پایان نامه

قسمت اول پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت ( 1308 پایان نامه )

   پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی بر کارآفرینی در ادارات شهرستان سرپل ذهاب پایان نامه تحلیل اثر بخشی برنامه های آموزشی در بیمارستان شهدای شهرستان سرپل زهاب در سال 1392 دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی بکارگیری مدیریت دانش درسطح سازمانها دانلود پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﺒﮏﺳ رﻫﺒﺮی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ (ﻣﻮرد […]

پایان نامه

قسمت دوم پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت (1163 پایان نامه)

  پایان نامه نیاز به منحصر بفرد بودن مصرف کنندگان و تاثیرآن بر درک برند پایان نامه نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش اعتماد شهروندان پایان نامه نقش مدیریت کیفیت جامع بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه پایان نامه نقش بدبینی سازمانی در بی تفاوتی سازمانی پایان نامه مهندسی مجدد فرایندهای تامین و تدارکات پروژه ها […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه – جرم کلاهبرداری

رابطه سببیت احراز رابطه سببیّت بین رفتارهای مجرمانه و نتیجه مرتبط بر آن، در همه جرایم مقید، لازم است و در تمام نظامهای حقوقی بر آن تأکید شده است.[۱] اگر مال تحصیل شده، به علتی غیر از انجام یافتن اعمال متقلبانه توسط مرتکب، به او تسلیم شود و بین عمل مرتکب و تحصیل مال رابطه […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه جرم کلاهبرداری

اتخاذ اسم یا صفت خلاف واقع روش ارتکاب جرم کلاهبرداری با توسل به این وسیله بدین نحو است که ابتدا مرتکب اسمی غیر از اسم خود و یا صفتی که دارای آن نیست، اتخاذ می نماید و از این طریق مجنی علیه را اغفال می کند، سپس درنتیجه این اغفال برمال مجنی علیه استیلاﺀ می […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جرم کلاهبرداری

تصرف در اموال منقول یا غیر منقول متعلق به غیر و بدون اجازه تصرف در آن مورد دیگری که قانونگذار در ماده ۳۳۶ قانون مجازات توسل به آن را از جمله وسایل تقلبی تلقی نموده تصرف کلاهبردار در مال منقول یا غیر منقولی است که در تملک او نیست و اجازه تصرف در آن را […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان کلاهبرداری

اهداف مانورهای متقلبانه هر گاه کذب با توسل به تایید شخص ثالث یا اوضاع و احوال و وسایل مادی خارجی استوار گردید مانور متقلبانه محقق است اما برای اینکه این مانور موجب تحقق کلاهبرداری گردد لازم است در مورد اهدافی که به طور حصری در قانون پیش بینی شده است به کار رفته باشد. بر […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره کلاهبرداری

وسایل و اشیاء مادی هر گاه متهم از شیئی که دارای ماهیت مادی است کمک گرفته و آنرا بر مجنی علیه ابراز نماید و بین آن شیء مادی و کذبش رابطه برقرار نماید و آنرا دلیل بر صحت اظهارات کذبش قرار دهد، عملش مانور متقلبانه تلقی می گردد، اشیایی که بدینوسیله استفاده می شود متعدد […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه کلاهبرداری

امیدوار کردن دیگران به امور غیر واقع تشخیص عملیات و راه های حیله و تقلبی که موجب امیدوار کردن دیگران به امور غیر واقع و تحصیل مال آنها می شود از امور عرفی بوده و بستگی به نظر قاضی دارد. بر طبق رای شماره ۱۱۸۳/۶۷۷۶ – ۱/۶/۱۳۱۶، شعبه پنجم دیوان عالی کشور:«اگر کسی مبلغی از […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : کلاهبرداری

وسایل متقلبانه نامعین(مانورهای متقلبانه) قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، مانورهای متقلبانه را تعریف نکرده، منتها از یک سو وسایل متقلبانه را به صورت تمثیل بیان کرده و از سوی دیگر با بکار بردن عبارت «وسایل تقلبی دیگر» مصادیق وسایل تقلبی را وسعت بخشیده است لذا برای جلوگیری از تعیین […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع رابطه سببیت : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

