حقوق

دانلود پایان نامه ها درباره سابقه تاریخی جرم تخریب در ایران

 مبحث دوّم: سابقه تاریخی جرم تخریب گفتار اوّل :سابقه تاریخی جرم تخریب در ایران جرم تخریب یکی از جرایم اموال و مالکیت اشخاص است که از قدیم در میان مردم و جوامع بشری وجود داشته و رایج بوده است. در حقوق رومی تصرف و تجاوز به اموال تحت عنوان فورتوم [۱]قابل تعقیب بوده است امّا […]

حقوق

دانلود پایان نامه با موضوع طرف جبران برای طرف خصوصی قرارداد در قبال مداخله های دولت در قرارداد

  جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق :سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن دخالت در قراردادهای نفتی که تعادل آن را به هم زند یا حتی فسخ قرارداد توسط دولت عمل غیرقانونی نیست. مهم ترین اصل […]

حقوق

دانلود پایان نامه در مورد سازمان ایکسید :سازمان داوری ICSID مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت‌ها

۲-۵ بررسی سازمان داوری ICSID مرکز حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولتهای دیگر۱ ۱-۲-۵ درآمدی بر سازمان ایکسید اختلافات تجاری بین المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته […]

حقوق

دانلود پایان نامه با موضوع توصیف مجدد ماهیت قراردادهای نفتی

۱-۱-۴ کلیات امروزه برای متخصصین حقوق بین الملل خصوصی این مطلب کاملاً روشن شده که مکانیسم های تعارض قوانین از ابتدا برای حکومت بر روابط حقوق خصوصی که در آن سوی قلمرو حقوق داخلی بوجود می آید، تدوین شده است و لزوماً نسبت به روابط مبتنی بر حقوق عمومی قابل اعمال نیست.[۱] قراردادهایی که بین […]

حقوق

پایان نامه ها درباره ریسک حقوقی در قراردادهای اقتصادی

قانون سرمایه گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است که توسعه  اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است.[۱] برای مثال، در زمینه  نفت ماده ۸۱ قانون اساسی استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه  متداول قراردادهای بین المللی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت است را عملاً غیرممکن ساخته است. این امر […]

حقوق

پایان نامه ها در مورد سیر تحول اقرار در حقوق ایران

گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران تاریخ مقررات و آئین دادرسی کیفری ایران را میتوان از نظر تحولاتی که در آن پیدا شده است طی سه دوره تاریخی مطالعه کرد . دوره اول : دوران باستان که از آغاز تاریخ مدون شروع میشود و تا زوال حکومت ساسانی و تسلط اعراب بر […]

حقوق

دانلود پایان نامه درباره پیشینه اقرار در حقوق ایران

دوره معاصر این دوره از حقوق ایران را میتوان طی دو دوره متمایز مورد بررسی قرار داد دوره اول : از انقلاب مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی  و دوره دوم : از انقلاب اسلامی تا کنون ـ  از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی پس از استقرار مشروطیت در ایران ، به وضع بی بند و […]

حقوق

پایان نامه با موضوع شرایط اداء اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

در این گفتار به بررسی شرایطی که نفس یک اقرار (فارغ از مقِر ، مقَرله و مقَربه) جهت معتبر بودن و ارزشمنـد بودن یک اقرار بعنوان دلیل اثبات دعوی باید داشته باشد ، خواهیـم پرداخت . بنـد اول : صریـح بـودن از تفحص در کلام فقهای شیعه و اهل تسنن این گونه بر می آید […]

حقوق

پایان نامه ها درباره شرایط اداء اقرار در حقوق

منجز بودن فقها منجز بودن را شرط صحت اقرار دانسته ، و بر این امر اتفاق نظر دارند که ، اقرار نباید معلق بر امری باشد ، زیرا اقرار اخبار به حق سابق است ، و تعلیق آن به شرط مستقبل صحیح نبوده و منافی با آن می باشد . بنابراین اگر شخصی بگوید که […]

حقوق

پایان نامه درباره زمان انکار و تاثیر آن – حقوق کیفری

بند دوم : زمان انکار و تاثیر آن  از نظر قانونگذار ایران ، زمان انکار باید بعد از اقرار به ارتکاب جرم و پذیرش اتهام مورد نظر باشد ، همچنین از ظاهر ماده ۱۷۳ و ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی بر می آید که انکار بعد از اقرار باید قبل از صدور حکم باشد . […]

