زبان و ادبیات عربی

پایان نامه های دانلودی رشته زبان و ادبیات عربی

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه بررسی تاریخ ادبیات عرب در مازندران از عصر عباسی تا كنون دانلود پایان نامه مقایسه ی تطبیقی حروف جر عربی و حروف اضافه ی فارسی دانلود پایان نامه البنیات الأسلوبیة فی دعاء كمیل بن زیاد پایان نامه بررسی اقتباس‌های قرآنی محمد مهدی جواهری دانلود پایان نامه بررسی تاریخی ادبیات […]

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه دراسة و تحلیل الطریقة العراقیة لتلاوة القرآن الكریم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : دراسة و تحلیل  الطریقة العراقیة لتلاوة القرآن الكریم

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه تعامل أصحاب المذاهب الأربع مع المعصومین ع 12

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : تعامل أصحاب المذاهب الأربع مع المعصومین ع 12

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه لحیاة الفکریة و الإجتماعیة فی أدب الإمام الحسین (ع)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : الحیاة الفکریة و الإجتماعیة فی أدب الإمام الحسین (ع)

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه اشد : بررسی صور بلاغی در خطبه‌های حضرت زینب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زبان و ادبیات عرب عنوان : بررسی صور بلاغی در خطبه‌های حضرت زینب

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه ترجمه، بررسی و تحلیل نمایش نامۀ «السلطان الحائر» اثر توفیق حکیم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات عربی عنوان :ترجمه، بررسی و تحلیل نمایش نامۀ «السلطان الحائر» اثر توفیق حکیم 

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه بررسی تطبیقی ضرب المثل­های نهج البلاغه با ضرب المثل­های فارسی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات عرب عنوان : بررسی تطبیقی ضرب المثل­های نهج البلاغه با ضرب المثل­های فارسی

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سه تن از شاعران شیعی (کمیت بن زید اسدی، عبدی کوفی و دیک الجن الحمصی)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات عربی عنوان : بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سه تن از شاعران شیعی (کمیت بن زید اسدی، عبدی کوفی و دیک الجن الحمصی) 

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه نقد و بررسی و ترجمة كتاب «المقامه» نوشتة: شوقی ضیف با همکاری جمعی از ادبای کشورهای عربی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : نقد و بررسی و ترجمة كتاب «المقامه» نوشتة: شوقی ضیف با همکاری جمعی از ادبای کشورهای عربی

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه نقد صورت ومعنی در شعر ابراهیم طوقان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : نقد صورت ومعنی در شعر ابراهیم طوقان

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه : فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحه­ ی 425-832)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحه­ ی 425-832)

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه الطریقة العراقیة لتلاوة القرآن الكریم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : الطریقة العراقیة لتلاوة القرآن الكریم

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه تصاویر ادبی تقوا در خطبه­های نهج البلاغه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : تصاویر ادبی  تقوا در خطبه­ های نهج البلاغه

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ترجمه و بررسی كتاب وصف البحر والنهر فی الشعر العربی نوشتة حسین عطوان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : ترجمه و بررسی كتاب وصف البحر والنهر فی الشعر العربی نوشتة حسین عطوان

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه تحلیل محتوایی نمایشنامه­های صلاح عبدالصبور

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : تحلیل محتوایی نمایشنامه­ های صلاح عبدالصبور

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقة الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقة الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه بررسی و پ‍‍‍ژوهشی دراشعاروطنی عبدالله بردونی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : بررسی و پ‍‍‍ژوهشی دراشعاروطنی عبدالله بردونی

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه بررسی صور خیال در صحیفه سجادیه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : بررسی صور خیال در صحیفه سجادیه

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه بررسی زیبایی ­شناسی خطبه ­های طاووس، أشباح و قاصعه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان :بررسی زیبایی ­شناسی خطبه ­های طاووس، أشباح و قاصعه

