مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه : مطالعه امکان استفاده از مواد حفاظتی نوین سازگار با محیط زیست در صنایع چوب ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حفاظت و اصلاح چوب

عنوان : مطالعه امکان استفاده از مواد حفاظتی نوین سازگار با محیط زیست در صنایع چوب ایران

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشکده صنایع چوب و کاغذ گروه تکنولوژی و مهندسی چوب

تحقیق نظری جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.SC.)

در رشته حفاظت و اصلاح چوب

 

عنوان:

مطالعه امکان استفاده از مواد حفاظتی نوین سازگار با محیط زیست در صنایع چوب ایران

استاد راهنما:

محراب مدهوشی

 

تابستان ۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

حفاظت چوب می‌تواند سبب نگهداری و بقای جنگل‌ها، حفاظت از چوب آلات با چوب برون فراوان، فراهم ساختن امکان استفاده از گونه های کم دوام، افزایش عرصه استفاده از چوب در محیط‌های مختلف، افزایش عمر مفید چوب، استفاده از چوب درشرایط تخریب، کاهش استفاده از مواد جایگزین، صرفه اقتصادی، زیست محیطی، گردد. یکی از اهداف صنعت حفاظت چوب جلوگیری از پوسیدگی‌های بیولوژیک در چوب است. یکی از راهکارهای حفاظتی برای مقابله با پوسیدگی قارچی، تیمار چوب با مواد حفاظتی شیمیایی کارآمد می‌باشدکه در این رابطه حفاظت از محیط زیست را نیز باید مد نظر قرارداد. برای مقابله با عوامل مخرب بیولوژیکی می‌توان از تکنیک‌هایی مثل خشک نگه داشتن چوب، استفاده از حشره­کش و قارچ­کش‌های مناسب، استفاده از چوب­آلاتی که به طور طبیعی دارای دوام هستند و یا استفاده از چوب‌های حفاظت شده یا اصلاح شده، استفاده نمود. همچنین برای محافظت در برابر آتش از مواد کند­سوز­کننده و ضد آتش و برای جلوگیری از تخریب سطحی چوب می‌توان از پرداخت‌ها و رنگ‌ها استفاده نمود. با توجه به این مطلب که کشور ما از جمله کشورهایی است که دچار فقر درختان صنعتی می‌باشد، می‌توان با شناسایی مواد حفاظتی مناسب عمر مفید چوب آلات را از چند سال به چندین سال افزایش داد تا از خروج سرمایه ملی برای واردات چوب کاسته گردد. در این تحقیق مواد حفاظتی مختلف با تاکید بر مواد نوین سازگار با محیط زیست از دیدگاه ساختاری بررسی شده‌اند تا بتوان برآوردی مقایسه ای میان آنها انجام داده و ماده مناسب را با توجه به شرایط و امکانات موجود، انتخاب نمود.

 

کلمات کلیدی: حفاظت چوب، مواد حفاظتی، صنعت چوب، محیط زیست، ایران


فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه……………………………………………………………………………………………………….1

