حقوق

پایان نامه وصف شناسی جرم اقتصادی و مجرمین اقتصادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه   سمینار کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی     عنوان: وصف شناسی جرم اقتصادی و مجرمین اقتصادی       بهار 1395   چکیده هدف مقاله حاضر آن است تا نشان دهد که موضوعات اقتصادی از اهمیت ویزه ای برخوردار است . جرایم اقتصادی با تاثیر بر سیاست […]

حقوق

پایان نامه ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت مدیریت واردات بی رویه کالا

دانشگاه قم دانشکده آموزشهای  الکترونیکی پایان نامه حقوق خصوصی   عنوان : ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت مدیریت واردات بی رویه کالا   تابستان 1392     چکیده با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا […]

حقوق

پایان نامه مفهوم مسئولیت مدنی  و تبیین و نقاط تمایز این مسئولیت از مفاهیم مشابه

دانشگاه اراک دانشکده آموزشهای  الکترونیکی پایان نامه حقوق خصوصی   عنوان : مفهوم مسئولیت مدنی  و تبیین و نقاط تمایز این مسئولیت از مفاهیم مشابه تابستان 1392       چکیده با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و […]

حقوق

پایان نامه آثار قراردادهای معوض در مقایسه با عقود رایگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: حقوق  گرایش: خصوصی     عنوان: آثار قراردادهای معوض در مقایسه با عقود رایگان     تابستان 1395     فهرست مطالب عنوان                           صفحه فصل اول: کلیــات 1-1- مقدمه. 2 1-2- بیان مسئله. […]

حقوق

پایان نامه بررسی قواعد فقه سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشکده علوم انسانی ، رشته الهیات و معارف اسلامی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )   عنوان بررسی قواعد فقه سیاسی   تابستان 1394     چکیده : فقه سیاسی بخش مهم از دانش سیاسی در جهان اسلام است ، که رفتار سیاسی فرد و جامعه مسلمان […]

حقوق

پایان نامه جرم تصرف عدوانی در حقوق کیفری ایران با تأکید بر تصرف اراضی دولتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی(M.A)     موضوع جرم تصرف عدوانی در حقوق کیفری ایران با تأکید بر تصرف اراضی دولتی     سال تحصیلی 1394 – 1393           فهرست مطالب چکیده   1 مقدمه  . 2 بیان مسئله  . 3 […]

حقوق

پایان نامه بررسی نهاد تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویکرد جرم شناختی آن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: حقوق  گرایش: جزا و جرم شناسی     عنوان: بررسی نهاد تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویکرد جرم شناختی آن   بهار  1395     چکیده مجازات واکنش […]

حقوق

پایان نامه بررسی لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد –  گرایش : جزا و جرم شناسی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M. A) رشته: حقوق  گرایش : جزا و جرم شناسی   عنوان : بررسی لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد بهار 1394   چکیده: لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به […]

حقوق

پایان نامه ارزیابی دادرسی دیوان بین المللی کیفری و رهیافت نوین در زمینه دادرسی عادلانه

عنوان : ارزیابی دادرسی دیوان بین المللی کیفری و رهیافت نوین در زمینه دادرسی عادلانه   مقدمه بیان مساله دیوان کیفری بین الملل یک معاهده چندجانبه بین المللی است. اساسنامه دادگاه کیفری بین الملل که از اول ژوئیه سال 2002 مطابق اصل126رسما ًآغاز به کارکرد.از بدو تصویب این اساسنامه سؤالات و انتقادات زیادی توسط حقوقدانان […]

حقوق

پایان نامه بررسی تطبیقی احکام و آثار قوانین مربوط به مؤجر و مستأجر

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه     عنوان: بررسی تطبیقی احکام و آثار قوانین مربوط به مؤجر و مستأجر     بهار 1394   فهرست مطالب عنوان                     صفحه مقدمه. 1 فصل اول: کلیات مبحث اول: تعریف اجاره. 4 مبحث دوم: خصوصیات ویژگیهای عقد اجاره. 6 گفتار اول: معاوضی بودن عقد اجاره. 6 گفتار دوم: […]

