رشته مدیریت

پایان نامه بررسی مقایسه ای معیار های عملکردی و غیر عملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت تولید 

با عنوان : بررسی مقایسه ای معیار های عملکردی و غیر عملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

گرایش مدیریت تولید 

عنوان :

بررسی مقایسه ای معیار های عملکردی و غیر عملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی تاثیر آنها بر انگیزش کارکنان اداره کل فنی حرفه ای استان کردستان 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

این پژوهش به بررسی مقایسه ای معیارهای عملکردی وغیر عملکردی در پرداخت پاداشهای سازمانی و تأثیر آنها بر انگیزش کارکنان اداره کل فنی حرفه ای استان کردستان در سال ١٣٩٠پرداخته است . جامعه و نمونه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل آموزش فنی حرفه ایاستان کردستان ( ٢٣٣ نفر) تشکیل داده اند، تمام ٢٣٣ نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند،و در نهایت٢١٥ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. در مبانی نظری این پژوهش به بحث در مورد انگیزش شغلی کارکنان بر اساس تئوری های مختلف پرداخته شده است و سپس در پایان مدل نظری پژوهش طراحی گردیده است . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخگویان ضرایب آماری متناسب با SPSS توزیع گردید . بعد از تکمیل پرسشنامه ها با بهره گرفتن از نرم افزار 18نوع متغیرها ( آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون یک متغیره و چند متغیره به روشگام به گام) محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

تعداد صفحه :153

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید