روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه مقایسه کارکردهای اجرایی کودکان دارای صرع لوب پیشانی با صرع لوب گیجگاهی و کودکان سالم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه روانشناسی

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی

 عنوان

مقایسه کارکردهای اجرایی کودکان دارای صرع لوب پیشانی با صرع لوب گیجگاهی و کودکان سالم

استاد مشاور

جناب آقای دکتر تورج هاشمی

بهمن 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

  • مقدمه …………………………………. 1
  • بیان مسئله ……………………………. 3
  • ضرورت و اهمیت پژوهش …………………… 10
  • اهداف پژوهشی …………………………. 13

1-4-1. هدف کلی …………………………….. 13

1-4-2. اهداف اختصاصی ……………………….. 13

  • فرضیه ­های پژوهش ……………………….. 14
  • متغیرهای پژوهش …………………………. 14
  • تعاریف متغیرها ……………………….. 15

1-7-1. تعاریف مفهومی ………………………… 15

2-7-1. تعاریف عملیاتی ……………………….. 19

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه …………………………………. 22

2-2. تاریخچه صرع …………………………… 22

3-2. علل صرع ………………………………. 31

4-2. کارکردهای اجرایی ………………………. 34

1-4-2. مغز و کارکردهای اجرایی ………………… 35

2-4-2. لوب پیشانی …………………………… 37

3-4-2. بارکلی و کارکردهای اجرایی ……………… 39

4-4-2. مؤلفه­ های کارکردهای اجرایی …………….. 40

5-4-2. ارزیابی کارکردهای اجرایی ………………. 47

5-2. گستره پژوهشی (تحقیقات انجام شده خارجی) …… 48

6-2. جمع­بندی ………………………………. 53

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

1-3. طرح پژوهش ……………………………… 55

2-3. جامعه آماری …………………………… 55

3-3. نمونه آماری و روش نمونه گیری …………….. 55

4-3. ابزارهای گردآوری اطلاعات ………………… 56

1-4-3. آزمون کلمه- رنگ اسپرین- استاس ………….. 56

2-4-3. آزمون فراخنای حروف- ارقام ……………… 58

3-4-3. آزمون دسته­بندی کارت­های ویسکانسین    (WCST) .. 59

4-4-3. نسخه فارسی آزمون سیالی کلامی ……………. 65

5-3. روش اجرای پژوهش ……………………….. 67

6-3. روش تجزیه و تحلیل داده­ ها ………………… 67

فصل چهارم: یافته­ها

1-4. مقدمه ………………………………… 68

2-4. توصیف داده­ ها ………………………….. 69

3-4. تحلیل داده­ ها ………………………….. 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

1-5. مقدمه ………………………………… 80

2-5. بحث در مورد یافته­ها ……………………. 80

3-5. محدودیت­ها …………………………….. 85

4-5. پیشنهادها …………………………….. 85

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی ……………………………….. 87

منابع انگلیسی ……………………………… 88

پیوست­ها …………………………………… 92

  • مقدمه

صرع[1] یکی از شایع­ترین بیماری­های نورولوژیکی مزمن و یکی از مشکلات مهم سلامت در کشورهای در حال توسعه است. صرع مانند یک فعالیت کنترل نشده، می ­تواند تمام یا بخشی از دستگاه عصبی مرکزی[2] (CNS) را در برگیرد (گایتون و هال[3]، 2006). علائم صرع با توجه به محل عارضه در CNS می ­تواند تا حدی متفاوت باشد. این اختلال می ­تواند عاملی در جهت کاهش و کژکاری عناصر شناختی در مغز باشد. از جمله این آسیب­ها می­توان به اختلال در میزان هوشیاری، ضعف حافظه، تغییر ادراک و توهم اشاره نمود
(سیزرز[4]، 1989).

