مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم توقف‌

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتی شیراز

گروه مهندسی صنایع

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش مهندسی صنایع

عنوان:

حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم توقف‌

استاد راهنما:

دکتر مرتضی کاظمی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1 مقدمه.. 1

1-1 توالی عملیات و زمان‌بندی.. 2

1-2 آشنایی با مفاهیم زمان‌بندی.. 3

1-2-1 نمادگذاری.. 4

1-2-2 سلسله مراتب پیچیدگی.. 9

1-3 راهنمای فصل‌های رساله. 13

فصل 2 جریان‌کارگاهی… 15

2-1 مسئله جریان‌کارگاهی.. 16

2-2 مرور ادبیات جریان‌کارگاهی.. 18

2-3 الگوریتم‌های ابتکاری.. 19

2-3-1 مروری بر الگوریتم‌های ابتکاری در حوزه جریان‌کارگاهی.. 20

2-3-2 الگوریتم جانسون.. 22

2-3-3 الگوریتم پالمر. 24

2-3-4 الگوریتم NEH.. 25

2-4 جمع بندی.. 27

فصل 3 جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف… 28

3-1 جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف… 29

3-2 مرور ادبیات جریان‌کارگاهی با محدودیت ‌عدم‌توقف… 31

3-3 مدل ریاضی عدد صحیح جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف… 34

3-4 مروری بر الگوریتم‌های ابتکاری مسئله جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف… 36

3-5 مروری بر الگوریتم‌های فراابتکاری مسئله جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف… 40

3-6 تشریحی بر بهترین الگوریتم در ادبیات موضوع. 43

3-7 جمع بندی.. 45

فصل 4 الگوریتم و روش حل پیشنهادی… 46

4-1 الگوریتم فراابتکاری مورچگان.. 47

4-2 به کارگیری الگوریتم مورچگان در حل مسائل جریان‌کارگاهی.. 48

4-3 الگوریتم پیشنهادی مورچگان.. 48

4-3-1 مقداردهی اولیه فرومون.. 49

4-3-2 قاعده تغییر حالت… 49

4-3-3 قاعده به‌هنگام کردن محلی.. 50

4-3-4 قاعده به‌هنگام کردن نهایی.. 51

4-3-5 به هنگام کردن فرومون‌های بیشینه و کمینه. 51

4-3-6 جستجوی محلی.. 52

4-3-7 الگوریتم شبیه سازی تبرید. 54

4-3-8 الگوریتم مورچگان اصلاح شده 56

4-4 نتایج پیاده‌سازی الگوریتم پیشنهادی.. 59

4-4-1 مسائل نمونه. 59

4-4-2 پارامترهای الگوریتم. 60

4-4-3 نتایج 60

فصل 5 جمع‌بندی و پیشنهاد تحقیقات آتی… 69

5-1 نتایج بدست آمده 70

5-2 زمینه‌های تحقیقاتی.. 71

مراجع.. 72

پیوست 1: داده‌های مسائل نمونه.. 79

واژه نامه فارسی به انگلیسی… 81

واژه نامه انگلیسی به فارسی… 83

 

فهرست جدول‌ها

جدول ‏2‑1: داده های مثال مسأله جریان‌کارگاهی.. 17

جدول ‏2‑2: گام اول محاسبه Cmax برای مثال جریان‌کارگاهی.. 17

جدول ‏2‑3: گام اول محاسبه Cmax برای مثال جریان‌کارگاهی.. 18

جدول ‏4‑1: اطلاعات مسائل نمونه. 59

جدول ‏4‑2: مقدار پارامترهای الگوریتم پیشنهادی.. 60

جدول ‏4‑3: مقایسه سه الگوریتم پیشنهادی و ارائه شده 61

جدول ‏4‑4 مقایسه سه الگوریتم پیشنهادی و ارائه شده بر اساس تعداد جواب‌های تولید شده 62

جدول ‏4‑5: نتایج 7 الگوریتم‌ بر پایه جست و جوی محلی برای مسائل نمونه کارلیر. 66

جدول ‏4‑6: نتایج الگوریتم‌ ارائه شده با بهترین الگوریتم یافت شده در ادبیات مسائل نمونه کارلیر. 66