فصل دوم: تاریخچه ………………………………………………………………………………………………….7

فصل سوم: مواد حفاظتی متعارف و نوین چوب……………………………………………………………18

    3-1- مواد حفاظتی متعارف چوب در برابر عوامل بیولوژیک………………………………………..19

3-1-1- کرومات مس اسیدی…………………………………………………………………………………….20

3-1-2- آرسنات روی مس آمونیاکی(ACZA)…………………………………………………………….22

3-1-3- مس 4 آمونیاکی(ACQ)……………………………………………………………………………….24

3-1-3-1- ACQ-A……………………………………………………………………………………..25

3-1-3-2- ACQ-B……………………………………………………………………………………..26

3-1-3-3- ACQ-C……………………………………………………………………………………..26

3-1-3-4- ACQ-D…………………………………………………………………………………….26

3-1-4- کوات مس مایکرونایز شده (MCQ)……………………………………………………………..28

3-1-5- مس قلیایی DCOI (ACD)……………………………………………………………………….29

3-1-6- مس دو ظرفیتی (دی متیل دی تیو کاربامات) (CDDC)…………………………………..30

3-1-7- تبوکونازول…………………………………………………………………………………………………31

3-1-8- پروپیکونازول……………………………………………………………………………………………….33

3-1-9- ایمیداکلوپراید……………………………………………………………………………………………….35

3-1-10- EL2………………………………………………………………………………………………………..37

3-1-11- کاپرازل……………… …………………………………….. …………………………………………….37

3-1-12- مس HDO (CXA)…………………………………. …………………………………………….39

3-1-13- نفتانات مس (بر پایه آب)………………………… …………………………………………………41

3-1-14- بورون معدنی (بوراکس- اسید بوریک) SBX……………………….. …………………….43

3-1-15- دی سدیم اکتا برات تترا هیدرات DOT……………. ………………………………………..45

3-1-16- کلسیم برات ……………….. …………………………………….. …………………………………..46

3-1-17- برات روی……………… …………………………………….. ………………………………………..46

3-1-18- KDS…………………. …………………………………….. ………………………………………….48

3-1-19- شیمی پلیمر بتاین………… …………………………………….. ……………………………………49

3-1-20- پنتاکلروفنول…………………………… …………………………………….. ………………………..51

3-1-21- نفتانات مس بر پایه روغن…………………………. ……………………………………………….53

3-1-22- نفتانات روی…………………….. …………………………………….. ………………………………55

3-1-23- مس 8 کیونیولات…………………… …………………………………….. …………………………56

3-1-24- سه-یدو-دو-پروپینل بوتیل کاربامات……………….. ………………………………………….58

3-1-25- پرمترین……………………… …………………………………….. ……………………………………59

3-1-26- سای پرمترین………………………… …………………………………….. ………………………….61

3-1-27- ترکیبات آلکیل آمونیوم…………………….. …………………………………….. ………………..63

3-1-28- دی دسیل دی متیل آمونیوم بی کربنات(DDABC) ………………………………………64

3-1-29- کلروپیریفوس………………… …………………………………….. …………………………………64

3-1-30- دو- تیوسیاناتومتیل تیو بنزوتیازول (TCMTB)………………… …………………………66

3-1-31- دلتامترین………………………. …………………………………….. ………………………………….67

3-1-32- بیفترین………………………. …………………………………….. ……………………………………68

3-1-33- کاربندازیم…………………. …………………………………….. ……………………………………..69

3-1-34- کلروتالونیل………………….. …………………………………….. ………………………………….70.

3-1-35- بنزیمیدازول……………………….. …………………………………….. …………………………….71

3-1-36- کربوکسیماید…………….. …………………………………….. ……………………………………..73

3-1-37- استات مس دو ظرفیتی……………………. …………………………………….. …………………74

3-1-38- سای فلوترین………………………….. …………………………………….. ………………………..74

3-1-39- فیپرونیل…………. …………………………………….. ………………………………………………..76

3-1-40- ترکیبات آلی آلومینیوم دار….. ……………………………………………………………………….77

3-1-41- ترکیبات آلومینیوم سه ظرفیتی……………….. …………………………………………………….78

3-1-42- سیلیکون آلی…………………. …………………………………….. …………………………………78

3-1-43- تولیفلوآنید…………………… …………………………………….. …………………………………..79

    3-2- مواد و روش‌های حفاظتی نوین  سازگار با طبیعت……………………………………………..86

3-2-1- تیمار حرارتی…………………. …………………………………….. …………………………………..89

3-2-2- ترمو وود…………… …………………………………….. ……………………………………………….90

3-2-3- پلاتو…………… …………………………………….. …………………………………………………….90

3-2-4- فرایند رتیفیکاسیون و پردور…………………. ………………………………………………………91

3-2-5- تیمار حرارتی روغن………….. …………………………………….. ………………………………..92

3-2-6- استیلاسیون……………………….. …………………………………….. ……………………………….96

3-2-7- فورفوریلاسیون…………………….. …………………………………….. …………………………….97

3-2-8- متیلول (DMDHEU)………………… …………………………………….. …………………….98

3-2-9- واکنش تیمار روغن………… ………………………….. ……………………………………………..99

3-2-10- آب گریزی………….. …………………………………….. …………………………………………100

3-2-11- ترکیبات آلی سیلیکون…………………… …………………………………….. …………………100

3-2-12- رزین و تیمار روغن ……………….. …………………………………….. ………………………100

3-2-13- تیمار ملامینه …………….. …………………………………….. …………………………………..101

3-2-14- تیمار روغن داغ……………… …………………………………….. ……………………………….101

3-2-15- فرایند رویال……………….. …………………………………….. …………………………………102

3-2-16- تغییر پذیری در میزان اصلاح در چوب………………………… …………………………….102

3-2-17- کایتوزن…………….. …………………………………….. …………………………………………..103

3-2-18- آلفا اسدیسون…………….. …………………………………….. …………………………………..106

3-2-19- چریش………. …………………………………….. …………………………………….. ………….108

3-2-20- روغن‌های اصلی……….. …………………………………………………………………………….109

3-2-21- وسمه نیل…………….. …………………………………….. ………………………………………..109

3-2-22- پیرتروم…………… …………………………………….. …………………………………………….110

3-2-23- ESR–1721…… …………………………………….. ………………………………………….112

3-2-24-ESR–1980………….. …………………………………….. …………………………………..112

3-2-25- ESR–2067…………….. …………………………………….. ……………………………….112

3-2-26-ESR–2240……………. …………………………………….. …………………………………113

3-2-27-ESR–2325……………… …………………………………….. ……………………………….113

3-2-28-ESR–2711………….. …………………………………….. …………………………………..113

    3-3- کندسوز کننده‌ها و مواد ضد آتش………………………………………………………………….114

3-3-1- فرمولاسیون کند سوز کننده‌ها…………………….. ……………………………………………….116

3-3-2- فسفر……….. ………………………………………………………………………………………………116

3-3-3- برون………… …………………………………….. ……………………………………………………..116

3-3-4- آمونیوم سولفات…………. …………………………………….. …………………………………….117

3-3-5- آمونیوم فسفات……… …………………………………….. ………………………………………….118

3-3-6- دی آمونیوم فسفات………. …………………………………….. …………………………………..119

3-3-7- آمونیوم دی هیدروژن فسفات………….. …………………………………….. ………………….119

3-3-8- کلرید روی………………… …………………………………….. …………………………………….120

3-3-9- بوریک اسید……………… …………………………………….. ……………………………………..121

3-3-10- براکس……………… …………………………………….. ……………………………………………122

3-3-11- گوانیل اوره فسفات……………. …………………………………….. ……………………………124

3-3-12- اندود های آماس کننده……………. ……………………………………………………………….125

3-3-13- اندود های غیر آماس کننده …………….. ……………………………………………………….125

3-3-14- سدیم سلیکات…………….. ………………………………………………………………………….125

    3-4- پرداخت‌های نهایی…………….. …………………………………….. …………………………………….127

        3-4-1- رزین های طبیعی و رزین های اصلاح شده…………….. …………………………………..129

3-4-2- شلاک  …………….. …………………………………….. …………………………………………….129

3-4-3- کلوفان یا روغن روزین …………………………………….. ………………………………………130

3-4-4- واکس‌ها…………….. …………………………………….. …………………………………………….130

 

