مهندسی شیمی

پایان نامه مهندسی شیمی: تعیین تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : تعیین تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تھران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجھ کارشناسی ارشد
مھندسی شیمی – مھندسی فرآیند
عنوان :
تعیین تجربی پارامترھای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ھا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خشک کردن پاششی به عنوان گزینه ای مناسب برای خشک کردن پروبیوتیک ها و تبدیل آنها به محصول پودری شکل جامد پیشنهاد شده است. هر چند دماهای بالا باعث کاهش رطوبت محصول و در نتیجه پایداری و ماندگاری بیشتر آن خواهند شد، اما از طرفی این امر به کاهش درصد زنده ماندن باکتری ها نیز منجر می شود.

هدف از این تحقیق، تعیین شرایط بهینه ای برای خشک کردن پاششی سوسپانسیون Bifidobacterium bifidum است. به این منظور سوسپانسیون هایی حاوی پودر آب پنیر، سوکروز، عصاره ذرت و مالتودکسترین تهیه و پس از استرلیزاسیون، 1664 B.bifidum PTCC به آن تلقیح شده و به مدت 48 ساعت در انکوباتور 37 درجه سانتیگراد و در شرایط بی هوازی قرار گرفت؛ سپس توسط خشک کن پاششی مدل (Buchi, Flawil, Switzerland) Buchi B-191، و تحت شرایط از پیش تعیین شده برای هر آزمایش خشک شد.

روش پاسخ سطحی یا Response Surface Methodology(RSM برای طراحی و تحلیل آزمایشات، مدلسازی فرآیند و بهینه سازی مورداستفاده قرار گرفت. فاکتورها ی اصلی دمای هوای ورودی، فشار هوا و مقدار مالتودکسترین مورد استفاده در سوسپانسیون در نظر گرفته شدند و درصد زنده ماندن B.bifidum و رطوبت پودر حاصله به عنوان پاسخهای موردنظر به منظور بهینه سازی انتخاب شدند.

از نقطه نظر آماری، در شرایط بهینه برای رسیدن به حداکثر درصد زنده ماندن و حداقل مقدار رطوبت در پودر محصول، مقادیر فاکتورهای اصلی به صورت زیر گزارش شدند:

.15/00gr = 4/00 ؛ مقدار مالتودکسترین bar = 103/15° ؛ فشار هوا C = دمای هوای ورودی

براساس مدل های پیش بینی شده برای پاسخها، دمای هوای ورودی موثرترین فاکتور بر هر دو پاسخ می باشد. همچنین می توان گفت رطوبت پودر محصول پس از دما بیشتر به مقدار مالتودکسترین بستگی دارد تا به فشار، اما در مورد درصد زنده ماندن فشار عامل موثرتری نسبت به مالتودکسترین می باشد.

مقدمه

پروبیوتیکها، باکتریهای زنده ای هستند که به عنوان مکملهای غذایی-دارویی به کار می روند و با تنظیم تعادل میکروبی روده، اثرات مفیدی بر سلامت میزبان خود میگذارند؛ به همین دلیل تولید و مصرف آنها در طی دو دهه اخیر افزایش زیادی یافته است.

گونه پروبیوتیکی مورد بررسی در این تحقیق 1644 B.bifidum PTCC می باشد. معمولا تولید غذاهای پروبیوتیکی محتوی B.bifidum در سطح 106–107 CFU به ازای هر گرم یا هر میلی لیتر توصیه می شود. اخیرا تکنولوژی خشک کردن پاششی به منظور تولید پودر پروبیوتیک پیشنهاد شده است. این روش به علت مزایای زیادی که نسبت به روش خشک کردن انجمادی دارد، می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای آن به کار رود. از طرفی بکارگیری دماهای مورد نیاز برای تولید پودری با محتوای رطوبت حدود 4% که پایداری و ماندگاری آنرا تضمین می کند، منجر به کاهش درصد زنده ماندن پروبیوتیک می شود. به نظر می رسد حساسیت ذاتی این گونه نسبت به استرس های ناشی از خشک کردن پاششی امری غیر قابل اجتناب باشد، اما لازم است تا با تعیین مناسب ترین شرایط، این تاثیرات نامطلوب را به حداقل رساند. متاسفانه اطلاعات در زمینه بهینه سازی شرایط خشک کردن پاششی گونه B.bifidum بسیار ناچیز است. در این تحقیق سعی شده است تا با وجود محدودیت های پیش رو، بهینه سازی سه فاکتور از مهم تری ن فاکتورهای موثر بر خشک کردن پاششی گونه B.bifidum با هدف تولید پودری با کیفیت بالا، حداکثر سولهای پروبیوتیک زنده و حداقل رطوبت انجام شود. همچنین میزان تاثیر هر یک از این سه پارامترها بر درصد زنده ماندن B.bifidum در پی خشک کردن پاششی و رطوبت پودر محصول مورد ارزیابی قرار گرفت.

