پایان نامه ارشد

پایان نامه پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران «هرچند حاکمیت نظام کنترل ارزی و دشواری نقل و انتقال ارز از طریق کانال های قانونی جذابیت های استفاده از نظام بانکی ایران را برای مقاصد پول شویانه کم رنگ می کند اما با توجه به مجاورت ایران با بزرگترین کشورهای تولید کننده ی مواد مخدر – […]

پایان نامه ارشد

پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار پنجم : توصیه های چهل گانه «گروه عملیات مالی شستشوی پول»FATF))1990[1] نهاد مذکور مهم ترین نهاد بین المللی فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه برای مبارزه با پولشویی است. «این گروه در سال ۱۹۸۹ توسط ۷ کشور صنعتی آن زمان موسوم به G7 «که هم اکنون به G20 تغییر یافته است.» تأسیس شده […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه درباره : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار سوم : پولشویی درکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال ۲۰۰۰ (پالرمو)[۱] این کنوانسیون که به کنوانسیون پالرمو شهرت یافته است در سال ۲۰۰۰ در پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ لازم الاجرا شده است و در حال حاضر ۱۶۶ کشور به آن پیوسته […]

پایان نامه ارشد

پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار اول: پولشویی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال ۱۹۸۸-(کنوانسیون وین) بطور کلی می توان گفت اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها و سازمان ملل در کنوانسیون وین متبلور شده است هر چند که قبل از سال ۱۹۸۸ اقداماتی […]

پایان نامه ارشد

فایل پژوهشی : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی   جرایم سازمان یافته یکی از مهم ترین معضلات قرن حاضر است و بخش عمده ای از این جرایم به جرم پولشویی اختصاص دارد که نه تنها حکومتهای داخلی را به خطر انداخته است بلکه مرزها را در نوردیده و به مشکلی بین المللی تبدیل شده است. بر […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

اعلام عملیاتی که متضمن پولشویی است در ایالات متحده آمریکا «قانون اسرار بانکی ۱۹۷۰ نهادهای مالی در آمریکا»[۱] ، آمریکا را ملزم نمود تا با موسسات دولتی برای کشف و جلوگیری از پولشویی همکاری کنند. این قانون به طور خاص ثبت معاملات نقدی و گزارش فعالیت های مظنون به پولشویی، فرار مالیاتی یا فعالیتهای دیگر […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

ارائه اطلاعات در پرونده های حقوقی یکی دیگر از موارد شایع افشای اطلاعات بانکی مشتریان، مواقعی است که یک دعوای حقوقی در دادگاه جریان دارد و یکی از طرفین – که ممکن است خود بانک باشد – به اطلاعات موجود در بانک استناد می کند. در این مورد نیز تقریباً اجماع جهانی وجود دارد که […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

 افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرائم مورد مهم دیگری که درآن، اطلاعات مشتریان باید افشاء شود، مبارزه با جرایم است. درخصوص اینکه برای مبارزه با چه جرایمی می‌توان اطلاعات بانکی اشخاص را افشاء کرد، میان کشورهای گوناگون اختلاف وجود دارد. در برخی کشورها تمامی جرایم، مشمول این عنوان قرار می‌گیرند و در برخی نیز […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

 افشای اطلاعات بانکی با رضایت مشتری مهم‌ترین و گسترده‌ترین استثنای وارد بر قاعده رازداری بانکی، هنگامی است که اطلاعات مزبور با رضایت مشتری افشاء می‌گردند. علی‌الاصول، رازداری بانکی، حق مشتری است و قاعده کلی این است که هر ذی‌حقی می‌تواند از حق خود صرف‌نظر کند. رضایت مشتری به افشای اطلاعات وی نزد بانک، می‌تواند به‌طور […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

 محتوا و گسترده وظیفه رازداری بانکی قاعده رازداری بانکی، مانند هر قاعده حقوقی دیگری، عناصری دارد که به طور مختصر به آن پرداخته شد حال با بررسی بیشتر وا تعیین آن ها محتوای آن را مشخص کرد. در ادامه تلاش می‌شود تا عناصر این قاعده مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد. نخستین گام در تبیین […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه درباره : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

