پایان نامه ها با موضوع قانون آئین دادرسی کیفری: اعتبار اقرار در حقوق کیفری

در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی از اقرار صورت نگرفته است و تنها به آثار اقرار به عنوان یکی از جهات شروع به تعقیب اشاره نموده است . مراحل رسیدگی کیفری عبارتند از : کشف ، تحقیق ، تعقیب و رسیدگی و صدور حکم و اجرا . تعقیب دعوی عمومی ناشی از جرم ، یعنی […]

دانلود پایان نامه مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت خود شیفته در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

مقدمه اضطراب و افسردگی دو اختلال روانی شایع محسوب می شوند که در قلمرو آسیب شناسی روانی پژوهش های فراوانی را به خود اختصاص داده اند، لیکن هنوز هم عوامل موثر  بر بروز و تداوم این اختلالات به خوبی روشن نشده است. مشخص است که افسردگی و اضطراب با هم ارتباط نزدیکی دارند اما علل، […]

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

چکیده معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد و برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می شود.             در خصوص اصول کلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاکمیت اراده متفاوت عمل می […]

دانلود پایان نامه بررسی مبانی و آثارحاکمیت اراده

توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها از جمله اموری که می تواند پشتوانه ای برای «اصل آزادی اراده در انجام و انعقاد قراردادها» باشد اثبات توقیفی نبودن عقود و ابطال حصری بودن آنهاست؛ زیرا فقها درباره این مسئله نظر یکسانی ندارند؛ برخی از آنها عقدهای صحیح را منحصر به عقود شناخته شده در فقه؛ […]

پایان نامه بررسی حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق

گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده کلیات اصل حاکمیت اراده معمولاً مترادف اصل آزادی قرارداد استعمال شده است به اعتقاد بعضی حقوق دانان حاکمیت اراده به عنوان یک اصل دو فقه اسلامی که اساس اقتباس مقررات حقوقی ایران است با عنایت معروف ” العقود تابعه للقصود [۱]” شناخته شده است و حاکمیت اراده به عنوان یک اصل […]

دانلود پایان نامه بررسی رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی

ب – استثنائات آثار سند مالکیت الف – طبق ماده ۲۳ قانون ثبت ، ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه یا قنات (اعم از دائر یا بایر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ  صورت خللی وارد نمی آورد .این ماده در حقیقت استثنایی است بر آثار منفی ثبت […]

پایان نامه کارشناسی ارشد : تعیین تکلیف ساختمان های فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی

گفتاراول- آثار ثبت املاک در جامعه امروز هر امری که واقع می شود آثاری رابه دنبال دارد .این آثار بنا به مقتضیات آن کار ممکن است مثبت باشد یا منفی .همانگونه که وقوع عقد بیع بین متعاملین باعث انتقال ملکیت مبیع از بایع به خریدار می گردد سند مالکیت نیز همانند دیگر اسناد رسمی آثاری […]

فروش پایان نامه :سیاست جنایی ایران در جرایم سجلی

فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                        صفحه   چکیده ۱ فصل نخست: کلیات پژوهش… ۲ ۱-۱-مقدمه. ۳ ۱-۲-بیان مسئله. ۴ ۱-۳-اهمیت و ضرورت  تحقیق. ۶ ۱-۴-فرضیات تحقیق. ۶ ۱-۵-پیشینه تحقیق. ۷ ۱-۶-اهداف تحقیق. ۱۰ ۱-۶-۱-هدف اصلی.. ۱۰ ۱-۶-۲-اهدافی فرعی.. ۱۰ ۱-۷-جنبه نو آوری تحقیق. ۱۰ ۱-۸-روش تحقیق. ۱۰ ۱-۹-سازماندهی تحقیق. ۱۱ فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظریه تحقیق.. […]

پایان نامه کارشناسی ارشد : استفاده از شناسنامه های دیگری به نام خود

استفاده از شناسنامه های دیگری به نام خود شناسنامه یکی از اسناد هویتی در ایران است که سازمان ثبت احوال کشور  موظف است آن را برای هر  شهروند ایرانی صادر کند. اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یک‌دیگرند و بر این اساس، مقدمه‌ی لازم بسیاری از روابط اجتماعی قلمداد می‌شوند. از […]

فایل پژوهشی :سیاست جنایی ایران در جرایم سجلی

شرایط ماهوی ۲-۸-۳-۱-۱-نام ممنوع همان طور که انتخاب نام ممنوع امکان پذیر نیست، اگر نام ممنوعی به هر دلیل انتخاب شده باشد، تغییر ان امکان پذیر است. این نکته از عبارت پایانی بند ۴ ماده۳ ق.ث.ا به خوبی قابل برداشت است. به عنوان مثال در ورتی که برای شخص اسمی نامتناسب با جنس او انتخاب […]

فایل پژوهشی :مسیریابی در شبکه‌های حسگر بیسیم

مسیریابی در شبکه‌های حسگر بیسیم   در ادامه به دلیل این که در این پایان نامه از الگوریتم های مسیریابی استفاده شده است به معرفی مسیریابی و تعدادی از الگوریتم های آن خواهیم پرداخت . ۲-۶-۱ اهداف مسیریابی الگوریتم های مسیریابی اهداف متعددی را دنبال می کنند ، از جمله : بهینه بودن ایجاد سربار […]

راهنمای پایان نامه – بررسی تاثیر الیاف و مواد پوزولانی بر روی خواص مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف شیشه

۱-۱-مقدمه با توجه به ضخامت و وزن پایین قطعات ساخته شده توسط بتن تقویت شده با الیاف شیشه, استفاده از آرماتور در ساخت این محصولات غیر ممکن است. به همین منظور در این شرایط برای بهبود رفتار بتن تحت بارهای کششی و خمشی و افزایش طاقت, از الیاف شیشه استفاده می­شود. از بتن تقویت شده […]

متن کامل پایان نامه : بررسی تاثیر الیاف و مواد پوزولانی بر روی خواص مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف شیشه

صفحه فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                                                                  فهرست مطالب هشت چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱                          فصل اول: بررسی کلیات و اهداف تحقیق ۱-۱-  مقدمه   ۲ ۱-۲-  بتن الیافی ۳ ۱-۳-  الیاف مورد استفاده در بتن ۳ ۱-۳-۱-  الیاف طبیعی ۴ ۱-۳-۲-  الیاف فولادی ۴ ۱-۳-۳-  الیاف آرامید ۵ ۱-۳-۴-  الیاف کربن ۵ ۱-۳-۵-  الیاف شیشه ۵ ۱-۴-  اهداف تحقیق ۶ ۱-۵-  […]

پایان نامه تقسیم بندی کلی نظریه های هویت

تقسیم بندی کلی نظریه های هویت تلاش دامنه دار و پیگیری برای مفهوم سازی و نظریه پردازی هویت صورت گرفته، در قالب و رویکرد نظری – مدرن و پسامدرن –  قابل توصیف است. رویکرد مدرن : تعریف هویت به وسیله عوامل از قبیل موجود طبیعی ،‌ روانی و یا اجتماعی ۱-۱ نظریه های جامعه شناسان […]

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی

مقدمه خانواده نخستین محیط اجتماعی است که کودک را تحت سرپرستی و مراقبت قرارمی دهد، ازاین رو بیش از تمام محیط های اجتماعی دیگر در رشد و تکامل فرد تأثیردارد. پیدایش بیشترعادات و عقاید کودک از خانه آغاز می شود و پایه های اصلی شخصیت هر فرد درسالهای نخستین زندگی او و درشیوه تعامل با […]

پایان نامه کارشناسی ارشد : مفهوم کیفیت زندگی

مفهوم کیفیت زندگی قرن‌ها است که مردم به طور ذاتی به دنبال زندگی خوب بوده اند و در این راستا برای بهبود شرایط زیست خود ، بشر سعی می‌کند تا از استعدادها و توانمندی‌های خود حداکثر بهره برداری را بنماید. ولی همواره مساله‌ی اصلی این بود که یک زندگی مطلوب و با کیفیت چگونه زندگی […]

سنت زیبایی شناسی بصری در طراحی شهری

سنت زیبایی شناسی بصری در طراحی شهری این دیدگاه بیشتر معمارانه و کمتر طراحانه بود و محصول محور است و بیشتر روی کیفیات بصری تاکید دارد و همچنین بر تجربیات زیبایی شناسی از فضای شهری تا اینکه بر موارد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و معیارهای فضایی و فرایندهای دخیل در ایجاد فضای شهری موفق. علی رغم […]

دسترسی پایان نامه : ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار

ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار: فرهنگ به کارکنان ، احساسی از نحوه رفتار، نوع اعمال و چگونگی تعیین اولویتها را در اجرای کار می دهد. فرهنگ به کارکنان کمک می کند تا فاصله میان آن چه که رسماَ اعلام شده و آن چه که روی  می دهد را پر کنند. در این […]

خرید اینترنتی فایل پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی

مقدمه در محیطی که ویژگی آن، پیچیدگی و تغییر مستمر است، گفته می شود که ظرفیت نوآوری و تفکراستراتژیک واگرا، بسیار بیشتر از برنامه‌ریزی استراتژیک محافظه کارانه و همگرا، به عنوان هسته مرکزی خلق مزیت رقابتی به حساب می آیند. اما به نظر می رسد هم تفکر استراتژیک و هم برنامه ریزی استراتژیک هر دو […]

بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی

مقدمه در محیطی که ویژگی آن، پیچیدگی و تغییر مستمر است، گفته می شود که ظرفیت نوآوری و تفکراستراتژیک واگرا، بسیار بیشتر از برنامه‌ریزی استراتژیک محافظه کارانه و همگرا، به عنوان هسته مرکزی خلق مزیت رقابتی به حساب می آیند. اما به نظر می رسد هم تفکر استراتژیک و هم برنامه ریزی استراتژیک هر دو […]

پایان نامه با موضوع بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی

مطالب عنوان                                                                                                                           صفحه چکیده: ۱ فصل اول: کلیات ‌تحقیق مقدمه. ۳ بیان مسئله. ۴ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶ اهداف تحقیق.. ۷ چارچوب نظری تحقیق.. ۷ مدل تحلیلی تحقیق.. ۸ فرضیه های تحقیق.. ۱۱ .قلمرو تحقیق.. ۱۲ محدودیت تحقیق.. ۱۳ تعریف مفهومی متغیرها ۱۳ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۱۴ فصل دوم: ادبیات تحقیق بخش اول […]

بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی

مطالب عنوان                                                                                                                           صفحه چکیده: 1 فصل اول: کلیات ‌تحقیق مقدمه. 3 بیان مسئله. 4 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6 اهداف تحقیق.. 7 چارچوب نظری تحقیق.. 7 مدل تحلیلی تحقیق.. 8 فرضیه های تحقیق.. 11 .قلمرو تحقیق.. 12 محدودیت تحقیق.. 13 تعریف مفهومی متغیرها 13 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 14 فصل دوم: ادبیات تحقیق بخش اول […]

پایان نامه تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان

  مقدمه امروزه بخش خدمات دستخوش تغییراتی است که پیش‌تر در تاریخ خود تجربه نکرده است. این تغییرات هم بر ساختار صنعت و هم ماهیت رقابت تأثیر شگرف داشته است. جای تعجب نیست که، در این محیط متلاطم با تغییرات شتابنده، موسسات مجبور شده‌اند شیوه واکنش خود را نسبت به بازار تغییر دهند، به طوری […]

دانلود پایان نامه تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان

  عنوان                                                   فهرست مطالب                                                    صفحه چکیده ۱ فصل ۱٫ ۲ کلیات تحقیق.. ۲ مقدمه. ۳ ۱-۱ بیان مسأله. ۴ ۱-۲ اهمیت، ضرورت و نوآوری تحقیق.. ۸ ۱-۳ اهداف تحقیق.. ۸ ۱-۴ سوالات پژوهش…. ۸ ۱-۴-۱ پرسش اصلی.. ۹ ۱-۴-۲ پرسش‌های فرعی.. ۹ ۱-۵ روش تحقیق.. ۱۰ ۱-۶ ابزار گردآوری اطلاعات… ۱۰ ۱-۷ تحلیل داده‌ها و […]

تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان

  عنوان                                                   فهرست مطالب                                                    صفحه چکیده 1 فصل 1. 2 کلیات تحقیق.. 2 مقدمه. 3 1-1 بیان مسأله. 4 1-2 اهمیت، ضرورت و نوآوری تحقیق.. 8 1-3 اهداف تحقیق.. 8 1-4 سوالات پژوهش…. 8 1-4-1 پرسش اصلی.. 9 1-4-2 پرسش‌های فرعی.. 9 1-5 روش تحقیق.. 10 1-6 ابزار گردآوری اطلاعات… 10 1-7 تحلیل داده‌ها و […]

پایان نامه تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان

عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است. امروز همانند دیروز نیست و یقیناً فردا متفاوت از امروز خواهد بود. بنابراین، پایبند بودن به استراتژی‌های امروز خطرناک است. کشورهای درحال توسعه باید در استراتژ‌ی‌ها و سیاست‌های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر کنند، چرا که در صورت عدم بکارگیری استراتژی‌های جدید و متناسب با […]

تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان

عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است. امروز همانند دیروز نیست و یقیناً فردا متفاوت از امروز خواهد بود. بنابراین، پایبند بودن به استراتژی‌های امروز خطرناک است. کشورهای درحال توسعه باید در استراتژ‌ی‌ها و سیاست‌های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر کنند، چرا که در صورت عدم بکارگیری استراتژی‌های جدید و متناسب با […]

بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

Article I.           مقدمه از میان عوامل تولید، بی شک نیروی انسانی که اساسی‌ترین عامل است، نقش کلیدی در ارائه خدمات دارد و مهم‌ترین سرمایه یک سازمان به شمار می‌آید. در شرایطی که سازمانها تحت تاثیر شدید رقابت‌‌های اقتصادی هستند و مسئولیت‌‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خود را شناسایی و درک می‌کنند، ضرورت توجه به […]

بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

فهرست مطالب عنوان                                                                                                        صفحه فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 1-1- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق .. 4 1-3- مدل مفهومی تحقیق .. 5 1-4- اهداف تحقیق .. 6 1-4-1- هدف اصلی تحقیق .. 6 1-4-2- اهداف فرعی تحقیق .. 6 1-5- سوالات / فرضیه‌‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 1-5-1- سوالات تحقیق .. 7 […]

پایان نامه با موضوع تعریف سیستم تشخیص نفوذ

تعریف سیستم تشخیص نفوذ : سیستم تشخیص نفوذ[۱] (IDS) یک سیستم دفاعی است که فعالیت های خصمانه در یک شبکه کامپیوتری را پیدا می کند. به عبارت دیگر مهمترین مسئله در این سیستم ها این است که اغلب فعالیت هایی که ممکن است امنیت سیستم را به خطر بیندازد و یا کارهایی که منجر به […]

فروش اینترنتی فایل پایان نامه ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ به شبکه کامپیوتری با بهره گرفتن از الگوریتم فرا ابتکاری

فهرست عنوان                                                                                                                              صفحه فصل اول :  مقدمه و کلیات تحقیق. ۱ ۱-۱) تعریف سیستم تشخیص نفوذ : ۲ ۲-۱) اما چه چیزهایی سیستم تشخیص نفوذ نیست؟ ۲ ۳-۱ ) دسته بندی حملات : ۴ ۴-۱) انواع دسته بندی سیستم های تشخیص نفوذ : ۴ ۱-۴-۱) روش های تشخیص نفوذ. ۶ ۱-۱-۴-۱) روش تشخیص امضاء : […]

منبع پایان نامه : انواع رویکردها و مدل های موجود در زمینه پیاده­سازی سیستم های توصیه ­گر

انواع رویکردها و مدلهای موجود در زمینه پیاده­سازی سیستمهای توصیه­گر   در سالهای اخیر شیوه­ها، رویکردها، الگوریتم­ها و مدلهای متنوع و گوناگونی در زمینه توسعه انواع سیستمهای توصیه گر مطرح گردیده است که از ابعاد مختلف و با نگاه­های متفاوتی به مسئله ارائه پاسخ و پیشنهاد مناسب به کاربران پرداخته­اند که در این میان، پاره­ای […]

مقدمه­ ای بر انواع سیستم های توصیه ­گر

مقدمه­ای بر انواع سیستمهای توصیه­گر     ۱-۱- مقدمه   گسترش سریع و روز افزون اطلاعات ارائه شده بر روی شبکه جهانی اینترنت، کاربران را با مشکلات عدیده و قابل تاملی در خصوص انتخاب منابع و اطلاعات مورد نیاز ایشان مواجه نموده است و چه بسا که بدون راهنمایی و هدایت صحیح، کاربران در اخذ […]

فروش پایان نامه : سیستم مدیریت گردش کاری

سیستم مدیریت گردش کاری: سیستم مدیریت گردش کار، سیستمی تعریف می­شود که اجرای گردش کار را تعریف، ایجاد و مدیریت می­ کند و با بهره گرفتن از یک نرم­افزار و یک یا چند موتور گردش کار، قادر به تعریف و تفسیر فرآیندها و تعامل با  کاربران در گردش کار می­باشد و در صورت نیاز، با […]

دریافت پایان نامه : مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب و کار

در سال­های اخیر، به دلیل رشد روزافزون تکنولوژی و فن­آوری اطلاعات و تغییرات سریع محیطی،  سازمان­ها و کسب­وکارها با چالش­هایی اساسی روبه­رو شده ­اند، بنابراین راه­هایی را جهت تطبیق خود با محیط­های پیچیده­ امروزی و مقابله با سایر سازمان­های رقیب، انتخاب می­ کنند، که آن­ها را در جهت برون­رفت کارآمد از آن پیچیدگی­ها و تغییرات […]

دانلود پایان نامه بررسی نگاه کیفری مقنن در برخورد با شخص حقوقی

بررسی نگاه کیفری مقنن در برخورد با شخص حقوقی نظام کیفری کشور ما به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را (البته تا قبل از تصویب قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲) مورد پذیرش قرار نداده بود. طبع فردمدارانه ی قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمعی واحد تسرّی […]

پایان نامه بررسی آثار تحمیل مسئولیت بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی

بررسی آثار تحمیل مسئولیت بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی امروزه اشخاص حقوقی دارای وجود واقعی می باشند،منافع و اهداف مختص خود را تعقیب     می کنند.(پس بعید نیست در کنار منافع عظیمی که نصیب اجتماع می نمایند و موجب تسهیل بسیاری امور اعم از تجاری و بازرگانی و…می شوند،خطراتی نیز همچون ارتکاب […]

پایان نامه فرمت ورد : بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مسئولیت به تعبیری شامل التزام شخص متعهد به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب عمل یا ترک عملی که به طور محسوس و ملموس انجام داده است. در حقوق داخلی مسئولیت حالت بسیار گسترده ،و در عین حال تفکیک و طبقه بنده شده […]

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی

بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی این ضمانت اجراها که به تناسب شدت، و عمق فاجعه جرائم ارتکابی  تعیین می شود ممکن است به طور موقت(محدود کننده حق) یا بطور  دائم (سالب حق )باشد. فی المثل شخص حقوقی که در امور تولیدی فعالیت دارد یا نمایندگی برند شناخته شده ای را […]

پایان نامه وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی

وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی ‌۴-۱-۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان ایران در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۰ قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان بر اساس ماده واحده زیر را تصویب نمود. ‌ماده واحده […]

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳) کشورهای عضو این کنوانسیون، با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدا ت ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدال ت لطمه می زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر […]

پایان نامه با موضوع اجتماع سبب و مباشر – بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل

اجتماع سبب و مباشر در این قسمت ابتدا به تبیین اجتماع سبب و مباشر پرداخته و سپس به بررسی مصادیقی از آن که در قانون مجازات اسلامی مورد اشاره­ی مقنن قرار گرفته است می­­پردازیم.   الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر گاهی ممکن است سبب و مباشر با هم در وقوع حادثه­ای دخالت داشته باشند. […]

دانلود پایان نامه مفهوم شرط – بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل

مفهوم شرط در این گفتار مفهوم لغوی شرط را بیان کرده و سپس مفهوم اصطلاحی آن را شرح می­دهیم.   بند اول) مفهوم لغوی شرط شرط در فرهنگ فارسی معین به معنی قرار، پیمان، عهد، تعلق امری به امر دیگر آمده است.[۱] معنی دیگری که برای شرط آمده است عبارت است از آنچه برای تحقق […]

پایان نامه درباره علّت در اصطلاح حقوقدانان – بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل

علّت در اصطلاح حقوقدانان «حقوقدانان ایرانی نیز با الهام از منابع فقهی، علّت را رفتار مباشر جرم می­دانند؛ رفتاری که با وقوع آن پیدایش معلول، ضروری می­گردد».[۱] اگر عملیات اجرایی قتل به طور مستقیم و توسط مرتکب انجام شود، قتل به مباشرت صورت گرفته؛ مانند اینکه کسی با دست خود گلوی مجنیٌ­علیه را فشار دهد […]

پایان نامه بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل

مفهوم­شناسی در این مبحث اصطلاح­های سبب، شرط و علّت را از منظر لغوی مورد بررسی قرار داده و سپس معنی اصطلاحی هر واژه را  از دید فقهی و حقوقی تبیین می­نماییم.   گفتار اول: مفهوم سبب در ادامه به بررسی مفهوم سبب در دو بند می­پردازیم. در بند اول مفهوم لغوی سبب و در بند […]

دسترسی پایان نامه : بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل

۱٫     بیان مسئله بحث سببیّت از مباحث پیچیده­ای است که گاه نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در کتب فقهی بحث از سببیّت یا علّیت در سه کتاب غصب، قصاص و دیات مطرح شده است. به طوری که صاحب جواهر در جلد ۳۷ جواهرالکلام کتاب الغصب و جلد ۴۲ کتاب القصاص و جلد […]

بررسی اقدامات تأمینی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

بررسی اقدامات تأمینی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی                       در آغاز دوران باستان نمی توان اثری از اقدامات تأمینی یافت .  در آن هنگام اشخاص و اشیاء و حیوانات را در صورت ارتکاب بزه به شدیدترین وجه مجازات می کردند، ومعتقد بودند روح شیطانی در فرد یا حیوان بزهکار رسوخ کرده است . بنابراین مجرمان را […]

پایان نامه تقسیم جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مرتکب

تقسیم جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مرتکب جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مرتکب به دو دسته تقسیم          می شوند [۱] ۱-۴ جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات بی تاثیر است تمامی جرایمی […]

پایان نامه کارشناسی ارشد : ملاک و مبنای اعمال تعزیر

ملاک و مبنای اعمال تعزیر در نظام جزایی اسلام اجرا و اعمال هر یک از مجازات های شرعی بر مبنا و ملاک خاصی استوار است که با ارتکاب آن، مجازات مقدر درخصوص مرتکب یا مرتکبان اجرا می شود. در مباحث زیر مبنا و ملاک تعزیر را مورد بررسی قرار می دهیم. ۱-۲ ارتکاب معصیت با […]

