اقلام تعهدی : دانلود پایان نامه درباره اقلام تعهدی

                                         پایان نامه ها با موضوع “اقلام تعهدی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره اقلام تعهدی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پروپوزال،پروژه ، پایان نامه، سمینار در مورد تعهدات بین المللی دولتها

                                         پایان نامه ها با موضوع “تعهدات بین المللی دولتها ”  در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره تعهدات بین المللی دولتها درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  […]

تعهدی جاری : پایان نامه ، پروژه ، سمینار درباره تعهدی جاری

در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره تعهدی جاری درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید. پایان نامه ها با موضوع “تعهدی جاری ” : با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست […]

عین تعهد : پایان نامه ، پروژه ، سمینار در مورد عین تعهد

در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره عین تعهد درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید. پایان نامه ها با موضوع “عین تعهد ” : با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست […]

پایان نامه با موضوع مفهوم و ماهیت تعهد به ضرر ثالث

مفهوم و ماهیت تعهد به ضرر ثالث منظور از تعهد به ضرر ثالث، تراضی و توافق و یا انشاء اراده‏ای است که یک یا چند نفر فعل شخص ثالث را تعهد یا تضمین‏ می‏کنند. با در نظر گرفتن تعاریفی که در قسمت قبل برای تعهد بر شمردیم، روشن می‏گردد که در این ‏جا مقصود از […]

پایان نامه با عنوان تعریف و ماهیت تعهد به ضرر ثالث

تعریف و ماهیت تعهد به ضرر ثالث جهت تبیین دقیق ماهیت تعهد به ضرر ثالث ابتدا به تعریف ضرر و سپس به تعریف شخص ثالث می پردازیم. ۲-۳-۱- تعریف ضرر برای درک مفهوم‌ ضرر‌ وزیان‌ لازم است‌ آن را از حیث معنای لغوی، فقهی و حقوقی‌ بررسی نماییم: ۲-۳-۱-۱-معنای لغوی ضرر وزیان با مراجعه‌ به‌ […]

پایان نامه رابطه تعهد به ضرر ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها

رابطه تعهد به ضرر ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها در خصوص تعهد به ضرر ثالث در حقوق ایران، قانون مدنی در ماده ۲۳۴ موضوع را صریحاً بیان نموده است. ذیل ماده مذکور در تعریف شرط فعل چنین آمده است: «شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین […]

پایان نامه فرمت ورد : شرایط موضوع تعهد

شرایط موضوع تعهد به طور کلی موضوع تعهد، باید دارای شرایط زیر باشد: ۲-۱-۴-۱-انتقال مال به طور معمول هنگامی که در قراردادها منظور از مال و انتقال آن، حق عینی است که بر اشیاء مادی وجود دارد و در اثر عقد تملیکی به دیگران واگذار می گردد. ولی باید دانست که در حقوق کنونی مال […]

راهنمای پایان نامه درباره : اوصاف اصلی تعهد – تعهد به ضرر ثالث

اوصاف اصلی تعهد هر تعهد دارای اوصلفی است. این اوصاف عبارت انداز: ۲-۱-۲-۱-تعهد رابطه حقوقی است حق دینی یا تعهد رابطۀ حقوقی بین اشخاص است. صاحب حق را به اعتبار اینکه می تواند امری را از دیگری مطالبه کند، طلبکار یا دائن می نامند و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن […]

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : تعهد به ضرر ثالث

مفهوم تعهد تعهد را اهل لغت به شرط، عهد و پیمان، قرارداد، معاهده، ضمانت و به گردن گرفتن کاری یا به عهده گرفتن و نگاه داشتن و عهد بستن تعبیر نموده اند(معین: ۱۳۸۸،ج۲، ۱۱۰۵). برخی دیگر از نویسندگان نیز تعهد را به معنای شرط و عهد و پیمان و کار کسی را بعهده گرفتن می […]

پایان نامه تعهد به ضرر ثالث

  هدف از علم حقوق به‌طور کلی پاسخ به نیازهای جامعه است و باید این قواعد‌ برای‌ سعادت و رفاه انسان به خدمت گرفته شوند، لیکن در اندیشه‌های حقوقی بسیار مشاهده شده است که بسیاری از فقیهان و حقوقدانان این هدف اصلی را فراموش کرده و در‌ تعارض‌ نیازهای اجتماعی و اصول ذهنی، ضرورت‌های زندگی […]

پایان نامه در مورد  تعهد به ضرر ثالث

چکیده ۱ فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه  ۳ ۱-۲- بیان مسئله  ۴ ۱-۳- پیشینه تحقیق   ۵ ۱-۴-سوال تحقیق   ۸ ۱-۴-۱-سوال اصلی   ۸ ۱-۴-۲-سوالهای فرعی   ۸ ۱-۵- فرضیات تحقیق   ۸ ۱-۵-۱-فرضیه اصلی   ۸ ۱-۵-۲-فرضیه های فرعی   ۹ ۱-۶- اهداف تحقیق   ۹ ۱-۷- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق   ۱۰ ۱-۸- روش تحقیق   ۱۱ ۱-۹- ساختار […]

دانلود مقاله و پایان نامه : آثار تعهد به ضرر ثالث

آثار تعهد به ضرر ثالث آثار تعهد به ضرر ثالث را می توان در دو فرض مطرح کرد: فرض اول: در صورت اجازه، هرگاه ثالث تعهدی را که برای او شده است اجازه دهد، متعهد بری می شود، چرا که با تحصیل اجازه مطلوب به عهد خود وفا کرده است. اجرای تعهد با اجازه کننده […]

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : آثار تعهد به ضرر ثالث

آثار تعهد به ضرر ثالث آثار تعهد به ضرر ثالث را می توان در دو فرض مطرح کرد: فرض اول: در صورت اجازه، هرگاه ثالث تعهدی را که برای او شده است اجازه دهد، متعهد بری می شود، چرا که با تحصیل اجازه مطلوب به عهد خود وفا کرده است. اجرای تعهد با اجازه کننده […]

پایان نامه با موضوع مقایسه تعهد به ضرر ثالث و تبدیل تعهد

مقایسه تعهد به ضرر ثالث و تبدیل تعهد تبدیل تعهد چنانچه از نام آن معلوم است عبارت است از تبدیل تعهد سابق به تعهد دیگری که جانشین آن می گردد. از نظر تحلیل حقوقی، در اثر تبدیل تعهد که عمل حقوقی است تعهد سابق ساقط می شود و تعهد دیگری به جای آن به وجود […]

پایان نامه مقایسه تعهد به ضرر ثالث و تبدیل تعهد

مقایسه تعهد به ضرر ثالث و تبدیل تعهد تبدیل تعهد چنانچه از نام آن معلوم است عبارت است از تبدیل تعهد سابق به تعهد دیگری که جانشین آن می گردد. از نظر تحلیل حقوقی، در اثر تبدیل تعهد که عمل حقوقی است تعهد سابق ساقط می شود و تعهد دیگری به جای آن به وجود […]

دانلود پایان نامه تعهد به ضرر ثالث و عقد معلق

تعهد به ضرر ثالث و عقد معلق به موجب ماده ۱۸۹ قانون مدنی که عقد منجز را تعریف کرده است، معلوم می شود که عقد معلق عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری می باشد. هر عقد دارای اثر مخصوصی است که بلافاصله پس از انعقاد عقد به وجود می […]

پایان نامه تعهد به ضرر ثالث و عقد معلق

تعهد به ضرر ثالث و عقد معلق به موجب ماده ۱۸۹ قانون مدنی که عقد منجز را تعریف کرده است، معلوم می شود که عقد معلق عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری می باشد. هر عقد دارای اثر مخصوصی است که بلافاصله پس از انعقاد عقد به وجود می […]

منابع پایان نامه درباره : پایان نامه درباره عقد کفالت – تعهد به ضرر ثالث

عقد کفالت عقد کفالت در روابط خصوصی کاربرد عملی ندارد، لیکن در قرارهای تامین کیفری و آزادی زندانیان محکومیت یافته همچنان مورد استفاده قرار می‏گیرد. به موجب ماده ۷۳۴ قانون‏ مدنی، «کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص‏ ثالث را تعهد می‏کند». در تحلیل این رابطه گفته […]

پایان نامه عقد کفالت – تعهد به ضرر ثالث

عقد کفالت عقد کفالت در روابط خصوصی کاربرد عملی ندارد، لیکن در قرارهای تامین کیفری و آزادی زندانیان محکومیت یافته همچنان مورد استفاده قرار می‏گیرد. به موجب ماده ۷۳۴ قانون‏ مدنی، «کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص‏ ثالث را تعهد می‏کند». در تحلیل این رابطه گفته […]

عقد کفالت – تعهد به ضرر ثالث

عقد کفالت عقد کفالت در روابط خصوصی کاربرد عملی ندارد، لیکن در قرارهای تامین کیفری و آزادی زندانیان محکومیت یافته همچنان مورد استفاده قرار می‏گیرد. به موجب ماده ۷۳۴ قانون‏ مدنی، «کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص‏ ثالث را تعهد می‏کند». در تحلیل این رابطه گفته […]

پایان نامه نهادهای مشابه تعهد به ضرر ثالث

نهادهای مشابه تعهد به ضرر ثالث          بدیهی است که نهاد تعهد به ضرر ثالث با سایر نهادهای حقوقی از حیث شرایط و آثار و احکام تفاوت ها و شباهت هایی دارد که ما ذیل این قسمت آنها را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد. ۳-۲-۱- عقد ضمان ۳-۲-۱-۱- ضمان از اعیان ضمان از عیان (رد عین) […]

پایان نامه با موضوع انواع تعهد از لحاظ مفاد تعهد 

انواع تعهد از لحاظ مفاد تعهد    تعهدی که متعهد به ضرر ثالث می‏کند ممکن است به سه شکل و یا فرض ظاهر شود: اول: تعهد تحصیل اجازه را می‏کند. دوم: تحصیل اجازه و اجرای تعهد را تضمین می‏کند و سوم: تحصیل اجازه و جبران خسارت ناشی از پیمان‏شکنی‏ ثالث را تضمین می‏کند. مورد اول تعهد […]

پایان نامه دانشگاهی : انواع تعهد به ضرر ثالث

انواع تعهد به ضرر ثالث لازم است انواع تعهد به ضرر ثالث را بشناسیم. از آنجایی که انواع تعهد به ضرر ثالث از لحاظ متعهد، همچنین از لحاظ مفاد تعهد با یکدیگر متفاوت است، به همین دلیل این قسمت را به دو بند تقسیم کرده و در بند اول به انواع تعهد به ضرر ثالث […]

پایان نامه در مورد  شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث

شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث از شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث این است که ابتدا طرفین، معامله خاصی را انجام دهند و ضمن آن تعهد مورد نظر را به طور تبعی شرط کنند. ولی این استنباط درست به نظر نمی رسد، زیرا مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تراضی اشخاص برای ایجاد هر تعهد […]

منابع پایان نامه و مقاله – شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت

شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت     گفتار اول- تعریف شروط کاهش تعهد   یکی از شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی، نقض یک تعهد قراردادی است؛ لازمه نقض تعهد، وجود پیشین آن است. بنابراین مدیون می تواند به سادگی، با اثبات این امر که تعهدی را که طرف دیگر مدعی نقض آن است، به […]

پایان نامه اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد و استثناهای وارد بر آن

اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد و استثناهای وارد بر آن   در اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد اتفاق نظر وجود دارد. می توان از هر دو جنبه مثبت و منفی آزادی قراردادی، به نفع اعتبار این شروط استدلال نمود. از جهت مثبت، همانگونه که اشخاص آزاد هستند تا با هم قرارداد منعقد کنند، به همان […]

پایان نامه درباره شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت

شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت     گفتار اول- تعریف شروط کاهش تعهد   یکی از شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی، نقض یک تعهد قراردادی است؛ لازمه نقض تعهد، وجود پیشین آن است. بنابراین مدیون می تواند به سادگی، با اثبات این امر که تعهدی را که طرف دیگر مدعی نقض آن است، به […]

دانلود پایان نامه اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد و استثناهای وارد بر آن

اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد و استثناهای وارد بر آن   در اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد اتفاق نظر وجود دارد. می توان از هر دو جنبه مثبت و منفی آزادی قراردادی، به نفع اعتبار این شروط استدلال نمود. از جهت مثبت، همانگونه که اشخاص آزاد هستند تا با هم قرارداد منعقد کنند، به همان […]

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات – ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی

تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات گفتار اول:نص قرآن   یاأَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا یَأْبَ کاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ […]

اجزای تعهدی سود : دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار درباره اجزای …

در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره اجزای تعهدی سود درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید. پایان نامه ها با موضوع “اجزای تعهدی سود ” : با امکان دانلود رایگان […]

تعهدات منفی : پایان نامه ، پروژه ، سمینار ، پروپوزال درباره تعهدات …

در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره تعهدات منفی درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید. پایان نامه ها با موضوع “تعهدات منفی ” : با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست […]

تعهد : پایان نامه

در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره ررسی تعهد درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید. پایان نامه ها با موضوع “ررسی تعهد ” : با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست […]

تعهدسازمانی : دانلود پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال درباره تعهدسازمانی

در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره تعهدسازمانی گردآوری شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید. پایان نامه ها با موضوع “تعهدسازمانی ” : با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست […]

دانلود پایان نامه آثار بازداشت اموال متعهد – بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

آثار بازداشت اموال متعهد با توجه به آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی می‌توان آثار بازداشت اموال را به شرح ذیل برشمرد:   الف: تقدم در وصول مطالبات تقدم در وصول مطالبات برای بستانکاری که بازداشت به نفع او در تاریخ مقدم صورت گرفته است؛ طبق ماده ۵۶ آ.ا.م.ا.ر  و تبصره آن هرگاه چند بستانکار علیه […]

فایل پایان نامه بازداشت اموال متعهد – بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

بازداشت اموال متعهد بازداشت اموال متعهد را در سه مبحث تشریح می کنیم: ۱-بازداشت اموال منقول بنداول – تقاضای متعهدله – چون ممکن است که مدیون یا متعهد پس از ابلاغ اجراییه اموال خود را به فروش رساند و امکان اجراء سند را منتفی سازد، ماده ۴۱ آ.ا.م.ا.ر به متعهدله اجازه داده است که درخواست […]

انجام تعهد به وسیله متعهد له – بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

انجام تعهد به وسیله متعهد له ممکن است موضوع اجراییه انجام تعهدی از قبیل تعمیر ساختمان یا احداث قنات یا ساختن بناء جدید یا تکمیل ساختمان یا غرس اشجار و امثال آن باشد. در این صورت اگر متعهد پس از ابلاغ اجراییه اقدام به انجام تعهد نکند اداره ثبت او را ملزم خواهد کرد با […]

پایان نامه ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد – بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود درخواست صدور اجرائیه باید بر علیه وراث به عمل آید و اگر متعهد بعد از صدور اجرائیه فوت کند در هر مورد ابلاغ اجراییه در محل اقامتگاه مورث به وراث ابلاغ واقعی می شود. و درصورتی که ابلاغ واقعی میسر نباشد ابلاغ […]

پایان نامه ابلاغ اجراییه و عدم حضور متعهد – بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

ابلاغ اجراییه و عدم حضور متعهد اگر متعهد یا مالک وثیقه در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از کسان یا خادمین او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمییز اهمیت برگ اجراییه کافی باشد ابلاغ می شود. مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ اجراییه را دریافت می […]

تعهد سازمانی – پایان نامه ، پروژه ، سمینار با موضوع تعهد سازمانی

  در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد با موضوع تعهد سازمانی گردآوری شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها درباره تعهد سازمانی در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید.با فرمت word (پسوند doc) و قابل ویرایش […]

اقلام تعهدی – پروژه ، پایان نامه، سمینار، پروپوزال اقلام تعهدی

  در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد با موضوع اقلام تعهدی گردآوری شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها درباره اقلام تعهدی در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید.با فرمت word (پسوند doc) و قابل ویرایش […]

پایان نامه اجرای حسابداری تعهدی برتصمیم گیری مدیران

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش حسابداری   عنوان تاثیراجرای حسابداری تعهدی برتصمیم گیری و پاسخگویی  مدیران دانشگاه های علوم پزشکی شمال غرب کشور   تابستان 1393     تکه هایی از متن پایان […]

پایان نامه تاثیرشرایط عدم اطمینان بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته ی حسابداری (M.A)   عنوان بررسی تاثیرشرایط عدم اطمینان  بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   1393-1392 […]

پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان شهرداری

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت واحد نراق دانشکده مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت- سیستم های اطلاعاتی   عنوان: رابطه بین فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان شهرداری شاهین شهر   زمستان 1393     تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان […]

پایان نامه رابطه بین سرمایه های فکری با تعهد سازمانی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشکده مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA ) مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی   عنوان: رابطه بین سرمایه های فکری با تعهد سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش منطقه شهریار   تابستان1392     تکه هایی از متن پایان نامه به […]

پایان نامه تبیین نقش هوش و چابکی سازمانی در شکل گیری تعهد

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی   پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی   عنوان: تبیین نقش هوش و چابکی سازمانی در شکل گیری تعهد هدف محور (مورد مطالعه: بیمارستان تامین اجتماعی اردبیل)   سال تحصیلی 1393-1392       تکه هایی از متن […]

پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت عنوان: تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی: تحقیق پیرامونی سازمان زندانهای  آذربایجان غربی   1392       تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است […]

پایان نامه تاثیر مدیریت ریسک بر تعهد بیمه گر در شرکت بیمه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A) مدیریت بازرگانی ـ گرایش بیمه   عنوان : تاثیر مدیریت ریسک بر تعهد بیمه گر در شرکت بیمه ایران (موردمطالعه استان قم)      پاییز 1393     تکه هایی […]

پایان نامه رابطه بین مولفه های هوش هیجانی با تعهد سازمانی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه   پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل   عنوان بررسی رابطه بین مولفه های  هوش هیجانی با تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی : شهرداری منطقه 5 تهران)     سال تحصیلی 1393     تکه هایی از […]

پایان نامه بررسی رابطه بین توانمندی و تعهد سازمانی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته مدیریت بازگانی گرایش بین الملل   عنوان: بررسی رابطه بین توانمندی و تعهد سازمانی در بین کارکنان شعب بانک سامان استان تهران     تابستان 1393       تکه هایی از […]

پایان نامه رابطه بین جهت گیری ارزشی و تعهد سازمانی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده مدیریت پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) رشته مدیریت آموزشی عنوان بررسی رابطه بین جهت گیری ارزشی و تعهد سازمانی                             (مورد مطالعه : دبیرستان های شهرستان گرمسار در سال تحصیلی 1391-1392) زمستان 1392     تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است […]

پایان نامه بررسی تاثیر امنیت شغلی بر تعهد سازمانی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده علوم انسانی، گروه جامعه شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته علوم اجتماعی- گرایش جامعه شناسی   عنوان تحقیق : بررسی تاثیر امنیت شغلی بر تعهد سازمانی در سازمان تامین اجتماعی  )اداره کل شرق تهران بزرگ) […]

پایان نامه نامشروع بودن عمل مورد تعهد

  واحد نراق دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش حقوق خصوصی   عنوان: نامشروع بودن عمل مورد تعهد     تابستان 1392     تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی […]

پایان نامه فرض ایفای تعهد در حقوق ایران و فقه امامیه

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی حقوق     پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی    عنوان :   فرض ایفای تعهد در حقوق ایران و فقه امامیه       نگارش : علی بهادری     17 خرداد 1393         تکه هایی از متن پایان نامه […]

پایان نامه رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی با تعهد سازمانی دبیران زن مقطع متوسطه ناحیه 4 شیراز

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت    دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) در رشته:مدیریت آموزشی عنوان: رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی با تعهد سازمانی دبیران زن مقطع متوسطه ناحیه 4 شیراز  استاد مشاور: دکتر مژگان امیریان زاده شهریور  1391 (در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه بررسی رابطه صمیمیت زناشویی و بخشودگی با تعهد زناشویی در کارکنان زن متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر شاهرود

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی  دانشگاه بجنورد دانشکده علوم انسانی گروه مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره بررسی رابطه صمیمیت زناشویی و بخشودگی با تعهد زناشویی در کارکنان زن متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر شاهرود استاد مشاور: دکتر هادی عباسی زمستان 1393 (در فایل دانلودی […]

پایان نامه بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی واحد علوم تحقیقات هرمزگان گروه روان­شناسی پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی عمومی عنوان: بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو تابستان 93 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پایان نامه رویکرد تعهدی در نظام حسابداری دولتی بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده مدیریت– گروه مدیریت دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش:“ مالی “ عنوان: رویکرد تعهدی در نظام حسابداری دولتی بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی ( مطالعه موردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل […]

پایان نامه  بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار های شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی   واحد تفت دانشکده  تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته  تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی  عنوان: بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار های شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری استاد مشاور: […]

پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون در سال تحصیلی 92-1391

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تحصیلات تکمیلی گرایش مدیریت ورزشی پایان نامه برای دریافت دوره کارشناسی ارشد M.A عنوان پایان نامه: رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون در سال تحصیلی […]

پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت بیمه عنوان: بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان استاد مشاور: دکتر عبداله نظری  تابستان 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از […]

پایان نامه ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شاغل فرودگاه بندر عباس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پردیس دانشگاهی قشم پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی عنوان : ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شاغل فرودگاه بندر عباس  استاد مشاور : دکتر عابدینی  بهمن ماه 1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از […]

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی با تعهد سازمانی کارکنان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده علوم انسانی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیرت دولتی گرایش منابع انسانی عنوان: بررسی رابطه بین هوش معنوی با تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی معاونت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب)   زمستان 92 (در فایل دانلودی نام نویسنده […]

پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک رهبری با تعهد سازمانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده علوم انسانی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی     عنوان:   بررسی ارتباط بین سبک رهبری با تعهد سازمانی   (مطالعه موردی؛ اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ) بهار 1392 (در فایل دانلودی […]

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق  M.A گرایش : خصوصی موضوع : بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل   سال تحصیلی :1394-1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه […]

پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان  دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: صنعتی سازمانی  عنوان: بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در بین کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران  استاد مشاور: دکتر […]

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد ارسنجان دانشکده : علوم انسانی گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : صنعتی وسازمانی عنوان : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی استاد مشاور: آقای دکترسید احمد میرجعفری  تابستان1392 (در فایل […]

پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشکده مدیریت و اقتصاد- گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M .A” عنوان : بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها استاد مشاور: دکترحمید […]

پایان نامه مطالعه تاثیر استراتژی­های سرمایه درگردش و محافظه‌­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری    واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حسابداری M.A  عنوان: مطالعه تاثیر استراتژی­های سرمایه درگردش و محافظه‌­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش   استاد مشاور: دکتر بابک جمشیدی نوید شهریور ماه 1393 (در فایل […]

پایان نامه بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده ی بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری  «M.A» موضوع: بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده ی بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دکتر ولی خدادادی سال تحصیلی: 1392-1391 (در […]

پایان نامه بررسی تأثیر حالت‌های مختلف بازار بر مدیریت سود و اقلام تعهدی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات واحد یزد پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ﴿M.A.﴾ گرایش: حسابداری عنوان: بررسی تأثیر حالت‌های مختلف بازار بر مدیریت سود و اقلام تعهدی استاد مشاور: دکتر محمود معین‌الدین سال تحصیلی 1393- 1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود […]

پایان نامه  رابطه بین فرهنگ و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان شرکت  بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد مرودشت  موضوع:  رابطه بین فرهنگ و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان شرکت  بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام […]

پایان نامه تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در شرکت سایپا استان تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاداسلامی (واحد نراق) جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته:مدیریت بازرگانی گرایش: تحول موضوع : تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در شرکت سایپا استان تهران  پاییز 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان […]

پایان نامه تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار نوآورانه با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده  تعهد سازمانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی گروه مدیریت پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته MBA  گرایش استراتژی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار نوآورانه با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده  تعهد سازمانی استاد مشاور دکتر اژدر کرمی  خرداد ماه 1393 (در فایل دانلودی نام […]

پایان نامه تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نراق پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA رشته مدیریت دولتی عنوان: تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان استاد مشاور: دکتر فتانه علیزاده مشکاتی تابستان 1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما […]

پایان نامه بررسی رابطه بین تعلق سازمانی با  رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اشتراک دانش کارکنان شهردار ی های استان هرمزگان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه هرمزگان  واحد پردیس دانشگاهی قشم پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» در رشته مدیریت اجرایی عنوان بررسی رابطه بین تعلق سازمانی با  رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اشتراک دانش کارکنان شهردار ی های استان هرمزگان استاد مشاور: دکتر محمد نور رحمانی شهریور1393 (در فایل […]

پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A“ مدیریت دولتی – مدیریت مالی عنوان : بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان تابستان 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پایان نامه بررسی تاثیر برند برتعهد سازمانی: شواهدی از صد برند برتر ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه تبریز پردیس بین المللی ارس گروه مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت  EMBAگرایش بازاریابی عنوان بررسی تاثیر برند برتعهد سازمانی: شواهدی از صد برند برتر ایران استاد مشاور دکتر علیرضا فضل زاده دی1391 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد […]

پایان نامه ارتباط بین سبک رهبری از دیدگاه لیکرت با میزان تعهد سازمانی کارکنان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی  عنوان: ارتباط بین سبک رهبری از دیدگاه لیکرت با میزان تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی آموزش و پرورش استان قم)   بهار 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه ارتباط بین جو سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای رشته مدیریت بازرگانی ، گرایش بازرگانی داخلی  عنوان ارتباط بین جو سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد مرکزی گمرک ایران) (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد […]

پایان نامه بررسی تأثیر طراحی کارگاه آموزشی تعهد سازمانی بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دخانیات یزد و کرمان در سال 93-94

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی (M.A) گرایش تکنولوژی آموزشی عنوان: بررسی تأثیر طراحی کارگاه آموزشی تعهد سازمانی بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دخانیات یزد و کرمان در سال 93-94 استاد مشاور: دکتر محمد حسن گرامی  سال تحصیلی […]

پایان نامه طراحی مقدماتی پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ACT ) برای کودکان مبتلا به درد مزمن و کارآزمایی بالینی آن در کودکان 7 تا 12 ساله 

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشکده علوم انسانی پایان نامه جهت اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد ( M.A) روان شناسی بالینی عنوان طراحی مقدماتی پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ACT ) برای کودکان مبتلا به درد مزمن و کارآزمایی بالینی آن در کودکان 7 تا 12 ساله  استاد مشاور […]

پایان نامه تبیین رابطه بین محافظه­کاری با پایداری اقلام تعهدی و  نابهنجاری اقلام تعهدی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشکده مدیریت تبیین رابطه بین محافظه­کاری با پایداری اقلام تعهدی و  نابهنجاری اقلام تعهدی استاد مشاور: دکتر منصور مومنی پایان نامه براى دریافت درجهکارشناسى ارشد در رشته حسابداری شهریور 1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه […]

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، بازده شناسایی شده و بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن اهمیت کنترل برای شوک های جریان وجه نقد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری عنوان: بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، بازده شناسایی شده و بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن اهمیت کنترل برای شوک های جریان وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما: دکتر حسن یزدی فر آذر 1393 (در […]

پابان نامه بررسی تاثیر اقلام تعهدی و اقلام نقدی در پیش ­بینی ورشکستگی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری   جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر اقلام تعهدی و اقلام نقدی در پیش ­بینی ورشکستگی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی استاد مشاور: دکتر مصطفی زندیه بهمن […]

پایان نامه بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و جریان‌های نقدی عملیاتی آتی در شرایط رشد شرکت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری   گروه حسابداری پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و جریان‌های نقدی عملیاتی آتی در شرایط رشد شرکت مؤلف: معصومه برزگر استاد راهنما: دکتر احمد خدامی‌پور استاد مشاور: دکتر مهدی بهار مقدم   دی […]

پایان نامه بررسی اثر گزارشگری محافظه ­کارانه بر ارتباط بین اقلام تعهدی بلندمدت و جریانهای نقدی عملیاتی آتی در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری بخش حسابداری پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابدار بررسی اثر گزارشگری محافظه ­کارانه بر ارتباط بین اقلام تعهدی بلندمدت و جریانهای نقدی عملیاتی آتی در بورس اوراق بهادار تهرا استاد مشاور : دکتر امید پورحیدری دی ماه 1390 (در فایل دانلودی نام […]

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت­مندی و تعهد مشتری به برند

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت     دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه     دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته‌ مدیریت بازرگانی گرایش داخلی (M.A) عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر رضایت­مندی و تعهد مشتری به برند بر اساس نظریه هاتس یل دریم(مشتریان شرکت‌های بیمه ایران استان کرمانشاه)  استاد مشاور: دکتر […]

پایان نامه بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته­ شده در بورس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی(M.A) گرایش مالی عنوان: بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته­ شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما: دکتر بابک […]

پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه تهران پردیس فارابی دانشکده مدیریت پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی عنوان: بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی استاد مشاور:  جناب آقای دکتر رضا طهماسبی مرداد   1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد […]

پایان نامه بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه و تعهد­­ سازمانی بر عملکرد صادرات

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی بین‌الملل) بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه و تعهد­­ سازمانی بر عملکرد صادرات: تبیین نقش عملکرد نوآوری، قابلیت یادگیری سازمانی و ظرفیت جذب دانش (موردمطالعه: شرکت­های صادراتی صنایع غذایی)  استاد مشاور: دکتر اصغر […]

پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت   موسسه آموزش عالی مهرالبرز   بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق لرستان   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت گرایش MBA شهریور ماه (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی […]

پایان نامه ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه شمال پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته :مدیریت سیستم و بهره وری عنوان : ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری استاد مشاور: دکتر سعید امامقلی زاده 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده […]

پایان نامه اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش در آمیختگی فکر-عمل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی پایان نامه جهت اخذ مدرك کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی بالینی عنوان اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش در آمیختگی فکر-عمل، فرونشانی فکر و افزایش کیفیت زندگی زنان مبتلایان به اختلال وسواس شستشو […]

پایان نامه حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران

  دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه حقوق خصوصی حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران، اتحادیه اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی استاد مشاور: دکتر محمدعلی خورسندیان آبان 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه […]

پایان نامه  تعیین قانون قابل‌اعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک اتحادیه اروپا

    پایان‌نامه جهت اخذ درجه­ کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی عنوان:  تعیین قانون قابل‌اعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک اتحادیه اروپا استاد مشاور: جناب آقای دکتر سام محمدی تابستان 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن […]

پایان نامه تعهدات بین المللی دولتها در قبال آلودگی محیط زیست تالاب ها با نگاهی به رویه آنها

    مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی گروه حقوق پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.) گرایش حقوق بین الملل موضوع تعهدات بین المللی دولتها در قبال آلودگی محیط زیست تالاب ها با نگاهی به رویه آنها استاد مشاور دکتر منوچهر توسلی نائینی      شهریور1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود […]

پایان نامه نقش آموزش کارکنان در کیفیت خدمات با توجه به نقش تعهد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان امور مالیاتی استان گیلان)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت بازرگانی پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: مدیریت بازرگانی    گرایش:  تحول   عنوان: نقش آموزش کارکنان در کیفیت خدمات با توجه به نقش تعهد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان امور مالیاتی استان […]

پایان نامه رابطه ویژگیهای شخصیتی ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی  کارکنان بانک مهر اقتصاد استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشكده مدیریت و حسابداری (M.A.) رشته مدیریت  بازرگانی،   گرایش : مدیریت تحول سازمان     عنوان: رابطه ویژگیهای شخصیتی ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی […]

پایان نامه رابطه پاداش اجتماعی با اعتیاد به کار، تعهد سازمانی                    و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان  حضرت امام خمینی(رض) ساری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه پیام نور  مركز بابل   پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت گروه مدیریت اجرایی   رابطه پاداش اجتماعی با اعتیاد به کار، تعهد سازمانی                    و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان  حضرت امام خمینی(رض) ساری           آبان  1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه رابطه بین مؤلفه های اخلاق کار اسلامی وتعهد شغلی کارکنان و مدیران در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه پیام نور دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ( استراتژیک) گروه مدیریت عنوان پایان نامه : رابطه بین مؤلفه های اخلاق کار اسلامی وتعهد شغلی کارکنان و مدیران در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز مهر1394 (در فایل دانلودی […]

پایان نامه نقش آموزش کارکنان در کیفیت خدمات با توجه به نقش تعهد سازمانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت بازرگانی پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  رشته: مدیریت بازرگانی    گرایش:  تحول عنوان: نقش آموزش کارکنان در کیفیت خدمات با توجه به نقش تعهد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان امور مالیاتی استان گیلان […]

پایان نامه تحلیل ارتباط تعهد سازمانی و تعهد حر فه ای در معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان کردستان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت عنوان: تحلیل ارتباط تعهد سازمانی و تعهد حر فه ای در معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان کردستان (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل […]

پایان نامه رابطه جو اخلاقی با نیت ترک خدمت از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت دانشکده حسابداری و مدیریت گروه آموزشی مدیریت دولتی پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی عنوان : رابطه جو اخلاقی با نیت ترک خدمت از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستانهای دانشگاه […]

پایان نامه رابطه پاداش اجتماعی با اعتیاد به کار، تعهد سازمانی  و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه پیام نور  مركز بابل پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت گروه مدیریت اجرایی رابطه پاداش اجتماعی با اعتیاد به کار، تعهد سازمانی  و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان  حضرت امام خمینی(رض) ساری آبان  1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از […]

پایان نامه رابطه بین مؤلفه های اخلاق کار اسلامی وتعهد شغلی کارکنان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت   دانشگاه آزاد اسلامی  دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ( استراتژیک) گروه مدیریت عنوان پایان نامه : رابطه بین مؤلفه های اخلاق کار اسلامی وتعهد شغلی کارکنان و مدیران در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز مهر1394 (در فایل دانلودی […]

پایان نامه بررسی تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی عنوان  بررسی تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا […]

پایان نامه تبیین تعهد سازمانی با تاکید بر شبکه سازی در شرکت آب و فاضلاب شهر رشت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت بازرگانی پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته:  مدیریت بازرگانی       گرایش: تحول    عنوان : تبیین تعهد سازمانی با تاکید بر شبکه سازی در شرکت آب و فاضلاب شهر رشت شهریور 94 (در […]

پایان نامه بررسی موانع و محدودیت های ایجاد حسابداری تعهدی در سازمان امور مالیاتی کشور

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری عنوان: بررسی موانع و محدودیت های ایجاد حسابداری تعهدی در سازمان امور مالیاتی کشور (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون […]

پایان نامه مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری موضوع: مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام   خرداد 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان […]

پایان نامه قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و ارزیابی آن به عنوان عامل ریسک

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی حسابداری پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  (M.A)                                                                         رشته: حسابداری   عنوان قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و ارزیابی آن به عنوان عامل ریسک   سال تحصیلی 1392-1391   (در فایل دانلودی نام نویسنده […]

پایان نامه رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری                                دانشگاه آزاد اسلامی                          واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در حسابداری (M.A)                                                    عنوان  رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار […]

پایان نامه بررسی تاثیر سیاست‌های تقسیم سود، سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (غیرنرمال) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی   واحد شاهرود دانشكده علوم انسانی، گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد « MA » گرایش: حسابداری   عنوان: بررسی تاثیر سیاست‌های تقسیم سود، سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (غیرنرمال) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار […]

پایان نامه بررسی ارتباط بین پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی و قیمت گذاری اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری   دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی حسابداری پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته:حسابداری   عنوان : بررسی ارتباط بین پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی و قیمت گذاری اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس […]

پایان نامه بررسی اثر پیش بینی جریان وجه نقد و اقلام تعهدی بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  حسابداری   دانشگاه آزاد اسلامی                                                                  واحد کاشان دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حسابداری   عنوان: بررسی اثر پیش بینی جریان وجه نقد و اقلام تعهدی بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مرداد­ماه 1394 (در فایل دانلودی […]

پایان نامه بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری بر مبنای نقدی ازنظر کاربران امورمالی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان  

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری                                                             دانشگاه آزاد اسلامی                     واحد دامغان دانشکده حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری   عنوان:     بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری بر مبنای نقدی ازنظر کاربران امورمالی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان […]

پایان نامه ارزیابی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد و بدهی بانکی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری   دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان   دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  گرایش: حسابداری عنوان: ارزیابی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد و بدهی بانکی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران   تابستان 1394 (در فایل […]

پایان نامه تعهد دولت‌ها به همکاری جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم پایان‌نامه جهت در یافت درجه کارشناسی ارشد رشته : حقوق گرایش : بین‌الملل عنوان: تعهد دولت‌ها به همکاری جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی بهار 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه […]

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی حقوق پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد   رشته: حقوق خصوصی عنوان: بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی بهار 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام […]

پایان نامه رابطه کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود […]

پایان نامه رابطه معنویت محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود […]

پایان نامه بررسی رابطه بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ناحیه1 شهر کرمانشاه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود […]

پایا ن نامه « رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی و  تعهد سازمانی دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم »

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) دانشگاه خوارزمی پایان […]

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی عنوان : اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس شهریور 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از […]

پایان نامه با موضوع:جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق گرایش :خصوصی  عنوان :  جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران 

پایان نامه بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه

پایان نامه بررسی رابطه سبك های مدیریتی مدیران با تعهد سازمانی و رضایت شغلی كاركنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته :علوم تربیتی گرایش :مدیریت و برنامه ریزی آموزشی عنوان : بررسی رابطه سبك های مدیریتی مدیران با تعهد سازمانی و رضایت شغلی كاركنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ارزش ادراک شده، کیفیت ادراک شده، رضایتمندی و تعهد مستمر با وفاداری و قصد خرید مجدد (مطالعه موردی تلفن های همراه)

  متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش :بازرگانی داخلی عنوان : بررسی ارتباط ارزش ادراک شده، کیفیت ادراک شده، رضایتمندی و تعهد مستمر با وفاداری و قصد خرید مجدد (مطالعه موردی تلفن های همراه) (به همراه پرسشنامه)

پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های شهر شیراز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های شهر شیراز

پایان نامه بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت گرایش :بازاریابی عنوان : پایان نامه بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات 94 

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش خود کارمدی و عزت نفس افراد مبتلا به اعتیاد شیشه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش : خانواده عنوان : بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش خود کارمدی و عزت نفس افراد مبتلا به اعتیاد شیشه

پایان نامه نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : مالی عنوان : نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه : بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری عنوان : بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت گرایش : منابع انسانی عنوان : رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی

پایان نامه بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت آموزشی گرایش :علوم تربیتی عنوان : بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه ایلام در سال تحصیلی 93.94

