پایان نامه های کارشناسی ارشد

پایان نامه های دانلودی رشته فیزیک

در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته فیزیک

را در یک صفحه می توانید ببینید

و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار

و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید.

 1. پایان نامه بررسی عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی، معادله شرودینگر غیر خطی، معادله کورته وگ دی وری
 2. دانلود پایان نامه مطالعه مدل‌های انرژی تاریک در کیهان شناسی برنز دیکی
 3. دانلود پایان نامه مطالعه مشاهده پذیری رویدادهای تک کوارک تاپ
 4. دانلود پایان نامه مطالعه چگالی تراز هسته ­ای با بهره گرفتن از مدل لایه ­ای
 5. دانلود پایان نامه‌ی دكتری :اثرناهمگونی‌های افقی و قائم بر روی انتشار امواج آكوستیک در دریای عمان (محدودۀ تنگه هرمز)
 6. دانلود پایان نامه محاسبه گشتاور مغناطیسی اتم دوترون با بهره گرفتن از مدل کوارکی ساده
 7. دانلود پایان نامه تعیین تابع پاسخ غیر­خطی آشکارسازهای 2 اینچی و 3 اینچی CsI(Tl)
 8. دانلود پایان نامه منابع پرتوهای کیهانی
 9. پایان نامه اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی
 10. پایان نامه مطالعه فرایند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالصMBE
 11. پایان نامه ساخت و مشخصه یابی سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی کادمیم سولفید
 12. دانلود پایان نامه امکان سنجی کاربرد نانوسیالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراری قلب رآکتور
 13. پایان نامه تحریک نوسانات 5 دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا
 14. دانلود پایان نامه رشد سطوح ناهموار و بررسی رسانندگی الکتریکی آن
 15. دانلود پایان نامه پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی
 16. پایان نامه بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک
 17. دانلود پایان نامه بررسی سطح مقطع پراکندگی و جذب سلول­های خورشیدی
 18. دانلود پایان نامه برهمکنش پلاسمون-مولکول در نانوذره و نانومیله­ های فلزی
 19. دانلود پایان نامه بررسی واپاشی دو بتایی
 20. دانلود پایان نامه مقایسه خواص اپتیکی نقاط کوانتومی کروی درمدل‌های مختلف پتانسیل محدودکننده
 21. دانلود پایان نامه بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار
 22. دانلود پایان نامه طراحی و ساخت دستگاه عمودی Q-Machine برای تحقیقات در زمینه پلاسمای غباری
 23. پایان نامه اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها
 24. دانلود پایان نامه طراحی و ساخت دستگاه عمودی Q-Machine برای تحقیقات در زمینه پلاسمای غباری
 25. دانلود پایان نامه جریان جوزفسون در اتصالات پایه گرافن تحت کشش
 26. دانلود پایان نامه بررسی تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی
 27. پایان نامه مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم-هلیوم 3 به روش محصورسازی مغناطیسی
 28. پایان نامه سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل/نانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی­های مغناطیسی آن
 29. دانلود پایان نامه بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر
 30. دانلود پایان نامه رهیافت کوانتومی به اثر فارادی و دوفامی دایروی نانو ساختارها
 31. پایان نامه قید­های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل­های انرژی تاریک
 32. دانلود پایان نامه به دام اندازی یون در دام پاول
 33. پایان نامه مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف
 34. پایان نامه مباحثی در گرانش مغناطیسی
 35. دانلود پایان نامه طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل
 36. دانلود پایان نامه رهیافت کوانتومی به اثر فارادی و دوفامی دایروی نانو ساختارها
 37. پایان نامه سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل/نانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی­های مغناطیسی آن
 38. پایان نامه تخمین امواج بلند ناشی از عبور چرخندهای هواشناسی در سواحل بابلسر
 39. پایان نامه بررسی اثر پارامتر زمان و حضور ناخالصی فلزی بر روی خواص ساختاری و اپتیکی لایه‌های نازک اکسید آهن تهیه شده به روش حمام شیمیایی
 40. دانلود پایان نامه سنتز نانوذرات کوپلیمری Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوری متیلن بلو به منظور بررسی خواص فتوفیزیکی آن