حقوق

پایان نامه ها با موضوع صور مختلف تعارض – حقوق کیفری

بند دوم : صور مختلف تعارض در این بند بر آنیم تا به بررسی رایج ترین صور تعارض اقرار با سایر ادلّه بپردازیم . الف ـ تعـارض اقرار با اقرار یکی از تعارض اقرار آن است که یک اقرار با اقرار دیگر تعارض نماید . در این جا به بررسی این نوع تعارض خواهیم پرداخت […]

حقوق

پایان نامه ها در مورد عدالت ترمیمی در نیوزیلند

گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند «در بررسی ریشه های تاریخی عدالت ترمیمی، از قبیله «مائوری» در نیوزیلند به عنوان یکی از مصادیق عدالت ترمیمی یاد می شود. در حدود یکهزار سال بعد از میلاد «مائوری» ها از «پولینزی مرکزی» به نیوزیلند رفتند. آنها دارای سازمان قبیله ای انعطاف پذیری بودند. در میان آنان رئیس […]

حقوق

دانلود پایان نامه ها در مورد عدالت ترمیمی در نیوزیلند

در بررسی ریشه های تاریخی عدالت ترمیمی ، از قبیله «مائوری» در نیوزیلند به عنوان یکی از مصادر عدالت ترمیمی یاد می شود . در حدود یکهزار سال بعد از میلاد «مائوری »[۱] ها از « پولینزی مرکزی»[۲] به نیوزیلند رفتند . آنها دارای سازمان قبیله ای انعطاف پذیری بودند . در میان آنان رئیس […]

حقوق

دانلود پایان نامه ها درباره عدالت ترمیمی در برخی کشورها

پس از گذشت بیش از دو دهه از ظهور عدالت ترمیمی تحت تأثیر آموزه ها ، اصول و ارزشهای آن نه تنها رویکرد مجریان عدالت کیفری دچار تغییرات و تحولات بنیادین شده است ، بکله قانون گذاران نیز از آن مستثنا نبوده و تلاش کرده اند برخی برنامه ها یا روش های اجرای عدالت ترمیمی […]

حقوق

دانلود پایان نامه درباره عدالت ترمیمی در ایران و اجرای عدالت کیفری در ایران

مبحث ششم : عدالت ترمیمی در ایران حدود صد سال از آغاز قانونگذاری در ایران می گذرد . در طول قرن گذشته ، اجرای عدالت کیفری در ایران همواره در فراز و نشیب بوده است . بخشی از مهم ترین چالشهای اجرای عدالت کیفری در ایران ناظر بر فرآیند دولتی و رسمی کردن آن در […]

حقوق

دانلود پایان نامه با موضوع عدالت ترمیمی در دیگر کشورها : آلمان

عدالت ترمیمی در آلمان انتفادهای ناظر بر ناکارایی مجازاتها ، تقویت رویکرد آموزشی – بازپروری در سیاست گذاری جنایی ، توجه بیشتر به حقوق بزه دیدگان و سرانجام توجه به تحولات عدالت کیفری در برخی کشورها ، زمینه پذیرش برنامه های عدالت ترمیمی در آلمان را فراهم کرد . اولین پروژه اجرای عدالت ترمیمی از […]

حقوق

دانلود پایان نامه در مورد عدالت ترمیمی در دیگر کشورها :استرالیا

مبحث سوم:عدالت ترمیمی در استرالیا ظهور عدالت ترمیمی و توسعه آن در استرالیا ، از طریق اجرای برنامه نشست و به دنبال تلاشهای « جان برایت ویت » در عرصه نظری و « جان مک دونالد »[۱] در عرصه عمل در این زمینه صورت پذیرفته است . برایت ویت در سال ۱۹۸۹ کتاب اساسی تحت […]

حقوق

رویه‌های عدالت ترمیمی

طبدون تردید هدف از طرح و سازماندهی هر برنامه ای در نظام عدالت کیفری این است که از فواید و نتایج معمول و عملی آن ها در سطح جامعه بهره مند گردیم سازماندهی برنامه های عدالت ترمیمی نظیر میانجیگری کیفری نیز نمی تواند بدون اساس عمل و تجربی ممکن گردد. بنابراین بایستی این برنامه ها […]

حقوق

رویه‌های عدالت ترمیمی

منظور از روش های عدالت ترمیمی برنامه هایی است که اندیشه های مزبور در قالب آن ها تبلور پیدا کرده و ظهور و بروز عینی می یابد الف) میانجیگری توسل به میانجیگری در قلمرو کیفری را باید مرهون ابتکار تشکل ها و سازمان های غیردولتی، در حل و فصل اختلافات ناشی از ارتکاب جرایم جزمه […]

