معماری و شهرسازی

پایان نامه هتل پنج ستاره مارمیشو

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

دانشگاه نبی اکرم

دانشکده : هنر

گروه : معماری

هتل پنج ستاره مارمیشو

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته مهندسی تکنولوژی معماری

 (نام نویسنده و استاد راهنما و… داخل فایل ورد موجود است)

چکیده

 

در فصل اول به کلیاتی در موردجهانگردی ،صنعت توریسم ،جاذبه های توریستی ایران ،تعریف هتل وانواع آنها پرداخته شده است.در این فصل تقسیم بندی ،کیفیت انواع هتل ها ارزیابی ومعرفی شده است.همچنین جاذبه های توریستی ایران ،برنامه ریزی وتوسعه آن وتاثیر آن از لحاظ فرهنگی واقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در این فصل سعی شده از جاذبه های توریستی وگردشگری در جهان امروز بخصوص ایران بحث، و تاثیر آن در اشتغال زایی در جامعه و افزایش در آمد و سود آوری آن برای کشور و مردم، تحقیق به عمل آمده است.

در فصل دوم شناسایی بستر طرح ،مطالعات جغرافیایی ،اقتصادی واجتماعی استان وزیست بوم استان آذربایجان غربی جهت بستر طرح ارزیابی شده و وجه تسمیه شهر ارومیه ،قدمت شهر،آثار تاریخی  وقلعه های قدیمی ودگرگونی شهر ارومیه معرفی وارزیابی شده تا برای ایجاد زمینه سازی واهمیت دادن به طرح هایی برای بیشتر شناساندن آن به مردم وملل دیگر فراهم آیند.

فصل سوم استانداردها وضوابط هتل می باشد که معیارهای کمی وکیفی هتل مورد بررسی می باشد از جمله ارزشیابی ارزیابی امتیازات،تسهیلات،بررسی فضاها ی عمومی وخدماتی و استانداردهای آنها و همچنین بررسی ضوابط ایمنی و جانی هتل وانواع بخشهای دیگر آن مورد توجه قرار گرفته است.

فصل چهارم نمونه های مشابه داخلی و خارجی معرفی و ارزشیابی شده که نمونه های آن به شرح زیر است:

نمونه هتل های خارجی: هتل رامادا پلازا- هایت پارک پاریس- هتل برج العرب

نمونه های داخلی:هتل آزادی خزر- هتل پارس مشهد

فصل پنجم در بر گیرنده مبانی نظری طرح ،معماری ، سازه و تاسیسات طرح می باشد.که در این میان اوقات فراغت شخص از مهم ترین ایده های سوق انسان به سوی ایجاد چنین مراکز تفریحی مورد نیاز به شمار می آید ودر این فصل به خوبی اوقات فراغت ، اهداف آن ،فراغت در جامعه ایرانی وجهان وجایگاه آن وچگونگی گذراندن فراغت برای نیل به ایجاد چنین فضاهایی مورد توجه قرار گرفته وضرورت گردشگری که از جمله نکات مهم پرداختن در حیطه فراغت است که در انواع مختلف صورت می گیرد مبنای ایجاد چنین طرحی در نظر بنده می باشد.

معماری هتل که از انواع هتل های دارای آکواریوم یا ووید مرکزی می باشد از فرمی Y شکل تبعیت می کند که از نظر کاربردی و دسترسی جوابگوی فضای خدماتی مانند هتل می باشد. و طرح معماری خودرا در حجمی کاربردی نمایان می کند.بدین خاطربنده جهت ایجاد نمای مطرح وجذاب در این قسمت از شهر ومتفاوت بودن آن با ساختمانهای مجاور به عنوان یک هتل وهمخوانی آن با اقلیم با ایجاد نمای شیشه ای دارای سایبانهای افقی ،آن را به صورت حجمی نمایان در بین ساختمانهای همجوار در آورده ام.که دارای سازه ای بتنی می باشد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………12