فصل اول

روش های خشک کردن و دسته بندی انواع خشک کن ها

1-1- مقدمه

در بین کلیه واحدهای صنعتی شاید بتوان گفت که عملیات خشک کردن بیشترین کاربرد را داشته باشد؛ زیرا که در اکثر مراحل تولید لااقل یک مرحله خشک کردن به چشم می خور د. اگر بخواهیم تعریف جامعی از خشک کردن داشته باشیم باید گفت خشک کردن گرفتن رطوبت مواد تا رسیدن به یک محصول جامد است که به طرق مختلفی مانند حرارت دادن و تبخیر کردن آب درون مواد، کار مکانیکی یعنی فشرده کردن مواد و خارج کردن آب درون آن، جذب آب از درون مواد از طریق مواد شیمیایی جاذب الرطوبه, انجماد آب درون مواد و تصعید آن می تواند صورت گیرد که مهمترین آنها تبخیر رطوبت از طریق حرارت دهی می باشد که بیشتر مد نظر است. در این تحقیق نیز خشک کردن از طریق تبخیر صورت می گیرد و گاز داغ مورد استفاده در خشک کن هوا می باشد.

2-1- روش های خشک کردن

تعداد بسیار متنوع موادی که لازم است خشک شوند از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی با هم کاملاً متفاوتند و همچنین طرق مختلف حرارت دهی برای فرآیند خشک کردن وجود دارد بنابراین بسیار مشکل است که بتوان همه روش های ممکن برای خشک کردن را دسته بندی کرد. تعدادی از روش های معمول خشک کردن که در صنایع به کار می رود را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

1-2-1- خشک کردن از طریق جابجایی

در این روش حرارت محسوس محیط گازی از طریق انتقال حرارت جابه جایی به سطح ماده تر داده می شود. عامل خشک کننده (هوا) از روی ماده تر یا از درون آن عبور داده می شود تا رطوبت ماده را تبخیر کند. برای صرفه جویی در انرژی مقداری از هوای خروجی به سیستم برگشت داده می شود. معمولاً از هوای داغ به عنوان عامل خشک کردن استفاده می شود ولی از مواد دیگری مانند گازهای خروجی از دستگاه ها یا بخار داغ و … نیز می توان به عنوان خشک کننده استفاده کرد. برای خشک کردن مواد قابل انفجار یا مواد اشباع از حلالهای آلی، از گاز بی اثری مانند نیتروژن یا مخلوط نیتروژن – بخار آب به عنوان عامل خشک کردن در یک سیستم کاملاً بسته استفاده می شود. در چنین سیستمی رطوبت تبخیر شده از طریق میعان از سیستم جدا می شود.

1-2-2- خشک کردن هدایتی

در این روش, حرارت لازم به طریق هدایتی از یک سطح داغ سوز ی، صفحه ای استوانه ای یا دیواره خشک کن تأمین می شود. در این روش خشک کردن مقدار انتقال حرارت به بدنه مواد، نه فقط به هدایت حرارتی سطح داغ بلکه همچنین به ضریب حرارت بین منبع گرم کننده و سطح داغ بستگی دارد.

منبع گرم کننده سطح داغ معمولاً بخار داغ، مایعات آلی، فلزات گداخته یا ذوب شده یا حاملهای دیگر انرژی اند که ضریب انتقال حرارت بالایی دارند. از آنجایی که همه حرا رت لازم برای تبخیر رطوبت ماده از میان لایه های مواد عبور می کند، راندمان حرارتی این روش خشک کردن بیشتر از راندمان روش جابه جایی است زیرا در روش جابه جایی بیشتر حرارت عامل خشک کننده از بالای مواد به بیرون از خشک کن هدایت می شود.

