تربیت بدنی فرمت ورد

پایان نامه بررسی وضعیت مناسب‌سازی اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش مدیریت ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت­بدنی و علوم ورزشی

 

عنوان فارسی:

بررسی وضعیت مناسب‌سازی اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین

 

عنوان انگلیسی:

The study of the betterment of sport sites for disabled people in Tabriz city

  

شهریور1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

زمینه و هدف: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع پیمایشی بود که به صورت مقطعی انجام گرفت و از نظر نوع جمع ­آوری داده ­ها میدانی است. محقق با به کارگیری این روش، ضمن ارائه تصویر روشنی از جامعه آماری، آن چه را که وجود داشت بدون هیچ­گونه تأثیر و دخالت در نتایج حاصله، توصیف، تفسیر و مقایسه نمود. به عبارت دیگر محقق به توصیفی عینی، واقعی و منظم خصوصیت­های موضوع مورد بررسی پرداخته است.

روش مطالعه: با توجه به هدف پژوهش که توصیف وضعیت مناسب­سازی تمامی سالن­های جامعه مورد نظر بود و به دلیل محدودیت تعداد جامعه آماری، تمام جامعه آماری که شامل 39 سالن ورزشی می­شد به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ­ها وسیله­ای است که محقق به کمک آن قادر است داده ­های مورد نیاز را گردآوری، ثبت و کمی نماید. در این تحقیق گردآوری داده ­ها به شکل میدانی انجام شده است و از چک لیست محقق ساخته برای بررسی وضعیت مناسب­سازی در سالن­های ورزشی سرپوشیده شهر تبریز استفاده شد.

یافته­ ها، بحث و نتیجه ­گیری: نتایج حاصل از پژوهش در دو بخش مشخصات سالن­های ورزشی و بررسی وضعیت مناسب­سازی در سالن­های ورزشی مورد نظر توصیف گردیده است. در بخش اول به توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی شامل تاریخ احداث، تاریخ مرمت، نوع مالکیت، جنسیت، سن، سابقه شغلی، رشته تحصیلی و . . . و سپس به توصیف سؤال­ها و عناوین چک لیست که مناسب­سازی را اندازه ­گیری کردند، پرداخته شده است. نتایج کلی وضعیت مناسب­سازی کلیه سالن­های مورد مطالعه نشان داد که وضعیت مناسب­سازی سالن­های ورزشی شهر تبریز با میانگین(448/0) امتیاز در حد پایین­تر از متوسط بوده و از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. همچنین این مطالعه به هدایت برنامه­ های مناسب­سازی اماکن ورزشی شهر تبریز همراه با توصیف وظایف و فراهم کردن برنامه­ ها و دستورالعمل­های استاندارد کمک می­ کند و مدیران و مسئولان ورزشی شهر تبریز را با روند مناسب­سازی اماکن ورزشی و مشکلات ناشی از عدم وجود آن آشنا خواهد کرد؛ تا بتوانند با به­ کارگیری آن، محیطی امن برای ورزشکاران و تماشاچیان معلول و جانباز و سایر افراد فراهم و وضعیت مناسب­سازی فضاهای ورزشی را به حداقل استانداردهای موجود نزدیک­تر کنند.

 

فهرست­مطالب     عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه             فصل اول: طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….1    1-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2    1-2: بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3    1-3: ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..5    1-4: اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6            1-4-1: اهداف کلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..6            1-4-2:اهداف اختصاصی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..6 1-5: سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….7    1-6: محدوده پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….7    1-7: محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….7    1-8: تعریف واژه ­ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………………………….8  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………..10    2-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11    2-2: مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………11        2-2-1: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11        2-2-2: اهمیت فعالیت بدنی و ورزش برای جانبازان و معلولین…………………………………………………………………………12         2-2-3: دیدگاه سازمان ملل درباره رعایت حقوق معلولان………………………………………………………………………………….13         2-2-4: مطابقت با قانون معلولیت در آمریکا(ADA)…………………………………………………………………………………………14        2-2-5: تعریف مناسب­سازی………………………………………………………………………………………………………………………………..15         2-2-6: چرا مناسب­سازی اماکن ورزشی لازم است؟……………………………………………………………………………………………15          2-2-7: روند مناسب­سازی اماکن ورزشی……………………………………………………………………………………………………………16         2-2-8: طراحی فضاهای ورزشی برای جانبازان و معلولین………………………………………………………………………………….16          2-2-9: دسترسی آسان جانبازان و معلولان به فضاهای ورزشی………………………………………………………………………….17          2-2-10: مناسب­سازی پارکینگ­ها و مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی…………………………………………………………..17