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه بررسی دلالی و معنایی سوره الواقعه و الرحمن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان :بررسی دلالی و معنایی سوره الواقعه و الرحمن

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه : بررسی تطبیقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در اشعار ملك­ الشعرای بهار و جمیل­ صدقی ­زها وی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان :بررسی تطبیقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در  اشعار ملك­الشعرای بهار    و جمیل­صدقی­زها وی

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه بررسی جایگاه شخصیت زن از دیدگاه های مختلف در رمان «شوهر آهو خانم»

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : بررسی جایگاه شخصیت زن از دیدگاه های مختلف در رمان «شوهر آهو خانم»

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فاكنر بر ادبیات داستانی ایران به ویژه چوبك

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : بررسی تاثیر فاكنر بر ادبیات داستانی ایران به ویژه چوبك

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه تحلیل و بررسی سبک ‌نوشتاری متون طب ‌سنتی فردوس الحکمه، الحاوی، کامل الصناعه الطبیه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : تحلیل و بررسی سبک ‌نوشتاری متون طب ‌سنتی فردوس الحکمه، الحاوی، کامل الصناعه الطبیه

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه بررسی و مقایسه اومانیسم در اشعار صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب  عنوان : بررسی و مقایسه اومانیسم در اشعار صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه تحلیل و بررسی تناص قرآنی در مقامات زمخشری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : تحلیل و بررسی تناص قرآنی در مقامات زمخشری دانشگاه آزاد اسلامی  واحد کرمانشاه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی  (M.A) عنوان: تحلیل و بررسی تناص قرآنی در مقامات زمخشری استاد راهنما: دکتر صمد مؤمنی

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه التراث فی شعر أمل دنقل ومهدی أخوان ثالث

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عربی  عنوان : التراث فی شعر أمل دنقل ومهدی أخوان ثالث

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه بررسی وجوه بیانی دیدگاه‌های اجتماعی امام علی(ع) در کلمات قصار نهج البلاغه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : بررسی وجوه بیانی دیدگاه‌های اجتماعی امام علی(ع) در کلمات قصار نهج البلاغه

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه الصور القرآنیة فی نهج البلاغة معنی وبلاغة من خطبة 1 إلی 120

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان :   الصور القرآنیة فی نهج البلاغة معنی وبلاغة من خطبة 1 إلی 120

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه مظاهر أدب المقاومة فی شعر علی فودة

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : مظاهر أدب المقاومة فی شعر علی فودة

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه مدح پیامبر ص در شعر شعرای عصر عباسی

پژوهش حاضر تحت عنوان (مدح پیامبر (ص) در شعر شعرای عصر عباسی) می باشد که به بررسی سیره پیامبر (ص) و صفات پاک ایشان در قالب اشعار می پردازد. و از آن جا که این آثار از نظر اخلاقی و تربیتی بسیار سودمند و آموزنده هستند و با توجه به ارادت قلبی اینجانب به پیامبر (ص) این موضوع را برای کار پژوهشی خود برگزیدم تا شاید خدمتی ناچیز به آستان مقدس پیامبر (ص) کرده باشم.

مدایح نبوی مثل سایر پدیده های ادبی از زمان پیدایش تا زمان شکوفایی ادوار و شرایط تاریخی متفاوتی را پشت سر گذاشته است. این فن در عهد نبوت به دنیای شعر و هنر پا نهاد و گام های اولیه اش را به سمت رشد و کمال برداشت. تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفت نشان می دهد که مدیحه سرایی برای پیامبر (ص) نه تنها در زمان صدر اسلام بلکه از زمان تولد ایشان وجود داشته است و در زمان ظهور اسلام به اوج رسیده است. اما در عهد امویان به دلیل شرایط سیاسی گرد نسیان بر چهره مدایح نبوی نشست در عهد عباسیان نیز شعر نبوی مورد کم مهری واقع گردید زیرا این عصر از نظر سیاسی و اجتماعی اوضاع نابسامانی داشت. ترفندهای سیاسی و مذهبی عباسیان در رسیدن به قدرت و تبلیغ مبانی مشروعیت حاکمیت خود به خاطر خویشاوندی با پیامبر (ص) موجب شده بود که مدایح شعری در موضوع و اهداف متأثر از فضای سیاسی و مذهبی باشند و اینجانب برای اینکه اندکی از حقوق معنوی این شاعران را به جا آورده باشم بر آن شدم تا مدایح آن بزرگوار را بررسی و تحلیل نمایم.

