مهندسی کامپیوتر

پایان نامه سیستم پیشنهاد دهنده اطلاعات با بهره گرفتن از روش ترکیبی مدل غذایابی بهینه و رتبه ­بندی سه­گانه روابط معنایی داده ­های متصل

 

دانشگاه اصفهان

دانشکده کامپیوتر

گروه کامپیوتر

 

 

 

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش نرم افزار

 

 

 

سیستم پیشنهاد دهنده اطلاعات با بهره گرفتن از روش ترکیبی مدل غذایابی بهینه و رتبه ­بندی سه­گانه روابط معنایی داده ­های متصل

 

اسفندماه 1391

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

است.

چکیده، حجم عظیم داده ­های موجود در داده ­های پیوندی باعث شده است که کاربر نتواند داده ­های مورد نیازش را در زمان مناسب پیدا کند. برای رفع این معضل، سیستم­های بیشماری به منظور گزینش داده ­ها طراحی و پیاده ­سازی شده است که همچنان نتوانسته ­اند دقت و کارایی مناسبی داشته باشند. سازگار کردن الگوریتم­های موجود با ورودی و شرایط داده ­های پیوندی می ­تواند دقت این سیستم­ها را بالا برد.

در این پایان نامه ، سیستم­ پیشنهادگری طراحی و پیاده ­سازی می­ شود که با ورودی­ و مشخصات داده ­های پیوندی سازگار باشند. روش پیشنهادی از دو الگوریتم به نام­های نظریه غذایابی بهینه و رتبه ­بندی سه­گانه استفاده می­ کند و داده ­ها را از نظر تناسب با موضوع مورد علاقه کاربر رتبه ­بندی می­ کند. رتبه ­بندی سه­گانه داده ­های پیوندی را تحلیل کرده و میزان ارتباط آن داده را نسبت به یک موضوع خاص محاسبه می­ کند. سپس، نظریه غذایابی بهینه نتایج حاصل از رتبه ­بندی سه­گانه را گزینش کرده و پس از مرتب­سازی به کاربر ارئه می­ کند. پیشنهادهای ارائه شده توسط این سیستم هم از ارزش معنایی مناسبی برخوردار است و هم اینکه با ساختار و چگونگی شیوه یافتن و دریافت اطلاعات در انسان هماهنگ است.

روش پیشنهادی با الگوریتم استاندارد رتبه ­بندی سه­گانه بر روی پنح مجموعه داده­ دیبی­پدیا مقایسه شده است. ارزیابی­ها نشان می­دهد که دقت روش پیشنهادی از روش استاندارد رتبه ­بندی سه­گانه بیشتر بوده است، با این وجود روش استاندارد از کارایی زمان اجرای بهتری برخوردار است.

کلیدواژه ­ها: سیستم­های پیشنهادگر، داده ­های پیوندی، نظریه غذایابی بهینه، رتبه ­بندی سه­گانه

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل یکم: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 1