 41. دانلود پایان نامه بررسی خواص ترمودینامیکی نانولایه هلیم- III
 42. دانلود پایان نامه مباحثی در گرانش مغناطیسی
 43. پایان نامه طراحی و ساخت دستگاه عمودی Q-Machine برای تحقیقات در زمینه پلاسمای غباری
 44. پایان نامه یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته
 45. پایان نامه لایه نشانی نیترید آلومینیوم روی زیرلایه استیل 304 به وسیله دستگاه پلاسمای کانونی
 46. پایان نامه مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم-هلیوم 3 به روش محصورسازی مغناطیسی
 47. پایان نامه مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهای قرص های برافزایشی با پهن رفت غالب
 48. پایان نامه اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی
 49. دانلود پایان نامه ترمودینامیک سیاه‌چاله‌های لاولاک در حضورمیدان های الکترومغناطیسی غیرخطی
 50. دانلود پایان نامه بررسی پراکندگی بریلوئین و کاربرد آن در تولید لیزر فیبری بریلوئین
 51. دانلود پایان نامه کرمچاله های باردار در حال انبساط در گرانش اینشتین – ماکسول – دایلتن
 52. پایان نامه دکتری: مطالعه خواص الكترونی و اپتیكی نانو صفحات چند لایه شش‌ضلعی بورن و نیترید
 53. پایان نامه طراحی چشمه پروتون جهت درمان تومورهای چشمی و محاسبات دوزیمتری با بهره گرفتن از کد MCNP
 54. دانلود پایان نامه بررسی میدان مغناطیسی زمین در داخل مرزهای ایران و تأثیرات آن در ارتفاعات بالا
 55. دانلود پایان نامه بررسی ساختار و مفاهیم نانو تکنولوژی
 56. دانلود پایان نامه بررسی گسیل امواج الکترومغناطیسی در پلاسما با بهره گرفتن از ویژه مدهای خطی به دام افتاده
 57. پایان نامه : بررسی و ساخت نانوسیم­هاو امکان­سنجی تولید میکرومقاومت وکوچک­تر از آن برپایه­ قالب آلومینای آندیک متخلخل و روش انباشت الکتروشیمیایی
 58. دانلود پایان نامه دکتری : بررسی ساختار هسته ها از دیدگاه مدل شبه کوارکی
 59. دانلود پایان نامه اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی
 60. دانلود پایان نامه الگوی هماهنگ دوم اپتیكی و بسامد مجموع پراكندگی از ذرات با شكل دلخواه
 61. پایان نامه بررسی نقش pH نهایی محلول بر فرایند رشد و آرایش لایه های نانو ساختار نیکل سلنید
 62. دانلود پایان نامه بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی
 63. دانلود پایان نامه پارامتر چگالی تراز هسته­ای میکروسکوپی برای ایزوتوپ های Si، Fe، Mo و Dy
 64. پایان نامه خواص بلور فوتونی دوبعدی متشکل از استوانه‌هایی با پوشش فراماده در یک شبکه مربعی
 65. دانلود پایان نامه تولید نانو­ساختار­های ترکیبی اکسید روی و بررسی خواص نوری و کاربردهای آن
 66. پایان نامه بررسی تصاویرمیکروسکوپ گمانه روبشی با بهره گرفتن از تبدیل موجک
 67. دانلود پایان نامه بررسی واکنش‌های هسته‌ای برای هسته‌های سبک با بهره گرفتن از مدل شبه کوارکی هسته
 68. پایان نامه درهمتنیدگی کوانتومی و گذار فاز کوانتومی دوبخشی و چندبخشی در چگاله بوز- انیشتین
 69. پایان نامه تحول ستارگان
 70. پایان نامه بررسی نظری معادله حالت مخلوط دوتایی کروی سخت ایزوتوپ های هیدروژن
 71. دانلود پایان نامه الگوی هماهنگ دوم اپتیكی و بسامد مجموع پراكندگی از ذرات با شكل دلخواه
 72. دانلود پایان نامه مطالعه برهمکنش گرافن و پروتئین 93OTQ
 73. پایان نامه جفت شدگی غیرعادی کوارک تاپ و تولید کوارک تاپ – پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC
 74. دانلود پایان نامه مطالعه مدل‌های انرژی تاریک در کیهان شناسی بر نزدیکی
 75. دانلود پایان نامه دکتری: اثر ناهمگونی‌های افقی و قائم بر روی انتشار امواج آكوستیک در دریای عمان
 76. دانلود پایان نامه بررسی تصاویرمیکروسکوپ گمانه روبشی با بهره گرفتن از تبدیل موجک
 77. دانلود پایان نامه سنتز و مطالعه خواص فیزیکی نانو ساختارهای اکسید نیکل برای کاربردهای حسگری
 78. دانلود پایان نامه محاسبه خواص ترمودینامیکی سیال هلیم III تزریق شده در یک نانو لوله در دمای معین
 79. دانلود پایان نامه بررسی پخش مواد رادیواکتیو از یک راکتور هسته­ ای فرضی MW 5
 80. دانلود پایان نامه بررسی اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی
 81. دانلود پایان نامه سنتز نانوذرات کوپلیمری Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوری متیلن بلو به منظور بررسی خواص فتوفیزیکی آن
