عمران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه :بررسی مقاومت برشی سطوح بتنی با پیوستگی چسبی

دانلود متن کامل پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه

با عنوان:بررسی مقاومت برشی سطوح بتنی با پیوستگی چسبی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته عمران گرایش سازه

 

 

موضوع:

بررسی مقاومت برشی سطوح بتنی با پیوستگی چسبی

 

 

 

استاد راهنما:

دكتر جواد جلالی مسلم

 

 

زمستان 1393

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

مقاومت اتصال خوب بین سطح قدیمی و جدید بتن یک فاکتور کلیدی در عملکرد تعمیرات بتنی است. هدف این پایان‌نامه بررسی و ارزیابی مقاومت اتصال بین سطح بتن قدیمی و بتن اضافه شده است. در این پایان‌نامه یک تحقیق آزمایشگاهی برای اندازه‌گیری مقاومت برشی سطوح اتصال بتنی که در زمان‌های متفاوتی بتن‌ریزی شده‌اند انجام شد. این سطوح با روش‌های سندبلاست، خراش با برس فلزی، سوراخ‌شدگی توسط مته و حالت صاف آماده‌سازی شدند. برای اتصال این سطوح از چسب‌های Latex ‌ ‌,‌Epoxy IV و    Epoxy V موجود در بازار داخلی کشور از شرکت‌های طراحان بتن، نامیکاران، آبادگران و بتن شیمی خاتم تهیه و استفاده شد.

همچنین برای مقایسه با حالت نرمال آزمایشی بدون استفاده از چسب و تنها با ریختن بتن تازه به طور مستقیم به روی سطوح قدیمی انجام شد. علاوه بر آن برای بررسی تأثیر مقاومت بتن در مقاومت اتصال از بتن با مقاومت‌های 20 ، 30 و40 مگاپاسکال استفاده شد.

برای انجام آزمایش از آیین‌نامه‌ی ASTM C 882 و ASTM C 1042 استفاده شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که افزایش مقاومت بتن در صورت وجود عامل اتصال، موجب افزایش مقاومت اتصال با شیب ملایمی می شود در حالی که در صورت اتصال مستقیم، تاثیر چشمگیری در مقاومت اتصال خواهد گذاشت. همچنین افزایش زبری سطح در صورت وجود عامل اتصال تغییر محسوسی در مقاومت اتصال ایجاد نکرد اما در صورت نبود عامل اتصال، سند بلاست می‌تواند بهترین شرایط را برای آماده سازی سطح مهیا کند. به طور کلی استفاده از عوامل چسبنده ی مناسب اقتصادی ترند و نتایج بهتری نسبت به آماده‌سازی‌های گران و پر دردسر دارند.

 

کلمات کلیدی: برش اصطکاکی، Slant shear،تعمیر بتن، زبری سطح بتنی

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                       صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه …………………………………….. 2

1-2- عوامل چسبنده ………………………………. 2

1-2-1- اپوکسی …………………………………. 2

1-2-1-1- انواع اپوکسی ………………………… 3

1-2-1-2- درجه ……………………………….. 4

1-2-1-3- کلاس‌های اپوکسی ……………………….. 4

1-2-2- لاتکس …………………………………… 5

1-2-2-1- انواع لاتکس ………………………….. 6

1-3- تعمیر سازه های بتنی ………………………… 6

1-3-1- انواع تعمیر بتنی ……………………….. 6

1-3-1-1- تعمیر ترک …………………………… 6

1-3-1-2- تعمیرات اساسی بتن ……………………. 7

1-3-2- اهمیت اتصال در تعمیر بتن…………………. 8

1-3-3- توصیف مقاومت اتصال ……………………… 8

1-3-4- فاکتورهای مهم تاثیر گذار در اتصال ………… 8

1-3-5- فاکتورهای ثانویه تاثیر گذار در اتصال …….. 13

1-3-6- فاکتورهای دیگری که در مقاومت اتصال موثرند … 12

1-4- شیوه‌های آزمایش برای ارزیابی مقاومت اتصال …….. 11

1-4-1- آزمایش برش مایل ………………………… 14

1-4-2- مشکلات شیوه‌ی برش مایل ……………………. 14

1-5- اهداف پژوهش ……………………………….. 17

1-6- ساختار پایان‌نامه …………………………… 18

 