1-2 موضوع تحقیق.. 2

1-3 اهداف تحقیق.. 4

1-4 اهمیت و ارزش تحقیق بر روی داده‌های پیوندی.. 5

1-5   ساختار تحقیق.. 5

فصل دوم: معرفی سیستم‌های پیشنهاد دهنده

2-1 مقدمه. 6

2-2 سیستم‌های پیشنهاد دهنده. 7

2-3 بررسی‌های تاریخی.. 7

2-4 طبقه بندی.. 8

2-4-1 روش‌های همبستگی.. 9

2-4-1-1 الگوریتم‌های مبتنی بر حافظه. 9

2-4-1-2 الگوریتم‌های مبتنی بر مدل.. 11

2-4-1-3 نقاط ضعف روش های فیلتر همبستگی.. 12

2-4-2 روش مبنی بر محتوا 12

2-4-3 روش‌های مبتنی بر دانش…. 13

2-4-4 روش‌های آماری.. 14

2-4-5 روش‌های مبتنی بر سودمندی.. 15

2-4-6 روش‌های ترکیبی.. 16

2-5 سیستمهای پیشنهاد دهنده مبتنی بر داده‌های پیوندی.. 17

2-6 جمع بندی.. 20

فصل سوم: مروری بر داده‌های پیوندی و نظریه غذایابی

3-1 مقدمه. 24

3-2 ایده اصلی RDF.. 23

3-2-1 منابع.. 24

3-2-2 ویژگی‌ها 25

3-2-3 گزاره‌ها 25

3-2-4 نمونه یک گزاره. 26

3-3 داده پیوندی.. 27

3-3-1 پشته تکنولوژی داده پیوندی.. 28

 

 

 

عنوان                                                                                                                                   صفحه

3-3-3 پروژه داده‌های باز پیوندی.. 29

3-3-4 انتخاب شناسه های همسان منابع و واژه نامه‌های RDF.. 30

3-4 نظریه ی چرای بهینه. 31

3-5 مدل محدوده ­های وصله­ای.. 32

3-6 نظریه مقدار مرزی کارنوف… 34

3-7 مدل رژیم غذایی بهینه. 34

3-7-1 شرح مسئله روباه. 35

3-7-2 ساده سازی مسئله روباه. 35

3-7-3 روباه آسان­گیر. 36

3-7-4 روباه سخت­گیر. 37

3-7-5 روباه حسابگر. 37

3-8 مدل ریاضی انتخاب غذای بهینه. 37

3-9 الگوریتم انتخاب رژیم بهینه. 38

3-10 اصول انتخاب رژیم غذایی بهینه. 39

3-11 جمع ­بندی.. 40

فصل چهارم: پیاده سازی مدل ترکیبی رتبه‌بندی سه‌گانه بهینه شده و غذایابی بهینه

4-1 مقدمه. 41

4-2 مدل رتبه‌بندی سه‌گانه. 43

4-2-1 جمع آوری داده ها 44

4-2-2 ساخت تنسور معادل گراف… 45

4-2-3 پیش پردازش…. 45

4-2-3-1 کاهش حجم داده ها از راه حذف خصوصیات غالب… 46

4-2-3-2 وزن­دهی خصوصیات… 47

4-2-4 تحلیل پارافک…. 47

4-3 تحلیل روش رتبه‌بندی سه‌گانه. 49

4-3-1 مرحله پیش پردازش…. 49

4-3-2 عملیات حذف… 49

4-3-3 عملیات وزن دهی.. 51

4-4 دسته بندی خصوصیات بر اساس دامنه. 52

4-4-1 خصوصیات تعریف شده در استاندارد RDF.. 52

4-4-2 خصوصیات تعریف شده درسطح منبع داده. 53

4-4-3 خصوصیات تعریفی یک حوزه خاص…. 54

 

 

عنوان                                                                                                                                   صفحه

