معماری و شهرسازی

پایان نامه طراحی برج تکنولوژیک مرکز تجارت جهانی هزاره ی سوم همسو با توسعه پایداردر شمال غرب ایران

 

عنوان : طراحی برج تکنولوژیک مرکز تجارت جهانی هزاره ی سوم همسو با توسعه پایداردر شمال غرب ایران

 

Designing the Third Millennium Technological Tower of world Trade Center in line with Sustainable Development in North-west of Iran

 

 

 

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

 

چکیده

   فصل اول : کلیات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

طرح مساله.

 پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

پیشینه تحقیق..

اهداف تحقیق..

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق..

روش تحقیق..

فصل دوم : مبانی پژوهش

تکنولوژی..

تعریف تکنولوژی..

مسئله تکنولوژی

معماری هم راستا در قلمرو علم وتکنولوژی :

تکنولوژی ومعماری..

ظهور تکنولوژی در هزاره ی سوم.

جهانی شدن..

مفهوم جهانی شدن..

معماری پایدار

 مفهوم پایداری و توسعه پایدار

معماری و شهرسازی پایدار

طراحی پایدار

 معماری پایدار معماری پاسخگو به نیازهای انسان..

رویکرد جامع به معماری پایدار در ابعاد اکولوژی،انرژی واقلیم.

اهداف طراحی پایدار محیطی و ارائه طرح پیشنهادی..

اصول طراحی پایدار محیطی..

رئوس مهم و اساسی طراحی پایدار

کاربرد معماری پایدار در طراحی برج ها 

نقش بام ها و دیوارهای سبز در رسیدن به طرحی پایدار  در برج ها

-معرفی بام و دیوار سبز

انواع بام ها و دیوارهای سبز 

طراحی بام ودیوار سبز  

ویژگی های بام سبز شهری..

فواید بام سبز 

را ه های جلوگیری از اتلاف حرارت در ساختمان

عناصر کاربردی در آتریم ها 

به کارگیری صفحات فتوولتائیک در آتریم ها 

رویکرد جامع به معماری پایدار در ابعاد اکولوژی،انرژی واقلیم.

اهداف طراحی پایدار محیطی و ارائه طرح پیشنهادی..

اصول طراحی پایدار محیطی..

رئوس مهم و اساسی طراحی پایدار

کاربرد معماری پایدار در طراحی برج ها 

نقش بام ها و دیوارهای سبز در رسیدن به طرحی پایدار  در برج ها

معرفی بام و دیوار سبز

انواع بام ها و دیوارهای سبز 

طراحی بام ودیوار سبز 

ویژگی های بام سبز شهری..

فواید بام سبز 

را ه های جلوگیری از اتلاف حرارت در ساختمان

عناصر کاربردی در آتریم ها

به کارگیری صفحات فتوولتائیک در آتریم ها

معماری پارامتریک

نوآوری در معماری..

معماری و فنا وری..

مفهوم شناسی الگوریتم

الگوریتم در طراحی:

پژوهش،زیر ساخت نوآوری در طراحی..

خلاقیت در فضایی جدید.

برنامه های طراحی پژوهش….

پارامتریک:سبک،گرایش یا مد.

وجوه متمایز کننده معماری پارامتریک با دیگر جریان های معماری معاصر.

پارامتریک:سبک،گرایش یا مد.

فرایند نقد وتحلیل در معماری الگوریتمیک…

عرصه ها با قابلیت پاسخ به مسائل معماری در عصر هزاره

بهینه سازی ،تکامل چرخه های تحلیل ،طراحی..

تکنیک های الگوریتمی مورد استفاده در طراحی معماری..

فصل سوم : بناهای چند عملکردی

فلسفه شکل گیری فضاهای تجاری :

تعاریف بازار

معماری بازار در بافت سنتی شهر.

بررسی بازارها از لحاظ قلمرو

تحول مراکز تجاری در طول تاریخ..