جدول ‏4‑7: نتایج الگوریتم‌های بر پایه جستجوی محلی برای مسائل بزرگ و متوسط.. 67

جدول ‏4‑8: مقایسه الگوریتم اصلاح شده با یهترین الگوریتم‌های موجود در ادبیات.. 68

 

فهرست شکل‌ها

شکل ‏1‑1:  شمایی از محیط تک ماشینه. 5

شکل ‏1‑2: شمایی از محیط جریان‌کارگاهی.. 5

شکل ‏1‑3: شمایی از محیط جریان‌کارگاهی انعطاف پذیر. 6

شکل ‏1‑4: سلسله پیچیدگی تابع هدف.. 11

شکل ‏1‑5 : سلسله پیچیدگی محیط ماشین.. 11

شکل ‏1‑6: سلسله پیچیدگی محدودیت های عملیات.. 12

شکل ‏2‑1: نمودار گانت مثال جریان‌کارگاهی.. 18

شکل ‏3‑1: شمایی از مسئله جریان کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف… 29

شکل ‏4‑1: شبه کد الگوریتم مورچگان اولیه. 53

شکل ‏4‑2: شبه کد الگوریتم شبیه‌سازی تبرید. 56

شکل ‏4‑3: شبه کد الگوریتم جستجوی محلی اصلاح شده 57

شکل ‏4‑4: شبه کد الگوریتم مورچگان اصلاح شده 58

شکل ‏4‑5: درصد بهبود برای الگوریتم‌های ارائه شده 63

شکل ‏4‑6: مقایسه نتایج الگوریتم اصلاح شده با الگوریتم DPSOVND برای مسائل ریورز 65

چکیده

در سال‌های اخیر ارائه الگوریتم‌های کارا برای زمان‌بندی جریان‌کارگاهی مورد توجه مدیران واحدهای تولیدی قرارگرفته است. مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف و با هدف کمینه‌سازی طولانی‌ترین زمان تکمیل، یک مسأله NP-سخت است. به همین دلیل در تحقیقات اخیر الگوریتم‌های فراابتکاری زیادی برای حل آن ارائه شده است. در این پایان نامه سه الگوریتم فراابتکاری برپایه الگوریتم مورچگان برای حل این مساله ارائه شده است. تفاوت الگوریتم‌های ارائه شده در نحوه استفاده از الگوریتم جستجوی محلی می‌باشد. در الگوریتم های ارائه شده، الگوریتم‌های جابجایی، الحاقی، شبیه‌سازی تبرید و الگوریتم اصلاح شده بر اساس الگوریتم‌های جابجایی و الحاقی برای حل مسئله پیشنهاد شده است. الگوریتم‌های پیشنهادی بر روی مسائل نمونه که در ادبیات این موضوع وجود دارد، پیاده سازی شده است. مقایسه الگوریتم‌های ارائه شده با یکدیگر نشان‌دهنده کارا بودن الگوریتم‌ اصلاح شده می‌باشد. همچنین مقایسه نتایج بدست امده با نتایج به چاپ رسیده در سال‌های اخیر نشان‌دهنده دقت و رقابت‌پذیری بالای الگوریتم‌های پیشنهادی نسبت به سایر الگوریتم‌های موجود برای حل مساله مورد بحث، می‌باشد.

مقدمه

امروزه در عرصه صنعت بدلیل تفاوت و گوناگونی نیازهای مشتریان شاهد تنوع محصول‌ها، کوتاه شدن عمرشان و رقابت بالای تولیدکنندگان می‌باشیم. از این‌رو اهمیت به کارگیری روش‌هایی کارا جهت استفاده موثر از منابع بیش‌تر از گذشته نیاز می‌شود تا سازمان‌ها بتوانند قدرت پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان را داشته باشند. تکنیک‌های توالی عملیات و زمان‌بندی از جمله ابزار موثر در این رابطه است.

در ادامه این فصل، ابتدا مقدمه‌ای از اهمیت و ضرورت زمان‌بندی تولید و توالی عملیات گفته می‌شود و سپس با مفاهیم توالی عملیات و نمادگذاری انواع مختلف مسائل آشنا خواهیم شد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 100

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.