حقوق

پایان نامه وظایف و اختیارات دادستان در حفظ و حمایت از اموال عمومی 

    عنوان : وظایف و اختیارات دادستان در حفظ و حمایت از اموال عمومی    چکیده همانگونه که می دانیم دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده مردم، یکی از اصلی ترین ارکان قضایی می باشد. وی علاوه بر وظایف متعددی که در زمینه رسیدگی به شکایات مردم، احقاق حق، امور محجورین و برقراری […]

حقوق

پایان نامه استفاده از علم قاضی به عنوان ادله اثبات دعوی در نظام حقوق ایران

  عنوان : استفاده از علم قاضی به عنوان ادله اثبات دعوی در نظام حقوق ایران                                         فهرست مطالب      چکیده پایان نامه …………………………………………………………………………………… مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 1فصل اول کلیات 1-1: قضا وقضاوت در اسلام …………………………………………………………… 1-1-1: اصل در مشروعیت قضاوت………………………………………………………….. 1-1-2: دلیل مشروعیت قضا از سنت ………………………………………………………. 1-1-3: قضا چگونه واجبی است ……………………………………………………………. اقسام قاضیان […]

حقوق

پایان نامه مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

  واحد بوشهر پایان نامه   جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته حقوق جزا و جرم شناسی   موضوع   مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری   نمیسال تحصیلی92-1391           فهرست مطالب عنوان                                                                                            صفحه چکیده مقدمه بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………2 اهمیت وضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………..4 […]

حقوق

پایان نامه بررسی نقش مساجد و ائمه جماعات در ایجاد صلح و سازش و راهکارهای ترویج آن

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی پایان نامه حقوق گرایش : جزا و جرم شناسی   عنوان: بررسی نقش مساجد و ائمه جماعات در ایجاد صلح و سازش و راهکارهای ترویج آن   تابستان 1393   فهرست مطالب عنوان                                                                                                     شماره صفحه چکیده 1 پیشگفتار. 2 فصل اول: کلیات مقدمه. […]

حقوق

پایان نامه بررسی نقش شرکت های چند ملیتی درتوسعه و تحول حقوق  بین الملل اقتصادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (آذربایجان غربی) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش : بین الملل     عنوان: بررسی نقش شرکت های چند ملیتی درتوسعه و تحول حقوق  بین الملل اقتصادی   تابستان  1393   چکیده حیات شرکت‌های چندملیتی از قرن شانزدهم آغاز شده است در قرن […]

حقوق

پایان نامه آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات دانشکده علوم انسانی: گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A) گرایش:خصوصی عنوان: آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی   بهار1393                                                فهرست علایم اختصاری   ج………………………………………………………. جلد چ………………………………………………………. چاپ ر.ک………………………………………………………. رجوع کنید ص………………………………………………………. صفحه س………………………………………………………. سطر ش………………………………………………………. شماره ق.ا.ا………………………………………………………. قانون اصلاحات […]

الهیات -فقه و فلسفه حقوق

پایان نامه بررسی فقهی – حقوقی قواعد ابراء،اسقاط و اعراض در فقه امامیه ،شافعیه و قانون مدنی مصر

  دانشگاه آزاد  اسلامی  واحد بناب   گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.A) عنوان: بررسی فقهی – حقوقی قواعد ابراء،اسقاط و اعراض در فقه امامیه ،شافعیه و قانون مدنی مصر   پاییز 1392   فهــرســت مطـالــب عنوان                                                                                                           صفحه چکیده: 1 مقدمه. 2 فصل اول.. […]

حقوق

پایان نامه تحولات اجرای محکومیتهای مالی در حقوق کیفری ایران

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشکده حقوق و علوم سیاسی  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: حقوق  گرایش: جزا و جرم شناسی   عنوان: تحولات اجرای محکومیتهای مالی در حقوق کیفری ایران     بهار 1395   فهرست مطالب عنوان                           صفحه کلیــات مقدمه. 2 بیان مسئله. 8 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 12 […]

حقوق

پایان نامه مطالعه تطبیقی حق حبس مدنی و تجاری مفهوم و انواع نمایندگی در حقوق موضوعه ایران

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: حقوق  گرایش: خصوصی     عنوان: مطالعه تطبیقی حق حبس مدنی و تجاری مفهوم و انواع نمایندگی در حقوق موضوعه ایران       تابستان 1395     چکیده در مورد […]