پژوهش­های مختلفی در رابطه با تغییر کنش­های شناختی، ناشی از صرع، به حل معماهای حل نشده در مورد این اختلال پرداخته است، که هر یک موفق به دست­یابی به قطعه­هایی از این روان-عصب-زیست شناختی[5] شده­اند.

کادیس، استول استورف، اسمیت[6] و همکاران (2004) طی پژوهشی به کاهش کارکرد حافظه روزمره در کودکان مصروع اشاره نمودند. همچنین پاریسی و برونی[7] (2010)، طی تحقیقی در دانشگاه رم، رابطه بین صرع، اختلالات شناختی و اختلالات خواب را نشان دادند. در واقع، صرع­های کانونی، با مشکلات
عصب روان­شناختی، رفتاری و هیجانی مرتبط بوده که همچنین می­توانند کارکردهای سازشی بیمار را نیز تحت تأثیر قرار دهند (کورناگیا، بگی، پروونزی و بگی[8]، 2006). این مشکلات در سنین پایین و آموزشگاهی، می ­تواند منشاء مشکلات مضاعف برای کودکان باشد. در صورتی که دانش­ آموزان مصروع مورد مشورت و آموزش قرار گرفته و از تکالیف مناسبی برخوردار گردند، از سازگاری و بهبود چشمگیری برخوردار خواهند شد (فریمن، جاکوبز، وینینگ و رابین[9]، 1984). گرچه برخی مطالعات، به اختلالاتی نظیر اضطراب، افسردگی و نوسانات خلقی در افراد مبتلا به صرع اشاره دارند (ترنبال و ترنبال[10]، 1985)، ولی توجه به ارزیابی عملکرد شناختی این بیماران می ­تواند از ارزش بالینی خاصی برخوردار باشد. چنانچه بخش عمده­ای از تحقیقات مربوط به صرع در جهان، معطوف به بررسی ابعاد عصب روان­شناختی اختلال است.

ناحیه پیشانی مغز، مکان اصلی کارکردهای اجرایی در نظر گرفته می­شود که بدکنشی­های اجرایی در اختلالات مرتبط با این ناحیه از مغز نیز شواهد کافی برای این مدعا در اختیار گذاشته اشت. با این وجود، عملکرد هیچ ناحیه­ای از مغز مستقل نیست و برای کنش بهنجار خود نیازمند ارتباط کامل با نواحی دیگر مغز است. این مسئله در رفتارها و کارکردهای پیچیده مغزی، مانند کارکردهای شناختی، بیشتر آشکار می­شود. برای مثال، استفاده از بازخوردهای محیطی برای تغییر رفتار و انتخاب شیوه مناسب رفتار جدید، همزمان نیازمند بازداری رفتار، هدایت منابع توجه، و نیز فراخوانی خاطرات دور و نزدیک مربوط به رفتارهای مشابه و نتایج آنها می­باشد. این در حالی است که نواحی مغزی مربوط به این مؤلفه­ های رفتاری، برای هدایت رفتاری چنین منسجم متفاوت می­باشد (لزاک[11]، 2004). منبع اصلی حافظه، لب گیجگاهی و منابع بازداری، توجه و کنش­های رفتاری ناحیه پیشانی می­باشد. بنابراین انتظار می­رود که اختلال در هر دوناحیه مغزی مذکور، کارکردهای اجرایی را متأثر نماید. با این وجود، اختلال در رفتار، بسته به تکالیفی که فرد مصروع، در موقعیت آزمایشگاهی و یا زندگی روزمره با آنها درگیر می­شود که هر کدام نیازمند منابع متفاوتی از حافظه، توجه، بازداری و یا اجزای رفتاری هستند، متفاوت خواهد بود. چه بسا، در بیمار دارای صرع گیجگاهی، که تکلیف مورد نظر نیازمند منابع حافظه بیشتر باشد، اختلال در کارکرد اجرایی بارزتر باشد، یا در بیمار دارای صرع پیشانی، در تکلیف خاصی، اختلال در کارکرد اجرایی چندان آشکار نباشد (سیزرز، 1989).