رابطه سببیت برای تحقق جرم کلاهبرداری باید اغفال مالباخته ناشی از رفتار مجرمانه یعنی توسل به حیله و تقلب و به کار بردن وسایل متقلبانه باشد و الا اگر اغفال مالباخته ناشی از کاربرد وسایل متقلبانه نباشد و یا اصلا اغفالی صورت نگیرد، جرم تام کلاهبرداری واقع نمی شود، بدین ترتیب باید بین رفتار مجرمانه […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره اغفال مجنی علیه :جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

از خصوصیات دیگر وسیله مورد استفاده برای ارتکاب کلاهبرداری این است که موجب اغفال و فریب قربانی شود به طوری که وی مال را با رضایت خود که در واقع ناشی از گول خوردن در اثر کاربرد وسایل متقلبانه بوده است، در اختیار مجرم قرار دهد. بنابراین اگر مجرم با بهره گرفتن از داروی بیهوشی […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

رفتار مجرمانه(رفتار مادی فیزیکی) اساس کلاهبرداری و ماهیت اصلی آن، استیلاء بر مال غیر از طریق حیله و تقلب است که آن را از سایر جرائم از قبیل سرقت و خیانت در امانت متمایز می سازد. توسل به حیله و تقلب به منظور اغفال مالباخته و استیلاء بر مال او دو پایه مهم و سازنده […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جرم (بزه) کلاهبرداری

تعلیق مجازات : تعلیق اجرای مجازات یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری است و ازجمله اقدامات ارفاقی و مناسب به حال محکومان کیفری محسوب می شود . که در قرن نوزدهم در مقررات بسیاری از کشورها نهادینه شده است . و اشکال متنوع آن در قرن بیستم ظهور یافته است . ظهور این […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه در مورد جرم (بزه) کلاهبرداری

عوامل ارفاقی مجازات مجازات ها مشقاتی هستند که  از طرف حاکمیت نسبت به شخصی که با ارتکاب جرم نظم جامعه را مختل   و به حقوق  طبیعتی یا قانونی افراد جامعه لطمه وارد کرده اعمال می گردد . ازاین رو همیشه در مجازات ها یک اعمال قدرت و یک اجرای عدالت نهفته است . درپاره ای […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه با موضوع جرم (بزه) کلاهبرداری

عوامل خاص مشدده کیفیات خاص تشدید مجازات ، اسباب و جهاتی است که قانونگذار با توجه به امور خاص که گاه وقایع خاصی می باشد که بر خطرناکی جرم می افزاید و گاه به اوصاف بزهکار یا بزه دیده مرتبت می باشد ، تشدید مجازات مرتکب را لازم می داند این کیفیات بطور منصوص در […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جرم (بزه) کلاهبرداری

مجازات های اصلی در یک تقسیم بندی از مجازات ها بر اساس نسبتی که با یکدیگر دارند ، مجازات ها به مجازات های اصلی تکمیلی و تبعی تقسیم می شوند . در این مبحث در ابتدا مجازات اصلی بزه کلاهبرداری را بیان می داریم . اصولاً برای هر جرم قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین […]

پایان نامه ارشد

خرید اینترنتی فایل تحقیق : جرم (بزه) کلاهبرداری

اقسام مجازات ها مجازات عبارت است از تنبیه و کیفری که به مرتکب جرم اعمال می شود . مجازات توام با رنج و تعب است و همین رنج و تعب ، مشخصه حقیقی مجازات و تفکیک آن از سایر اقدامات پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و نیز اقدامات مربوط به جبران ضرر و زیان […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه با موضوع جرم (بزه) کلاهبرداری

ارکان کلاهبرداری در این مبحث که شامل سه گفتار می باشد به بررسی ارکان جرم کلاهبرداری می پردازیم . در گفتار نخست به رکن قانونی در حقوق ایران که شامل دو دوره ی زمانی قبل و بعد از انقلاب می باشد می پردازیم . در حقوق عراق نیز این رکن را مورد بررسی قرار می […]

