روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه : تدوین بسته­ ی درمانی چندبعدی غیرداروئی و مقایسه­ اثربخشی آن با درمان دارویی در درمان بیماران مبتلا به انزال زودرس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی بالینی

عنوان : تدوین بسته­ ی درمانی چندبعدی غیرداروئی و مقایسه­ اثربخشی آن با درمان دارویی در درمان بیماران مبتلا به انزال زودرس

دانشگاه خوارزمی

دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی

 جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته روان­شناسی بالینی

موضوع:

تدوین بسته ­ی درمانی چندبعدی غیرداروئی و مقایسه­ اثربخشی آن با درمان دارویی در درمان بیماران مبتلا به انزال زودرس

استاد راهنما:

دکتر علیرضا مرادی

 

استاد مشاور اول:

دکتر جعفر حسنی

استاد مشاور دوم:

دکتر فریده دهقان منشادی

 

 

اسفند 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

زمینه: انزال زودرس یکی از شایع­ترین مشکلات عملکردی جنسی در مردان است که باعث رنج روانی فردی و بین فردی می­ شود. از این جهت در پژوهش حاضر سعی شد تا طرح درمانی بر اساس تلفیق درمان­ها و فنون کاربردی قبلی در قالب یک ساختار، تدوین و سپس ارزیابی اثربخشی طرح و مقایسه­ آن با درمان داروئی بوسیله سیتالوپرام در کاهش میزان نمره تشخیصی انزال زودرس همراه با افزایش رضایت و صمیمیت جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس انجام پذیرد. روش: 6 بیمار به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و در 2 گروه درمان چندبُعدی غیردارویی و درمان دارویی با سیتالوپرام به صورت تصادفی جایگزین شدند. طرح به صورت تک آزمودنی در 2 گروه مورد مطالعه قرار گرفت. جلسات درمانی بر اساس طرح درمان چندبُعدی غیردارویی در گروه درمان غیر دارویی و درمان دارویی در گروه درمان دارویی انجام شد. ابزار شامل پرسشنامه­ چندبُعدی مفهوم خود جنسی (MSQ)، پرسشنامه­ ابزار تشخیصی انزال زودرس (PEDT) و پرسشنامه­ صمیمیت جنسی (SIQ) بود. یافته­­ها: نتایج نشان داد که طرح تدوینی درمان چندبُعدی غیر داروئی در کاهش نمره­ تشخیصی انزال زودرس به همراه افزایش در رضایت و صمیمیت جنسی اثربخش بوده و در مقایسه با درمان دارویی سهم بیشتری در این پیشرفت داشت. همچنین نتایج در نوبت پیگیری 45 روزه تکرار شد. نتیجه ­گیری: بسته­ی تدوینی چندبُعدی غیردارویی با تمرکز بر عوامل مختلف تاثیرگذار در ابعاد متعدد رابطه­ زناشویی و جنسی باعث کاهش میزان نمره­ تشخیصی انزال زودرس، افزایش رضایت و صمیمیت جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس شد.

کلید واژگان: درمان چندبُعدی غیردارویی، انزال زودرس، رضایت جنسی، صمیمیت جنسی.

فهرست

فهرست

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………..

1- مقدمه. 1

2- بیان مساله. 3

3- اهمیّت مسئله. 9

4- اهداف… 11

5- فرضیه های پژوهش…. 12

6- تعریف متغیرهای پژوهش…. 12

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………..