حقوق

پایان نامه اجاره اشخاص در آئینه فقه و حقوق موضوعه

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: حقوق  گرایش:  خصوصی   عنوان: اجاره اشخاص در آئینه فقه و حقوق موضوعه   بهار 1395   چکیده روابط حقوقی بین افراد و اشخاص (حقیقی و حقوقی) از دیرباز مورد توجه […]

حقوق

پایان نامه بررسی وضعیت استناد به نظرات پزشکی قانونی در محاکم قضایی شهرستان ارومیه

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی پایان نامه حقوق گرایش : جزا و جرم شناسی     عنوان: بررسی وضعیت استناد به نظرات پزشکی قانونی در محاکم قضایی شهرستان ارومیه       پاییز  1393     فهرست مطالب عنوان                           صفحه چکیده 1 کلیــات مقدمه. 3 بیان مسئله. 5 اهمیت و […]

حقوق

پایان نامه بررسی کنوانسیون های بین المللی مبارزه با بمب گذاری و تروریسم و تامین منابع مالی آنها(1997-1999) از دیدگاه حقوق بین الملل

دانشگاه آزاد اسلامی     واحد مراغه    پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته حقوق  گرایش حقوق بین الملل   عنوان: بررسی کنوانسیون های بین المللی مبارزه با بمب گذاری و تروریسم و تامین منابع مالی آنها(1997-1999) از دیدگاه حقوق بین الملل     شهریورماه93     فهرست مطالب     چکیده………………………………… . مقدّمه………………………………….. […]

حقوق

پایان نامه حمایت کیفری از حریم خصوصی در پرتو حاکمیت قانون

  واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: حقوق  گرایش: جزا و جرم شناسی     عنوان: حمایت کیفری از حریم خصوصی در پرتو حاکمیت قانون     زمستان 1394   فهرست مطالب عنوان                     صفحه فصل اول: کلیــات 1-1- مقدمه. 2 1-2- بیان […]

حقوق

پایان نامه بررسی زوایای حقوقی و پزشکی تلقیح مصنوعی و رحم اجاره‌ای

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی پایان نامه حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی     عنوان: بررسی زوایای حقوقی و پزشکی تلقیح مصنوعی و رحم اجاره‌ای     زمستان 1393     چکیده امید به بقاء و ادامه نسل در تمام قرون برای انسانها امری فطری است. این امر در حقیقت […]

حقوق

پایان نامه سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: حقوق  گرایش: جزا و جرم شناسی     عنوان: سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خرد         بهار 1394       چکیده جرائم خرد که در حوزه حقوق […]

حقوق

پایان نامه جایگاه پرونده شخصیت در مراحل رسیدگی به بزهکاری در نظام عدالت کیفری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: حقوق  گرایش: جزا و جرم شناسی     عنوان: جایگاه پرونده شخصیت در مراحل رسیدگی به بزهکاری در نظام عدالت کیفری   بهار  1395       چکیده شخصیت مجموعه‌ای از ویژگی‌های ظاهری […]

حقوق

پایان نامه سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: حقوق  گرایش: جزا و جرم شناسی     عنوان: سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خرد   بهار 1394   چکیده جرائم خرد که در حوزه حقوق کیفری ایران شاید بیشتر تحت […]

حقوق

پایان نامه بررسی نظام نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان و وزارت کشور

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : حقوق عمومی عنوان : بررسی نظام نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان و وزارت کشور   زمستان 1389   چکیده :   یکی از بزرگترین ابتکارات بشر برای افزایش میزان مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان انتخابات دمکراتیک است. برگزاری انتخابات بر عهده قدرت اجرایی کشورها […]

حقوق

پایان نامه بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

  دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه: برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم جزائی و جرم شناسی عنوان: بررسی جزای نقدی در حقوق ایران     فهرست مطالب عنوان                                                                                      صفحه مقدمه بخش نخست: کلیات فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی گفتار اول: تعریف جزای نقدی گفتار دوم: ماهیت جزای […]

حقوق

پایان نامه پرتو حقوق بشر بر استرداد مجرمین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آذربایجان غربی دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.» رشته : حقوق گرایش : بین الملل عنوان : پرتو حقوق بشر بر استرداد مجرمین   پاییز   1392   چکیده : قوانین حاکم بر استرداد مجرمین ترکیبی از قانون ملی و بین المللی است […]

