رشته مدیریت متفرقه

پایان نامه طراحی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از داده ­های سال­های1389-1380

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

پایاننامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

عنوان پایان نامه:

«طراحی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از داده ­های سال­های1389-1380»

آبان 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

نحوه تامین مالی شرکت­های بورس اوراق بهادار از مباحث مهم و کلیدی است که در سال­های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و از آنجا که راه­های گوناگونی جهت میل این هدف استفاده می­شود، لزوم یافتن شیوه­ای بهینه جهت بهره­مندی از روش­های گوناگون بیش از پیش احساس می­گردد.

اهمیت انتخاب شیوه ­های مناسب تامین مالی بنگاه­های تجاری، وجود روش­های مختلف انجام این کار و عوامل تاثیر گذار بیرونی، ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه را به منظور بررسی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­ها دوچندان می­نماید.

این تحقیق به بررسی طراحی مدلی بهینه جهت تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای داده ­های سال­های 1380 تا 1389 می ­پردازد و همچنین برآیندی برای تخمین تامین­مالی آنها برای سال­های 90 تا 92 ارائه می­دهد. در انتها نیز نتایج سال 90 را با میزان واقعی آنها مقایسه می­ کند.

فهرست مطالب

1- کلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله 2

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-4- اهداف تحقیق 5

1-4-1- هدف اصلی.. 5

1-4-2- اهداف فرعی.. 5

1-5- سوالات تحقیق 5

1-5-1- سوال اصلی.. 5

1-5-2- سوالات فرعی.. 5

1-6- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق 6

1-7- روش شناسی تحقیق 6

1-8- جامعه آماری تحقیق 7

1-9- ابزار گردآوری داده ها 7

1-10-  قلمرو تحقیق 7

2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق 9

2-1- مقدمه 10

2-2-  طبقه بندی بازارها 11

2-3-  تعریف بازار 12

2-4-  بازار مالی 13

2-4-1- اجزای بازار مالی.. 15

2-5-  بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار 16

2-5-1- بازار اولیه. 16

2-5-2- بازار ثانویه اوراق بهادار. 17

2-6-  بورس و تاریخچه آن 21

2-6-1- تعریف بورس… 21

2-6-2-تاریخچه بورس… 22

2-7-  مبانی نظری و پیشینه تحقیق 32

2-7-1- پیش بینی مالی.. 32

2-7-2- فرضیه توازی ایستا 34

2-7-3- تئوری ترجیحی.. 35

2-7-4- مدل تامین مالی برای انجام سرمایه گذاری های جدید.. 38

2-8-  مدل تامین مالی برای جبران کمبود جریانات نقدی 40

2-9-  عوامل موثر بر ساختار سرمایه 42

2-9-1- تناسب… 44

2-9-1- درآمد.. 44

2-9-3- ریسک…. 44

2-9-4- کنترل و نظارت… 45

2-9-5- انعطاف پذیری.. 45

2-9-6- زمان بندی.. 46

2-9-7-نرم های مقرراتی.. 48

2-9-8- سایر عوامل.. 49

2-10-  ابزارهای تامین مالی 53

2-11-  تامین مالی کوتاه مدت 53

2-12- تامین مالی میان مدت و بلندمدت 54

2-13- سهام عادی 54

2-13-1- خصوصیات سهام عادی.. 54

2-14- مزایا و معایت تامین مالی از طریق سهام عادی 57

2-14-1- مزایا 57

2-14-2- معایب… 58

2-15- اوراق قرضه 59

2-16- خصوصیات اوراق قرضه 59

2-17- مزایا و معایب اوراق قرضه 61

2-17-1- مزایا 61

2-17-2- معایب… 61

2-18- وام بلندمدت 62

2-19- خصوصیات وام بلندمدت 62

2-20- پیشینه تحقیق 64

2-20-1- تحقیقات خارجی.. 64

2-20-2- تحقیقات داخل کشور. 66

3- روش تحقیق 75

3-1-   مقدمه: 76

3-2-  سوالات تحقیق: 76

3-3-  متغیرهای تحقیق: 77

3-4-  متغیر وابسته: 77

3-5-  مدل مفهومی پژوهش: 78

3-6-  روش تحقیق: 79

3-7-  جامعه آماری تحقیق: 80

3-8-  ابزارهای گرداوری داده ها: 81

3-9-  تجزیه و تحلیل داده ها: 82

3-10- محدودیتهای تحقیق: 83

4- تجزیه و تحلیل آماری 84

4-1- مقدمه 85

4-2- آزمون پایایی، دلایل و اهمیت 85

4-2-1- آزمون ریشه واحد.. 86

4-2-2- پایایی متغیرهای مدل.. 88

4-3- آزمون فرضیه ها 90

4-3-1- سوال فرعی اول.. 90

4-3-2- سوال فرعی دوم. 91

4-3-3- سوال اصلی.. 93

4-1- آزمون برابری میانگین ها و نرمال بودن متغیرها: 95

4-2-  پیش بینی تامین مالی شرکتها: 97

5- نتیجه گیری و پیشنهادات 108

5-1- مقدمه 109

5-2-  تحلیل نتایج تحقیق 109

5-3-  آزمون پایایی متغیر های مدل: 110

5-4-  نتایج حاصل از آزمون فرضیات: 110

5-4-1  نتیجه آزمون سوال فرعی اول: 110

5-4-2 نتیجه آزمون سوال فرعی دوم: 111

5-4-3- نتیجه آزمون سوال اصلی تحقیق: 112

5-5-  سایر یافته های تحقیق: 115

5-5-1 مقایسه میزان تامین مالی شرکتهای مختلف با بهره گرفتن از برابری میانگین ها: 115

5-6-  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی: 115

6- منابع و مآخذ 117

7- پیوستها و ضمائم 123

فصل اول: کلیات تحقیق

1-               کلیات تحقیق

1-1-   مقدمه

رشد و توسعه هر کشور، مستلزم به­کارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آنها در مسیری درست است. در هر جامعه­ای نهاده­های مختلفی می­توانند در جهت این هدف گام برداشته و نقش موثری ایفا کنند. بازارهای مالی و نهاده­های مربوط به آن، یکی از مهمترین عوامل موثر بر این فرآیند هستند (رضا شباهنگ، 1388).