2-2-11: مناسب­سازی رمپ………………………………………………………………………………………………………………………………..19 2-2-12: مناسب­سازی پله­ها……………………………………………………………………………………………………………………………….19                                  2-2-13: مناسب­سازی ورودی و درب اماکن ورزشی………………………………………………………………………………………..20                               2-2-14: مناسب­سازی محل پذیرش…………………………………………………………………………………………………………………21                          2-2-15: مناسب­سازی کریدورها……………………………………………………………………………………………………………………….21                2-2-16: مناسب­سازی نرده­ها……………………………………………………………………………………………………………………………22    2-2-17: طراحی درها، محل و موقعیت درها…………………………………………………………………………………………………..22      2-2-18: مناسب­سازی رختکن­ها……………………………………………………………………………………………………………………..23    2-2-19: مناسب­سازی کمدها………………………………………………………………………………………………………………………….25  2-2-20: مناسب­سازی  دوش­ها…………………………………………………………………………………………………………………………..25  2-2-21: مناسب­سازی سرویس بهداشتی……………………………………………………………………………………………………………25  2-2-22: مناسب­سازی تلفن عمومی……………………………………………………………………………………………………………………26  2-2-23: مناسب­سازی تابلوهای راهنما و علائم هشداردهنده…………………………………………………………………………..27 2-2-24: مناسب­سازی جایگاه تماشاگران……………………………………………………………………………………………………………27  2-2-25: تجهیزات اطفای حریق………………………………………………………………………………………………………………………….28  2-3: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………29                                                             .     2-3-1: تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………….29  .     2-3-2: تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………..33  2-4: جمع ­بندی از مبانی نظری و تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی……………………………………………………………34 فصل سوم: روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………35    3-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36  3-2: روش و نحوه اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….36   3-3: جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..36  3-4: نمونه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….36  3-5: روش و ابزار گردآوری داده ­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………37  3-5-1: چک­لیست مناسب­سازی اماکن ورزشی…………………………………………………………………………………………………..37    3-5-2: تعیین روایی چک­لیست…………………………………………………………………………………………………………………………..38 3-5-3: تعیین اعتبار سازه چک­لیست………………………………………………………………………………………………………………….38  3-5-4: تعیین پایایی چک­لیست………………………………………………………………………………………………………………………….39  3-6: روش­های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها…………………………………………………………………………………………….39 فصل چهارم: یافته­ های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ­ها…………………………………………………………….40 4-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41 4-2 آمار توصیفی متغیرهای مناسب­سازی اماکن ورزشی………………………………………………………………………………….41 4-2-1: سالن پارالمپیک تبریز……………………………………………………………………………………………………………………………..41 4-2-2: سالن ستارخان…………………………………………………………………………………………………………………………………………42 4-2-3: سالن میلاد شهرداری تبریز…………………………………………………………………………………………………………………….43 4-2-4: سالن بدنسازی استادیوم دانشگاه تبریز…………………………………………………………………………………………………..44 4-2-5: سالن هندبال دانشگاه تبریز…………………………………………………………………………………………………………………….45 4-2-6: سالن تختی علوم پزشکی تبریز……………………………………………………………………………………………………………….46 4-2-7: سالن نیک­مهر علوم پزشکی تبریز…………………………………………………………………………………………………………..47 4-2-8: مجتمع فرهنگی، ورزشی کوثر………………………………………………………………………………………………………………..48 4-2-9: سالن شمیم پایداری………………………………………………………………………………………………………………………………..49 4-2-10: سالن هتل دریا………………………………………………………………………………………………………………………………………50 4-2-11: سالن طوبی شهرداری……………………………………………………………………………………………………………………………51 4-2-12: سالن شهریار دانشگاه علوم پزشکی……………………………………………………………………………………………………..52 4-2-13: سالن 29بهمن دانشگاه علوم پزشکی…………………………………………………………………………………………………..53 4-2-14: سالن شهدای خطیب شهرداری……………………………………………………………………………………………………………54 4-2-15: سالن توانا شهرداری………………………………………………………………………………………………………………………………55 4-2-16: سالن شهید بادامچی اداره کار………………………………………………………………………………………………………………56 4-2-17: سالن هلال احمر……………………………………………………………………………………………………………………………………57 4-2-18: سالن استقلال آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………………….58 4-2-19: سالن امید شهرداری……………………………………………………………………………………………………………………………..59 4-2-20 سالن مشروطه شهرداری………………………………………………………………………………………………………………………..60 4-2-21: سالن آنا شهرداری…………………………………………………………………………………………………………………………………61 4-2-22: سالن آسیا………………………………………………………………………………………………………………………………………………62 4-2-23: سالن کوی لاله………………………………………………………………………………………………………………………………………63 4-2-24: سالن ژیمناستیک دلیر اکبری………………………………………………………………………………………………………………64 4-2-25: سالن نور لاله…………………………………………………………………………………………………………………………………………65 4-2-26: سالن تکواندو اداره ورزش و جوانان………………………………………………………………………………………………………66 4-2-27: سالن شهید زوّار اداره کار……………………………………………………………………………………………………………………..67 4-2-28: سالن بوکس گنجویان……………………………………………………………………………………………………………………………68 4-2-29: سالن تیراندازی شهید جدیری……………………………………………………………………………………………………………..69 4-2-30: سالن جودو گنجویان…………………………………………………………………………………………………………………………….70 4-2-31: خانه کشتی اداره ورزش و جوانان………………………………………………………………………………………………………..71 4-2-32: سالن کوثر آموزش و پرورش…………………………………………………………………………………………………………………72 4-2-33: سالن افق لاله………………………………………………………………………………………………………………………………………..73 4-2-34: سالن فرزانه آموزش و پرورش……………………………………………………………………………………………………………..74 4-2-35: سالن کمانگیر اداره ورزش و جوانان……………………………………………………………………………………………………75 4-2-36: سالن تکواندو گنجویان………………………………………………………………………………………………………………………….76 4-2-37: سالن ژیمناستیک گنجویان………………………………………………………………………………………………………………….77 4-2-38: سالن بهار شهرداری………………………………………………………………………………………………………………………………78 4-2-39: سالن تنیس کوثر اداره ورزش و جوانان………………………………………………………………………………………………79 4-2-40: رتبه ­بندی کلی سالن­های ورزشی مورد مطالعه……………………………………………………………………………………80 4-3: آمار توصیفی متغیرهای جمعیت­شناختی…………………………………………………………………………………………………..81 4-3-1: توصیف سن مدیران سالن­ها……………………………………………………………………………………………………………………82 4-3-2: توصیف میزان تحصیلات مدیران سالن­ها……………………………………………………………………………………………….83 4-3-3: توصیف تجربه کاری مدیران سالن­ها………………………………………………………………………………………………………84 4-3-4: توصیف جنسیت مسئولان سالن­ها………………………………………………………………………………………………………….85 4-3-5: توصیف رشته تحصیلی مدیران سالن­ها………………………………………………………………………………………………….86  4-4: شاخص ­های توصیف داده ­ها………………………………………………………………………………………………………………………….87 4-4-1: بررسی چگونگی توزیع داده ­ها…………………………………………………………………………………………………………………87 4-5: استفاده از تحلیل عاملی برای تعیین روایی سازه……………………………………………………………………………………….89 4-5-1: روایی سازه تابلوها و علائم راهنما…………………………………………………………………………………………………………..89 4-5-2: روایی سازه متغیر درب ورودی………………………………………………………………………………………………………………..90 4-5-3: روایی سازه دوش­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….91 4-5-4: روایی سازه تجهیزات اطفای حریق…………………………………………………………………………………………………………92 4-5-5: روایی سازه جایگاه تماشاگران…………………………………………………………………………………………………………………93 4-5-6: روایی سازه کمدها……………………………………………………………………………………………………………………………………94 4-5-7: روایی سازه محل پذیرش و کریدور…………………………………………………………………………………………………………95 4-5-8: روایی سازه مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی……………………………………………………………………………………..96 4-5-9: روای سازه پارکینگ…………………………………………………………………………………………………………………………………97 4-5-10: روایی سازه پله و رمپ…………………………………………………………………………………………………………………………..98 4-5-11: روایی سازه رختکن……………………………………………………………………………………………………………………………….99 4-5-12: روایی سازه سرویس بهداشتی…………………………………………………………………………………………………………….100 4-5-13: روایی سازه امکانات ارتباطی……………………………………………………………………………………………………………….101 4-6: آزمون سوال­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….115 فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری………………………………………………………………………………………………124 5-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………125 5-2: خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………125 5-3: بحث و نتیجه ­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….126 5-4: پیشنهادات بر مبنای یافته­ های تحقیق……………………………………………………………………………………………………..131 5-5: پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………………………….144 منابع: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….145

