زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه دوره ارشد رشته ادبیات فارسی: بررسی ساختار و محتوای انواع نامه در دوران قاجار

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی

عنوان : بررسی ساختار و محتوای انواع نامه در دوران قاجار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بردسیر

پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد رشته ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی ساختار و محتوای انواع نامه در دوران قاجار

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا براتی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

n  فصل اول : كلیات  …………………………………………………………………………………………………………………….. 2

درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-1 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-4 اهداف و كاربرد پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 8

1-5 روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-5-1  نوع روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-5-2  روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-3  روش تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………………….. 7

n فصل دوم :  مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………… 7

درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-1  نامه و نامه­نگاری در ادبیات…………………………………………………………………………………………………….. 8

2-1-1  نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

2-1-2  نامه­نگاری ( ترسّل)………………………………………………………………………………………………………… 6

2-1-3  منشآت………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2-2   نگاهی اجمالی به انشا، نامه­نگاری و نثر فارسی از آغاز تا عهد قاجار…………… 10

2-2-1 انشا و نامه نگاری پیش از ظهور اسلام…………………………………………………………………….. 4

2-2-2  انشا و نامه نگاری پس از ظهور اسلام……………………………………………………………………… 6

n فصل سوم:  در تاریخ نثر و منشآت فارسی در عهد قاجار……………………………………………………… 78

درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

3-1 انواع نثر در عهد قاجار……………………………………………………………………………………………………….. 8

3-1-1  تعریف نثر……………………………………………………………………………………………………………………………. 4

3-1-2  انواع نثر در عهد قاجار……………………………………………………………………………………………………….. 6

3-2 معرفی مهم­ترین نمونه­های نامه، منشآت و ترسل در عهد قاجار………………………. 10

3-2-1  نامه ها و منشات قائم­مقام فراهانی………………………………………………………………………….. 8

3-2-2  نامه­ها و منشات عهد ناصری ( نامه­های ناصرالدین شاه و امیرکبیر)……………. 8

3-2-3  ترسل منشی خویی……………………………………………………………………………………………………………. 8

3-2-4  بدایع­نگاری ( محمدابراهیم نواب تهرانى ِ بدایع نگار)……………………………………….. 8

3-2-5  نثر و نامه­نگاری مشروطه خواهان……………………………………………………………………………… 8

n فصل چهارم : بررسی ویژگی های ادبی وسبکی نامه های عهد قاجار…………………………………….. 7

درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

4-1 ویژگی­های زبانی، نگارشی و دستوری نامه­های عهد قاجار……………………………………… 8

4-1 -1 تنوع سبک های نامه نگاری……………………………………………………………………………………….. 8

4-1 -2 نثر ساده  و زبان محاوره……………………………………………………………………………………………… 8

4-1 -3 طنز………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

4-1 -4  کاربرد واژگان و اصطلاحات بیگانه………………………………………………………………………….. 8

4-1 -5 جمله­بندی دستوری………………………………………………………………………………………………………. 8

4-1 -6 کاربرد متفاوت یا اشتباه افعال، اسامی و حروف………………………………………………….. 8

4-1 -7 نگارش نامۀ سرگشاده……………………………………………………………………………………………………. 8

4-2  صور خیال و آرایه های ادبی در نامه های عهد قاجار……………………………….. 8

4-2-1  حسن مطلع………………………………………………………………………………………. 8

4-2-2 سجع…………………………………………………………………………………………………. 8

4-2-3  تضمین…………………………………………………………………………………………….. 8

4-2-4  جناس……………………………………………………………………………………………… 8

4-2-5  جمع و تقسیم………………………………………………………………………………….. 8

4-2-6  ضرب المثل………………………………………………………………………………………. 8

4-2-7  کنایه……………………………………………………………………………………………….. 8

4-2-8 دعا……………………………………………………………………………………………………. 8

4-2-9  تناسب الفاظ…………………………………………………………………………………….. 8

4-2-10 تشبیه و استعاره………………………………………………………………………………. 8

4-2-11  اغراق…………………………………………………………………………………………….. 8

4-2-12  مراعات نظیر…………………………………………………………………………………… 8

4-2-13  شاعری…………………………………………………………………………………………… 8

4-3 اثرگذاری و اثرپذیری ترسل و نامه­نگاری در عصر قاجاریه با دوره­ های قبل و بعد…………. 8