1- مقدمه. 17

2- اختلال انزال زودرس…. 17

3- توصیف بالینی اختلال انزال زودرس…. 18

4- تشخیص افتراقی.. 19

5- ملاک‌های تشخیصی اختلال انزال زودرس…. 20

6- همه‌گیرشناسی.. 21

7- تفاوت‌های سنی و مربوط به طول عمر در نرخ شیوع انزال زودرس…. 23

8- سبب‌شناسی اختلال انزال زودرس…. 24

9- علل زیست شناختی/ فیزیولوژیکی فردی.. 24

10- علل روان‌شناختی فردی.. 26

11- مدلهای مرتبط با اضطراب… 26

1-11 مدلهای رفتاری.. 27

12- نظریه‌ی درک ناکافی احساسات پیش ارگاسمی.. 28

13- نظریه‌ی سیستمی.. 28

14- نظریه‌ی زیست شناختی.. 29

15- رویکردهای درمانی.. 30

16- درمان دارویی.. 31

17- درمان‌های روان‌شناختی.. 33

1-17 آموزش…. 33

2-17 روش های خودیاریکننده. 35

3-17 راهبردهای شناختی.. 36

4-17 راهبردهای رفتاری.. 37

5-17 فن کنترل محرک… 37

6-17 روش شروع- توقف… 40

7-17 روش چلاندن.. 41

8-17 تکنیک تمرکز حسی.. 41

1-8-17 عملکردهای این تکنیک برای زوج ها 42

2-8-17 آمادگی برای تمرینات تمرکز حسی.. 42

3-8-17 انتقال به مقاربت… 44

19- مدل درمان سیستمی برای زوج هایی مبتلا به انزال زودرس…. 46

20- بازتوانی عضله کف لگن.. 47

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………….

1- مقدمه. 51

2- روش انجام پژوهش…. 51

4- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.. 52

5- گزارش بالینی بیماران.. 53

1-5 بیمار اوّل گروه درمان چند بعدی غیر دارویی.. 53

2-5 بیمار دوّم گروه درمان چندبعدی غیردارویی.. 54

3-5 بیمار سوم گروه درمان چند بعدی غیردارویی.. 54

4-5 بیمار اول گروه درمان دارویی.. 55

5-5 بیمار دوم گروه درمان دارویی.. 56

6-5 بیمارسوم گروه درمان دارویی.. 57

7- ابزارهای پژوهش…. 57

1-7 پرسشنامه ی چندبعدی مفهوم خود جنسی.. 57

2-7 پرسشنامه ی تشخیص انزال زودرس…. 58

3-7 پرسشنامه صمیمیت جنسی.. 59

8- ساختار درمان.. 59

9- روش تجزیه و تحلیل داد‌ها 66

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………….

