پایان نامه رشته مدیریت: ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس با بهره گرفتن از رویکرد تلفیقی تکنیک گروهی DEMATEL و VIKOR در محیط فازی

…بهره گرفتن از رویکرد تلفیقی تکنیک گروهی DEMATEL و VIKOR در محیط فازی وزارت علوم تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی کار قزوین پایان نامه…

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژی های نوین در صنعت قطعات پلیمری خودرو با بهره گرفتن از الگوریتم دیماتل فازی FUZZY DEMATEL

…قطعات پلیمری خودرو بااستفاده ازالگوریتم دیماتل فازی FUZZY DEMATEL استاد راهنما: آقای دكتر نیكبخش جوادیان تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب:…

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گرفتن از روش های تصمیم گیری چند معیاره DEMATEL و ANP در صنعت بانکداری

…گیری چند معیاره DEMATEL – ANP در صنعت بانکداری – مطالعه موردی در بانک تجارت استاد راهنما: پروفسور ایرج مهدوی استاد راهنمای دوم: جناب آقای…

دانلود پایان نامه اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با بهره گرفتن از روش های تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM)

…روایی ابزار اندازه گیری.. 66 3-5-جامعه و نمونه تحقیق.. 66 3-6-تکنیک DEMATEL فازی.. 66 3-7- روش تحلیل شبکه ANP. 70 3-7-1- تفاوت روش تحلیل شبکه…

پایان نامه : شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان با بهره گرفتن از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی شرکت پلیمر آریاساسول

…51 گام سوم: دسته بندی و تعیین الگوی ارجحیت و اولویت متغیرها 53 گام چهارم: شناسایی الگوی روابط درونی متغیرها با تکنیک DEMATEL فازی 54…

پایان نامه : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان با بهره گرفتن از تکنیک D-ANPوVIKOR فازی-(مطالعه موردی صنایع شوینده)

…4-3 سوال دوم و پاسخ آن.. 81 4-4 سوال سوم و پاسخ آن.. 83 4-4-1روش DEMATEL.. 83 4-4-1-1قدم اول: تشکیل ماتریس تصمیم فازی.. 84 4-4-1-2قدم…

پایان نامه شناسائی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع لوازم خانگی(مطالعه موردی شركت اسنوا)

…فروش شخصی………………………………………………………………………………………………………….79 فهرست مطالب عنوان صفحه   4-5 الگوی روابط بین متغیر ها با تكنیک DEMATEL………………………………………………………………………………………………………..80 4-6 اولویت نهائی شاخص های مدل با تگنیک ANP…………………………………………………………………………………………………………….85…

پایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات: شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم­های برنامه ­ریزی منابع سازمان با بهره گرفتن از تکنیک­های تصمیم­ گیری چند­معیاره فازی

…گام چهارم: شناسایی الگوی روابط درونی متغیرها با تکنیک DEMATEL فازی ….. 54 گام پنجم: رتبه بندی نهایی متغیرها با تکنیک ANP فازی………….. 58 3-4-…

پایان نامه : معرفی و رتبه بندی معیارهای طراحی کارانه در پروژه های ساختمانی با بهره گرفتن از تصمیم گیری چندمعیاره

…واژه‌های كلیدی: پاداش ،کارانه، پروژه های ساختمانی، تحلیل تم،تصمیم گیری چندمعیاره، DEMATEL، FuzzyQFD فهرست مطالب فصل 1: مقدمه 1 1-1- مقدمه 2 1-2- تعریف مسأله…