سبد خرید

 دقت داشته باشید در این جدول مقادیر مربوط به ستون تعداد همگی روی 1 باشند.

چون ممکن است یک فایل را چند بار به سبد خریدتان اضافه کرده باشید عدد را در جدول مربوط به تعداد روی 1 تنظیم کنید و سپس روی بروزرسانی سبد خرید کلیک کنید و بعد از آن  روی ادامه جهت تسویه حساب کلیک کنید.

اما اگر مقادیر ستون تعداد روی 1 است لازم نیست روی بروزرسانی سبد خرید کلیک کنید و کافیست روی ادامه جهت تسویه حساب کلیک کنید.

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه