مهندسی فناوری اطلاعات

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات: بهینه سازی خرید دارو با بهره گرفتن از داده­ کاوی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش­های الکترونیکی

پایان ‌نامه كارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک)

عنوان پایان نامه:

بهینه سازی خرید دارو با بهره گرفتن از داده­ کاوی

استاد راهنما:

دکتر رضا بوستانی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1- مقدمه………………………. 2

1-1- فناوری اطلاعات در بهداشت و درمان………………………. 2

1-2- داروخانه های بیمارستانی………………………. 3

1-3- داده کاوی………………………. 3

1-3-1- داده کاوی چیست؟……………………… 3

1-3-2- تكنیک های مختلف داده كاوی………………………. 4

1-3-2-1-انواع تکنیک داده کاوی……………………… 5

1-4- بیان مسئله……………………… 6

1-5- اهداف تحقیق………………………. 8

1-6- سوالات وفرضیات تحقیق………………………. 9

1-6-1- سوالات………………………. 9

1-6-2- فرضیات تحقیق………………………. 9

1-7- فصول پایان نامه……………………… 9

فصل 2- پیشینه پژوهشی……………………….. 12

2-1- جمع بندی………………………. 24

فصل 3- مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری………………. 26

3-1- سیستم های اطلاعات بیمارستان………………………. 26

3-2- تعریف و مفهوم سیستم اطلاعات بیمارستانی……………… 28

3-2-1– اهداف سیستم اطلاعات بیمارستانی………………………. 29

3-2-2- اهمیت و ضرورت راه‌اندازی سیستم اطلاعات بیمارستانی……….. 30

3-2-3- مزایایی سیستم اطلاعات بیمارستانی………………………. 31

3-3- داده کاوی………………………. 32

3-4- مراحل داده کاوی………………………. 33

3-4-1- پیش پردازش داده ها…………………….. 35

3-4-2- پاکسازی داده ها…………………….. 35

3-4-3-یکپارچه سازی داده ها ……………………..36

3-4-4- تبدیل داده ها ……………………..36

3-4-5- تلخیص داده ها…………………….. 37

3-5- وظایف داده کاوی………………………. 37

3-5-1- دسته بندی………………………. 38

3-5-2- تخمین………………………. 39

3-5-3- پیش بینی………………………. 39

3-5-4- گروه بندی شباهت یا قوانین وابستگی…………….. 40

3-5-5- خوشه بندی………………………. 40

3-5-6- نمایه سازی………………………. 41

3-6- كاربرد های داده كاوی………………………. 41

3-7- رویکردهای مسائل داده کاوی در پزشکی………………………. 42

3-8- مدلها و الگوریتمهای داده کاوی………………………. 43

3-8-1- شبکه های عصبی مصنوعی………………………. 43

3-8-1-1-ساختار شبکه عصبی……………………….. 44

3-8-1-2-معماری شبکه عصبی……………………….. 45

3-8-1-3-آموزش شبکه های عصبی مصنوعی……………………….. 46

3-8-1-4-انواع یادگیری در شبکه های عصبی مصنوعی…………… 47

3-8-2- درخت های انتخاب………………………. 47

3-8-3- Bagging & Boosting………………………

3-8-3-1-Bagging……………………….

3-8-1-1-Boosting……………………….

3-8-1-1-الگوریتم های Boosting……………………….

3-8-4- Adaptive Boosting(Adaboost)……………………..

3-8-5- رگرسیون بردار پشتیبان……………………… 51

3-8-6- رگرسیون خطی………………………. 52

نرم افزارهای داده کاوی………………………. 54

3-10- فرایند خرید دارو…………………….. 55

3-11- جمع بندی………………………. 56

فصل 4- روش انجام پژوهش………………………… 58

4-1- مقدمه……………………… 58

4-2- الگوریتم پیشنهادی………………………. 59

4-3- پیش پردازش داده ها…………………….. 60

4-3-1- ساخت ماتریس داده ……………………..60

4-3-1-1-روش ماه های متوالی……………………….. 67

4-3-1-2-روش ماه های یکسان……………………….. 44

4-3-1-3-روش فصول متولی……………………….. 69

4-4- الگوریتمهای Prediction………………………

4-4-1- روش NN………………………

4-4-2-روش SVR………………………

4-4-3- روش LSSVR………………………

4-4-4- AdaBoost.R………………………

4-5- مجموعه داده…………………….. 70

4-5-1- پاکسازی داده…………………….. 72

4-6- معیارهای ارزیابی………………………. 72

4-7- جمع بندی………………………. 74

فصل 5- بحث و نتیجه‌گیری………………………. 76

5-1- مقایسه روش های مورد بررسی………………………. 76

5-1-1- ارزیابی الگوریتم با روش ماه های متوالی…………. 77

5-1-2- ارزیابی الگوریتم با روش ماه های یکسان……………… 83

5-2- جمع بندی………………………. 93

فصل 6- پیشنهادهاو فرصت‌های پژوهشی آینده……………………… 95

چکیده:

توسعی استفاده از فناوری اطلاعات در بهداشت و درمان علاوه بر مزایای فراوان باعث می شود تا حجم زیادی از داده­ های مرتبط، در دسترس قرار بگیرند. با به کارگیری داده کاوی بر روی داده های موجود می توان تصمیم گیری­ها و فرایند­های مدیریتی را بهبود بخشید. در این پایان نامه تلاش شده است ضمن بررسی الگوریتم­ های مختلف داده کاوی مدلی جهت پیش بینی مصرف دارو در داروخانه­ های بیمارستان­ها ارائه گردد. مجموعه داده در نظر گرفته شده مربوط به سیستم اطلاعات بیمارستان پاستور شهرستان بم می باشد که در مدت 5 سال در پایگاه داده سیستم اطلاعات این بیمارستان ذخیره شده است. برای پیش بینی مصرف دارو عملکرد مدل­های MLP، SVR، ADABOOST.R، BAGTREE، LR، LSSVR مورد بررسی قرار می گیرد. دقت پیش بینی بر اساس معیارها MSE ,RMSE ,MAE وR2 ارزیابی می گردد. طبق نتایج بدست آمده عملکرد مدل BAGTREE در روش های مختلف بهتر از سایر مدل ها بوده است.

فصل نخست: مقدمه

1-1- فناوری اطلاعات در بهداشت و درمان

در سال­های اخیر مراکز بهداشتی ودرمانی کشورمان به ویژه بیمارستانها درصدد مکانیزه کردن سیستم­های اطلاعاتی خود برآمده­اند. در ابتدا مقصود از چنین فعالیت­هایی کاهش هزینه­ های ناشی ازکاغذ بازی­ موجود در سیستم­های دستی و اداری بوده است، اما اکنون به مرحله ای رسیده­ایم که بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی اهمیتی روزافزون می­یابد و در این راستا بکار­گیری سیستم های اطلاعات بیمارستان­ها بسیار مرسوم شده است.

به کارگیری سیستم اطلاعات بیمارستان علاوه بر مزایای فراوان از جمله کاهش زمان پذیرش، زمان ترخیص، زمان اخذ جواب­ها، زمان مراجعه به اطلاعات قبلی پرونده، بالا بردن میزان دقت در درج اطلاعات و درخواست­ها كه در حالت دستی می تواند ناخوانا باشد، همچنین می تواند موجب تسریع ارتباطات بین بخشی و در نهایت بالابردن میزان رضایت بیمار، ارائه خدمات بهتر، دریافت آمار و گزارشات روزانه و زمانی گردد. در نهایت به کارگیری سیستم های اطلاعات بیمارستان، حجم زیادی از داده های مرتبط با درمان را در دسترس قرار می دهد [1]. با بهره گرفتن از تکنیک های داده کاوی می توان از داده ­های موجود در این سیستم­ها در جهت پشتیبانی از تصمیم و مدیریت و در نهایت پیشبرد اهداف اقتصادی و درمانی سود جست .[2] داده‌کاوی یکی از ده دانش در حال توسعه است و در سال‌های اخیر در دنیا گسترش فوق‌العاده سریعی داشته است. داده‌کاوی فرایند کشف الگوها و روابط موجود بین داده ها در پایگاه داده های بزرگ است که با برخورداری از دامنه وسیع زیر زمینه‌های تخصصی با توصیف، تشریح، پیش‌بینی و کنترل پدیده‌های گوناگون پیرامون، امروزه کاربرد بسیار وسیع در حوزه‌های مختلفی ازجمله پزشکی و تجارت دارد [3].

2-1- داروخانه های بیمارستانی

افزایش هزینه‌های بیمارستانی در سال‌های اخیر و نیز اجرای طرح خودگردانی و اداره بیمارستان‌ها به وسیله‌ی درآمد اختصاصی آنها، بیمارستان‌ها را با مشکلات مالی جدی رو به رو ساخته است. داروخانه یکی از بخش­های مهم و درآمدزا در بیمارستان ها می باشد که می توان با بهبود خرید دارو و افزایش بهره وری آن، بنحوی به وضعیت اقتصادی بیمارستان ها کمک کرد. این حقیقت که مصرف دارو بر اساس شیوع بیمارها در فصول مختلف تغییر می کند و نیز در نظر گرفتن این نکته که برخی داروها برای درمان یک بیماری مکمل یکدیگرند، از جمله فاکتورهایی هستند که باید در خرید دارو درنظر گرفته شوند [4]. به عبارتی با توجه به بیماری­های بسیار متنوع، و تجویز داروهای مختلف برای آنها، میتوان بر اساس سابقه مصرف دارو، نیاز های دارویی در آینده را پیش بینی کرد در نتیجه، در صورت به کارگیری تکنیک­های داده کاوی بر روی اطلاعات موجود در سیستم اطلاعات بیماستان می توان خرید دارو را بر اساس پیش بینی صورت گرفته توسط داده کاوی بهینه کرد.

لذا بر آن شدیم تا با انجام این مطالعه به پیش بینی مصرف دارو، با بهره گرفتن از تکنیکهای داده کاوی، در داروخانه یک بیمارستان بزرگ به منظور افزایش بهره وری مالی آن بپردازیم.