3-4-5- واکس زنبور…………….. …………………………………….. ……………………………………….130

3-4-6- واکس کارنائوبا……………. …………………………………….. ……………………………………131

3-4-7- واکس‌های ترکیبی……………. …………………………………….. ……………………………….131

3-4-8- پوشش دهنده های وابسته به سلولز……………. …………………………………….. ……….132

3-4-9- استر های سلولز(CAB   و CAP ) ……………. …………………………………………….132

3-4-10- نیترات سلولز……………. …………………………………….. …………………………………….133

3-4-11- سلولز اتر……………. …………………………………….. ………………………………………….134

3-4-12- آلکید ها (رزین های پلی استری روغن اصلاح شده) ……………………………………135

3-4-13- آلکید های خشک شونده…………….. ……………………………………………………………137

3-4-14- آلکید های استایرن و ونیلی……………. …………………………………………………………137

3-4-15- سیلیکون آلکید……………. …………………………………….. ………………………………….137

3-4-16- آلکید های غیر خشک شونده……………. ………………………………………………………138

3-4-17- آلکید های با سختی بالا……………. …………………………………….. ……………………..138

3-4-18- ایزوسیانات ها و پلی اورتان ها……………. …………………………………….. ……………138

3-4-19- تولوئن دی ایزوسیانات(TDI) …………….. …………………………………….. ………….139

3-4-20- هگزا متیلن دی ایزوسیانات (HDI) …………….. …………………………………………..140

3-4-21- آمینو رزین (اوره و ملامین) ……………. ……………………………………… ………………142

3-4-22- رزین های پلی استر……………. …………………………………….. …………………………..143

3-4-23- رزین های آکریلیک…………….. …………………………………….. ………………………….144

3-4-24- رزین های آکریلیک ترمو پلاستیک…………….. ……………………………………… …….145

3-4-25- رزین های ونیلی…………….. …………………………………….. ………………………………145

3-4-26- رزین های اپوکسی……………. …………………………………….. …………………………….146

3-4-27- واکنش با آمین‌ها و یا آمید ها (نوکلئوفیل ها) ……………. ……………………………….147

3-4-28- استر های اپوکسی…………….. …………………………………….. …………………………….148

3-4-29- پوشش دهنده های بر پایه آب…………….. ………………………………………… ………..149

3-4-30- آلکید ها و پلی استر های محلول در آب …………………………………………………….150

3-4-31- رزین های آکریلیک محلول در آب………….. ………………………………………………..151

3-4-32- رزین های اپوکسی بر پایه آب……………. …………………………………………………….151

3-4-33- عوامل ضد واکشیدگی……………. …………………………………….. ………………………..151

3-4-34- جذب کننده های UV…………….. ………………………………………………………………152

3-4-35- رنگ‌ها (رنگ دانه ها و رنگ زنی) ……………. ………………………………………………153

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری……………. ……………………………………… …………………………..155

فصل پنجم: فهرست منابع……………. ……………………………………….. …………………………………….159

 

فهرست جدول­ها:

    فصل اول: مقدمه

جدول 1-1- استانداردهای AWPA پیرامون شرایط متفاوت مصرف

فرآورده های تیمار شده………………………………………………………………………………5

جدول 1-2- استانداردهای اروپایی پیرامون شرایط متفاوت مصرف

فرآورده های تیمار شده……………………………………………………………………………..6

جدول1-3- فهرستی از مواد حفاظتی متعارف چوب و برخی از وی‍ژگی های آنها……………….81

    فصل دوم: تاریخچه

جدول 2-1- تاریخچه حفاظت چوب…………………………………………………………………………..14

    فصل سوم: کلیات

جدول 3-1-1-میزان خورندگی فلزات مختلف توسط نفتانات مس بر پایه آب

در غلظت‌های مختلف در مقایسه با مواد حفاظتی دیگر…………………………………42

دول 3-4-1- ایزوسیانات و خواص پوششی آن………………………………………………………..140

جدول 3-4-2- تغییر رنگ ایزوسیانات ها…………………………………………………………………..141

جدول 3-4-3- اجزا ترکیبی و ویژگی آنها در تولید پلی استر………………………………………..144

 