پایان نامه کارشناسی ارشد : سازمان شخصیت – نقش شخصیت مرتکب در تعیین کیفرهای تعزیری

سازمان شخصیت زیگموند فروید معتقد است در سازمان شخصیتی اولیه مفاهیم خودآگاه، ناخودآگاه و ضمیر آگاه اهمیت داشته است. فروید ضمیر بشر را به قطعه حجیمی از یخ تشبیه می کند که در آب شناور است. بخش کوچک ظاهری آن را ضمیر خودآگاه می خواند که در همه حال در دسترس افراد بشر بوده است […]

پایان نامه فرمت ورد : راه­های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی

راه­های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی بالطبع جلوگیری از وقوع سیاسی بهتر از مبارزه با آن خواهد بود و مهمترین عامل برای تحقق چنین امری نحوه­ی عملکرد حاکمان است و البته نوع عملکرد و مناسب بودن آن در جوامع مختلف بسته به نوع دین، وضعیت اقتصادی، سطح فرهنگ مردم و … متفاوت است. ولی همانگونه […]

پایان نامه اجرای مجازات جرم سیاسی

اجرای مجازات جرم سیاسی صرف تعیین مجازات و امتیازات برای جرمی ملاک عمل نخواهد بود چرا که حق زمانی به حق دار می­رسد که اجراء شود و الا اگر بنا شد که هر قانونی به تصویب برسد امّا در مرحلخ اجراء نیست به آن بی­تفاوت باشیم معیار قانونمندی جامعه نخواهد بود. نمونه عینی آن متأسفانه […]

پایان نامه امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آنها

امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آنها گفتار اول: امتیازات مجرمین انگیزه­ی ارتکاب جرم اگرچه موجب معافیت مرتکب از مجازات نمی­ شود امّا همواره در جدا کردن وی از دیگر بزهکاران شاخص مهّمی است. به عنوان مثال از ارتکاب قتل با انگیزه­ی تصاحب اموال مقتول، بدون شک با ارتکاب قتل به انگیزه پایان […]

پایان نامه عدم استرداد مجرمین سیاسی

عدم استرداد مجرمین سیاسی طبق طرح مصوب مجلس یکی از امتیازات مجرم سیاسی این است که (مجرم سیاسی مشمول قواعد حکم بر استرداد مجرمان عادی نیست). مسلم است که هیچ دولتی تبعه­ی خود را دست بسته تحویل دولت مجنی علیه و متضرر که جرم سیاسی علیه وی واقع شده نمی­دهد و این در صورتی است […]

پایان نامه درباره نظر اجتماع در خصوص روشنفکر یا مجرم شناسی

نظر اجتماع در خصوص روشنفکر یا مجرم شناسی در این کار تحقیقی بنده برآنم که تبیین و تثبیت کنم که اکثریت مطلق مجرمین سیاسی قشر روشنفکر و متعهد جامعه هستند نه یک مشت مزدور و خائن و آشوب طلب که به فکر منافع خود هستند و با وزش باید به این سو و آن سو […]

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی

بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی گفتار اول: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی در این بخش با ذکر نمونه­هایی از موارد قانونی دوره قبل از انقلاب به دقت نظر قانونگذار و جایگاه و مقام جرایم سیاسی در آن دوره می­پردزیم تا شاید بتوان روشنگر مسائلی چند مورد این جرم […]

فایل پایان نامه بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی

بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی گفتار اول: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی در این بخش با ذکر نمونه­هایی از موارد قانونی دوره قبل از انقلاب به دقت نظر قانونگذار و جایگاه و مقام جرایم سیاسی در آن دوره می­پردزیم تا شاید بتوان روشنگر مسائلی چند مورد این جرم […]

پایان نامه فرمت ورد : دانلود پایان نامه با موضوع ارتباط جرایم سیاسی با سایر جرایم

ارتباط جرایم سیاسی با سایر جرایم جرایم سیاسی به خاطر این که دارای تعریف و چهارچوب قانونی مشخصی نیست چه در داخل جوامع و چه در جامعه بین­الملل به همین خاطر گاهی اوقات در قالب جرایم عمومی قرار می­ دهند و گاهی در قالب جرایم مطبوعاتی و حتّی به نسبت ماهیت جرم سیاسی در قالب […]