4-3-1  درآمیختگی نثر و نظم در نامه…………………………………………………………… 8

4-3-2 بیان حکایت در متن نامه……………………………………………………………………. 8

4-3-3 مقایسۀ قائم­مقام فراهانی از دوره بازگشت (عهد قاجار) با سعدی از سبک عراق………. 8

4-3-4 ویژگی­های مشترک نامه­های قائم­مقام و نثر سعدی……………………………….. 8

n نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

n نمودارها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

n منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………… 16

چکیده:

ترسّل و نامه­نگاری دوره­ى قاجار از سویى ادامه­ نثر دوره­ صفوى و نادرى است و قلم­ها از تكلّف و مغلق­گویى تاریخ اوصاف نشان­ها دارند و از سوى دیگر، محققان، دوره ى قاجار را دوره ى بازگشت ادبى نیز بشمار آورده­اند. در این پایان نامه ، نامه­های عهد قاجار از منظر ویژگی­های زبانی، نگارشی و دستوری و  صور خیال و آرایه های ادبی تجزیه و تحلیل شده است. در این دوره درحالی که از منظر تاریخی، نثر فارسی در حال گذار از نثر مصنوع به نثر فنّی است؛ از منظر فرهنگی، اجتماعی نیز نامه نگاری از انحصار شاهان، وزرا، ادیبان و اهل فضل خارج شده و عامه مردم نیز به نامه نگاری روی می آورد و بالاخره تحولات گوناگون اجتماعی سیاسی که از حکومت آقامحمدخان تا آغاز سلطنت پهلوی در ایران اتفاق افتاده است در مجموع انواع نامه با سبک و محتوای بسیار متنوع و گوناگون مشاهده می­ شود. تنوع سبک، استفاده از زبان محاوره، کاربرد واژگان و اصطلاحات بیگانه، تبدیل نثر مصنوع و فنی به نثر مرسل و روان امروزی از مهم ترین ویژگی­های زبانی و نگارشی و حسن مطلع، سجع ، تضمین (امثال و حکم، شعر، آیات و احادیث)، جناس، تشبیه و توصیف، مراعات نظیر، ضرب المثل، استعاره و مجاز، کنایه و ایهام از مهمترین آرایه­های ادبی نامه­های این دوره است.