مبحث اول : رازداری بانکی یک الزام حقوقی همانطور که قبلاً نیز بیان شد راز به چیزی گفته می شود که معروف یا ظاهر یا همگانی نباشد. اما در مورد اینکه چه اطلاعاتی اسرار بانکی تلقی می شوند، نظرات یکسان نیست. بیشتر نویسندگان اعتقاد دارند که منظور از اطلاعات سری افراد، اطلاعاتی است که محدود […]

پایان نامه ارشد

خرید پایان نامه : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

فصل اول : شیوه های قانونگذاری و منابع حقوقی رازداری بانکی مقصود از منابع حقوقی در رابطه با رازداری بانکی این است که رازداری بانکی به چه صورت به مثابه یک الزام حقوقی، بیان شده باشد. به‌طور کلی رازداری بانکی را می‌توان به ۶ صورت به‌عنوان یک الزام حقوقی بیان کرد. این ۶ صورت عبارت […]

پایان نامه ارشد

خرید اینترنتی فایل پایان نامه پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار سوم : رکن معنوی جرم «جرم پولشویی نیز همچون بقیه جرایم گاهی به صورت عمدی و گاهی به صورت غیر عمدی، انجام می شود. پولشویی عمدی، زمانی است که مرتکب، قصد انجام فعل و تحقق نتیجه را دارد و پولشویی غیر عمدی زمانی رخ می دهد که مرتکب، قصد انجام فعل را دارد اما […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

ج: موضوع جرم «یکی از اجزای رکن مادی جرم، موضوع جرم است یعنی آنچه که رفتار فیزیکی نسبت به آن صورت می گیرد. موضوع جرم در پولشویی، اموال نامشروعی است که در نتیجۀ ارتکاب جرم به دست می آید. ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی[۱] ، موضوع جرم را چنین معرفی کرده است: «عواید حاصل […]

پایان نامه ارشد

پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

الف: رفتار فیزیکی «در مورد رفتار فیزیکی جرایم همواره اختلاف نظر بوده است که آیا در قالب رفتار مثبت و ایجابی تحقق می یابد یا در قالب رفتار منفی نیز امکان دارد. تحقق جرایم اقتصادی و از جمله جرم پولشویی از طریق رفتار فیزیکی منفی وجود دارد زیرا نظریه غالب، آن است که هرگاه شخصی […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

مبحث سوم : ارکان جرم پولشویی وقتی سخن از ارکان یک جرم به میان می آید، اجزای تشکیل دهنده آن، مورد نظر نیست زیرا آنچه که یک جرم را تشکیل می دهد فقط رکن مادی است که شامل موضوع جرم، رفتار فیزیکی، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه و سایر شرایط […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه در مورد  پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

مبحث دوم : مراحل پولشویی «مجموعه ی اقداماتی که در نهایت به شست و شوی در آمدهای مجرمانه می انجامد مشتمل بر چند مرحله است. البته باید توجه داشت که بسته به ماهیت و پیچیدگی روند پولشویی، نه نیاز است که در هر مورد، همه ی مراحل اتفاق بیفتدو نه نیازی است که همواره ترتیب […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار سوم : اهداف پولشویی وقتی شخصی مالی تحصیل می نماید که منشاء مجرمانه دارد خواه به طور مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم، آن را به دست آورده باشد یا بدون آنکه خود مرتکب جرم مبناء شده باشد با علم به منشاء مجرمانه اش آن مال را تحصیل کرده باشد، می کوشد تا با بهره […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار دوم  : تاریخچه پولشویی جرم پولشویی  یکی از مظاهر و آثار پیشرفت های اقتصادی در جهان امروز است بنابراین پدیده ای نوین می باشد و اکثر قوانینی که در حقوق داخلی کشورها به تصویب رسیده و مقرراتی که در صحنه جهانی مقرر گردیده است مربوط به دوران اخیر می باشد. جرم پولشویی به عنوان […]

پایان نامه ارشد

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

تطهیر پول به عنوان یک جنایت حدود دو دهه بیشتر سابقه ندارد. در خصوص            ریشه­­ ی اصطلاح تطهیر پول یا پولشویی، عقیده بر این است که این اصطلاح ریشه در مالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده دارد. تعریف: اولین سند بین المللی که تعهداتی برای دولتهای امضاء کننده به وجود آورد تا عمل […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل هم زمان با جرم‌انگاری پول‌شویی، نگرش‌های جدیدی در حیطه علوم جنایی شکل می‌گیرد که ماهیت آنها کاملا مدیریتی است. دیدگاه‌های جدید به جای آنکه به بحث و تجزیه تحلیل جرم و علل شکل‌گیری آن بپردازند، با رویکردی مدیریتی، ریسک ارتکاب جرم را همانند سایر ریسک‌هایی که در حوزه‌های اقتصادی، […]