فصل دوم: مروری بر پژوهش های پیشین

2-1- تحقیقات گذشته ……………………………… 20

2-2- آزمایشات و نتایج آنها ………………………. 22

2-2-1- آزمایش انجام شده توسط silva، brano و Julio و نتایج بدست آمده 22

2-2-2- تاثیر زبری سطح بتن در اتصال ملات اصلاح شده‌ی پلیمری, bachrian lubis ……………………………………………….. 25

2-2-3- آیشا، رامسوندار و هارون ………………… 27

2-2-4- آزمایش به فر نیا، جان نثاری و مشرف ………. 28

 

فصل سوم: مصالح مصرفی، نحوه آماده‌سازی و روش انجام آزمایش

3-1- مقدمه …………………………………….. 30

3-2- مصالح مصرفی ……………………………….. 30

3-3- آزمایش‌های انجام شده ………………………… 29

3-3-1- آزمایش طرح اختلاط بتن ……………………. 29

3-3-1-1- مدول نرمی ماسه ………………………. 31

3-3-1-2- آزمایش چگالی انبوهی شن ………………. 32

3-3-2- آزمایش برش مایل ………………………… 33

3-3-2-1- نکات انجام آزمایش برش مایل در ASTM ……. 33

3-3-2-1-1- لاتکس …………………………….. 35

3-3-2-1-2- اپوکسی …………………………… 37

3-3-2-2- نکات کارگاهی ACI …………………….. 39

3-3-2-2-1- ACI 5031-92 …………………………. 39

3-3-2-2-2- ACI 5032-92 …………………………. 41

3-3-2-2-3- ACI 5032R-92 ………………………… 42

3-3-2-2-3-1- شرایط اعمال چسب ………………… 42

3-3-2-2-3-2- ضوابط انتخاب چسب ……………….. 43

3-3-2-3- چگونگی انجام آزمایش ………………….. 43

3-3-2-3-1- تعداد نمونه‌های مورد نیاز ………….. 43

3-3-2-3-2- مراحل ساخت مقطع دست‌ساز ……………. 45

3-3-2-3-3- مراحل ساخت نمونه‌های آزمایش ………… 47

3-3-2-3-4- روش آماده سازی سطح ………………… 50

3-3-2-3-4-1- سوراخ شده با مته ……………….. 50

3-3-2-3-4-2- خش دار با برس فلزی ……………… 51

3-3-2-3-4-3-صاف ……………………………. 52

3-3-2-3-4-4- سند پلاست ………………………. 53

3-3-2-3-5- ساخت قالب تست برش مایل ……………. 53

3-3-2-3-6- اعمال چسب ………………………… 54

3-3-2-3-7- عمل‌آوری ………………………….. 57

3-3-2-3-8- دستگاه مقاومت فشاری ………………. 60

 

 

فصل چهارم: نتایج آزمایش‌ها و بحث در مورد آنها

4-1- مقدمه …………………………………….. 63

4-2- روش محاسبه مقاومت برشی از نتایج آزمایش ……… 64

4-3- شروع آزمایش ……………………………….. 64

4-3-1- تنظیمات دستگاه مقاومت فشاری ……………… 64

4-3-1-1- سرعت اعمال بار ………………………. 64

4-3-1-2- تنظیم نوع قالب ………………………. 64

4-3-2- مقاومت فشاری 28 روزه‌ی نمونه‌های بتنی برای بتن های سخت شده (بتن قدیم ) ………………………………………… 64

4-3-2-1- مقاومت فشاری 28 روزه برای طرح اختلاط 20 MPa . 64

4-3-2-2- مقاومت فشاری 28 روزه برای طرح اختلاط 30 MPa 65

4-3-2-3- مقاومت فشاری 28 روزه برای طرح اختلاط 40 MPa 65

4-4- نتایج …………………………………….. 65

4-4-1- نتایج آزمایش چسب‌های لاتکس, اپوکسی نوع 4 و اپوکسی نوع 5 شرکت طراحان بتن پایدار ………………………………. 65

4-4-1-1- Epoxy EA-222 عامل اتصال بتن سخت شده به بتن سخت شده 66

4-4-1-2- اپوکسی نوع 5 عامل اتصال بتن تازه به بتن سخت شده 68

4-4-1-3- لاتکس ……………………………….. 68

4-4-2- نتایج آزمایش‌های چسب‌های لاتکس, اپوکسی نوع 4 و اپوکسی نوع 5 نامیکاران ……………………………………… 72