4-4-4 مثالی از دسته­بندی خصوصیات… 54

4-4-5 رابطه تکرار خصوصیات با اهمیت آنها در موضوع. 55

4-4-6 خصوصیات ابهام آمیز. 56

4-4-7 خصوصیات زائد. 56

4-4-8  نتیجه بررسی خصوصیات… 57

4-5 اعمال پیش پردازش بر روی اسناد RDF.. 57

4-5-1 امتیازدهی و حذف خصوصیات… 58

4-5-2 انباره­ی خصوصیات از پیش تعریف شده. 58

4-5-3 امتیازدهی خصوصیات… 59

4-5-4 وب به عنوان  منبع امتیازدهی خصوصیات… 59

4-5-5 امتیازدهی پویا 62

4-5-6 ارسال جستار به گوگل.. 62

4-5-7 آماده سازی کلیدواژه های جستجو. 62

4-5-8 رفع ابهام از جستار. 63

4-5-9 پردازش صفحات بازگشتی.. 63

4-5-10 تحلیل آماری صفحات وب و محاسبه امتیاز خصوصیات… 64

4-6 تحلیل پارافک…. 65

4-7 افزودن خصوصیات جدید به انباره خصوصیات حذفی.. 67

4-8 کاربرد نظریه غذایابی بهینه در سیستم.. 68

4-9 تغییرات مورد نیاز روش انتخاب رژیم بهینه. 68

4-9-1 کاهش شباهت و تعداد نمونه ها با پیش پردازش…. 69

4-9-2 استفاده از نمونه به جای نوع. 70

4-10 تعریف بهره، هزینه و سودمندی.. 71

4-11 تنظیم الگوریتم و کنترل خروجی­ها 72

4-12 تحلیل عملکرد الگوریتم.. 72

4-13 جمع ­بندی.. 72

فصل پنجم: پیاده سازی و ارزیابی

5-1 مقایسه نتایج با پیش پردازش استاندارد. 74

5-2 پیاده سازی.. 75

5-3 مقایسه عملیات پیش پردازش در دو روش…. 75

5-4 مقایسه نتایج نهایی.. 77

5-5 کارایی زمان اجرا 83

 

عنوان                                                                                                                                   صفحه

5-6 مقایسه نتایج پردازش شده و بدون پردازش با نظریه انتخاب بهینه رژیم غذایی.. 83

5-7 بررسی بیشترین داده ­های قابل ارائه. 84

5-8 جمع ­بندی.. 85

فصل ششم: نتیجه گیری و کارهای آینده

6-1 خلاصه راهکارهای ارائه شده. 86

6-2 راهکارهایی برای ادامه پژوهش…. 88

منابع و ماخذ.. 90

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                                   صفحه

