زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: بررسی قصه های قرآنی در متون نظم از آغاز تاپایان قرن ششم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  زبان و ادبیات فارسی

عنوان : بررسی قصه های قرآنی در متون نظم از آغاز تاپایان قرن ششم

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد بردسیر

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی قصه های قرآنی در متون نظم از آغاز تاپایان قرن ششم

استاد راهنما:

دکتر هوشمند استفدیارپور

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده:—-  
مقدمه:—-  
1-خلقت آدم(ع):————-  
2- رانده شدن شیطان:———-  
3- گناه آدم و توبه ی او:——–  
4-ادریس (ع):—————  
5-نوح(ع):-  
6-هود(ع)و قوم عاد:———–  
7-صالح(ع):—————-  
8-ابراهیم(ع):—————  
9-ابراهیم و نمرود:————  
10-جنگ با خدای ابراهیم و مرگ نمرود:بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————  
11-اسماعیل(ع) و چشمه ی زمزم:-  
12-اسحاق(ع):————–  
13-یعقوب(ع):————–  
14-یوسف(ع):————–  
15-یوسف(ع) و زلخیا:———  
16-الیاس(ع:—————-  
17-قارون و گنج های او:——-  
18-داود(ع):—————-  
19-سلیمان(ع):————–  
20- سلیمان و بلقیس ملكه سبا:—  
21-هاروت و ماروت:———-  
22- لوط(ع):—————-  
23- فرعون:—————-  
   
24-موسی و معجزات او:——-  
25-شعیب(ع):—————  
26- خضر و موسی:———–  
27-هارون و موسی:———-  
28- گوساله ی سامری:———  
29-ایوب(ع):—————  
30-یونس(ع):—————  
31-عزیر(ع):—————-  
32-زكریا(ع):—————-  
33-یحی(ع):—————-  
34-نخل خشكیده و روزه ی مریم:-  
35-رسالت عیسی(ع):———-  
36- داستان نزول مائده بر حواریون:بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————  
37- به آسمان رفتن عیسی(ع):—-  
38-لقمان حكیم:————-  
39-اصحاب كهف و رقیم:——-  
40-قوم یأجوج و مأجوج و سدّ ذوالقرنین:بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–  
41-اصحاب فیل:————-  
42-طالوت و جالوت:———-  
43-ابی لهب:—————-  
44-معراج پیامبر محمّد مصطفی(ص):بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–  
45-هجرت پیامبر(ص):———  
46-جنگ بدر:—————  
   
47-جنگ حنین:—————  
48-جنگ خیبر:—————-  
49- غدیر خم:-  
50-فدك:—  
51-نتیجه:—  
52-جدول:—  
53-نمودار:—  
54-منابع:—-  
55-چكیده ی انگلیسی:———-  
   
1-چكیده 4
2-مقدمه 5
3-قصه ی آدم 7
4- قصه ی ابلیس 7
5-داستان آزر پدر ابراهیم(ع) 8
6-قصه ی ابراهیم(ع) 9
7-داود(ع) 9
8-قصه ی سلیمان1 10
9- هاروت و ماروت 11
10-فرعون 11
11-موسی و معجزات او 11
12-قصه ی عیسی(ع) 12
13-آگاهی گویندگان ایرانی از مسیحیت 13
14-افق های شعر و اندیشه ی سنایی 15
15-فردوسی 16
16-حضرت سلیمان (ع) و جمشید 17
17- نتیجه گیری 19
19- منابع 20

چكیده:

با عنایت و توجه به خداوند باری تعالی در این رساله، قصه های قرآنی در متون نظم از آغاز تا پایان قرن ششم مورد بررسی قرار گرفته است. بیشترین اشعاری كه از قرآن الهام گرفته شده در قرن ششم هجری می باشد و به طور صریح می توان گفت كه به دلیل جنگ ها و حمله های مغولان به ایران و قتل عام مردم ،عران كه حكم انبیاء را در بین مردم دارند برای الهام گیری و ارشاد ظالمان از داستان های قرآنی  و عذاب هایی كه خداوند بر اقوام گذشته نازل می كرده است در اشعارشان استفاده نموده تا به این طریق مردم را ارشاد نمایند از جمله داستان هایی كه در این رساله مذكور است: خلقت آدم، رانده شدن شیطان ، توبه ی آدم ، زندگی پیامبران مانند ادریس، صالح، نوح ،….. زیبایی یوسف و عشق زلیخا به او، نابینایی یعقوب ، تبه كاریهای قوم یأجوج و مأجوج، كشیدن سدّ ذوالقرنین ، عیسی كه مرز روح بخشی و زنده كننده دارد، اعجاز موسی، تسلط سلیمان بر باد و دیو و پری صبر و استقامت ایوب، اصحاب فیل و كهف، معراج پیامبر و جنگ های او از جمله :حنین، خیبر ، بدر و … كه بیشتر اشعارشان در این دوره ی زمانی انعكاسی از داستان های قرآنی می باشد.

مقدمه:

همه ی این حكایات و اخبار انبیاء را بر تو بیان می كنیم تا قلب تو را بر آن قوی و استوار گردانیم و در این طریق حق بر تو روشن شود و اهل ایمان را پند و عبرت و تذكر باشد.

