جغرافیا عمران

پایان نامه طراحی و پیاده­ سازی یک سیستم توصیه­ گر بافت ­آگاه برای اقامتگاه گردشگر

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشکده مهندسی عمران و نقشه ­برداری

پایان نامه به عنوان یکی از الزامات جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی سیستم­های اطلاعات مکانی

عنوان:

 

طراحی و پیاده­ سازی یک سیستم توصیه­ گر بافت ­آگاه برای اقامتگاه گردشگر

شهریور 1394

 

چکیده

امروزه گردشگری و جذب گردشگر به عنوان یکی از منابع اقتصادی، به ویژه در کشورهای دارای سابقه­ فرهنگی و تاریخی از جمله ایران، مورد توجه بسیار قرار گرفته است. در این بین توسعه­ سامانه­های مبتنی بر سیستم­های همراه به منظور ارائه­ اطلاعات در خصوص مراکز گردشگری و اقامتگاه­ها و متناسب با سلیقه و علاقه گردشگر به طور چشمگیری گسترش یافته است.

انتخاب بهترین مکان و تعیین بهترین مسیر جهت بازدید از مکان­های منتخب، هدف مهمی در برنامه­ ریزی گردشگری می­باشد. بافت، اطلاعاتی می­باشد که توصیف­کننده وضعیت کاربران بوده و بر فرایند تصمیم ­گیری و انتخاب کاربران تاثیر گذار است. به کارگیری این نوع از اطلاعات توسط سیستم­های توصیه­گر در حوزه گردشگری جهت تضمین کیفیت مناسب توصیه­گری ضروری می­باشد. با وجود سامانه­های متعدد در زمینه گردشگری، تعداد کمی از آن­ها به صورت همزمان به علایق کاربر و بافت او در ارائه اطلاعات می­پردازند.

هدف پایان نامه حاضر بررسی و ایجاد سیستم توصیه­گر بافت­آگاه برای ارائه اقامتگاه به گردشگر بر مبنای اطلاعات بافتی است. یکی از بافت­های در نظرگرفته شده نوع سفر کاربر است علاوه بر نوع سفر بافت­های موقعیت اقامتگاه و زمان نیز انتخاب شده ­اند. سپس نقش هر بافت در ارائه اطلاعات به گردشگر تعیین شده است. برای پالایش اطلاعات و ارائه توصیه به کاربر از سیستم توصیه­گر مبتنی بر شرط استفاده شده است. در این تحقیق، طراحی سیستم به گونه ­ای بوده است که کاربر نوع سفر خویش، میزان امکانات مطلوب اقامتگاه و اتاق و همین­طور میزان هزینه برای اقامت را مشخص می­نماید و برنامه کاربردی، سه اولویت اول را برای اقامتگاه به وی بر روی نقشه نشان می­دهد. همچنین رویدادهای مختلف مانند نمایشگاه­ها و جشن­های بومی به کاربر ارائه می­ شود. سرویس پیشنهادی بر روی سیستم عامل اندروید طراحی و پیاده ­سازی شد و سپس در اختیار تعدادی از کاربران قرار گرفت. با توجه به نتایج، 80% کاربران برنامه کاربردی را سودمند دانسته و به دیگر گردشگران توصیه نمودند.

کلمات کلیدی: بافت – بافت آگاهی – سیستم توصیه­گر – گردشگر

 

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                          صفحه

