پایان نامه های کارشناسی ارشد

پایان نامه های دانلودی رشته زبان خارجه (انگلیسی آلمانی فرانسه)

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته زبان خارجه (انگلیسی آلمانی فرانسه) را در یک صفحه می توانید ببینید

و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار

و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید.

 1. دانلود پایان نامه تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم “یه حبه قند”
 2. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Familiarity of Iranian ESP Teachers and Learners with Academic Rhetoric Within a Systemic Functional Grammar at Graduate Level
 3. پایان نامه رشته زبان انگلیسی : بررسی یهودی ستیزی سیاهپوستان و سیاه ستیزی یهودیان در رمان اجاره نشینان اثر برنارد ملمود
 4. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:تأثیر بازخورد استنباطی بر روی دقت و روانی بیان زبان آموزان ایرانی سطح متوسط
 5. دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی
 6. پایان نامه ارشد رشته زبان انگلیسی : به کارگیری رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان به منظور نشان دادن فرهنگ و تفکرات حاکم بر متون سیاسی ترجمه شده
 7. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Study on the Effectiveness of Textual Modification on the Improvement of Iranian upper-Intermediate EFL Learners’ Reading Comprehension
 8. پایان نامه رشته زبان انگلیسی: A Study of the Concepts ‘Unity’, ‘Individuality’ and ‘Microcosm’ in Emerson’s Selected Poems
 9. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بررسی رابطه میان به کارگیری راهبردهای یادگیری ، سبک های یادگیری و خلاقیت زبان آموزان
 10. پایان نامه رشته زبان فرانسه:Jean Genet vu par Sartre
 11. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Quest for Racial Identity In Toni Morrison’s Song of Solomon Under the Light of Derridean Deconstruction
 12. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Assessment of Soil Genesis in a Salt-Affected Plain for Soil Reclamation and Improvement Strategies in Miandoab Region
 13. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A study on the effectiveness of bilingual Teaching of Cognate Words (Persian-English) on Iranian upper intermediate EFL learners’ knowledge of Lexical development
 14. پایان نامه رشته زبان انگلیسی: A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree of M.A. in English Literature
 15. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:کاربرد راهبردهای انگیزشی در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
 16. دانلود پایان نامه ترجمه کتاب « تأثیر رسانه » اثر سارا فینگر و میشل مواتی
 17. پایان نامه رشته زبان انگلیسی :تاثیراصلاحات صریح وضمنی برعملکرد دستوری فراگیران زبان انگلیسی پسر
 18. پایان نامه رشته زبان انگلیسی : عوامل ضدانگیزشی موثر در کسب مهارت صحبت کردن زبان انگلیسی دانش آموزان دبیرستانی ازدیدگاه معلمان و زبان آموزان
 19. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Deleuzean Study of Samuel Beckett’s Three Plays: Krapp’s Last Tape, Not I, Endgame
 20. عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:تفاوت مهارت نوشتن گروهی زبان آموزان درونگرا و برونگرا
 21. پایان نامه رشته زبان آلمانی : بررسی ترجمه­های قرآن با نگاه یوجین نایدا
 22. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:An Investigation into Social Interest An Adlerian Critical Reading of Henrik Ibsen’s A Doll’s Houseand Hedda Gabler in the Light of Psychoanalytical Feminism
 23. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Relationship among EFL Learners’ Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension
 24. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Investigating apology strategies among Kurdish bilinguals, a case study in Ilam
 25. پایان نامه رشته زبان انگلیسی: THE COMPARATIVE IMPACT OF AUTONOMY AND CRITICAL THINKING ON EFL LEARNERS’ WRITING ACHIEVEMENT
 26. پایان نامه ارشد زبان انگلیسی:  اثر مدل آموزشی جایگزین بر موفقیت گرامر زبان آموزان
 27. دانلود پایان نامه بررسی گفتمان فیلم پارتی
 28. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی: A Bakhtinian Reading of Donald Barthelme’s Snow White
 29. پایان نامه رشته زبان فرانسه:بررسی و شناخت لغات هم خانواده در روند بهبود آموزش ویادگیری زبان فرانسه
 30. پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های گروهی بر پیشرفت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در میان دانش آموزان سطح متوسط ایرانی
 31. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:THE RELATIONSHIP AMONG EFL TEACHERS’ TEACHING STYLES, NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING, AND AUTONOMY
 32. دانلود پایان نامه زبان انگلیسی:The Impact of Speech Rate on Iranian Intermediate EFL Learners`s Listening Comprehension Ability
 33. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Relationship between Teacher-Reflection and Teacher-Efficacy of Novice and Experienced EFL Teachers
 34. پایان نامه زبان انگلیسی :Critical Pedagogy and Language Teaching at Iranian Schools: Where Are We?