دانلود پایان نامه ارتباط جرایم سیاسی با سایر جرایم

ارتباط جرایم سیاسی با سایر جرایم جرایم سیاسی به خاطر این که دارای تعریف و چهارچوب قانونی مشخصی نیست چه در داخل جوامع و چه در جامعه بین­الملل به همین خاطر گاهی اوقات در قالب جرایم عمومی قرار می­ دهند و گاهی در قالب جرایم مطبوعاتی و حتّی به نسبت ماهیت جرم سیاسی در قالب […]

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : ارکان عمومی جرم سیاسی

ارکان عمومی جرم سیاسی هر جرمی متشکل شده است از چندین رکن که هر رکن تشکیل دهنده بخشی از جرم ارتکابی می­باشد که در جرم سیاسی چنانچه به وحدت نظری در تعریف نرسیده ­اند. حقوقدانان در توصیف ارکان جرم نیز با همان مشکلات روبرو هستند چرا که در برخی از تعاریف ارائه شده ارکان جرم […]

دانلود پایان نامه برخی جرایم مرتبط با جرم سیاسی

برخی جرایم مرتبط با جرم سیاسی الف ـ تروریسم : از زمان قتل پادشاه یوگسلاوی و رئیس جمهوری فرانسه به نام (بارتو) در سال ۱۹۳۴ تروریسم مورد توجه قرار گرفت و دولت­ها همکاری خود را برای مبارزه یا چنین جرایمی آغاز نمودند.[۱] در اصطلاح حقوق بین­الملل تروریسم دارای یک مفهوم و معنای خاص حقوقی نیست، […]

پایان نامه جرایم سیاسی محض

جرایم سیاسی محض (بسیط) به آن دسته از جرایم اطلاق می­شود که صرفاً بر ضد حکومت و نظام سیاسی باشد. با این توصیف که تشکیلات سیاسی هستند ارتکاب می­یابد که همان انگیزه­ی سیاسی است و هیچ گونه هدف و انگیزه­های غیر از آن نیست. به عبارت دیگر جرایم سیاسی که حائز هر دو مفهوم عینی […]

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : ماهیت و مفهوم جرم سیاسی

ماهیت و مفهوم جرم سیاسی الف ـ انگیزه مجرم : در سیستم درونی جرایم سیاسی انگیزه­ی جرم سوءقصد به مقامات سیاسی کشور می­باشد، حال ممکن است این انگیزه دارای اهداف خیرخواهانه و یا جاه طلبانه باشد، که در هر صورت مراجع صالح قضایی (با حضور هیأت منصفه) باید آن را تشخیص داده و مجازات متناسب […]

پایان نامه تعریف جرم سیاسی از نظر طرح مصوب مجلس

تعریف جرم سیاسی از نظر طرح مصوب مجلس در ماده ۱ طرح جرم سیاسی که در خردادماه ۱۳۸۰ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، جرم سیاسی چنین تعریف شده است: «فعل یا ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هر گاه با انگیزه­ی سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت […]

فروش اینترنتی فایل پایان نامه تعریف جرم سیاسی از نظر حقوق جزای اختصاصی

تعریف جرم سیاسی از نظر حقوق جزای اختصاصی در این خصوص دکتر شمس­ الین فرهیخته نظر جالبی دارند که درج آن در این بخش خالی از لطف نخواهد بود. حقوق جزا در بیان تعریف جرم سیاسی در بخش الف و ب راه خطاء پیموده و آن را چنین تعریف می­ کند: الف: جرم سیاسی ناشی […]

پایان نامه درباره تعریف جرم سیاسی از نظر حقوق جزای اختصاصی

تعریف جرم سیاسی از نظر حقوق جزای اختصاصی در این خصوص دکتر شمس­ الین فرهیخته نظر جالبی دارند که درج آن در این بخش خالی از لطف نخواهد بود. حقوق جزا در بیان تعریف جرم سیاسی در بخش الف و ب راه خطاء پیموده و آن را چنین تعریف می­ کند: الف: جرم سیاسی ناشی […]

پایان نامه پایان نامه منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین

منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین همانگونه که در مباحث قبل گفته شد، در صورتی که دعوای خواهان مستند به هیچ یک از موارد الف ، ب ، ج  ماده ۱۰۸ نباشد، خواهان باید با پرداخت خسارت احتمالی صدور قرار را برای خود فراهم کند، صدور تأمین با پرداخت خسارت احتمالی در واقع […]

پایان نامه درباره افسردگی اساسی و اختلال دو قطبی

اختلالات خلقی:   افسردگی اساسی و اختلال دو قطبی: DSM-IV-TR (2000)، خلق[۱] یک حالت احساسی نافذ و مستمر است که دورناً احساس می‏شود و بر رفتار و درک شخص از دنیا اثر می‏گذارد عاطفه[۲] تظاهر برونی خلق است. خلق ممکن است طبیعی، بالا یا پایین باشد. شخص سالم طیف وسیعی از خلق‏ها را تجربه می‏کند […]