 82. دانلود پایان نامه مطالعه چگالی تراز هسته ای با بهره گرفتن از مدل لایه ای
 83. پایان نامه سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل و نانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی ­های مغناطیسی آن
 84. پایان نامه شبیه سازی دینامیک مولکولی چسبندگی مواد آلی به نانو ساختارها در سلولهای خورشیدی
 85. دانلود پایان نامه ضرایب ویریال و معادله حالت مایعات با مولکول-های بیضی وار سخت
 86. دانلود پایان نامه سنتز و بررسی خواص ترموالکتریکی نانوپودر NaCo2O4
 87. دانلود پایان نامه مطالعه خواص هسته ای با بهره گرفتن از مدل شبکه ای FCC
 88. پایان نامه بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی
 89. دانلود پایان نامه بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر
 90. دانلود پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثر بر هم کنش های قوی کوارکهای سنگین
 91. دانلود پایان نامه اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها
 92. پایان نامه بررسی تصاویر میکروسکوپ گمانه روبشی با بهره گرفتن از تبدیل موجک
 93. دانلود پایان نامه مطالعه و امکان­سنجی ساخت آشکارساز گازی حساس به مکان دو بعدی
 94. دانلود پایان نامه قید­های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل­های انرژی تاریک
 95. دانلود پایان نامه لایه نشانی نیترید آلومینیوم روی زیرلایه استیل 304
 96. پایان نامه شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با بهره گرفتن از کد محاسباتی MCNPX
 97. دانلود پایان نامه کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده
 98. دانلود پایان نامه سنتز و بررسی خواص ترموالکتریکی نانوپودر NaCo2O4
 99. پایان نامه بررسی تغییرات میدان الکتریکی در ساختار نانونقطه کوانتومی با نانو پوسته فلزی و جدا کننده دی الکتریک
 100. دانلود پایان نامه پراکندگی رامان در نقاط کوانتمی نیم-رسانا
 101. پایان نامه اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های 2TeO-5O2V-Sb
 102. دانلود پایان نامه پراکندگی بریلوئن برانگیخته آبشاری در فیبر نوری
 103. پایان نامه مطالعه­ ی‌ خواص هسته ای با بهره گرفتن از مدل شبکه ای FCC
 104. پایان نامه ارزیابی تغییرشکل و رفتار ورق‌های تقویت‌شده متاثر از خوردگی با رویکرد کاربرد در درب حوضچه‌های خشک
 105. دانلود پایان نامه بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف
 106. پایان نامه لایه های سیاه گرانش گوس- بونه در حضور دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی
 107. دانلود پایان نامه اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های 2TeO-5O2V-Sb
 108. پایان نامه تعیین ماتریس پاسخ آشکارسازهای 2 اینچی و 3 اینچی CsI(Tl) و واپیچش طیف گاماهای زمینه با بهره گرفتن از آن
 109. دانلود پایان نامه بررسی ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2
 110. دانلود پایان نامه امکان سنجی تولید جمعیت وارون در گرافن
 111. پایان نامه مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم و هلیوم 3 به روش محصورسازی مغناطیسی
 112. دانلود پایان نامه تخمین امواج بلند ناشی از عبور چرخندهای هواشناسی در سواحل بابلسر
 113. پایان نامه تاثیرمیدان مغناطیسی،دما،وپهنایمحدودپتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی
 114. دانلود پایان نامه بررسی اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی
 115. دانلود پایان نامه مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهای قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب
 116. دانلود پایان نامه ارزیابی دینامیکی قابلیت اطمینان دیزل ژنراتور های نیروگاه هسته ای بوشهر
 117. پایان نامه محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گرفتن از مکانیک آماری تعادلی
 118. دانلود پایان نامه بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف
 119. پایان نامه بررسی اثر پلاسما بر روی پلیمر پلی متیل متاکریلات آلاییده با رنگینه آمینوآزو بنزن
 120. دانلود پایان نامه طراحی لیزر فیبری رامان با بازده بالا در محدوده طول موجی 2-1 میکرومتر
 121. پایان نامه : بررسی فرایند تبدیل داخلی با بهره گرفتن از مدل شبه کوارک INVESTIGATION OF INTERNAL CONVERSION PROCESS IN QUARK-LIKE MODEL
 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.