پایان نامه ارشد

مقاله (پایان نامه) جرم (بزه) کلاهبرداری

تفکیک کلاهبرداری از جرائم مشابه جرائم علیه اموال و مالکیت بخشی از جرائمی هستند که موضوع آنها مال و مالکیت می باشد سرقت و خیانت در امانت هم مانند کلاهبرداری از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت می باشند در عمل گاهی سه جرم مذبور با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند و در واقع سه […]

پایان نامه ارشد

فایل پایان نامه جرم (بزه) کلاهبرداری

مانور مانورهای متقلبانه یکی از ارکان اصلی رکن مادی در کلاهبرداری می باشد در واقع کلاهبرداری از طریق این مانورهای متقلبانه است که شخص را می فریبد و اموال او را تحصیل می نماید . منظور از روش یا مانور متقلبانه ترکیب اعمال خارجی و اسباب چینی همراه با مهارت خاص است که می توان […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع جرم (بزه) کلاهبرداری

کلاهبرداری: برای هر جرمی علاوه بر ملاک و مبنای وضع ، تعریفی وجود دارد . برخی از جرائم دارای تعریف قانونی و برخی دارای تعریفی حقوقی هستند . البته کلاهبرداری از جمله جرائمی است که قانون گذار برای آن تعریف جامع و مانعی ارائه نداده است بلکه به ذکر برخی از ویژگی ها و مصادیق […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه کلاهبرداری و تدلیس در حقوق

مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی : منظور از داشتن اختیارات واهی این است که از راه حیله و تقلب و یا تظاهر به موقعیت های سیاسی ، اجتماعی و اداری از شخص دیگری سوء استفاده مالی به عمل آید . مثل این که شخصی مدعی شود که با داشتن نفوذ کلام روی فلان […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کلاهبرداری و تدلیس در حقوق

مصادیق وسایل متقلبانه اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول : تحقق جرم کلاهبرداری ممکن است از طریق استفاده از اسم یا عنوان ( یا سمت ) مجعول به تنهائی و بدون توسل به وسایل تقلبی دیگر به عمل آید به نحوی که موجب فریب و تحصیل مال به زیان دیگری شد . در اینجا […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کلاهبرداری و تدلیس در حقوق

جرایم از حیث وسیله مورد استفاده فاعل متفاوتند . در بعضی جرایم ، وسیله تاثیری در ماهیتت جرم ندارد و عمل مجرمانه با هر وسیله ای که واقع شد ، جرم واقع شده است ؛ اما در برخی جرایم نوع وسیله ممکن است منجر به تشدید مجازات شود . در بعضی از جرایم ، مانند […]

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله و پایان نامه : کلاهبرداری و تدلیس در حقوق

در کلاهبرداری ، توسل به حیله و تقلب که مانورهای متقلبانه ، نمونه بارز آن است و بردن مال غیر به آن وسیله ، پایه های اساسی رکن مادی را تشکیل می دهد که هر دو نمایانگر فعل مثبت مادی است . بنابراین ، ترک فعل و سکوت مرتکب هر چند واجد سوء نیت باشد […]

پایان نامه ارشد

دریافت پایان نامه : تدلیس در حقوق

ماده ( ۱ ) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » ( همانطور که در بالا ذکر شد ) در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می دهد و اشعار می دارد : « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه – جرم (بزه) کلاهبرداری

رابطه سببیت جرم کلاهبرداری از جرائم مقیداست لذا برای تحقق آن علاوه بر فعل مجرمانه، حصول نتیجه نیز ضرورت دارد و از آن مهمتر وجود رابطه سببیت بین اعمال مجرمانه و نتیجه مترتب بر آن است. بر طبق رای مورخ ۴/١/١٩٨٠دیوان فرانسه: «برای اینکه جرم کلاهبرداری واقع شود باید اعمال متقلبانه به منظور تحویل گرفتن […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله درباره : جرم (بزه) کلاهبرداری