پایان نامه ارشد

جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شویی پول‌شویی جرمی هولناک اما پنهان و آرام است و در ظاهر امنیت جامعه را در بر هم نمی‌زند. شیوه ارتکاب جرم پول‌شویی تفاوت بسیاری با سایر جرایم دارد لذا در رابطه با نحوه اثبات این جرم جدای از ادله اثبات دعوی که برای همه جرایم در نظر گرفته می‌شود […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

۲- واحد استخبارات مالی برخی از مواد قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان، راجع به کشف جرم تطهیر پول می‌باشد و به تاسیس واحد استخبارات مالی و همکاری با مسؤولین مبارزه علیه تطهیر پول می‌پردازد. ماده ۲۴ این قانون اشعار می‌دارد که واحد استخبارات مالی در راستای پیشبرد اهداف قانون مبارزه با تطهیر پول، توسط افغانستان […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران و افغانستان توسط مجلس یا پارلمان تصویب گردیده و لازم الاجراست اما اجرای تدابیر و احکام پیش‌بینی شده در قانون توسط خود مجلس نمی‌تواند صورت پذیرد؛ قوه قضائیه نیز در رابطه با قانون پول‌شویی به طور مستقیم وظیفه اجرایی ندارد لذا […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

۲-۲- انتشار حکم محکومیت گاه منافع عمومی یا منافع خصوصی ایجاب می‌کند که دادگاه صادر کننده حکم، دستور انتشار حکم را پس از قطعیت اعم از محکومیت یا برائت صادر نماید. در انتشار حکم محکومیت کیفری، هدف بیشتر شناساندن بزهکاران و آگاهی دادن به مردم در خصوص هوع فعالیت آنها و آماده کردن جامعه برای […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه در مورد جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

۱-۲-۲- مصادره مصادره «سلب مالکیت دایمی وجوه و دارایی‌های است که بر اساس حکم قطعی محکمه ذی‌صلاح صورت گرفته و بموجب آن مالکیت وجوه و دارایی‌ها با اسناد مثبتۀ ملکیت آن به دولت انتقال می‌یابد»[۱]؛ و به طور کلی بر دو نوع است: مصادره عمومی یا مصادره عام که منظور، ضبط اموال موجود محکوم علیه […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

بند دوم: ضمانت اجرای کیفری از قدیم الایام اولین روشی که برای پیشگیری از جرم به نظر جامعه می‌رسید مجازات بزهکاران بود. در حال حاضر نیز هر چند شیوه‌های گوناگون برای پیشگیری از جرایم ایجاد شده است ولی باز هم یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی آن است. بر همین اساس یکی از مسائلی که در […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

۲-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک برای پیشگیری از ارتکاب جرم پول‌شویی باید در ارائه خدمات بانکی نسبت به مشتریان دقت کرد و این دقت و سخت‌گیری باید متناسب با مشخصات و پیشینه حرفه‌ای مشتریان باشد. در این راستا کنترل‌های مورد نیاز از سوی بانک یا موسسه اعتباری باید بر اساس انواع ریسک باشد از جمله […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله درباره : جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی در رابطه با پیشگیری از جرم پول‌شویی، غالب نظام‌های عدالت کیفری، با توجه به ویژگی‌های این جرم، بهترین راه برای پیشگیری از ارتکاب جرم پول‌شویی را، پیشگیری وضعی تشخیص داده‌اند؛ یعنی کنترل و نظارت بر شیوه‌های معمول ارتکاب جرم پول‌شویی. پیشگیری وضعی، غیرکیفری و بزه […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه در مورد جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

مبحث سوم: عنصر روانی جرم، مانند سایر پدیده‌های حقوقی امری اعتباری است که از آن جمله، اعتبار قانونگذار برای تحقق آن شرط است. بنابراین برای تحقق جرم، علاوه بر وقوع خارجی و عینی رفتار مجرمانه مورد نظر قانونگذار، لازم است رفتار ارتکابی همراه با علم و اراده مرتکب همراه باشد. از آنجا که اصولا قانونگذار […]