پایان نامه بررسی رابطه میان اقلام تعهدی وعدم تقارن اطلاعاتی برقیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت گرایش :مالی عنوان : بررسی رابطه میان اقلام تعهدی وعدم تقارن اطلاعاتی برقیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی 94-1393

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی عنوان : بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی 94-1393

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی عنوان : بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری هویت سازمانی و اثرآن بر تعهد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق منطقه شمیران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت اجرایی گرایش :استراتژیک عنوان : بررسی عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری هویت سازمانی و اثرآن بر تعهد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق منطقه شمیران

پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان (مورد کاوی: اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت گرایش :مالی عنوان : بررسی ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان   (مورد کاوی: اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی)

پایان نامه بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت اجرایی گرایش :استراتژیک عنوان : بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان تهران

پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی گرایش :منابع انسانی عنوان : تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی كاركنان استانداری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی گرایش :منابع  انسانی عنوان : بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی كاركنان استانداری اصفهان

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی كاركنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی گرایش :بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی كاركنان عنوان : بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی كاركنان

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی کارکنان و رفتار سیاسی و رویکرد عقلائی تصمیم‌گیرندگان استراتژیک سازمان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت اجرائی گرایش :استراتژیک عنوان : بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی کارکنان  و رفتار سیاسی و رویکرد عقلائی تصمیم‌گیرندگان استراتژیک سازمان 

دانلود پایان نامه ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت سیستم و بهره وری عنوان : ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

دانلود پایان نامه رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت گرایش : تحول عنوان : رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری گرایش : حسابداری عنوان : بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترك خدمت كاركنان گمركات استان گیلان با توجه به نقش میانجی گری حمایت سازمانی ادراك شده و تعهد سازمانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت گرایش :مدیریت نیروی انسانی عنوان : رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترك خدمت كاركنان گمركات استان گیلان با توجه به نقش میانجی گری حمایت سازمانی ادراك شده و تعهد سازمانی

پایان نامه رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی گرایش :صنعتی و سازمانی عنوان : رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

پایان نامه بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت گرایش : تحول عنوان : بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت گرایش : پژوهشگری عنوان : بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت گرایش : بازرگانی بین المللی عنوان : بررسی ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران

پایان نامه بررسی اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی گری تعهد شغلی در شعب بانک تجارت شهر تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت گرایش :استراتژیک عنوان : بررسی اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی گری تعهد شغلی در شعب بانک تجارت شهر تهران

پایان نامه رابطه استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده با فرسودگی هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستان دولتی استان هرمزگان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روان شناسی گرایش :عمومی عنوان :  رابطه استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده  با فرسودگی هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستان دولتی استان هرمزگان

پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری گرایش : ( M.A ) عنوان :بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88  الی 91 

پایان ‏نامه‌ كارشناسی ارشد : بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری(برند ) بامولفه های تعهد عاطفی، وفاداری، رضایتمندی واعتماد از دیدگاه مصرف كنندگان (در فروشگاه های لوازم خانگی اسنوا)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  گرایش :بازرگانی بین الملل عنوان : بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری(برند ) بامولفه های  تعهد عاطفی، وفاداری، رضایتمندی واعتماد از دیدگاه مصرف كنندگان (در فروشگاه های لوازم خانگی اسنوا)

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری(برند ) بامولفه های تعهد عاطفی، وفاداری، رضایتمندی واعتماد از دیدگاه مصرف كنندگان (در فروشگاه های لوازم خانگی اسنوا)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش : بازرگانی بین الملل عنوان : بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری(برند ) بامولفه های  تعهد عاطفی، وفاداری، رضایتمندی واعتماد از دیدگاه مصرف كنندگان (در فروشگاه های لوازم خانگی اسنوا)

دانلود پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ  گرایش : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﻪ عنوان : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و ارزش بازار سهام در بازار سرمایه ایران

تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریك مبحث بررسی ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری در بازار سرمایه ایران پرداخته است. تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی کاربردی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 29/12/1386 تا 29/12/1391 بوده و بدین ترتیب نمونه آماری دراین تحقیق، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگذاری، 63 شرکت می باشد. جهت بررسی تاثیر میان متغیرهای این تحقیق ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری به عنوان متغیر مستقل و ارزش بازار سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و رابطه هر یک از این شاخص ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب شش فرضیه تدوین شد و داده های مرتبط جمع آوری شد. جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزار SPSS 18 استفاده شده است. هم چنین، جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق كه عبارت بودند از ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و ارزش بازار سهام از آزمون رگرسیون خطی ساده و چندگانه و آزمون وی کرامر استفاده شد. با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده بر روی متغیرها و شاخص های آنها دریافتیم که ارزش اطلاعاتی جریانات نقدی تاثیر معناداری بر ارزش بازار سهام دارد اما ارزش اطلاعاتی تعهدات جاری و غیرجاری تاثیر معناداری بر ارزش بازار سهام ندارد. علاوه بر این ارزش اطلاعاتی هریک از متغیرها مقایسه شد. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذكور جمع بندی شده و پیشنهادات كاربردی مرتبط با آن برای مدیران و کارشناسان و نیز ادامه و پی گیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.
واژگان کلیدی: ارزش اطلاعاتی، جریان های نقدی، اقلام تعهدی جاری، اقلام تعهدی غیرجاری، ارزش بازار سهام

پایان نامه نقش واسطه ای سلامت روان در رابطه بین هوش و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شرکت زاگرس جنوبی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت عنوان : نقش واسطه ای  سلامت روان در رابطه بین هوش  و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شرکت زاگرس جنوبی

پایان نامه : رابطه امنیت شغلی ، استرس شغلی و تعهدسازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان سمنان در سال تحصیلی 89-88

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان :  رابطه امنیت شغلی ، استرس شغلی و تعهدسازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان سمنان در سال تحصیلی 89-88

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی معلمان شهر خنج

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی عنوان : بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی معلمان شهر خنج

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری: تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری عنوان : تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران دانشگاه قم پردیس خودگردان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری عنوان : تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام […]

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری عنوان : بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری مؤسسه آموزش عالی كار قزوین پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A) عنوان: بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و […]

پایان نامه ارشد روانشناسی: بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور کارکنان بانک ملت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عنوان: بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش : مدیریت اجرایی عنوان : بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

پایان نامه : بررسی ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دولتی گرایش : تحول عنوان :   بررسی ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

پایان نامه :تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش : بین الملل عنوان : تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد،  دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت ورزشی : ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بین مهارت های بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی مدیران ورزشی

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

پایان نامه ارشد مشاوره: رابطه تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در کارکنان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش : شغلی عنوان : رابطه تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده­ ی علوم تربیتی و روانشناسی پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته­ مشاوره عنوان: رابطه تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی […]

دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی: تبیین رابطه تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت بازرگانی گرایش بیمه با عنوان :  تبیین رابطه تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی كارمندان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با عنوان :  تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی كارمندان در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه : اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان :  اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره خانواده: اثر بخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل شهرستان نجف‌آباد

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی گروه مشاوره پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش مشاوره خانواده عنوان: اثر بخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل شهرستان نجف‌آباد استاد راهنما : دکتر سیداحمد احمدی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی درون گرایی – برون گرایی با تعهد سازمانی ورضایت شغلی د بیران مقطع متوسطه شهرستان اقلید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

پایان نامه روانشناسی گرایش عمومی: بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهد سازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی واحد علوم تحقیقات هرمزگان گروه روان­شناسی پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی گرایش عمومی عنوان: بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو استاد راهنما: دکتراقبال زارعی

دانلود رایگان پروپوزال کامل رشته حسابداری :ارتباط کیفیت حسابرسی با کاهش اقلام تعهدی اختیاری و افزایش محافظه کاری سود

پروپوزال کامل  رشته حسابداری :ارتباط بین کیفیت حسابرسی با کاهش اقلام تعهدی اختیاری و افزایش محافظه کاری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه حقوق : بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی عنوان: بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه استاد راهنما: دکتر صابر تابان

پایان نامه : رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش: مدیریت نیروی انسانی با عنوان : رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی با عنوان :  تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی سودمندی حسابداری تعهدی در شفافیت گزارشگری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : بررسی سودمندی حسابداری تعهدی در شفافیت گزارشگری و ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی ایران در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه رشته روانشناسی : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی با عنوان :  بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانلود پایان نامه رشته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی –  گرایش صنعتی سازمانی با عنوان :  بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه رشته روانشناسی : رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان :  رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانلود پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی با عنوان : رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: تغییر مبانی حسابداری نقدی تعدیل شده به حسابداری تعهدی کامل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : مطالعه چالش های موجود در اجرای نظام نوین مالی: تغییر مبانی حسابداری نقدی تعدیل شده به حسابداری تعهدی کامل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: ارزیابی مزایا و بررسی اثربخشی سازمانی جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : ارزیابی مزایا و بررسی اثربخشی سازمانی جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی به جای حسابداری مبنای نقدی از دیدگاه کاربران در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان : بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد اصلی شغل بر میزان تعهد سازمانی كاركنان سازمان تامین اجتماعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک  با عنوان : بررسی تاثیر ابعاد اصلی شغل بر میزان تعهد سازمانی كاركنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان سنندج در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت  اجرایی با عنوان : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه بررسی تاثیر سبک های مدیریتی لیکرت برتعهد سازمانی کارکنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش مدیریت اجرایی با عنوان : بررسی تاثیر سبک های مدیریتی لیکرت برتعهد سازمانی کارکنان  در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :بررسی کارآیی نسبت های مالی تعهدی و نسبت های مالی مبتنی بر جریان نقدی در پیش بینی بازده سهام

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : بررسی کارآیی نسبت های مالی تعهدی و نسبت های مالی مبتنی بر جریان نقدی در پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری : بررسی توانایی اقلام تعهدی غیر اختیاری در پیش بینی سود و جریان های نقدی آتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : بررسی توانایی اقلام تعهدی غیر اختیاری در پیش بینی سود و جریان های نقدی آتی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : تاثیر اقلام تعهدی بر مخارج سرمایه ای آتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : تاثیر اقلام تعهدی بر مخارج سرمایه ای آتی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تاثیر مالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر مالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان :  بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری :بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : :بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابدار ی با عنوان : مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخه ی عمر شركتها در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه با موضوع مرابحه در نظام بانکی

بند دوم- دیدگاه فقیهان متأخر فقهای معاصر نیز تنها به برخی جنبه های فقهی و ماهیتی این عقد پرداخته اند و در این خصوص، نظرات متفاوت بوده و اتفاق نظری در ماهیت عقد اسصناع وجود ندارد. بر اساس نظرات و استفتائاتی که از مراجع شیعه صورت گرفته است، بیشتر آنان استصناع را در قالب عقد […]

تأمین مالی مبتنی بر عقد استصناع

گفتار دوم – تأمین مالی مبتنی بر عقد استصناع باتوجه به کاربرد و مزایای وسیع استفاده از عقد استصناع، بانک هـا می توانند به تـأمین مالی طرح های خصوصی، دولتی و بخش های عمومی غیردولتی بپردازند و از این رو، علاوه بر رونق اقتصادی و تأمین نیازهای مـالی متناسب با شرایط و موقعیت های اقتصادی، […]

پایان نامه مرابحه در نظام بانکی

بند دوم – اوصاف در تبیین ماهیت حقوقی هر قراردادی ضروری است که اوصاف آن نیز مورد بررسی قرار گیرد؛[1] براساس آنچه گفته شد، عقد استصناع از شقوق عقد بیع می باشد و از آنجا که مقنن برای صحت عقد بیع، اوصافی را در نظر گرفته است لذا بطور طبیعی، اوصاف عقد بیع علاوه بر […]

پایان نامه با موضوع استصناع و مرابحه

بند دوم- آثار اقتصادی اوراق مرابحه 1- از آنجا که تمام اوراق مرابحه براساس سود برای صاحبان اوراق طراحی می­شوند، در نتیجه این اوراق از صنف ابزارهای مالی انتفاعی خواهند بود. 2- نرخ سود اوراق نوع اول (بدهی دولت) و نوع دوم (بازخرید دارایی‌ها) – چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه- معین […]

پایان نامه عقود استصناع و مرابحه

مبحث دوم- ارکان و آثار عقد مرابحه در این مبحث در گفتار اول، ارکان عقد مرابحه را مورد بررسی قرار می دهیم و در گفتار دوم به آثار این عقد می پردازیم.   گفتار اول – ارکان به طورکلی عقد بیع یکی از عقود معین است که نه تنها در قانون مدنی شرایط انعقاد و […]

پایان نامه درباره عقود استصناع و مرابحه در نظام بانکی ایران

حقوق در معنای علم حقوق، مجموعه قواعد، مقررات و عرف هایی است که اجرای آن ازجانب هیأت حاکمه تضمین شده است و باجاری ساختن آن در روند زندگی و روابط افراد اجتماع، تعامل و شکوفایی جامعه را در پی خواهد داشت؛ حقوق به هر رشته و موضوعی که بپردازد از شرایط، ویژگی ها و پیشرفت […]

پایان نامه عقود مرابحه و استصناع

گفتار دوم- سیستم نظام بانکی به طورکلی امروزه دو نوع بانکداری غربی و اسلامی در دنیا متداول است، از آنجا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث جدی حول محور بانکداری اسلامی شکل گرفت و مبنا بر این قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکی بر مبنای رعایت قواعد شریعت شکل گیرد و  براین اساس نیز […]

محتواي هوش اجتماعی و مؤلفه­ های آن را از نظر گلمن

هوش اجتماعي از ديدگاه گلمن بلوچ[1] (2011) محتواي هوش اجتماعي و مؤلفه ­هاي آن را از نظر گلمن در دو مقوله: 1- آگاهي اجتماعي و 2- مهارت اجتماعي شرح مي­دهد:   1- آگاهي اجتماعي  آگاهي اجتماعي: توانايي گوش دادن به ديگران، درک کامل افکار و احساسات افراد، توانايي تصميم­گيري، به رسميت شناختن فرهنگ، جنبه­هاي ارزشي […]

اينترنت اشياء – فایل پایان نامه

اينترنت اشياء گزارش تهيه شده تيم تحليلگران واحد استراتژي و سياست ITU نگاهي به گام بعدي در ارتباطات مستمر و هميشه برقرار   داردبر اين اساس فناوري هاي جديدي مانند   RFID و محاسبه هوشمند   نويد دهنده دنيايي از تجهيزات شبكه شده و به هم پيوسته است که  در آن هنگام هر چيزي از چرخ هاي اتومبيل […]

پروتکل ها در درک پایان IOT -پایان نامه اینترنت اشیا

پروتکل جدید  پروتکل ها در درک پایان IOT یک نقش کلیدی در درک کامل را ایفا می کنند آنها ستونی را برای تونل داده بین سنسورها و جهان بیرونی تشکیل می دهند. برای سیستم کارآمد یک انرژی کافی پروتکل Mac و پروتکل مسیریابی و ارسال مناسب اساسی است. چندین پروتکل MAC برای نواحی مختلف با […]

قسمت اول پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت ( 1308 پایان نامه )

  پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی بر کارآفرینی در ادارات شهرستان سرپل ذهاب پایان نامه تحلیل اثر بخشی برنامه های آموزشی در بیمارستان شهدای شهرستان سرپل زهاب در سال 1392 دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی بکارگیری مدیریت دانش درسطح سازمانها دانلود پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﺒﮏﺳ رﻫﺒﺮی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ (ﻣﻮرد […]

قسمت دوم پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت (1163 پایان نامه)

  پایان نامه نیاز به منحصر بفرد بودن مصرف کنندگان و تاثیرآن بر درک برند پایان نامه نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش اعتماد شهروندان پایان نامه نقش مدیریت کیفیت جامع بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه پایان نامه نقش بدبینی سازمانی در بی تفاوتی سازمانی پایان نامه مهندسی مجدد فرآیندهای تامین و تدارکات پروژه ها […]

دانلود پایان نامه بررسی جرم جعل اسناد سجلی

گفتار دوم – تعریف سند بند اول – تعریف لغوی سند قانونگذار هیچ کاری را بدون نیت و قصد، به صورت عبث و بیهوده انجام نخواهد داد بنابراین قانون،    ادلۀ اثبات دعوا را به ترتیب اهمیت، ردیف نموده است. دومین ادله ای که قانون مدنی در ماده ۱۲۵۸ بیان نموده است اسناد کتبی می باشد […]

حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

۳۶-۲ تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک از دیگر استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسنادی می توان به ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد ادامه ماده ۷۱ و ماده ۱۴۰ قوانین برنامه دوم و سوم توسعه بود. براساس این ماده، املاک واقع شده در بافت […]

دانلود مقالات : حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

مرتکب جرم : ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد می گوید : «هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عاملاً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود …». باید گفت که کارمندان دولت عوامل دولت محسوب می شوند و چنانچه در اجرای وظایف محوله مرتکب خطا و قصور […]

فایل پژوهشی : حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

۱۶-۲  اقسام اسناد عادی ۱) اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند : نوشته جات بدون امضاء در عرف حقوقی ما به عنوان یک سند به معنی واقعی کلمه قابل قبول نیست برای اینکه ؛ نوشته ای برعلیه شخصی وقتی سند منسوب به او محسوب خواهد شد که امضاء مهر یا اثر انگشت […]

منابع پایان نامه در مورد حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

سند رسمی از نظر قانون ثبت با توجه به مطالب فوق و به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی می توان گفت که سند رسمی از نظر قانون ثبت محدود به موارد ذیل است : ۱) اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد؛ ۲) اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده […]

دریافت پایان نامه :

جعل معنوی جعل معنوی که از آن به عنوان جعل مفادی نیز یاد شده است یکی از صور جعل می باشد و آن عبارت است از تغییر حقیقت از حیث معنی و مفهوم نوشته به نحویکه به طور کلی آثاری از تبدیل و تغییر کلمات نوشته ظاهراً محسوس نباشد و هیچ گونه آثار مادی آشکاری […]

راهنمای پایان نامه درباره : حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

پاسخهای کیفری سرکوبگر کلیه قوانین در حوزه عمل و اجراء نیازمند یک پشتوانه و ضمانت اجراء می‌باشند. ضمانت اجرای قوانین مدنی در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالی است. به بیان دیگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانین مدنی است. قوانین ثبتی که به نوعی همخوانی با […]

پایان نامه با عنوان حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

اعمال حقوقی راجع به مال شخص مرتکب باید توجه داشت که دو عمل حقوقی انجام گرفته و اسناد تنظیم شده مرتبط با آن مربوط به اموال شخص مرتکب باشد در غیر این صورت، یعنی چنانچه عمل حقوقی واسناد راجع به مال شخص دیگری باشد از شمول ماده ۱۱۷ خارج است[۱]. بند سوم: رکن معنوی در […]

منابع پایان نامه و مقاله – حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

انجام دو عمل حقوقی پی در پی اقدام شخص در انجام عمل حقوقی در قالب فعل مثبت مادّی متجلّی می‏گردد. قانون گذار به انجام دو عمل حقوقی اشاره می‏کند، منتهای مراتب در خصوص عمل حقوقی اول قالب معینی را مدنظر قرار نمی‏دهد لذا عمل حقوقی اول می‏تواند به صورت عقدی از عقود معینه و غیر […]

حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت «هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال […]

پایان نامه درباره حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

ثبت اسناد انتقالی با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده انتقال یعنی زوال مالکیت مالک نسبت به مال(یا اموال) معین به نفع مالک جدید به نحوی که ید مالک نخستین به مالک جدید منتقل شود. انتقال بر دوقسم است: الف) انتقال مسبوق به نقل؛ مانند بیع(بیع: تملک عین به عوض معلوم) ب) انتقال غیر مسبوق […]

