زبان و ادبیات عربی

پایان نامه های دانلودی رشته زبان و ادبیات عربی

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد: بررسی تاریخ ادبیات عرب در مازندران از عصر عباسی تا كنون دانلود پایان نامه ارشد : مقایسه ی تطبیقی حروف جر عربی و حروف اضافه ی فارسی دانلود پایان نامه ارشد : البنیات الأسلوبیة فی دعاء كمیل بن زیاد دانلود پایان نامه : بررسی اقتباس‌های قرآنی محمد مهدی […]

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه :مشروعیة التوسل فی ضوء القرآن و السنة

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : مشروعیة التوسل فی ضوء القرآن و السنة

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه :دراسة و تحلیل الطریقة العراقیة لتلاوة القرآن الكریم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : دراسة و تحلیل  الطریقة العراقیة لتلاوة القرآن الكریم

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد:تعامل أصحاب المذاهب الأربع مع المعصومین ع 12

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : تعامل أصحاب المذاهب الأربع مع المعصومین ع 12

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد:لحیاة الفکریة و الإجتماعیة فی أدب الإمام الحسین (ع)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : الحیاة الفکریة و الإجتماعیة فی أدب الإمام الحسین (ع)

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه اشد : بررسی صور بلاغی در خطبه‌های حضرت زینب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زبان و ادبیات عرب عنوان : بررسی صور بلاغی در خطبه‌های حضرت زینب

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه ارشد:ترجمه، بررسی و تحلیل نمایش نامۀ «السلطان الحائر» اثر توفیق حکیم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات عربی عنوان :ترجمه، بررسی و تحلیل نمایش نامۀ «السلطان الحائر» اثر توفیق حکیم 

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه:بررسی تطبیقی ضرب المثل­های نهج البلاغه با ضرب المثل­های فارسی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات عرب عنوان : بررسی تطبیقی ضرب المثل­های نهج البلاغه با ضرب المثل­های فارسی

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه:بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سه تن از شاعران شیعی (کمیت بن زید اسدی، عبدی کوفی و دیک الجن الحمصی)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات عربی عنوان : بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سه تن از شاعران شیعی (کمیت بن زید اسدی، عبدی کوفی و دیک الجن الحمصی) 

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه : نقد و بررسی و ترجمة كتاب «المقامه» نوشتة: شوقی ضیف با همکاری جمعی از ادبای کشورهای عربی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : نقد و بررسی و ترجمة كتاب «المقامه» نوشتة: شوقی ضیف با همکاری جمعی از ادبای کشورهای عربی

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد : نقد صورت ومعنی در شعر ابراهیم طوقان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : نقد صورت ومعنی در شعر ابراهیم طوقان

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد: مضامین اجتماعی در اشعار سعاد الصباح

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : مضامین اجتماعی در اشعار سعاد الصباح

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه : فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحه­ ی 425-832)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحه­ ی 425-832)

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد : الطریقة العراقیة لتلاوة القرآن الكریم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : الطریقة العراقیة لتلاوة القرآن الكریم

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد : تصاویر ادبی تقوا در خطبه­های نهج البلاغه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : تصاویر ادبی  تقوا در خطبه­ های نهج البلاغه

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد : ترجمه و بررسی كتاب وصف البحر والنهر فی الشعر العربی نوشتة حسین عطوان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : ترجمه و بررسی كتاب وصف البحر والنهر فی الشعر العربی نوشتة حسین عطوان

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل محتوایی نمایشنامه­های صلاح عبدالصبور

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : تحلیل محتوایی نمایشنامه­ های صلاح عبدالصبور

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه : تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقة الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقة الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد : بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و پ‍‍‍ژوهشی دراشعاروطنی عبدالله بردونی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : بررسی و پ‍‍‍ژوهشی دراشعاروطنی عبدالله بردونی

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی صور خیال در صحیفه سجادیه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : بررسی صور خیال در صحیفه سجادیه