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه                                       شکل(2-1): مناسب­سازی پارکینگ…………………………………………………………………………………………………………………….19  شکل(2-2): مناسب­سازی پله و رمپ……………………………………………………………………………………………………………………20 شکل(2-3): مناسب­سازی نرده­ها­………………………………………………………………………………………………………………………….22 شکل(2-4): مناسب­سازی درها، محل و موقعیت درها………………………………………………………………………………………..23 شکل(2-5): مناسب­سازی رختکن………………………………………………………………………………………………………………………..24

فهرست جداول

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه                 جدول(4-1): آمار توصیفی سالن پارالمپیک تبریز……………………………………………………………………………………………..41 جدول(4-2): آمار توصیفی سالن ستارخان…………………………………………………………………………………………………………42 جدول(4-3): آمار توصیفی سالن میلاد شهرداری………………………………………………………………………………………………..43 جدول(4-4): آمار توصیفی سالن بدنسازی دانشگاه تبریز……………………………………………………………………………………44 جدول(4-5): آمار توصیفی سالن هندبال دانشگاه تبریز………………………………………………………………………………………45 جدول(4-6): آمار توصیفی سالن علوم پزشکی تبریز…………………………………………………………………………………………..46 جدول(4-7): آمار توصیفی سالن نیک­مهر علوم پزشکی تبریز…………………………………………………………………………….47 جدول(4-8): آمار توصیفی مجتمع فرهنگی، ورزشی کوثر…………………………………………………………………………………48 جدول(4-9): آمار توصیفی سالن شمیم پایداری تبریز………………………………………………………………………………………..49 جدول(4-10): آمار توصیفی سالن هتل دریا……………………………………………………………………………………………………….50 جدول(4-11): آمار توصیفی سالن طوبی شهرداری…………………………………………………………………………………………….51 جدول(4-12): آمار توصیفی سالن استاد شهریار دانشگاه علوم پزشکی…………………………………………………………….52 جدول(4-13): آمار توصیفی سالن 29 بهمن علوم پزشکی تبریز………………………………………………………………………..53 جدول(4-14): آمار توصیفی سالن خطیب شهرداری………………………………………………………………………………………….54 جدول(4-15): آمار توصیفی سالن توانا شهرداری………………………………………………………………………………………………..55 جدول(4-16): آمار توصیفی سالن شهید بادامچی……………………………………………………………………………………………….56 جدول(4-17): آمار توصیفی سالن هلال احمر…………………………………………………………………………………………………….57 جدول(4-18): آمار توصیفی سالن استقلال آموزش و پرورش…………………………………………………………………………….58 جدول(4-19): آمار توصیفی سالن امید شهرداری……………………………………………………………………………………………….59 جدول(4-20): آمار توصیفی سالن مشروطه شهرداری………………………………………………………………………………………..60 جدول(4-21): آمار توصیفی سالن آنا شهرداری…………………………………………………………………………………………………..61 جدول(4-22): آمار توصیفی سالن آسیا……………………………………………………………………………………………………………….62 جدول(4-23): آمار توصیفی سالن کوی لاله………………………………………………………………………………………………………..63 جدول(4-24): آمار توصیفی سالن ژیمناستیک دلیر اکبری……………………………………………………………………………….64  جدول(4-25): آمار توصیفی سالن نور لاله…………………………………………………………………………………………………………..65 جدول(4-26): آمار توصیفی سالن تکواندو ورزش و جوانان………………………………………………………………………………..66 جدول(4-27): آمار توصیفی سالن شهید زوّار اداره