فهرست شکل‌ها:

    فصل سوم: کلیات

    3-1- مواد حفاظتی چوب در برابر عوامل بیولوژیک

شکل 3-1-1- نسبت کوات به اکسید مس در ماده ACQ………………………………………………..24

شکل 3-1-2- کواترنری آمونیوم کمپاند(کوات)…………………………… ………………………………24

شکل 3-1-3- بنزالکونیوم کلراید(BAC)………………… …………………………….. ………………….25

شکل 3-1-4- مس قلیایی DCOI (ACD)………………….. …………………………….. ………………29

شکل 3-1-5- مس دوگانه (دی متیل دی تیو کربامید) (CDDC)………………….. ……………….30

شکل 3-1-6- تبوکونازول……………………… …………………………….. …………………………………32

شکل 3-1-7- پروپیکونازول………………… …………………………….. …………………………………..34

شکل 3-1-8- ساختار مولکولی ایمیداکلوپراید………………………………. …………………………….36

شکل 3-1-9- انواع کاپرازل و نسبت ساختار تشکیل دهنده آن…………………… …………………38

شکل 3-1-10- نسبت مواد تشکیل دهنده Copper HDO…………………….. ……………………40

شکل 3-1-11- نفتانیک اسید……………………. …………………………….. ………………………………41

شکل 3-1-12- نفتانات مس (بر پایه آب)……………………… …………………………….. …………..41

شکل 3-1-13- ساختار شیمیایی بورات…………. …………………………….. ………………………….43

شکل 3-1-14- دی سدیم اکتا برات تترا هیدرات………………… …………………………….. ………45

شکل 3-1-15- ساختار شیمیایی تری متیل برات………………….. ……………………………… …….47

شکل 3-1-16- پلیمر بتایین…………………… …………………………….. …………………………………49

شکل 3-1-17- پلیمر بتاین با شکل یون مثبت…………………….. ………………………………………50

شکل 3-1-18- پیوند هیدروژنی بین چوب و DPAB……………………………………………………50

شکل 3-1-19- پنتاکلروفنول…………………. …………………………….. ………………………………….52

شکل 3-1-20- نفتانات مس…………………. …………………………….. ………………………………….54

شکل 3-1-21- نفتانات روی……………….. …………………………….. …………………………………..56

شکل 3-1-22- مس 8 کیونیولات…… …………………………….. …………………………………………57

شکل 3-1-23- IPBC……………… …………………………….. ……………………………………………..58

شکل 3-1-24- ساختار مولکولی پرمترین…………….. …………………………….. …………………….59

شکل 3-1-25- سای پرمترین و شباهت ساختاری با حشره کش‌های شیمیایی…………………..62

شکل 3-1-26- برخی از ترکیبات موجود در محصولات حاوی سای پرمترین…………………..62

شکل 3-1-27- دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید(DDAC)…………………………………………..63