دانلود مقاله و پایان نامه : سیاست جنائی

  سیاست در لغت به معنای اصول اداره کشور در شئون مختلف آن[۱] پاسخ به پدیده‌های جنائی چه در قالب پیشگیری و چه به صورت سرکوبگرانه. نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه‌ای و یا حتی جهانی، طبیعتاً نیاز به یک برنامه‌ی جامع و اشتراک حداکثری عناصر رسمی و غیر رسمی دارد. آنچه […]

دانلود پایان نامه سیاست کیفری

سیاست کیفری بند ۱: لغوی مفهوم سیاست، مانند هر مفهوم دیگر در علوم انسانی، هم از حیث قلمرو و هم از حیث موضوع، مفهوم پیچیده و مشکلی است. از طرفی هدف از تعریف یک پدیده، این است که یک علم با مباحث علم دیگر آمیخته نگردد و نیز اگر از مفهومی بحث می­شود، معلوم گردد […]

پایان نامه با موضوع ازدواج های تحمیلی (اجباری)

بند ۲- تحلیل و بررسی قانونی خسارت مادی و لزوم جبران آن در قانون مدنی فشار معنوی از قانون مدنی جدا  افتاده و فقط خسارت مادی مورد توجه قرار گرفته است در تعریف ضررهای مادی گفته اند. ضرری که مربوط به مال می باشد و آنرا در برابر صدمات روحی قرار داده اند[۱]. همچنین در […]

پایان نامه ازدواج های تحمیلی (اجباری)

مبحث دوم: قانون اساسی در این مبحث در گفتار اول به این بحث می پردازیم که حتی قانون اساسی ما به امر ازدواج و آسان نمودن آن و استحکام بنیان خانواده تاکید نموده و رعایت آن را وظیفه ی همه ی آحاد جامعه دانسته و در گفتار دوم نیز به این بحث می پردازیم که […]

دانلود مقاله و پایان نامه : ازدواج های تحمیلی (اجباری)

فصل دوم: بررسی قوانین مسئولیت مدنی والدین در حقوق ایران مسئولیت به معنای التزام شخص به پاسخگویی در برابر اعمال و رفتارش در قبال مردم است. معیار  تشخیص مسئولیت همانا تجلی خارجی اعمال و رفتاری است که موجب ضرر به دیگری می شود.[۱] بنابراین مسئولیت در مفهوم کلی به معنای تعهد شخص به رفع ضرری […]

نگارش پایان نامه با موضوع ازدواج های تحمیلی (اجباری)

گفتار اول: آسیب های فردی بند ۱-  آسیب های جسمی اولین عوارض منفی ازدواج های اجباری (به ویژه در سنین پایین) متوجه بدن و جسم زنان شده و بر سلامت جسمی آنان تاثیر بسیار منفی بر جای می گذارد. کمترین عوارض جسمی ازدواج اجباری برای دختر بچه ها، بیماری های دستگاه باروری زنان، مرگ و […]

دانلود پایان نامه در مورد  ازدواج های تحمیلی (اجباری)

فصل اول: میزان دخالت والدین در ازدواج فرزندان و آسیب های ناشی از آن مبحث اول: میزان دخالت والدین عنوان پدر و مادر یک مسئولیت اضافه ای را برای امر ازدواج بر دوش والدین می گذارد، هر چند این مسئولیت در جامعه به دوش همه ی آن هایی است که می توانند کاری انجام بدهند، […]

دانلود پایان نامه ازدواج های تحمیلی (اجباری)

علل فردی الف) ترس از فقدان خواستگار در آینده برای بسیاری از دختران فرصت، شانس و احتمال انتخاب شدن، بعد از سپری شدن زمان مناسب ازدواج، در هاله ای از ابهام است و آن ها را به انتخاب گزینه هایی مجبور می سازد که چندان رضایتی نیز به ازدواج با آن فرد ندارد. ب) ترس […]

راهنمای پایان نامه در مورد ازدواج های تحمیلی (اجباری)

عوامل موثر در ازدواج بند اول: عوامل موثر در ازدواج موفق الف) خود شناسی و دیگر شناسی قبل از شناخت طرف مقابل باید خود را بشناسیم و بطور مثال قبل از خرید کفش و شناخت کفش مناسب باید اندازه پای خود را بدانیم باید در ابتدا اولویت ها و نیازها و مسائل، علایق، انتظارات، اهداف […]

راهنمای پایان نامه – ازدواج های تحمیلی (اجباری)

برای درک صحیح یک موضوع، آشنایی با «کلید واژه های» مرتبط با آن موضوع، واجد اهمیت فراوانی است، خصوصاً اینکه یک واژه ممکن است در مواضع مختلف معانی متفاوت و بعضاً تعارض را به ذهن متبادر نماید. برای پرهیز از این امر و احاطه بر مفهوم مورد نظر از واژگان کلیدی مندرج در این تحقیق، […]

پایان نامه ضمان قهری-ازدواج های تحمیلی (اجباری)

در قانون مدنی ایران ذیل عنوان ضمان قهری از چهار عامل به عنوان منابع مسئولیت مدنی نامبرده شده است: ۱- غصب و آنچه در حکم غصب است ۲- اتلاف ۳- تسبیت ۴- استیفاء[۱] استیفاء را نمی توان در زمره ی منابع مسئولیت مدنی بر شمرد چرا که «مبناء دین در این مورد، ورود ضرر به […]

خرید پایان نامه مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی (اجباری)

اجتماع سبب و شرط گاهی برای وقوع زیان باید مقدمات و شرایطی فراهم شود و در کنار این مقدمات سبب باعث ایجاد زیان می شود. در چنین حالتی اجتماع سبب و شرط بوجود می آید که اگر علت منحصر در ورود ضرر، سبب باشد، به یقین ضرر به شرط منسوب نمی شود و خود سبب […]

پایان نامه مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی (اجباری)

فعل زیان بار[۱] فعل زیان بار را در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد: الف) اقدام ناروا ب) تقصیر گفتار اول: اقدام ناروا چنانکه قبلاً گفته شد به صرف اینکه از اقدام شخصی زیانی به کسی وارد آید مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود. بلکه علاوه بر اینکه زیان وارده شده باید دارای شرایط خاص […]

دانلود پایان نامه در مورد  مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی (اجباری)

ضرر جسمی ضرر جسمی یا بدنی عبارت است از هر گونه ایراد ضرب و جرح یا صدمه به بدن به طوری که باعث نقصان شود. مسلم است که این نوع ضرر مخصوص اشخاص حقیقی است و اشخاص  حقوقی را در بر نمی گیرد.[۱] بعضی حقوق دانان ضرر جسمی را ترکیبی از هر دو نوع ضرر […]

نگارش پایان نامه – مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی (اجباری)

ارکان تحقق مسئولیت مدنی  برای اینکه شخصی در برابر شخص دیگر مسئول شناخته و ملزم به جبران خسارتی شود که زیان دیده مدعی آنست، باید اسباب و لوازم آن فراهم شود. به عبارت دیگر باید ارکان مسئولیت مدنی، جمع شوند تا مسئولیت مدنی خوانده محقق گردد. اولین رکن مسئولیت مدنی ورود ضرر است. البته این […]

دانلود پایان نامه مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی (اجباری)

قاعده تسبیت در رویه معمول فقهاء تسبیت ذیل عنوان اتلاف مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد. زیرا در حقیقت تسبیت نوعی اتلاف است. به این تعبیر که در اتلاف شخص با فعل مستقیم خود سبب ورود خسارتی به دیگری می گردد ولی در تسبیت، عمل مسبب مع الواسطه سبب می شود که مال غیر […]

پایان نامه در مورد  مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی (اجباری)

قاعده لاضرر قاعده لاضرر یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی است. روایت مستند این قاعده در کتب فریقین به صورت متواتر آمده و مورد قبول شیعه و سنی است. منشاء قاعده حدیثی از پیامبر (ص) با عبارت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است که اولین بار شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضذه الفقیه» عبارت […]

پایان نامه مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی (اجباری)

نظریه تقصیر برای آشنایی با این نظریه لازم است که ابتدا مفهوم اصطلاح «تقصیر» روشن شود تا بر مبنای آن بتوان این نظریه را بهتر تبیین نمود. تقصیر  مصدر عربی است از ریشه ی «قصر» «یقصر» که در ابیات فارسی به معنی سستی کردن، کوتاهی کردن، قصور نیز در نقطه مقابل توفیر بکار رفته است. […]

پایان نامه مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی (اجباری)

به طور کلی هر پدیده حقوقی ذیل یکی از عنوان های «عمل حقوقی» یا «واقعه حقوقی» قرار می گیرد. اعمال حقوقی شامل قراردادها و قواعد عمومی مربوط به آن ها می شود و وقایع حقوقی با عنوان های الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری شناخته شده هستند. در تعریف واقعه حقوقی می توان گفت” […]

راهنمای پایان نامه درباره : چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

الف )جایگاه خسارت معنوی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قانون مدنی هیچ اشاره ای به جبران خسارت معنوی نشده بود . حتی ماده ۱۰۳۶ قانون مزبور که در مورد خسارت ناشی از بهم زدن رابطه نامزدی بوده و از حقوق سوئیس اقتباس شده بود بر خلاف حقوق سوئیس فقط به لزوم […]

پایان نامه در مورد  چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

گفتار دوم :انواع خسارت و ضمانمت اجراهای موجود بند اول: خسارت مادی خسارت مادی  عبارت است از : ((خساراتی که از طریق از بین رفتن و یا نقص شدن اعیان اموال و یا کاهش ارزش آنها به طوری که قابل تقویم به پول باشد به شخص وارد می شود)) دکتر جعفری لنگرودی خسارت جانی را […]

پایان نامه دانشگاهی : چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

گفتار چهارم: اثرات اقتصادی- خانوادگی اثرات اقتصادی تعدد زوجات معمولاً بعد از فوت شوهر ظاهر می شود. زیرا اگر مردی یک زن داشته باشد، در صورتی که دارای فرزند باشد یک هشتم ارث می برد و درصورتی که مرد فرزندی نداشته باشد همسر او یک چهارم ارث می برد حال اگر تعداد زنان او بیشتر […]

راهنمای پایان نامه در مورد چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

بند اول: رواج بی اعتمادی در خانواده یکی از اثرات نامطلوب ازدواج مجدد بر زن اول، نابودی حس اعتماد به شوهر می باشد احتمالاً این احساس که شوهر به او خیانت کرده، تمام وجود او را پر خواهد کرد و آن اظهار عشق و علاقه اولیه ای که معمولاً شوهر در سال ها یا ماه […]

پایان نامه با عنوان چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

گفتار اول: آثار و عوارض منفی بر زنان در رابطه زناشویی آنچه عمده و اساس است امور روحی و معنوی است، عشق و عاطفه و احساسات است . کانون ازدواج و نقطه پیوند دوطرف به یکدیگر دل است . عشق و احساسات هرگز در صورت تعداد آنقدر رواج نمی گیرد که در وحدت می گیرد […]

پایان نامه چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

پیامدها،مسئولیت زوج وضمانت اجراها   خانواده مجموعه ای منسجم و پویا ست ،که بر ساختار عاطفی،ارتباطات اجتماعی، امنیت روانی،کیفیت زندگی و برطرف ساختن نیازهای فردی استوار است .بنابراین هرچه این ساختار منسجم تر و مستحکم تر باشد ،تاثیر مثبت تری بر بهداشت روانی و روابط اجتماعی و آینده بهتر افراد خانواده خواهد داشت .به هر […]

پایان نامه چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

مبحث ششم ) سیر قانونی تعدد زوجات در حقوق ایران گفتار اول تعدد زوجات در قانون مدنی قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ به پیروی از فقه امامیه تعدد زوجات را مجاز دانسته بود هرچند که در هیچ ماده ای بدین مطلب تصریح نشده بود اما از چندین ماده می توان دریافت که ازدواج مجدد مرد قانونی […]

دانلود پایان نامه چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

بررسی ازدواج مجدد و احکام آن     خاورشناسان و مبلغان مسیحی مسأله چند همسری را به گونه ای برای تبلیغات خود مورد بحث قرار داده اند که گویا این مسأله جزو شعائر عبادی اسلام با یکی از واجبات یا حداقل از مسائل مستحب است اما باید دانست چنین تبلیغی برای گمراهی دیگران است زیرا […]

مقاله (پایان نامه) چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

بررسی ازدواج مجدد و احکام آن     خاورشناسان و مبلغان مسیحی مسأله چند همسری را به گونه ای برای تبلیغات خود مورد بحث قرار داده اند که گویا این مسأله جزو شعائر عبادی اسلام با یکی از واجبات یا حداقل از مسائل مستحب است اما باید دانست چنین تبلیغی برای گمراهی دیگران است زیرا […]

پایان نامه چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

فعل زیانبار یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی وجود فعل زیانبار است عامل فعل زیانبار زمانی مسئول جبران خسارت وارده است که عمل زیانبار به او مستند باشد در ذیل به برخی از خصوصیات فعل زیانبار اشاره مینمائیم بند اول: وقوع فعل زیانبار: فعل زیانبار ممکن است به صورت انجام عمل مثبت و وجودی واقع […]

دانلود پایان نامه در مورد  چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

ارکان مسئولیت مدنی برای تحقق مسئولیت مدنی ۳ رکن یا شرط اساسی  ضروری است که در صورت فقدان یکی از این سه عنصر مسئولیت مدنی منتفی می شود عناصر مسئولیت مدنی عبارت است از :[۱] ضرر فعل و عمل زیان بار رابطه سببیت بین عمل زیان بار و ضرر وارده گفتار اول: ضرر بند اول […]

پایان نامه دانشگاهی : مسئولیت مدنی در ازدواج مجدد

بررسی مبانی مسئولیت مدنی   مسئولیت مدنی یکی از مباحث حقوق مدنی است که در یک قرن اخیر در کشورهای پیشرفته اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است، مسئولیت مدنی در حالی که در گذشته یکی از موضوعات فرعی حقوق مدنی به شمار می رفت  امروزه از نظر علمی و نظری مهمترین بخش تعهدات محسوب […]

پایان نامه آثار حقوقی ازدواج مجدّد

برابرماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی بود که، اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید، بنابراین قاعده، در صورت ازدواج مجدد شوهر، زن اول، حتی اگر به ازدواج رضایت داده بود، می توانست تقاضای گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کند، […]

پایان نامه شرایط ازدواج مجدّد در حقوق موضوعه ی ایران

۱- قانون مدنی اگرچه قانون مدنی به پیروی ازحقوق اسلام به طورکلی و تلویحی دلالت دارد براین که مرد می تواند زنان متعدّد بگیرد، ولی در خصوص این که یک مرد تا چند زن را می تواند به نکاح درآورد، ساکت است. برای نمونه، ماده ی ۱۰۴۹ قانون مدنی مقرر می دارد: «هیچ کس نمی […]

پایان نامه شرایط ازدواج مجدّد

  گفتار اول – شرط عدالت در ازدواج مجدّد گفتار دوم – دیگر شروط عدالت در ازدواج مجدّد در قوانین موضوعه ی ایران ۱- قانون مدنی ۲- قانون حمایت از خانواده گفتار سوم – آثار حقوقی ازدواج مجدّد گفتار چهارم – آثار اجتماعی ازدواج مجدّد گفتار پنجم – چند مسئله           […]

پایان نامه اسلام و تعدّد ازدواج مجدد

همانگونه که بحث شد، وقتی که اسلام آمد، عادت تعدّد زوجات بدون ضوابط و حدود روشنی که کرامت وانسانیت زن را مصون دارد وجود داشت. اما اسلام آمد و برای تعدّد زوجات قواعد و ضوابطی نهاد که کرامت حقوق وانسانیت زن را حفظ کند. پس برخلاف یاوه گویی های دشمنان، عادت تعدّد زوجات را به […]

متن کامل پایان نامه : ازدواج مجدد – تعدد زوجات

درحقوق ایران در چند دهه ی اخیر درباره ی اختیار مرد مبنی برازدواج با زنان متعدّد، تحولات گوناگون به وقوع پیوسته است. دریک نگاه اجمالی، می توان به این نتیجه رسید که تغییرقوانین ،همیشه در جهت محدود ساختن چنین اختیاری بوده و علاوه بر گرایش، رویه ی قضایی دادگاه ها به این سوء اخلاق عمومی […]

منابع پایان نامه و مقاله درباره : چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

درفقه به تعدد زوجات استیفاء عددگفته می شود. استیفاء درلغت به معنای کامل گرفتن است و استیفای عدد دراصطلاح فقهی آن است که مرد چهار زن دایم داشته باشد و در این صورت وی نمی تواند زن پنجمی را به عقد دائم خود درآورد. استیفای عدد، مانعی برای ازدواج دائم مرد و موجب بطلان نکاح […]

نگارش پایان نامه درباره : شرط عدالت – ازدواج مجدد

ضمانت اجرای شرط عدالت عدالت به عنوان یک اصل، هم درنظام تشریع و روابط اجتماعی و هم در دستگاه و نظام تکوین جاری است. اینک جای پرداختن تفصیلی به مسأله ی عدالت به عنوان یک مقیاس در فقه و در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی نیست. اما با مراجعه به متون دینی و رهنمود های […]

پایان نامه درباره شرط در ازدواج

شرط واژه ای است عربی که درعلوم مختلف از قبیل : ادبیات،حکمت، اصول و فقه دارای معانی خاصی است و از نظر لغت برمعانی متعددی از جمله : عهد و پیمان، تعلیق چیزی به چیز دیگر مطلق الزام و التزام دلالت دارد. همچنین در شکل مصدری به معنای ملتزم کردن و ملتزم شدن به امری […]

پایان نامه درباره ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

گفتار دوم)تحلیل منتقدین ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ۱- عدم ضرورت وضع مقرره قانونی ازدواج بین فرزندخوانده با سرپرستِ خود، امری نادر بوده و موارد وقوع آن بسیار اندک است، به گونه ای که مطابق اظهارنظر رئیس سازمان بهزیستی کشور، از زمان تصویب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست(سال۱۳۵۳) تاکنون تنها سه مورد واقعه ازدواج بین […]

پایان نامه درباره ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

ازدواج سرپرست با فرزندخوانده حقوق موضوعه ایران مبحث اول- سابقه قانونی موضوع تاکنون، نه در قانون فرزندخواندگی مصوب ۱۳۵۳ و نه در قوانین مدنی … اشاره ای به ازدواج فرزندخوانده و سرپرست نشده بود. و با توجه به مواد مندرج در فصل سوم از باب کتاب هفتم قانون مدنی که درخصوص موانع نکاح می باشد، […]

پایان نامه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

محرمیت فرزندخوانده از راه رضاع الف) فرزندخوانده ،دختر شیرخواره باشد . ۱-اگر دختر خوانده شیر همسر فرزند پذیر را بخورد، در اینصورت دختر رضاعی مرد میشود. ۲- دختر خوانده شیر مادر فرزندپذیر را بخورد، در اینصورت خواهر رضاعی فرزندپذیر میشود. ۳- دختر خوانده شیر خواهر پدرخوانده را بخورد، در اینصورت دختر خواهر رضاعی پدرخوانده میشود. […]

نگارش پایان نامه با موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

فصل  اول ) ازدواج فرزندخوانده با سرپرست در فقه امامیه مبحث اول) دیدگاه  قرآن مطابق قرآن فرزندخوانده، فرزند واقعی شخص فرزندپذیر محسوب نمی شود و از این روی احکام فرزند واقعی مانند نسب، توراث (ارث بردن از یکدیگر) و حرمت نکاح بین آنها وجود ندارد. ۱- آیه چهارم سوره احزاب خداوند در آیه چهارم سوره […]