کار………………………………………………………………………………………67 جدول(4-28): آمار توصیفی سالن بوکس گنجویان…………………………………………………………………………………………….68 جدول(4-29): آمار توصیفی سالن تیراندازی شهید جدیری………………………………………………………………………………69 جدول(4-30): آمار توصیفی سالن جودو گنجویان………………………………………………………………………………………………70 جدول(4-31): آمار توصیفی خانه کشتی تبریز……………………………………………………………………………………………………71 جدول(4-32): آمار توصیفی سالن کوثر آموزش و پرورش…………………………………………………………………………………72 جدول(4-33): آمار توصیفی سالن افق لاله…………………………………………………………………………………………………………73 جدول(4-34): آمار توصیفی فرزانه آموزش و پرورش…………………………………………………………………………………………74 جدول(4-35): آمار توصیفی سالن کمانگیر………………………………………………………………………………………………………….75 جدول(4-36): آمار توصیفی سالن تکواندو گنجویان……………………………………………………………………………………………76 جدول(4-37): آمار توصیفی سالن ژیمناستیک گنجویان……………………………………………………………………………………77 جدول(4-38): آمار توصیفی سالن بهار شهرداری………………………………………………………………………………………………..78 جدول(4-39): آمار توصیفی سالن تنیس کوثر…………………………………………………………………………………………………….79 جدول(4-40): رتبه ­بندی کلیه سالن­های مورد مطالعه………………………………………………………………………………………..80 جدول(4-41): توزیع فراوانی مرتبط با«سن» مدیران سالن­ها……………………………………………………………………………82 جدول(4-42): توزیع فراوانی مرتبط با«تحصیلات» مدیران سالن­ها…………………………………………………………………..83 جدول(4-43): توزیع فراوانی مرتبط با«تجربه کاری» مدیران سالن­ها……………………………………………………………….84 جدول(4-44): توزیع فراوانی مرتبط با«جنسیت» مدیران سالن­ها……………………………………………………………………..85 جدول(4-45): توزیع فراوانی مرتبط با«رشته تحصیلی» مدیران سالن­ها…………………………………………………………..86 جدول(4-46): شاخص پراکندگی، شاخص مرکزی و توزیع متغیرهای تحقیق…………………………………………………..87 جدول(4-47): توزیع نرمال بودن داده ­ها………………………………………………………………………………………………………………88 جدول(4-48): نتایج آزمون دو جمله­ای برای سوال یک…………………………………………………………………………………..115 جدول(4-49): نتایج آزمون دو جمله­ای برای سوال دوم…………………………………………………………………………………..116 جدول(4-50): نتایج آزمون تی استیودنت برای سوال سوم……………………………………………………………………………..117 جدول(4-51): نتایج آزمون دو جمله­ای برای سوال چهارم………………………………………………………………………………118 جدول(4-52): نتایج آزمون دو جمله­ای برای سوال پنجم……………………………………………………………………………….118  جدول(4-53): نتایج آزمون تی استیودنت برای سوال ششم……………………………………………………………………………119 جدول(4-54): نتایج آزمون دو جمله­ای برای سوال ششم……………………………………………………………………………….119 جدول(4-55): نتایج آزمون تی استیودنت برای سوال هفتم……………………………………………………………………………120 جدول(4-56): نتایج آزمون دو جمله­ای برای سوال هفتم……………………………………………………………………………….120 جدول(4-57): نتایج آزمون تی استیودنت برای سوال هشتم………………………………………………………………………….121 جدول(4-58): نتایج آزمون دو جمله­ای برای سوال نهم…………………………………………………………………………………..121 جدول(4-59): نتایج آزمون دو جمله­ای برای سوال دهم………………………………………………………………………………..122 جدول(4-60): نتایج آزمون تی استیودنت برای سوال یازدهم………………………………………………………………………….123