حقوق

دانلود پایان نامه ها با موضوع کارآمد کردن نظام عدالت کیفری سنتی

عدالت کیفری با در پیش گرفتن ایده ها و شعارهایی همچون سرکوبگری، مکافات و اصلاح و درمان و یا دفاع اجتماعی در طی سالیان متمادی نتوانسته در عمل تأثیر قابل توجهی در مقابله با بزهکاری از خود نشان دهد. به همین دلیل گروهی متقاعد شده اند که بایستی در مورد همه این آموزه ها و […]

حقوق

دانلود پایان نامه درباره عدالت ترمیمی در ایران

 عدالت ترمیمی در ایران حدود صد سال از آغاز قانونگذاری در ایران می گذرد. در طول قرن گذشته، اجرای عدالت کیفری در ایران همواره در فراز و نشیب بوده است. بخشی از مهمترین چالشهای اجرای عدالت کیفری در ایران ناظر بر فرآیند دولتی و رسمی کردن آن در قالب ایجاد و تأسیس نظام رسمی عدالت […]

حقوق

عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا

گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا آغاز اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا به سال ۱۹۷۸ بازمی گردد، زمانی که اولین برنامه میانجی گری میان بزه دیده- بزهکار در الکهارت (ایندیانا) با الهام از برنامه میانجی گری کتیچنر (اونتاریو- کانادا) به اجرا درآمد. هدف از اجرای این برنامه در الکهارت ایجاد محیطی امن برای […]

حقوق

پایان نامه عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری زمانی که شخص مرتکب جرمی می شود، تشریفات رسیدگی و صلاحیت دادگاه رسیدگی به آن طبق قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، مسلماً اگر قرار باشد که ما بخواهیم اصول و قواعد مکتب عدالت ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید از آیین دادرسی قوی […]

حقوق

پایان نامه ها در مورد عدالت ترمیمی دیدگاهی با ساختاری فلسفی به جرم و عدالت کیفری

مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که کانون دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ (واکنش) به آن است. در خصوص تعریف فرآیندهای عدالت ترمیمی هیچ اتفاق نظری وجود ندارد. […]

حقوق

پایان نامه با موضوع ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه

مبحث دوم: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه با توجه به تعریف ارائه شده و معیارهایی که در نظام حقوق بشر پیش بینی شده است، وجود دادگاه های صالح و مستقل و بی طرف، تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه، علنی بودن دادرسی، محاکمه سریع و بدون تأخیر موجه، رسیدگی توسط قضاوت صالح و متخصص، […]

حقوق

پایان نامه ها با موضوع پیشینه دادرسی عادلانه

گفتار دوم: پیشینه دادرسی عادلانه: مجازات خودسرانه، اعدام بدون حکم محکومیت و محکومیت بدون رسیدگی قضائی از گذشته های بسیار دور ممنوع بوده است. یکی از نخستین نمونه های تدوین قوانین که حاوی اشاراتی به حقوق فردی بوده لوح حمورابی است، که توسط شاه سومریان، به نام حمورابی، حدود ۴۰۰۰ سال پیش پدید آمد. اگرچه […]

حقوق

کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی نگاهی به تایخ تحولات حقوق کیفری بیانگر این واقعیت است که حقوق کیفری ماهوی(و شکلی) تحت تأثیر اندیشه کرامت انسانی و در تعامل با این مفهوم همواره در حال تغییر و تحول و تکامل بوده است. نمونه نخست این تحول به لغو مجازات های بدنی و […]

حقوق

پایان نامه ها در مورد کرامت انسانی در حقوق کیفری ماهوی ایران و امنیت قضایی

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری ماهوی ایران قانون اساسی به عنوان عالیترین سند حقوقی – سیاسی در هر جامعه سیاسی از جایگاه بسیار والائی برخوردار است. این قانون ساختار و شکل حکومت انواع نهادهای سیاسی و حقوق و آزادی های اساسی شهروندان را مشخص کرده، روابط متعادل دولتمردان و فرمانبرداران و همچنین وظایف […]

حقوق

پایان نامه ها درباره کرامت انسانی، دادرسی ، قضاوت عادلانه و امنیت قضایی

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران به طور کلی در نظام بین الملل حقوق بشر، جهت احترام به کرامت انسانی در قلمرو دادرسی تدابیری از قبیل قانونمندی دادرسی کیفری، برابری افراد در برابر قانون منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات های غیرانسانی و خودسرانه، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حاکمیت اصل […]