1- توصیف آماری متغیرهای پژوهش…. 68

2- یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش…. 82

1-2 بررسی فرضیه اول پژوهش…. 82

2-2 بررسی فرضیه دوم پژوهش…. 83

3-2 بررسی فرضیه سوم پژوهش…. 84

4-2 بررسی فرضیه چهارم. 85

5-2 بررسی فرضیه پنجم.. 85

6-2 بررسی فرضیه ششم.. 86

7-2 بررسی فرضیه هفتم.. 87

8-2 بررسی فرضیه هشتم.. 88

9-2 بررسی فرضیه نهم پژوهش…. 89

10-2 بررسی فرضیه دهم.. 90

11-2 بررسی فرضیه یازدهم.. 91

12-2 بررسی فرضیه دوازدهم.. 99

13-2 بررسی فرضیه سیزدهم.. 100

14-2 بررسی فرضیه چهاردهم.. 101

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………

مقدمه. 104

1- بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیه ها و نتایج.. 104

3- محدودیت ها و موانع پژوهش…. 116

4- پیشنهادات… 117

1-4 پیشنهادات پژوهشی.. 117

2-4 پیشنهادات کاربردی.. 117

فهرست منابع.. 118

مقدمه

شواهد و یافته­ های پژوهشی نشان می دهند که اختلال­های جنسی بسیار شایع هستند و از این رو شمار کثیری از همسران و یا افرادی که این مشکلات را تجربه می­ کنند نیاز مبرمی به دریافت خدمات درمانی دارند (اسپنس[1]، 1991 ؛ ویزبرگ[2]، براون[3]، وینچز[4]و بارلو[5]، 2001). از سوی دیگر بررسی­ها نشان داده ­اند که اختلالات جنسی در مردان بسیار شایعتر از برآوردهای پیشین می­باشد و شمار افرادی که برای درمان مشکلات جنسی و زناشویی به مراکز درمانی مراجعه می کنند، تعداد اندکی از افرادی هستند که واقعاً از این مشکلات رنج می برند. ناتوانی جنسی و انزال زودرس بیش از سایر اختلالات جنسی سبب مراجعه­ی مردان مبتلا به این اختلالات به مطب روان­پزشکان و کلینیک­های درمان اختلالات جنسی می باشد. انزال زودرس، شایع­ترین اختلالات عملکرد جنسی مردان در سراسر جهان بوده و طبق برخی مطالعات شیوع آن 25 تا 40 درصد می­باشد (کارسون[6]، 2006). انزال زودرس به عنوان یک علامت وابسته به فرهنگ در نظرگرفته می­ شود که با توجه به شدت به صورت خودشناسایی شده، و توسط خود شخص در نظرگرفته می­ شود و حقیقتی است که روی شیوع گزارش شده در ادبیات پژوهشی تاثیر گذاشته است. برخلاف تعریف­های متنوعی که از این اختلال شده، هنوز تعریف جامع و قابل قبول همگانی وجود ندارد. طبق تعاریف قدیمی، انزال زودرس، به مواردی گفته می شود که مرد در حداقل 50 درصد موارد مقاربت و قبل از ارضای شریک جنسی مونث خود، درکمتر از یک دقیقه به اوج لذت جنسی یا انزال برسد. در تعاریف جدید علاوه بر کاهش زمان نهان انزال داخل واژنی که به فاصله­ زمانی از شروع دخول تا انزال اطلاق می شود، به دو جز دیگر هم توجه می شود که شامل کاهش کنترل ارادی بیمار ­بر انزال و نداشتن رضایت­مندی جنسی بیمار و شریک جنسی است (مونتاگ[7]، جارو[8]، برودریک[9]، دموچوسکیف[10]، هیتون[11]، و لیو[12]، 2004). ارگاسم و انزال مرحله­ نهایی پاسخ جنسی در مرد را تشکیل می­ دهند. سه مکانیزم اصلی وجود دارد که در انزال طبیعی پیشرونده دخیل هستند: برون ریزی[13]، انزال (خروج منی) و ارگاسم. انزال بازتابی است که شامل گیرنده­های حسی و مناطقی با مجاری  آوران[14]، مناطق حسی مغزی[15]، حرکتی نخاعی[16]و مجاری وابران[17]می­باشد. بازتاب انزال به وسیله­ یک تعامل پیچیده بین نورون­های سروتونرژیک[18] و دپامینرژیک[19] با یک مشارکت ثانویه نورو­ن­های کولینرژیک[20]، آدرنرژیک[21]، اکسی توسینرژیک[22]و گابا­ارجیک[23]کنترل می­ شود. خروج منی و انزال داخل یک الگوی پیچیده­ی[24]رفتار جفت­گیری[25]به وسیله­ چند ساختار در مغز قدامی و میانی کامل می­ شود (شی جی، 2011). رویکرد­های کنونی درمان برای انزال زودرس به دو دسته تقسیم می­شوند: رویکرد­های مربوط به روان درمانی/ رفتاری و رویکردهای مربوط به دارودرمانی. در حال حاضر هیچ درمان دارویی که به طور اختصاصی برای انزال زودرس باشد وجود ندارد و شماری از داروها به صورت تأیید نشده[26]برای درمان مورد استفاده قرار می­ گیرند. داروهای ضد افسردگی سروتونرژیک مانند فلوکستین، سرترالین، کلومی­پرامین را می­توان نام برد که روزانه یا در موقع نیاز[27] تجویز می­شوند (وادیگر[28]، زیندرمن[29]، اولیویر[30]، 2004؛ رولاند[31]، تای[32]، برمت[33]، اسلوب[34]، 2004 ؛ وانگ[35]، چانگ[36]، مینهاس[37]، رالف[38]، 2007). به علاوه داروهای بی­حس­کننده­ موضعی به صورت ژل، اسپری و کرم نیز کاربرد دارند (بوساتو[39]، گالیندو[40]، 2004). اخیراًًًً در برخی موارد از مهارکننده­ های  5- فسفودی­استراز نیز در درمان انزال زودرس استفاده شده است (وانگ، وانگ، مینهاس، رالف، 2000). به نظر می­رسد در صورتی که بیمار مبتلا به انزال زودرس مشکل پزشکی حادی نداشته باشد می ­تواند از درمان­های غیردارویی (روانشناختی/ رفتاری) جهت بهبودی و مدیریت مشکل عملکردی خود بهترین استفاده را ببرد.