 35. پایان نامه رشته زبان انگلیسی: On Etymological Elaboration and its Potential Effect on the Iranian EFL Learner’s Knowledge of Opaque Idioms
 36. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:تفاوت میزان خود کارآمدی مدرسین زبان انگلیسی با تیپ های شخصیتی متفاوت
 37. دانلود پایان نامه ارشد رشته زبان انگلیسی : تاثیر صورت های تلفظی بر دانش لغوی نوآموزان ایرانیان
 38. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Affirmative Impact of Visual and Verbal Techniques upon Raising Vocabulary Achievement of Iranian High School Students
 39. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:ارزیابی برنامه درسی رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد در ایران
 40. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Submitted to the Department of Postgraduate Studies as a Partial Fulfilment For the Degree of Master of Arts in English Literature
 41. دانلود رساله دکترای : Interpreter-Training-Specific Techniques: A Didactic Approach
 42. پایان نامه رشته زبان فرانسه:Étude Comparative du Passé Composé et de l’Imparfait en Français, en Anglais et en Persan
 43. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Effect of Project Works on Learner’s Autonomy and Language proficiency of Iranian Intermediate EFL Learners in Two High schools in District Four in Mashhad
 44. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Scrutiny of In-service Training Programs for EFL Teachers and the Development of a Model Based on Language Teachers’ Perceptions
 45. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Effect of Three Semantic Mapping Strategies on the Reading Comprehension of Iranian Intermediate EFL Learners in Kerman
 46. پایان نامه رشته زبان انگلیسی : Analysis of Narrative in Trout Fishing in America and In Watermelon Sugarby Richard Brautigan
 47. پایان نامه رشته زبان آلمانی:DasStundenBuchRilke11final_anhang
 48. پایان نامه رشته زبان انگلیسی : تاثیر آموزش درسکار محور بر پیشرفت توانایی گفتاری، خودگردانی و خلاقیت زبان آموزان ایرا نی سطح میانه
 49. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:مقایسه تاثیر روش داستانگویی و ایفای نقش برانگیزه زبان آموزان
 50. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Socio-Cultural Prospect toward Translation of Tourism Texts on the Basis of Venuti’s Domestication and Foreignization Theory A Case Study of Eastern Azarbaijan Tourism Texts
 51. پایان نامه رشته زبان انگیسی:تأثیر استفاده از تیم تیچینگ بر یادگیری لغات در دانش آموزان سال دوم راهنمایی
 52. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:U.S. POLICIES TOWARD IRAN AND IMPLICATIONS FOR REGIONAL SECURITY IN THE PERSIAN GULF FROM 1979 – 2008
 53. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Effects Instruction on Pragmatic Development among Iranian EFL Learners:Teaching Polite Refusahs in English
 54. پایان نامه رشته زبان انگلیسی : تاثیر ترانه بر درستی گرامر
 55. The Impact of scaffolding on EFL intermediate learners’ reading comprehension
 56. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بررسی مقابله ای یادگیری رقابتی و توام با همكاری بر یادگیری كاربرد زبان
 57. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The impact of silent and freeze-frame viewing techniques of video materials on the intermediate EFL learners` listening comprehension
 58. پایان نامه رشته زبان فرانسه:تاثیر رویکرد نقشی- زبانی بر روی سطح مهارت فراگیران زبان فرانسه و سنجش ان از طریق ازمون نقش زبانی
 59. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:تأثیر ارائه ی چکیده به عنوان یک فعالیت پیش خوانی بر توانایی درک مطلب دانش آموزان سطح متوسط ایرانی
 60. پایان نامه رشته زبان انگلیسی : Brain State Dependent Role of Attention in Perceptual Processing and Decision Making
 61. پایان نامه رشته زبان انگلیسی : Investigating Post-traumatic Stress Disorder Symptoms and Recovery In Kurt Vonnegut’s Novel: A Psychoanalytical Reading of Slaughterhouse-Five
 62. پایان نامه رشته زبان فرانسه:Figure du temps chez Le Clézio (Désert, La Ritournelle de la faim, L’Africain)
 63. پایان نامه رشته زبان انگلیسی : تاثیرتدریس راهبردهای روش گروهی استراتژیک خواندن بر توانائی خواندن و درک مطلب زبان آموزان آموزان
 64. دانلود پایان نامه مترجمی زبان فرانسه lecture de Hassan Honarmandi dans la traduction des Nourritures terrestres et son impact sur la société littéraire iranienne (1955-1965)
 65. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Investigating Ilami EFL teachers’ performance in pronunciation of neutral and non-neutral suffixes
 66. پایان نامه رشته زبان انگلیسی: تأثیر ارائه ی چکیده به عنوان یک فعالیت پیش خوانی بر توانایی درک مطلب دانش آموزان سطح متوسط ایرانی
 67. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Study on the Effectiveness of Task types (noticing-reformulation) on Iranian Low Intermediate EFL Learners’ Retention of Collocations
