مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه نگرش دبیران نسبت به تاثیر انواع دورهای کوتاه مدت ضمن خدمت بر توانایی های شغلی آنان

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با عنوان :بررسی و مقایسه نگرش دبیران زن و مرد مقطع متوسطه نسبت به تاثیر انواع دورهای کوتاه مدت ضمن خدمت بر برخی از توانایی های شغلی آنان در شهرستان سرپل ذهاب 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروزه دانش و تخصص است آینده از انقلابی خبر می دهد که نیروی حرکت آن از اندیشه های انسانها سر چشمه می گیرد بی شک عصر حاضر ، عصر سازمان هاست و متولیان این سامان ها ، انسانها هستند . انسانهایی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم ترین منبع قدرت یعنی تفکر ، می تواند موجبات تعالی ، حرکت و رشد سازمان ها را پدید آورد . در فضای پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز ، آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی سازمانها می گردد ، نیروی انسانی با کیفیت خلاق و پویاست از این رو در عصر حاضر ، منابع انسانی دانشگر به عنوان مهمترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی و همچنین عمده ترین دارایی نامشهود قلمداد دانست ( طبرسا و احدیان ، 1386 ، ص 14 ) .

از آنجا که نیروی انسانی کارامد ، باارزشترین منبع هر سازمان به حساب می آید قسمت اعظم سرمایه از آنجا که نیروی انسانی کارامد ، باارزشترین منبع هر سازمان به حساب می آید قسمت اعظم سرمایه گذاری ها معطوف به نیروی انسانی گردیه است . مهم ترین ابزاری که در این منظور مورد استفاده قرار می گیرد آموزش است که با هدف ارتقا کیفی سطح مهارت ، دانش ، و نگرش موجب توانمندی افراد در ایفای وظایف خود و کامیابی سازمان ، مورد استفاده قرار می گیرد . ( خراسانی و حسن زاده بارانی کرد ، 1386 ، ص 40 ) .

اهمیت این امر تا آنجا است که مطابق استانداردهای ایزو 9001 بایستی روشها اجرایی برای مدیریت تحصیلات آموزش و شایستگی کارکنان تعیین و مدون شده به اجرا در آمده و نگهداری شود تا بدین وسیله توسعه نظام مندی در شایستگی افراد ایجاد شود . سازمان باید نیازهای آموزشی را شناسایی نموده ، امکانات آموزشی را فراهم آورده و اثر بخشی آن را را ارزیابی نماید . این امر تضمین می کند که کلیه فعالیتهای تاثیر گذار بر کیفیت محصول و خدمات ، توسط افراد شایسته انجام شود . ( قلیچ لی ، 1386 ، ص 154 )

از این رو سازمان باید زمینه رشد و توسعه دانش کارکنان خویش را فراهم کرده و بسترهای مناسبی را در این زمینه ایجاد کند . این کار در ابتدا با برگزاری کلاس ها و جلسات توجیهی جهت آشنایی با فرایندهای کاری سازمان و کلاس های آموزشی ، دانش و اطلاعات کارکنان روز آمد می شود تا آنها بتوانند با ترکیب اطلاعات و تجربیات کاری ، دانش و توانمندی خود را ارتقاء  دهند . در این راستا توجه به امر آموزش در راستای افزایش توانمندیهای کارکنان برای سازمان ها دارای اهمیت بسیار می باشد . بدین تریب ، با توجه به اهمیت امر آموزش در سازمان ها ، در این مقاله به بحث ضرورت آموزش کارکنان بخصوص کتابداران و ضرورت بررسی برنامه های آموزشی در سازمان پرداخته می شود .    

 

 

بیان مسئله :

سازمانها ی امروزی از ارکان مهمی ازقبیل سرمایه ، نیروی انسانی ، فناوری و مدیریت تشکیل شده یافته اند که به زعم بسیاری از صاحبنظران ، نیروی انسانی مهمترین رکن در این بین است . زیرا کارایی سازمان ها منوط به انجام وظایف درست و صحیح این نیروهها در دایره صنفی و ستادی است از آنجایی که 70 درصد از منابع و سرمایه سازمانها را منابع انسانی تشکیل می دهد ، لذا تامین این سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیت های آموزشی منظم در تمامی سطوح سازمانها است . ( عباسیان ، 1385 ، ص 170 ) .