تعداد صفحه : 159

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد.هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است.برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

317 Replies to “پایان نامه مهندسی شیمی: تعیین تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی

 1. بازتاب: sex toy
 2. بازتاب: Boost Your Confidence
 3. بازتاب: Domain Registration
 4. بازتاب: e marketing
 5. بازتاب: beauty
 6. بازتاب: jimmy choo
 7. بازتاب: dolce and gabbana
 8. بازتاب: vader streams apk
 9. بازتاب: vibrators for women
 10. بازتاب: tubidy
 11. بازتاب: Dr Kassabian
 12. بازتاب: gucci
 13. بازتاب: burberry
 14. بازتاب: versace
 15. بازتاب: Zakelijk
 16. بازتاب: unik present
 17. بازتاب: sm g530azwaatt
 18. بازتاب: porno
 19. بازتاب: beeg
 20. بازتاب: Pop
 21. بازتاب: sex toys for big woman
 22. بازتاب: real skin dildo
 23. بازتاب: large butt plug
 24. بازتاب: bbw sex wand
 25. بازتاب: most realistic dildo
 26. بازتاب: Family Porn World
 27. بازتاب: seo
 28. بازتاب: new york web design
 29. بازتاب: Calvin Klein luchtje
 30. بازتاب: women's lingerie
 31. بازتاب: triple pleasure rabbit
 32. بازتاب: change
 33. بازتاب: thrusting vibe
 34. بازتاب: rabbit massagers
 35. بازتاب: dildo
 36. بازتاب: waterproof rabbit
 37. بازتاب: clit vibrators
 38. بازتاب: 伦敦华人微整形
 39. بازتاب: BEST FOREX SIGNALS
 40. بازتاب: Classified ads Ghana
 41. بازتاب: youtube banner creator
 42. بازتاب: new years eve hours
 43. بازتاب: linux mail server
 44. بازتاب: national health line
 45. بازتاب: adam and eve massager
 46. بازتاب: massager
 47. بازتاب: couple’s sex toys
 48. بازتاب: dildo
 49. بازتاب: thrusting rabbit
 50. بازتاب: anal sex starter kit
 51. بازتاب: vibrators for women
 52. بازتاب: lace strap on
 53. بازتاب: top dildo
 54. بازتاب: Business Exchange
 55. بازتاب: סקס ישראלי
 56. بازتاب: i-phone cases
 57. بازتاب: s128
 58. بازتاب: go right here
 59. بازتاب: preventivo sito web
 60. بازتاب: sexleketøy
 61. بازتاب: Adult dating in india
 62. بازتاب: Smo-King
 63. بازتاب: bmw vin decoder
 64. بازتاب: ejaculating dildo
 65. بازتاب: tech
 66. بازتاب: easy insurance
 67. بازتاب: 918kiss
 68. بازتاب: фидуциар
 69. بازتاب: Corruption
 70. بازتاب: sarkari rojgar
 71. بازتاب: http://2sex.club
 72. بازتاب: luxury font
 73. بازتاب: entrepreneur synonym
 74. بازتاب: http://sexlive.ltd
 75. بازتاب: msn hotmail login
 76. بازتاب: mens shirts
 77. بازتاب: Sexy cams videos
 78. بازتاب: ek-gc200zkaxar
 79. بازتاب: Sexy live sex
 80. بازتاب: casti de copiat
 81. بازتاب: Sexy live chat
 82. بازتاب: Cool shirts
 83. بازتاب: instagram followers
 84. بازتاب: Hip hop gossip
 85. بازتاب: Tyga Joe Budden
 86. بازتاب: scr888
 87. بازتاب: Hot Latina dance
 88. بازتاب: sexy Latina dance
 89. بازتاب: Pandora Charms
 90. بازتاب: Hot live females
 91. بازتاب: sexy cam performers
 92. بازتاب: Hot ladies
 93. بازتاب: Free sexy cams
 94. بازتاب: Free adult sex
 95. بازتاب: utoptens.com
 96. بازتاب: Funny Instagram
 97. بازتاب: Free adult
 98. بازتاب: Healthyfood
 99. بازتاب: Yeah yeah
 100. بازتاب: 1gom
 101. بازتاب: hot girls live
 102. بازتاب: Funny videos
 103. بازتاب: sexy girls stream
 104. بازتاب: Too sexy
 105. بازتاب: target
 106. بازتاب: sexy cams live
 107. بازتاب: ThreatPost