شکل گیری مراکز خرید.

اولین مرکز خرید امروزی..

پیشرفتها وتحولات مراکز خرید.

دهه 90وتغیرات اساسی..

مراکز خرید درپایان هزاره دوم.

تاریخچه ساختمان های اداری..

تاریخچه نظام اداری در جهان..

فضاهای اداری در عصر هزاره

تعریف مجموعه چند عملکرده

دلایل به کارگیری فضاهای چند عملکردی

اصول کار تجاری اداری..

 ساختمان های بلند مرتبه (برج)

 انواع برج ها (آسمان خراش ها)

فصل چهارم : فضاهای حوزه تجاری

فضاهای حوزه تجاری..

سازمان فضایی در حوزه تجاری..

خرده فرو شیها:

طرح کلی مغازه ها

محل مغازه ها

برخی نکات کلی واستاندارد های جلب مشتری..

 ویترین ها

مسیر دسترسی ( کذر گا ه ها):

گذرگاه ها

ورودی و خروجی ها

راه پله.

آسانسور

نقاله مسافرتی..

 سطح شیبدار

 محوطه های میانی..

محاسبه تعیین ارتفاع برای کاربری تجاری..

پارکینگ‌های خودرو

محوطه های پارکینگ بین راهی..

 پارکینگ های خارج خیابان..

محوطه‌های پارک…

شرایط فیزیکی بارانداز

محل بارانداز درمرکز خرید.

ضوابط ویژه از جمله معلولین و یا گروه های خاص….

فضاهای ارتباطی  و بهداشتی..

دستشوئی و آبخوری..

تلفن عمومی..

هایپرمارکت…

اهمیت جایگاه طراحی و چیدمان در هایپرمارکت…

فروش مواد پروتئینی..

فروش میوه جات و تره بار

قسمت فروش ملزومات غیر روزانه.

فروشگاهای لباس….

قسمت های خدماتی وتفریحی..

ایمنی در محیطهای مخصوص کودکان..

اطلاعات اساسی مربوط به کودکان..

اندازه های بدن کودکان..

ضرایب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده کودک…

ضوابط طراحی فضاهای داخلی..

الزامات عمومی..

ضوابط تجهیزات و توصیه ها

رستوران وکافی شاپ..

نمازخانه.

سینما:

سالن انتظار سینما

ورودی سینما

گیشه بلیط فروشی..

راهروهای سالن نمایش….

ورودی ها و خروجی های سالن سینما

سرویس های بهداشتی سینما

صندلی تماشاگران..

بانک ها

عرصه بندی موزه ها

رهنمودهای طراحی..

طراحی عمومی..

نورپردازی..

نورپردازی طبیعی (نور روز)

سیرکلاسیون حرکتی در فضای موزه

مسیر بازدید هدایت شده (مدار گردش اجباری)

کتابخانه.

سالن مطالعه.

 میزان فضاهای کتابخانه

استاندارد ابعاد قفسه ها و عمق قفسه ها

تعریف بورس اوراق بهادار

چارت سازمانی بورس اوراق بهادار

نقش فناوری و تکنولوژی  اطلاعات وداده ها در ساختمانهای اداری در عرصه دیجتال

فضاهای اصلی ساختمان اداری..

ساختمان اداری..

گروه فضاهای اصلی اداری (گروه 1)

گروه فضاهای وابسته اداری (گروه 2)

گر.ه فضاهای رفاهی (گروه 3)

گروه فضاهای پشتیبانی(گروه 4)

مشخصات قسمت‌های اصلی یک ساختمان اداری..

اتاقهای کار

اتاقهای اداری..

دفترهای خصوصی

دفتر های عمومی

اتاق جلسات، ملاقات و استراحت

بایگانی

ورودی و پذیرش

شکل پلان..

ساختمان با پلان هسته ای..

بررسی میزان مجزا بودن بین فضاهای باز و بسته.