بنابراین، ارزیابی عملکرد هر دو گروه مذکور (صرع ناحیه پیشانی[12] و گیجگاهی[13]) بر اساس تکالیف یکسان، معتبر و پایا، که جنبه­ های مختلف کارکردهای اجرایی را مورد سنجش قرار دهند، در روشن شدن اجزای کاستی­های کنشی و زیربنایی هر دو گروه بسیار مؤثر خواهد بود و نتایج مهمی برای مداخلات توانبخشی بیماران بر اساس کانون مشکل در بر خواهد داشت.

2-1. بیان مسأله  

تشنج نوعی اختلال زودگذر در عملکرد مغز است که با تخلیه نا­به­جا و سریع نورون­های مغزی مشخص می­گردد (اسنایدر، ناسبام و روبینز[14]، 2006). در این اختلال گستره­ای از فرآیندهای عضوی پیچیده­ مغز دچار وقفه­های غیر قابل پیش ­بینی می­شود که در صورت عود می ­تواند منجر به یک آسیب مغزی پیش­رونده گردد. در این میان، صرع به صورت دو یا چند تشنج بدون عامل برانگیزاننده تعریف شده است (فیشر، وان امده، بلومه[15] و همکاران، 2005). آمار متفاوتی در مورد میزان بروز و شیوع تشنج تحت تأثیر عوامل گوناگون، ارائه شده است. در کل، حدود 2 درصد مردم در طول عمر خود یک مرتبه دچار حمله تشنج می­شوند (اسنایدر، ناسبام و روبینز و همکاران، 2006)، ولی به طور متوسط شیوع بیماری صرع در جوامع گوناگون در حدود یک درصد است (هاسر و جوزفسون[16]، 2010). صرع، شایع­ترین اختلال جدی عصبی است که در تمام سنین رخ می­دهد. البته احتمال بروز آن در اوایل دوران کودکی و پس از 65 سالگی بیشتر است.

حدود 40 نوع مختلف  صرع وجود دارد.  که از جمله آنها می­توان به صرع کوچک، صرع بزرگ، صرع رولاندیک، صرع ناحیه گیجگاهی، صرع ناحیه پیشانی و … اشاره کرد.

بدکارکردی­های اجرایی در کودکان و نوجوانان دارای صرع به وضوح نشان داده شده است. این بدکارکردی­ها در حوزه­های مربوط به حافظه کاری[17]) فعال) و طرح­ریزی[18] بارز است.

واژه «کارکردهای اجرایی»[19] واژه‌ای عام است که گستره‌ای از فرآیندهای شناختی و قابلیت­های رفتاری را در بر می‌گیرد که شامل استدلال کلامی، حل مسأله، برنامه‌ریزی، توالی بین اجزای رفتار، توانایی حفظ توجه، مقاومت در مقابل محرکهای نامربوط، استفاده از پس­خوراند[20]، انجام همزمان چند تکلیف، انعطاف‌ پذیری شناختی، و توانایی مواجهه و حل مسائل نوظهور است. به این کارکردها مولفه‌های «سرد»[21] کارکردهای اجرایی گفته می­شود، چرا که فرآیندهای شناختی نظیر آنها با برانگیختگی هیجانی زیاد همراه نیستند و به طور نسبی اساس ماشینی دارند (گرافمن، لیتوان[22]، 1999). از سوی دیگر، کارکردهای اجرایی که بیشتر با هیجانات، باورها یا خواسته‌ها همراه هستند، مانند تجربه پاداش و تنبیه، تنظیم رفتار اجتماعی و تصمیم‌گیری، و با هیجانات و تفاسیر فردی سر و کار دارند، مولفه‌های «گرم»[23] نامیده می‌شوند. مطالعات نشان داده است که نواقص در هر دو مولفه سرد و گرم کارکردهای اجرایی ممکن است اثرات مخربی روی فعالیتهای روزمره زندگی بگذارد، که شامل توانایی کار و حضور در مدرسه، فعالیت مستقل در خانه یا ایجاد و حفظ روابط مناسب اجتماعی می‌شود (چان، شام، تولوپولو و چن[24] ، 2007).

