مبنای اصولی […]

مدیریت

پایان نامه در مورد  توانمندسازی در عملکرد گروه مجازی; نقش تعامل چهره به چهره

توانمندسازی در عملکرد گروه مجازی; نقش تعامل چهره به چهره سبز فایل با سازمان‌‌های پیچیده، پویا و متحول همراه خواهد بود. در این سازمانها، مرزهای سنتی موجود از بین خواهد رفت، فرهنگهای مختلف در هم خواهند آمیخت و در زیر پای فرهنگهای غنی‌تر ناپدید خواهند شد. بسیاری از مشاغل دوباره طراحی خواهند شد و ورود […]

مدیریت

توانمندسازی در عملکرد گروه مجازی; نقش تعامل چهره به چهره

توانمندسازی در عملکرد گروه مجازی; نقش تعامل چهره به چهره سبز فایل با سازمان‌‌های پیچیده، پویا و متحول همراه خواهد بود. در این سازمانها، مرزهای سنتی موجود از بین خواهد رفت، فرهنگهای مختلف در هم خواهند آمیخت و در زیر پای فرهنگهای غنی‌تر ناپدید خواهند شد. بسیاری از مشاغل دوباره طراحی خواهند شد و ورود […]

مدیریت

استراتژی‌‌های توانمندسازی

استراتژی‌‌های توانمندسازی وظیفه رهبران سازمان فراهم ساختن تسهیلاتی جهت پیاده‌سازی استراتژی توانمندسازی است. این استراتژی‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم، موجب تغییر نگرش و رفتار کارکنان می‌شوند و زمینه را برای تربیت نیروی متخصص و توانمند مهیا می‌نمایند. با توجه به هدف و فلسفه وجودی سازمان‌ها، ویژگی‌‌های سازمان و کارکنان و نقش‌‌های آنان می‌توان به […]

مدیریت

رویکردهای توانمندسازی

Section 1.01    رویکردهای توانمندسازی مفهوم توانمندسازی از دید کارکنان بر روی چشم اندازهای مدیریتی تاکید دارد. توانمندسازی امری ادراکی است و برای سنجش آن باید از کارکنان سوال شود و احساس آنها را دریافت و نتیجه سنجش نقاط ضعف و قوت را شناسایی نمود. برخی صاحبنظران علوم انسانی نیز از سه رویکرد زیر به بحث […]

مدیریت

آموزش مهارت‌‌های توانمندسازی کارکنان

آموزش مهارت‌‌های توانمندسازی کارکنان این دوره آموزشی بر مبنای تجارب کشورهای پیشرفته جهان، برای آموزش اصلی‌ترین مهارت‌‌های مورد نیاز نیروی کار امروز طراحی شده است. در طراحی این دوره بر مبنای مطالعات انجام شده در 5 کشور شامل کانادا، استرالیا، انگلیس، ایالات متحده و سنگاپور صورت پذیرفته است (مصلحی و همکاران، 1391). قبل از شروع […]

مدیریت

فروش پایان نامه : آموزش مهارت‌‌های توانمندسازی کارکنان

آموزش مهارت‌‌های توانمندسازی کارکنان این دوره آموزشی بر مبنای تجارب کشورهای پیشرفته جهان، برای آموزش اصلی‌ترین مهارت‌‌های مورد نیاز نیروی کار امروز طراحی شده است. در طراحی این دوره بر مبنای مطالعات انجام شده در ۵ کشور شامل کانادا، استرالیا، انگلیس، ایالات متحده و سنگاپور صورت پذیرفته است (مصلحی و همکاران، ۱۳۹۱). قبل از شروع […]

مدیریت

راهنمای پایان نامه در مورد توانمندسازی کارکنان

Section 1.01    توانمندسازی کارکنان اصول توانمندسازی، از دیدگاه کارشناسان به این ترتیب می‌باشد: ۱) برای اجرای توانمندسازی هیچ فرمول جادوئی یا دستورالعمل استاندارد وجود ندارد. ۲) توانمندسازی، وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است نه اینکه خود هدف باشد. به کارکنان کمک می‌کند بتوانند کار را به طور مطلوب انجام دهد. ۳) توانمندسازی را باید مدیریت […]

مدیریت

پایان نامه اهداف توانمندسازی کارکنان

اهداف توانمندسازی کارکنان هدف توانمندسازی، شرکت دادن افراد بیشتر در فرایندهای تصمیم‌گیری سازمان نیست بلکه هدف بکار گرفتن افکار کارکنان به منظور یافتن شیوه‌‌های بهتر و اتخاذ بهترین تصمیمات ممکن می‌باشد. به عبارت دیگر هدف این است که ذی صلاح‌ترین کارکنان، بیشترین نفوذ را در مناسب‌ترین شیوه‌ها اعمال کنند. مفهوم صلاحیت و نفوذ دربرگیرنده سه […]