           هیئت داوران. ج

            تقدیم به ه

            سپاسگزاری و

………. چکیده. ز

………. فهرست جدول­ها ک

………. فهرست شکل­ها ل

فصل اول: معرفی. 1

1-1….. مقدمه 2

1-2….. اهداف تحقیق. 2

1-3….. تعریف مساله و پرسش­های تحقیق. 3

1-4….. پیشینه­ تحقیق. 4

1-5….. ساختار پایان نامه 9

فصل دوم: سیستم­های توصیه­گر. 11

2-1….. مقدمه 12

2-2….. معماری کلی یک سیستم توصیه­گر. 13

2-3      منابع دانش و داده در سیستم­های توصیه­گر. 14

2-4      تکنیک­های توصیه براساس ورودی و خروجی. 15

2-4-1مبتنی بر محتوا 15

2-4-2فیلتر مشارکتی. 17

2-4-3روش­های مبتنی بر داده شخصی. 18

2-4-4مبتنی بر دانش.. 19

2-4-5ترکیبی. 21

فصل سوم: حسابگری بافت­آگاه 24

3-1….. مقدمه 25

3-2….. بافت و بافت آگاهی. 25

3-3      معماری سیستم­های اطلاعات مکانی بافت­آگاه 27

3-4….. خدمات بافت­آگاه 28

3-5….. بافت­های ورودی سیستم­های بافت­آگاه 29

3-5-1موقعیت.. 29

3-5-2هدف استفاده 29

3-5-3زمان. 30

3-5-4محیط فیزیکی. 30

3-5-5سابقه ناوبری. 30

3-5-6تعیین جهت.. 31

3-5-7موقعیت فرهنگی و اجتماعی. 31

3-6….. سازگاری. 31

فصل چهارم: مدلسازی. 34

4-1….. مقدمه 35

4-2      بافت­های موثر و معیارهای تصمیم ­گیری در پیشنهاد اقامتگاه 36

4-2-1نوع سفر. 37

4-2-2موقعیت اقامتگاه 37

4-2-3زمان. 38

4-2-4ترجیحات کاربر. 38

4-3….. مدلسازی سیستم توصیه­گر. 39

4-4….. خدمات ارائه شده در برنامه کاربردی. 43

4-4-1پیشنهاد اقامتگاه به کاربر. 43

4-4-2ارائه رویداد 44

4-4-3نمایش نقشه و مسیر حرکت و ناوبری  45

4-5….. معماری سیستم 46

فصل پنجم: پیاده ­سازی. 48

5-1….. مقدمه 49

5-2….. محیط اجرایی. 49

5-2-1رابط کاربر. 50

5-2-2زیرسیستم مدیریت داده 51

5-2-3زیر سیستم مدیریت مدل. 51

5-3….. ساختار برنامه کاربردی. 51

5-4….. مشخصات برنامه کاربردی. 55

5-5….. ارزیابی. 60

فصل ششم: نتیجه ­گیری وبحث. 62

6-1….. نتیجه ­گیری. 63

6-2….. پیشنهادات.. 64

مراجع. 65

واژه­نامه. 72

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                             صفحه

جدول ‏1‑1 مقایسه ای بین سیستم­های توصیه­گر در زمینه گردشگری. 8

جدول ‏2‑1 مقایسه ای بین روش­های موجود در سیستم­های توصیه­گر. 21

جدول ‏4‑1 معیارهای تاثیرگذار در سیستم 37

جدول ‏4‑2 مجموعه قیود برای یک آیتم 40

جدول ‏4‑3 تعدادی از قیود تعریف شده 41

جدول ‏5‑1 اقامتگاه­های در نظر گرفته شده در این تحقیق. 49

جدول ‏5‑2 نمادهای مربوط به انواع اقامتگاه­ها روی نقشه 60

جدول ‏5‑3 نتیجه پرسشنامه­ ها 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                               صفحه