2- بیان مساله

انزال زودرس که گاهی اوقات  انزال سریع نیز نامیده می شود، شایع ترین مشکل جنسی مردان بوده و شیوع آن به طور متوسط 20 تا 30 درصد است (آلتوف[41]، 2007). معیار مورد استفاده­ متخصصان بالینی جهت تشخیص انزال زودرس، معیار های DSM-IV-TR است (انجمن روانپزشکان آمریکا، 2000). عقیده بر این است که DSM-IV-TR یک مرجع مناسب برای متخصصین بالینی به خصوص کسانی که با زوج کار می­ کنند، می باشد، به خاطر این که جهت قضاوت هم”کنترل انزال”و هم “مشکلات بین ­فردی” (سیموند[42]، روبلین[43]، هارت[44]، آلتوف، 2003) را در  نظر گرفته و به طور اختصاصی بیان می­ کند که “خصوصیت اصلی انزال زودرس شروع پایدار یا راجعه­ی ارگاسم و انزال با حداقل تحریک جنسی،  قبل،  حین یا مدت کوتاهی بعد از دخول و قبل از اینکه شخص آن را بخواهد” (انجمن روانپزشکان آمریکا، 2000). متخصص بالینی می­بایستی عواملی را که در طول فاز تهییج[45] تاثیر دارند مثل سن، تازگی شریک جنسی، موقعیت و تکرار اخیر فعالیت جنسی در نظر بگیرد و همچنین انزال زودرس نباید حاصل عوارض مستقیم مواد[46] مثل ترک اپیوئید­ها باشد. همه­ تعاریف برای انزال زودرس مکرراً شامل دو مؤلفه­ی اصلی یعنی ناتوانی درکنترل انزال یا تاخیر انزال و رنج روانی[47]حاصله در یک یا هر دو شریک می­باشد. به طور کلی نیز  زمان نهان انزال داخل واژنی کمتر از دو دقیقه برای درمان انزال زودرس پذیرفته شده است. تصریح کنندگان[48] DSM-IV-TR برای تشخیص نوع انزال زودرس شامل:

انزال زودرس همیشگی[49]، مشخص می­ کند که فرد همیشه با انزال زودرس درگیر بوده در حالیکه انزال زودرس اکتسابی[50]مربوط به شخصی است که قبلاً توانایی کنترل انزال را داشته اما بعداً اختلال عملکرد در او به وجود آمده است. تقریباً دو سوم مردان انزال زودرس همیشگی و یک سوم انزال زودرس ثانویه دارند. تفاوت بین انزال زودرس اولیه (همیشگی) و ثانویه (اکتسابی) در نهایت ممکن است باعث اثبات مفید بودن در روشن­سازی[51]علت­شناسی اختلال عملکرد شود و ممکن است زیرگروه کسانی را که انزال زودرس همیشگی داشته و از لحاظ بیولوژیکی آسیب­پذیرند از کسانی که علایم نوع اکتسابی را دارند، خارج کند (گوزپودینف، 1989؛ کوپل[52]، سرنوسکی[53]، کولوسی[54]، 1995). کوپر[55](1993) تفاوت­های بین کسانی که انزال زودرس اولیه و ثانویه دارند را گزارش کرد و دریافت مردانی که انزال زودرس ثانویه دارند بیشتر مسن بوده، با لیبیدوی کاهش یافته، وجود همزمانی اختلال عملکرد نعوظ، برانگیختگی شهوانی کاهش یافته، حساسیت آلتی کاهش ­یافته و بسامد کاهش ­یافته در ارضاهای شهوانی داشتند. انزال زودرس اکتسابی متخصص بالینی را به سمت نیروهایی که علامت جدیدی را ایجاد کرده ­اند سوق می­دهد که ممکن است عوامل استرس ­زای روانشناختی اخیر یا پیامد یک بیماری، دارو و یا جراحی را منعکس کند. انزال زودرس عمومی شده[56]مربوط به مردی است که وضعیت­های انزال زودرس را با همه شریک­های جنسی داشته و در مقابل نوع خاص[57] که مرد یک الگوی طبیعی انزالی با بعضی شریک­ها داشته و انزال زودرس را با شریک های دیگر، قرار دارد. آخرین تصریح کننده[58]تلاش می­ کند که علت­شناسی را با عنوان کاملاً روانشناختی یا ترکیبی از عوامل روانشناختی و زیست­شناختی تعریف کند (ریچاردسون، دانیل و همکاران، 2006). دوره­ی­ انزال شامل شل­شدن دریچه ادراری خارجی[59]و انقباضات ضربه­ای[60]بولبوکاورنوسوس[61]و ماهیچه­ی­ کف لگن[62]می باشد. انزال اجتناب­ناپذیر در پاسخ به تورم[63]یا بادکردگی پیش­آبراه خلفی اتفاق می ­افتد. ارگاسم که به طور مرکزی تجربه می­ شود در نتیجه­ تهییج جنسی[64] ممکن است به دنبال مرحله­ انزال باشد یا نباشد (دوناتوسی[65]، 2009). از لحاظ تاریخی تلاش­ها جهت علت­شناسی انزال زودرس دامنه­ متنوعی از عوامل روانشناختی و زیست­شناختی را شامل می­ شود. عوامل روانشناختی شامل اضطراب، تجربه اولیه جنسی ناخوشایند[66]، مقاربت جنسی نامکرر[67]، تکنیک­های ضعیف کنترل انزالی و همچنین از لحاظ تکاملی عوامل روان­پویشی نیز سهیم می­باشند (صادقی نژاد و واتسون[68]، 2008). از طرف دیگر عوامل زیست­شناختی شامل حساسیت فوق­العاده زیاد سر آلت[69]، بازتاب انزالی فوق العاده زیاد تهییج پذیر[70]، قابلیت برانگیختگی بالا[71]، بیماری غدد درون­ریز[72]، آمادگی ژنتیکی و اختلال عملکرد گیرنده­ی 5-هیدروکسی­تریپتامین[73]می­باشد (دوناتوسی، 2006). تمایل­فزاینده­ای متمرکز بر توضیحات نوروبیولوژیکی (عصب – زیست شناختی) از قبیل حساسیت کم گیرنده­ی 5-هیدروکسی­تریپتامین­دو­سی[74]یا افزایش حساسیت گیرنده­های 5-هیدروکسی تریپتامین­یک­آ[75] است (دیاز[76] و کلوز[77]، 2010). متغیرهای ضروری در تعریف انزال زودرس:

1- زمان نهان انزال داخل واژنی[78]: برای عملیاتی کردن انزال زودرس، از مدت زمان بین دخول و انزال استفاده می­ شود که مبنای بیشترین مطالعات کنونی را در مورد انزال زودرس تشکیل می دهد. تفاوت­های قابل ملاحظه­ای از زمان­های نهفته وجود دارد که برای شناسایی مردان با انزال زودرس با دامنه­ای از 1 تا 7 دقیقه مورد استفاده قرار می­گیرد. هیچ تعریفی بر مبنای داده ­های هنجار شده یا استاندارد[79]نبوده یا هیچ منطق حمایت­کننده ­ای برای زمان برش ارائه شده­ وجود ندارد.