حقوق

پایان نامه تأثیر جهانی شدن جرم و حقوق کیفری بر سیاست جنایی پیشگیرانه

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: حقوق  گرایش: جزا و جرم شناسی     عنوان: تأثیر جهانی شدن جرم و حقوق کیفری بر سیاست جنایی پیشگیرانه       تابستان 1394     چکیده جهانی شدن به عنوان فرایندی که در حوزه‌های […]

حقوق

پایان نامه بررسی بزه جاسوسی با رویکرد جرایم سایبری در نظام کیفری ماهوی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) رشته: حقوق  گرایش: جزا و جرم شناسی     عنوان: بررسی بزه جاسوسی با رویکرد جرایم سایبری در نظام کیفری ماهوی ایران     بهار 1395     چکیده جاسوسی رایانه‌ای جرمی است […]

حقوق

پایان نامه بررسی و تحلیل انواع بیماریهای ژنتیکی و روانی در ارتکاب جرم در کشورهای ایران و ترکیه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: حقوق    گرایش: جزا و جرم‌شناسی   عنوان: بررسی و تحلیل انواع بیماریهای ژنتیکی و روانی در ارتکاب جرم در کشورهای ایران و ترکیه   بهار 1394   چکیده بزه و بزهکاری همواره با جریان زندگی عجین […]

حقوق

پایان نامه اقدامات دیوان بین المللی حقوق دریاها در حفظ محیط زیست دریایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: حقوق  گرایش: بین الملل   عنوان: اقدامات دیوان بین المللی حقوق دریاها در حفظ محیط زیست دریایی         زمستان 1394     فهرست مطالب عنوان                           صفحه فصل اول: کلیــات 1-1- […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه جرایم علیه عدالت قضایی موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 و اسناد بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی گروه آموزشی : حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی عنوان: جرایم علیه عدالت قضایی موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 و اسناد بین المللی   بهمن 1391   مقدمه: اجرای عدالت قضایی یکی از آرمان های مهم […]

حقوق

پایان نامه بررسی اشتباه و تاثیر آن در عقد نکاح

انسان موجودی اجتماعی است و روابط گوناگون افراد با یكدیگر از عناصر سازنده هر اجتماعی است. لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی افراد جامعه، برقراری روابط قراردادی و كوشش در جهت استحكام این روابط است؛ بنابراین ضرورت وجود نظم تجاری اجتماع و استواری معاملات و قراردادهایی كه افراد جامعه منعقد می‏سازند، ایجاب می‏كند كه تا حد […]

حقوق

پایان نامه در مورد قراردادهای مشارکتی

۲-۲ قراردادهای مشارکتی ۱-۲-۲ شرح قراردادهای مشارکتی قراردادهای مشارکتی، محصول اراده مشترک شرکت سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان بوده و شرایط قراردادی، نحوه تملک نفت وگاز، زمان مالکیت بر نفت و گاز نیز از موضوعاتی است که توسط طرفین در قالب قرارداد تدقیق و تنظیم می گردد.[۱] قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، نوع پیشرفته […]

حقوق

واکنش کیفری سرکوبگر- جرم تخریب در حقوق

فصل نخست: واکنش کیفری سرکوبگر تدابیر سرکوبنده همزمان دارای جنبه های اخلاقی و انتفاعی است از این رو شاید بتوان هدف های پیچیده و گاه آشتی ناپذیر کیفرها را حول سه محور خلاصه کرد، ترساندن، سزا دادن و بازسازگار کردن، این هدف های سه گانه همواره در اجرای مجازاتها وجود داشته و دارد. ولی تأکید […]

حقوق

دانلود پایان نامه با موضوع طرف جبران برای طرف خصوصی قرارداد در قبال مداخله های دولت در قرارداد

  جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:   پایان نامه حقوق :سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن دخالت در قراردادهای نفتی که تعادل آن را به هم زند یا حتی فسخ قرارداد توسط دولت عمل غیرقانونی نیست. مهم ترین اصل حقوقی همین نکته […]

حقوق

دانلود پایان نامه با موضوع ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی

۵-  ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود درخواست صدور اجرائیه باید بر علیه وراث به عمل آید و اگر متعهد بعد از صدور اجرائیه فوت کند در هر مورد ابلاغ اجراییه در محل اقامتگاه مورث به وراث ابلاغ واقعی می شود. و درصورتی که ابلاغ واقعی میسر نباشد […]

حقوق

منابع پایان نامه – فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی : در مقابل قائلین به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی گفته اند که با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است، این اشخاص درمورد قصد و اراده،شبیه اشخاص حقیقی هستند.یعنی وقتی که یک شخص حقوقی یک تصمیم می گیرد که جنبه جزایی دارد در […]

حقوق

پایان نامه فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: در گذشته،موارد سکوت قانون گذار مبنی بر این که؛  مقررات قانونی، مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را مشخص نکرده می توان گفت؛فقط اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام و به حساب آنها فعالیت می کنند ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی متوجه آن ها […]

حقوق

نگارش پایان نامه درباره : اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی

اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ؛ ۱- شرکتهای تجاری  ۲- مؤسسات غیر تجاری و مؤسسات غیر انتفاعی از قبیل مؤسسات خیریه صفات و ممیزات مهم اشخاص حقوقی خصوصی _ اشخاص حقوقی حقوق خصوصی دارای دو صفت  بارزند: یکی اینکه این اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی هستند و مانند اشخاص عمومی از امتیازات حقوق عمومی بهره […]

حقوق

پایان نامه کامل : اقسام اشخاص حقوقی

اقسام اشخاص حقوقی مراد از اشخاص حقوقی به معنای اول عبارت است از دولت البته در این جا تعبیر قانون گذار از واژه دولت همان معنای عامی است  که در نزد عموم متداول می باشد به این معنی که دولت در اصطلاح قانون اساسی و نیز در نزد ایدئولوگ ها و اندیشمندان سیاسی عبارت است […]

حقوق

پایان نامه با موضوع حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای

حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای در دیدگاه جامعه شناسان از «رسانه ها» به وسایل ارتباط جمعی یاد می شود. چند دهه است که جامعه شناسان، این رشته جدید را کشف کرده اند. بطور کلی منظور از وسایل ارتباط جمعی، آن دسته از وسایل ارتباطی است که در تمدنهای جدید به وجود آمده و مورد […]

حقوق

پایان نامه مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد

مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد پس از جسم افراد، مهم ترین عرصه ای که خصوصی تلقی می شود منزل یا محل سکونت افراد است. در حال حاضر حریم منزل از پراهمیّت ترین مقوله های حریم خصوصی است. منظور از «منزل» هر مکانی است که شخص آنرا بعنوان مأمن و خلوت و محل استراحت […]

حقوق

پایان نامه با موضوع مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل

فهرست مطالب عنوان                                                                                                                    صفحه   چکیده ۱ فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه. ۳ ۱-۱- بیان مسأله. ۴ ۱-۲-ضرورت انجام تحقیق. ۶ ۱-۳- سوالات تحقیق. ۶ ۱-۴- اهداف تحقیق. ۷ ۱-۵-فرضیات.. ۷ ۱-۶- پیشینه تحقیق. ۸ ۱-۷-روش شناسی تحقیق. ۱۰ ۱-۸-سازماندهی تحقیق. ۱۰ فصل دوم :‌رهیافت نظری ۲-۱- تعاریف و مفاهیم. ۱۲ ۲-۱-۱- تروریسم. ۱۲ […]

حقوق

خرید اینترنتی فایل تحقیق :قانون مجازات اسلامی – مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل

قانون مجازات اسلامی موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم علیه تمامیت جسمانی و آسایش عمومی اختصاص دارد که برخی از آنها هرچند عنوان تروریسم ندارند اما از نظر محتوائی دائر بر جرائمی هستند که به شاخص‌های جرم تروریستی (استفاده از مواد منفجره و سلاح، تهدید […]

حقوق

پایان نامه مشاغل و حرفه های غیر مالی معین

مشاغل و حرفه های غیر مالی معین[۱] توصیه شماره ۲۲ : مشاغل و حرفه های غیر مالی معین: شناسایی کافی مشتریان الزامات مقرر در توصیه های ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۵ و ۱۷ برای شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق، در وضعیت های زیر نسبت به مشاغل و حرفه های غیر مالی معین […]

