مهندسی صنایع

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع: شناسایی رتبه‌بندی توانمند سازی صنعت توریسم

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتی ارومیه

پردیس دانشگاهی

گروه مهندسی صنایع

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش صنایع

عنوان:

شناسایی رتبه‌بندی توانمند سازی صنعت توریسم مطالعه موردی کلانشهر تبریز

استاد راهنما:

دکتر سهراب عبدا… زاده

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه………………………. 2

تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق……………………… 2

ضرورت انجام تحقیق:…………………….. 3

فرضیه ها…………………….. 4

هدف ها ……………………..4

کاربرد تحقیق……………………… 4

روش انجام تحقیق :…………………….. 5

فصل دوم: بیشینه صنعت گردگشری و تعاریف آن

2-1 تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی………………………. 7

2-1-1 تعریف گردشگر وگردشگری………………………. 7

2-1-2- فضای سبز……………………… 10

2-1-3- مفهوم واژه پارک و تفرجگاه در گردشگری…………… 11

2-1-4-تعریف پارک های مسافر……………………… 12

2-1-5- مسافر……………………… 13

2-1-6- ویژگی های پارک ها ……………………..13

2-1-7- نقش پارک ها…………………….. 14

2-1-8- خدمات گردشگری………………………. 14

2-2- پیشینه گردشگری………………………. 17

2-2-1- گردشگری در دین مبین اسلام……………………… 17

2-2-2- پیشینه تاریخی گردشگری………………………. 17

2-2-3- پیشینه گردشگری در ایران……………………… 21

2-2-3-1- سابقه مراکز و سازمان های گردشگری در ایران……………. 22

2-3- انواع گردشگری………………………. 23

2-3-1- گردشگری تاریخی………………………. 25

2-3-2- گردشگری فرهنگی………………………. 25

2-3-3–گردشگری مذهبی………………………. 25

2-3-4- گردشگری تفریح و تفرج……………………… 26

2-3-5 – گردشگری تجاری………………………. 26

2-3-6- گردشگری مناطق جنگی………………………. 26

2-3-7- گردشگری ورزشی………………………. 27

2-3-8 – گردشگری سلامت………………………. 27

2-3-9- گردشگری تحصیلی………………………. 27

2-3-10- گردشگری قومی و عشایری………………………. 27

2-3-11- گردشگری ماجراجویانه……………………… 28

2-3-12- گردشگری شهری………………………. 28

2-3-13- گردشگری روستایی………………………. 30

2-4- اکوتوریسم……………………… 31

2-5- گروه‌های گردشگری………………………. 32

2-6- توسعه پایدار گردشگری………………………. 33

2-7- منابع و جاذبه‌های گردشگری………………………. 36

2-8- اثرات گردشگری………………………. 37

2-8-1- اثرات اقتصادی، سیاسی……………………… 37

2-8-2- اثرات فرهنگی، اجتماعی گردشگری………………………. 39

2-8-3- اثرات زیست محیطی گردشگری………………………. 40

الف ـ اثرات مثبت………………………. 43

ب ـ اثرات منفی:…………………….. 43

2-9- مدیریت گردشگری………………………. 45

2-10- برنامه‌ریزی گردشگری………………………. 46

2-11- صنعت گردشگری و بازاریابی………………………. 49

فصل سوم: روش کار و مدلسازی پیشنهادی مدل کانو

1-4. پیشینه مدل……………………… 51

محدوده مورد مطالعه……………………… 52

مقدمه……………………… 52

3-1- وسعت و موقعیت مطلق و نسبی تبریز……………. 52

3-2- ویژگی های جمعیتی………………………. 55

3-3- جاذبه های گردشگری شهر تبریز……………………… 58

3-3-1- جاذبه‌های تاریخی تبریز……………………… 59

3-3-2- جاذبه های فرهنگی شهر تبریز……………………… 66

3-3-3- جاذبه های تفریحی شهر تبریز……………………… 70

3-4-4- جاذبه های مذهبی و زیارتگاهی شهر تبریز………. 72

3-5-خدمات گردشگری شهر تبریز……………………… 77

3-5-1- هتل ها…………………….. 77

3-5-2- مسافرخانه ها…………………….. 78

3-5-3- رستوران ها، غذاخوری ها و فست فودها………….. 80

3-5-6-شبکه های ارتباطی………………………. 81

3-5-6-1-شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه……………………… 81

3-5-6-2- سازمان پایانه های مسافربری (ترمینال) تبریز…………… 81

3-5-6-3-شبکه ارتباطی راه آهن……………………… 82

3-5-6-4-فرودگاه و ارتباط هوایی………………………. 82

3-5-6-5- مراکز اطلاع رسانی و گردشگری تبریز……………………… 82