شکل 3-1-28- 4,5-Dichloro-2-N-Octyl-4-Isothiazolin-3-One (DCOI)……….64

شکل 3-1-29- ساختار مولکولی کلروپیریفوس…………….. …………………………………………….65

شکل 3-1-30- تیوسیاناتومتیل تیو بنزوتیازول…………………… …………………………….. ………..66

شکل 3-1-31- ساختار شیمیایی دلتامترین……………… …………………………….. ………………….67

شکل 3-1-32- ساختار شیمیایی بیفترین………………….. …………………………….. ………………..68

شکل 3-1-33- کاربندازیم………………. …………………………….. ……………………………………….70

شکل 3-1-34- کلروتالونیل…………………… …………………………….. …………………………………71

شکل 3-1-35- بنزیمیدازول……………. …………………………….. ……………………………………….72

شکل 3-1-36- واکنش بنزن و ایمیدازول و تشکیل بنزیمیدازول………….. ………………………..72

شکل 3-1-37- واکنش اسیدکربوکسیلیک با آمین‌ها و تبدیل به کربوکسی آمید………………….73

شکل 3-1-38- سای فلوترین…………….. …………………………….. …………………………………….75

شکل 3-1-39- فیپرونیل……………… …………………………….. …………………………….. …………..76

شکل 3-1-40- تولیفلوآنید…………. …………………………….. …………………………….. ……………79

    3-2- مواد و روش‌های حفاظتی سازگار با طبیعت

شکل 3-2-1- وابستگی دوام و مقاومت در تیمار حرارتی……………….. ……………………………93

شکل 3-2-2- ساختار کتین و کایتوزن……………. …………………………….. ………………………..104

شکل 3-2-3- کاربردهای کایتوزن………….. …………………………….. ……………………………….106

شکل 3-2-4- آلفا اسدیسون………… …………………………….. …………………………………………107

شکل 3-2-5- هورمون‌های جوانی………………. …………………………….. ………………………….107

    3-3- کندسوزکننده ها و مواد ضد آتش

شکل 3-3-1- آمونیوم سولفات………. …………………………….. ………………………………. …….117

شکل 3-3-2- آمونیوم فسفات…….. …………………………….. …………………………….. ………….118

شکل 3-3-3- دی آمونیوم فسفات………… …………………………….. …………………………………119

شکل 3-3-4- آمونیوم دی هیدروژن فسفات………… …………………………….. ………………….120

شکل 3-3-5- بوریک اسید……………………… …………………………….. ……………………………..121

شکل 3-3-6- گوانیل اوره فسفات ……………………….. …………………………….. ………………..124

شکل 3-3-7- سدیم سلیکات………………. …………………………….. …………………………………125

    3-4- پرداخت‌های نهایی

شکل 3-4-1- قسمتی از زنجیره نیترات سلولز………. …………………………….. ………………….134

شکل 3-4-2-شماره 1 گلیسرول، شماره 2 پنتا اریترول……………….. ……………………………..135

شکل 3-4-3-شماره 1 ارتوفتالیک اسید شماره 2 ایزوفتالیک اسید…………… …………………..135

شکل 3-4-4- نمایش نموداری ترکیبات آلکید ها………… …………………………………………….136

شکل 3-4-5- مولکول اورتان (اتیل کاربامات) حاصل از واکنش بین اوره با اتیل الکل……..138

شکل 3-4-6- شکل گیری بیوریت (دی ایزوسیانات+ آب)…………………………………………..140

شکل 3-4-7- واکنش ایزوسیانات با آب تولید دی اکسید کربن می‌کند…………………………..140

شکل 3-4-8- واکنش بین اوره و فرمالدئید…………………………………………………………………142

شکل 3-4-9- تولید زنجیره خطی پلی استر از واکنش گروه دی الکل با گروه

دی کربوکسیلیک اسید………… …………………………….. …………………………….. …………………143

شکل 3-4-10- آکریلات (1) و متاکریلات (2) استر………….. ……………………………… ……..145

شکل 3-4-11- مونومر ونیل استات………… …………………………….. ………………………………146

شکل 3-4-12- واکنش گروه اپوکسی با آمین ثانویه…… …………………………….. ………………147

شکل 3-4-13- واکنش پیوند اسید با حلقه اپوکسی و تولید گروه های هیدروکسیل…………147

شکل 3-4-14- ایجاد پیوند درونی به واسطه بار مثبت حاصل از واکنش پیوند اسید با حلقه

اپوکسی و تولید گروه های هیدروکسیل……………………. …………………………….. ……………….148

شکل 3-4-15- رفتار ویسکوزیته آلکیدها و پلی استرهای بر پایه آب………… …………………150

رشد بی سابقه جمعیت جهان در 50 سال گذشته سبب گردیده تا کره خاکی ما به تراکم شش میلیاردی از انسان دست یابد. افزایش چشم گیرجمعیت سبب پدیدار شدن مشکلات فراوان در عرصه های مختلف گردیده است. رشد جمعیت در حالی است که مصرف مواد اولیه به طور قابل توجهی افزایش یافته، به طوریکه می‌توان گفت نرخ رشد جمعیت در بسیاری از کشور ها بیش از نرخ رشد مصرف کالا در آن کشورها است.