4-4-2-1- Epoxy GE-2 عامل اتصال بتن سخت شده به بتن سخت شده   72

4-4-2-2- Epoxy Dur 32 عامل اتصال بتن تازه به بتن سخت شده     75

4-4-2-3- لاتکس ……………………………….. 78

4-4-3- نتایج آزمایش‌های چسب‌های لاتکس, اپوکسی نوع 4 و اپوکسی نوع 5 شرکت آبادگران ………………………………………. 81

4-4-3-1- EM Epoxy Bond عامل اتصال بتن سخت شده به بتن سخت شده     81

4-4-3-2- Epoxy ABADUR P1 عامل اتصال بتن تازه به بتن سخت شده 85

4-4-3-3- Latex، EM Bond ………………………….. 88

4-4-4- نتایج آزمایش‌های چسب لاتکس شرکت بتن شیمی خاتم . 91

4-4-4-1- لاتکس ……………………………….. 91

4-4-5- نتایج آزمایش بتن تازه به بتن سخت شده بدون استفاده از عوامل چسبنده ………………………………………… 95

4-5- نمودارها ………………………………….. 98

4-5-1- نتایج آزمایشات بدون چسب با مقاومت‌های مختلف بتن      98

4-5-2- نتایج آزمایشات نمونه‌های متصل شده با لاتکس …. 99

4-5-3- نتایج آزمایشات نمونه‌های متصل شده با اپوکسی نوع 4    100

4-5-4- نتایج آزمایشات نمونه‌های متصل شده با اپوکسی نوع 5    101

4-5-5- بررسی تاثیر افزایش مقاومت بتن در مقاومت اتصال 102

4-6- نحوه شکست ……………………………….. 103

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات برای پژوهش های آینده

5-1- مقدمه …………………………………….. 110

5-2- نتایج مطالعات آزمایشگاهی …………………… 110

5-3- ارائه پیشنهادات برای پژوهش های آینده ……….. 112

منابع …………………………………………. 113

 

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                       صفحه

شکل 1-1- سرنگ اپوکسی ……………………………. 2

شکل 1-2- رزین لاتکس ……………………………… 5

شکل 1-3- لاتکس تازه از برش………………………… 5

شکل 1-4- شیوه های مختلف آزمایش مقاومت اتصال ………. 13

شکل 1-5- پیکر بندی Slant Shear (Austin) ………………….. 14

شکل 1-6- تغییر مود برش از صفحه‌ی اتصال به صفحات بالاتر . 15

شکل 1-7- دایره‌ی مور آزمایش Slant Shear (Austin) …………… 16

شکل 1-8- ارتباط زاویه‌ی صفحه‌ی اتصال و زبری در تنش شکست (Austin et al 1999) ……………………………………………….. 17