کارکرد های اجرایی در سال­های اخیر از سایر حوزه های شناختی خاص (برای مثال: حافظه و زبان) که به صورت سنتی برای ارزیابی مراجعان بکار می رود، مجزا شده است. کارکرد اجرائی شامل برنامه ریزی پیچیده رفتار و اعمال حل مسئله است و تصور می شود که در بخش وسیعی از فعالیت های روزانه فرد درگیر است. فعالیت هایی که کارکردهای اجرایی را الزام آور می کند شامل جدول زمانی و انجام ملاقاتها، درک اطلاعات پزشکی، رانندگی با موتورسیکلت، استفاده مناسب از دارو، آشپزی، پوشیدن لباس و انجام کارهای خانه است. کارکرد های اجرایی یک فرایند شناختی است که  فعالیت های هدف مند و پیچیده را هماهنگ می کند (رویال، 2004).

سه جنبه در کارکرد های اجرایی مطرح می باشد. الف) بازدارندگی از تداخل یا پاسخ های مشابه،
ب) تغییر میان تکالیف  مجموعه های ذهنی، و ج) به روز بودن و خودپایی بازنمائی های حافظه کاری. پژوهش­هایی که مدل­های معادل ساختاری در این مورد را بکار برده اند نشان می دهند که برخی نکات افتراقی، در کارکردهای اجرایی دارند (برای مثال، فریدمن[25] و همکاران 2006، و فریدمن و همکاران، 2008). بازدارندگی به طورکلی به عنوان بازدارندگی و یا مهار آگاهانه توجه یا پاسخ به یک محرک مزاحم، نامربوط و بی هدف تعریف می شود (انتیکوت و همکاران، 2006). در یک تحلیل گسترده نایگ (2000) میان انواع متفاوت بازدارندگی شامل کارکرد، انگیزشی و فرایندهای بازدارندگی توجهی تمایز قایل شد. بازدارندگی اجرایی به عنوان فرایندهایی کنترل عمدی یا مهار پاسخ در خدمات مراتب بالاتر یا اهداف درازمدت که توسط پارادام هایی مانند استروپ ارزیابی می شود تعریف می­گردد (تاپلک و همکاران، 2010).  تغییرمجموعه در برگیرنده انعطاف پذیری ذهنی و توانایی نگهداری و تغییر میان مجموعه های ذهنی است. ابزاری که به طور سنتی برای این کار استفاده می شود آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین است (پنینگتون و اوزونوف، 1996). اگر چه آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین یک تکلیف شناختی پیچیده است (استروس و همکاران، 2006)، تعدادی از محققین این نکته را دریافتند که با عملکرد در تکلیف شرط بندی آیووا IGT) ( همبستگی دارد (تاپلک و همکاران، 2010).

بنابراین، سنجش مهارت­های اجرایی ویژه، برای ارزیابی این افراد بسیار مهم است (مک آلیستر، بندر، وایتمن[26] و همکاران، 2012). بر این اساس، اثرات تشنج­های موضعی پیچیده بر کارکردهای شناختی، موضوعی است که در اکثر حوزه­های روان­شناسی عصبی مورد بررسی قرار گرفته است (برکتین، توکلی، 1390). اختلالات شناختی، پیامد شایعی در صرع کودکان است. این کودکان در معرض خطر بالای شکست تحصیلی هستند و سطوح پایین توجه و تمرکز، حافظه کوتاه مدت ضعیف و کندی تفکر در این بیماران زیاد گزارش می­شود (جوکیک-جاکوبی[27]، 2006).