کیفیات عینی کیفیات عینی یا حقیقی تشدید مجازات عبارت از شرایط و اوضاع و احوال خارجی است که با عمل مجرمانه توام می گردد و جرم را به نحو خاصی خطرناک می سازد . [۱]به عبارتی دیگر کیفیات مشدده عینی ناظر بر ماهیت و نحوه تحقق عنصر مادی جرم می باشد . در این قسمت […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع جرم (بزه) کلاهبرداری

مجازات های تبعی یکی از انواع مجازات ها ، مجازات های تبعی است که در تقسیم بندی مجازات ها به اصلی و تکمیلی و تبعی مطرح می شود . مجازات تبعی همانطور که از اسمش پیداست به موجب قانون به تبع حکم محکومیت کیفری قطعی و موثر بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به […]

پایان نامه ارشد

کلاهبرداری و تدلیس در حقوق

اغفال مالباخته که ممیز کلاهبرداری از سایر جرایم علیه اموال محسوب می شود ، ناشی از به کاربردن وسایل متقلبانه توسط کلاهبردار و نمایانگر عدم رضایت مالباخته در تسلیم مال است . عدم رضایت مالباخته در همه جرایم علیه اموال ، برای تحقق جرم لازم است ؛ با این تفاوت که در کلاهبرداری این امر […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه با موضوع جرم (بزه) کلاهبرداری

رفتارمجرمانه با توجه به ماده ۴٠۵ قانون مجازات فرانسه که مقرر داشته: «هرکس خواه از طریق اتخاذ اسم یا صفت مجعول وخواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه… تمام یا قسمتی از دارایی دیگری را کلاهبرداری نماید…» استنباط می گردد، رفتار مجرمانه درکلاهبرداری بایستی فعل مثبت مادی باشد و ترک فعل یا سکوت کلاهبردار و یا […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه با موضوع جرم کلاهبرداری

موضوع جرم هر جرمی دارای موضوعی است که فعل مرتکب برعلیه آن ارتکاب می یابد و بر این اساس جرائم به چند دسته تقسیم شده است. جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، جرائم علیه اموال و مالکیت، جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی، جرائم علیه نظم و آسایش عمومی وجرائم علیه امنیت کشور، جرم کلاهبرداری از […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله – جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

وسایل متقلبانه معین با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری وسایل تقلبی معین عبارت است از اسم، عنوان و سمت. اسم یا نام کلمه ای است که برای نامیدن انسان یا حیوان یا چیزی بکار می رود مثل پدر که اسم شخص است و اسب که اسم حیوان است […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه فرمت ورد : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

وسیله ارتکاب جرم اصولا«وسیله» در تحقق جرم تاثیری ندارد، ولی در بعضی جرائم، از جمله کلاهبرداری در تحقق جرم موثر است.[۱] برای اینکه فعل مثبت مرتکب بتواند مبنای کلاهبرداری قرار گیرد باید همراه با به کار بردن وسیله ی متقلبانه باشد و منظور از تقلبی، غیر واقعی بودن آن است. فعل و وسیله در جرم […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده ی جرم، رکن مادی است. منظور از رکن مادی جرم، رفتار(فعل یا ترک فعل) است که ماهیت قصد انجام دهنده آن را به طور ملموس و محسوس در خارج آشکار می سازد. به عبارت دیگر از طریق مطالعه و بررسی آثار مادی و خارجی عملیات مجرمانه می توان قصد […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله – جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که برای تحقق آن علاوه بر  سوﺀ نیت عام، وجود  سوﺀ نیت خاص نیز ضروری است. منظور از  سوﺀ نیت خاص در اینجا قصد بردن مال دیگری است، یعنی هدف کلاهبردار از توسل به وسایل متقلبانه باید بردن مال دیگری باشد. به عبارت دیگر مرتکب در استفاده از وسایل متقلبانه […]