پایان نامه با عنوان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

مبحث دوم ) از منظر روایات در روایات متعددی از اینکه نَسَب اشخاص تغییر داده شود، به شدت نهی شده است؛ خواه این تغییر نسب به وسیله فرزندپذیر باشد یا فرزندخوانده و یا دیگران. در روایتی که ابن ابی عمیر با سند صحیح از امام باقر و صادق علیهما السلام نقل کرده، آمده است که […]

پایان نامه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

از جمله مسائلی که در فقه در باب ارث مطرح است و افرادی که هیچ‌گونه رابطه نسبی و سببی ندارند، می‌توانند طی قراردادی از یکدیگر ارث ببرند. مسئله ولاء ضمان جریره است که می‌تواند به عنوان یک راه مناسب برای ارث بردن فرزندخوانده و فرزندپذیر از یکدیگر مطرح نمود که در خصوص روایات متعددی از […]

دریافت پایان نامه : ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

کودکی که به فرزندخواندگی پذیرفته می شود، برابر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  بی سرپرست و بد سرپرست  باید دارای شرایطی باشد ۱. شرط سنی کلیه ی کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال را که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و […]

دانلود پایان نامه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

۲-۲) مشروعیت فرزندخواندگی از آنچه گفته شد چنین برداشت میشود که از مفهوم فرزند خواندگی، پاره ای از آثار خارج گردیده و در رابطه با سایر آثار، سکوت شده است. این، به معنی جرح و تعدیل و پاکسازی آن است: همانگونه که از اسم و اهداف و کارکردهای درنظر گرفته شده برای فرزندخواندگی در میان […]

پایان نامه در مورد  ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

اساس تلاش دین اسلام و پیامبر (صلوات الله)شکستن بت های نفس و نابودی سنت های غلط جاهلی و جایگزین کردن ارزش های واقعی و کرامت های انسانی به جای آنها می باشد .لذا اسلام از همان ابتدا افراد را از افتخار به قبیله و عشیره و قرار دادن این مدرک به عنوان عامل برتری نهی […]

راهنمای پایان نامه – ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

فصل اول ) مفهوم ، سابقه تاریخی و مبانی و ماهیت حقوقی فرزند خواندگی مبحث اول- مفهوم فرزند خواندگی با توجه به آثار حقوقی و فقهی که بر نهاد فرزند خواندگی مترتب می باشد، شناخت لغوی و اصطلاحی فرزند خواندگی و دقت در این مطلب از اهمیت بسیاری برخوردار است.لذا در این مبحث به برسی […]

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : بیمه‌ طلاق

شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق     برای اجرا و اعمال بیمه‌ی طلاق شرایطی لازم است که ناظر بر نوع طلاق و شرایط زنان مطلّقه است از این رو در گفتار اول، طلاق قابل حمایت و در گفتار دوم، شرایط زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت مورد مطالعه خواهد بود. بنابراین در این مبحث به این سؤالات […]

پایان نامه درباره بیمه‌ طلاق

بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی حق برخورداری از تأمین اجتماعی حقی است همگانی، به همین دلیل مختص به اقشار خاصی مانند کارگران نیست و همه‌ی اعضای جامعه را در صورت وجود شرایط لازم، حمایت نموده و دارای قابلیّت تحت پوشش قرار دادن تمامی خطرهای اجتماعی است.[۱] منظور از توسعه‌ی پوشش‌های تأمین اجتماعی، فراگیر […]

دسترسی پایان نامه : پایان نامه بیمه‌ طلاق

۱ـ اسناد بین‌المللی زمانی از برخی مقررات بین‌المللی می‌توان به عنوان اهرمی برای الزام دولت، استفاده نمود که کشور ایران این مقررات را پذیرفته و به آن ملحق شده باشند، بدین ترتیب در این شماره، مقررات بین‌المللیِ بیان خواهد شد که دولت ایران آنها را پذیرفته است لیکن پرفایده است به این نکته توجه شود […]

پایان نامه نفقه – بیمه‌ طلاق

بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه در ماده‌ی ۱۱۰۷ اصلاحی ۱۹/۸/۸۱ ق.م، نفقه چنین توصیف شده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل  هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض». در حالی که در […]

پایان نامه در مورد  اجرای بیمه‌ طلاق

ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق     بررسی طرح بیمه‌ی طلاق، بی‌آنکه ساز و کاری برای آن پیش‌بینی گردد، کاری عبث و بی‌فایده است بنابراین ضروری است که راهکارهای قابل ارائه برای اجرای این نوع بیمه بررسی شود. اجرای طرح بیمه‌ی طلاق ممکن است بدون حمایت از سوی دولت صورت پذیرد و زوج‌های متأهل […]

پایان نامه عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه

  بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه اشکال دیگر، در آگاهی نیافتن از عدم استحقاق زن مطلّقه است زیرا او ممکن است اقدام به ازدواج مجدد نماید یا شغلی را برای خود برگزیند و با یکی از این دو روش، از استحقاق پوشش بیمه‌ای خارج گردد، بدون این که اطلاعی […]

نگارش پایان نامه درباره : طلاق‌

از مهم‌ترین دغدغه‌های زنانی که در حال گذراندن زندگی زناشویی خود هستند، حوادث و اتفاقاتی است که ممکن است زندگی آنان را تهدید ساخته و سرنوشتی نامعلوم را برای آنها به وجود آورد. پیش‌بینی راهکاری برای حصول اطمینان از آینده‌ی زندگی تمامی زنان، کاری معقول و منطقی است. یکی از ابزارهای وصول به چنین اطمینانی، […]

دسترسی پایان نامه : طلاق‌ به بائن و رجعی

بند سوم: اقسام طلاق اگرچه تقسیم‌بندی طلاق‌ به بائن و رجعی در مباحث حقوق خانواده، روندی رایج است اما براساس ملاک‌های دیگری نیز می‌توان طلاق‌ را تقسیم‌بندی نمود. یکی از این دسته‌بندی‌ها، که می‌تواند در هدف این پژوهش مورد توجه قرار گیرد، تنظیم براساس درخواست زوج یا زوجه و یا توافق زوجین است که در […]

دسترسی پایان نامه : بیمه طلاق

متأسفانه قانونگذار علی‌رغم وظیفه‌ی تقنینی خود، دسته‌بندی جامع و کاملی از اقسام بیمه ارائه نداده و صرفاً به شکلی پراکنده، به برخی از آنها مانند بیمه‌ی حمل‌ و نقل، بیمه‌ی عمر، بیمه‌ی آتش‌سوزی و … اشاراتی نموده است. به عنوان مثال در ماده‌ی ۴ ق.ب، در رابطه با اقسام بیمه که براساس موضوعات متعدد بیمه […]

دانلود پایان نامه بیمه طلاق

ب: موضوع و مورد بیمه موضوع در حقوق بیمه، تحت پوشش قراردادن حادثه یا خطری است که ممکن است متوجّه جان یا مال یا مسئولیت شخص گردد بنابراین آنچه که به عنوان خطر تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد «موضوع بیمه»[۱] نامیده می‌شود. ماده‌ی ۴ ق.ب در این رابطه بیان می‌دارد: «موضوع بیمه … همچنین ممکن […]

پایان نامه بیمه طلاق

بند دوم: عناصر قرارداد بیمه غالب  قرارداد‌های بیمه‌ای برای تحقق، مستلزم وجود عناصر هستند که بدون آنها تشکیل و ایجاد نمی‌گردند. این عناصر که عبارت از حادثه، خطر، موضوع، مورد، حق و سرمایه بیمه هستند، در این قسمت به اجمال مورد بررسی قرار خواهند گرفت. الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها در غالب قراردادهای بیمه‌ای، […]

پایان نامه درباره بیمه طلاق

بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی اگرچه واژگان بیمه و تأمین اجتماعی به یکدیگر نزدیک بوده و از هر دو به عنوان پشتوانه‌ها‌ی مالی اطمینان‌بخش در شرایط خاص خودشان، یاد می گردد اما میان این دو نهاد حقوقی تمایز وجود دارد که در دو بند ذیل در قالب تعاریفی که از آنها ارائه شده […]

پایان نامه پایان نامه زنان مطلّقه و ازدواج مجدد

بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد، در جامعه‌ی سنتی ایران نیز، دلیل دیگری بر تداوم فقر مالی آنان است. براساس نتایج حاصله از یک پژوهش، که از میان ۸۳ مورد طلاق در سال ۱۳۸۷ و ۷۸ مورد طلاق در سال ۱۳۸۸ در شهرستان گناباد انجام […]

راهنمای پایان نامه درباره : زنان مطلّقه

گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه راهکارهای پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه عمدتاً با هدف حمایت مالی از زنان در صورت وقوع طلاق، طراحی شده است اما در عرصه‌ی اجرا، غالباً بدان عمل نمی‌گردد. عدم پرداخت نفقه: در بعضی از خانواده‌هایی که در حال سپری نمودن زندگی هستند […]

متن کامل پایان نامه : زنان مطلّقه

لزوم حمایت از زنان مطلّقه     زمانی ضرورت پیش‌بینی بیمه‌ی طلاق قابل درک خواهد بود که لزوم و اهمیّت حمایت از زنان مطلّقه به خوبی تبیین گردد به همین منظور دلایلی را که موجب تنویر این مهم است، در مطالب زیر بیان خواهد شد. گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب […]

پایان نامه فرمت ورد : نهاد خانواده

۳-۷-کارکردپیشگیرانه نهاد خانواده ونقش آن درتقویت کرامت مندی کودکان خانواده، به عنوان نخستین واحد اجتماعی که فرد با آن ارتباط می‌یابد و «خمیر مایه اصلی شخصیت متعادل و متزلزل کودکان و نوجوانان درآن شکل می‌گیرد» همواره مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نقش را در خصوص تربیت، اجتماعی‌شدن و جامعه‌پذیری فرد ایفا می‌کند. بند اول:جایگاه نهاد خانواده در […]

پایان نامه درباره حق کودکان بر زندگی کردن با پدر ومادر

۳-۶-۲-حق کودکان بر زندگی کردن با پدر ومادر خانواده اصلی‌ترین نهاد جامعه پذیرساز کودکان به شمار می‌رود. این نهاد که از آن به عنوان هسته نخستین جامعه نیز یاد می‌شود با تکیه بر احساسات عواطف و همبستگی فراوان میان اعضایش می‌تواند نقش بسزائی در انتقال تجربه‌ها و آموزه‌های تربیتی پرورشی ایفا کند. محیط مذکور، کودکان […]

طلاق

۳-۵-عوارض طلاق همچنان که قبلاً نیز ذکر شده نقطه قابل تأمل این است که آثار و عوارض طلاق منتهی به افراد خانواده نمی‌شود بلکه از عوارض اجتماعی آن هم نباید غافل بود . زیرا جامعه نیز باید تاوان آن را در قالب هزینه‌های مختلف؛ از جمله افزایش برخی جرایم بزه‌های اجتماعی و به تبع آن […]

فروش اینترنتی فایل پایان نامه طلاق

۳-۲-۱-زمینه های انحراف وکجروی در خانواده براساس تحقیقات و مطالعات انجام شده، دو عامل وراثت و محیط سهم بسزایی در میزان بزهکاری دارند. اما سوابق نشان می‌دهد که نه وراثت و نه محیط هیچکدام به تنهائی نمی‌توانند عامل ایجاد جرم باشند بلکه زمینه ارثی فرد همراه با خصوصیات خلقی و محیطی و تأثیری که افراد […]

پایان نامه درباره اثر جرم زایی طلاق

۳-۱-اثر جرم زایی طلاق خانواده به عنوان اولین واحد اجتماعی و کوچکترین آن، یگانه ساختار اجتماعی با دوام و هماهنگی است که از دیر باز در زندگی بشر وجود داشته و برآورنده مهمترین خواستهای حیاتی انسانی و برقرار‌کننده روابط اجتماعی اوست… ساخت و کیفیت روابط افراد تشکیل دهنده و شرایط حاکم بر آن، تأثیر انکار‌ناپذیری […]

دانلود پایان نامه تأثیرطلاق روی بچه ها

۲-۴-۶-تأثیرطلاق روی بچه ها یکی از نتایج بدست آمده این است که پدر و مادرها باید بین واکنشهای فوری و کوتاه مدت بچه‌ها پس از جدائی و بازتابهای بلندمدت آنها تفاوت بگذارند. واکنش کودک در درازمدت کاملا متفاوت است و بستگی به این دارد که با او در مدت طلاق و پس از جدائی چگونه […]

پایان نامه در مورد  طلاق (فسخ ازدواج)

۲-۴-۴- عوامل اقتصادی – بیکاری بیکاری، ازمهم‌ترین عواملی است که در صورت مساعدت سایر عوامل و مناسب بودن شرایط زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود. برخی از نویسندگان بیکاری را مقوله اقتصادی تلقی کرده و پیامد آن را صرفاً فقدان درآمد دانسته‌اند.(موسی نژاد،۲۰۷:۱۳۸۱) حضرت امام رضا (ع) می‌فرماید: کسی که برای رفع حاجت خانواده بدنبال […]

پایان نامه دانشگاهی : طلاق (فسخ ازدواج)

– ناهماهنگی روابط جنسی و عدم رعایت نیاز جنسی یکدیگر انسان دارای مجموعه‌ای از نیازها و غرایز است که عدم ارضا و یا نقص در ارضای هر کدام از آن‌ها موجب ایجاد تزلزل در شخصیت می‌گردد و ازدواج، بهترین پاسخ به این غریزه است و رهبانیت و پس زدن آن را صحیح نمی‌داند، چون جز […]

پایان نامه با عنوان طلاق (فسخ ازدواج)

۲-۴-۲- عوامل روانی واخلاقی از عواملی که زندگی زناشوئی را سست و بی‌اعتبار می‌سازد تأثیر عوامل فرهنگی اعم از اکتسابی و ارثی یا مادرزادی زن و شوهر است که زیر بنای شخصیت این دو را  تشکیل می‌دهد. عوامل مورد نظر بدین شرح خلاصه می‌شوند: -تزلزل پایه های ایمان و سقوط مبانی اخلاق مرد و زن […]

نگارش پایان نامه با موضوع تحلیل جرم شناختی طلاق

۲-۳- جرم‌شناسی ۲-۳-۱-تعریف  جرم‌شناسی اصطلاح جرم‌شناسی ترجمه تحت‌الفظی کلمه فرانسوی LA Criminologie  و ‌  Criminology انگلیسی‌ است. اولین بار این عنوان به وسیله ((توپینار)) فرانسوی درسال ۱۸۷۹به کار رفت و چند سال بعد نیز توسط((گاروفالو)) ایتالیایی تحت عنوان Criminology بکار برده شد. معنای لغوی کلمه جرم‌شناسی را باید در دو کلمه لاتین ویونانی “Crimen” به […]

پایان نامه درباره طلاق

طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد و رهایی از زناشویی است (عمید،۲۴۳:۱۳۸۹) و به بیان برخی بیزاری (دهخدا،۱۷۱:۱۳۷۷)و رها شدن از قید نکاح است(شاه‌جهانی،۳۲۱:۱۳۶۳). طلاق در اصطلاح، به معنای «ازاله قیدالنکاح بصیغه مخصوصه» است، یعنی گسستن پیوند ازدواج با لفظی مخصوص و نیز طلاق نوعی گسست و جدایی و اخلال در بنیان‌های اساسی […]

ازدواج دانشجویی

۲-۱-۶-مزیت ها و آسیب های ازدواج دانشجویی  الف)مزیت‌های ازدواج دانشجوییازدواج دانشجویی فرصت‌هایی مثبت و سازنده‌ای ایجاد می‌کند که ما به مواردی از آنها اشاره        می‌کنیم.۱-افزایش شور و نشاط جوانی: ازدواج دانشجویی پیوند به موقعی است که از آغاز با شور و نشاط      ویژه‌ای همراه است و زمینه را برای بهره‌ برداری بیشتر از این سرمایه […]

دانلود پایان نامه ازدواج

۲-۱-۴-انواع و اقسام ازدواج الف )تقسیم ازدواج از لحاظ روش     ازدواج به روش سنت در این ‌روش، ‌انتخاب ‌اولیه توسط خانواده و معرفین ‌صورت‌ گرفته، سپس‌ آشنایی بیشتر دختر و پسر در حضور پدر و مادر در منزل یا مکان‌های عمومی اتفاق می‌افتد. شایستگی خانواده، همسانی عقیدتی و تندرستی به راحتی تشخیص داده می‌شود. […]

خرید پایان نامه : ازدواج و خانواده

به نوشته برخی از جامعه‏شناسان، خانواده به طور کلی، چهار مرحله تاریخی را پشت سر گذاشته است: نگرش فلسفی و اخلاقی به خانواده: نظریه‏پردازان این مرحله مانند افلاطون در غرب و فارابی و غزّالی در شرق نگاه فلسفی و اخلاقی به خانواده می‏کردند و بر این اساس، مسائل آن را بررسی می‏نمودند. نگرش کل‏گرایانه به […]

دانلود پایان نامه با موضوع سه طلاق کردن -طلاق سوّم

۵-۵-۶ مفاسدی که سه طلاق کردن در یک مجلس در طول تاریخ برای مردم به وجود آورده است. از آنجا که در مورد بحث م، حکم به صحت سه طلاق در یک مجلس، در طول تاریخ مفاسدى را به همراه داشته، ابن قیم(با این که عمل خلیفه دوم را به بیانى که گفتیم توجیه کرده) […]

پایان نامه سه طلاق کردن -طلاق سوّم

۵-۵-۵-۳-  امضاى سه طلاق در یک مجلس براى جلوگیرى از دروغ گویى برخى در رابطه با عمل خلیفه دوم گفته­اند: بین عصر رسول خدا(ص) و عصر خلیفه دوم تفاوت وجود دارد، زیرا در عصر رسول خدا(ص) مردم درست کردار بودند ووقتى مى‌گفتند: مرادمان از «أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ»، تکرار طلاق است، راست مى‌گفتند […]

دانلود پایان نامه سه طلاق کردن -طلاق سوّم

۵-۵-۵ توجیهاتى براى حکم خلیفه دوم از آنجا که حکم خلیفه دوم، مبنى بر صحت سه طلاقه کردن در یک مجلس، از دیدگاه اهل تشیع با نص یاظهور قرآن مخالف است، برخى از محققان تلاش کرده اند تا این عمل خلیفه را به نحوى توجیه کنند و آن را از مصادیق اجتهاد در مقابل نص […]

پایان نامه در مورد  سه طلاق کردن -طلاق سوّم

۵-۵-۴ استدلال به اجتهاد در مقابل نص پیامبر اکرم(ص) در حالی به رفیق اعلی پیوست که در میان مسلمانان دو گرایش و اندیشه متفاوت وجود داشت. علی ابن ابی طالب و دیگر امامان اهل تشیع احکام شرعی را از طریق نص شرعی، اعم از آیات و روایات، استنباط می‌کردند، و هرگز به رأی خود عمل […]

پایان نامه در مورد  سه طلاق کردن -طلاق سوّم

۵-۴-۲ استدلال به سنت از دیدگاه اهل تشیع شیخ طوسی گفته است: هر گاه مردی همسرش را با یک صیغه، سه بار طلاق دهد، بدعت گذاشته و از نظر اکثر اصحاب ما- در صورت مهیا بودن شروط طلاق – یک طلاق واقع می‌شود. در میان فقه ‌های اهل تشیع برخی مایلند که اصلا طلاقی واقع […]

دانلود پایان نامه سه طلاق کردن -طلاق سوّم

۵-۴  دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس ۵-۴-۱ دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس از منظر قرآن وجه اول: خداوند فرموده است: «الطلاقُ مرّتانِ»، یعنی: «طلاق دو مرتبه است». این آیه در دو مطلب ظهور دارد: الف: این حکم، شامل تمامی اقسام طلاق است؛ و […]