آموزش منابع انسانی را یک سرمایه گذاری قلمداد کرده اند چون سازمانها متناسب با عصر فناوری اطلاعات به طور مداوم سعی می کنند فرصت هایی را برای توسعه توانمندیهای منابع انسانی خود فراهم سازند تا عملکرد آنها بهبود یابد بنابراین در جامعه که به سرعت در حال دگرگونی است آموزش کارکنان نه تنها مطلوب بوده ، بلکه فعالیتی است که هر سازمان باید برای آن منابعی در نظر بگیرد تا همواره منابع انسانی کارامد و مطلعی در اختیار داشته باشد . ( رنگریز و عظیمی ، 1385 ، ص 184) .

البته نوع و میزان آموزش کارکنان سازمانها به میزان اهمیت کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده به مشتریان یا ارباب رجوع و همچنین به اهمیت مهارت های نیروی کار برای سازمان بستگی دارد که در یک طبقه بندی کلی به دو نوع آموزش قبل از خدمت و آموزش ضمن خدمت تقسیم می شود (فتحی و اجارگاه ،1386 ، ص 4)

امروزه آموزش و پرورش منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی های اصلی دستیابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط تغییر قلمداد می شود . به دلیل ویژگیهای که نفس هر نوع کار با خود به همراه دارد و هم چنین به دلیل تغییر و توسعه فناوری ها ، در بسیاری از موارد کارکنان سازمانها فاقد برخی از توانمندیهای لازم برای انجام وظایف محوله می شوند . از طرف دیگر ممکن است سازمانها پس از گزینش کارکنان متوجه شود که آنها مهارتها ، دانش و یا توانایی انجام موفقیت آمیز فعالیتها را ندارند و باید آنها را برای انجام بهتر وظایف شان آموزش داد و یا اگر سازمان مایل به استفاده خود در مقام هایی با مسوئلیت بیشتر باشد ، به اجبار مبادرت به تامین طیفی از اثربخش بودن دوره های آموزش ضمن خدمت است برای نیل به این هدف باید نقاط ضعف و آسیبهای تهدید کننده این دوره ها شناسایی  وبرطرف شوند ( جزنی ، 1380 ، ص 308 )

بر همین اساس ما به دنبال پاسخ گویی به این سوال هستیم که آیا دورهای آموزشی کوتا مدت ضمن خدمت معلیمن مقطع متوسطه توانسته است برخی از توانایی های شغلی آنها را افزایش دهد ؟

اهمیت و ضرورت تحقیق :

تاکید بر داشتن کارکنان ماهر رمز موفقیت بسیاری از سازمانهاست بدین منظور بسیاری از سازمانها برنامه های آموزش ضمن خدمت را طراحی و اجرا کرده اند . اگر چه آموزش ضمن خدمت اغلب در ارتباط با کارکنان جدید بکار می رود اما برای به روز کردن و یا گسترش مهارتها ی کارکنان فعلی به هنگام ارائه روشها و رویه های کاری جدید نیز مورد استفاده قرار می گیرد .

در جامعه ای که سازمان ها ی آن شدیدا به دانش و مهارت خود متکی باشد ، آشکار است که موسسات آموزش ضمن خدمت نقشی بسیار حیاتی و مهم در توسعه سرمایه های انسانی دارند ، در ایران نیز از سال 1327 آموزش ضمن خدمت کارکنان در قلمرو فعالیت های دولت قرار گرفت و با تشکیل واحدهای و مراکز آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانها و وزارتخانه ها ، برگزاری دوره های ضمن خدمت کوتاه مدت و سپس بلند مدت توسعه یافت . یکی از این مراکز ، مراکز آموزش مدیریت دولتی سابق بود که سازمان امور اداری و استخدامی سابق در تیرماه 1348 به منظور آموزش مدیریت و فنون اداری آن را تاسیس کرد این مرکز سپس با موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ادغام و موسسه آموزش و پرورش مدیریت دولتی تشکیل شد که به لحاظ تشکیلات اداری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وابسته بود که پس از انحلال سازمان ، وظیفه آموزش کارکنان سازمانها ی دولتی امروزه به دفتر آموزش و پژوهش استانداریها وگذار شده است به طور کلی امروزه دفتر آمورش و پژوهش استانداریها چهار نوع دوره آموزشی ضمن خدمت ، شامل دورهای توجیهی ، شغلی ، عمومی و بهبود مدیریت برگزار می کنند که دفتر آموزش و پژوهش استانداری فارس نیز به صورت گسترده مبادرت به برگزاری این دورها نموده است . به طور که در طی سالهای اخیر به طور متوسط سالیانه نزدیک به ده هزار نفر از کارکنان سازمانها مختلف دولتی استان فارس در این مرکز انواع مختلف آموزش های ضمن خدمت را طی کرده اند که با صرف هزینه ووقت بسیار همراه بوده است . ( دفتر آموزش و پؤورش استانداری فارس ، 1388 ) . اما این نکته قابل تامل است که صرفا آموزش و اجرای دوره های آموزش نمی تواند به سازمان درراه رسیدن به اهداف خویش کمک کند . آموزش ها باید با توجه به اصول و روش های علمی بنا گذاشته شموند تا نتیجه بدست آمده نیازهای موجود را برطرف سازد . ( عباسیان ، 1385 ، ص 170 )