شرکت­ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع مالی داخلی، شامل جریان­های وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، فروش دارایی­ها و سود انباشته و منابع مالی خارجی در برگیرنده­ی وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تامین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آن­ها می­توانند این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهام داران، اجرای پروژه­های سرمایه ­گذاری سودآور، تسویه بدهی­های موعد رسیده و افزایش سرمایه­ی در گردش، کنند (فرانک و گویال، 2003).

1-2-   بیان مسئله

وظیفه مدیریت مالی را می­توان بهینه­سازی ساختار دارایی­ها، بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران و در نهایت افزایش ارزش واحد تجاری دانست. در این زمینه مدیریت مالی یکی از مهمترین تصمیماتی می ­تواند اتخاذ کند، تصمیم ­گیری در مورد نحوه تامین مالی، شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آنهاست. بر این اساس تصمیم­ گیری­ های مدیریت اغلب بر حول سه محور زیر معطوف می­گردد:

 1. تجزیه و تحلیل و برنامه ­ریزی با هدف ایجاد تناسب در ساختار دارایی­ها، بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام.
 2. تصمیمات سرمایه ­گذاری در مورد کاربرد و تخصیص وجوه تامین شده بین دارایی­های فیزیکی و مالی با هدف تحصیل بازده بیشتر.
 3. تصمیمات مالی شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن.

بنابراین مدیریت مالی می ­تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند تعیین خط مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران و در نهایت بر ارزش شرکت اثر بگذارد (مهدی مرادزاده فرد و جواد فرامرز، 1388).

شرکت­ها هنگام نیاز به منابع مالی جدید می­توانند یا از طریق استقراض وجوه مورد نظر را به دست آورند و یا اینکه با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند. همچنین شرکت­ها هنگام تصمیم گیری برای استفاده از منابه مالی جدید باید هزینه منابع مختلف تامین مالی را مشخص کرده و آثاری را که هرکدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی می­گذارد تعیین نمایند. استفاده از شیوه ­های صحیح تامین مالی برای اجرای پروژه­های سودآور می ­تواند در جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت نقش اساسی ایفا نماید. یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران اتخاذ می­ کنند تصمیمات مربوط به تامین مالی می­باشد. این نوع تصمیم­ گیری­ ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می­باشد. در نتیجه یک مدیر مالی می ­تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمانبندی مدت سودآوری و انتخاب شیوه مناسب تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع درونی و برونی تشکیل شده است. منابع درونی شامل جریان­های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی­ها و … و منابع برونی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام و … می­باشد (تقوی و همکاران، 1389، ص مقدمه).

از جنبه تئوری، تصمیم ­گیری مدیران پیرامون ساختار بهینه تامین مالی، تحت تاثیر عوامل گوناگونی همچون عوامل سیاسی، اقتصادی و مقررات قانونی قرار دارد. لذا تعیین استراتژی ساختار تامین مالی علاوه بر آنکه متاثر از برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، نرخ بهره، سیاست­های اعطای تسهیلات در نظام بانکی و مالیات می­باشد، تحت تاثیر عواملی چون هزینه­ تامین مالی، ریسک مالی و تجاری شرکتها، ترکیب دارایی­ها همراه با محدودیت­های قراردادی در جذب منابع از طریق ایجاد بدهی­ و بازنگری در قوانین بورس اوراق بهادار است.

سوال اصلی این تحقیق آن است که مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چه برآوردی برای پیش ­بینی آینده مالی آن­ها می­دهد؟

1-3-   اهمیت و ضرورت تحقیق

همگام با اهمیت انتخاب شیوه ­های مناسب تامین مالی بنگاه­های تجاری و با توجه به وجود روش­های مختلف در این زمینه و عوامل تاثیر گذار بیرونی، ضرورت پژوهشی را به منظور بررسی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­ها دوچندان می­نماید.

الف- فواید نظری:

از لحاظ نظری فواید این تحقیق به شرح ذیل می­باشد:

 1. انجام پژوهش در زمینه­ مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­ها که تا بحال تحقیقی در این خصوص در ایران صورت نپذیرفته است.
 2. انجام پژوهش در خصوص مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ب- فواید عملی:

از لحاظ عملی فواید این تحقیق به شرح ذیل می­باشد:

 1. بررسی شاخص­های موثر بر تامین مالی شرکت­ها
 2. ارائه مدل پیشنهادی تامین مالی شرکت­ها
 3. افزایش ارزش شرکت­ها به کمک بکارگیری مدل پیشنهادی تامین مالی
 4. بهبود تامین مالی شرکت­ها و موارد دیگری از این قبیل.

1-4-   اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

طراحی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از داده ­های سال­های1389-1380

1-4-2- اهداف فرعی

 1. شناسایی رابطه­ بین تامین مالی و تسهیلات مالی دریافتی در شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380
 1. شناسایی رابطه­ بین تامین مالی و وجوه حاصل از افزایش سرمایه در شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380

1-5-   سوالات تحقیق

1-5-1- سوال اصلی

مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چه برآوردی برای پیش ­بینی آینده مالی آن­ها می­دهد؟

1-5-2- سوالات فرعی

 1. آیا بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود دارد؟
 2. آیا بین تامین مالی با وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود دارد؟

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.