پایان نامه با موضوع سه طلاق کردن -طلاق سوّم

۵-۳-۳ استدلال به اجماع شافعی گفته است: گر مردی، همسرش را در دوران پاکی – که هنوز با او آمیزش نکرده- دو یا سه بار- در یک دفعه و یا در دفعات متعدد- طلاق دهد، کار مباحی انجام داده و محذوری ندارد و طلاق واقع می‌شود و در میان صحابه، عبدالرحمن بن عوف بر این […]

راهنمای پایان نامه – سه طلاق کردن -طلاق سوّم

۵-۲-۱ تفسیر عبارات «أو تسریح بإحسان» مراد از تسریح، تعرّض نکردن به زن تا هنگام پایان عده اش در هر طلاق و یا طلاق سوم- که خود نوعی از تسریح و رها کردن است- می‌باشد. البته در معنای این جمله اختلافاتی وجود  دارد. توضیح این که: تسریحی که در مقابل امساک است، می‌تواند دو مصداق […]

پایان نامه کامل : سه طلاق کردن -طلاق سوّم

۵-۳-۳-۴ بطلان دو و سه طلاق در یک مجلس‏ بسیارى از فقهاى فریقین بر این اعتقادند که در اجراى صیغه طلاق جمع: «انت طالق ثلاثه» جز یک طلاق واقع نمى‏شود، چنان که ابن عباس نقل مى‏کند: «طلق رکانه زوجته ثلاثا فى مجلس واحد فحزن علیها حزناً شدیداً فساله رسول الله (ص) کیف طلقتها؟ قال طلقتها […]

پایان نامه در مورد  سه طلاق کردن -طلاق سوّم

۵-۱-۱ طلاق سوّم چیست؟ مراد از طلاق طلاق رجعیست[۱] و صیغۀ تثنیه بمعنى خود است یعنى طلاق رجعى دو طلاق است و طلاق سوم باین است[۲]، یعنى پس اگر طلاق دهد زوج زوجۀ خود را طلاق سوم حلال نشود آن زن بر آن زوج را بعد از طلاق سوم تا آن که شوهر کند آن […]

راهنمای پایان نامه – احکام مطلقه

۴-۳-۷ ارکان طلاق طلاق داراى چهار رکن است که عبارتند از: الف) مطلّق- طلاق دهنده؛ ب) مطلّقه- طلاق داده شده؛ ج) صیغۀ طلاق؛ د) اشهاد- حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق.   ۴-۳-۸  طلاق و فطرت «طلاق با آنکه سبب از بین رفتن خانواده است ولی چاره ای از تجویز آن نیست و وجودش […]

پایان نامه محلل طلاق

۴-۳ بخش سوم: محلل و شرایط طلاق ۴-۳-۱ محلل در طلاق سوم از جمله موضوعات موجود در طلاق که قرآن به آن پرداخته است، مسئله «محلّل» در طلاق سوم است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَه فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا إِنْ […]

پایان نامه طلاق در مذاهب اهل تسنن

۴-۲-۵ طلاق در مذاهب اهل تسنن[۱] ۴-۲-۵-۱ مذهب حنفی[۲] طلاق توسط غیر زوج به سه صورت می تواند واقع شود: الف) وکالت: شوهر به فردی غیر از همسر خود وکالت دهد که زن او را طلاق دهد. ب) رسالت: شوهر، فردی را به نزد همسر خود بفرستد و به او پیام دهد که شوهرت گفت: […]

پایان نامه طلاق رجعی و مبارات

طلاق رجعی خداوند متعال در قرآن کریم به این قسم از اقسام طلاق اشاره کرده است: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسان…»[۱] «طلاق، دو مرتبه است (و در هر مرتبه) باید به طور شایسته همسر خود را نگاهدارى کند (و آشتى نماید)، یا با نیکى او را رها سازد.» مفسران در شأن نزول این […]

پایان نامه شاهد در طلاق

۴-۷-۱ شاهد در طلاق قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «…وأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْل مِنْکُمْ وَ أَقیمُوا الشَّهادَهَ لِلَّهِ…»[۱] «و گواه بگیرید دو عادل از خودتان را، و برای خدا شهادت دهید.» امور زیر در شاهد گرفتن معتبر است: ۱- جاری کردن طلاق در حضور دو شاهد عادل. ۲- دو شاهد با هم باشند؛ پس اگر […]

پایان نامه سه طلاق کردن

خداوند برای همه موجودات از جنس خودشان جفت هایی آفریده است و برای انسان نیز همسرانی از جنس او قرار داده است. قرآن مجید در این زمینه می فرماید: «از نشانه‏هاى او، این که همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد، […]

پایان نامه با موضوع طلاق

تفویض دائمی طلاق در آراء فقهاء امامیه:گفتنی است که در مذهب امامیه به جای کلمه تفویض بیشتر کلمه تخییر را به کار برده­اند.تخییر در لغت یعنی واگذار کردن اختیار، دادن حق انتخاب به دیگری، ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر، یعنی واگذاری حق گزینش به انسان نسبت به یکی از فعل و ترک یا یکی […]

طلاق

انواع تفویض دائمی طلاق از جانب زوج به زوجه و نیزبه غیر زوجه:در بین مذاهب اهل سنت، طلاق از جانب زوج به غیر به صورت های مختلفی است که هرکدام از این مذاهب نظراتی دراین­باره ارائه دادند که در ادامه به هریک از آن­ها اشاره­ خواهیم نمود؛[۱]در مذهب حنفی، طلاق به توسط غیر زوج به […]

پایان نامه طلاق

بررسی ماهیت شرط تفویض دائمی طلاق در این فصل از پایان نامه سعی بر آن شده تا از ماهیت و اثرات حقوقی شرط ضمن عقدی بحث شود که هم از نظر حقوق و هم از نظر فقه اسلامی شرطی است اساساً باطل و فاسد که مورد قبول هیچ یک از فقهاء و حقوق­دانان ما قرار […]

دانلود پایان نامه با موضوع طلاق

وکالت مطلق در طلاق از دیدگاه فقهای عامه:در فقه عامه و در بین مذاهب اهل سنت اکثر فقهای آنها وکالت در طلاق را صحیح و جایز دانستند چه وکیل زوجه باشد یا غیر زوجه. در بین این مذاهب حنفی­ها عقیده دارند که اگر شوهر به زن در طلاق وکالت دهد این توکیل در واقع تفویض […]

پایان نامه با عنوان طلاق

بررسی ماهیت شرط وکالت مطلق در طلاق در این فصل از پایان نامه بر­آنیم تا با بررسی جامع و کامل شرط وکالت مطلق در طلاق به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح که از مسائل مهم در زمینه حقوق زنان محسوب می­شود و هم­چنین با توجه به نظرات مختلفی که از سوی فقهاء و […]

نگارش پایان نامه در مورد طلاق

: شرط ضمن عقد خارج لازم و فواید آن:[۱]عقد خارج لازم عقدی است لازم و مسبوق به عقد دیگر و در عین حال خارج از آن که در این رابطه برخی از اموری که مربوط به عقد اصلی می­شود را به جهاتی ضمن این عقد خارج لازم شرط می­ کنند. مثلاً در یک معامله باید […]

راهنمای پایان نامه – طلاق

ب: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می­شود:در ماده ۲۱۶ قانون مدنی آمده است که یک از شرایط صحت معامله، مبهم نبودن مورد آن است. شرط مجهول نیز کم و بیش سبب مبهم ماندن دو عوض می­شود، ولی قانون مدنی ما به خاطر فرعی بودن شرط، این نتیجه را قبول نکرده […]

پایان نامه طلاق

مبحث سوم: بررسی مفهوم و ماهیت شرطگفتار اول: مفهوم شرطواژه شرط در معانی متعددی به کار رفته است از جمله معانی ذکر شده در باب شرط عبارتند از :۱- امری که در ایجاد شیء دیگری تأثیر داشته باشد به طوری­که از وجودش وجود آن شیء لازم بیاید و از عدمش عدم آن لازم آید.۲- در […]

دانلود پایان نامه طلاق

تفاوت و تلازم بین حق و تکلیف:از جمله مسائل مهم در باب حق و تکلیف بحث تفاوت و تلازم میان این دو است. باتوجه به تعاریفی که از این دو واژه ارائه کردیم در مورد تفاوتشان با یکدیگر می­توان گفت که حق چیزی است به نفع فرد و به عهده دیگران، و تکلیف چیزی است […]

دریافت پایان نامه : طلاق

عسر وحرج:به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: « در صورتی­که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می ­تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند؛ چنان­چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می ­تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه […]

پایان نامه درباره طلاق

موجبات طلاق:منظور از موجبات طلاق چیزهایی است که مجوز طلاق به شمار می­آید و به استناد آن­ها می­توان اقدام به طلاق کرد. اسباب و موجبات طلاق در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه خود به سه قسم زیر تقسیم می-شوند:۱- طلاق به اراده مرد         ۲-  طلاق به اراده زن     ۳- طلاق به توافق زوجیناما […]

پایان نامه طلاق

طلاق در لغت به معنی گشودن گره، رهایی، آزاد کردن، ترک کردن آمده است و در اصطلاح شرعی عبارت است از؛ زائل کردن قید ازدواج به لفظ مخصوص. از نظر فقه و حقوق مدنی، طلاق یعنی انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم، خواه به قصد و رضای زوج باشد ( مانند ماده ۱۱۳۳ق.م )، […]

طلاق

توارث سؤالی که اغلب در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مطلقه از مطلق ارث می‌برد در صورت مثبت بودن جواب با چه شرایطی است. مطابق ماده ۹۴۶ ق م زن فقط از اموال منقول زوج ارث می‌برد و همچنین از قیمت ابنیه و اشجار ولی از عرصه و عین ابنیه و اشجار ارث […]

منابع پایان نامه و مقاله در مورد طلاق

عده و فلسفه‌ی آن عده به کسر عین و فتح دال مشدد، اسم مصدر اعتداد و گرفته شده از ریشه‌ی عدد است وعده در لغت به معنی شمردن می‌باشد (محقق حلی ۸۱۷.۱۳۶۴) قانون مدنی در مبحث سوم از فصل دوم به احکام عده اختصاص دارد و با توجه به‌ظاهر ماده ۱۱۵۰ ق.م که می‌فرماید: ” […]

دانلود پایان نامه طلاق

اگر ازدواج توسط یکی از راه‌های که قبلاً بیان گردید منحل گردد‌، یک سلسله آثار و نتایج حقوقی را به بار می آورد‌ که طرفین باید با توجه به شرع و قانون آن‌ها را رعایت کنند.‌ ازجمله‌ی این آثار نسبت به طرفین از جهات متعدد قابل‌طرح است مانند نگه‌داشتن عده و لزوم آن و وضعیت […]

پایان نامه طلاق

برای اینکه زن و مرد دادخواست طلاقی را به دادگاه تقدیم نمایند حتماً باید مدرکی را تحت عنوان اثبات زوجیت به‌صورت قانونی به دادگاه بدهند. بنابراین، زن یا مردی که مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به مدد دلایل محکم به اثبات برسانند. رویه عملی دادگاه‌های ما به‌تبع از فقه شیعه درجایی که […]

منبع پایان نامه : طلاق

دین مبین اسلام ازدواج را بسیار باارزش و بااهمیت دانسته و آن را مورد تشویق و ترغیب قرار داده و از طرف دیگر طلاق را مبغوض ترین حلال‌ها در نزد خدا دانسته است که تنها در مواردی که چاره‌ای از آن نباشد می‌توان بدان اقدام کرد .طلاق از ایقاعات است یعنی انشاء و ایجاد آن‌یک […]

دانلود مقالات : طلاق

مختلعه باید صلاحیت وقوع طلاق و اهلیت تبرع داشته باشد .به این معنی که باید عاقل و بالغ و به‌طورکلی غیر محجور باشد چون خلع نسبت به زن معاوضه می‌باشد و نوعی تبرع است و زن باید راضی بوده و مجبور نباشد به مفهوم و معنای آنچه انجام  می دهد آگاه باشد اگر زن از […]

فایل پژوهشی : طلاق

ماهیت حقوقی خلع و مبارات در این نوع از جدایی به شکلی است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آن‌ها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به‌بیان‌دیگر از آثار طلاق  که […]

پایان نامه طلاق

مبانی فقهی خلع و مبارات مبنای فقهی این نوع طلاق از آیه‌ی شریفه‌ی زیر و بعضی روایات‌ و احادیث از ائمه می‌باشد که آیه می‌فرماید (فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به تلک حدود الله فلا تعتدوها‌) اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنید گناهی بر آن‌ها نیست که […]

پایان نامه طلاق

خلع و مبارات طلاق خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرداین طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی […]

فایل پژوهشی : طلاق

عقد یا ایقاع بودن طلاق طلاق خلع توافقی است که دو اراده در آن دخیل‌اند و یک عقد می‌باشد که باید دو طرف توافق در آن نظر داشته باشند و فدیه‌ای که پرداخت می‌شود باید مال خود شخص بوده و در غیر این صورت خلع باطل و باعث جدایی نمی‌شود مگر اینکه بعد از خلع […]

پایان نامه در مورد  طلاق

 اما طلاق با توافق برای اولین بار با قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ وارد ادبیات حقوق ما گردید اصطلاح گواهی عدم امکان سازش برای اولین بار در ماده‌ی ۶ قانون حمایت از خانواده مصوب۱۳۴۶ (بداغی، ۱۳۹۱ ۱۹۵) وارد نظام حقوقی ایران شد، بدون آنکه تعریف دقیقی از آن ارائه شود. مواد دیگر این قانون نیز که […]

نگارش پایان نامه با موضوع طلاق

اقسام طلاق ازنظر حکم وضعی و فقه به طلاق سنی (طلاقی مطابق با سنت پیامبر‌) و بدعی (بعضی از انواع طلاق نامشروع و حرام که شامل چند مورد می‌شود ۱. طلاق زن حائض ۲ طلاق زن نفاس ۳ سه‌طلاقه‌) ازنظر فقهی طلاق بدعی باطل و حرام است. به لحاظ قدرت برگشتن مرد به طلاق رجعی […]

پایان نامه در مورد  علل گرایش به طلاق توافقی

از عوامل گرایش به طلاق توافقی میتوان به موارد مهم آن در زیر اشاره نمود بند اول: سهولت طلاق طلاق توافقی یکی از بحران‌های جدید خانواده‌های ایرانی و از آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است. درحالی‌که درگذشته حساسیت‌های زیادی نسبت به طلاق وجود داشت که باعث می‌شد حکم طلاق صادر نشود و به دو طرف […]

پایان نامه خلع و مبارات – طلاق

خلع و مبارات خلع اسم مصدر از خلع به معنای کندن و بیرون آوردن و جدا کردن گرفته شده است و به جهت آنکه در قرآن کریم هر یک از زوجین مادام که رابطه زوجیت برقرار است، لباس دیگری قلمداد شده‌اند (سوره بقره ۱۸۷) ‌، جدایی آن‌ها از یکدیگر گویی به‌منزله درآوردن لباس و کندن […]

طلاق

طلاق ازنظر لغت و اصطلاح: به معنی گشودن گره و رها کردن است. (‌انوری، ۲۸۹۲.۱۳۹۳) در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به‌حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود‌ یا گواهی عدم امکان سازش. بعضی از اساتید حقوق فرانسه طلاق را این‌گونه تعریف نمودند (طلاق قطع رابطه زناشویی به‌حکم دادگاه در زمان حیات زوجین به […]

پایان نامه طلاق

طلاق به معنی زایل کردن قید ازدواج می‌باشد با لفظ مخصوص (نجفی، ۵۱۱.۱۳۹۷) طلاق عبارت از پایان دادن به رابطه‌ی زناشویی به‌وسیله زن و شوهر، طلاق را اغلب راه‌حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر‌، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی‌، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده‌اند. بنابراین، می توان […]

پایان نامه با موضوع حق وکالت زوجه

 موجبات عام الف – عسر و حرج مسئله عسر و حرج که به عنوان یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه قرار گرفته است مفهومی عام است که مصادیق زیادی دارد و تشخیص آنها به عهده قاضی است . این مسئله ، هم پیشینه فقهی دارد و هم در قالب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بعد […]

مقاله (پایان نامه) رجوع زوجه به مبذول و رجوع زوج به زوجه در طلاق خلع

وجود امراض مسری صعب العلاج در فقه اسلام وجود یکسری بیماریها و عیوب جسمی و روحی می تواند موجبات فسخ نکاح را فراهم آورد. برخی از این عیوب بین زن و مرد مشترک می باشد و در صورت وجود آنها در هر کدام از زوجین ، به طرف مقابل حق فسخ نکاح را می دهد، […]

نگارش پایان نامه – رجوع زوجه به مبذول و رجوع زوج به زوجه در طلاق خلع

خودداری شوهر از ایفای وظایف زناشویی یکی دیگر از تکالیف واجبی که بر عهده شوهر می باشد و تکلیف مختص او به شمار می آید، توجه به حداقل مواقعه یعنی هر چهار ماه یکبار می باشد. اگر چه در روایات است که مرد شایسته است نسبت به نیاز جنسی همسر دریغ نورزد و برای حفظ […]

پایان نامه رجوع زوجه به مبذول و رجوع زوج به زوجه در طلاق خلع

طلاق به درخواست زوجه و اما سومین سبب، طلاق به درخواست زوجه می باشد. ولی این گونه نیست که زنان مجبور باشند تا آخر عمر بسوزند و بسازند بلکه طرقی در فقه وقانون مدنی پیش بینی شده است که به موجب آن زنان می توانند به حاکم شرع مراجعه کرده و از همسرشان طلاق بگیرند. […]

نگارش پایان نامه – رجوع زوجه به مبذول و رجوع زوج به زوجه در طلاق خلع

طلاق به توافق زوجین در فقه امامیه در دو صورت طلاق به توافق و رضایت طرفین صورت می گیرد. ۱ – از طریق طلاق خلع و مبارات ۲ – از طریق وکالت. ۱- طلاق خلع و مبارات «در اصطلاح شرعی و فقهی طلاق خلع ، از بین بردن قید زوجیت است با دادن فدیه و […]

منابع پایان نامه و مقاله درباره : رجوع زوجه به مبذول و رجوع زوج به زوجه در طلاق خلع

موجبات طلاق مقصود از موجبات یا اسباب طلاق ، چیزهایی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آنهامی توان اقدام به طلاق کرد.[۴] که به طور کلی می توان آنها را به سه دسته تقسیم بندی نمود: الف – اراده مرد ب – توافق زوجین ج – درخواست زن الف – طلاق […]

منابع پایان نامه و مقاله – رجوع زوجه به مبذول و رجوع زوج به زوجه در طلاق خلع

خلع قبل از مباشرت: در کلمات بسیاری مانند شرایع آمده است که اگر طلاق خلعی که زن تمام مهریه را در ازاء طلاق بذل کند قبل از دخول واقع شود، زوج می‏تواند نصف مهر را از زوجه بگیرد. اشکال اول: شهید ثانی اشکالی[۱۲] دارد و مرحوم فیض و مرحوم صاحب جواهر آن اشکال را قبول […]

پایان نامه با موضوع رجوع زوج به نصف مهریه – فرق ابراء با تملیک – خلع قبل از مباشرت

رجوع زوج به نصف مهریه – فرق ابراء با تملیک – خلع قبل از مباشرت   المسئله الرابعه:لو أبرئته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه. این مطلبی است که از قدیم بین اصحاب مشهور است. و در مقابل مرحوم صاحب جواهر می‏فرماید: سه نفر از بزرگان مرحوم شیخ در مبسوط، مرحوم ابن براج […]

دانلود پایان نامه رجوع زوجه به مبذول و رجوع زوج به زوجه در طلاق خلع

۱-۱صولاً طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود این‌که با قطع رابطه زوجیت به واسطه اجرای طلاق مفارقت بین زوجین حاصل می‌شود، در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطه […]

فایل پایان نامه طلاق توافقی (فسخ نکاح)

آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مشتمل بر ۶۹ ماده و ۱۰ تبصره از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» که به شرح مواد آتی است، به تصویب […]

طلاق توافقی (فسخ نکاح)

آثارطلاق توافقی نسبت به فرزندان طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق وهم تکلیف است. ودرخصوص حضانت فرزندان طبق ماده ۱۱۶۹ همان قانون نگهداری تا ۷ سالگی برعهده مادروبعد از۷ سال برعهده پدراست وبراساس تبصره ذیل آن ماده پس از ۷ سال درصورت حصول اختلاف بین والدین درمورد نگهداری وحضانت فرزندان، بارعایت مصلحت […]

دانلود مقاله و پایان نامه : طلاق توافقی (فسخ نکاح)

آثارطلاق توافقی درفصل گذشته گفتیم،زن وشوهربرای درخواست طلاق توافقی باید به دادگاه مراجعه کرده ومجوزطلاق رااخذ نمایند. وبراساس قانون جدید حمایت خانواده دادگاه موظف است قبل ازورود به رسیدگی زوجین رانزد مشاوریا مرکزامور مشاورین جهت مشاوره وکسب نظرآنان اعزام کند، مشاورین هم باید مساعی خودرابه منظور انصراف زوجین ازطلاق واصلاح ذات البین به کارگرفته،ودرصورت عدم […]

منابع پایان نامه در مورد عیوب زن (زوجه) – شرط نکاح (ازدواج)

قَرَن : قَرن، به معنای استخوان یا گوشت زایدی است در دهانه آلت تناسلی زن و مانع عمل نزدیکی می شود(رَتق و عَفل نیز تقریباً به همین معنی و دارای همین حکم است) (مهر پور، ۱۳۷۹: ۱۲۱).گاهی ممکن است آن زائده از گوشت باشد که در این صورت آن را عَفل می‏گویند. برخی از صاحب […]

منابع پایان نامه و مقاله در مورد جَبّ -خصاء -شرط نکاح (ازدواج)

خصاء (به کسر خاء و مد) به کشیدن بیضه، خصاء گفته می‏شود، کوفته شدن بیضه را که وجاء می‏گویند، نیز مشمول حکم خصاء است. کسی که در خلقت بدون خصیه باشد، در حکم خصیاست(جعفری لنگرودی،۱۳۷۶: ۱۱۵). نداشتن بیضه، عیب مسلمی است که در مرد مانع بارور شدن زن است البته، گفته می‏شود شخص خصی قادر […]

دانلود پایان نامه با موضوع عَنن- خیار عیب در نکاح

عَنن (به فتحیا کسر عین و فتح نون اول) عَنن بیماری مختص مردان است که موجب می‏شود قدرت نشر آلت تناسلی مرد ضعیف گردد به طوری که نتواند نزدیکی نماید، مرد مبتلا به این بیماری را عَنین گویند(حلی، ۱۴۰۵ ه.ق: ۴۶۳). عَنن در واقع ناتوانی شوهر در ایفای وظایف زناشویی است. در صورتی که مرد […]

پایان نامه دانشگاهی : شرط نکاح (ازدواج)

فسخ نکاح، اختیاری است که قانون در موارد معینه‏ای به یکیاز زوجین داده که به موجب آن می‏توانند رابطه زوجیت را منحل و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ، متوقف نماید. از آنجایی که نکاح، قرارداد مالی نیست، فقط سه خیار عیب، تدلیس و تخلف از وصف در نکاح قابل اعمال […]

منابع پایان نامه – پایان نامه شرط نکاح (ازدواج)

درآیات قرآن، تأکید فراوان بر نکاح شده است(سوره مبارکه نور آیه ۳۲). نکاح در لغت به معنی وطی(معلوف،۱۳۸۴: ۲۰۰۸) و شرعاً به مفهوم عقد است(محقق داماد، ۱۳۶۵: ۲۲). ولی قانون مدنی، تعریفجامعی از نکاح ندارد. شاید بدیهی بودن مفهوم نکاح، مقنن را بی‏نیازاز تعریف نکاح دانسته است(صفایی، ۱۳۸۵: ۱۳). برخی از حقوقدانان از نکاح سه […]

پایان نامه شرط نکاح (ازدواج)

اجاره، مصدر سماعی و در لغت به معنای مزد و جزا بر عمل است(معلوف، ۱۳۸۴: ۸). اجاره به کسر و ضم و فتح همزه به کار رفته است لیکن لفظ مشهور تر آن است که با کسره تلفظ می‏شود(ابن منظور،۱۴۰۵ه.ق: ۲۱۰). از نظر برخی از اهل لغت، اجاره مصدر سماعی فعل«اَجر» بر وزن ضرب و […]

دانلود پایان نامه شرط نکاح (ازدواج)

نقص در ارزش و در مصرف، هر کدام ارزش ویژه خود را دارد. چنانچه که برخی تعریف عیب را بدین گونه مطرح کرده‏اند که عیب، نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد(کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۲۷۹). این تعریف قابل ایراد است. زیرا عیب فقط نقص نیست مگر اینکه گفته شود منظور از نقص، […]

فایل پژوهشی : تفاوت عیب با نقص

نقص، در لغت به معنای «کم شدن، کاستن، عیب داشتن و عیب» آورده شده(معین، ۱۳۶۳: ۴۷۹۸).و دراصطلاح حقوقی، نقص به معنای از بین بردن صفت کمال یک مال(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱: ۷۲۰)و تلف جزء(شهیدی، ۱۳۸۴: ۵۴). آمده است.سوالی که مطرح می‏شود این است که آیا نقص و عیب به یک مفهوم‏اند، یا دو مفهوم جداگانه دارند؟ […]

شرط نکاح (ازدواج)

در غالب موارد، تعاریف حقوقدانان از عیب، شبیه تعاریف فقهی است. برخی معتقدند که عیب عبارت است از خروج شی از مجرا و خلقت اصلی(عبده بروجردی، ۱۳۸۰: ۱۹۷).بعضی دیگر بیان نموده‏اند که عیب، زیادتییا نقصان جزء یا صفت آن شی است نسبت به نوع خود(ناصری، ۱۳۸۴: ۹۵). برخی دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف دیگر […]

دانلود پایان نامه شرط نکاح (ازدواج)

عیب، درلغت به معنای بدی، نقص و نقصان است(معلوف، ۱۳۸۴: ۱۲۱۱).درباره مفهوم عیب گفتگو بسیار شده است. در فقه، عیب با تعابیر مشابهی مانند، خارج شدن از مجرای طبیعی با فزونی یا کاستی(فخرالمحققین، ۱۴۰۵ه.ق:۴۹۱). ونیز نقص در مرتبه متوسط آمده است(انصاری، ۱۳۷۵ه.ق: ۲۶۵). ولی با تفاوت جزئی در کلام فقها دیده می‏شود.فقیهان شیعی در کهن […]

دانلود مقاله و پایان نامه : خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

در بیشتر کتب فقهی، معنای اصطلاحی خیار، به ملک فسخ عقد، یعنی توانایی و تسلط بر فسخ عقد تعبیر شده است(خوئی، ۱۳۶۶: ۱۳). واژه «ملک» در تعریف فوق ممکن است هم به معنای مالکیت و تسلط باشد و هم به معنای حق، اگر معنای اول را در نظر بگیریم، فسخ در عقود جایز را شامل […]

نگارش پایان نامه – شروط در ضمن عقد ازدواج

شروط در ضمن عقد عموما جایگاه مهمی را در عقد بخود اختصاص داده است. در عقد ازدواج نیز که بیشتر موارد از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می‌کند، بحث شروط در ضمن عقد از مقام والائی برخوردار است. این شروط، وسیله‌ای مطمئن برای تنظیم این عقد و یا ایجاد تعادل و توازن بین حقوق طرفین متعاقدین […]

راهنمای پایان نامه با موضوع شروط ضمن عقد

گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد: شرط ماهیتی اعتباری و غیر مستقل است که در ضمن عقد انشاء می‌شود و برخلاف عقد یا ایقاع خود مستقلا انشاء نمی‌گردد. پس شرط را نمی‌توان یک ایقاع تلقی کرد. زیرا ایقاع عمل حقوقی یک طرفه است که مستقلا به اراده موقع انشاء می‌شود، در صورتی که شرط، عمل […]

پایان نامه وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر

سؤال: چنانچه دختری اجازه جاری نمودن صیغه عقد دائم را به عاقد بدهد ولی پدر دختر اجازه اجرای صیغه موقت را بدهد وضعیت عقد چگونه است؟ زوجین در عقد نکاح دو رکن عقد بوده[۱] (ان الزوجین فی النکاح بمثابه الثمن و المثمن فی البیع) و عقد بین آنها و به مباشرت آنها واقع می‌گردد[۲] (عقد […]

دانلود پایان نامه اختلاف در عقد نکاح -شرط نکاح (ازدواج)

اختلاف در عقد نکاح صور مختلفی دارد که سه مورد آن را بیان می‌کنیم: ۱- گاهی اختلاف در نوع عقد نکاح است: مثلاً زوج ادعا می‌کند اراده عقد موقت داشته و زوجه ادعا می‌کند اراده عقد دائم داشته است. ۲- گاهی اختلاف در ذکر اجل است: به این صورت که هر دو قصد عقد موقت […]

دانلود پایان نامه اشتباه در عقد نکاح -شرط نکاح (ازدواج)

نکاح تنها قراردادی است که زوجین علاوه بر اینکه طرف‌های عقد هستند، موضوع آن نیز قرار می‌گیرند. بنابراین علاوه بر اینکه مطابق قواعد عمومی قراردادها، موضوع عقد باید معلوم و معین باشد، با توجه به اینکه نکاح، عقدی شخصی است و شخصیت طرفین عقد و اوصاف آنها در ایجاد یا عدم ایجاد پیوند زناشویی اهمیت […]

پایان نامه با موضوع اشتباه ناشی از تدلیس در نکاح (ازدواج)

اشتباه در اوصاف موضوع یا شخص طرف معامله در بسیاری از موارد ناشی از تدلیس است، به این معنی که گفتار یا کردار متقلبانه یکی از طرفین اشتباه را به وجود می‌آورد. پس اگر یکی از طرفین معامله عملیاتی انجام دهد که موجب فریب و اشتباه طرف دیگر گردد و در نتیجه همین اشتباه، طرف […]

خرید پایان نامه اشتباه در نوع عقد -شرط نکاح (ازدواج)

بدین‌گونه که هر یک از دو طرف عقدی را انشاء کند که دیگری اراده نکرده است مانند اینکه مالکی پیشنهاد اجاره مال خود را بکند و مخاطب بدین گمان که او مال را می‌فروشد، ایجاب را بپذیرد. این اشتباه تنها در عقود غیر تشریفاتی امکان‌ پذیر است.[۱] و یا اگر یکی از طرفین معامله قصد […]

پایان نامه شرایط تأثیر اشتباه در فقه و حقوق

شرایط تأثیر اشتباه هر اشتباهی را نباید در زمره عیوب اراده آورد. اشتباه بعد از انعقاد عقد و پیش از آن نباید در عقد تأثیر داشته باشد ولی چون هر اشتباه عمده از مرحله تصور، تدبیر، رضا و تصمیم قید اراده محسوب می‌شود در آن اثر می‌کند. یعنی اگر چه اشتباه در مرحله تصور و […]

دانلود پایان نامه در مورد  توافق اراده (ایجاب و قبول) -شرط نکاح (ازدواج)

«همان طور که می‌دانیم، عقد، عمل حقوقی دو طرفی است که با قصد انشای طرفین و ابراز قصد به وجود می‌آید. این ماهیت حقوقی، زمانی به طور صحیح واقع می‌شود که اراده و انشای دو طرف آن هماهنگ و موافق باشد. بنابراین، آنچه طرفین عقد، انشای آن را قصد می‌کنند باید امر واحدی باشد، زیرا […]

سکوت و رضا -شرط نکاح (ازدواج)

مواردی که سکوت نشانه رضا است «با این که سکوت وسیله متعارف بیان اراده نیست، گاه در اوضاع و احوالی قرار می‌گیرد که آشکارا دلالت بر رضای شخص می‌کند. وجود این موارد استثنایی را همه پذیرفته‌اند، جز اینکه بعضی تمیز آن را به عرف واگذارده‌اند و بعضی دیگر خواسته‌اند معیاری برای تشخیص این گونه سکوت‌ها […]

راهنمای پایان نامه درباره : اراده ظاهری یا اراده باطنی -تراضی در نکاح (ازدواج)

موارد کاربرد اراده ظاهری یا اراده باطنی وقتی شخصی عقدی می‌بندد، قبل از ایجاب و قبول در ضمیر او مراحلی از نظر تکوین رضا و تکامل آن و ابراز آن در خارج می‌گذرد، ممکن است فقط، با همان مشخصاتی که در ضمیر او تکون یافته است بروز نماید و نیز ممکن است به همان نحو […]

پایان نامه با عنوان تحلیل روانی اراده -تراضی در نکاح (ازدواج)

در نوشته های حقوقی کمتر به تحلیل روانی اراده پرداخته شده است همه از آثار اراده سخن می‌گویند و گویی بحث درباره چگونگی شدن آن را بیهوده می پندارند ولی، باید دانست که حقوق نمی‌تواند به چگونگی و سیر اراده و دلایل و هدف آن بی‌اعتنا بماند زیرا قانون پذیرفته است که رضای شخص می‌تواند […]

پایان نامه نکاح دائم و نکاح منقطع

نکاح منقطع از بسیاری جهات مانند نکاح دائم است و شرایط و موانع نکاح منقطع همان است که در نکاح دائم آمده به جز مواردی که در ذیل به آن اشاره خواهد شد. همچنین آثار نکاح منقطع مانند نکاح دائم است به جز نفقه و ارث و از نظر اولاد تقاوتی بین نکاح دائم و […]

راهنمای پایان نامه – سن ازدواج -رشد

     انسان در جهات گوناگون قابلیت رشد دارد و هرقدر بتواند رشد خود را از نظر کمی و عددی و کیفی افزایش دهد به مقام واقعی که برای آن خلق شده یعنی مقام خلیفه اللهی نزدیک می­شود. در گذشته اشاره شد که یکی از تفاوت­های اساسی انسان و حیوان از نظر رشد همین اکتسابی بودن […]

پایان نامه در مورد  سن ازدواج :غیر رشید (سفه) و رشد

فرق بین رشد با عدم رشد در موارد مشابه الف) تفاوت رشد با تمییز از جمله چیزهائی که باید به آن توجه داشت تفاوت میان رشد با تمییز است زیرا ممکن است نزدیک بودن مفهوم و معنای لغوی این دو واژه، سبب اشتباه و خلط میان این دو گردد. در اصطلاحات فقهی و اسلامی ما […]

پایان نامه فرمت ورد : سن ازدواج :غیر رشید (سفیه)

     ۱) تعریف سفیه: با مطالعه اجمالی در فقه امامیه و حقوق ایران در می­یابیم که حقوق ایران در این­باره از فقه امامیه تقلید نموده است و تعاریف فقهاء را برگزیده است قانون­گذار ما در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی به تعریف غیر رشید یا سفیه می ­پردازد: “غیر رشید کسی است که تصرفات او در […]

موالات در عقد نکاح (ازدواج)

با مراجه به آثار فقها و حقوقدانان، اینگونه استنباط می شود که، نظر مشهور، لزوم جریان موالات در انعقاد عقود می باشد . طرفداران این نظر، برای این ادعای خود به دلایلی استناد نموده اند که مهمترین این دلایل، دو مورد می باشد که در ذیل به بیان آن خواهیم پرداخت . ۴-۲-۱-۱– عدم صدق […]

پایان نامه در مورد  موالات در عقد نکاح (ازدواج)

این دلیل مخالفین را، آیت الله مکارم شیرازی در کتاب النکاح خود آورده اند، بدون آنکه ذکری از نام مخالفین بنمایند . ایشان در کتاب خود آورده اند که : « تنها دلیلی که مخالفین اقامه کرده اند، همان روایت معروف « سهل ساعدی » است که در کتب عامه و خاصه آمده است ولی […]

پایان نامه موالات در عقد نکاح (ازدواج)

عوامل ایجاد فاصله میان ایجاب و قبول همانطور که در مطالب فوق نیز اشاره شد، معنای موالات آن است که، میان ایجاب و قبول فاصله ای وجود نداشته باشد و زمانی که ایجاب مطرح می شود، به دنبال آن قبولی نیز آورده شود . با این وجود، یکسری از عوامل وجود دارند که موجب فاصله […]

پایان نامه دانشگاهی : معاطات -نکاح معاطاتی

۳-۲-۱-۲-  بررسی دیدگاه طرفداران عدم جواز نکاح معاطاتی در مقابل گروهی که حامی صحت نکاح معاطاتی می باشند، افرادی قرار دارند که، بر این عقیده می باشند که  برای صحت نکاح حتماً باید صیغه جاری گردد، در غیر این صورت نکاح باطل خواهد بود .پیروان لزوم اجرای صیغه در عقد نکاح، برای اثبات ادعای خویش […]

پایان نامه معاطات -نکاح معاطاتی

   پیروان نکاح معاطاتی ،برای اثبات صحت آن، علاوه بر آیات ، به برخی از روایات نیز استناد نموده اند ، که در ذیل به چند مورد از آن اشاره می گردد : روایت اول : در خصوص ،روایت نوح بن شعیب می باشد؛ در این روایت از امام صادق (ع) نقل شده که حضرت […]

پایان نامه معاطات -نکاح معاطاتی

 ۳-۲-۱-۱-  ادله اثبات طرفداران صحت نکاح معاطاتی با نگاهی به آثار فقهای اسلامی، می توان دریافت که اکثر فقها قائل به عدم جریان معاطات در عقد نکاح می باشند، با این وجود بعضی از فقها بنا به دلایلی، از جمله سخن صاحب جواهر  در مورد صحت نکاح به الفاظ غیر مخصوص که به فیض کاشانی […]

معاطات -نکاح معاطاتی

۳-۲-۱-۲-۳- اجماع و سیره مسلمین : بنا به نظر جمعی از فقهای اسلامی، مهمترین و قابل اعتمادترین دلیل بر بی اعتباری نکاح معاطاتی و لزوم لفظی بودن صیغه عقد نکاح، اجماع فقها و سیره مسلمین می باشد ، که در این اینجا به بعضی از این اقوال اشاره می گردد : مولی احمد نراقی، در […]

پایان نامه تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح

  سئوالی که در اینجا  مطرح می شود و ما در صدد پاسخ دهی به آن می باشیم این است که آیا در عقد نکاح، ایجاب همیشه باید مقدم بر قبول باشد، یا اینکه تقدم قبول بر ایجاب نیز جایز می باشد؟ به طور کلی، در پاسخ به سوال فوق می توان گفت که، سه […]

خرید اینترنتی فایل پایان نامه کنایه بودن، عقد غیر عربی

    طرفداران عربیت در صیغه عقود معتقد هستند که، صراحت فقط مختص الفاظ عربی است، و الفاظ غیر عربی ، کنایه هستند و دارای صراحت کافی نیستند .آیت الله مکارم شیرازی در نقد این دلیل، در کتاب نکاح خود آورده اند که : « اینکه گفته شده است که غیر عربی کنایه است، آیا منظورشان […]

فروش پایان نامه : عربیت در صیغه عقد نکاح -انصراف اطلاقات باب نکاح

  سوالی که در این مبحث قابل طرح می باشد، و ما در صدد پاسخگویی به آن می باشیم این است که : آیا عربی بودن صیغه عقود، مخصوصاً عقد نکاح، شرط صحت آن برای انعقاد می باشد ؟ یا اهل هر زبانی می توانند عقد را به زبان خودشان منعقد نمایند؟ مثلاً فارسی زبانها […]

خرید پایان نامه : کیفیت  بیان  الفاظ در عقد نکاح

  فقهای امامیه راجع به مشخص کردن الفاظ عقود، اختلاف زیادی با هم دارند؛ گروهی آن را منحصر در یک لفظ و برخی منحصر در دو لفظ و برخی منحصر در الفاظ متعددی می دانند . گروهی دیگر تنها الفاظی را که از مواد اسامی عقود، ناشی شده باشد، معتبر می دانند . گروهی دیگر […]