شکل 3-1- چسب‌های تهیه شده ………………………… 30

شکل 3-2- ابعاد مقطع برش مایل …………………….. 34

شکل 3-3- مقطع دست ساز …………………………… 35

شکل 3-4- استفاده از دستگاه تراز کننده برای صاف کردن سطح قالب     45

شکل 3-5- استفاده از دستگاه برای تراز انتهای قالب ….. 45

شکل 3-6- شکل نهایی قالب …………………………. 46

شکل 3-7- نمونه‌ی Slant shear ………………………….. 46

شکل 3-8- لوله‌ی پلیکا پر شده از بتن ………………. 47

شکل 3-9- قالب سیلندری برای مقاومت فشاری ………….. 48

شکل 3-10- جدایی لوله از بتن به کمک اره …………… 49

شکل 3-11- استفاده از دستگاه سنگ بر برای برش مقطعی بتن 49

شکل 3-12- نمونه‌ی بریده شده ………………………. 50

شکل 3-13- سوراخ شده با مته ………………………. 51

شکل 3-14- خش دار با برس فلزی …………………….. 51

شکل 3-15- صاف ………………………………….. 52

شکل 3-16- سند پلاست ……………………………… 53

شکل 3-17- قالب Slant Shear ………………………….. 53

شکل 3-18- مخلوط چسب بتن، آب و سیمان …………….. 54

شکل 3-19- اعمال چسب …………………………….. 55

شکل 3-20- مخلوط کردن گروت اپوکسی ………………… 55

شکل 3-21-کوبیدن بتن …………………………….. 56

شکل 3-22- آماده برای عمل‌آوری …………………….. 56

شکل 3-23- نمونه‌های اپوکسی نوع 4 آماده برای عمل‌آوری … 57

شکل 3-24- باز کردن قالب نمونه برای عمل‌آوری ……….. 58

شکل 3-25- نمونه‌ی آماده تست اپوکسی نوع 4 …………. 59

شکل 3-26- نمونه‌های آماده تست چسب بتن و اپوکسی ……. 59

شکل 3-27- اندازه گیری قطر نمونه …………………. 60

شکل 3-28- دستگاه مقاومت فشاری ……………………. 61

شکل 3-29- قرار گیری نمونه در دستگاه و تست ………… 61

شکل 4-1- نمایش نیروی برش ………………………… 63

شکل 4-2- محاسبه قطر هر نمونه ……………………. 64

شکل 4-3- Epoxy EA-222 طراحان بتن ……………………. 65

شکل 4-4- Latex BA 310 طراحان بتن …………………….. 69

شکل 4-5- Epoxy GE 2 نامیکاران ………………………. 72

شکل 4-6- Epoxy Dur – 32 نامیکاران …………………….. 75

شکل 4-7- لاتکس نامیکاران …………………………. 78

شکل 4-8- EMEpoxy Bond آبادگران …………………….. 82

شکل 4-9- Epoxy ABADUR P1 آبادگران …………………… 85

شکل 4-10- EMBOND آبادگران ……………………….. 88

شکل 4-11- چسب بتن از شرکت بتن شیمی خاتم ………….. 92

شکل 4-12- اتصال بدون چسب و شکست در سطح روش آماده سازی سطح، نرمال ………………………………………………. 103

شکل 4-13- اتصال بدون چسب و شکست در سطح روش آماده سازی سطح، سند بلاست ………………………………………………. 104

شکل 4-14- اتصال با لاتکس و شکست در سطح، روش آماده سازی سطح، صاف ………………………………………………. 104

شکل 4-15- اتصال با اپوکسی و شکست در سطح، روش آماده سازی سطح، سند بلاست ………………………………………….. 105

شکل 4-16- اتصال با اپوکسی نوع 5، شکت در بتن، روش آماده سازی سطح، سند بلاست ………………………………………. 107

شکل 4-17- اتصال با اپوکسی نوع4، شکت در بتن، روش آماده سازی سطح، سوراخ شده با مته ………………………………. 107

شکل 4-18- اتصال با اپوکسی نوع4، شکت در بتن، روش آماده سازی سطح، خراش با برس فلزی ………………………………. 108

 

 

 

فهرست جدول‌‌ها

 

عنوان                                                          صفحه

جدول 1-1- روش‌های حذف بتن (Couvard 2006, Silfwerbereand, 1990) …… 10

جدول 2-1- طرح اختلاط بتن آزمایش سیلوا و همکارانش …… 23

جدول 2-2- نتایج آزمایشات D Silva (etal 2005) و همكارانش …… 24

جدول 2-3- نتایج آزمایشات bachrian lubis و همكارانش ……… 26

جدول 2-4- نتایج آزمایش آیشا و همكارانش …………… 27

جدول 2-5- نتایج آزمایشات به فر نیا,جان نثاری و مشرف .. 28

جدول 3-1- نتایج آزمایش مدول نرمی ماسه ……………. 32

جدول 3-2- طرح اختلاط برای بتن‌های استفاده شده ………. 33

جدول 3-3- محاسبه تعداد نمونه‌های مورد نیاز ……….. 44

جدول 4-1- نتایج آزمایش برش مایل خش دار شده با برس فلزی Epoxy EA-222 طراحان بتن پایدار …………………………………….. 66

جدول 4-2- نتایج آزمایش برش مایل سوراخ شده با مته Epoxy EA-222 طراحان بتن پایدار ………………………………………… 67

جدول 4-3- نتایج آزمایش برش مایل سند پلاست Epoxy EA-222 طراحان بتن پایدار ……………………………………………….. 67

جدول 4-4- نتایج آزمایش برش مایل صاف Epoxy EA-222 طراحان بتن پایدار 68

جدول 4-5- نتایج آزمایش برش مایل خش دار شده با برس فلزی Latex BA-310 طراحان بتن پایدار ………………………………. 70