برنامه ریزی براساس تشکیلات سازمانی..

سیرکولاسیون..

درهای ورودی وسردرها

گذرگاه ها

ابعاد و اندازه فضاهای ارتباطی..

پلکان..

جانمایی آسانسور

فضاهای گردشی..

ضریب گردش افقی:

ضریب گردش عمومی..

ارتفاع طبقات..

ترافیک سواره

پارکینگ…

فصل پنجم : بررسی نمونه های موردی طراحی

طراحی مرکز تجارت جهانی نیویورک (طراحی نورمن فاستر )

طراحی مرکز تجارت جهانی نیویورک (طراحی ریچارد راجرز )

طراحی مرکز تجارت جهانی شیراز

طراحی مرکز تجارت جهانی بحرین..

طراحی مرکز تجارت جهانی مالزی..

طراحی مرکز تجارت جهانی نیویورک (طراحی ریچارد مه یر )

طراحی مرکز تجارت جهانی نیویورک (طراحی گروه تینک )

طراحی مرکز تجارت جهانی نیویورک (طراحی پترسون ، لیتنبرگ )

طراحی مرکز تجارت جهانی نیویورک (طراحی نورمن فاستر )

طراحی مرکز تجارت جهانی نیویورک (طراحی لیبسکیند )

طراحی مرکز تجارت جهانی نیویورک (طراحی گروه یونایتد )

طراحی مرکز تجارت جهانی البرز

Guosen برج اداری در گوانجو چین..

 طرح پیشنهادی برج تجاری واداری گوانجو چین..

 طراحی برج اداری سبز (مالزی )

 نتیجه گیری..

فصل ششم : شناخت استان آذربایجان غربی

شناخت استان آذربایجان غربی  :

وجه تسمیه.

شناخت ارومیه.

شاخصهای فرهنگی- اجتماعی ارومیه.

زلزله و وضعیت گسلها

آبهای زیرزمینی..

خصوصیات آب وهوایی..

مطالعات معماری اقلیمی ارومیه.

انتخاب مصالح ساختمانی متناسب با اقلیم.

تهویه مطلوب..

نتایج و پیشنهادات مطالعات اقلیمی..

مطالعات آلترناتیو های بستر سایت:

تحلیل آلترناتیو های پیشنهادی بستر سایت براساس جدول SWOT:

تحلیل آلترناتیو های پیشنهادی بستر سایت براساس جدول SWOT:

تحلیل آلترناتیو های پیشنهادی بستر سایت براساس جدول SWOT:

تحلیل بر اساس آئین نامه لید :

مطالعات بستر طرح نهایی :

خصوصیات بستر طرح:

محدوده و مساحت سایت:

خاک بستر سایت :

کاربری همجوار سایت :

جهت باد های غالب :

پیمون بندی سایت  :

بررسی معابر.

شیب :

تابش نورخورشید در تابستان..

فصل هفتم : راهبردهای برنامه ریزی

راهبرد شکلی :

اهداف شکلی :

راهبرد عملکردی :

اهداف عملکردی :

راهبردهای زمانی:

راهبردهای اقتصادی:

تحلیل ها و محاسبات:

ترکیب مسئله طراحی :

تحلیل طرح..

فصل هشتم : رویکردهای طراحی

طراحی برج تکنولوژیک و مرکز تجارت جهانی هزاره ی سوم همسو با توسعه پایداردر شمال غرب ایران..

خلاقیت در فضایی جدید………………………………………………………………………………………………………………………………… 

تعریف الگوریتم.

استفاده از عملگرهای منطقی روی احجام.

الگوریتم های جستجوی تصادفی..

سیستم سازه طراحی شده

پیشینه مطالعاتی..

مفهوم کنترل ارتعاش در سازه ها

سیستم پیشنهادی سازه ای..

 روش های کنترل فعال ( Active control )

سیستم طراحی تاسیساتی..