درآمد

اسناد و مکاتبات پیشینیان صرف نظر از اینکه یکی از ابزارهای مهم تحقیق در دوران مختلف تاریخ است می ­تواند برای شناخت زوایای گوناگون نثر فارسی و ارزیابی رشد آن نیز بسیار ارجمند باشد. اگرچه برای پاره­ای از دوره­ها، این­گونه اسناد اصلی کمیاب است، اما می­توان با تحقیق و تفحص در متون مختلف به ویژه آثار ادبی و جنگ ها به تعداد زیاد­تری از این مدارک که برخی هم از جمله منشآت ادبی شمرده می شوند دست یافت. در ایران همچون برخی از کشور های دیگر به دلایل سیاسی و اجتماعی هیچگاه بایگانی ها یا مراکز حفظ اسناد وجود نداشته و اگر داشته در دسترس همگان نبوده و اصولاً چنین نهادهایی در ایران سابقه دیرینه­ای ندارد. شاید تغییر محل پایتخت در طی تاریخ و حملات اقوام مهاجم به این کشور چنین امری را ناممکن ساخته است. اما خوشبختانه بعضی از نویسندگان ایرانی اصول اسناد یا محتوای آن را در ضمن آثار خود گنجانده­اندیکی از            یکی از گونه­ های اصلی این اسناد و مکاتبات پیشینیان نامه­ها هستند. نامه­های باقیمانده از ادوار گوناگون‏ تاریخی، از انواع مهم نثر فارسی به شمار می­آیند و در مطالعات گوناگون ادبیات، زبان­شناسی، تاریخ، جامعه ­شناسی، مردم­شناسی و غیره حائز اهمیت و بایسته و شایسته ی مطالعه‏ و تحقیق است. برخی از این نامه‏ها که خوشبختانه‏ از توفان حوادث روزگار درامان مانده، اسناد و شواهد معتبری هستند که توانایی و ذوق نویسندگان و ادیبان نامداری که در طول تاریخ ادبیات کشورمان از شهرت و آوازه‏ای بلند برخوردار بوده و هستند را نشان می­دهند. از این رو این نامه­ها از نظر ادبی، تاریخی، اجتماعی و سیاسی، ارزش و اهمیت بسزایی دارند، و پرداختن به آنها در حیطۀ پژوهشهای ادبی و جز آن ضروری می‏نماید. در واقع « با مطالعه و بررسی دقیق آنها به نکات و دقایق‏ دستوری، لغوی، چگونگی استعمال صنایع ادبی و سایر ویژگیهای سبک‏شناسی می‏توان دست یافت و از اسلوب بیان در ترسّل و شیوه­ نگارش مکاتبات‏ رسمی دیوانی که در دربارها رایج بوده، و همچنین‏ از سبک نگارش نامه‏های خصوصی ( اخوانیات) می‏توان آگاه شد و در بررسی سیر تطور و تحول نثر فارسی طی قرون و اعصار متمادی، اطلاعات ذی‏ قیمتی از این متون کسب کرد» ( مردانی، فیروز، ترسّل و نامه­نگاری در ادب فارسی، ص 37اگرچه امروزه ظهور فناوری­های جدید، امر مکاتبات بین افراد را محدود کرده است اما در گذشته­ های نه چندان دور و در عهد قاجار، نامه‏نگاری یکی‏ از عوامل مهم در تداوم ارتباطات رسمی و دوستانه تلقی می‏گردید. در این دوران به دلیل کمبود وسایل ارتباط جمعی از یک سو و گسترش سطح عمومی سواد از سوی دیگر باعث شده است تا امورات‏ و احوالات افرادی از طبقات مختلف ( شاهان و شاهزادگان، طلاب و روحانیون، تحصیلکرده­های روشنفکر، شاعران و نویسندگان و حتی مردم عامی) مطرح، بلکه بسیاری از مسائل روز در نامه‏ها بیان می‏گردید که در مکاتبات رسمی و اداری به دلیل‏ مسائل امنیتی و سری، کم‏تر به آن پرداخته می‏شد. این پژوهش در تلاش است تا با شناسایی نوع  نگارش، اصطلاحات و تعابیر ادبی به‏ کار رفته و اندیشه و مضامین انواع نامه­های برجای مانده از عهد قاجار، نقش و جایگاه نامه و نامه نگاری در رشد نثر فارسی را مشخص سازدبا        با بررسی اسناد و نامه­های باقیمانده در کتابخانه ­ها و موزه­ها که بسیاری از آنها در مطبوعات و مجلات باز نشر یافته­اند با حجم انبوهی از نامه­های دورۀ قاجاریه مواجه می­شویم، برخی از این نامه­ها ، نامه­هایی است که بین شاهان و وزرا مبادله می­شده است ( مانند نامه­های قائم­مقام فراهانی و امیرکبیر به شاهان قاجار)، برخی دیگر نامه­هایی است که بین شاهان و روحانیت مبادله شده است ( مانند نامه­های میرزای قمی به شاهان قاجار) برخی از نامه­ها به مقصدهایی بیرون از ایران فرستاده شده ­اند یا از مقاصدی از بیرون ایران دریافت شده ­اند ( مانند نامه­های مبادله شده بین ناپلئون و شاهان قاجار) و بالاخره برخی از دیگر نامه­ها که در بین افراد تحصیلکرده عادی مبادله شده است و حاوی مضامین عاشقانه­­ و… است.

تعداد صفحه : 177

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.