شکل 1-1: ساختار انتزاعی داده‌های پیوندی.. 2

شکل 1-2: یک مدل از روابط در داده‌های پیوندی.. 3

شکل 2-1: ماتریس شباهت کاربران در روش همبستگی.. 11

شکل 2-2 :تعریف پروفایل کاربر در قالب FOAF.. 17

شکل 2-3 : معماری سیستم پیشنهادگر بر پایه FOAF.. 18

شکل 2-4 یک نمونه از پیشنهاد دهی دیبیرک… 19

شکل 2-5 یک نمونه از ارائه دلایل مربوط به یک پیشنهاد در دیبیرک… 19

شکل 3-1: نمونه ای از پیوندهای RDF.. 24

شکل 3-2: یک گزاره متشکل از دو منبع و یک صفت سازنده یک رابطه. 25

شکل 3-3: گزاره “امید رفیعی مالک صفحه وب است”. 26

شکل 3-4: نمونه یک RDF در قالب  XML.. 26

شکل 3-5 : شمایی از ابر داده های باز متصل در مارچ 2009. 30

شکل 3-6: مدل جستجوی غذا در بین محدوده ها توسط یک چرنده. 32

شکل 3-7: الگوریتم انتخاب رژیم غذایی بهینه. 39

شکل 4-1: مدل رتبه‌بندی سه‌گانه. 43

شکل 4-2: یک گراف ساده معنایی.. 44

شکل 4-3: تنسور معادل گراف معنایی شکل 4-2. 45

شکل 4-4: تجزیه تنسور T به 3 ماتریس عامل.. 48

شکل 4-5: یک RDF ساده  با خاصیت resource. 52

شکل 4-6: یک RDF ساده  با خاصیت type. 53

شکل 4-7: یک RDF ساده با خاصیت wordnet_type. 53

شکل 4-8: یک RDF  توصیفگر یک گروه موسیقی.. 54

شکل 4-9 (الف): نتایج یک گزاره غلط… 61

شکل 4-9 (ب): نتایج یک گزاره درست… 61

شکل 4-10: مراحل امتیاز دهی خصوصیات و حذف خصوصیات نامطلوب… 65

شکل 4-11: شبه کد الگوریتم CP-ALS.. 66

شکل 5-1: مقایسه نتایج پیش پردازش روش استاندارد با روش بهینه. 77

شکل 5-2: مقایسه تعداد خصوصیات انتخاب شده با دو روش استاندارد و بهینه. 82

شکل 5-3: تعداد پیوندهای مبهم پیشنهاد شده دو روش استاندارد و بهینه. 82

شکل 5-4: تعداد پیوندهای (منابع RDF) پیشنهاد شده دو روش استاندارد و بهینه. 83

شکل 5-5: نمونه ای از گشت و گذار بین پیوندهای RDF داده های پیوندی.. 85

شکل 5-6: امتیازدهی به نتایج روش انتخاب بهینه غذا (امتیازدهی بین 1 تا 10) 85

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                                   صفحه

جدول 2-1: دسته بندی روش­های پیشنهاددهی.. 8

جدول 2-2: انواع مدل­های ترکیبی.. 16

جدول 4-1: 20 خاصیت مربوط به گروه­ های موسیقی از dbpedia.org.. 50

جدول 4-2: بررسی مطلوبیت خاصیت­های مربوط به گروه­ های موسیقی از جدول 4-1. 51

جدول 4-3: دسته بندی خاصیت­ها مربوط به گروه­ های موسیقی از جدول 4-1. 55

جدول 4-4: برخی از خاصیت­های دسته اول و دوم در انباره ایستا 58

جدول 4-5: نتایج جستجو در گوگل برای 3 موضوع عمومی نتایج 10 صفحه اول.. 60

جدول 4-6: سابقه حذف خصوصیات (اطلاعات موضوع و تعداد حذف­ها فرضی هستند) 67

جدول 4-7: نمونه ­ای نرمال از داده ­های ورودی روش انتخاب رژیم غذایی بهینه. 69

جدول 4-8: نمونه ­ای غیر طبیعی از داده ­های ورودی روش انتخاب رژیم غذایی بهینه. 70

جدول 5-1: نتایج حذف خاصیت با پیش پردازش استاندارد. 75

جدول 5-2: نتایج حذف خاصیت با پیش پردازش روش ارائه شده. 76

جدول 5-3: نتایج نهایی روش رتبه‌بندی سه‌گانه استاندارد بر روی مجموعه داده بیتلز. 78

جدول 5-4: نتایج نهایی روش رتبه‌بندی سه‌گانه بهینه شده بر روی مجموعه داده بیتلز. 80

جدول 5-5: نتایج نهایی روش پیشنهادی تحقیق بر روی مجموعه داده معیار دیبی­پدیا 81

 

فصل یکم

کلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1 مقدمه

سیستم‌های پیشنهاد دهنده یک نوع ویژه از سیستم‌های فیلتر اطلاعات است، که در آن مورد­ها را، بر این اساس که چه موردی‌ برای کاربر جذاب است، از یک مجموعه بزرگ از مورد­ها و کاربران فیلتر می­ کنند. در این تحقیق روشی جهت پیشنهاددهی بر روی داده ­های پیوندی با بهره گرفتن از نظریه غذایابی جانوران ارائه می­ شود. ایده­ داده‌های پیوندی برای اولین بار در سال 2006 توسط تیم برنز لی[1] به عنوان یک نظریه­ غیر رسمی‌ارائه شد. تا به امروز زمینه­ های فنی انجام تحقیقات از طریق پیاده ­سازی ابزار­های مورد نیاز برای ایجاد مجموعه ­های داده، اتصال آن­ها به یکدیگر و همچنین گشت و گذار ساده بین آن­ها ایجاد شده است. نظریه غذایابی چگونگی یافتن غذا توسط جانوران را تشریح می­ کند و در تحقیقات بسیاری نشان داده شده است که انسان­ها نیز برای یافتن اطلاعات از این روش استفاده می­ کند.

1 Tim Berners-Lee

تعداد صفحه :

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.