پایان نامه ارشد

فایل پژوهشی : رازداری بانکی

د: بانکها و موسسات مالی بطور معمول بانک بنا بر حرفه ای که دارد به اسرار زیادی از مشتریان، و تعهدات مالی آن ها آگاهی پیدا می کند. از گذشته دور، «اسرار بانکی» در زمره اسرار حرفه ای به شمار   آمده اند. از نظر حقوقی رازداری حرفه ای تعهد اشخاصی است که در اجرای وظایف […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

از قدیم الایام، همواره تجسس در زندگی دیگران امری نکوهیده و مذموم بوده که مردم از آن نهی می‌شدند. در قرآن کریم، منبع اساسی حقوق اسلامی، منع تجسس در امور شخصی و حریم خصوصی افراد تصریح شده است. در سنت نیز سرچشمه های فقه اسلامی «معصومین» رازداری، و حفظ اسرار دیگران را ستوده، و افشای […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه با موضوع بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

۱-۲-۴-۱  عنصر فیزیکی در جرم جعل:   حقوقدانان ایران معمولاً جعل را به دو بخش جعل مادی و جعل معنوی تقسیم‌بندی می­ کنند. جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه‌ای وارد می‌شود (مثل موارد مذکور در ماده ۵۲۳) و جعل معنوی یا مفادی آن است که بدون […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه درباره جرم جعل اسناد سجلی

تحریف و تغییر در مندرجات اسناد سجلی منظور از تحریف و تغییر اسناد سجلی ، هرگونه تغییر مادی بدون صدور رأی هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال یا مراجع قضایی، بر روی سندی که توسط مأمور صلاحیتدار در چهارچوب قوانین تنظیم شده است اما اصل سند ساختگی نبوده بلکه معتبر و واقعی است بر خلاف […]

پایان نامه ارشد

خرید اینترنتی فایل پایان نامه جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

یکی از اجزاء رکن مادی هر جرمی، موضوع و متعلق جرم است؛ چیزی که رفتار و عملیات مجرمانه بر روی آن واقع می‌شود. موضوع جعل رایانه‌ای چیزهایی است که از آنها در روابط و موقعیتهای گوناگون حقوقی برای بیان و اعلام اراده استفاده می‌شود. در این گفتار نیز به تفکیک به بررسی موضوع جرم در […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کامل : جرم جعل اسناد سجلی

شبیه سازی : در مورد اینکه شبیه سازی از ارکان بزه جعل اسناد سجلی می باشد یا خیر عقاید مختلفی وجود دارد که این اختلاف نظر در آرای محاکم نیز به چشم می خورد هیات عمومی دیوان عالی کشور شبیه سازی را شرط لازم جهت تحقق جرم جعل دانسته و در رای شماره ۸۱۱۸ مورخ […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه بزه (جرم) جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

گفتار سوم: ادله الکترونیکی در بزه جعل رایانه‌ای پایان نامه ارشد حقوق درباره:استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری گرایش :حقوق جزا و جرم‌شناسی عنوان : استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری   پس از تعیین صلاحیت کیفری، دومین یا به عبارت بهتر آخرین اقدامی که مرجع قضایی موظف است پیش از آغاز رسیدگی قضایی […]

پایان نامه ارشد

دانلود مقالات : بزه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

ب- صلاحیت کیفری جعل رایانه‌ای در محاکم کیفری داخلی آنچه در این قسمت به عنوان بخش پایانی این گفتار خواهد آمد، مقرراتی است که اقدامات شکلی و یا همان آئین دادرسی، ضابطه‌مند می‌سازد و به طور خاص محاکم را مخاطب قرار می‌دهد. در ادامه به ترتیب صلاحیت محلی و ذاتی پرونده‌های جعل رایانه‌ای بررسی خواهند […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  بزه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

گفتار دوم: بررسی صلاحیت کیفری در جعل رایانه‌ای   صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. از این مفهوم ساده چنین استنباط می‌شود که کلیه قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت آمره هستند و از آنجا که جلوه ای از […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع بزه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