 68. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:ارتباط بین هوش هیجانی ودرک مطلب: مطا لعه موردی بر روی دانشجویان سال سوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
 69. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:رابطه بین اضطراب، انگیزش زبان آموزی و مهارت بسندگی زبان در بین زبان آموزان ایرانی انگلیسی به عنوان زبان خارجی
 70. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Comparative Impact of Analysis and Inference on Intermediate EFL Learners’ Reading Comprehension
 71. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Role of CALL in Facilitating the Reading Ability of EFL Learners
 72. پایان نامه ارشد رشته زبان انگلیسی : بررسی اختلاط تعلیم و تربیت انتقادی در میان معلمان قبل از خدمت مرد و زن EFL: ارتباط بین سطح مهارت ها و نگرش نسبت به تعلیم و تربیت انتقادی
 73. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:رابطه میان به کارگیری راهکارهای خواندن و درک متون توضیحی و استدلالی میان زبان آموزان در سطوح مختلف زبان
 74. دانلود پایان نامه زبان انگلیسی:Translation of English Reduplicative Words into Persian A Case Study of Novel Translation into Persian
 75. دانلود پایان نامه ارشد رشته زبان انگلیسی : دیدگاه مدرسان و زبان­­آموزان ایرانی نسبت به کتاب های اینترچنج، انگلیش ریزالت، تاپ ناچ و توتال انگلیش در سطح متوسط
 76. پایان نامه ارشد رشته زبان انگلیسی : تاثیر آموزش مقابله ای تلفظ بر مهارت شنیداری فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی
 77. پایان نامه رشته زبان فرانسه:بررسی تأثیر موسیقی در آموزش و یادگیری زبان فرانسه
 78. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Iranian Kurdish-Speaking High School Students’ Beliefs about English Language Teachers and Learners
 79. پایان نامه :نظرات مدرسین در مورد تاثیرات دو روش تصحیح خطاها به نحو غیرمستقیم و تصحیح فرا زبانی بر تلفظ زبان­آموزان مبتدی
 80. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Relationship between Teacher-Student Rapport and Students Willingness to Cheat among Iranian High School Students in Bandar Abbas
 81. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Effect of Reading Comprehension on Three Dimensions of Vocabulary Knowledge
 82. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The present study was conducted to compare the effect of synchronous and asynchronous Computer Mediated Communication (CMC) on EFL learners’ Speaking and Autonomy
 83. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Analysis of Translation Strategies of Cultural Presuppositions in James Joyce’s “Dubliners”
 84. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Dissident Subcultures and Universal Dissidence in Imamu Amiri Baraka’s Selected Literary Works
 85. پایان نامه رشته زبان انگلیسی :بررسی دیدگاه زبان آموزان نسبت به بسته های نرم افزاری آموزش زبان انگلیسی و اثربخشی آن ها
 86. پایان نامه رشته زبان انگلیسی : An Intertextual Approach Investigation of Nott, Darbandi and Davis’ English Translation of Key-Phrase Allusions in Attar’s Mantiq ut-Tair
 87. پایان نامه رشته زبان آلمانی : بررسی روانشناختی رمان:«زندگی یک کاروانسرا» از «امینه سوگی اُزدامار»
 88. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Reading William Gibson’s Trilogy; Neuromancer, Count Zero, and Mona Lisa Overdrive, In the Light of Jean Baudrillard’s Theo
 89. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:the notion of collocation as an ignored element in syllabus design which results in learners’ deficiency of the knowledge of collocations
 90. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بررسی راهبردهای درک شنیداری بکار گرفته شده توسط زبان آموزان ایرانی
 91. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:An Investigation of the Iranian Foreign Language Teachers’ Knowledge and Performance Based on INTASC Model
 92. پایان نامه رشته زبان فرانسه:La langue française à travers les âges
 93. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:THE EFFECT OF CRITICAL THINKING ON TRANSLATION PERFORMANCE OF TRANSLATIONS STUDENTS
 94. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بررسی نقش ایدئولوژی مترجم در دستکاری متون ترجمه شده: بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی
 95. پایان نامه رشته زبان فرانسه :دستور زبان فرانسه در دانشگاه ها و برخی آموزشگاه های زبان در ایران
 96. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Investigation on Rheological Behaviour of Dually Modified Cassava Starch/k-Carrageenan as Gelatin Alternative in Pharmaceutical Hard Capsules
 97. پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Degree of Acceptability of the Academy of Persian Language and Literature (APLL) Astronomy Terminology Equivalents among Technical Translators of the Field
 98. دانلود پایان نامه زبان انگلیسی:Exploring the impact of Pair Work on Writing Performance of Iranian EFL Learners
 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.