بدین منظور باید ضعف ها و آسیب های وارده بر این دوره ها شناسایی و مرتفع شوند تا باعث هدر دادن سرمایه های سازمان نشود . در زمینه آسیب شناسی دورهای آموزش ضمن خدمت در این مرکز و سایر مراکز آموزش ضمن خدمت در ایران ، کمتر از هر زمینه دیگری تحقیقات جامع انجام شده است .

یکی از دلایل کم توجهی به این امر این است که ارزشیابی از برنامه های آموزشی مورد توجه دقیق و صحیح قرار نگرفته است . عدم ارزشیابی ناکافی و نادرسب با فلسفه اصلاح مداوم و بهبود برنامه آموزشی در تناقض است ، زیرا تنها از طریق ارزشیابی آموزشی می توان نقاط ضعف و معایب را شناسایی کرد و در  راستای بهبود آنها قدم برداشت . ( فتحی ، اجارگاه ، 1386 ، ص 287 ) . اگر برنامه های آموزشی ارزیابی نشود این احتمال وجود دارد که هر برنامه آموزشی کارکنان را اثر بخش تشخیص دهیم . نتایج تحقیقات نشان می دهد می توان به طور موثر اثرات آموزش در سازمانها را ارزیابی کرد که عواملی نظیر ساختار سازمان ، اندازه سازمان و سطح موجود سرمایه های دانشی سازمان را مشخص کرد ه باشیم .

 

 

 

 

اهداف پژوهش :

هدف کلی :

بررسی و مقایسه نگرش دبیران زن و مرد مقطع متوسطه نسبت به تاثیر انواع دورهای کوتاه مدت ضمن خدمت بر برخی از توانایی های شغلی آنان در شهرستان سرپل ذهاب سال تحصیلی 90-89 .

اهداف جزیی :

1 بررسی تاثیر آموزش های مهارت زندگی در افزایش رضایتمندی دبیران زن از این آموزشها

2 بررسی تاثیر آموزش مهارتهای هفت گانه فناوری اطلاعات بر افزایش سطح هوش رایانه ای دبیران در هر دوجنس .

3 بررسی تاثیر آموزشهای حرفه ای اختصاصی هر فرد هر رشته شغلی در تسریع بخشیدن به روز انجام وظایف روزانه دیران مرد و زن .

 

 

سوالات تحقیق :

1 آیا نگرش دبیران زن و مرد نسبت به کیفیت آموزشهای ضمن خدمت با هم متفاوت است ؟

2 آیا نگرش دبیران زن و مرد نسبت به دورهای آموزش مهارتهای زندگی با هم متفاوت است ؟

3 آیا نگرش دبیران زن و مرد نسبت به دورهای مهارتهای هفت گانه فناوری اطلاعات از جهت کیفیت این دورها در افزایش هوش رایانه ای آنها همسو است ؟

4 آیا نگرش دبیران زن و مرد نسبت به مفید بودن دوره های باز آموزی حرفه ای ( شغلی ) در تسزیع بخشیدن به فعالیتهای کاری روزانه آنها همسو است ؟

5 آیا آموزش های ضمن خدمت بر ویژگی های شخصیتی معلمان می تواند موثز باشد ؟

فرضیات تحقیق :

1 بین نگرش دبیران زن و مرد نسبت به کیفیت آموزشهای ضمن خدمت تفاوت معناداری وجود دارد .

2 بین نگرش دبیران زن و مرد نسبت به دورهای آموزش مهارتهای زندگی تفاوت معناداری وجود دارد .

3 بین نگرش دبیران زن و مرد نسبت به دورهای مهارتهای هفت گانه فناوری اطلاعات از جهت کیفیت این دورها تفاوت معناداری وجود دارد .

4 بین نگرش دبیران زن و مرد نسبت به مفید بودن دوره های باز آموزی حرفه ای ( شغلی ) رابطه معنادرای وجود دارد .

5 بین آموزش های ضمن خدمت و روش تدریس در بهبود روش تدریس معلمان رابطه معناداری وجود دارد .

6 بین کیفیت ارزیابی آموزش های ضمن خدمت و بهبود عملکرد معلمان در کلاس درس رابطه معناداری وجود دارد .

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :94

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.