۳- تفتیش و ضبط داده‌ها در بزه جعل رایانه‌ای  تفتیش و توقیف داده‌های ذخیره یا پردازش شده در سیستم‌های کامپیوتری مهمترین ابزار و روش تحصیل دلیل در محیط‌های کامپیوتری است. جمع‌آوری داده‌های ذخیره شده در سیستمهای کامپیوتری مستلزم ورود و بازرسی محل نصب کامپیوتر و توقیف داده هاست. حال آیا طبق قوانین آیین دادرسی کیفری، […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه بزه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

۲-کشف جرم در دادرسی کیفری جعل رایانه‌ای موانع و مشکلات موجود در راه کشف و اطلاع از جرایم در زمینه داده پردازی، اجرای صحیح و دقیق قانون و تعقیب بزه جعل رایانه‌ای به ویژه توسط مراجع تحقیق و دادگاه ها را به موضوعی پیچیده و بغرنج تبدیل کرده است. تعقیب بزه جعل رایانه‌ای در کنار […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه با موضوع جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

مبحث سوم: آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای   در راستای بررسی جنبه‌های شکلی بزه جعل رایانه‌ای این مبحث را در سه گفتار فرآیند دادرسی، صلاحیت و ادله الکترونیکی مورد تحلیل قرار می‌دهیم.     گفتار اول: فرآیند دادرسی در بزه جعل رایانه‌ای   در همه کشورهای صنعتی تا کنون مباحثات قضایی مربوط به جرایم رایانه‌ای […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

گفتار دوم: بررسی انتقادی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای   ما در این گفتار به بررسی انتقادی مجازات در قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات نیروهای مـسلح و قانـون تجـارت الکتـرونیکی در خصـوص جعل رایانه‌ای به تفکیک مطالبی را بیان می‌داریم. الف- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای «فضایی […]

پایان نامه ارشد

جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

گفتار اول: بررسی توصیفی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای   هنگامی‌که جرم یعنی رفتاری ضد اجتماعی ارتکاب می‌یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه‌های مناسب و مؤثر ضمن پیشگیری از وقوع تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

باید توجه داشت که هر چند شخص حقوقی اعتباراً و به حکم قانون می‌تواند حقوق و تکالیفی داشته باشد بطوریکه به وی شخصیتی مستقل و قانونی بخشیده و وجود وی را از اشخاص تشکیل دهنده آن جدا می‌سازد، لیکن از آنجا که این شخص فاقد شعور و اراده و ارکان مسئوولیت بالقوه و انتزاعی که […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله – جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرائم رایانه‌ای به لحاظ خصوصیاتی که در آن نهفته است و خاص کلیه جرائم رایانه‌ای می‌باشد از حیث مسئولیت و مجازات کیفری اقتضاء دارد که با جرائم سنتی متفاوت باشد و از طرفی از حیث جنبه شکلی و من جمله آیین دادرسی ضرورت دارد تا مورد توجه قانونگذاران قرار […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کامل : جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

مبحث سوم: رکن معنوی جرم جعل رایانه‌ای   رکن معنوی یا روانی هر جرم به فعل و انفعال ذهنی مرتکب مربوط است. جرم جعل رایانه‌ای از جرائم عمدی است و مرتکب عالماً عامداً برخلاف حکم قانون رفتار می کند. میزان تأثیر علم مرتکب جعل رایانه‌ای به حکم یا به موضوع در تحقق این جرم تا […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

گفتار چهارم: نتیجه حاصل از جرم   در پرداختن به پیش‌گفتار به این سئوال پاسخ می‌گوییم که آیا جرم جعل رایانه‌ای جزء جرایم مطلق است یا مقید؟ آیا حصول نتیجه شرط تحقیق جرم است یا خیر؟ بنابر آنچه تاکنون گذشت و اینکه نتیجه اضرار غیر را شرط تحقق جرم ندانستیم روشن است که جعل رایانه‌ای […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

د- موضوع جرم در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر موضوع جرم جعل رایانه‌ای در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سـایـبر داده‌ی رایـانـه‌ای می‌باشد، که در واقع به معنی هر نمادی از واقعیتها، اطلاعات یا مفاهیم است تا به شکلی که برای پردازش در یک سیستم رایانه‌ای مناسب باشد. همچنین شامل هر برنامه‌ای است که بتواند سیستم […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