چوب یکی از مهم‌ترین مواد خامی است که در تمامی عرصه های تاریخی، از ابتدای خلقت بشر تا امروز در زندگی انسان‌ها وجود داشته و با پیشرفت علم استفاده از آن بهبود یافته و خواص و ویژگی‌های بی همتای آن، جایگاه چوب را در زندگی بشر پایدار گردانده است. با وجود توسعۀ فراوان درساخت مواد مصنوعی فلزی و پلاستیکی هنوز جایگاه چوب به عنوان یک ماده اولیه ویژه، حفظ شده است. به صراحت می‌توان گفت چوب عمده‌ترین ماده اولیه در جهان است. بسیاری از کشورهای جهان توانایی تولید چوب، بیش از نیاز خود را دارند؛ این در حالی است که بسیاری از کشورها از فقر چوب رنج می‌برند و سالیانه هزینه فراوانی را برای جبران این کمبود متقبل می‌شوند. یکی از علل استفاده از مواد جایگزین چوب در این کشورها، همین مسئله است.

حفاظت چوب می‌تواند سبب نگهداری و بقای جنگل‌ها، حفاظت از چوب آلات با چوب برون فراوان، فراهم ساختن امکان استفاده از گونه هایکم دوام، افزایش عرصه استفاده از چوب در محیط‌­های مختلف، افزایش عمر مفید چوب، استفاده از چوب درشرایط تخریب، اثر بر روی استفاده از مواد جایگزین، صرفه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، گردد.

یکی از اهداف صنعت حفاظت چوب جلوگیری از پوسیدگی‌های بیولوژیک در چوب است. یکی از راهکارهای حفاظتی برای مقابله با پوسیدگی قارچی، تیمار چوب با مواد حفاظتی شیمیایی کارآمد می‌باشد که در این رابطه حفاظت از محیط­زیست را نیز باید مد نظر قرارداد.

برای مقابله با عوامل مخرب بیولوژیکی می‌توان از تکنیک‌های مثل خشک نگه داشتن چوب، استفاده از حشره­کش و قارچ­کش‌های مناسب و یا استفاده از چوب­آلاتی که به طور طبیعی دارای دوام هستند و یا استفاده از چوب‌های حفاظت شده یا اصلاح شده استفاده نمود. جلوگیری از تماس قارچی با چوب می‌تواند روش مناسبی برای به حداقل رساندن تکثیرکلونی‌های میکروبی و یاتشکیل کپک در چوب باشد. اصلاح سطح چوب با بهره گرفتن از نانوذرات تکثیر باکتری‌ها و کلونی‌های قارچ‌ها را به طورچشمگیری کاهش می‌دهد. ذرات نانو روی، با قطر در حدود 30 نانومتر، می‌تواند وارد حفره­های سلولی شده و از طریق پونکتوآسیون ها به دیواره سلولی و سایر حفرات رسوخ کرده و در روی دیواره یک اتصال قوی را ایجاد نماید و این عمل بافت گردد تا از حملات میکروبی جلوگیری شود.

تیمار چوب با مواد ضد آتش می‌تواند، حساسیت چوب در برابر آتش را از بین ببرد و یا کاهش دهد و همچنین استفاده از مواد ضد آب می‌تواند سبب مقاومت چوب در برابر رطوبت و استفاده از آن در محیط‌­های آب و در تماس با رطوبت گردد. استفاده از پرداخت‌های نهایی مناسب می‌تواند یکی از ساده‌ترین راهکارهای حفاظتی به خصوص برای مصارف داخلی باشد.