پایان نامه ارشد

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

کلاهبرداری از جرائم عمدی است، لازمه ی تحقق آن این است که اعمال تشکیل دهنده رکن مادی عمداً انجام شود. عمدی بودن اقدامات هم شامل توسل به وسایل متقلبانه یا مقدمات اجرایی فریفتن است و هم تصاحب، بردن وخوردن مال غیر. [۱] به موجب رای شماره ١۶٠٩- ۵/١١/١٣۲٧شعبه دوم دیوان عالی کشور: « سوﺀ نیت […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

علاوه بر رکن قانونی مبنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و رکن مادی جرم – یعنی تظاهر فکر مجرمانه در خارج – عمل مزبور باید از اراده مرتکب ناشی شده باشد.در واقع باید میان عمل و فاعل رابطه روانی یا ارادی موجود باشد که آن را رکن اخلاقی یا روانی یا معنوی […]

پایان نامه ارشد

فایل پایان نامه جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

در تغییرات و دگرگونی حاصل در قانون مجازات عمومی که در سال ۱۳۵۲ ه.ش صورت پذیرفت شماره ماده موصوف بلا تغییر ماند اما در متن آن تغییراتی حاصل شد که اسلوب آن را کاملتر و مفهوم آن را روشن تر ساخت. بعلاوه یک سری جهات به عنوان عوامل مشدد در ادامه متن ماده اضافه شد […]

پایان نامه ارشد

متن کامل پایان نامه : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

  برای تحقق هر جرم وجود عناصر و ارکانی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد، به نظر می رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است.اگر جرم را پدیده ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه فرمت ورد : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

کلاهبرداری تحت عنوان جرم جدید یا بحران قرن ۲۰ ( ۲۰ th century crisis ) یاد می شود و شاید دلیل آن باشد که در قدیم این جرم استقلال نداشته است. برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال از قبیل سرقت ، خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه درباره پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

شاخص نهانکاری مالی[۱] «شاخص نهانکاری مالی با بهره گرفتن از مجموعه داده های کمی و کیفی به سنجش سهم کمک کشورها «حوزه های حقوقی» به مشکل جهانی نهانکاری مالی می پردازد. این شاخص از ۱۵ نماگر«شاخص فرعی» به دست می آید. اطلاعات کیفی مبتنی بر مقررات، مشارکت با سازوکارهای مبادله اطلاعات و سایر منابع اطلاعاتی […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره دریافت پایان نامه : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

رازداری بانکی یا نهانکاری بانکی در دنیای بانکداری و جریانات مالی پدیده ای وجود دارد که در ادبیات طرفداران آن، رازداری و محرمانگی بانکی و مالی و از سوی منتقدان با عنوان نهانکاری مالی نامیده می شود. در نظر است در این فصل شقوق و جلوه های متنوع نهانکاری که در قالب حمایت تقنینی، ساختارها […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی، همان طور که در فصل ۱ در قسمت تعریف حقوقی این جرم در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و افغانستان آورده شد، هم به صورت فعل مثبت مادی و هم به نحو ترک فعل می‌باشد. البته ترک فعلی که منجر به پول‌شویی شود به صورت […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه فرمت ورد : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتاردوم : ماهیت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانکی در این گفتار نخست ماهیت حقوقی و سپس قلمرو این تعهد را بررسی می کنیم : الف:  ماهیت حقوقی تعهد تردیدی نیست که بانک امین اسرار تلقی شده و با توجه به حرفه، فلسفه فعالیت،           و شخصیت بانک مشتری آن را امین اسرار و طرف اعتماد […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع یکی دیگر از روش‌های مطمئن و رایج برای شست‌و‌شوی پول‌های آلوده و درآمدهای نامشروع استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع است، که مجرمین از این راه سعی می‌ورزند تا منبع اصلی عواید و اموالی را که از راه‌های غیرقانونی و نامشروع به دست آورده‌اند مخفی نگهدارند. این کار به […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی امروزه دستگاه‌های قضایی کشورهای جهان با نسل نوینی از جرایم و تخلفات مواجه شده‌اند که ابزاری با نام (رایانه) وسیله ارتکاب جرم و در برخی موارد موضوع جرم است، در معنی اولی، رایانه وسیله ارتکاب جرم می‌شود؛ یعنی جرم‌هایی که از حیث سنتی قابل ارتکاب بود، اکنون با به […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه درباره رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی تنوع روش‌های کسب سود از اعمال خلاف سبب می‌شود تا شیوه‌های تطهیر پول نیز پیچیده‌ و متنوع گردد، به عبارت دیگر، شیوه‌های پول‌شویی به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که خلاف در آن صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که در […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه – رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