جدول 4-6- نتایج آزمایش برش مایل سوراخ شده با مته Latex BA-310 طراحان بتن پایدار ………………………………………… 70

جدول 4-7- نتایج آزمایش برش مایل سند پلاست Latex BA-310 طراحان بتن پایدار ……………………………………………….. 71

جدول 4-8- نتایج آزمایش برش مایل صاف Latex BA-310 طراحان بتن پایدار 71

جدول 4-9- نتایج آزمایش برش مایل خش دار با برس فلزیEpoxy GE-2 نامیکاران ……………………………………………….. 73

جدول 4-10- نتایج آزمایش برش مایل سوراخ شده با متهEpoxy GE-2 نامیکاران ……………………………………………….. 73

جدول 4-11- نتایج آزمایش برش مایل سند پلاستEpoxy GE-2 نامیکاران 74

جدول 4-12- نتایج آزمایش برش مایل صافEpoxy GE-2 نامیکاران 74

جدول 4-13- نتایج آزمایش برش مایل خش دار با برس فلزی Epoxy Dur-32 نامیکاران ……………………………………… 76

جدول 4-14- نتایج آزمایش برش مایل سوراخ شده با مته Epoxy Dur-32 نامیکاران ……………………………………………….. 76

جدول 4-15- نتایج آزمایش برش مایل سند پلاست Epoxy Dur-32 نامیکاران    77

جدول 4-16- نتایج آزمایش برش مایل صاف Epoxy Dur-32 نامیکاران    77

جدول 4-17- نتایج آزمایش برش مایل خش دار با برس فلزی Latex نامیکاران ……………………………………………….. 79

جدول 4-18- نتایج آزمایش برش مایل سوراخ شده با مته Latex نامیکاران ……………………………………………….. 80

جدول 4-19- نتایج آزمایش برش مایل سند پلاست Latex نامیکاران    80

جدول 4-20- نتایج آزمایش برش مایل صاف Latex نامیکاران .. 81

جدول 4-21- نتایج آزمایش برش مایل خش دار با برس فلزی EM Epoxy Bond آبادگران ………………………………………. 83

جدول 4-22- نتایج آزمایش برش مایل سوراخ شده با مته EM Epoxy Bond آبادگران ……………………………………………….. 83

جدول 4-23- نتایج آزمایش برش مایل سند پلاست EM Epoxy Bond آبادگران   84

جدول 4-24- نتایج آزمایش برش مایل صاف EM Epoxy Bond آبادگران   84

جدول 4-25- نتایج آزمایش برش مایل خش دار با برس فلزی Epoxy ABADUR-P1 آبادگران ………………………………………. 86

جدول 4-26- نتایج آزمایش برش مایل سوراخ شده با مته Epoxy ABADUR-P1 آبادگران ………………………………………. 86

جدول 4-27- نتایج آزمایش برش مایل سند پلاست Epoxy ABADUR-P1 آبادگران ……………………………………………….. 87

جدول 4-28- نتایج آزمایش برش مایل صاف Epoxy ABADUR-P1 آبادگران 87

جدول 4-29- نتایج آزمایش برش مایل خش دار با برس فلزی EM Bond آبادگران ……………………………………………….. 89

جدول 4-30- نتایج آزمایش برش مایل خش دار با برس فلزی EM Bond آبادگران ……………………………………………….. 90

جدول 4-31- نتایج آزمایش برش مایل سند پلاست EM Bond آبادگران   90

جدول 4-32- نتایج آزمایش برش مایل صاف EM Bond آبادگران . 91

جدول 4-33- نتایج آزمایش برش مایل خش دار با برس فلزی چسب بتن، بتن شیمی خاتم …………………………………………… 93

جدول 4-34- نتایج آزمایش برش مایل سوراخ شده با مته چسب بتن، بتن شیمی خاتم …………………………………………… 93

جدول 4-35- نتایج آزمایش برش مایل سند پلاست چسب بتن، بتن شیمی خاتم 94

جدول 4-36- نتایج آزمایش برش مایل صاف چسب بتن، بتن شیمی خاتم 94

جدول 4-37- نتایج آزمایش برش مایل خش دار با برس فلزی بدون چسب     95

جدول 4-38- نتایج آزمایش برش مایل سوراخ شده با مته بدون چسب   96

جدول 4-39- نتایج آزمایش برش مایل سند پلاست بدون چسب …. 96

جدول 4-40- نتایج آزمایش برش مایل صاف بدون چسب …….. 97

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                          صفحه

