مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

استاد راهنما:

دکتر مصطفی ستاک

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : كلیات تحقیق 1
       1-1 انتخاب حوزه تحقیق 2
     1-2 بیان خلاصه ای از مسئله و پرسش آغازین 2
       1-3 ضرورت انجام تحقیق 4
       1-4 نوآوری های تحقیق 5
       1-5 اهداف تحقیق 6
       1-6 نحوه بررسی ادبیات موضوع 7
     1-7 کلید واژگان جستجو 7
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع 8
       2-1 مدیریت زنجیره تامین 9
       2-2 تاریخچه و روند تکامل مدیریت زنجیره تامین 10
 

2-2-1 دهه 1950 و 1960

10
 

2-2-2 دهه 1970

11
             2-2-3 دهه 1980 11
             2-2-4 دهه 1990 11
       2-3 عملیات اصلی زنجیره تامین 12
             2-3-1 عملیات تامین منابع و تدارکات 13
                 2-3-1-1 خرید 14
                   2-3-1-2 مدیریت مصرف 15
                   2-3-1-3 انتخاب فروشنده 15
                   2-3-1-4 مذاکره قرارداد 16
                   2-3-1-5 مدیریت قرارداد 17
       2-4 تاریخچه مساله انتخاب تامین کنندگان 18
       2-5 روش های حل مسئله انتخاب تامین کنندگان 22
             2-5-1 روش های تحلیلی 22
             2-5-2 تکنیک های هوش مصنوعی 22
 

2-5-3 تکنیک های MADM

24
 

2-5-4 مدل های ریاضی

25
             2-5-5 مدل های آماری 27
             2-5-6 تئوری مجموعه های فازی 27
       2-6 بررسی ویژگی های مختلف مساله انتخاب تامین کنندگان 29
             2-6-1 تعین اندازه سفارشات به تامین کننده ها 29
             2-6-2 مدل های چند دوره ای 30
             2-6-3 مدل های موجودی 30
       2-7 جمع بندی 31
فصل سوم : شرح مسائل مختلف و پیش فرض های آن 32
       3-1 مقدمه 33
       3-2 مدل سفارش یک محصول خاص 33
       3-3 معیارهای مهم به کار گرفته شده در انتخاب تامین کنندگان 35
       3-4 مدل سفارش همزمان چند محصول 37
     3-5 مدل انتخاب ترکیب بهینه وسائل حمل و نقل 40
 
 

3-6 مدل انتخاب تامین كنندگان با حداقل کردن هزینه های موجودی و نگهداری کالا

41
       3-7 جمع بندی 42
فصل چهارم: معرفی مدل های ارائه شده        43
       4-1 مقدمه 44
       4-2 معرفی مدل پیشنهادی تک محصولی     44
             4-2-1 پارامترهای مدل تک محصولی 44
             4-2-2 فرمولسازی ریاضی 45
             4-3 مدل سفارش همزمان چند محصول 47
             4-3-1 پارامترهای مدل سفارش همزمان چند محصول 47
             4-4 مدل انتخاب تامین کنندگان به همراه انتخاب وسایل حمل و نقل 50
             4-4-1 پارامترهای مدل 51
             4-4-2 فرمولسازی ریاضی 52
             4-5 پارامترهای مدل انتخاب تامین کنندگان با در نظر گرفتن هزینه های موجودی 54
             4-5-1 فرمولسازی ریاضی 55
       4-6 جمع بندی 57
 

فصل پنجم : نتایج عددی

58
     5-1 مقدمه 59
     5-2 تکنیک های تصمیم گیری چند هدفه و برنامه ریزی آرمانی 59
     5-3 تبدیل مدل غیر خطی چند هدفه به مدل غیر خطی تک هدفه 63
     5-4 نتایج عددی برای مدل سفارش تک محصولی 67
     5-5 مثال های عددی مدل سفارش همزمان چند محصول 71
     5-6 نتایج عددی برای مدل انتخاب ترکیب بهینه وسایل حمل و نقل 77
     5-7 نتایج عددی برای مدل انتخاب تامین کنندگان با احتساب هزینه موجودی و نگهداری 81
فصل ششم: نتیجه گیری 84
     6-1 نتایج کسب شده 85
     

 