پژوهش­های صورت گرفته در حوزه کارکردهای اجرایی بیماران مصروع، مشکلات فراوانی در نگهداری تمرکز، توجه متمرکز شده، کنترل­های توجهی تقسیم شده، بازداری پاسخ[28] و تکرار (درجا زدن) در خطاها را آشکار می­سازد که   نشان دهنده­ی درگیری لوب پیشانی می­باشد. علاوه بر این، الگوی کارکردی در اجرای این آزمون­ها اغلب منجر به پیش ­بینی درگیری لوب چپ در مقابل لوب راست و لوب پیشانی میانی در مقابل جانبی می­شود (برکتین، توکلی، 1390). قطعه گیجگاهی مغز نیز، محل درک، پردازش و ذخیره­ی اطلاعات شنوایی و جنبه­ هایی از اطلاعات بینایی است. همچنین قسمت­هایی از دستگاه لیمبیک در این قطعه قرار دارند. به همین دلایل قطعه گیجگاهی کارکردهای متعددی برای پردازش اطلاعات عاطفی و ضبط و یادآوری خاطرات دارد (فیشر[29] و همکاران، 2005؛ لیجتن، آلفرتز، وان هافلن[30] و همکاران، 2005). بنابر این، بر اساس کارکردهای این قطعه، کاهش توانمندی­های شناختی در صرع گیجگاهی نیز قابل پیش ­بینی است (کری، فرازیر، بوش[31] و همکاران، 2007).

ارزیابی روان­شناسی عصبی می ­تواند برای تعیین «بدکارکردی شناختی جانبی شده»[32]  در یکی از نیمکره­های راست یا چپ مغزی مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا آزمون­های کلامی و غیرکلامی در ارتباط با کارکرد نیمکره­های مغزی چپ و راست حایز اهمیت است (لزاک[33]، 2004). با وجود رابطه منفی میان بهره هوشی و متغیرهای سن شروع، مدت زمان و تناوب تشنج­ها، در گروه­های مختلف صرع – مگر در مواردی که صرع همراه با آسیب مغزی پیشرفته­ای باشد- میانگین بهره هوشی نزدیک به گروه بهنجار بوده است.

بسیاری از پژوهش­ها در بیماران دارای صرع ناحیه پیشانی، بر روی بزرگسالانی که تحت عمل لب ­برداری[34] قرار گرفته­اند انجام شده است (برای مثال، هلمستیدر، کمپر و الگر[35]، 1996). این بیماران کاستی­هایی را در تکالیف فضایی، غیر فضایی، و تأخیر حسی، تکالیف دسته­بندی، تکالیف مربوط به بازبینی ترتیب وقایع بیرونی نشان می­ دهند (برای مثال، فریسک و میلنر[36]، 1990؛ لوین، فلچر، کافرا[37] و همکاران، 1996). همچنین، تکالیف مربوط به تشکیل مفهوم و بازداری پاسخ (اسمیت[38] و میلنر، 1988)، و نیز تکالیف مختلف مربوط به حافظه و توجه (سوارتز، هالگرن، سیمپکین[39] و همکاران، 1996؛ اسمیت و میلنر، 1988) در این بیماران با نقص­های عدیده­ای روبروست.

مطالعاتی که کارکردهای اجرایی را در کودکان با صرع ناحیه پیشانی مورد بررسی قرار داده باشند همچنان کم تعداد هستند. در کودکان برای سنجش کارکردهای ناحیه پیشانی، مراحل رشدی باید مد نظر قرار گیرد (دمپستر[40]، 1993). شواهد نشان می­دهد که کارکردهای اجرایی که از سال اول زندگی ظاهر می­شوند تا  4 و 7 سالگی شروع به تحول نموده  و در بین سال­های 8 تا 12 زندگی دستخوش تغییرات عمده می­شوند (پاسلر، ایزاک و هیند[41]، 1985)، و تحول آنها در جنبه­ های ویژه حداقل تا سنین بلوغ و فراتر از آن ادامه می­یابد (ولش، پنینگتون و گروسیر[42]، 1991). مراحل بلوغ در کودکان با افزایش مهارت در مقیاس­های عصب­ روان­شناختی مختلف قابل تشخیص است. سوگیری رشدی در تکامل کارکردهای اجرایی، در مطالعه­ای که شلون و بائر[43] (1986) انجام دادند مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته­ های آنها، مهارت­های شکل­ گیری مفهوم، برنامه ­ریزی و حل مسئله که توسط آزمون دسته بندی کارت­های ویسکانسین[44] (WCST) مورد سنجش قرار گرفت، در خلال 6 و 11 سالگی به صورت پیشرونده­ای تحول می­یابد. در سن 11 سالگی بسیاری از کودکان تکلیف مذکور را در سطح بزرگسالان انجام می­دهند.