2- کنترل روی انزال: توانایی برای طولانی کردن مقاربت جنسی به وسیله­ تاخیر انزال و احساس ذهنی کنترل انزال، سازه­ی پیچیده­ کنترل انزال را تشکیل می­دهد. توانایی کنترل انزال ممکن است ذاتی باشد یا کنترل تهییج جنسی یاد گرفته شود. تاخیر ارادی انزال با احتمال بیشتری هم قبل و هم در مراحل اولیه­ فاز بازتاب خروج منی (انزال) اعمال می شود اما به طور فزاینده­ای تا نقطه­ اجتناب پذیر انزال کاهش می­یابد. به هر حال کنترل یک سازه­ی ذهنی است که تبدیل آن به واژه­ های کمی مشکل است و بیشترین بُعد ناسازگار انزال زودرس را تشکیل می دهد. مک ماهون[80]ناهماهنگی بین نمرات حوزه­ کنترل و زمان نهان انزال داخل واژنی را در مردانی که انزال زودرس همیشگی داشتند و سیلدنافیل استفاده می­کردند به عنوان مدرک[81]عدم ارتباط بین زمان نهان انزالی و کنترل انزالی بیان کرد. روزن[82] گزارش کرد که کنترل روی انزال، رنج روانی فردی و رنج روانی شریک در تعیین وضعیت انزال زودرس موثرتر از زمان نهان انزال داخل واژنی می­باشند و علاوه بر این زمان نهان انزال داخل واژنی در رضایت و رنج روانی به نظر می­رسد در حد متوسط و از طریق تاثیر مستقیم روی کنترل می­باشد.

3-رنج روانی، آزار و سایر پیامدهای روانشناختی منفی ناشی از انزال زودرس[83]: رنج روانی فردی یا بین فردی که ناشی از انزال زودرس است ممکن است روی کیفیت زندگی مردان، روابطشان با شریک، اعتماد با نفس و اطمینان به خود تاثیر داشته باشد و می ­تواند به عنوان مانعی برای مردان تنها جهت تشکیل روابط با شریک جدید عمل کند. داده ­های حاصل از سازه ی رضایت[84] و سازه­ی رنج روانی بین فردی[85]در حالی که از لحاظ آماری معنی­دار هستند اما مشابه (مثل) قدرت سازه­ی رنج روانی فردی[86]نیستند. در حال حاظر به خاطر علت­شناسی متنوع انزال زودرس و چند بُعدی بودن، رویکردهای درمانی می­بایستی متفاوت باشند و با وضعیت­های مختلفی که کشف شده یا در طول فاز تشخیصی فرض شده، منطبق باشد. بنابراین طرح­های درمانی چند بُعدی به هم پیوسته اکنون ضروری به شمار می­آیند. گزینه­ های مربوط به دارودرمانی کنونی برای انزال زودرس شامل:

– بی­حس­کننده­ های موضعی که به طور شایع به عنوان یک گزینه­ی مربوط به دارو­درمانی برای انزال­ زودرس مورد استفاده قرار می­گیرد. این بی­حس­کننده­ های موضعی از قبیل کرم اس­اس[87] می­توانند حساسیت آلت را کاهش و نقطه ی انزال را افزایش دهند.