ب: موضوع جرم در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به موجب این ماده قانونی موضوع جرم جعل رایانه‌ای اطلاعات موجود در سیستم‌های رایانه‌ای و نرم‌افزارها می‌باشد. همانگونه که گفتیم ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح برای اولین بار در ایران «داده‌های رایانه‌ای» را به عنوان موضوع جعل مطرح نمود و جعل رایانه‌ای […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه درباره : جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

د- رفتار مرتکب در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر به موجب ماده ۷ کنوانسیون جرائم سایبر جعل رایانه‌ای عبارتست از «هر نوع وارد کردن، حذف کردن یا تغییر دادن یا متوقف کردن عمدی و بدون حق داده‌های رایانه‌ای که منجر به ایجاد داده‌های غیر صحیح شود با این قصد که همانند داده‌های صحیح برای اهداف […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

۱- تغییر دادن اطلاعات که منظور از آن دگرگون سازی اطلاعات در سیستم‌های رایانه‌ای به صورت غیرمجاز می‌باشد که قابلیت استفاده داشته باشد. از آنجا که در جعل رایانه‌ای در ماده ۶ قانون جرائم رایانه در بحث رفتار مرتکب به این موضوع پرداخته‌ایم به همین میزان بسنده می‌کنیم. ۲- حذف کردن اطلاعات  که در واقع […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

۳- وارد کردن داده‌ها منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات ناصحیح و خلاف حقیقت به رایانه جهت پردازش است. اعم از اینکه با ورود اطلاعات و پردازش نهایی توسط رایانه، تحریف و جعل حقایق در داده پیام، محسوس و رؤیت‌پذیر باشد. یا اینکه بدون هیچ تغییری در ظاهر داده پیام، مفاد و شرایط آن تحریف […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

در این گفتار طی عناوین جداگانه رفتار مرتکب را در قوانین داخلی و همچنین کنوانسیون جرایم سایبر در مورد جعل رایانه‌ای بیان می‌داریم و طی عنوان دیگری شرایط رفتاری مجرمانه‌ی جعل رایانه‌ای را بیان می‌داریم. الف: رفتار مرتکب در ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای جرم جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای از فعل […]

پایان نامه ارشد

دانلود مقالات : جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

در بحث از عنصر مادی به ترتیب مطالبی را پیرامون رفتار مجرمانه، عمل و صور فعل مرتکب، موضوع جرم، خصوصیت مرتکب و تأثیر وسیله و نتیجه در وقوع جرم جعل در هر کدام از سه قانون مربوط به جعل رایانه‌ای در حقوق جزایی ایران (ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای، ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

رکن قانونی جرم جعل رایانه‌ای   برای جرم قلمداد کردن یک عمل، ذکر ممنوعیت و بیان حرمت آن به همراه وضع ضمانت اجرای مناسب توسط مقنن ضروری می‌باشد. درخصوص جعل سنتی ماده ۵۲۳ و مواد بعدی آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، به انضمام دیگر مواد مربوط به جعل که در قوانین متفرقه پیش‌بینی […]

پایان نامه ارشد

دریافت پایان نامه : جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

از جمله تفاوت‌های جعل سنتی و جعل رایانه‌ای در واقع این مورد می‌باشد که در جعل رایانه‌ای محل وقوع جرم، زمان جرم، محل شروع، محل اتمام جرم، کشف ادله و غیره در نگاه اول مفقود و کشف آن غیرممکن به نظر می‌رسد و این امر به واسطه این است که در جعل رایانه‌ای به واسطه […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

«از نظرگاه سیاست جنایی، جرم‌انگاری‌ها و کیفرگذاری‌های قانون جرائم رایانه‌ای و همچنین جعل رایانه‌ای نشان دهنده حمایت از ارزش‌های جدیدی در جامعه ایران است که پدیده‌ای به نام رایانه‌ آن‌را اقتضا می‌کند»[۱] قبل از جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای وصراحت قانونگذار در جرم انگاشتن آن بعضی از حقوقدانان چنین پنداشته بودند که«ارتکاب جعل در رایانه‌ امکان‌پذیر نیست […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق ایران

«این جرم علی رغم این که در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که نشانگر توجه به ابعاد غیر مالی آن، یعنی سلب اعتماد عمومی ونیز ضررهای غیر مالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه در مورد فایل پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق ایران