 108. بازتاب: area code colombia
 109. بازتاب: Business lending
 110. بازتاب: Music videos
 111. بازتاب: rap hip hop
 112. بازتاب: Funny song
 113. بازتاب: Hot rap song
 114. بازتاب: Hip hop videos
 115. بازتاب: Comedy Hip hop
 116. بازتاب: space_miamii chat
 117. بازتاب: juicy chat
 118. بازتاب: hot mixtape
 119. بازتاب: Asd hot webcam chat
 120. بازتاب: Hot rap mixtape
 121. بازتاب: bathroom tiling Nelson
 122. بازتاب: cam chat
 123. بازتاب: cam chat
 124. بازتاب: win64_154028.4501
 125. بازتاب: Sexy girls
 126. بازتاب: Hot chat
 127. بازتاب: Mobile erotic chat
 128. بازتاب: custom apparel
 129. بازتاب: Full Report
 130. بازتاب: tl wr700n manual
 131. بازتاب: wunderino casino
 132. بازتاب: How to Use Dildo
 133. بازتاب: SEO
 134. بازتاب: horny lesbians milf
 135. بازتاب: free porn
 136. بازتاب: attacco di panico
 137. بازتاب: sexy Latina duo
 138. بازتاب: sexy gaming Chat
 139. بازتاب: sweet Sofia cam
 140. بازتاب: sexy Melody webcam
 141. بازتاب: Tory Burch
 142. بازتاب: Sexy chat
 143. بازتاب: Comedy rap
 144. بازتاب: funny hip hop
 145. بازتاب: hot hunk sexy
 146. بازتاب: excel development
 147. بازتاب: 海外新闻发布
 148. بازتاب: business opportunity
 149. بازتاب: Guitar
 150. بازتاب: fresh music
 151. بازتاب: Fantasy Data
 152. بازتاب: Chaturbate
 153. بازتاب: desilady
 154. بازتاب: 무료스핀
 155. بازتاب: nipple sex toy
 156. بازتاب: prostate massage
 157. بازتاب: 토토사이트
 158. بازتاب: steel drum workshop
 159. بازتاب: 온라인블랙잭
 160. بازتاب: polythene roll
 161. بازتاب: federal government
 162. بازتاب: fake id god
 163. بازتاب: 먹튀검증
 164. بازتاب: 토토사이트
 165. بازتاب: 안전공원
 166. بازتاب: marble tiles
 167. بازتاب: #NewMusic
 168. بازتاب: #TheConsultants
 169. بازتاب: #cherry
 170. بازتاب: Mağusa Eleman
 171. بازتاب: viagra store near me
 172. بازتاب: black jesus everlast
 173. بازتاب: лиза губин
 174. بازتاب: 스포츠토토
 175. بازتاب: 안전공원 추천
 176. بازتاب: ios free hacked games
 177. بازتاب: buy 4fmph
 178. بازتاب: 海外营销
 179. بازتاب: 사다리사이트
 180. بازتاب: 먹튀검증
 181. بازتاب: penis sleeve
 182. بازتاب: a place for mom
 183. بازتاب: пакистанка
 184. بازتاب: pga dentistry
 185. بازتاب: penis extension
 186. بازتاب: clamps for nipples
 187. بازتاب: anal bead
 188. بازتاب: windows vps
 189. بازتاب: anal sex
 190. بازتاب: long anal beads
 191. بازتاب: anal plugs
 192. بازتاب: icicles glass toys
 193. بازتاب: visqueen dpm
 194. بازتاب: deichlounge büsum
 195. بازتاب: visqueen
 196. بازتاب: عکس سکسی
 197. بازتاب: LolyCam 18+
 198. بازتاب: bokep indo
 199. بازتاب: click resources
 200. بازتاب: look at more info
 201. بازتاب: 안전놀이터
 202. بازتاب: asus pb258q manual
 203. بازتاب: USB Sex Toys
 204. بازتاب: vibrating dildo
 205. بازتاب: vaginal dildo
 206. بازتاب: 24 опен секс
 207. بازتاب: beast tv
 208. بازتاب: 먹튀검증
 209. بازتاب: curso online
 210. بازتاب: pool service
 211. بازتاب: Wand massager
 212. بازتاب: 1850. Week 11 Notes
 213. بازتاب: Create Your Own Store
 214. بازتاب: squat rack
 215. بازتاب: Chicago SEO
 216. بازتاب: detox tea
 217. بازتاب: see this here
 218. بازتاب: Google
 219. بازتاب: Google
 220. بازتاب: guitar music theory
 221. بازتاب: Mcafee Activate
 222. بازتاب: VIP Desert Safari
 223. بازتاب: Dildos
 224. بازتاب: chwilówki
 225. بازتاب: smartphone repair

پاسخی بگذارید