نمودار 4-1- اتصال بدون چسب انجام شده است …………. 98

نمودار 4-2- اتصال توسط لاتکس ……………………… 99

نمودار 4-3- اتصال با اپوکسی نوع 4 ……………….. 100

نمودار 4-4-اتصال با اپوکسی نوع 5 ………………… 101

نمودار 4-5- جهت بررسی تاثیر افزایش مقاومت بتن در آزمایش     102

 

 

 


 

 

 

 

 

 

فصل اول:

 

کلیات

 

 

1-1- مقدمه

اضافه کردن بتن تازه به روی لایه‌ی بتن قدیمی یک روش معمولی برای تعمیر یا تقویت سازه است. تعمیر بتن شامل حذف بتن ضعیف و جایگزینی آن با بتن جدید است، و یکی از اساسی ترین فاکتورهای این عمل وجود مقاومت اتصال خوب بین بتن اضافه شده و سطح قدیمی در طول عمر مفید سازه است. وقتی عمل تعمیر انجام می شود فاکتور های زیادی از جمله زبری سطح ،وجود ترک های ریز، تراکم بتن و عمل‌آوری آن و همچنین تفاوت در مشخصات مصالح از جمله مدول الاستیسیته، حرکات گرمایی و خزش در مقاومت و توزیع تنش موثرند. این سیستم را می‌توان شامل سه فاز سطح اولیه بتن،بتن اضافه شده ومحیط اتصال در نظر گرفت. منظور از محیط اتصال صفحه‌ی اتصال و اطراف آن است. این محیط باید توانایی مقابله در برابر تنش های وارده را داشته باشد . این محیط معمولا با اضافه کردن یک عامل چسبنده یا افزایش زبری و گاهی هر دوی ان ها خواهند بود. هر چند این روش ها تجربی اند و کارایی عامل چسبنده هنوز اثبات نشده است. از نتیجه‌ی این مطالعه طراحان می‌توانند مقاومت بتن مورد استفاده برای اتصال ،نوع زبری ایجاد شده و مقاومت طراحی را برای یک طراحی اقتصادی انتخاب کنند.

 

1-2- عوامل چسبنده:

1-2-1- اپوكسی1

 

 

[1]

شکل1-1- سرنگ اپوکسی

                                               

یکی از عوامل چسبنده‌ی مورد نظر در این پایان نامه اپوکسی است. رزین‌های اپوکسی با ایجاد حرارت داخلی عمل‌آوری می‌شوند. این سیستم‌ها شامل دو بخش رزین و سخت‌کننده هستند که پس از اختلاط با یکدیگر فعال شده و سخت می‌شوند.

رزین‌های اپوکسی در سطوحی مانند استایروفوم، چوب قرمز، چوب‌های سخت، بعضی سطوح پلاستیکی و سطوح فلزی و بتنی می‌توانند استفاده شوند. رزین‌های اپوکسی مقاومت خمشی، برشی و کششی مناسبی دارند، از جذب آب بسیار پایین و سختی بسیار زیادی برخوردارند و زمان گیرش بین 5 تا 7 روز دارند.

رزین‌های اپوکسی، پریپلیمرهای با وزن مولکولی کم یا پلیمرهایی با وزن مولکولی بالا هستند که معمولاً حداقل دارای 2 بخش مجزا (شکل1-1) که باید ابیدا ترکیب و سپس استفاده شوند، هستند. این دو بخش معمولاً از گروه گلیسیدیل[2] یا اکسایرن[3] هستند. بخش وسیعی از اپوکسی‌ها در صنایع تولید می‌شوند و مواد خام آن‌ ها از مشتقات نفت بدست می‌آید. مانند دیگر مواد پلیمری که با حرارت عمل‌آوری می‌شوند, ترکیب درجه[4] های مختلف رزین‌های اپوکسی یا اضافه کردن افزودنی، مواد پلاستیکی یا فیلرها برای رسیدن به پروسه یا نتیجه‌ی نهایی مطلوب و یا برای کاهش هزینه‌ی تولید یک امر معمولی است. به این عملیات دست‌کاری در فرمول نیز می‌گویند که به طور رایج در کارخانجات تولید اپوکسی در ایران انجام می‌شود.