حقوق

پایان نامه ها درباره شکایات اجرایی – تنظیم و اجراییه سند

برابر ماده ۴۱ آ.ا.م.ا.ر بعد از بازداشت اموال متعهد توسط مامور اجرای ثبت اموال نامبرده بازداشت و به حافظ سپرده می شود که برابر ماده ۴۳ الی ۴۸ آ.ا.م.ا.ر نگهداری اموال با نامبرده است که هزینه ی آن توسط رئیس ثبت تعیین خواهد شد. الف: تعریف: حقی که برای امین در نگهداری مال مورد ودیعه […]

حقوق

پایان نامه ها درباره رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی – تنظیم و اجرائیه سند

اکنون نمونه ای از آراء صادره از دیوان عالی کشور در زمینه توقیف عملیات اجرائی از منتخب آراء دیوان عالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت نوشته آقای یدالله بازگیر را در اینجا نقل می کنیم: رأی شماره ۱۲۳- قطع نظر از قولنامه – مورخ ۱۲/۱۱/۴۴ که به موجب آن آقای علی ششدانگ پلاک […]

پایان نامه ارشد حقوق

پایان نامه ها درباره رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی – تنظیم و اجراییه سند

نمونه ای از آراء صادره در مورد اعتراض به عملیات اجرائی از کتاب آراء شورای عالی ثبت و شرح آن نوشته دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی را نقل می کنیم: اعتراض پیش از شروع موعد اعتراض – اجرائیه شرطی برای وصول تمام طلب صادر شد درحالیکه مدیون قبل از صدور اجرائیه به موجب رسید عادی […]

حقوق

دانلود پایان نامه ها با موضوع                       راهکارهای حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفتی

  ۱-۵ شیوه های حل اختلاف هم اکنون سه راهکار عمده جهت حل وفصل اختلافات در دعاوی نفتی به کار می رود که عبارتند از: الف:روش قضایی ب:روش شبه قضایی ج:روش غیر قضایی ۱-۱-۵ شیوه های قضایی منظور از روش های قضایی حل و فصل اختلافات بین الملل رو شهایی است که ماهیت و مبنا […]

روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه درباره رابطه شخصیت برون گرا و شادکامی – شادکامی و مثبت اندیشی

شادکامی و مثبت اندیشی شکی نیست که همگی ما به طور فطری، در جستجوی حالات مطلوب و خوشایند هستیم. صفاتی چون شادی و غم، شجاعت و ترس، اعتماد به نفس و خودکم بینی و… ریشه در احساسات انسان ها دارند. احساسات نیز در جای خود، شخصیت افراد را شکل می دهند؛ چرا که این احساسات، […]

حقوق

پایان نامه با موضوع روش های اجرای عدالت ترمیمی: نشست

گفتار دوم: نشست «تا سال ۱۹۸۹ برنامه میانجی گری، روش غالب اجرای عدالت ترمیمی بوده است. از زمان استفاده از برنامه «نشست گروهی خانوادگی» در نیوزیلند که با وضع «قانون کودکان، جوانان و خانواده های آنها» در سال ۱۹۸۹ آغاز شده گرایش به برنامه های مذکور همواره رو به افزایش بوده است. برنامه نشست گروهی […]

حقوق

دانلود پایان نامه ها با موضوع رابطه نظام عدالت ترمیمی با نظام عدالت کیفری

برخی کشورها عدالت ترمیمی را تنها برای بزهکاران جوان با جرایم بسیار خفیف به کار می برند و بنابراین کاملاً عدالت ترمیمی نیستند، زیرا بزه دیدگان ناشی از جرایم بسیار شدید و نیز جرایمی که توسط بزرگسالان صورت می گیرد را از فرآیند ترمیمی مستثنی می کنند. به نظر می رسد عدالت ترمیمی نباید به […]

حقوق

دانلود پایان نامه ها درباره روش های عدالت ترمیمی

گفتار چهارم : روش های عدالت ترمیمی در این قسمت به بررسی برخی از روش های ارائه شده توسط مکتب عدالت ترمیمی می پردازیم. منظور از روش های عدالت ترمیمی، برنامه های عملی است که اندیشه های مزبور در قالب آنها تبلور پیدا کرده و ظهور و بروز عینی می یابد : الف) میانجیگری توسل […]

حقوق

دانلود پایان نامه ها در مورد رعایت کرامت انسانی در دادرسی

گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی «امروزه رعایت کرامت انسانی یکی از معیارهای اساسی قانونگذاری، دادرسی و اعمال ضمانت اجراهای کیفری است. توجه به این معیار، اراده دولت و حکومت را در فرآیند قانون گذاری، دادرسی کیفری و اعمال مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی محدود و پایبند به ضوابط انسانی و اخلاقی […]

حقوق

دانلود پایان نامه ها درباره روش های اجرای عدالت ترمیمی: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی

گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی هیئتهای ترمیمی جامعه محلی به عنوان چهارمین روش اجرای عدالت ترمیمی درک جدیدی از روش های قدیمی جهت پاسخگویی به جرایم ارتکابی صغار می باشند که عموماً در قالب عناوینی از قبیل «پانل جوانان»، «هیئتهای همسایگی» یا «هیئتهای قضازدایی جامعه محلی» وجود داشته اند. هیئتهای ترمیمی جامعه محلی اصولاً […]

حقوق

دانلود پایان نامه ها درباره روش های اجرای عدالت ترمیمی: حلقه ها یا محافل

گفتار سوم: حلقه ها یا محافل «حلقه ها» یا «محافل» در حال حاضر به عنوان فرآیند و ساختاری برای افزایش مشارکت و دخالت اجتماعی در امور کیفری در حال ظهور و توسعه اند. محافل مرکز و محور فرهنگ بومی و سنتی در خصوص کیفیت اجرای عدالت در امور کیفری بوده اند. استفاده از برنامه حلقه […]

حقوق

پایان نامه با موضوع روش های اجرای عدالت ترمیمی: میانجی گری

روش های اجرای عدالت ترمیمی گفتار اول: میانجی گری از نیمه دهه هفتاد قرن بیستم تا کنون میانجی گری به عنوان قدیم ترین و شایع ترین روش اجرای عدالت ترمیمی رشد آرامی داشته است. علی رغم تفاوتهای موجود در اهداف و روش های اجرای برنامه های میانجی گری، عنصر مشترک در همه آنها مشارکت آزادانه […]

حقوق

دانلود پایان نامه در مورد رسیدگی قضایی در یک مدت معقول – مقتضیات دادرسی عادلانه

گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول یکی دیگر از مقتضیات دادرسی عادلانه آن است که رسیدگی به اتهام متهم باید در یک مدت معقول و بدون تأخیر ضروری انجام شود. اهمیت این امر از آن جهت است که اطاله دادرسی و تأخیر بدون دلیل در محاکمه متهم، دادرسی عادلانه و منصفانه را از هدف […]

حقوق

دانلود پایان نامه با موضوع رسیدگی به مدارک متعهد – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی

و: رسیدگی به مدارک متعهد آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک بند ۱۶۰ در این باره نوشته اند: «اگر بدهکار یا متعهد قبض اداره دارایی را راجع به مالیات و یا قبض شهرداری نسبت به عوارض قانونی و یا فیش بانکی حاکی از پرداخت بدهی به حساب بانکی بستانکار یا متعهد […]

حقوق

پایان نامه درباره داعی و انگیزه مجرمانه – جرم تخریب

بند سوّم: داعی و انگیزه مجرمانه در تعریف گفته اند «داعی عبارت از نفع و یا ذوقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می دهد» داعی ارتکاب جرم را، عموماً مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود دانسته اند. در هر جرمی داعی ارتکاب آن ممکن است مختلف باشد مثلاً […]

حقوق

دانلود پایان نامه ها درباره توبـه بعد از اقـرار- حقوق کیفری

از جمله مواردی که در جرائم مستوجب حد باعث سقوط حد بعد از اقرار مجرم به جرم حدی است توبه است که در دو بند زیر به بحث آن می پردازیم در این بند ابتدا به تعریف توبه و ارکان اصلی آن و همچنین اعتبار وصحت آن در قرآن و نظر حقوقدانان و فقها پرداخته […]

حقوق

دانلود پایان نامه در مورد دسترسی آسان به دستگاه عدالت

گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت رکن مهم دیگر امنیت قضائی دسترسی آسان و سریع به دستگاه عدالت و نهادی تحت امر آن می باشد متأسفانه مشاهده می شود که در هنگام ارتکاب جنایتی دستگاه عدالت دیر عمل می کند و در بعضی از موارد زمانی ورود پیدا می کند که دیگر آثاری از […]

حقوق

دانلود پایان نامه ها درباره تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی

۱- تفاوت در حوزه پوشش جرائم: عدالت کیفری تمامی جرائم را درنظر می گیرد یعنی در این مکتب هیچ فرقی بین جرم عام و خاص، کوچک و بزرگ وجود ندارد و دادرس دادگاه مکلف به صدور حکم و اعمال مجازات می باشد در حالی که در عدالت ترمیمی نظر قانونگذار بیشتر در موارد جرائم کوچک […]

حقوق

دانلود پایان نامه در مورد دادرسی و قضاوت عادلانه

فصل دوم :دادرسی و قضاوت عادلانه   در این فصل که از چهار مبحث تشکیل شده به تعریف و بررسی دادرسی و قضاوت عادلانه می پردازیم که در مبحث سوم به دادرسی عادلانه در دادگاههای بین المللی پرداخته شده است و در مبحث چهارم به تعریف قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی […]