شواهد محکمی نشان می­دهد که بزرگسالان با صرع ناحیه گیجگاهی[45] (TLE)، دچار بدکارکردی اجرایی[46] (ED) بوده (برای مثال، رززاک، فوئنتس، گیمارز[47] و همکاران، 2007؛ اویگبیل، دو، جونز[48] و همکاران، 2004) و با درجاماندگی پاسخ، و نقص در انتزاع و توانایی­های حل مسئله مشخص می­شوند (ایگاراشی، اوگونی، اوساوا[49] و همکاران، 2002؛ هرمن، سیدنبرگ، بل[50] و همکاران، 2002). در کودکان دارای TLE، این موضوع متناقض است. اگر چه برخی نویسندگان (ایگاراشی و همکاران، 2002)، کاستی در کارکردهای اجرایی کودکان دارای TLE را گزارش کرده­اند، پژوهش­های دیگر، بهتر بودن کارکردهای اجرایی کودکان TLE را نسبت به کودکان دارای صرع ناحیه پیشانی (کالهان-شلبورن، چاپیسکی، هیسکوک، گلاز[51] و همکاران، 2002؛ هرناندز، سوروین، جامبک[52] و همکاران، 2002) و صرع فراگیر نشان داده­اند (هرناندز و همکاران، 2002).

چندین مطالعه آزمون دسته­بندی کارت­های ویسکانسین[53] (WCST) را برای سنجش بدکارکردی اجرایی[54] (ED) مورد استفاده قرار داده­اند که این ابزار به عنوان یک پارادایم، دامنه وسیعی از توانایی­های مرتبط با کارکرد اجرایی را که نیازمند طرح­ریزی راهبردی، جستجوی سازمان­یافته، توانایی استفاده از بازخوردهای محیطی برای تغییر دادن کارکرد شناختی در دست اجرای ذهنی، رفتار منعطف به هدف، و توانایی تعدیل پاسخ تکانه­ای و اجباری است مورد سنجش قرار می­دهد (هیتون و شلون[55]، 1993؛ گرو، بروکز، کراچ، ویلیامز، رایس[56]، 1997). به همین دلیل، WCST به عنوان یک ابزار استاندارد و طلایی، توسط برخی نویسندگان به عنوان تنها آزمون برای ارزیابی بدکارکردی اجرایی مورد استفاده قرار می­گیرد (کورکوران و آپتون[57]، 1993؛ استراوس، شرمن، اسپرین[58] ، 2007). اگر چه استفاده از فقط یک پارادایم، مخصوصاً در کودکانی که دامنه توجه پایینی دارند وسوسه­کننده است، با این وجود، این مسئله می ­تواند به کم­تشخیصی در ED بیانجامد. برخی نویسندگان مجموعه­ی جامعی برای سنجش کنش­های عصب روان­شناختی این بیماران به کار می­گیرند (هرمن، سیدنبرگ، بل[59] و همکاران، 2002؛ هرمن، جونز، شس و سیدنبرگ[60]، 2007)، که مفهوم کلاسیک چند بعدی بودن سازه را تقویت می­ کند. افراد ممکن است در برخی از مؤلفه­ های کارکرد اجرایی و حوزه­های مرتبط با توجه، و نه همه آنها، دچار اختلال باشند. عنایت به مطالب ذکر شده، نقص کارکردهای اجرایی و مطابق با آن، اختلال در نواحی مغزی درگیر در این کارکردها را در کودکان مصروع نشان می­دهد. اگرچه یافته­ های عصب روان­شناسی نشان می­دهد که مؤلفه­ های کارکرد اجرایی از نظر مکان­یابی[61] مغزی، بیشتر در نواحی پیشانی و تا حدودی نواحی گیجگاهی متمرکز است، با این وجود، مطالعات مربوط به بررسی میزان از دست رفتن  یا اختلال در مهارت­های اجرایی کودکان، بر اساس ارزیابی­های کامل و همزمان کودکان دچار صرع ناحیه پیشانی و گیجگاهی کم تعداد و نتایج آنها تا حدودی متناقض است. در این راستا، پژوهش حاضر در صدد است با بهره گرفتن از مقیاس­های کلاسیک عصب روان­شناسی، به صورت همزمان، کودکان دچار صرع پیشانی و گیجگاهی را در مقایسه با  کودکان سالم مورد ارزیابی قرار دهد. بنابراین، هدف کلی پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی کودکان دارای صرع لوب پیشانی با کودکان دارای صرع لوب گیجگاهی و کودکان سالم است.