با فراگیر شدن و استفاده از رایانه و نرم‌افزارهای رایانه‌ای در عرصه‌های مختلف زندگی، حافظه رایانه و نرم‌افزارها جایگزین سند و نوشته سنتی میشود و در سطح گسترده‌ای برای بیان و اعلام اراده از رایانه استفاده خواهد شد. در بادی امر به نظر می‌رسد تفاوتی بین فضای مجازی (سایبری) با فضای حقیقی در تحقق یا […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه بررسی جرم جعل در حقوق ایران

شناسایی افراد از بدو پیدایش کلام وجود داشته و با شکل گیری اجتماعات بشری ، انسان های اولیه در جستجوی هویت خود ، قبایلشان را با عاج فیل ، شاخ گوزن و پوست حیوانات از همدیگر متمایز می‌ساختند . قبل از مسیحیت در مصر و یونان قدیم ، به وسیله مقامات دولتی و با اهداف […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان جعل و طاری

اقسام دعوای جعل ۲-۲-۱ دعوای کیفری جعل گفته شد که جعل مادی و مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شمرده می‌شود تعقیب جرائم علی‌القاعده به عهده ی دادسرا یا قائم‌مقام او می‌باشد که می‌تواند با شکایت شاکی آغاز و درهرحال بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

۱-۲-۹-۶ سند عادی در حکم سند لازم­الاجرا اسناد عادی در حکم سند لازم­الاجرا اسنادی است که اجرای مفاد آن بدون نیاز به گرفتن رأی از دادگاه و با مراجعه­ی مستقیم به اداره­ی ثبت امکان‌پذیر است (مانند چک)، برخلاف سند غیر لازم­الاجرا که اجرای آن مستلزم صدور حکم از دادگاه است. ۱-۲-۱۰   اسناد تنظیم‌شده در خارج […]

پایان نامه ارشد

خرید پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

۱-۲-۴-۴  عمل فیزیکی در جرم جعل مفادی: در جعل مفادی، مرتکب هیچ‌گونه خدشه‌ای در اصل سند ازلحاظ اینکه آن را به‌طور متقلبانه بسازد یا تغییر دهد ایجاد نمی‌کند بلکه مطالب منتسب به دیگران را به‌طور تحریف‌شده در سند یا نوشته وارد می کند.با توجه به ماده ۵۳۴ «قانون تعزیرات» عمل فیزیکی در جعل مفادی (که […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه – بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

۱-۲-۳-۲  ساختن مهر یا امضاء شخص رسمی: تصریح قانون‌گذار در ماده ۵۲۳ و سایر مواد در این مورد که ساختن مهر و امضاء را می‌توان جعل محسوب کرد مشکلی را که حقوقدانان برخی از کشورهای دارای نظام کامن لا (ازجمله انگلستان) با آن مواجه هستند را مرتفع کرده است. حقوقدانان آن کشورها، با توجه به […]

پایان نامه ارشد

خرید پایان نامه جعل اسناد سجلی

گفتار چهارم – تعدد جرم و تخفیف یا تشدید مجازات در جرم وصول چک های مسروقه با بهره گرفتن از اسناد سجلی جعلی در بعضی از موارد قانونگذار نوع مال مسروقه را از علل و کیفیات مشدد مجازات تلقی کرده است اهمیت اسناد و اوراق دولتی بر کسی پوشیده نیست و سرقت نوشته ها ، […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق ایران

۴-کنوانسیون جرایم سایبر این کنوانسیون در بردارنده ابعاد مختلف جرایم سایبری از حیث حقوق جزای ماهوی، حقوق جزای شکلی و حقوق جزای بین المللی می‌باشد. کنوانسیون مذکور حاوی ۴فصل تحت عناوین ذیل است: فصل یکم، راجع به کاربرد اصطلاحات است. فصل دوم مربوط به تدابیری است که در سطح ملی باید رعایت شود. فصل سوم، […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق ایران

بزه جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از مهمترین جرائم رایانه‌ای به لحاظ خصیصه فراملی بودن آن همانند سایر جرایم رایانه‌ای موجب گردید اقدامات فراوانی توسط سازمانهای بین‌المللی منطقه‌ای و جهانی برای دستیابی به یک سیاست جنایی بین‌المللی ناظر بر این جرم انجام گردد. فعالیت‌های بین‌المللی برای مبارزه با این بزه در کنار سایرجرائم رایانه‌ای، از […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد : جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق ایران