(هود،آیه 120)

قرآن، قانون زندگی انسانیت و كتاب خواندنی و سند حقانیت آئین اسلام است و پیوسته چون خورشید تابان بر تارك زمان درخشان و بر همه ی مردمان در طول دوران پرتو افكنده است. آنگونه كه بزرگترین هدف قرآن و مربیان الهی، انسان سازی است، بر عاطفه ها و احساسات و بینش انسان ها، تأثیر گذار است تا جایی كه وقتی (گوته1) آلمانی از قرآن سخن به میان می آورد، چنین می گوید: «این كتاب تأثیر خود را برای همیشه حفظ خواهد كرد.»

یكی از شیوه های ارزش یابی شعر شاعران، بررسی و تأمل در اندیشه های آنها است. از آنجایی كه منشأ و منبع الهام شاعران بسیار متنوع و گسترده است، این منابع می تواند اسطوره، تاریخ ، فرهنگ ، قصص، حماسه و هر چیز دیگری باشد. داستان ها و تلمیحات از دیر باز مورد توجه بشر بوده است.

بدیهی است كه سرشت انسان به شنیدن و خواندن سر گذشت و داستان ها رغبت و میل فراوان دارد و قرآن كریم نخستین كتابی است كه نقل داستان ها و سر گذشت های واقعی انسان ها را در تربیت و ارشاد مردم به كار گرفته و در راه هدایت آنها از این داستان ها بهره برداری كرده است.

یكی از غنی ترین منابع الهام شاعران ، زندگی و سر گذشت پیامبران است كه در اشعار خویش گاه در مضمون سازی از آن بهره می برند و گاه لباس هنر بر آن می پوشانند.

داستان های قرآنی در ادب فارسی از جایگاه و مقام ویژه ای برخوردار است،چرا كه ایرانیان پیوسته توجه عمیق به مذهب داشته اند. تخیل شاعرانه گاه در بهره گیری از داستان های قرآنی با شگرد تلمیح، نمایان می شود. در این میان شاعران قرآن را آبشخور دانسته های خود قرارداده و از آن بهره مند شده اند.

در قرن های پس از اسلام به خصوص در قرن ششم، به سبب رواج علوم دینی و غلبه ی روحیه ی مذهبی، اشارات و تلمیحات قرآنی و دینی در آثار شاعران و نویسندگان، فراوان است. هیچ شاعری نیست كه از الفاظ و مفاهیم قرآن كریم و قصص قرآنی در شعر خود به وفور استفاده نكرده باشد؛ در این قرون ادبیات به طرف تزیین و آرایه بندی و هنر نمایی های شاعرانه پیش رفت و گونه های بهره گیری از قرآن در این دوره بسیار عادی و طبیعی گردید.

از آنجا كه تمامی داستان های قرآنی از یک منظر و به یک شیوه بررسی می شوند كمتر در فصل بندهای محدود می گنجد ما را بر آن داشت تا این پایان نامه را در یک مقدمه و یک فصل كه خود شامل پنجاه داستان از داستان های قرآنی را به نگارش در آوریم. و شواهد شعری شاعران از آغاز تا پایان قرن ششم از جمله: رودكی، فرخی سیستانی، منوچهری، انوری، فردوسی، قطران تبریزی، مسعود سعد سلمان، خیام، ابو سعید ابوالخیر، جمال الدین اصفهانی، عمعق بخارایی، باباطاهرعریان،… آثار نظامی(مخزن الاسرار، خسرو شیرین ، لیلی و مجنون، هفت پیكر، اسكندرنامه، شرفنامه و اقبال نامه) سنایی(عقل نامه، عشق نامه، سیر العباد الی المعاد، طریق التحقیق و …)خاقانی و عطار نیشابوری(منطق الطیر ،الهی نامه، اسرار نامه) انجام شود.

آنچه  مرا بر آن داشت تا به كنكاش علمی در شعر سنتی شاعران از آغاز تا پایان قرن ششم بپردازم نخست اندیشه و زبان فخیم شاعران این دوره و الهام گیری آنها از قرآن مجید بود. دوم انتخاب استاد راهنمای فرزانه و سترگ و ارجمند آقای دكتر هوشمند اسفندیار پور كه مطالعه ی گسترده و تخصص وافر در راه شناساندن ادبیات و استفاده از مضمون های قرآنی در شعر شاعران را به این سر زمین پر گهر دارد. كه خضر و الیاس وار راهنمای این جانب در وادی سرگشته و بی كران ادبیات بودند كه با قرار دادن وقت ارزشمند خویش، بنده را مرهون بزرگواری های خویش نمودند و سوم انتخاب استاد مشاور آقای دكتر محمّد تقی فاضلی كه با سعه ی صدر همواره پاسخ  گوی سؤالات من بوده اند، و مرا در امر این پژوهش یاری نموده اند.

اهدافی را نیز كه این پژوهش در پی تحقق بخشیدن به آن گام بر می دارد، به شرح زیر می باشند:

-معرفی نمونه هایی از داستان های قرآنی

-تأثیر پذیری متون نظم ادبیات فارسی از داستان های قرآن مجید از آغاز تا پایان قرن ششم

آنچه را كه پیش روی ادب دوستان است پیشكش پژوهندگان سر زمین سخن پرور پارسی
می نمایم.

 

تعداد صفحه : 185

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.