پایان نامه در مورد  عدم اجبار برای قصد انشاء -قصد انشاء در عقد نکاح (ازدواج)

عدم اجبار برای تحقق  قصد انشاء، قاصد باید  قبلاً سود و زیان کاری را که  می خواهد قصد کند بسنجد؛ وجود حالت اجبار، مانع از سنجش منافع و مضار می شود و بالنتیجه مانع تحقق قصد می شود، بنا براین، نبودن اجبار، شرط تحقق قصد انشاء است . ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۹۲ : ۹۰ […]

خرید اینترنتی فایل تحقیق : قصد انشاء در عقد نکاح (ازدواج) – قصد انشاء باطنی و قصد انشاء ظاهری

قصد انشاء باطنی و قصد انشاء ظاهری مقصود از « قصد انشاء باطنی » انشایی است که مقرون به کاشف نشده است ، یعنی لفظ، یا فعل یا نوشته یا سکوت آمیخته به قرائن کافی ، دلالت بر آن نکرده است، و صرفا در خاطر قصد کننده خطور نموده است. ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۹۲ […]

پایان نامه درباره قصد انشاء در عقد نکاح (ازدواج)

قانون مدنی ایران، هیچگونه تعریفی از « قصد انشاء » ارائه نداده است، بلکه فقط به آثار آن اشاره کرده است، در نتیجه  برای درک بهتر این واژه باید به کتب فقهی و حقوقی رجوع نمود. در فرهنگ فارسی معین، در ذیل واژه « قصد » و « انشاء » آمده است که : « […]

دانلود پایان نامه عیوب زن: عنن :فسخ عقد نکاح (ازدواج) فقه امامیه

۳-۲-۱-عنن از منظر مذاهب خمسه مؤلف کتاب صاحب جواهر معتقدند که «عنن موجب خیار فسخ می‌شود چه قبل از عقد باشد و چه بعد از آن و این موضوع مفهوماً و منطوقاً از نصوص فهمیده می‌شود و خلافی در این مورد وجود ندارد حتی در این مورد بین علما اجماع وجود دارد، اما این شرط […]

منابع پایان نامه و مقاله درباره : عیوب زن: فسخ عقد نکاح (ازدواج) فقه امامیه

۴-۴-محدود و محصور  بودن عیوب فسخ نکاح بعد از برشمردن عیوب فسخ نکاح نزد فقها و بیان اختلاف‌ میان آنها در این زمینه،سؤال مطرح این است که آیا این عیوب محدود و محصور هستند یا آنچه در نصوص آمده، قابل تعمیم است؟ مذاهب امامیه و اهل سنت با برشمردن این عیوب،آنها را محصور و محدود […]

پایان نامه عیوب زن: فسخ عقد نکاح (ازدواج) فقه امامیه

۳-۳-۲- بیماری جذام و برص جٌذام ، نوعی بیماری است که اعضاء خشک و گوشت بدن بیمار در اثرآن  می ریزد. این عیب موجب خیار فسخ برای مرد بوده و مستند به روایات واصله می باشد.برص ، نوعی بیماری است که موجب غلبه سفیدی بر سیاهی در قسمتی از بدن می گردد. این تعریف در […]

پایان نامه با موضوع عیوب زن: فسخ عقد نکاح (ازدواج) فقه امامیه

۳-۳-۳- بررسی افضا، عمی(نابینایی)،عرج(زمین گیری) از منظر مذاهب خمسه صاحب جواهر در تعریف افضاء فرموده‌اند: «الافضاء فهو تصیر المسکین واحداً.» عموماً فقها در تعریف افضاء آن را یکی شدن مخرج بول و حیض می‌دانند. این عیب به اجماع فقها جزء عیوب مختص زن محسوب می‌شود که حق خیار فسخ نکاح را به مرد می‌دهد و […]

متن کامل پایان نامه : عیوب زن: فسخ عقد نکاح (ازدواج) فقه امامیه

قرن (به فتح قاف و سکون یا فتح راء) ، از نظر فقهی در اینکه عیب مزبور موجب خیار است اختلافی نیست؛ النهایه در معنای آن اختلاف کرده اند که ناشی از اختلاف تعاریف ارباب لغت است. بعضی آن را استخوانی می دانند که در فرج زنان می روید، و مانع از مقاربت می گردد؛ […]

مقاله (پایان نامه) عیوب مرد : فسخ عقد نکاح (ازدواج)

ازنظرفقها امامیه،عیوب مردکه موجب حق فسخ  برای زن میشود به ترتیب  ذیل می باشد: «  وهِی َ فی الّرجُل خمسَهٌ : الجُنونُ والخِصاءُ والْجبُّ والعننُ والجُذامُ علی قوٍل. عیبهای  مرد که مجوز  فسخ نکاح ازسوی زن است، پنج امر است : دیوانگی، آلت  بریدگی ، عنن وبیماریی  که قوه شهوت را کاهش می دهد ومانع […]

پایان نامه در مورد  عیوب زن: فسخ عقد نکاح (ازدواج)

    ۳-۵-۲-زمان اعتبار عیوب موجود در زن در مورد عیوب زن سه حالت قابل تصور است: الف-وجود عیوب قبل از عقد؛ب-حادث شده آن بعد از عقد و قبل از وطی؛ ج-حادث شدن آن بعد از عقد و وطی.که رأی مشهور فقهای امامیه بر بقای حق فسخ برای مرد در حالت اول نظر دارد[۳۷] . […]

دانلود پایان نامه جنون : فسخ عقد نکاح (ازدواج)

مؤلف کتاب شرح لمعه در مورد جنون اعتقاد دارند که «در جنونی که سبب فسخ عقد می‌شود فرقی نیست. بین جنونی که مطبق باشد و جنون غیرمطبق وهمچنین فرقی نیست بین جنون حاصل پیش از عقد و یا جنونی که بعد از عقد حاصل شود. همچنین تفاوتی نمی‌باشد و در جواز فسخ بین آنکه مجنون […]

پایان نامه در مورد  خیار تدلیس

برطبق  ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی « هرگاه دریکی  ازطرفین صفت خاصی  شرط شده  وبعد از عقدمعلوم شودکه طرف  مذکورفاقد وصف مقصود بوه برای طرف مقابل حق فسخ  خواهد بود  خواه وصف مذکوردرعقد  تصریح شده یا عقد  متبایناً بر آن واقع  شده باشد »[۹] «از این جهت فرقی بین نکاح دائم  ونکاح  منقطع موجود نیست ودرهرموردی  […]

منابع پایان نامه در مورد طلاق و فسخ نکاح (ازدواج) – عیوب مختص زن

عیوب مختص زن مادّه ۱۱۲۳ قانون مدنی:«عیوب ذیل در زن موجب حقّ فسخ برای مرد خواهد بود: ۱-قرن. ۲-جذام. ۳-برص. ۴-افضاء. ۵-زمین گیری. ۶-نابینائی از هردوچشم.» ۲-۳-۱-قرن قرن (به فتح قاف و سکون یا فتح راء) ، از نظر فقهی در اینکه عیب مزبور موجب خیار است اختلافی نیست؛ النهایه در معنای آن اختلاف کرده […]

خرید اینترنتی فایل پایان نامه طلاق به علت عسرو حرج

مادّه ۱۱۳۰ قانون مدنی بیان میدارد که :«در موارد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای ظلاق نماید: در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیّت موجب عسرو حرج است، می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید. و در صورت میسّر نشدن به اذن […]

خرید پایان نامه طلاق و فسخ نکاح (ازدواج) – جنون – عیوب موجب فسخ

۲-۱-۱-۳- اقسام جنون مجنون را به اعتبار استمرار جنون وعدم استمرار آن به مجنون دائمی یا انطباقی و مجنون ادواری تقسیم کرده اند و مجنون دائمی دارای جنون مستمر و مداوم است در صورتی که مجنون ادواری حالات متفاوت دارد و گاهی در حال جنون و گاهی در حال افاقه به سر می برد.   […]

طلاق و فسخ نکاح (ازدواج) – عیوب مختص مرد

عیوب مختص مرد برخی از عیوبی که موجب فسخ نکاح می شوند مختص مردان می باشند از همین رو ما در این مبحث قصد داریم به عیوب مختص مردان پرداخته و این عیوب را مورد واکاوی فقهی و حقوقی قرار دهیم . در همین باب  قانونگذار در مادّه ۱۱۲۲ قانون مدنی اینگونه اشعار می دارد […]

آرشیو پایان نامه – طلاق و فسخ نکاح (ازدواج) – عیوب موجب فسخ

عیوب موجب فسخ دو قسم است: عیوب مختص عیوب مشترک عیوب مشترک  بدین معناست که چناچه در هریک از زوجین یافت گردد موجب پیدایش خیار برای طرف مقابل است. اگرچه جنون زن و مرد از نظر احکام مترتّبه برهریک متفاوت است، ولی جنون تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین  می باشد؛ که در سطور آتیه […]

پایان نامه کامل : پایان نامه در مورد  طلاق و نکاح (ازدواج)

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در […]

پایان نامه با موضوع طلاق و نکاح (ازدواج) – عده

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در […]

منابع پایان نامه و مقاله در مورد فسخ نکاح

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در […]

پایان نامه با عنوان طلاق و نکاح (ازدواج)

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در […]

پایان نامه در مورد  شروط ضمن عقد نکاح (ازدواج)

شرط عدم معاشرت  و همخوابگی با زن قبلی: بر اساس اینکه تعدد زوجات و جواز آن از احکام صریح قرآن کریم است . و می‌توان آن را به عنوان قاعده آمره تلقی کرد، به این نتیجه دست می‌یابیم که هر گونه شرطی مغایر با آن از باب التزام به آنچه مخالف کتاب و سنت است، […]

پایان نامه کامل : شروط ضمن عقد نکاح

شرط طلاق: برخلاف مطلب پیشین، اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که ازدواج با شرط  طلاق صورت گیرد، چه حکمی دارد؟ روشن است که این شرط با ذات نکاح در تضاد است و معقول نیست  عقدی که موجب اجتماع می‌شود، سبب افتراق آفرید. پس بطلان این شرط روشن است و جای بحث ندارد. لکن […]

پایان نامه ها درباره فرسودگی شغلی

  فرسودگی شغلی، آن نوع از فرسودگی است که با فشارهای روانی یا استرس های مربوط به شغل و محیط کار توأم شده است. به عبارت دیگر فرسودگی شغلی پاسخی تأخیری به عوامل استرس زای مزمن هیجانی و بین فردی در حیطه مشاغل است. بر اساس نظر مالازک فرسودگی شغلی سندرمی است که در پاسخ […]

نگارش پایان نامه درباره : بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

دولت به معنای قوه مجریه یا ریاست جمهور و هیأت وزیران در مضیق ترین مفهوم، دولت به معنای قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور و هیأت وزیران به کار میرود. دولت به مفهوم قوه مجریه چند بخش دارد، یکی ریاست جمهور که در عالی ترین جایگاه          قوه مجریه قرار دارد که تعیین آن بسته به […]

نگارش پایان نامه با موضوع قراردادهای پیمانکاری خصوصی

فصل اول- کلیات و مفاهیم در این فصل به صورت کلی مؤسسات و نهادهای دولتی تعریف نموده، در ادامه به بررسی قراردادهای دو لتی و انواع آن می پردازیم. ۱-۱- مفهوم دولت دولت به مفهوم نهاد نهادها، گسترده ترین کلیتی است که هم میدانگاه حقوق اساسی و هم موضوع بررسی آن است. دولت جامعه سیاسی […]

پایان نامه با موضوع قراردادهای پیمانکاری خصوصی

فصل اول- کلیات و مفاهیم در این فصل به صورت کلی مؤسسات و نهادهای دولتی تعریف نموده، در ادامه به بررسی قراردادهای دو لتی و انواع آن می پردازیم. ۱-۱- مفهوم دولت دولت به مفهوم نهاد نهادها، گسترده ترین کلیتی است که هم میدانگاه حقوق اساسی و هم موضوع بررسی آن است. دولت جامعه سیاسی […]

دانلود پایان نامه بررسی مبانی و آثارحاکمیت اراده

توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها از جمله اموری که می تواند پشتوانه ای برای «اصل آزادی اراده در انجام و انعقاد قراردادها» باشد اثبات توقیفی نبودن عقود و ابطال حصری بودن آنهاست؛ زیرا فقها درباره این مسئله نظر یکسانی ندارند؛ برخی از آنها عقدهای صحیح را منحصر به عقود شناخته شده در فقه؛ […]

پایان نامه بررسی حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق

گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده کلیات اصل حاکمیت اراده معمولاً مترادف اصل آزادی قرارداد استعمال شده است به اعتقاد بعضی حقوق دانان حاکمیت اراده به عنوان یک اصل دو فقه اسلامی که اساس اقتباس مقررات حقوقی ایران است با عنایت معروف ” العقود تابعه للقصود [۱]” شناخته شده است و حاکمیت اراده به عنوان یک اصل […]

نگارش پایان نامه در مورد بررسی حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق

گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده کلیات اصل حاکمیت اراده معمولاً مترادف اصل آزادی قرارداد استعمال شده است به اعتقاد بعضی حقوق دانان حاکمیت اراده به عنوان یک اصل دو فقه اسلامی که اساس اقتباس مقررات حقوقی ایران است با عنایت معروف ” العقود تابعه للقصود [۱]” شناخته شده است و حاکمیت اراده به عنوان یک اصل […]

پایان نامه حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران

ب: اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی در حقوق عمومی،عامل اجبار و عمل اقتدارگرایانه،نقشی مهم را ایفاء می‏کند و انسان در میان مجموعه‏ای از قواعد آمره (jus cogens) احاطه شده است و در برابر سازمان‏ها،تشکیلات‏ و نهادها ناگزیر از تسلیم و رضایت است، اعمال قوای عمومی،دولت،پلیس،قضات و مدیران‏ تجلی بخش حقوق عمومی است. اما در حقوق […]

راهنمای پایان نامه در مورد تعیین تکلیف ساختمان های فاقد سند رسمی

گفتارسوم – حکومت قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی پس از انقضای مهلت اجرای مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت در سال ۱۳۸۳ مجدداً حجم انبوهی از املاک که به صورت قولنامه ای معامله شده بود روانه محاکم قضایی گردید تا اینکه در دی ماه سال ۱۳۹۰ «قانون ۱۸ ماده ای تعیین تکلیف املاک […]

پایان نامه با موضوع تعیین تکلیف ساختمان های فاقد سند رسمی

گفتارسوم – حکومت قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی پس از انقضای مهلت اجرای مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت در سال ۱۳۸۳ مجدداً حجم انبوهی از املاک که به صورت قولنامه ای معامله شده بود روانه محاکم قضایی گردید تا اینکه در دی ماه سال ۱۳۹۰ «قانون ۱۸ ماده ای تعیین تکلیف املاک […]

اعمال تصدی : پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال در مورد اعمال تصدی

                                         پایان نامه ها با موضوع “اعمال تصدی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره اعمال تصدی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

کارائی کارکنان : پایان نامه ، پروژه ، سمینار با موضوع کارائی کارکنان

                                         پایان نامه ها با موضوع “کارائی کارکنان ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره کارائی کارکنان درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

دانلود پروپوزال، پایان نامه، سمینار درباره قیمت تمام شده

                                         پایان نامه ها با موضوع “قیمت تمام شده ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره قیمت تمام شده درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال […]

صورت های مالی : پروپوزال، پایان نامه، سمینار با موضوع صورت های مالی

                                         پایان نامه ها با موضوع “صورت های مالی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره صورت های مالی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال […]

کاهنده های سرعت : پایان نامه ، پروژه ، سمینار کاهنده های سرعت

                                         پایان نامه ها با موضوع “کاهنده های سرعت ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره کاهنده های سرعت درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال […]

تجزیه پذیری : دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار با موضوع تجزیه پذیری

                                         پایان نامه ها با موضوع “تجزیه پذیری ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره تجزیه پذیری درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

حافظه شرح حال : پایان نامه ، پروژه ، سمینار حافظه شرح حال

                                         پایان نامه ها با موضوع “حافظه شرح حال ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره حافظه شرح حال درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال […]

پروپوزال، پایان نامه، سمینار حمایت اجتماعی

                                         پایان نامه ها با موضوع “حمایت اجتماعی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره حمایت اجتماعی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

زنده مانی : دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار با موضوع زنده مانی

                                         پایان نامه ها با موضوع “زنده مانی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره زنده مانی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

ادغام شرکت‌ها : پروپوزال، پایان نامه، سمینار درباره ادغام شرکت‌ها

                                         پایان نامه ها با موضوع “ادغام شرکت ها ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره ادغام شرکت ها درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال […]

ویژگی های شخصیتی کارکنان : پایان نامه ، سمینار، پروپوزال ویژگی های شخصیتی کارکنان

                                         پایان نامه ها با موضوع “ویژگی های شخصیتی کارکنان ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره ویژگی های شخصیتی کارکنان درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  […]

هیأت مدیره : پایان نامه ، پروژه ، سمینار با موضوع هیأت مدیره

                                         پایان نامه ها با موضوع “هیأت مدیره ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره هیأت مدیره درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

شرکت ملی : دانلود پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال درباره شرکت ملی

                                         پایان نامه ها با موضوع “شرکت ملی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره شرکت ملی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

مذاکرات مجلس : دانلود پروپوزال،پروژه ، پایان نامه، گزارش سمینار مذاکرات مجلس

                                         پایان نامه ها با موضوع “مذاکرات مجلس ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره مذاکرات مجلس درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال دین شناسی

                                         پایان نامه ها با موضوع “دین شناسی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره دین شناسی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

مشارکت عمومی : پایان نامه ، پروژه ، سمینار درباره مشارکت عمومی

                                         پایان نامه ها با موضوع “مشارکت عمومی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره مشارکت عمومی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

تغییرات شاخص بازار سهام : پایان نامه ، پروژه ، سمینار در مورد تغییرات شاخص …

                                         پایان نامه ها با موضوع “تغییرات شاخص بازار سهام ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره تغییرات شاخص بازار سهام درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  […]

فروش فلسفه : دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار با موضوع فروش فلسفه

                                         پایان نامه ها با موضوع “فروش فلسفه ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره فروش فلسفه درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

نظام راهبری : پروپوزال، پایان نامه، سمینار نظام راهبری

                                         پایان نامه ها با موضوع “نظام راهبری ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره نظام راهبری درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

جریان های نقدی شرکت ها : پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال …

                                         پایان نامه ها با موضوع “جریان های نقدی شرکت ها ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره جریان های نقدی شرکت ها درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان […]

حافظه کاری : پایان نامه ، پروژه ، سمینار حافظه کاری

                                         پایان نامه ها با موضوع “حافظه کاری ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره حافظه کاری درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

لوازم خانگی : دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار با موضوع لوازم …

                                         پایان نامه ها با موضوع “لوازم خانگی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره لوازم خانگی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

فسخ بیع اقساطی : دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار با موضوع فسخ …

                                         پایان نامه ها با موضوع “فسخ بیع اقساطی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره فسخ بیع اقساطی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال […]

بازنشستگی : دانلود پایان نامه درباره بازنشستگی

                                         پایان نامه ها با موضوع “بازنشستگی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره بازنشستگی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش سمینار ، […]

چند کالایی : دانلود پایان نامه درباره چند کالایی

                                         پایان نامه ها با موضوع “چند کالایی ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره چند کالایی درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]

عضو بورس : پایان نامه ، پروژه ، سمینار با موضوع عضو بورس

                                         پایان نامه ها با موضوع “عضو بورس ”   در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره عضو بورس درج شده اند.  شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها  در پروپوزال ، گزارش […]