– مهارکننده­ های 5- فسفو­دی­استراز که برای درمان اختلال عملکرد نعوظی[88]به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند و شواهد قانع­کننده­ کمی برای نشان دادن این که منجر به افزایش زمان نهان انزال داخل واژنی می­شوند وجود دارد. مکانیزم عملشان نیز برای تاخیر انزال شناسایی نشده است. سومین طبقه از مواد مربوط به دارودرمانی که به طورگسترده مورد استفاده قرار می­گیرد مهار­کننده­ های بازجذب سروتونین[89]هستند. پتانسیل ضد افسردگی­ها برای درمان انزال زودرس در ابتدا در سال 1979 توسط اهلنو[90]مطرح شده و این مطالعه نشان داد که ضدافسردگی­های سه­حلقه­ای، کلومی­پرامین[91](که یک مهار کننده­ غیر­انتخابی بازجذب سروتونین است)، باعث طولانی شدن زمان نهان انزالی در موش­ها به وسیله­ انسداد بازجذب سروتونین مرکزی و به طور کوتاه­مدت توسط ظهور مطالعات بالینی در زمینه­ کارایی کلومی­پرامین در انزال زودرس پیگیری شده است. به هر حال استفاده کلومی­پرامین همراه با بروز درصد بالایی از عوارض سوء شامل اثرات آنتی­کلینرژیک، کاهش میل جنسی و بی­حسی مربوط به دستگاه تناسلی بود. به طورکلی در حال حاضر هیچ ماده دارویی که برای درمان انزال زودرس تایید شده باشد وجود ندارد، مهارکننده­ های بازجذب سروتونین از قبیل پاروکستین (پاکسیل)[92]، سرترالین (زولوفت)[93]، فلوکستین (پروزاک)[94] شناخته شده­ اند که عمدتاً در درمان تأیید نشده انزال زودرس موثر هستند. پاکسیل به عنوان قوی­ترین تأخیر­دهنده انزالی شناخته شده است (وادیگر، زوییندرمن[95]، شوایتسر[96]و اولیویر، 2004 ). به هر حال مهار کننده­ های بازجذب سروتونین مضرات متعددی نیز دارند. اثرات جانبی ممکن است شامل کاهش لیبیدو، خواب آلودگی، خستگی، تهوع، اسهال، سردردها، و خشکی دهان باشد (بارادا[97]و مک کولاف[98]، 2004). دلیل استفاده از درمان­های روانشناختی/ تکنیک­های رفتاری این است که انزال زودرس بار روانشناختی عمده­ای روی مرد و شریکش دارد (رولاند، 2001). درمان روانی –  جنسی باعث تشویق به بحث باز[99] بین شریک­های جنسی، آموزش درباره این وضعیت، و بیان نگرانی­های عاطفی و جنسی می­ شود (آلتوف، 2006). با توجه به اینکه انزال زودرس به عنوان یک اختلال عملکرد جنسی (در مرحله­ ارگاسمیک) محسوب می­ شود و همچنین با توجه به پاسخ­های روانشناختی به کارکرد جنسی، بازخوردها و استرس­هایی از قبیل اضطراب در مورد عملکرد جنسی، ترس از موفق نبودن، انتظارهای شریک جنسی، ارتباط ضعیف میان دو طرف در رابطه با نیازها و اضطراب­های جنسی، احساس گناه درباره­­ی نزدیکی، نبودن آموزش کافی در مورد فعالیت جنسی، پیش نوازش ناکافی و اسطوره­ های جنسی نادرست، که از عوامل روانشناختی تاثیرگذار در اختلالات جنسی بوده و باعث مقاوم شدن مسئله و یا دخالت بیشتر در آن می­ شود (سراجی­ و دادفر، 1384). در قالب این پژوهش چگونگی تاثیر آموزش در رابطه با کنترل و اصلاح موارد بالا (بعد آموزش روانی) و کنترل موضوعات بین زوج­ها در رابطه با عملکرد جنسی و مسئله­ انزال (بُعد بین فردی) که به