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه الخطاب القرآنی ازاء الاتجاهات الفکریة

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اللغة العربیة وآدابها عنوان : الخطاب القرآنی ازاء الاتجاهات الفکریة

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه تجدید در توصیف طبیعت در اشعار ابن خفاجه اندلسی

فن وصف به عنوان فنی مهم و موثر در زدودن غبار ابهام از دنیای پر رمز و راز شعر، از دیرباز در تصویر پردازی­های شاعران خودنمایی کرد، این فن بعدها چنان موثر و با ارزش گردید که به عنوان پایه شعر، آراسته­گر و تزیین کننده صورت­های شعری و ترسیم­گر تصویرهای شگفتی از طبیعت گردید. در میان شاعران تصویرپرداز، ابن خفاجه وصف را به عنوان ابزاری برای تصویرپردازی صورت­های نقلی و وجدانی خود برگزید و به شاعری درون­گرا و برون­گرا شهرت یافت؛ بهره وی از این فن چنان است، که وصف طبیعت و عناصر آن بر همه اغراض شعریش سایه گسترانده است و چنان طبیعت در نظرش با ارزش گشت که بدان سوگند یاد کرد و به باغبان وعاشق طبیعت ملقب گردید. او طبیعت را جایگاه غم­ها و شادی­ها و تأملات خود برگزید، و به مانند شاعران طبیعت­گرای معاصر مشکلات زندگی خود را در ناموس طبیعت یافت. ابن خفاجه در تاریخ به شاعر وصف­پرداز مشهور است، چرا که حجم بیشتر دیوانش را وصف طبیعت تشکیل می­دهد. توصیفات وی، از زنده­ترین توصیفات در ادب اندلس وحتی سرزمین­های اسلامی به شمار رفته چرا که برهمه عناصر طبیعتی که در دیوانش به کار برده، جامه­ی حرکت و حیات پوشانده است که نمایانگر قوه سرشار خیال پردازی اوست. او در توصیفاتش، شیوه­های نوین و منحصر به فردی را به کار گرفته که از جمله آنها: آغاز قصاید با وصف طبیعت، پندگیری و عبرت از پدیده­های آن، جان بخشیدن به عناصر طبیعت و نوآوری در توصیف عناطر طبیعت و اقتباس از مضامین اسلامی، شعر وی را زیبا و دل­انگیز ساخته است. و سرانجام شاعر در سال 533 در سن 82 سالگی دارفانی را وداع گفت، اما وی همچنان مانند ستاره­ای بر آسمان ادب عربی می درخشد ونامش در میان عاشقان و شیفتگان طبیعت جاودانه شده است.

کلید واژه­ها: وصف، طبیعت، ابن خفاجه، تجدید، اندلس.

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه بررسی آثار و احوال احمدزكی ابوشادی

این پایان نامه شامل پنج فصل می باشد. در فصل اول به تاریخ ادبیات معاصر عربی و بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی دنیای عرب پرداخته شده. در فصل دوم دوره نهضت ادبی و عوامل مؤثر در این نهضت مورد بحث قرار گرفته. فصل سوم به بررسی و پژوهش در زندگی‌نامه و آثار شاعر ، كاتب و مفكر گرانقدر احمد زكی ابوشادی می‌پردازد. در فصل چهارم جمعیت آپولو و اهداف و ویژگیهای این مكتب و تأثیر آن در ادبیات معاصر عربی مورد بررسی قرار گرفته و در فصل آخر به گرایش ملی – انسانی این شاعر آزاد اندیش، میهن دوست پرداخته‌ایم و نمونه‌هایی از اشعار رومانتیك این شاعر متفكر را به این فصل افزوده‌ایم.

