زبان و ادبیات عربی

پایان نامه های دانلودی رشته زبان و ادبیات عربی

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد: بررسی تاریخ ادبیات عرب در مازندران از عصر عباسی تا كنون دانلود پایان نامه ارشد : مقایسه ی تطبیقی حروف جر عربی و حروف اضافه ی فارسی دانلود پایان نامه ارشد : البنیات الأسلوبیة فی دعاء كمیل بن زیاد دانلود پایان نامه : بررسی اقتباس‌های قرآنی محمد مهدی […]

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه :مشروعیة التوسل فی ضوء القرآن و السنة

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : مشروعیة التوسل فی ضوء القرآن و السنة

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه :دراسة و تحلیل الطریقة العراقیة لتلاوة القرآن الكریم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : دراسة و تحلیل  الطریقة العراقیة لتلاوة القرآن الكریم

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد:تعامل أصحاب المذاهب الأربع مع المعصومین ع 12

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : تعامل أصحاب المذاهب الأربع مع المعصومین ع 12

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد:لحیاة الفکریة و الإجتماعیة فی أدب الإمام الحسین (ع)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : الحیاة الفکریة و الإجتماعیة فی أدب الإمام الحسین (ع)

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه اشد : بررسی صور بلاغی در خطبه‌های حضرت زینب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زبان و ادبیات عرب عنوان : بررسی صور بلاغی در خطبه‌های حضرت زینب

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه ارشد:ترجمه، بررسی و تحلیل نمایش نامۀ «السلطان الحائر» اثر توفیق حکیم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات عربی عنوان :ترجمه، بررسی و تحلیل نمایش نامۀ «السلطان الحائر» اثر توفیق حکیم 

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه:بررسی تطبیقی ضرب المثل­های نهج البلاغه با ضرب المثل­های فارسی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات عرب عنوان : بررسی تطبیقی ضرب المثل­های نهج البلاغه با ضرب المثل­های فارسی

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه:بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سه تن از شاعران شیعی (کمیت بن زید اسدی، عبدی کوفی و دیک الجن الحمصی)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات عربی عنوان : بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سه تن از شاعران شیعی (کمیت بن زید اسدی، عبدی کوفی و دیک الجن الحمصی) 

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه : نقد و بررسی و ترجمة كتاب «المقامه» نوشتة: شوقی ضیف با همکاری جمعی از ادبای کشورهای عربی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : نقد و بررسی و ترجمة كتاب «المقامه» نوشتة: شوقی ضیف با همکاری جمعی از ادبای کشورهای عربی

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد : نقد صورت ومعنی در شعر ابراهیم طوقان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : نقد صورت ومعنی در شعر ابراهیم طوقان

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد: مضامین اجتماعی در اشعار سعاد الصباح

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : مضامین اجتماعی در اشعار سعاد الصباح

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه : فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحه­ ی 425-832)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحه­ ی 425-832)

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد : الطریقة العراقیة لتلاوة القرآن الكریم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : الطریقة العراقیة لتلاوة القرآن الكریم

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد : تصاویر ادبی تقوا در خطبه­های نهج البلاغه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : تصاویر ادبی  تقوا در خطبه­ های نهج البلاغه

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد : ترجمه و بررسی كتاب وصف البحر والنهر فی الشعر العربی نوشتة حسین عطوان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : ترجمه و بررسی كتاب وصف البحر والنهر فی الشعر العربی نوشتة حسین عطوان

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل محتوایی نمایشنامه­های صلاح عبدالصبور

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : تحلیل محتوایی نمایشنامه­ های صلاح عبدالصبور

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه : تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقة الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقة الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد : بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و پ‍‍‍ژوهشی دراشعاروطنی عبدالله بردونی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : بررسی و پ‍‍‍ژوهشی دراشعاروطنی عبدالله بردونی

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی صور خیال در صحیفه سجادیه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : بررسی صور خیال در صحیفه سجادیه

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی زیبایی ­شناسی خطبه ­های طاووس، أشباح و قاصعه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان :بررسی زیبایی ­شناسی خطبه ­های طاووس، أشباح و قاصعه

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی دلالی و معنایی سوره الواقعه و الرحمن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان :بررسی دلالی و معنایی سوره الواقعه و الرحمن

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه : بررسی تطبیقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در اشعار ملك­ الشعرای بهار و جمیل­ صدقی ­زها وی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان :بررسی تطبیقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در  اشعار ملك­الشعرای بهار    و جمیل­صدقی­زها وی

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه : بررسی جایگاه شخصیت زن از دیدگاه های مختلف در رمان «شوهر آهو خانم»

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : بررسی جایگاه شخصیت زن از دیدگاه های مختلف در رمان «شوهر آهو خانم»

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر فاكنر بر ادبیات داستانی ایران به ویژه چوبك

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : بررسی تاثیر فاكنر بر ادبیات داستانی ایران به ویژه چوبك

زبان و ادبیات عربی

پایان نامه ارشد : تحلیل و بررسی سبک ‌نوشتاری متون طب ‌سنتی فردوس الحکمه، الحاوی، کامل الصناعه الطبیه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : تحلیل و بررسی سبک ‌نوشتاری متون طب ‌سنتی فردوس الحکمه، الحاوی، کامل الصناعه الطبیه

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه : بررسی و مقایسه اومانیسم در اشعار صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب  عنوان : بررسی و مقایسه اومانیسم در اشعار صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل و بررسی تناص قرآنی در مقامات زمخشری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : تحلیل و بررسی تناص قرآنی در مقامات زمخشری دانشگاه آزاد اسلامی  واحد کرمانشاه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی  (M.A) عنوان: تحلیل و بررسی تناص قرآنی در مقامات زمخشری استاد راهنما: دکتر صمد مؤمنی

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه: التراث فی شعر أمل دنقل ومهدی أخوان ثالث

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عربی  عنوان : التراث فی شعر أمل دنقل ومهدی أخوان ثالث

زبان و ادبیات عربی

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد: بررسی تاریخ ادبیات عرب در مازندران از عصر عباسی تا كنون

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب عنوان : بررسی تاریخ ادبیات عرب در مازندران از عصر عباسی تا كنون دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار پایان نامه كارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات عرب عنوان  : بررسی تاریخ ادبیات عرب در مازندران از عصر عباسی تا كنون استاد راهنما […]

زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی وجوه بیانی دیدگاه‌های اجتماعی امام علی(ع) در کلمات قصار نهج البلاغه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی عنوان : بررسی وجوه بیانی دیدگاه‌های اجتماعی امام علی(ع) در کلمات قصار نهج البلاغه