صورت محرک­های مثبت و منفی عمل می­ کنند درکنار به کارگیری تکنیک­هایی برای آشنایی و آگاهی بیشتر بیمار با بدن و احساسات جسمانی و جنسی­اش (ابعاد رفتاری و درمان فیزیکی) در مقایسه با دارو درمانی در بهبود عملکرد جنسی، کنترل انزالی و رضایت و صمیمیت جنسی، بررسی شده است. در درمان یا به اصطلاح مدیریت چند بُعدی اختلال انزال زودرس هدف علاوه بر مدیریت اختلال، ارتقای سلامت جنسی و احیاء اطمینان جنسی در مرد است و به همین دلیل ارزیابی رابطه صمیمی مرد و تاریخچه­ فردی و همچنین عوامل تسریع­کننده، نگهدارنده و عوامل زمینه­ای در ارتباط با انزال زودرس صورت می­گیرد. به عقیده­ی آلتوف امروزه تاخیر مدت زمان نهان انزالی توسط داروها مستقیماً رو به افزایش است، اما احیاء اطمینان جنسی مردان و بازگشت تاثیر روی روابط صمیمانه بسیار پیچیده­تر است (آلتوف، 2005). با توجه به تعریف سازمان جهانی بهداشت در رابطه با سلامت جنسی صرفاً نداشتن بیماری، اختلال عملکرد یا عدم تندرستی نشانه سلامت جنسی نیست بلکه سلامت جنسی به معنای واقعی در ابعاد جسمانی، هیجانی، روانی و حتی نگرش مثبت در رابطه با امور جنسی و ارتباط صمیمانه با شریک، لذت بردن از رابطه با شریک جنسی، تجارب جنسی ایمن، عاری از خشونت و بدون فشار گنجانده می­ شود (سازمان جهانی بهداشت، 2002). بنابراین برای مدیریت اختلالات جنسی مثل انزال زودرس تمامی ابعاد تعریف سلامت جنسی را هم در ارزیابی و هم در تدوین هر طرح درمانی در کلیه­ مراحل درمان در نظر گرفت و به تدوین طرحی پرداخت که با دستکاری ابعاد و جنبه­ های مختلف تاثیر گذار در رابطه­ صمیمانه و جنسی باعث ارتقاء سلامت جنسی فرد و زوج شود. با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه درمان اختلالات عملکردی جنسی می­توان گفت که در حال حاضر درمان اصلی اختلالات عملکردی جنسی درمان غیردارویی می­باشد و درمان­­های دارویی به صورت درمان­های ثانویه یا فرعی در نظر گرفته می شوند (کومار، پای، راویش، راجاگوپال، شیوارودراپا و همکاران، 2009). حال درصورتی که برای مولفه ­های مختلف تاثیرگذار روی عملکرد ارتباطی و جنسی زوج­ها بتوانیم از فنون اختصاصی در تمامی ابعاد استفاده کنیم و این فنون را طوری با هم هماهنگ کرده که در نهایت علاوه بر بهبود مشکل اصلی، رضایت جنسی بین زوج­ها حاصل شود، در حقیقت توانسته­ایم گامی فراتر نهاده و مدیریت در ابعاد مختلف و هماهنگی بین آن­ها را برای لذت بردن از یک رابطه­ تسکین­دهنده واقعی به زوج­ها یاد دهیم تا در نهایت این خود زوج­ها باشند که توانایی حل مشکلات ارتباطی و جنسی را با تکیه بر فنون اختصاصی آموخته شده و به­ کارگیری آن­ها در ابعاد مختلف به دست آورند. در این پژوهش برای درمان و مدیریت انزال زودرس با در نظر گرفتن علل و ابعاد مختلف تاثیرگذار بر عملکرد ارتباطی و عملکرد جنسی زوج­ها در مراحل مختلف ارتباط جنسی زوج­ها از مجموعه ­ای فنون تحت عنوان بسته­ی درمانی چند بُعدی استفاده شده است.

تعداد صفحه : 146

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.