3-5-6-6-تورهای تبریز گردی………………………. 82

3-6-دید کلی………………………. 83

3-7- انواع بررسیهای نمونه‌ای……………………… 84

3-8- انواع نمونه گیری تصادفی………………………. 85

3-9-انواع نمونه گیری………………………. 85

فصل چهارم: جمع آوری داده ها و تحلیل

4-1 -روش تحلیل و وزن دهی بر اساس مدل کانو………… 91

4-2- مدل تحلیلی کانو……………………… 92

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری………………………. 98

پیشنهادات………………………. 98

منابع و مآخذ……………………… 101

پیوست‌ها…………………….. 109

پیوست شماره 1……………………… 110

پیوست 2 نمونه هایی از اماکن تاریخی و گردشگری شهر تبریز…………. 112

چکیده:

صاحب نظران از اشکال مختلفی از گردشگری نام می برند. سرآمد انواع این گردشگری ها و پر مشتری ترین آنها گردشگری شهر ی است، بطوری که در بسیاری از کشورهای موفق در این صنعت، شهر پایه و اساس توسعه گردشگری است. ایجاد و توسعه فضاهای شهری مناسب، بازسازی فضاهای شهری و ایجاد خدمات گردشگری یکی از راهبردها و رویکردهای مهم توسعه گردشگری است.

شهر تبریز مانند تعداد زیادی از شهرهای قدیمی ایران دارای ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه در حوزه گردشگری است. شناخت ظرفیت ها و توانمندی های مناطق گردشگری، مدیریت و برنامه ریزی و از همه مهمتر ایجاد خدمات گردشگری مناسب برای گردشگران از گام های مهم و اساسی در توسعه گردشگری این شهر کهن می باشد. بنابراین پایان نامه حاضر در کوشش برای یافتن ابزارهای توانمندسازی این مقوله مهم و ضروری می باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

توسعه صنعت گردشگری از جمله اقداماتی است که هم در کشورهای پیشرفته و هم در برخی از کشورهای در حال توسعه برای تحقق توسعه پایدار و کاستن از فشارهای اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی انجام می شود. تحقیق حاضر نیز به توسعه خدمات این صنعت در بخش گردشگری شهری می پردازد. در این فصل مبانی نظری تحقیق از جمله تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی، و بیان اصلی تحقیق همراه با ضرورت تحقیق بیان خواهد شد.

تعریف مسئله و بیان اصلی تحقیق:

گردشگری در 50 سال اخیر به شکل یکی از مهمترین پدیده های انسانی معاصر در آمده است؛ پدیده ای که آثار شگرفی بر جوامع انسانی گذاشته و باعث رشد همه جانبه کشور های پیش رو در این صنعت شده است( کاظمی،1387).واژه توانمندسازی در فرهنگ وبستر ( کسب استقلال و خود مختاری ارادی یا قدرت قانون) عنوان گردیده است(فرهنگ لغت وبستر،2006). WTOتوانمندسازی را فرایندی دانسته که طی آن افراد برای غلبه بر موانع پیشرفت،فعالیت هایی انجام می دهد که باعث تسلط آن ها در تضمین سرنوشت خود می شود. در تعریفی دیگر توانمندسازی دسترسی به اطلاعات، آموزش، منابع، قدرت تصمیم گیری، خود مختاری و تسلط بر زندگی خود تعریف شده است(Ananymous,2005). لشلی (1999) با تاکید بر ابعاد توانمندسازی عملاً عوامل موثر بر توانمندسازی را شامل نگرش مدیریتی(احتیاط کاری مدیریت در واگذاری اختیارات)، ساختار وظیفه (درجه ای از استقلال عمل در انجام وظایف محوله)، فرهنگ سازمانی( درجه ای که فرهنگ سازمانی احساس توانمند سازی را تقویت می کند) و نوع تقویت کننده( انگیزه کاری مبتنی بر پاداش یا احساس مالکیت در بین افراد) می داند. او معتقد است که ترکیب های مختلف این عوامل، اشکال متفاوتی از توانمندسازی را به نمایش می گذارد. علاوه بر جایگاه اقتصادی ، نقش فرهنگی صنعت گردشگری در توسعه جهانی حائز اهمیت است. مهمترین پیام صنعت گردشگری، تعامل و تبادل فرهنگ ها و به عبارتی تحقق گفتگوی تمدن ها است. یافتن مشترکات اجتماعی و فرهنگی، آشنایی با نوع ساختار ها و روابط اجتماعی، آداب و رسوم اجتماعی و فرهنگی، قابلیت های علمی، مردم شناسی، شناخت خرده فرهنگ ها و … از جمله این گفتگوهای ماندگار است.

در این تحقیق کانو به عنوان تکنیک مناسب جهت ارزیابی و طبقه بندی توانمندسازی و ابزار های صنعت توریسم معرفی و در یک تحقیق میدانی مورد استفاده قرار می گیرد. این دسته بندی می تواند مبنای اتخاذ استراتژی ها و تصمیمات مناسب در راستای ارتقای صنعت گردشگری باشد.

ضرورت انجام تحقیق:

استفاده از تجارب شخصی برای دستیابی به یک نتیجه مطلوب به تنهایی در پژوهش کافی نیست. اتخاذ تصمیمات صحیح و بهتر به منظور روایی بیشتر فرض ها، ضرورت بهره گیری از نتایج تجربه و تحقیقات دیگران، پژوهش را بیش از پیش بر معیار های علمی و عملی استوار می سازد و گرایش ها و معیار ها و … شخصی و ذهنی را تا حدی کاهش می دهد. در حوزه گردشگری تحقیق و پژوهشی مشابه و یا تحت عنوان ( توانمند سازی ابزار های صنعت توریسم بر اساس مدل کانو) صورت نگرفته است ولی ایزدی و همکارانش (1387) در تحقیقی تحت عنوان ( بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان با توجه به معیار نتایج مدل EFQM مطالعه موردی دانشگاه مازندران) به این نتیجه رسیده اند که تنها حدود 40% افراد نمونه رضایت خود را از خدمات آموزشی ارائه شده، اعلام نمودند و در بین دانشکده ها و … و در بین گروه های آموزشی، از سایر گروه های آموزشی، مشتری محور تر است. گردشگری صنعتی است که نقش و اهمیت خود را در روند توسعه کشور های مختلف جهان به شکل عمیقی نشان داده و یکی از منابع مهم در آمدی برای کشور های جهان محسوب می شود.

فرضیه ها:

– بین توانمدی های ابزار های صنعت توریسم با توسعه صنعت گردشگری رابطه معناداری وجود دارد.

– مدل کانو می تواند در شناسایی توانمند سازی ابزار های صنعت گردشگری مثمر ثمر واقع گردد.

با توانمند سازی ابزار های صنعت گردشگری می توان شاهد توسعه این صنعت بود.

هدف ها:

از جمله هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان توانمند سازی ابزار های صنعت گردشگری با بهره گرفتن از مدل کانو می باشد. برای رسیدن به این هدف اصلی لازم است که اهداف فرعی مطرح گردد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– شناسایی توانمندی های صنعت گردشگری بر اساس طراحی پرسشنامه منطبق با معیارهای مدل کانو

– ایجاد و افزایش فرصت های شغلی با ارائه راه در حوزه گردشگری با بهره گرفتن از تمامی ابزار های این صنعت

کاربرد تحقیق:

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و می تواند با بررسی عمیق و اکتشافی ابزار های صنعت گردشگری، راهکار های علمی و عملی را در اختیار مسئولان قرار دهد.

روش انجام تحقیق:

تحقیق حاضر به لحاظ نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی است و روش این تحقیق پیمایشی است که برای دست یابی به اهداف تحقیق، پرسش نامه ابزار اصلی تحقیق خواهد بود. که بر اساس مدل کانو منطبق بر رضایت مندی و افزایش جذابیت ها خواهد بود از نقطه نظر هدف تحقیق، این تحقیق از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، کارشناسان و صاحب نظران حوزه گردشگری است. روش نمونه گیری به کار گرفته شده در این پژوهش تصادفی در یک روز مشخص با بهره گرفتن از روش مورگان است.(مورگان-2009)

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 143

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.