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : مرکز مشاوره و روان درمانی

  ۱-۱- مقدمه:   پیشرفت علوم وصنایع در قرون اخیر برای جوامع بشری دست آوردهایی دو گانه به ارمغان آورده است، از یک سو راحتی هایی که عمدتا جسمانی است به بار آورده و از سوی دیگر به دغدغه‌های وی افزوده است که این دغدغه‌ها بر روح وروان انسان امروزه تأثیر منفی گذاشته و بسیاری […]

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : انواع زمین بازی کودک – طراحی مرکز دوستدار کودک

انواع زمین بازی کودک فضاهای بازی خوب طراحی شده، فواید و منابع قابل توجهی برای کودکان به همراه دارد. این گونه فضاها نه تنها حامی سطوح و مراحل گوناگون بازی کودکان هستند، بلکه به رشد کودکان نیز کمک می کنند. چنین فضاهایی مفاهیم رشد کودکان را با خواست ها، تمایلات و نیازهای آنها ترکیب کرده […]

پایان نامه با موضوع بررسی مصادیق شرط ضمان در عقود امانی

بررسی مصادیق شرط ضمان در عقود امانی   در این مبحث ما به بررسی شرط ضمان در عقود امانی از جمله ودیعه، اجاره، عاریه، مضاربه و سایر عقود امانی می‌پردازیم و دیدگاه قانون‌گذار و رویه عملی و نظریات موجود در رابطه با آن‌ها را بیان می‌داریم.   گفتار اول – شرط ضمان امین در عقد […]

پایان نامه با موضوع نقد و بررسی دلایل عدم امکان اشتراط

نقد و بررسی دلایل عدم امکان اشتراط (بطلان شرط ضمان)   در این مبحث دلایل عدم امکان اشتراط ضمان امین را نقد و بررسی می­کنیم.   گفتار اول – عدم شمول دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین   این استدلال به دو قسم تقسیم می‌شود: بطلان شرط نتیجه؛ عدم شمول اسباب […]

دانلود پایان نامه مصادیق ممنوعیت آسیب رساندن به حیوان

مصادیق ممنوعیت آسیب رساندن به حیوان   الف) مصادیق عینی ممنوعیت کشتن حیوان :   در تایید ممنوعیت کشتن حیوانات ، مى توان به روایات متعددى اشاره کرد که در آنها به صراحت از کشتن حیوانات نهى شده است و حتى در برخى از آنها این کار را موجب عذاب الهى و مؤاخذه در روز […]

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : پیشگیری از جرم از طریق آموزه های قرآنی

پیشگیری از جرم از طریق آموزه های قرآنی اسلام که انسان را موجودی برتر و دارای قوا و استعدادهای فوق العاده در مسیر رشد و تعالی می داند، ضمن توجه به اهمیت و ضرورت پیشگیری از سقوط و انحطاط اخلاقی و عملی انسان، این امر را با تربیت روحی و معنوی او پیوند زده است […]

پایان نامه بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات گلاب و عرقیات

– مقدمه تجارت الکترونیک واژه‌ای است که برای تجارت از طریق سیستم‌های اطلاعاتی، ارتباطی بکار می‌رود. تجارت الکترونیک با وجود این که مدت زمانی زیادی از عمر آن نمی‌گذرد ولی نقش بسزا و چشم‌گیری در زندگی روزمره ما به عهده گرفته است به طوری که اجتناب از آن کار آسانی نیست. یکی از ساده‌ترین و […]

پایان نامه کارشناسی ارشد : انواع مدل‌هاى تجارت الکترونیکى

انواع مدل‌هاى تجارت الکترونیکى تجارت الکترونیکی بر مبنای نوع مبادلات شامل انواع زیر می‌باشد: (خانی چاغرق،۱۳۸۵) تجارت بین بنگاهی (B2B ) : این نوع از تجارت الکترونیکی، انجام دادن تمام فعالیت‌های تجاری بین دو یا چند بنگاه را در بر می‌گیرد، که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. فعالیت‌هایی از قبیل برگزاری مناقصات و مزایده‌ها ، […]

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات گلاب و عرقیات

    فهرست مطالب عنوان                                                                                                             صفحه   چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….۱                                                                                                                                           فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه. ۳ ۲-۱-بیان مسئله. ۳ ۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵ ۴-۱-سابقه تحقیقات گذشته. ۶ ۵-۱-اهداف تحقیق. ۸ ۶-۱-فرضیه های تحقیق. ۹ ۷-۱-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها ۱۰ ۱-۷-۱-روش تحقیق. ۱۰ ۸-۱-روش گردآوری اطلاعات.. ۱۰ ۱-۸-۱-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. […]