حقوق

اتکاء به اقدامات اشخاص ثالث

اتکاء به اقدامات اشخاص ثالث کشورها می توانند به موسسات مالی اجازه دهند تا در اجرای مراحل (الف) تا (پ) فرایند شناسایی کافی مشتریان(مندرج در توصیه شماره ۱۰ ) و یا برای آشنایی با مشاغل مرتبط  به شرط رعایت ضوابط زیر به اقدامات اشخاص ثالث تکیه کنند. در این صورت، مسئولیت نهایی در قبال تدابیر […]

حقوق

پایان نامه اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص

اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص توصیه شماره ۱۲ : اشخاص دارای ریسک سیاسی[۱]   موسسات مالی باید ملزم شوند در رابطه با « اشخاص خارجی دارای ریسک سیاسی ») اعم از مشتری و مالک ذینفع)   افزون بر تدابیر معمول شناسایی کافی مشتریان ‌  اقدامات زیر را انجام دهند: الف. […]

حقوق

فروش پایان نامه : اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص

اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص توصیه شماره ۱۲ : اشخاص دارای ریسک سیاسی[۱]   موسسات مالی باید ملزم شوند در رابطه با « اشخاص خارجی دارای ریسک سیاسی ») اعم از مشتری و مالک ذینفع)   افزون بر تدابیر معمول شناسایی کافی مشتریان ‌  اقدامات زیر را انجام دهند: الف. […]

حقوق

دانلود پایان نامه درباره تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی

پولشویی و مصادره[۱] توصیه شماره ۳: جرم پولشویی کشورها باید بر مبنای کنوانسیون های وین [۲] و پالرمو[۳] ، پولشویی را جرم انگاری کنند. کشورها باید جرم پولشویی را به همه جرایم شدید تسری دهند با این هدف که دامنه وسیع تری از جرایم منشأ[۴]  را در بر گیرد. توصیه شماره ۴: مصادره و اقدامات […]

حقوق

پایان نامه توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی

توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی پس از اجماع بر این‌که مؤسسات مالی وسیله اصلی پول‌شویی هستند، در نشست رؤسای کشورهای گروه هفت در سال ۱۹۸۹ در پاریس، تصمیم گرفته شد تا گروه اقدام مالی ایجاد و راه های سوء استفاده از مؤسسات مالی مسدود گردد. تا ۳۰ آوریل ۲۰۰۳، ۳۱ کشور و سازمان بین‌المللی به […]

حقوق

خرید پایان نامه :توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی

توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی پس از اجماع بر این‌که مؤسسات مالی وسیله اصلی پول‌شویی هستند، در نشست رؤسای کشورهای گروه هفت در سال ۱۹۸۹ در پاریس، تصمیم گرفته شد تا گروه اقدام مالی ایجاد و راه های سوء استفاده از مؤسسات مالی مسدود گردد. تا ۳۰ آوریل ۲۰۰۳، ۳۱ کشور و سازمان بین‌المللی به […]

حقوق

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳) کشورهای عضو این کنوانسیون، با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدا ت ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدال ت لطمه می زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر […]

حقوق

منابع پایان نامه و مقاله درباره : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳) کشورهای عضو این کنوانسیون، با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدا ت ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدال ت لطمه می زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر […]

حقوق

پایان نامه با موضوع اجتماع سبب و مباشر – بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل

اجتماع سبب و مباشر در این قسمت ابتدا به تبیین اجتماع سبب و مباشر پرداخته و سپس به بررسی مصادیقی از آن که در قانون مجازات اسلامی مورد اشاره­ی مقنن قرار گرفته است می­­پردازیم.   الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر گاهی ممکن است سبب و مباشر با هم در وقوع حادثه­ای دخالت داشته باشند. […]

حقوق

پایان نامه کامل : مقایسه­ سه مفهوم علّت، سبب و شرط

مقایسه­ سه مفهوم علّت، سبب و شرط علّت، سبب و شرط با هم شباهت­ها و تفاوت­هایی دارند. در این مبحث شباهت­ها و تفاوت­های میان این سه مفهوم مورد بررسی قرار می­گیرد. ضرورت وجود علّت، سبب و شرط برای تحقق جرم برای تحقق جرم وجود علّت، ضروری است. اگر علّت نباشد، جرم واقع نمی­ شود؛ به […]