1-2-1-1- انواع اپوکسی ]12[

نوع 1) برای موارد غیر باربر برای اتصال بتن سخت شده به بتن سخت شده یا مصالح دیگر

نوع 2) برای موارد غیر باربر برای اتصال بتن تازه به بتن سخت شده

نوع 3) برای اتصال مصالح ضدلغزش به بتن سخت شده و به عنوان اتصال‌دهنده در بتن اپوکسی[5] که در                    سطوح تحت بار ترافیکی (گرما یا حرکات مکانیکی) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نوع 4) برای موارد باربر برای اتصال بتن سخت شده به بتن سخت شده یا مصالح دیگر

نوع 5) برای موارد باربر برای اتصال بتن تازه به بتن سخت شده

نوع 6) برای اتصال و پوشش مقاطع پیش‌ساخته یا پیش‌تنیده و برای اتصال قطعه قطعه وقتی پیش کشیدگی موقتی انجام می‌گیرد.

نوع 7) برای پوشش غیرباربر قطعات المان پیش ساخته وقتی پس‌کشیدگی موقتی در اتصال قطعه به قطعه اعمال نشده است.

 

1-2-1-2- درجه[6]

سه گرید متفاوت با توجه به مشخصات جاری شدن اپوکسی ها داریم:

ویسکوزیته کم (1 درجه

ویسکوز متوسط (2 درجه

غیر قابل جاری شدن [7] (3 درجه

1-2-1-3- کلاس های اپوکسی

کلاس‌های اپوکسی مشخص‌کننده‌ی دمای مناسب برای عمل گیرش چسب هستند.

کلاس A) برای استفاده در دمای زیر 4 درجه (کمترین دمای ممکن برای عملکرد اپوکسی)*

A: T < 4

کلاس B) برای استفاده بین دمای 4 تا 15 درجه                                   B: 4 < T < 15

کلاس C) برای استفاده در دمای بیش از 15 درجه                                        C: T > 15

کلاس D) برای دمای بین 4 تا 18 درجه                                            D: 4 < T < 18

کلاس E) برای دمای بین 15 تا 30 درجه                                         E: 15 < T < 30

کلاس F) برای دمای بین 25 تا 30 درجه                                           F: 25 < T < 30

*دمای اشاره شده مربوط به دمای سطح بتنی مورد نظر است نه دمای محیط. برای مثال چسب کلاس A در دمای اتاق به خوبی گیرش می‌کند.

1-2-2- لاتکس[8]

لاتکس هم می‌تواند طبیعی و هم مصنوعی باشد. لاتکس طبیعی یک سیال شیری است (شکل 1-2 و 2-2) که در 10٪ همه‌ گیاهان گل‌دار وجود دارد مرکبی از امولسیون پروتئین، شبه قلیا، نشاسته، شکر، روغن، رزین، جوهر مازد و صمغ که در معرض هوا سفت می‌شود و معمولاً با تخریب پوسته گیاه ترشح می‌کند. لاتکس مصنوعی با پلیمریزه کردن یک مونومر مانند استایرن که با مواد فعال در سطح[9] امولسیونه شده باشد, به وجود می آید.

شکل 1-2- رزین لاتکس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل1-3-لاتکس تازه از برش

1-2-2-1- انواع لاتکس ]15[

نوع 1 ) متفرق شدنی[10]– محدود برای استفاده‌ی داخلی و غیرقابل استفاده در شرایط مرطوب

نوع 2 ) متفرق نشدنی[11]– قابل استفاده در شرایط مرطوب

 

1-2-2-2- ضوابط انتخاب چسب

1) شرایط هنگام اعمال چسب

آلودگی سطح – دمای سطح تماس – رطوبت سطح – دسترسی به سطح

2) نوع و بزرگی بار

جهت (فشار، کشش برش، تغییر عکس)، مدت زمان، نرخ (استاتیک، دینامیک) – فرکانس بار

1 Epoxy

[2] Glycidyle

[3] Oxirane

[4] Grade

[5] Epoxy concrete

[6] Grade

[7] Non Sagging Viscosity

[8] Latex

[9] Surfactant

[10] Redispersible

[11] Non Redispersible

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :141

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.