زبان و ادبیات عربی

پایان نامه : مضامین اجتماعی در اشعار سعاد الصباح

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : مضامین اجتماعی در اشعار سعاد الصباح

دانشگاه سیستان و بلوچستان

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عربی

 

 

عنوان:

مضامین اجتماعی در اشعار سعاد الصباح

استاد راهنما:

دكتر رضا رضایی

 

(این پایان نامه از حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان بهره مند شده است)

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

ادبیّات هر سرزمینی منعکس کننده اوضاع و احوال اجتماعی آن سرزمین است. با توجه به تحوّلات بنیادینی که در ساختار­های اجتماعی دوران معاصر به وجود آمد، در ادبیات نیز تحوّلاتی صورت گرفت. بدین ترتیب شاخصه آثار پس از نهضت تا به امروز، پرداختن به مسائل اجتماعی و انتقاد از جنبه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

افراد جامعه و در میان آن­ها شاعران خود را جدا و بیگانه از جمع نمی­دانند. لذا با سایر اعضای جامعه احساس همبستگی و وابستگی کرده و زبان گویای جامعه خویش می­شوند. از جمله این شاعران سعاد الصباح است.

سعاد الصباح مسایل اجتماعی را با بینشی عمیق مورد بررسی قرار می­دهد و به سادگی از کنار آن نمی­گذرد. وی در تأمّلات اجتماعی خود موضوعاتی از قبیل: تعلیم و آزادی زن، استعمار، وطن دوستی، انسان دوستی ،وحدت عربی را مورد توجّه قرار می­دهد. او انسان­ها را روح واحدی می­داند که باهم برابر و مشابهند. او در واقع خود را اصلاح کننده معضلات و مشکلات جامعه می­داند و مبنای شعر خود را خدمت به ملت خویش و در نگاه گسترده­تر خدمت به انسانیت قرار می­دهد و خواستار احیای حقوق اساسی مردم می­شود.

این تحقیق از نوع بنیادی و روش بررسی آن تحلیلی توصیفی است که به شیوۀ کتابخانه­ای صورت گرفته است بدین ترتیب که نخست مطالب مرتبط با موضوع از منابع استخراج وفیش برداری شده و آنگاه یافته­ ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

 

كلمات كلیدی: سعاد الصباح – اشعار- مضامین اجتماعی

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات و مفاهیم……………………………………………………………………………………..

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….

1-2- مبادی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-2-1 تعریف موضوع……………………………………………………………………………………………………………….

1-2-2 سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..

1-2-3 سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..

1-2-4 فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..

1-2-5 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………

1-2-6 هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..

1-3 مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………..

1-3-1 جامعه شناسی ادبیات………………………………………………………………………………………………….

1-3-1-1 مفهوم و تاریخچه­ی جامعه شناسی ادبیات……………………………………………………………..

1-3-1-2 سابقه نقد اجتماعی………………………………………………………………………………………………….

1-3-2 مهم ترین عوامل مؤثر بر آثار ادبی و هنری…………………………………………………………………

1-3-2-1 ساخت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………

1-3-2-2 فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………….

1-3-2-3 شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………..

1-3-3 هدف جامعه شناسی ادبیات…………………………………………………………………………………………

1-3-3-1 روش جامعه شناسی ظواهر ادبی…………………………………………………………………………….

1-3-3-2 جامعه شناسی تولید کننده اثر ادبی……………………………………………………………………….

1-3-3-3 جامعه شناسی محتوای اثر ادبی………………………………………………………………………………

1-3-4 واقع گرایی……………………………………………………………………………………………………………………

فصل دوم: جغرافیا و ادبیات کویت ………………………………………………………….…………..

2-1 موقعیت تاریخی و جغرافیایی……………………………………………………………………………………………

2-1-2 موقعیت تاریخی……………………………………………………………………………………………………………

2-1-2-1 پیشینه­ی تاریخی کویت………………………………………………………………………………………….

2-1-2-2 وجه­ی تسمیه­ی کویت…………………………………………………………………………………………….

2-1-3 موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………….

2-1-3-1 جغرافیای کویت……………………………………………………………………………………………………….

2-1-4 شرایط سیاسی………………………………………………………………………………………………………………

2-1-4-1 استقلال کویت و عواقب بعد از آن…………………………………………………………………………..

2-1-4-2 حاکمیت خاندان صباح…………………………………………………………………………………………….

2-1-5 موقعیت اقتصادی و فرهنگی………………………………………………………………………………………..

2-1-5-1 اقتصاد………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-5-2 بهداشت…………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-5-3 دین و نژاد مردم کویت …………………………………………………………………………………………..

2-1-5-4 آموزش……………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-6 مراحل ادبی در شعر کویت…………………………………………………………………………………………..

2-1-6-1 مرحله اول شعر کویت……………………………………………………………………………………………..

2-1-6-2 مرحله دوم شعر کویت……………………………………………………………………………………………..

2-1-6-3 مرحله سوم شعر کویت…………………………………………………………………………………………….

فصل سوم:معرفی سعاد الصباح و جایگاه ادبی وی…………………………………………………….     

3-1 زندگی نامه………………………………………………………………………………………………………………………………

3-2 آثار و تالیفات علمی و ادبی……………………………………………………………………………………………………..

3-3 مجموعه مقالات ……………………………………………………………………………………………………………………..

3-4 کتاب­های تألیفی در زمینه­ اقتصاد ……………………………………………………………………………………..