گرمایش ساختمان ها

نتیجه گیری

فهرست منابع

چکیده انگلیسی 

 

 

مقدمه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیان مسئله

در عصر هزاره سوم،افق و نگرشی در معماری شکل میگیرد و در این ساختار زمان به عنوان مبداء عمل می کند که در رواج تکنولوژی بستر گسترانیده و همپا با آن افق جدیدی از نیازهای انسانی و اجتماعی و ساختاری شکل میگیرد و استفاده از رویکردهای ویژه همسو با زمان و روند تطبیقی آن باعث نگرش جدیدی در حوزه معماری (معماری پایدار) میگردد که نقش آن در ساختمان های بلند مرتبه و یا به عبارتی برج ها بیشتر نمود پیدا میکند.(لئوناردو بنه ولو،1389) توسعه پایدار در 3 حوزه پایداری محیطی ، پایداری اقتصادی وپایداری اجتماعی مطرح میگردد (بحرینی ،مکنون،ص62 ،1380) به طور معمول این گونه ساختمانها مقادیر زیادی از منابع را در حین ساخت و بهره برداری مصرف می کنند .و حتی در زمان بر چیدن نیز تلفات انرژی فراوانی دارند. اما با توجه به ضرورتهایی که در زمان حاضر رواج بلند مرتبه سازی را به دنبال داشته و خواهد داشت، لازم است تا طراحان ساخت، در جستجوی تعدیل تاثیرات منفی آن بر محیط از یک سو و افراد و کاربران از سوی دیگر باشند و رشد شکل گیری این گونه ساختمانها باید با توجه به خصوصیات و نیازهای این گونه ساختمانی شکل گیرد.(آنتونی 2010) قرار گرفتن در عصر تکنولوژیک باعث بوجود آمدن نگرش جدیدی در حوزه تجارت بین الملل گشته است که این مراکز را به سمت اهدافی همچون عدم حضور در مراکز خرید و تغییر از تجارت خرد به تجارت کلان به گونه ای ویژه سوق داده است. در عصر هزاره عملکرد های تجاری در حصار جغرافیایی درونشان محدود نیستند بلکه فضاهایی نو ظهور به نام مراکز تجارت جهانی در عصر دیجتال به ظهور می پیوندد که منشا آن به چند دهه پیش میرسد این مراکز به صورت چند عملکردی شامل عملکرد های مختلف همچون فضاهای بازرگانی آژانس های تجاری ،فضاهای اداری هستند که نقش مهم و کلیدی بین صنعتگران و صادرکنندگان ایفا میکنند و به عنوان محرک اقتصادی در حوزه طراحی نقش کلیدی و غیر قابل انکاری را برعهده دارند. با توجه به موقعیت ویژه وپتانسیل های بالفعل شهر ارومیه و قرار گرفتن آن درهمجواری چند کشور همسایه و مناطق آزاد تجاری مختلف و ارتباط آن با کریدور غربی کشور وجود چنین فضای تجارت جهانی در این حوزه بیش از بیش ملزوم مینماید .

 

واژه های کلیدی: “برج تجاری”،”هزاره سوم”،”تجارت جهانی” ،”توسعه پایدار”

مساله تحقیق

سوال اصلی:

با توجه به تحولات معاصر و ورود به دنیای هزاره ی سوم و دیجیتال طراحی برج مرکز تجارت جهانی فضا ها ی تجاری بلند مرتبه چگونه می تواند از نظر محیطی پایدار عمل کند؟

سوالات فرعی:

-معیار های صحیح طراحی برج تجارت جهانی مبتنی بر اصول پایداری محیطی در چیست؟

-چگونه می شود از طریق شبیه سازی اصول پایداری در برج های تجاری کاربردی و اولویت بندی کرد؟

-فضای مناسب و تسهیلات رفاهی و فرهنگی و اقتصادی مناسب در سطح جهانی در مرکز تجارت جهانی هزاره ی سوم چیست؟

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات :  310

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

 

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.