3-1- داده کاوی

1-3-1- داده کاوی چیست؟

داده کاوی به بررسی و تجزیه و تحلیل مقادیر عظیمی از داده ها به منظور کشف الگوها و قوانین معنی دار اطلاق میشود.[5] کشف دانش و داده کاوی امروزه یک حوزه جدید میان رشته ای و در حال رشد است که حوزه های مختلفی همچون پایگاه داده، آمار، یادگیری ماشین و سایر زمینه های مرتبط را با هم تلفیق کرده تا اطلاعات و دانش ارزشمند نهفته در حجم بزرگی از داده ها را استخراج نماید و استفاده از آن در دو دهه اخیر تقریبا در جهان در همه سازمانها که با حجم عظیمی از داده در پایگاه داده خود مواجه هستند، رواج یافته است [6]. شناسایی مشکالت کاوش و یا برآورد وابستگی­ها از داده ها یا کلاً کاوش داده های جدید تنها قسمتی ازشیوه ­های تجربی مورد استفاده دانشمندان، مهندسین و دیگر کسانی است که روش­های استانداردی را برای کسب نتایج داده ها به کار می برند. درتطبیق روش­های تجربی معمول با مسائل داده کاوی می­توان به مراحل بیان مسأله و فرموله کردن فرضیه، جمع آوری داده ­ها، پیش پردازش داده ­ها شامل آشکارسازی و حذف داده ­های غیر عادی و مقیاس بندی،رمزگذاری و انتخاب، برآورد و ارزیابی مدل و در نهایت تفسیر مدل ورسیدن به نتایج اشاره نمود [7].

2-3-1- تکنیک های مختلف داده کاوی

تكنیك­های مختلف داده كاوی را می­توان بر اساس نوع عملیاتی كه انجام می­ دهند به دو دسته « پیش بینی كننده » و « تشریح كننده » تقسیم كرد. تكنیك­های پیش بینی كننده با ساخت مدلی برای پایگاه داده، وظیفه پیش بینی موارد ناشناخته را بر عهده دارند. در حالی كه تكنیك­های تشریح كننده ، الگوهایی قابل فهم از داده ها را برای انسان كشف می كنند [8].در بین این الگوریتم­ها و مدل­ها، بهترین وجود ندارد و با توجه به داده ­ها و کارایی مورد نظر باید مدل انتخاب گردد.

1-2-3-1- انواع تکنیک داده کاوی

قواعد انجمنی [1]: قوانین انجمنی در دسته تکنیک های تشریح کننده قرار می گیرد و به پیدا كردن وابستگی­ها و همبستگی­های موجود در بین داده ها، یافتن الگوهایی كه غالبا در بین داده ­ها وجود دارند و همچنین پیدا كردن یک سری ساختار سببی در بین آیتم­ها و اشیای موجود در پایگاه داده ­های تعاملی و رابطه­ای اشاره كرد.

پیش بینی :[2] دراین روش هدف، پیش بینی یک متغیر پیوسته می باشد. مانند پیش بینی نرخ ارز یا هزینه های درمانی. اینجا ﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ ﻣﻤﻜـﻦ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨی ﻣی ﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ پیش­ بینی ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻳی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧـﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻱ ﺑﺮﺧی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﻣی ﺷﻮﻧﺪ. ﺳـﭙﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺧـی ﺭﻭﺵ ﻫـﺎﻱ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺼﺒی ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﮊﻧﺘﻴﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﻴش بینی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣی ﺷﻮﺩ.

رده بندی یا طبقه بندی[3] : فرایندی برای پیدا کردن مدلی است که رده های موجود در داده‌ها را تعریف می نماید و متمایز می کند، با این هدف که بتوان از این مدل برای پیش بینی رده رکوردهایی که برچسب رده آنها (متغیر هدف) ناشناخته می باشد، استفاده نمود. در رده بندی بر خلاف پیش بینی، هدف پیش بینی مقدار یک متغیر گسسته است. روش های مورد استفاده در پیش بینی و رده بندی عموما یکسان هستند. و در دسته تکنیک های پیش بینی کننده قرار می گیرند.

خوشه بندی[4] : گروه بندی مجموعه ای از اعضاء، رکوردها یا اشیاء به نحوی که اعضای موجود در یک خوشه بیشترین شباهت را به یکدیگر و کمترین شباهت را به اعضای خوشه های دیگر داشته باشند.

در این پایان نامه جهت پیش بینی مصرف دارو از تکنیک های پیش بینی استفاده می شود و با بررسی الگوریتم­های مختلف این تکنیک تلاش می شود مدلی مناسب جهت پیش بینی مصرف دارو در داروخانه­های بیمارستان­های ایران معرفی گردد. همچنین از داده‌های واقعی بیمارستان پاستور شهر تاریخی بم که در پایگاه داده SQL SERVER سیستم اطلاعات بیمارستان با حجمی در حدود GB220 و در مدت 5 سال ذخیره شده­ اند جهت استفاده در مدل‌ها و تکینیک های داده‌کاوی استفاده خواهد شد.

1.Association

2.Prediction

3.Classification

Clustering 4.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 117

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.