۲- روایات پس از آیات، روایات به عنوان دومین منبع استنباط احکام بر بطلان عملیات پول‌شویی حکم می‌کند. از این رو هرچند که این موضوع در ادبیات حقوقی کشور ایران و افغانستان و فقه اسلام، تازه و جدید است اما روایات هم به نوعی عنایت خاصی به بطلان چنین فعالیت‌هایی دارد. بنابراین در ذیل به […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

۱- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی در مقررات بین‌المللی و به ویژه کنوانسیون پالرمو، عواید حاصله از جرم به صورت مطلق بیان شده و مشخص نیست جرایم مقدم بر پول‌شویی شامل چه جرایمی است؟ آیا شامل کلیه جرایم مالی و اقتصادی اعم از کوچک و غیرسازمان یافته و موردی است یا شامل جرایم شدید و […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

برای شناخت کامل یک جرم، صرف ارائه تعریفی از آن کفایت نمی‌کند و برای شناخت و مبارزه با یک جرم می‌بایست همه جوانب کار را در نظر گرفت. اینکه یک رفتار مجرمانه تحت کنترل و خنثی شدن قرار گیرد نیاز مند آن است که ویژگی‌ها و روش‌های ارتکاب جرم نیز شناخته شود و مورد بررسی […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه با موضوع رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

 سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی پس از دانستن مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی که چه مبنا و دلایلی جرم دانستن این رفتار را لازم می‌نمود حال به سیر تحولات جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی، مقررات و اسناد بین‌المللی و در نهایت به تحولات جرم‌انگاری این جرم در حقوق‌های ایران و افغانستان می‌پردازیم. بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود[۱] و مطابق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد “هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی […]

پایان نامه ارشد

فایل پژوهشی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی هر جرم دارای موضوع مخصوصی است که مرتکب، قصد تحصیل آن را دارد. جرایم بر اساس موضوعشان تقسیم‌بندی شده‌اند که جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و جرایم اقتصادی از این تقسیم‌بندی‌هاست. اما آیا پول‌شویی را با آن تأثیرات مخرب بر اقتصاد و امنیت باز هم می‌توان یک جرم […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله در مورد رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی هر جرم الزاما دارای یک عنصر مادی است و صرف داشتن فکر و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی و خارجی قابل تعقیب و مجازات نیست. بنابراین مقصود از عنصر مادی جرم، این است که قصد مجرمانه شخص، ظهور خارجی پیدا کند و به مرحله اجرا […]

پایان نامه ارشد

متن کامل پایان نامه : رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی پدیده‌های حقوقی، از جمله جرم، امری اعتباری هستند که بر مبنای قانون شکل می‌گیرند. در نظام حقوقی کشورهای رومی ژرمنی، از جمله در حقوق ایران و افغانستان، اعتبار قانونگذار، یعنی پیش‌بینی عنوان مجرمانه و مجازات آن، از ارکان ماهوی تشکیل دهنده جرم محسوب می‌شود و مانند ارکان مادی و […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا چنانچه متذکر گردیدیم، پول‌شویی فرایندی است که به منظور مخفی نگهداشتن منشأ و منبع درآمدهای حاصل از جرم صورت می‌گیردتا به آن جلوه‌ی پاک و قانونی داده شود. بنابراین برای تحقق این جرم لازم است تا قبلاً و بدواً جرمی واقع شود که در اثر ارتکاب آن […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