فهرست جداول

عنوان جدول صفحات
جدول2-1 دسته بندی مقالات مختلف 21
جدول 5-1 تعداد متغیر ها،محدودیت ها و محدودیت های غیر خطی 65
جدول 5-2 تعداد متغیر ها، محدودیت های مسئله با ابعاد مختلف 66
جدول 5-3 شبکه تامین بهینه برای مدل تک محصولی 67
جدول 5-4 مثال عددی برای مدل تک محصولی 70
جدول 5-5 ضریب مصرف مواد اولیه مختلف در محصولات 71
جدول 5-6 پاسخ های بهینه بدست آمده برای مسائل مختلف 74
جدول 5-7 پاسخ های بهینه بدست آمده برای مدل با ابعاد بزرگتر 76
جدول 5-8 پاسخ های بدست آمده برای مسائل حمل و نقل 77
جدول 5-9 پاسخ های بدست آمده برای مسائل حمل و نقل با سایز بزرگ 79
جدول 5-10 محصولات و مواد اولیه تولیدی به وسیله هر تامین کننده 81
جدول 5-11 ضریب مصرف هر یک از مواد اولیه در محصولات 81
جدول 5-12 پاسخ های بهینه حاصل از حل مدل 81
فهرست شکل ها و نمودار ها

عنوان شكل و نمودار

 

صفحات

شکل 2-1 زنجیره تامین ساده 9
شکل 2-2 زنجیره تامین توسعه یافته 10
شکل 2-3 سیر تکاملی زنجیره تامین 12
شکل 2-4 عملیات زنجیره تامین 13
نمودار 2-5 توزیع مقالات هوش مصنوعی 23
نمودار 2-6 توزیع مقالات MADM 25
نمودار 2-7 توزیع مقالات مربوط به مدل های ریاضی 26
نمودار 2-8 تعداد مقالات فازی منتشر شده در هر سال 27
شکل 2-9 مقالات تركیبی روش AHP با سایر روش ها 28
نمودار 2-10 نسبت تعداد مقالات تکی و ترکیبی در 10 سال اخیر 29
شکل 3-1 شبکه تامین قطعه مورد نظر خریدار و مواد اولیه 35
شکل 3-2 شبکه تامین مربوط به سفارش همزمان چند محصول 39
شکل 5-1 روش های تصمیم گیری با اهداف چندگانه 60
شکل 5-2 شبکه تامین بهینه برای مدل تک محصولی 67
شکل 5-3 شبکه تامین بهینه برای سفارش همزمان چند محصول 73
 

چکیده

زنجیره تامین، مجموعه ای از فعالیتها و فرایندهای متنوع تجاری (همچون تأمین كننندگان، كارخانجات، توزیع كنندگان و خرده فروشان) می باشد، كه با یكدیگر درجهت بدست آوردن مواد خام، تبدیل مواد خام به محصولات نهایی و تحویل این محصولات نهایی به خرده فروشان همكاری می كنند. امروزه شرکت های تولیدی برای حفظ جایگاه رقابتی خود باید هزینه های اضافی فرایندهای مختلف زنجیره تامین را با بهره گرفتن از اصلاح فرایندها کاهش دهند. از جمله اصلاح این فرایندها، برون سپاری قطعات و خدماتی است که جزء کالاهای استراتژیک سازمان به حساب نمی آیند و با برونسپاری آن ها علاوه بر کاهش قیمت محصولات نهایی، هزینه های نیروی انسانی و تکنولوژی نیز كاهش می یابند و به این ترتیب امکان تمرکز بیشتر بر روی شایستگی های محوری سازمان فراهم می آید. در این میان انتخاب تامین کنندگان مناسب، به شکل معناداری منجر به کاهش هزینه های خرید مواد و بهبود شرایط رقابتی می گردد .به همین دلیل، متخصصین باور دارند که انتخاب تامین کننده، مهمترین فعالیت دپارتمان خرید است.

 

تاکنون مدلهای متفاوتی برای حل این مسئله به کار گرفته شده اند که همواره به انتخاب تامین کنندگان سطح اول که مستقیما با خریدار در ارتباطند می پردازند و توجهی به تامین کنندگان سطح دوم ندارند. این در حالی است که اغلب کارخانجات برای موضوع تامین کنندگان لایه دوم اهمیت ویژه ای قایل هستند و اگرچه در مطالعات آکادمیک توجهی به این موضوع نشده، اما نوع مواد و قطعات مورد استفاده می تواند تاثیر بسزایی در کیفیت و قیمت قطعات نهایی داشته باشد. به همین دلیل در این پژوهش تلاش بر این است تا علاوه بر تامین کنندگانی که به طور مستقیم با شرکت درارتباطند، تامین کنندگان تامین کنندگان نیز به عنوان سطح دوم تامین مورد بررسی قرار گیرند و تامین کنندگان بهینه در هر دو لایه انتخاب شوند. به این ترتیب با در نظر گرفتن خصوصیات تامین کنندگان سطح دوم نظیر قیمت، کیفیت و حمل و نقل به موقع، تاثیر ویژگی های مختلف آنان درانتخاب تامین کنندگان سطح اول بررسی می شود. در نهایت اعتبار مدل های ارائه شده با بهره گرفتن از نمونه های عددی متعدد سنجیده شده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 127

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.