شکل ‏2‑1 شمای کلی سیستم توصیه­گر. 14

شکل ‏2‑2سیستم توصیه­گر محتوا محور. 16

شکل ‏2‑3 سیستم توصیه­گر پالایش مشارکتی. 17

شکل ‏3‑1 تقسیم بندی سیستم­های بافت آگاه 27

شکل ‏3‑2معماری کلی سیستم­های بافت آگاه 28

شکل ‏3‑3 سطوح مختلف سازگاری. 33

شکل ‏4‑1گام­های پژوهش.. 36

شکل ‏4‑2روش پیش پالایش بافت.. 42

شکل ‏4‑3روش پس پالایش بافت.. 42

شکل ‏4‑4روش مدل بافتی. 43

شکل ‏4‑5الگوریتم پیاده سازی. 44

شکل ‏4‑6 معماری سیستم پیشنهادی. 47

شکل ‏5‑1 بسته­ها و کلاس­های برنامه کاربردی. 52

شکل ‏5‑2 نمونه از پایگاه داده ایجاد شده برای اقامتگاه­ها 53

شکل ‏5‑3 استخراج جهت از مختصات.. 53

شکل ‏5‑4 نمایش منوی اصلی برنامه کاربردی. 56

شکل ‏5‑5 نمایش تعدادی از اقامتگاه­ها در سطح شهر کرمان. 57

شکل ‏5‑6 تغییر اندازه آیکون­ها با توجه به جهت کاربر. 57

شکل ‏5‑7 انتخاب ویژگی­های اقامتگاه 58

شکل ‏5‑8 نمایش اقامتگاه پیشنهادی و مسیر رسیدن به آن. 59

شکل ‏5‑9 نمونه ­ای از رویدادها 59

 

 

 

 

فصل اول

معرفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1       مقدمه

سیستم اطلاعات مکانی همراه یک چارچوب سخت­افزاری و نرم­افزاری می­باشد که دسترسی به داده ­ها و سرویس­های مکانی را با بهره گرفتن از دستگاه­های همراه و از طریق شبکه­ های ارتباطی بی­سیم فراهم می­ کند. این سیستم دارای خصوصیت سیالیت می­باشد که بر امکان شکسته شدن محدودیت­های مکانی در استفاده کاربران از خدمات این نوع کاربردها تاکید دارد. یکی از زمینه­ های کاربرد سیستم­های اطلاعات مکانی همراه، فرایند گردشگری می­باشد. وقتی گردشگر مقصدی را برای سفر انتخاب می­ کند، می ­تواند سایت­های زیادی را برای دریافت اطلاعات در زمینه مکان­های دیدنی شهر، رستوران­ها و اقامتگاه­ها بیابد. اطلاعات این سایت­ها ثابت هستند و برای همه به یک شکل نمایش داده می­ شود و همینطور حجم اطلاعات زیاد است و کاربر باید زمان نسبتا زیادی را صرف جستجوی اطلاعات مورد علاقه خود کند.

سیستم­های توصیه­گر، سیستم­های هوشمندی هستند که با شناسایی علایق و اولویت­های کاربر، اطلاعات موجود را پالایش کرده و پیشنهادات مناسب و مرتبط را به تک تک کاربران ارائه می­ کنند. سیستم­های توصیه­گر ابزاری برای هرچه توانمند کردن شهروندان در بهره ­برداری از فضای اینترنت محسوب می­شوند. با بهره گرفتن از سیستم­های توصیه­گر، امکان جستجو به دنبال مفاهیمی وجود دارد که در جستجوی عادی داده ­ها دسترسی به ­آنها مشکل است [1].

پیاده ­سازی سیستم­های توصیه­کننده در محیط­های سیار بدون در نظر گرفتن پارامترهای تاثیرگذار در این محیط چندان مناسب نمی ­باشد. مجموعه این پارامترها، اطلاعات بافتی را تشکیل می­دهد. بافت اطلاعات ضمنی در مورد موقعیت و محیط اطراف کاربر در نظر گرفته می­ شود. در سال­های اخیر این نوع سرویس­ها به صورت فراگیر مورد استفاده قرار گرفته ­اند و براساس بافت کاربر، اطلاعات شخصی شده­ای را به وی ارائه می­ دهند. نمونه­ هایی از این سرویس را می­توان راهنمای گردشگری، یافتن نزدیکترین رستوران یا سایر مکان­های جاذب، ناوبری یا راهنمای مسیر نام برد.

1-2       اهداف تحقیق

با توسعه ارتباطات بی­سیم و استفاده از وسایل همراه، بافت­آگاهی و استفاده از آن در سیستم­ها و کاربردهای همراه رشد روزافزونی داشته است. مساله­ای که امروزه به علت رشد روزافزون تکنولوژی و حجم عظیمی از اطلاعات خود را نمودار می­ کند نیاز به سیستم­هایی است تا بتوانند مناسب­ترین خدمات و محصولات را  در حجم بالای اطلاعات دریافتی به كاربر توصیه كنند. سیستم­هایی كه این وظیفه را انجام می­ دهند سیستم­های توصیه­گر نامیده می شوند. این سیستم اطلاعات را با توجه به شرایط ارائه می­دهد و آیتم­های نامناسب را حذف و بهترین را بر اساس اولویت کاربر پیشنهاد می­دهد. سیستم وقتی مبتنی بر بافت­آگاهی باشد عملکرد بهتری ازخود نشان می­دهد [2]. بافت­آگاه بودن سیستم به این معناست که سیستم بر اساس آخرین موقعیت کاربر، به بازنگری در پیشنهادهای قبلی و مطرح کردن توصیه­های جدید اقدام می­ کند. سیستم توصیه­گر بافت­آگاه سیستمی است که هدف آن ارائه توصیه­های شخصی برطبق وضعیت بافتی جاری کاربر می­باشد [3].