 فصل اول: شناخت موضوع……………………………………………………………………………………..13

1-1جهانگردی.. 13

1-1- 2 – قبل از قرن بیستم.. 14

1-2  اهمیت گردشگری.. 15

1-2-1 -افزایش در آمد. 15

1-2-1- ایجاد شغل.. 15

1-3-صنعت توریسم.. 15

1-4 -جاذبه‌های توریستی ایران.. 18

1-4-1- جاذبه‌های مذهبی و مراکز زیارتی.. 19

1-4-2-ایران، بازار پرسود گردشگری برای کشورهای همسایه. 20

1- 4-3-برنامه‌ریزی و توسعه صنعت توریسم در ایران: 21

1-4-4-صنعت گردشگری در خدمت توسعه اقتصاد کشور 23

1-5-ژئو توریسم چیست؟. 26

1-5-1- ژئوتوریسم و اکوتوریسم، دیدگاه های نو در صنعت جهانگردی: 26

1-5-2-ژئوتوریسم تغییر دیدگاه ها در صنعت جهانگردی: 27

1-5-3-ایران بستری مناسب برای ژئوتوریسم: 27

1-5-4-منافع صنعت اکوتوریسم و ژئوتوریسم: 28

1-5-5-راهکارهای ایجاد صنعت ژئوتوریسم و اکوتوریسم: 29

1-5-6- خلاصه ای از راهکارهای پیشنهادی به قرار ذیل است: 30

1-6- گردشگری فرهنگی.. 31

-7- بررسی تعامل گردشگری فرهنگی و توسعه پایدار گردشگری.. 32

1-8- بررسی نتایج و پیشنهادات… 33

1-9- اکو توریسم چیست؟. 34

1-9-1- اکوتوریست‌ها(بوم‌گردان) کیستند: 34

1-9-2- جایگاه اکوتوریسم در بازار توریسم(گردشگری): 35

1-10- گونه‌های گردشگری.. 35

1-11- نواحی عمده گردشگری.. 38

1-12- انواع جهانگردی بر اساس موقعیت جغرافیایی براساس محدوده جغرافیائى.. 38

1-13- جهانگردى از نظر نوع مسافرت… 40

1-14 : هتل،تعر یف وانواع آن.. 41

1-14-1- :تعریف هتل.. 41

1-14-2-موقعیت مکانی انواع هتل در شبکه توریسم.. 42

1-14-3- نقشه های ساختمانی بلند مرتبه. 42

1-14-4-طراحی با نور: در هتل وزیرمجموعه‌های آن.. 44

1-15 :درجه بندی هتل ها 52

1- 16 :انواع هتلها 53

1-17- :سازمان هتل.. 54

1-17-1- تقسیمات جلوی هتل(Front Office ) 54

1-17-2-تقسیمات پشت هتل (Catring) 55

:   .. 58

2-1: مطالعات جغرافیایی.. 58

2-1-1- وجه تسمیه ارومیه: 59

2-2- موقعیت اقتصادی اجتماعی: 60

2-3- شناخت زیست بوم استان آذربایجان غربی.. 60

2-3-1 – جغرافیای سیاسی استان.. 60

2-3-2 – راه های استان.. 60

2-3-3 – تقسیمات سیاسی استان.. 61

2-3-4- جغرافیای طبیعی استان.. 62

2-3-5 –  وضعیت گسلها و زلزله خیزی استان.. 62

2-3-6 -آب ها 63

2-3-7 – اقلیم.. 63

2-3-8 – دریاچه ارومیه. 63

2-3-9 – جغرافیای انسانی.. 64

2-3-10 – دین و زبان.. 64

2-3-11- شناخت اقلیم شهر ارومیه. 64

2-3-12- دما 65

2-3-13- بارندگی.. 66

2-3-14- رطوبت نسبی.. 66

2-3-15- بادها 66

2-3-16- منابع آب… 67

2-3-17- آبهای سطحی.. 67

2-3-18- آبهای زیرزمینی.. 68

2-3-19- پوشش گیاهی.. 69

2-3-20- تکتونیک زمین.. 69

2-3-21- زون و گسل منطقه ای.. 69

2-3-22- فرونشست دریاچه ارومیه. 70

2-3-23 – موقعیت شهر ارومیه در ارتباط با جلگه، دریاچه و رودخانه. 70

2-4- تاریخ استان آذربایجان غربی.. 71

2-4-1- شناخت تاریخی شهر. 72

  1. قدمت شهر ارومیه. 72

2-4-2- برخی از آثارمهم تاریخی شهر ارومیه. 74

1-اماکن تاریخی شهر ارومیه. 74

2- قلعه های شهر ارومیه. 77

3- تپه ها ی ارومیه. 79

4- دخمه ها ی شهر ارومیه. 81

5- مناطق  طبیعی وتفرجگاهی ارومیه. 82

2-5- دگرگونی شهری.. 83

2-6- بافت و توسعه فضایی آن در دوران اخیر. 84

فصل سوم: استانداردها وضوابط.. 85

3- 1- ارزشیابی انواع هتلها 85

86

3-3- تسهیلاتی که باید برای معلولین در نظر گرفته شود. 89

3-4- بررسی فضاها و استاندارد های هتل.. 89

3-5- فضاهای عمومی.. 98

3-6-  فضاهای خدماتی.. 103

3-6-3- مناطق ذخیره مواد غذایی و نوشابه جات… 105

3 -7-بررسی ضوابط ایمنی جانی و ساختمانی.. 109

3-8- بررسی ضوابط بخش فرهنگی.. 109

3-9- بررسی ضوابط بخش خدماتی.. 110

3-10- بررسی ضوابط بخش اداری.. 112

3-11- نمای بیرونی: تبلیغ شهری.. 112

… 114

هتل آزادی خزر (Caspian Hyatt Hotel ) 114

4-2- تاریخچه و معرفی امکانات هتل پارس مشهد. 116