حقوق

پایان نامه با موضوع تفاوت حراج و مزایده برابر آیین نامه اجرا – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی

مزایده مجموعه اقداماتی است که پس از ارزیابی مال بدهکار ذمه ای برای فروش آن انجام می شود، اما حراج مجموعه اقداماتی است که در مورد فروش مال بدهکار در اسناد وثیقه یا انجام گردد.[۱] آقای دکتر جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه «مزایده» (اصلاح ش ۵۱۰۲) نوشته اند «… چون قیمت معینی که […]

حقوق

پایان نامه ها درباره تنظیم و اجرائیه سند: انجام تعهد به وسیله متعهد له

د : انجام تعهد به وسیله متعهد له ممکن است موضوع اجراییه انجام تعهدی از قبیل تعمیر ساختمان یا احداث قنات یا ساختن بناء جدید یا تکمیل ساختمان یا غرس اشجار و امثال آن باشد. در این صورت اگر متعهد پس از ابلاغ اجراییه اقدام به انجام تعهد نکند اداره ثبت او را ملزم خواهد […]

حقوق

پایان نامه با موضوع تقاضای کتبی متعهدله – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی

گفتار سوم: تقاضای کتبی متعهدله بی شک وتمام شرایط حاصله موکول به تقاغضای ذینفع می باشد به موجب ماده ۴۷ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی «تقاضای صدور اجرائیه باید به وسیله تقاضانامه از ناحیه ذینفع و یا قائم مقام او از دفتر اسناد رسمی کردند مورد اجرائیه در آن دفتر ثبت شده به عمل […]

حقوق

دانلود پایان نامه درباره تفاوت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی

بنددوم: تفاوت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه الف: اجرائیه ثبتی را دفترخانه اسناد رسمی یا اجرای ثبت یا اداره ثبت صادر می کند در صورتی که اجرائیه دادگاه را اجرای دادگاه ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی اعلام میدارد: در صدور اجراییه با دادگاه نخستین است». ب: تقاضای صدور اجراییه به ضمیمه سندیاحتی نوشتن […]

حقوق

پایان نامه ها با موضوع درخواست کننده اجرا از مراجع ذی­صلاح – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی

مبحث سوم : درخواست کننده اجرا از مراجع ذی­صلاح بدون شک اجرای هر سندی تنها از سوی ذی نفع یا قایم مقام یا نماینده قانونی یا قراردادی وی ممکن است و هر شخصی نمی توانند اجرای اسناد رسمی را به صرف رسمی بودن آن درخواست کند. گفتار اول : متعهدله؛ وکیل، نماینده قانونی و یا […]

حقوق

دانلود پایان نامه در مورد تقاضانامه صدور اجرائیه – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی

گفتار دوم : تقاضانامه صدور اجرائیه در حال حاضر، فرم های درخواست صدور اجرائیه ، برگ های چاپی و جزء اوراق بهادار هستند که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و از طریق ادارات ثبت در اختیار دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و واحدهای اجرای ثبت قرار می گیرد. نکاتی که باید […]

حقوق

پایان نامه درباره تفاوت­ سندرسمی و سند در حکم سند رسمی – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی

بند نهم : تفاوت­ سندرسمی و سند در حکم سند رسمی همان طور که قبلا توضیح داده شد برخی اسناد عادی دارای اعتبار سند رسمی هستند. دکتر بهرام بهرامی در کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی تفاوت این دو را چنین بیان کرده اند: با توجه به مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۹۱ ق.م  می توان تفاوت بین […]

حقوق

پایان نامه با موضوع تفاوت های مهم سند رسمی و عادی از حیث حجیت ، قابلیت استناد و …

بندچهارم: تفاوت از حیث حجیت در مقام اثبات نسبت به سند عادی امکان اظهار انکار و تردید و ادعای جعل وجود دارد، ولی نسبت به سند رسمی اظهار انکار و تردید مسموع نمی باشد و فقط ادعای جعلیت مسموع است. ماده ۱۲۹۲ ق.م مقرر می دارد: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد […]

حقوق

پایان نامه تفاوت های مهم سند رسمی و عادی در حقوق

بنداول- تفاوت از حیث شکل سند رسمی، سند شکلی است. اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا مأمورین رسمی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و در فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر اینصورت آن ورقه فاقد اعتبار اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نیست، […]