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه بررسی و مقایسه تکثر‌گرایی دینی در اندیشه و آثار جبران خلیل جبران و ماری الیاس زیاده مَی زیاده

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته رشته زبان و ادبیات عربی(M. A) عنوان : بررسی و مقایسه تکثر‌گرایی دینی در اندیشه و آثار جبران خلیل جبران و ماری الیاس زیاده مَی زیاده

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه بررسی موضوع دعا در شعر شاعران مشهور عصر عباسی اوّل

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی (‌M.A‌) عنوان : بررسی موضوع دعا در شعر شاعران مشهور عصر عباسی اوّل

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه نقد و بررسی و ترجمة كتاب «المقامه» نوشتة: شوقی ضیف با همکاری جمعی از ادبای کشورهای عربی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : نقد و بررسی و ترجمة كتاب «المقامه» نوشتة: شوقی ضیف با همکاری جمعی از ادبای کشورهای عربی

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه نقد صورت ومعنی در شعر ابراهیم طوقان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات عرب عنوان : نقد صورت ومعنی در شعر ابراهیم طوقان

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحه ی 425-832)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحه­ی 425-832)

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه دراسة و تحلیل الطریقة العراقیة لتلاوة القرآن الكریم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و فنون القراءات عنوان : دراسة و تحلیل الطریقة العراقیة لتلاوة القرآن الكریم

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه : تصاویر ادبی تقوا در خطبه های نهج البلاغه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : تصاویر ادبی  تقوا در خطبه ­های نهج البلاغه

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ترجمه وبررسی كتاب وصف البحر والنهر فی الشعر العربی نوشتة حسین عطوان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : ترجمه وبررسی كتاب وصف البحر والنهر فی الشعر العربینوشتة حسین عطوان

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه : تحلیل محتوایی نمایشنامه های صلاح عبدالصبور

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : تحلیل محتوایی نمایشنامه های صلاح عبدالصبور

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه تحلیل بینامتنی دینی در رمان های «عمالقة الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان :تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقة الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه بررسی و پ‍‍‍ژوهشی دراشعاروطنی عبدالله بردونی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات عربی عنوان : بررسی و پ‍‍‍ژوهشی دراشعاروطنی عبدالله بردونی

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه بررسی زیبایی شناسی خطبه های طاووس، أشباح و قاصعه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : بررسی زیبایی شناسی خطبه های طاووس، أشباح و قاصعه

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه : بررسی دلالی و معنایی سوره الواقعه و الرحمن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : بررسی دلالی و معنایی سوره الواقعه و الرحمن

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه بررسی تطبیقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در اشعار ملك الشعرای بهار و جمیل صدقی زها وی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات عربی عنوان : بررسی تطبیقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در  اشعار  ملك الشعرای بهار    و جمیل صدقی زها وی

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه بررسی تاریخی ادبیات کودک در سه کشور مصر ، سوریه و عراق

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : بررسی تاریخی ادبیات کودک در سه کشور مصر ، سوریه و عراق

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه بررسی اقتباس‌های قرآنی محمد مهدی جواهری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : بررسی اقتباس‌های قرآنی محمد مهدی جواهری

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه البنیات الأسلوبیة فی دعاء كمیل بن زیاد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات عرب عنوان : البنیات الأسلوبیة فی دعاء كمیل بن زیاد

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه مقایسه ی تطبیقی حروف جر عربی و حروف اضافه ی فارسی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان :   مقایسه ی تطبیقی حروف جر عربی و حروف اضافه ی فارسی