فایل های رشته حقوق

پایان نامه درباره حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جنسی و روانی

مهم ترین خشونت های جنسی نسبت به زنان شامل زنا و تجاوز به عنف، هرزه گوئی و هرزه نگاری، قاچاق زنان، تعرض به زنان در اماکن عمومی که بیشترین لطمه را به حیثیت و تمامیت جنسی و روانی زنان وارد می سازد به همین دلیل آن را در ذیل مورد بررسی قرارمی دهیم:   مبحث […]

فایل های رشته حقوق

دانلود پایان نامه ها درباره حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جسمانی  

در این فصل جرایم علیه تمامیت جسمانی که نسبت به زنان امکان وقوع دارد چه در قوانین داخلی و چه در اسناد بین المللی برشمرده شده و ایرادات و نقایص قوانین مربوط به جرایم فوق مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. قوانین داخلی در حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی رویه تبعیض […]

فایل های رشته حقوق

دانلود پایان نامه ها در مورد خشونت اجتماعی :زنان و بزه دیدگی

محیط اجتماعی و فرهنگ هر جامعه ای می تواند عامل مهمی در بزه دیدگی زنان باشد، میزان خشونت مردان نسبت به زنان و بزه دیدگی آنان بر حسب فرهنگ هر جامعه ای متفاوت است در جامعه ای که غلبه و برتری با جنس مذکراست جامعه ای که اکثر موقعیتهای قدرت و ثروت در اشغال مردان […]

فایل های رشته حقوق

پایان نامه ها در مورد تدابیرحمایتی درمرحله تحقیقات پلیسی

قبل از مرحله رسیدگی ناظر به تدابیر حمایتی در مرحله پلیسی و تحقیقات و کشف جرم و تحقیقات مقدماتی است که در این مرحله باید ساز و کارهای مراجعه بزه دیدگان زن جنبه حمایتی داشته باشد چرا که اغلب بزه دیدگان زن از جانب مردان مورد آسیب قررار می گیرند و زنان نیز جهت حفظ […]

فایل های رشته حقوق

تأثیر دعوای ابطال در اجرای رای داوری

برخی از نویسندگان همچون دکتر جنیدی در پاسخ به ظاهر مواد و ۴۸۸ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی که تعلیق اجرای رای داور را به ذهن متبادر می کند، بیان می دارند: « این ظاهر، قابل اعتماد نیست. زیرا چگونه ممکن است مهلت درخواست ابطال از لحاظ حقوقی واجد چنین اثری می باشد، در […]

فایل های رشته حقوق

پایان نامه ها درباره ایرادات به تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان

در مورد دیه زنان و مشکلات آن در قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران باید گفت مهم ترین معضلی که در حال حاضر زنان آسیب دیده از جرم با آن مواجه هستند این است که در بسیاری از موارد دیه هایی که به زنان بزه دیده تعلق می گیرد کفاف مخارج و هزینه های سنگین درمان […]

فایل های رشته حقوق

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری

در خصوص توان اثباتی رأی داور بایدگفت که رأی داور با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نمی تواند از اسناد رسمی کشور محسوب شود. و براین اساس ادعای انکار و تردید نسبت آن پذیرفته می شود. البته اکثریت حقوق دانان بر این مسئله اتفاق نظر دارند اما در این میان همانطور که پیش از […]

فایل های رشته حقوق

پایان نامه اوصاف بیرونی رأی داور

۱- داخلی و خارجی بودن رأی رأی داور، همانند رأی دادگاه می توانند متصف به وصف ملی یا خارجی باشد اما برخلاف رأی دادگاه، احزار این اوصاف در مورد رأی داور، خالی از ابهام و اختلاف نیست. آرای داوری را از حیث تابعیت و وابستگی رأی به یک نظام حقوقی معین به رأی داخلی و […]

فایل های رشته حقوق

دانلود پایان نامه در مورد انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام و عصر حاضر

انگیزه های داوری در تاریخ حقوق اسلام داوری در بین ملت های عرب قبل از اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده است و اعراب بدوی تنها محکمه داوری را به رسمیت می شناخته اند. و با ظهور دین مبین اسلام محکمه داوری نشو و نمای فوق العاده ای داشته، از نظر برخی از […]

فایل های رشته حقوق

دانلود پایان نامه ها در مورد ابطال بخشی از رای داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر

الف) در جایی که رای داور همه موضوع را حل و فصل نمی کند؛ به این صورت که داور آرایی به صورت مستقل، نسبت به بخش یا بخش هایی از اختلاف صادر می کند (تجزیه دعوا توسط داور)، ممکن است یکی از این آرا ابطال شود و رای دیگر مصون بماند یا دعوای ابطال آن […]