حقوق

دانلود پایان نامه درباره تنظیم سند در حدود صلاحیت مأمورین رسمی

بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی با توجه به روشن شدن مفهوم سند رسمی از جهات مختلف، ذیلاً به تشریح عناصر تشکیل دهنده سند رسمی مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. می پردازیم. الف: تنظیم سند به وسیله مامور رسمی طبق ماده ۱۲۸۷ ق.م یکی از شرایط رسمیت سند، تنظیم آن در اداره ثبت […]

حقوق

پایان نامه ها درباره تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت

گرچه در قانون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطالعه مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی یادفاتر ازدواج وطلاق ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی […]

حقوق

دانلود پایان نامه درباره حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری

قانون جزا، قانون مجرمان است وقانون آیین دادرسی کیفری قانون بی گناهان این نکته نغز، جایگاه قانون آیین دادرسی کیفری را در حمایت از حقوق مردم می رسانذ، در واقع هدف این شاخه از علم حقوق تضمین حقوق وآزادی های فردی و اجتماعی در جامعه است.امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ها و […]

حقوق

پایان نامه ها با موضوع حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ، مسائلی را در ارتباط با جرم و کیفر آن عنوان می سازد و حقوق جزا به بررسی و تفسیر این مسائل می پردازد. [۱] قوانین کیفری پیش از انقلاب به شدت تحت تأثیر قوانین غربی بوده است ، لیکن بعد از تحولات سال ۱۳۵۷وباتمسک به اصل چهارم قانون اساسی که اذعان […]

حقوق

دانلود پایان نامه ها در مورد حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . مفاد این قانون ابتدا حالت بخشنامه داشت که از طرف هیئت منصفه صادر شده بود ، اما پس از چندی برای لازم الاجرا کردن آن به مجلس فرستاده و پس از تصویب […]

حقوق

پایان نامه درباره حقوق شهروندی در حقوق عرفی

گفتار دوم: حقوق شهروندی در حقوق عرفی در این گفتار به بررسی حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته و خلاصه ای از مفاد آنها را بیان می کنیم: الف)حقوق شهروندی در حقوق ایران از کوروش کبیر که بگذریم در طول تاریخ سر زمین ایران انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در پاسداشت و احیای […]

حقوق

پایان نامه درباره حقوق شهروندی در دین اسلام

گفتار اول : حقوق شهروندی در دین اسلام در دین اسلام با اینکه منبع اصلی حقوق و تکالیف خداوند است از نظر قابلیت استناد برای اثبات حق و تکلیف ها منبع حقوقی را هم معرفی می کنند که نزد امامیه عبارت است از : کتاب ، سنت ، اجماع و عقل [۱] ، حقوق شهروندی […]

حقوق

دانلود پایان نامه ها با موضوع حقوق شهروندی و حقوق بشر

گفتار دوم : حقوق شهروندی و حقوق بشر  با نگاهی به حقوقی که در قوانین هر کشور به ویژه کشورهای متمدن تحت عنوان حقوق شهروندی به شهروندان داده شده ، متوجه خواهیم شد که این حقوق شباهت بسیار زیادی با مصادیق حقوق بشر دارند و در حقیقت همان حقوق بشر است که در لباس حقوق […]

حقوق

دانلود پایان نامه درباره حقوق کیفری :انکار بعد از اقرار در قتل

ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲یکی از راه های ثبوت قتل را اقرار دانسته است  و همچنین در ماده ۲۳۲ قانون مذکور بیان داشته ، با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه باشد ، قتل عمد ثابت می گردد . لکن ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اشعار می داشت «اگرکسی به […]

حقوق

پایان نامه ها با موضوع خاستگاه و گونه های عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی ابتدا در کشورهای آمریکای شمالی، استرالیا و زلاندنو به صورت تجربی – علمی در اشکال مختلف آن مانند میانجیگریها، نشستها یا جلسات گروهی خانوادگی، جلسات یا حلقه ها و یا جرگه های شفابخش، درمان بخش، اصلاح گر، ترمیمی و غیره معمول شد و متعاقب آن مورد توجه دکترین و قانونگذاران قرار گرفت. در […]

حقوق

دانلود پایان نامه ها درباره حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا : هزینه های اجرایی – تنظیم و اجرائیه سند

مبحث چهارم : هزینه های اجرایی در میان آثار مختلفی که اجرای اسناد به دنبال دارد، پرداخت هزینه های اجرا تنها اثری است که در مقابل منافع متعهد له ظاهر می شود. اما این امر با توجه به سایر مزایا و منافعی که اجرای مستقیم اسناد به دنبال دارند ناچیز شمرده می شود و مانع […]