بند سوم: فراملی بودن یکی دیگر از ویژگی‌هایی که برای جرم پول‌شویی برشمرده شده است، فراملی بودن آن است. زیرا مختص به یک محیط جغرافیایی خاصی نمی‌باشد. اما همواره لازم نیست که بزهکار از مرز عبور کند. انتقال یا جابجایی وسایل ارتکاب جرم و عواید حاصل از آن می‌تواند به فعالیت مجرمانه، وصف فراملی بخشد.[۱] […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان گاهی اوقات، عملیات پول‌شویی توسط کسانی صورت می‌گیرد که خود مرتکب جرم مبنا شده‌اند، به طور مثال شخصی که مرتکب سرقت مبالغ هنگفتی پول از یک بانک شده، مانند قضیه «سرقت از بانک برینکس مت»، به منظور مخفی نمودن این منابع از چشم‌های حریصان و سودجویان و نیز […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد : رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی در این بخش به بررسی اقدامات دسته جمعی کشور‌ها از طریق سازمان‌های جهانی یا معاهدات و پیمان‌های دو یا چند جانبه برای مبارزه با جرم تطهیر پول می‌پردازیم. این اقدامات نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل به ویژه در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته می‌باشند. ۱- […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

بند سوم: مبانی اقتصادی پول‌شویی که فرایند مشروع نشان دادن پول‌های کثیف ناشی از فعالیتهای نامشروع و غیرقانونی است، جزیی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسب را برای عملیات پول‌شویی فراهم می کند. پول‌شویی دارای آثار گسترده […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

بند دوم: مبانی جرم شناسانه همانطور که می‌دانیم پول‌شویی برای پاک و سالم نشان دادن عواید حاصله از جرایم مبنا است پس اگر تطهیر پول سخت گردد چون حاشیه سود از بین رفته و افراد رغبت کمتری به انجام جرایم مالی خواهند داشت گر چه نهایتاً نیاز به استفاده از عواید حاصله از جرم دارند […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

۲- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی ویژگی اصلی جرم اختفا، استقلال آن از جرم منشأ است. هم در پنهان کردن و هم در همدستی که هر دو شکل خاصی از مخفی کردن است، عامل (مرتکب) بدون همکاری (شراکت) قبلی در جرم منشأ و عموماً با انگیزه کسب سود، مرتکب فعل می‌شود. اما در جرم […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله در مورد رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

۴- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی در این بند به بررسی اقدامات دسته جمعی کشور‌ها برای مبارزه با پول‌شویی که از طریق سازمان‌های جهانی یا معاهدات و پیمان‌های چند جانبه مانند کنوانسیون وین، طرح دستورالعمل جوامع اروپا و… تدوین شده‌اند می‌پردازیم. این اقدامات که نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل است شامل تعاریفی از […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

تعدیل قاعده رازداری بانکی «استفاده از سیستم بانکی یکی از راه های متداول برای ارتکاب جرم پولشویی است. از طرف دیگر قاعده رازداری بانکی که در بین بانک ها متداول است مانع از کشف جرم می شود که این قاعده باید در مسیر کنوانسیون های بین المللی و همچنین مصالح عمومی قرار گیرد و جلوگیری […]

پایان نامه ارشد

فایل پژوهشی : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

با توجه به آثار زیانبار جرم پولشویی به نظر می رسد که پیشگیری از وقوع این جرم منافع فراوانی برای جامعه در بر دارد و از خسارات بسیاری جلوگیری می شود. «این جرم دارای               ویژگی های اختصاصی است و پیشگیری از وقوع آن نیازمند تدابیر ویژه است.»[۱] مبحث اول : پیشگیری اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

رازداری بانکی در بهشتهای پولشویی نزدیک به ٣٠ هزار میلیارد دلار در حساب ها و شرکت‌های «آف‌شور» بهشت‌های مالیاتی جهان مخفی شده است. این رقم نجومی از جمع تولید ناخالص داخلی آمریکا و ژاپن بیش تر است. نصف این دارایی فقط به ٩١ هزار نفر تعلق دارد. بحران مالی و اقتصادی جهانی از سال ۲۰۰۸ […]