مبحث دوم: سیر تحول تاریخی جعل رایانه‌ای   از گذشته‌های بسیار دور است که اسناد در روابط حقوقی نقش آفرینی می‌کند و نظم اسنادی مربوط به امروز نیست و از گذشته‌های دور بوده است. اما اسناد الکترونیکی یا دلایل رایانه‌ای، دلایل نوظهوری هستند که دانش بشری به نظام اثباتی و عدالت هدیه کرده است و […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق ایران

گفتار چهارم:‌جعل رایانه‌ای   همانگونه که در بحث مربوطه به تعریف جعل سنتی اشارت رفت با توجه به عدم تعریف جرم جعل در قوانین ایران، علمای حقوق از جرم جعل تعاریف مختلفی را بیان نموده‌اند. با ملاحظه تعاریف مزبور و قوانین موجود بر می‌آید، آنچه که تعریف شده است تعریف جعل اسناد و نوشته‌ها می‌باشد […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق ایران

گفتار سوم: رایانه – اینترنت – فضای سایبر   ۱. رایانه «کامپیوتر یا رایانه، وسیله یا دستگاهی است که می‌تواند اطلاعات و برنامه‌های کار را در حافظه‌اش نگه‌داری کند و طبق دستورات موجود در برنامه‌های مزبور اطلاعات را بپذیرد و پس از پردازش به صورت اطلاعات و گزارش‌های خروجی مشخص ارائه کند»[۱] به عبارت دیگر، […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق ایران

گفتار دوم: جرم کامپیوتری (جرم رایانه ای)   تعاریف زیادی در خصوص جرایم کامپیوتری ارائه گردیده است ولی یک تعریف رسمی بین‌المللی در این خصوص وجود ندارد. تعاریف ارائه شده بیشتر جنبه کارکردی دارند و در ذیل به تعاریفی که در این خصوص از سوی مراجع ذیل ارائه گردیده است اشاره می‌کنیم: ۱-سازمان همکاری و […]

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله و پایان نامه : جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق ایران

جعل و تزویر سنتی (کلاسیک)   از لحاظ اصطلاحی جعل و تزویر گاهی در یک مفهوم عام به کار برده می‌شود و گاهی در مفهوم خاص. در مفهوم عام هر نوع وارونه جلوه دادن حقیقت و واقعیت را جعل و تزویر گویند و در مفهوم خاص هر نوع وارونه جلوه دادن حقیقت در اسناد را […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه در مورد جعل رایانه‌ای در حقوق ایران

از جمله جرایمی که در آن رایانه هم وسیله ارتکاب جرم است و هم موضوع آن، جعل رایانه‌ای است. «جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، قراردادن، آفریدن و وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است»[۱] امروزه به دلیل گسترش ارتباطات تجاری، سیاسی و علمی از یک طرف اعتبار و […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه در مورد جرم جعل

ه ) تغییر هویت مجرمین فراری با بهره گرفتن از سند هویتی مجعول برای کسانی که به اتهام ارتکاب جرائم گوناگون تحت تعقیب می‌باشند و همچنین زندانیانی که متواری شده اند ، زندگی با هویت قبلی و شناخته شده بسیار مشکل و تا حدودی غیر ممکن خواهد بود و احتمال شناسایی و دستگیری آنها با […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه در مورد جرم جعل

الف ) تدلیس و فریب در ازدواج این جرم بیشتر مرتبط با شناسنامه جعلی است که معمولاً با انجام جعل در آن و یا استفاده از شناسنامه غیرواقعی ، اغفال در ازدواج صورت می‌گیرد . برای آنکه بتوان چگونگی آنرا بررسی کنیم ، باید موضوع را در دو قسمت مورد توجه قرار دهیم . اول […]

پایان نامه ارشد

مقاله (پایان نامه) جرم جعل

ب ) اختلاس و سوء استفاده های کلان اقتصادی به جرات می‌توان گفت وجه مشترک اغلب سوء استفاده های کلان اقتصادی سند سازی و استفاده از اسناد جعلی است و هیچ سوء استفاده اقتصادی به هر میزانش بدون بهره گیری از اسناد جعلی و غیرواقعی میسر نمی‌شود . یکی از ابعاد اسناد جعلی ، استفاده […]