3-1. ضرورت و اهمیت پژوهش

کارکردهای اجرایی اساسی­ترین مؤلفه­ های شناختی هستند که اهداف ذهنی و انتزاعی را به رفتارهای منسجم و مطابق با موقعیت بافتی و اجتماعی و در عین حال مرتبط با تکلیف تبدیل می­ کنند. از سوی دیگر، بازخوردهای دنیای بیرون را نیز که در قالب نشانه­ های عاطفی و هیجانی یا علائم شناختی دریافت می­شود در جهت تغییر رفتار، اصلاح و یا توقف آن به کار می­گیرند.

کارکرد­­های اجرایی ساختارهای مهمی هستند که در کنترل و هدایت رفتار، نقش اساسی ایفا می کنند. و برای انطباق و عملکرد موفق در زندگی واقعی اهمیت دارند. آن ها به افراد اجازه می دهند تا تکالیف را آغاز و تکمیل کنند و در مواجهه با چالش ها، استقامت به خرج دهند. با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن شرایط محیطی، کارکردهای اجرایی، ساختارهای با اهمیتی هستند که به انسان ها کمک می کنند موقعیت های غیر منتظره را تشخیص داده و به سرعت نقشه ها و برنامه هایی را طراحی کنند. همچنین به افراد اجازه می دهند در شرایطی که رویدادهای غیر عادی ایجاد شده و با برنامه های روزانه تداخل می کنند، بتوانند استرس های روزانه را مدیریت و رفتارهای نامناسب را بازداری کنند (اندرسون، اندرسون، نورتام، جاکوبس و کاتروپا، 2001).

 مؤلفه­ های مختلفی از این کارکردها در کودکان دارای صرع نواحی مختلف مغزی دچار اختلال می­باشد که هر کدام از این اجزای شناختی در یادگیری­های درسی، آموزشی و سازگاری اجتماعی  از نظر مراتب اهمیت متفاوت می­باشد. علاوه بر این، برخی از مشکلات عمده شناختی کودکان دچار صرع کانونی در حوزه­های مربوط به یادگیری آموزشگاهی، یادگیری­های عملی و سازگاری اجتماعی، به واسطه مشکلات کوچک­تر بدکارکردی اجرایی (به عنوان مثال، بازداری توجه) حاصل می­شوند که  شناخت دقیق این بدکارکردی­های اجرایی بر اساس مؤلفه یا مؤلفه­ های درگیر که بیشتر در کودکان دارای صرع در نواحی لب پیشانی و گیجگاهی دیده می­شود ما را در توانبخشی متناسب این گروه تواناتر می­سازد.