فایل های رشته حقوق

دانلود پایان نامه با موضوع اثر رأی باطل شده

در قانون داوری ملی، به نظر می رسد با ابطال رأی داوری، توافق بر (موافقت نامه) داوری لغو می شود و اگر طرفین توافق دیگری بر داوری ننمایند، دادگاه دادگستری طبق قاعده عام صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت. ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی می تواند مؤید این نظر باشد. این ماده چنین […]

فایل های رشته حقوق

دانلود پایان نامه ها در مورد استفاده از وکلای معاضدتی در خشونت های جنسی

  استفاده از وکلای معاضدتی رایگان در پرونده های جرائم جنسی و خشونت آمیز یکی از مهمترین تدابیر حمایتی در مرحله دادرسی می توان بشمار آورد اگرچه امروزه در راستای حفظ حقوق خواهان حضور وکیل در بعضی از پرونده های حقوقی الزام آور شده است اما موضوع اجباری شدن وکیل در پرونده های کیفری به […]

فایل های رشته حقوق

دانلود پایان نامه ها در مورد مزایا و معایب و علل رجوع به داوری

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری داوری نیز مانند سایر مفاهیم حقوقی دارای معایب و مزایایی است که شایان توجه است. بند اول: محاسن و معایب داوری در مورد مزایا و معایب داوری، برخی از نویسندگان حقوقی گفته اند: « در خصوص محاسن و معایب داوری بحث فراوانی […]

فایل های رشته حقوق

دانلود پایان نامه ها درباره مفهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن : تعیین داور توسط دادگاه

تعیین داور توسط دادگاه ممکن است به چند صورت باشد: الف) در مواردی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی کنند. ب) در مواردی که احدی از داوران انتخابی طرفین، فوت یا محجور شود ویا استعفا دهد و طرف مقابل در انتخاب آن کوتاهی یا تعلل و یا عجز از معرفی داور شود. […]

فایل های رشته حقوق

دانلود پایان نامه ها با موضوع مشارکت در جرم قاچاق

در مورد شرکت در جرم قاچاق موضوع ماده سوم قانون مجازات مرتکبین قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ می گوید:  «در مورد شرکای جرم قاچاق عین مال ضبط و هریک از شرکاء به کیفر حبس مقرر در ماده یک محکوم می شوند و دادگاه سهم هریک را از کل جزای نقدی مقرر تعیین و آنان […]

فایل های رشته حقوق

پایان نامه ها با موضوع معرفی زنان بزه دیده به مراکز مشاوره و درمانی

توجه به بزه دیدگانی که به دنبال جرم های شدید به آسیب های بدنی عمده ای دچارشده و یا به سلامت بدنی یا روانی شان آسیب رسیده است بسیار حائز اهمیت است. امروزه اهمیت برخورد شایسته با بزه دیده و درک موقعیت وی بخصوص توسط افراد متخصص و آشنا به امور فن در هر زمینه […]

فایل های رشته حقوق

پایان نامه مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری

اعمال حقوقی امور اعتباری هستند و تحقق آن ها، منوط به ارکان و شرایطی است که در قانون برای همه اعمال حقوقی تعیین شده است. شرط صحت اعمال حقوقی، مطابقت آن با شرایط مقرر در قانون است. هرگاه اعمال حقوقی فاقد یک یا چند شرط، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت […]

فایل های رشته حقوق

دانلود پایان نامه ها درباره ابعاد قاچاق زنان

امروزه علی رغم ایجاد تحول در معادلات جهانی و مناسبات انسانی، بسیاری از صاحبنظران معتدند که قاچاق سازمان یافته زن در جهان، توسط گروه های مافیایی در حال تبدیل به تجارتی پر سود شده است که کم کم از لحاظ سودآوری در جایگاهی برتر از قاچاق اسلحه و مواد مخدر قرار خواهد گرفت. بدیهی است […]

فایل های رشته حقوق

دانلود پایان نامه ها درباره جرایم برضد احساسات مذهبی

در همه ادیان توهین به مقدسات قبیح و ناپسند بوده و این امر موجب برانگیخته شدن احساسات مذهبی افراد می شد. این امر را که سبقه تاریخی دارد می توان در مورد کشور گشاهایی که وابسته به دول متمدن بودند مشاهده نمود. به عنوان مثال کورش کبیر از جمله زمامدارانی بود که به لشگریان خود […]