چوب آلات تیمار شده بایستی دو معیاراصلی را رعایت کنند:

1 . نیاز مصرف کننده از چوب تیمار شده در محیط مصرف را برآورد کنند.

2 . در محیط مصرف، باید بدون ایجاد ریسک غیر معقول، برای انسان و یامحیط­زیست باشند.

آژانس حفاظت چوب آمریکاEPA[1] از جمله سازمان‌هایی است که به تنظیم آیین­ نامه­ ها و ضوابط مورد نیاز برای تولید و مصرف مواد حفاظتی می‌پردازد. بر اساس قانون ایالات متحده آمریکا، هر محصولی پیش از فروش و توزیع، باید توسط این سازمان مورد بررسی قرار بگیرد.

درجه حفاظت به دست آمده به مقدار مصرف مواد حفاظتی و نفوذ مناسب و ماندگاری مواد شیمیایی بستگی دارد. بعضی از مواد حفاظتی نسبت به بقیه موثرتر هستند، و بعضی برای مصارف خاص مناسب هستند. در شرایط مختلف، روش‌های مختلفی از تیمار چوب در دسترس است اما عموما تیمارپذیری برای گونه­ های چوبی با درون چوب کم مورد استفاده بوده و پایداری تیمار در برون چوب بیشتر است. برای به دست آوردن تأثیر طولانی مدت ونفوذ مناسب و ماندگاری برای هر یک از گونه های چوبی ماده شیمایی حفاظتی و روش تیمارخاصی مورد نیاز است. برای مواد حفاظتی که در چوب به کارمی‌روند توصیه‌هایی شده است که می‌توانند در سطح ماندگاری و نفوذ مناسب افزایش بسیاری در سالم ماندن ساختار چوب ایجادکنند. بنابراین هزینه عادی جایگزینی چوب تیمار شده در سرویس خیلی کمتر از همان چوب بدون تیمار است. در تشریح روش‌های تیمار مواد حفاظتی و گونه های چوبی، برای حفاظت مورد نیاز در شرایط خاص و در معرض گذاری و خارج از ساختمان به صورت ترکیبی باید تهیه شوند. همه این فاکتورها به وسیله انجمن حفاظت گران چوب آمریکا[2] (AWPA) وانجمن آزمایشات و مواد آمریکا[3] (ASTM) مطرح شده‌اند.

محور اصلی این تحقیق، پیرامون مواد حفاظتی مناسب جهت مقابله با هوازدگی، قارچ‌ها، حشرات و همچنین مواد ضد آب، کند سوز کننده ها و پرداخت‌های نهایی با تاکید بر مواد نوین و سازگار با محیط­زیست می‌باشد. امید است که آشنایی بهتر با مواد مناسب حفاظتی بتواند مسیر استفاده بهینه از چوب به عنوان یک ماده ارزشمند را که در بسیاری از کشورهای پیشرفته مدت‌ها­ست هموار گشته، را برای کشور ما نیز هموار گرداند. شناخت مواد حفاظتی چوب و چوب‌های حفاظت شده باعث تسهیل در انتخاب، شناخت، خرید و نصب صحیح و آگاهانه مصالح می‌گردد. اهمیت به افزایش عمر مفید چوب و کیفیت آن در سرویس سبب اطمینان بیشتر به این ماده در صنعت می‌گردد. با توجه به این مطلب که کشور ما از جمله کشورهایی است که دچار فقر درختان صنعتی می‌باشد، امید است استفاده از مواد و راهکارهای حفاظتی مناسب بتواند عمر مفید چوب آلات را از چند سال به چندین سال افزایش دهد تا از خروج سرمایه ملی برای واردات چوب کاسته گردد. استاندارد های و قوانین مورد استفاده در این تحقیق عموما، بر اساس سازمان‌های، انجمن حفاظت گران چوب آمریکا(AWPA ) و آژانس حفاظت محیطآمریکا(EPA) می­باشند.

تعداد صفحه : 211

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.