عکس شماره4-5:رستوران  هتل پارس مشهد. 116

عکس شماره4-6:اتاق خواب هتل پارس مشهد. 116

1-2-امکانات دیگر هتل: 117

4-3-پارک هایات پاریس…. 118

4-4-  هتل برج العرب دوبی: 120

4-5- هتل رامادا پلازا((hotel ramada plaza. 123

… 126

5-1-اوقات فراغت… 126

5-2-اهداف فراغت… 127

5-3-فراغت در جهان جدید. 128

5-4- وقت آزاد: 128

5-5- جایگاه کار و فراغت در زندگی بشر. 129

5-6- حق استفاده از اوقات فراغت… 129

5-7- جامعه شناسی فراغت… 129

5-8- فراغت در ایران.. 129

5-9- چگونگی گذاراندن اوقات فراغت… 130

5-10- تفریح.. 131

5-11- ضرورت گردشگری.. 131

5-12-انواع جهانگردى با توجه به انگیزه 131

5-13 – مبانی نظری طرح.. 135

5-14- تجزیه و تحلیل سایت و ارائه روند طراحی.. 136

5-15- سیستم سازه ای.. 143

5-16- تاسیسات… 144

5-17- طرح نهایی.. 145

منابع ومآخذ. 153

 

 

 

مقدمه

 

هدف فعالیت فرد در اجتماع وروابط فشرده ویکنواخت با دیگران بتدریج لطمات جبران ناپذیری راباعث میگردد و بهداشت روانی و جسمانی رابه مخاطره میاندازد.کار مداوم و یکنواخت که ضرورت تمدن بشر است،بیش ازهرزمان دیگری فرد را خسته میسازد وبا اینکه ساعت کارتنزل یافته وبه تعطیلات افزوده شده این خستگی روز افزون در کنار هوای آلوده شهرها وسروصدای وسایل نقلیه محیط ناسالمی رابه وجود آورده است.در اینجاست که اهمیت لزوم استراحت وتفریح آشکار میگردد.مراکز تفریحی مجرد شهرها از قبیل سینماها،موزه ها،تئاترها،رستورانهاو….که همه به صورت موقت ومدت کوتاهی از4تا3 ساعت مورد استفاده قرار میگیرند،میتوان گفت که اثر زیادی دروضع خستگی روزانه نداشته وموقتاً نوعی فراموشی می آورند.علاقه وتمایل انسان به طبیعت وشکوه وزیبایی آن انگیزه نیل به تفریحات خارج از شهر است وبه همین دلیل قسمت عمده اوقات فراغت خود را به گردش وتفحص در طبیعت اختصاص میدهد.

اگر ما بخواهیم تمامی امکاناتِ فرهنگی وتفریحی را به صورت مجتمع در یک مکان داشته باشیم بسیار پسندیده خواهدبود که همه این عوامل را در یک قطب و در هتل ها و مناطق طبیعی بکر ببینیم. به دنبال مکانی که علاوه بر دارا بودن خصوصیات یک محیط بکر و دست نخورده طبیعی دارای پتانسیل های مناسب توسعه- های فرهنگی،ورزشی ،تفریحی ،توریستی باشد پس می توان گفت غرب ارومیه بهترین مکان برای تفریح می باشند. طرح موردنظر این امکان را فراهم میسازد که افراد بومی وغیر بومی به همراه خانواده وکمترین هزینه خودرا در آغوش طبیعت حس کنند ودرجوار آن از امکانات تفریحی وفرهنگی استفاده نمایندودرکنارآن نیل عظیم جامعه جوان منطقه که از حداقل امکانات فرهنگی و تفریحی سوا از موهبات طبیعی محروم مانده اندمأمن ومأوایی برای گذران اوقات فراغت خوددر قالب یک محیط تفریحی بدست آورند.

هتل ها ساختمان های بسیار پیچیدهای هستند که بامناسبت گوناگونی فعالیت های انجام پذیر باالطبع تنوع مراجعین واستفاده کنندگان از آنها فضاها و امکانات بیشماری را طلب می کند و هر کدام از فضاهای مربوطه نیز نیاز مند تجهیزات خاص خود و همچنین رعایت معیارها و ضوابط خاص خود هستند

باتوجه به قدمت شهر ارمیه وجود آثار تاریخی بسیار کهن و تفرجگاه ها و طبیعت بکر در این شهرکه باعث شده مسافرین وتوریست های بسیاری از این شهر دیدن کنند بران شدیم تا با مطالعه ودر مورد امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای رفاه حال مسافران با طراحی یک هتل با امکانات مناسب زمینه ای را فراهم سازیم.

این هتل می تواند برای مسافرانی که قصد دیدن به اماکن تاریخی داخل شهر و همچنین مسافرانی که برای طبیعت گردی و تفرجگاه ها به بیرون شهر می روند، نقش موثری ایفا کندو همچنین این هتل دارای امکاناتی مانند سالن های ورزشی وسان های جشن می باشد که مردم محل نیز از آن بی بهره نباشند وبتوانند نقش موثری در اقتصاد آن ایفا کنند.

 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه: 153

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.