علاوه بر این، در برخی مطالعات (ایگاراشی و همکاران، 2002؛ هرناندز[62] و همکاران، 2002)، حوزه مشخصی از کارکردهای اجرایی تحت عنوان مجموعه بدکارکردی اجرایی قرار می­گیرد. در تحلیل نخست، این امر به خاطر درک بهتر کاستی­های این بیماران مفید به نظر می­رسد. با وجود این، از دیدگاه توانبخشی، حوزه مشخص بدکنشی ممکن است بر فعالیت­های روزانه، مانند فرآیند یادگیری، تأثیر خاصی داشته باشد. گروه­ بیماران دارای اختلال در کارکرد اجرایی ناهمگن هستند و مقیاس­های عصب روان­شناختی مؤلفه­ های مستقل و مکمل را تحت پوشش قرار می­دهند. بنابراین، تفکیک دقیق نوع بدکارکردی (برای مثال، حافظه، توجه، حل مسأله)، نوع اختلال و محل آن در برنامه ­های توانبخشی و بازتوانی شناختی بیماران بسیار مفید خواهد بود.

از آنجا که منشاء بدکارکردی­های اجرایی مختلف، اختلال در توانایی­های شناختی متفاوت و احتمالاً نقص­های مربوط به نواحی متفاوت مغزی می­باشد، ارزیابی­های کامل کلامی و غیر کلامی که کارکردهای اجرایی عمده را تحت پوشش قرار دهند و در عین حال زیر مقیاس­های ابزارهای مورد استفاده، مؤلفه­ های جزیی­تر کارکردهای اجرایی را مورد سنجش قرار دهند در روشن شدن منشاء مشکلات عمده و جزیی بیماران دچار صرع بسیار مفید خواهد بود. مضاف بر این، مقایسه گروه­های متفاوت مصروع بر اساس بدکارکردی­های اجرایی موجود، با توجه به فقدان ادبیات پژوهشی داخلی، راهگشای مطالعات بعدی در این حیطه خواهد بود.

نکته اساسی در ارزیابی­های عصب روان­شناختی این گروه از بیماران، مخصوصاً در حوزه­های مربوط به کارکردهای اجرایی که با سازگاری و رفتار متناسب بیمار در زندگی روزانه ارتباط بیشتری دارد این است که نتایج ارزیابی­های آزمایشگاهی و مشکلات دنیای واقعی این بیماران ممکن است تا حدودی متفاوت از هم باشد، با این وجود جامع بودن ارزیابی­های در نظر گرفته شده، می ­تواند کانون مشکلات بیماران مذکور (برای مثال، حافظه، توجه، بازداری، انعطاف­پذیری شناختی) را آشکار کند.

از آنجا که منشاء بدکارکردی­های اجرایی مختلف، اختلال در توانایی­های شناختی متفاوت و احتمالاً نقص­های مربوط به نواحی متفاوت مغزی می­باشد، ارزیابی­های کامل کلامی و غیر کلامی که کارکردهای اجرایی عمده را تحت پوشش قرار دهند و در عین حال زیر مقیاس­های ابزارهای مورد استفاده، مؤلفه­ های جزیی­تر کارکردهای اجرایی را مورد سنجش قرار دهند، در روشن شدن منشاء مشکلات عمده و جزیی بیماران دچار صرع بسیار مفید خواهد بود. مضاف بر این، مقایسه گروه­های متفاوت مصروع بر اساس بدکارکردی­های اجرایی موجود، با توجه به فقدان ادبیات پژوهشی داخلی، راهگشای مطالعات بعدی در این حیطه خواهد بود.

نتایج پژوهش حاضر در راستای تصریح مشکلات زیربنایی و جزئی کودکان دارای صرع لب پیشانی و گیجگاهی، می ­تواند مورد استفاده روانپزشکان، روان­شناسان و کارشناسان توانبخشی و نیز مریبان آموزشگاهی این کودکان قرار گیرد.

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختی و عنوان فايل درخواستی را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.