3-5 آثار علمی پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………………

3-6 فعالیت­ های فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………

3-7 عضویت ها ………………………………………………………………………………………………………………………………

3-8 سبک شعری……………………………………………………………………………………………………………………………

3-9 ویژگی شعری …………………………………………………………………………………………………………………………

3-9-1 تضاد و تناقض گویی……………………………………………………………………………………………………………

3-10 تاثیر پذیری از مکتب نزار قبانی……………………………………………………………………………………………

فصل چهارم: انعکاس مضامین اجتماعی در شعر سعاد الصباح………………………………

4-1  بررسی مضامین اجتماعی………………………………………………………………………………………………..

4-1-1 زن در جامعه معاصر عربی……………………………………………………………………………………………

4-1-1-1 تعلیم زن …………………………………………………………………………………………………………………

4-1-1-2 آزادی زن ……………………………………………………………………………………………………………….

4-1-1-3 اعتراض به نگرش جنس گونه زن و تحقیر او………………………………………………………….

4-1-1-4 نگاه جامعه به زن و نقد شاعر نسبت به آن…………………………………………………………….

4-1-2 دیدگاه شاعر نسبت به مرد…………………………………………………………………………………………..

4-1-3 تبعیض طبقاتی…………………………………………………………………………………………………………….

4-1-4 نفاق و تزویر…………………………………………………………………………………………………………………

4-1-5 ستم و خشونت……………………………………………………………………………………………………………..

4-1-6 استعمار و تحت سلطه دیگران بودن…………………………………………………………………………….

4- 1-7 آزادگی و استبداد………………………………………………………………………………………………………..

4-1-8 وطن دوستی…………………………………………………………………………………………………………………

4-1-9 انسان دوستی، محبت، برادری و وحدت عربی…………………………………………………………….

4-1-9-1 فلسطین از نگاه شاعر………………………………………………………………………………………………

4-1-9-2 لبنان از نگاه شاعر …………………………………………………………………………………………………..

4-1-9-3 عراق از نگاه شاعر ……………………………………………………………………………………………………

4-1-10راهکارها و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………

4-1-10-1 راهکارها ر شعر سعاد الصباح…………………………………………………………………………………

4-1-10=2 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

1

2

3

3

4

5

5

6

6

6

6

7

9

9

10

11

12

13

13

14

15

15

18

19

19

19

20

21

21

21

21

22

24

24

26

26

26

27

27

27

27

29

30

30

32

32

32

33

34

34

35

35

36

40

41

41

42

46

49

52

53

61

62

63

65

67

68

74

75

79

82

85

86

88

91

 

 

مقدمه

شعر هنری است برخاسته از اعماق روح و قلب انسان، که با آمال و آرزوها و خواسته­ های درونی­اش عجین شده است. و شاعر هنرمندی است که از مشکلات و نیازهای مردم و زوایا و واقعیت­های پیدا و پنهان زندگی­شان سخن می­گوید.

مضامین و مفاهیم نهفته در شعر همواره متأثر از مسائل موجود در جامعه بوده است چرا که در واقع عدم تأثیر پذیری شعر از مسائل و واقعیت­های اجتماعی غیر قابل اجتناب است.

در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 با تغییر و تحول بزرگی در مسائل سیاسی و اجتماعی دنیا، شعر نیز دچار نهضت و تحول بزرگی در عرصه مضمون و محتوا گشت، به طوری که دامنه شعر وسعت یافته و موضوعات شخصی و محدود جای خود را به مسائل روز و موضوعات اجتماعی پرتنش داد.

با بالا رفتن سطح فکری مردم و بینش و آگاهی اجتماعی و بیداری اندیشه­های خفته، شعر عربی وارد عرصه جدیدی شد و به رشد و شکوفایی بالایی رسید و از حصار مضامین محدودی چون مدح پادشاهان و گرایش­های فردی رهایی یافت، وارد مضامین اجتماعی گسترده­ای شد. شاعر دیگر برای منفعت­های شخصی و به رخ کشیدن قدرت شعر پردازی خود در قالب آرایه­های ادبی و صناعات لفظی و لغات دشوار و پر تکلف، شعر نمی­سراید. بلکه به مضمون و محتوا پرداخته، و با احساساتی پرشور و عواطفی گرم از مشکلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم سخن می­راند.

سعاد الصباح با شیوه شعری خود به سراغ مضامین جدید و پویای عصر خویش می­رود و با زبان ساده شعر خود به تحلیل وقائع سیاسی و اجتماعی عصر خویش می ­پردازد. او در واقع خود را اصلاح کننده معضلات و مشکلات جامعه می­داند. و مبنای شعر خود را خدمت به ملت خویش و در نگاه گسترده­تر خدمت به انسانیت قرار می­دهد و خواستار احیای حقوق اساسی مردم می­شود.

رساله­ی حاضر ، در4 فصل تدوین شده است:

فصل نخست، به مقدّمات و کلیات و مفاهیم تحقیق پرداخته­است و در آن به مسئله اصلی تحقیق، سؤال ها، فرضیه ­ها، پیشینه تحقیق، روش تحقیق و به بحث درباره جامعه شناسی ادبیات و رابطه جامعه و ادبیات پرداخته می­شود.

درفصل دوّم، اوضاع تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ادبی کویت به صورت کلی را شرح داده می­شود.

در فصل سوم، توضیحاتی جهت آشنایی بیشتر مخاطب با زندگی و اندیشه­ها و آثار سعاد الصباح، بیان می­شود.

در فصل چهارم، به طرح مسائل اجتماعی موجود درجامعه مانند زن ، مرد، آزادی، استعمار و وطن دوستی پرداخته می­شود.

در آخر به نتیجه گیری نهایی این پژوهش با توجه به اهداف اوّلیه آن پرداخته­است.

تعداد صفحه : 112

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد.هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است.برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.