حقوق

دانلود پایان نامه مفهوم شرط – بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل

مفهوم شرط در این گفتار مفهوم لغوی شرط را بیان کرده و سپس مفهوم اصطلاحی آن را شرح می­دهیم.   بند اول) مفهوم لغوی شرط شرط در فرهنگ فارسی معین به معنی قرار، پیمان، عهد، تعلق امری به امر دیگر آمده است.[۱] معنی دیگری که برای شرط آمده است عبارت است از آنچه برای تحقق […]

حقوق

پایان نامه درباره علّت در اصطلاح حقوقدانان – بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل

علّت در اصطلاح حقوقدانان «حقوقدانان ایرانی نیز با الهام از منابع فقهی، علّت را رفتار مباشر جرم می­دانند؛ رفتاری که با وقوع آن پیدایش معلول، ضروری می­گردد».[۱] اگر عملیات اجرایی قتل به طور مستقیم و توسط مرتکب انجام شود، قتل به مباشرت صورت گرفته؛ مانند اینکه کسی با دست خود گلوی مجنیٌ­علیه را فشار دهد […]

حقوق

دسترسی پایان نامه : بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل

۱٫     بیان مسئله بحث سببیّت از مباحث پیچیده­ای است که گاه نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در کتب فقهی بحث از سببیّت یا علّیت در سه کتاب غصب، قصاص و دیات مطرح شده است. به طوری که صاحب جواهر در جلد ۳۷ جواهرالکلام کتاب الغصب و جلد ۴۲ کتاب القصاص و جلد […]

حقوق

جنبه خصوصی حق مالکیت فکری و ماهیت حقوقی مالکیت فکری

ماهیت حقوقی مالکیت فکری تحلیل مبنا و ماهیت حق مالکیت فکری و بررسی هدف قانون گذار از ایجاد آن  در دست یابی به روش مناسب حل تعارض قوانین از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. حق مالکیت فکری را از دو جنبه ی حقوق خصوصی و حقوق عمومی می توان مورد بررسی قرار داد که در […]

حقوق

دریافت پایان نامه :ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی

ارکان اقدامات تأمینی وتربیتی                                            برای بررسی هرموضوع ودرک صحیح داشتن از آن باید به ارکان و شرایط آن توجّه کرد . باتوجه به اینکه اقدامات تأمینی و تربیتی درقانون مجازات اسلامی و همچنین در ق.م.ا ۱۳۹۲  ،به صورت پراکنده وجوددارند وتحت عنوان خاصّی بیان نشده اند، بررسی ارکان هرکدام از آنها دارای اهمیّت است .  […]

حقوق

دانلود پایان نامه اقدامات تأمینی وتربیتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

اقدامات تأمینی وتربیتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی                          بعد از پیروزی انقلاب و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،به انجام این اقدامات به صورت عام  تأکید شده است . در بند «۱» اصل سوم قانون اساسی به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیّه مظاهر […]

حقوق

فایل پایان نامه اقدامات تأمینی وتربیتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

اقدامات تأمینی وتربیتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی                          بعد از پیروزی انقلاب و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،به انجام این اقدامات به صورت عام  تأکید شده است . در بند «۱» اصل سوم قانون اساسی به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیّه مظاهر […]

حقوق

بررسی اقدامات تأمینی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

بررسی اقدامات تأمینی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی                       در آغاز دوران باستان نمی توان اثری از اقدامات تأمینی یافت .  در آن هنگام اشخاص و اشیاء و حیوانات را در صورت ارتکاب بزه به شدیدترین وجه مجازات می کردند، ومعتقد بودند روح شیطانی در فرد یا حیوان بزهکار رسوخ کرده است . بنابراین مجرمان را […]

حقوق

راهنمای پایان نامه – اصل فردی کردن ، اهداف و شیوه ها

اصل فردی کردن ، اهداف و شیوه ها ۱-فردی کردن مجازات فردی کردن مجازات ها یعنی، شناخت شخصیت واقعی مرتکب با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار در ارتکاب جرم، با بهره گرفتن از نظریه کارشناسان علوم مختلف و تعیین مجازات مناسب با شخصیت مرتکب به نحوی که باعث اصلاح و درمان مرتکب شود و باعث […]