پایان نامه ارشد

فروش اینترنتی فایل پایان نامه پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار سوم : مرز رازداری بانکی نگاه حقوقی به بحث رازداری بانکی، می‌تواند مرزبندی در انتشار اسرار حساب ها را مشخص کند. به‌طور کلی در زمینه مسائل مربوط به بانک ها و مسائل اقتصادی از این قبیل، اصل بر آن است که افرادی که به نوعی امین واقع می‌شوند از دادن هر نوع اطلاعات به […]

پایان نامه ارشد

دسترسی پایان نامه : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گزارش کشور به کشور[۱] کارکرد این نماگر سنجش این نکته است که آیا شرکت های فراملی و چند ملیتی               گزارش های ناظر بر عملکرد مالی خود را به تفکیک هر یک از کشورهایی که در آن فعالیت دارند به مقامات ذیصلاح تسلیم می کنند یا خیر؟ متاسفانه قوانین جاری راجع به الزام        گزارش دهی شفاف […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار چهارم: خدمات مالی اینتر نتی «با گسترش اینترنت، تعداد موسسه های مالی ارائه دهنده خدمات مالی از این راه، روز به روز افزایش می یابد. در این بین، دامنه خدمات بانکی مانند حساب های سپرده، حساب های جاری، انتقال الکترونیکی وجوه و … رو به فزونی است . امروزه خدمات بانکی ارائه شده توسط […]

پایان نامه ارشد

فروش اینترنتی فایل پایان نامه پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

در سطح جهان علاوه بر سه سیستم عمده ارسال وجه، سیستم های دیگری در مقیاس کوچک تر و بدون ارتباط با سیستم های عمده، فعال اند. برای نمونه، می توان به شبکه های ارسال وجه بین فرانسه و آفریقای شمالی، ایتالیا و آسیای جنوب شرقی، آلمان و ترکیه و ایران و امارات متحده عربی، اشاره […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

مبحث دوم : روش های غیر مرتبط با بانک ها و موسسات مالی        گفتاراول :  تراست ها[۱] و دیگر واسطه های غیر نهادی یکی از سازوکارهای مورد علاقه پولشویان برای پنهان سازی ماهیت صاحب اصلی عواید، استفاده از تراست ها و برخی واسطه ها «مانند بنیادها و برخی انواع شرکت های تضامنی و شرکت های […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه در مورد پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار اول: بانکداری نوین سیستم های جدید بانکداری سبب شده اند که بسیاری از موسسه های مالی، خدمات خود را از طریق اینترنت در اختیار مشتریان قرار دهند که از آن جمله می توان به پرداخت های الکترونیکی مستقیم، صدور چک، خرید اوراق بیمه و بهادار و گشایش و بستن حساب ها، اشاره کرد. «سه […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه در مورد  پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران با بررسی قوانین و اقدامات صورت گرفته در خصوص جرم پولشویی در ایران با مسائل و مشکلاتی در تدوین و اجرای قوانین پولشویی روبرو می شویم که به صورت مشروح بیان              می گردد : الف: مراجع مبارزه با پولشویی و […]

پایان نامه ارشد

خرید اینترنتی فایل تحقیق : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

د: قانون مبارزه با پولشویی علیرغم لزوم توجه بیش تر به پولشویی در ایران و علیرغم الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل که در آن اعضاء به موجب این ماده موظف به قانونگذاری در زمینه جرم انگاری پولشویی شده اند، اما پس از سالها تاخیر اقداماتی در جهت مبارزه با پولشویی شروع شد. در […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

از نصوص قانونی مرتبط با موضوع تطهیر پول در نظام حقوقی ایران، اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این اصل با علم به اینکه در نظام پهلوی، صاحب منصبان با بهره گیری از امتیازات و زد و بندهای گوناگون اموال زیادی را چه از بیت المال و چه از اموال خصوصی افراد، […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی «وضعیت اقتصاد ایران در مقابل پولشویی چگونه است؟ به طور کلی باید گفت نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پولشویی است زیرا بی نظمی این نظام به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی (در حدود ۳۲ مرکز و شورا) تعدد مراکز               سیاست گذاری و تولیت […]