حقوق

پایان نامه ها درباره عدالت کیفری،مجازات،ترمیم و جبران خسارت

  چکیده آمارهایی که از طریق جراید و رسانه های عمومی اعلام می شود و اتفاقات و جرایمی که هر روزه خود شاهد آن هستیم بیانگر آن است که بحث مجازات و عدالت کیفری و روش های اتخاذ شده چه از طریق نهادهای قضائی به صورت عملی و چه در قالب بحث نظری و علمی […]

حقوق

دانلود پایان نامه ها با موضوع تعلّق مالکانه یا مبتنی بر تصرف قانونی

  تعلّق مال به دیگری از عناصر اصلی جرم تخریب است، با این وجود قانون گذار در موادّ ۶۷۵،۶۷۶ ،۶۷۷، ۶۷۹ ،۶۸۴ قانون مجازات اسلامی صریحاً به این موضوع اشاره کرده است. در ضمن از طرفی باید رابطه مالکیت بین شخص و مال مورد تخریب احراز گردد حکم دیوان عالی کشور ناظر به این موضوع […]

حقوق

دانلود پایان نامه با موضوع تعلّق به غیر داشتن مال در حقوق

ج: تعلّق به غیر داشتن مال نابود شده یا خسارت دیده باید « متعلّق به غیر» باشد. بنابراین هر گاه کسی مال متعلّق به خود را ( هر چند دیگری، مثلاً مستأجر حقّی هم بر آن داشته باشد) از بین ببرد یا خسارتی به آن وارد آورد محکوم به ارتکاب جرم تخریب کیفری نخواهد شد.[۱]همینطور […]

حقوق

دانلود پایان نامه ها در مورد تخریب مال -اتلاف عمدی برخی اموال – جرم تخریب در حقوق

تخریب مال به معنی از بین بردن یا ناقص کردن عمدی اموال مادّی متعلّق به دیگران است، که برابر مقرّرات قانونی قابل مجازات باشد. در حقوق اسلامی براساس قاعده اتلاف، حکم به جبران خسارت (مسئولیت مدنی) متلف می شود و نظر به اینکه خسارت زدن به مال دیگری فعل حرامی است، عمل مرتکب تخریب مستوجب […]

حقوق

دانلود پایان نامه درباره تعریف سرمایه گذاری

فرهنگ لغت اینترنتی Investorvords سرمایه گذاری خارجی را اینگونه تعریف کرده است: انتقال وجوه یا مواد از یک کشور (کشور صادر کننده) به کشور دیگر (کشور میزبان)، جهت استفاده از تأسیسات یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر، در برابر مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در سود آن بنگاه، چگونگی بهره گیری از این وجه در […]

حقوق

دانلود پایان نامه ها با موضوع تعدد اقرار در حقوق

تعدد اقرار اقرار به اعتبار مورد اقرار به حق الله ، حق الناس و حق مشترک تقسیم می شود . در اقرار به حق الله بنابر نظر مشهور تعدد معتبر است ، مواردی که تعدد اقرار شرط است به قرار ذیل است : در اقرار به زنا و لواط چهار بار اقرار معتبر است این […]

حقوق

پایان نامه ها با موضوع تعـارض اقـرار با علم قـاضی – حقوق کیفری

یکی دیگر از فروض تعارضـات اقـرار ، تعـارض اقـرار با علم قـاضی می باشـد که ، در این جا به بررسی آن خواهیـم پرداخت. امـا قبل از ورود به بحث، بیـان نکـاتی ضـروری می باشـد که، عبارتنـد از : ۱ ـ همان گونه که در بخش اول نیز بیـان شـد . منظـور از علم قاضـی […]

حقوق

دانلود پایان نامه ها درباره تعـارض اقرار با بیّنه – حقوق کیفری

یکی دیگر از صور تعارضات اقرار ، تعـارض اقرار با بیّنه می باشد که ، در این جا به بررسی آن خواهیم پرداخت . فقهای امامیه موضوع تعارض اقـرار با بیّنه در امــور کیفـری را ، در بحث قتـل بیـان نمـوده اند . ایشـان صـورت مسألـه را به این صـورت ارائـه کـرده اند کـه بیّنـه […]

حقوق

دانلود پایان نامه درباره تعـارض اقـرار با قسامه – حقوق کیفری

در این جا بر آنیم تا به بررسی یکی دیگر از صور تعارضـات اقـرار ، یعنی تعـارض اقـرار با قسامه بپردازیم .اما پیش از ورود به بحث توضیحی درباره قسامه لازم به نظر می رسد ، و آن این که : قسامه یکی از ادله اثبات دعوی می باشد که تنها در باب جنایات کاربرد […]