حقوق

دانلود پایان نامه در مورد اقسام خصوصیات تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید

اقسام خصوصیات تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید ۱-اقسام تعزیر تعزیرها را می توان به چند دسته تقسیم نمود که مهمترین آن بدین قرار است: ۱-۱تعزیر مقدر و غیر مقدر ۱-۱-۱ تعزیر مقدر تعزیرهای مقدر که می توان از آن به عنوان تعزیرهای منصوص شرعی (یا معین شرعی) نام برد عبارت است از […]

حقوق

پایان نامه طرز تشکیل پرونده شخصیت مرتکبان

طرز تشکیل پرونده شخصیت مرتکبان جهت تکمیل پرونده شناسایی شخصیت مرتکبان، متخصصان تمام عواملی را که در تکوین شخصیت موثر بوده و او را به تبهکاری سوق داده است، با نهایت دقت مورد مطالعه و بررسی و آزمایش قرار می دهند تا در حدامکان به شخصیت فرد آزمون شونده پی ببرند. برای تشکیل شناسایی شخصیت […]

حقوق

دانلود مقاله و پایان نامه : کیفر و چگونگی تعیین و صدور آن

کیفر و چگونگی تعیین و صدور آن مرحله تعیین مجازات، به طور کلی فرایندی است که حاکمیت از طریق آن نسبت به افرادی که قانون را نقض کرده و مجرم بودن آنها در طی مرحله مستقلی ثابت شده است، واکنش نشان می دهد، همان گونه که آشورت بیان می کند: «زمانی که دادگاه مجازات را […]

حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد : سازمان شخصیت – نقش شخصیت مرتکب در تعیین کیفرهای تعزیری

سازمان شخصیت زیگموند فروید معتقد است در سازمان شخصیتی اولیه مفاهیم خودآگاه، ناخودآگاه و ضمیر آگاه اهمیت داشته است. فروید ضمیر بشر را به قطعه حجیمی از یخ تشبیه می کند که در آب شناور است. بخش کوچک ظاهری آن را ضمیر خودآگاه می خواند که در همه حال در دسترس افراد بشر بوده است […]

حقوق

پایان نامه کامل : فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن

فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن انسان ها از لحاظ شخصیتی با یکدیگر متفاوت هستند. پس دور از عدالت و انصاف است که برای تمامی آنها مجازاتی یکسان در نظر گرفته شود و عدالت ایجاب می کند که در هنگام صدور حکم به شخص مرتکب و شرایط خاص او، […]

حقوق

دانلود پایان نامه فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن

فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن انسان ها از لحاظ شخصیتی با یکدیگر متفاوت هستند. پس دور از عدالت و انصاف است که برای تمامی آنها مجازاتی یکسان در نظر گرفته شود و عدالت ایجاب می کند که در هنگام صدور حکم به شخص مرتکب و شرایط خاص او، […]

حقوق

پایان نامه با عنوان اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات  

اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی از دیدگاه پیروان دفاع اجتماعی نوین، فردی کردن مجازات یا اقدامات تامینی یکی از مسایل اساسی در حقوق کیفری است، چرا که بدون آن نمی توان به اصلاح و بازپروری بزهکار نایل آمد. از سوی دیگر، بدون تطبیق کامل مجازات […]

حقوق

منابع پایان نامه درباره : اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات  

اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی از دیدگاه پیروان دفاع اجتماعی نوین، فردی کردن مجازات یا اقدامات تامینی یکی از مسایل اساسی در حقوق کیفری است، چرا که بدون آن نمی توان به اصلاح و بازپروری بزهکار نایل آمد. از سوی دیگر، بدون تطبیق کامل مجازات […]

حقوق

پایان نامه عدم استرداد مجرمین سیاسی

عدم استرداد مجرمین سیاسی طبق طرح مصوب مجلس یکی از امتیازات مجرم سیاسی این است که (مجرم سیاسی مشمول قواعد حکم بر استرداد مجرمان عادی نیست). مسلم است که هیچ دولتی تبعه­ی خود را دست بسته تحویل دولت مجنی علیه و متضرر که جرم سیاسی علیه وی واقع شده نمی­دهد و این در صورتی است […]