گردشگر نیاز به دستیابی به اطلاعات بهنگام و شخصی­شده­ای دارد که در هر زمان و هرجا برای او قابل دسترس باشد. سیستم­های راهنمای گردشگر در محیط همراه امکان دستیابی هرجاگاهی را به کاربر می­ دهند. یکی ازضروری­ترین مسائلی که گردشگر با آن مواجه است یافتن مکان مناسب برای اقامت می­باشد.

هدف از این پژوهش طراحی و پیاده ­سازی سیستم توصیه­­گر بافت­آگاه برای اقامتگاه گردشگر در محیط همراه پرداخته است. این سیستم براساس بافت­های کاربر مانند نوع سفر، موقعیت، زمان و علایق کاربر توصیه­هایی را به وی ارائه می­ کند. این توصیه­ها شامل مناطق اسکان مانند هتل­ها، مهمان پذیرها، پانسیون و خوابگاه می­باشد. برای رسیدن به این هدف کلی اهداف جزیی زیر مدنظر است:

شناسایی بافت­های موثر در مساله

بررسی نقش بافت­های موقعیت، زمان، هدف سفر و علاقه ­مندی کاربر در مساله

پیاده ­سازی سیستم و ارزیابی سیستم پیاده ­سازی شده

سیستم مورد نظر با توجه به بافت کاربر برخی خدمات گردشگری(مانند محل اقامت و ارائه نقشه راه ­ها) را با به کارگیری یک سیستم توصیه­گر به کاربر پیشنهاد می­دهد و همچنین در یافتن مسیر کمک می­ کند.

1-3       تعریف مساله و پرسش­های تحقیق

اولین مساله ای که یک گردشگر با آن روبروست مکان مناسب برای اسکان و اقامت است. در سیستم­های گردشگری فعلی موقعیت­یابی تمام اقامتگاه­ها واقع در نزدیکی موقعیت گردشگر به راحتی امکان پذیر می­باشد. اما گردشگر می­خواهد مکانی را پیدا کند که متناسب با اولویت­ها و ترجیحات او باشد به بیانی دیگر بهترین تطبیق را با آن داشته باشد و هم­چنین هزینه اقامت متناسب با میزان هزینه­ای که خواهان پرداخت آن است و میزان امکانات رفاهی و خدماتی نیز برآورده کننده نیاز او باشد.

فرض کنید برای اولین بار به شهری مسافرت کنیم چندین سئوال وجود دارد که تمایل داریم فرد یا افرادی دریافتن پاسخ به ما مشورت بدهند. به عنوان مثال در کدام قسمت شهر بدنبال مکان جهت اقامت باشیم؟ و کدام محل و با چگونه امکاناتی برای ما مناسب می­باشد؟ و یا اولین مکان مناسب­ترین می­باشد و یا در صورت گذشتن از آن مکان،مورد مناسب بهتری یافت می­گردد؟

هر فعالیتی که به طور آشکار و نهان از انسان سر می­زند در نتیجه­ یک تصمیم است. به عبارت دیگر تصمیم ­گیری به معنی انتخاب کردن یک راه از میان راه ­های متفاوت است.

بنابرین سوالات مرتبط با تحقیق شامل موارد زیر می­باشد:

بافت­های تاثیرگذار کدامند؟

چگونه گردشگر می ­تواند بهترین اقامتگاه را مطابق با ترجیحات شخصی­اش پیدا کند؟

گردشگر از چه معیارهایی باید برای ارزیابی ­اقامتگاه­ها استفاده نماید؟

تعداد صفحه :76

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.comپایان نامه 

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.