فهرست نمودارها

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه            4-3-1: نمودار مرتبط با«سن» مدیران سالن­ها……………………………………………………………………………………………………82  4-3-2: نمودار «میزان تحصیلات» مدیران اماکن ورزشی…………………………………………………………………………………..83  4-3-3: نمودار «تجربه کاری» مدیران اماکن ورزشی…………………………………………………………………………………………84 4-3-4: نمودار مرتبط با«جنسیت» مدیران سالن­های ورزشی……………………………………………………………………………85 4-3-5: نمودار «رشته تحصیلی» مدیران سالن­ها………………………………………………………………………………………………..86 4-5-1: نمودار روایی سازه تابلوها و علائم راهنما………………………………………………………………………………………………..89 4-5-2: نمودار روایی سازه درب ورودی و خروجی……………………………………………………………………………………………..90 4-5-3: نمودار روایی سازه دوش­ها………………………………………………………………………………………………………………………91 4-5-4: نمودار روایی سازه تجهیزات اطفای حریق……………………………………………………………………………………………..92 4-5-5: نمودار روایی سازه جایگاه تماشاگران………………………………………………………………………………………………………93 4-5-6: نمودار روایی سازه کمدها………………………………………………………………………………………………………………………..94 4-5-7: نمودار روایی سازه محل پذیرش و کریدور……………………………………………………………………………………………..95 4-5-8: نمودار روایی سازه مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی………………………………………………………………………….96 4-5-9: نمودار روایی سازه پارکینگ…………………………………………………………………………………………………………………….97 4-5-10: نمودار روایی سازه پله­ها………………………………………………………………………………………………………………………..98 4-5-11: نمودار روایی سازه رختکن……………………………………………………………………………………………………………………99 4-5-12: نمودار روایی سازه سرویس­های بهداشتی………………………………………………………………………………………….100 4-5-13: نمودار روایی سازه امکانات ارتباطی…………………………………………………………………………………………………..101 4-5-14: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر تابلوها و علائم راهنما…………………………………………………………..102 4-5-15: نمودار تحلیل عاملی مربوط به درب ورودی و خروجی……………………………………………………………………..103 4-5-16: نمودار تحلیل عاملی مربوط به دوش­ها………………………………………………………………………………………………104 4-5-17: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر کمدها…………………………………………………………………………………….105 4-5-18: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر محل پذیرش و کریدور…………………………………………………………106 4-5-19: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی……………………………………..107 4-5-20: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر پارکینگ…………………………………………………………………………………108 4-5-21: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر جایگاه تماشاگران………………………………………………………………….109 4-5-22: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر پله و رمپ………………………………………………………………………………110 4-5-23: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر رختکن………………………………………………………………………………….111 4-5-24: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر سرویس بهداشتی………………………………………………………………….112 4-5-25: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر امکانات ارتباطی……………………………………………………………………113 4-5-26: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر تجهیزات اطفای حریق…………………………………………………………..114

 

 

فصل اول

طرح تحقیق

فصل اول: طرح تحقی

1-1 : مقدمه

    تربیت بدنی فرایندی آموزشی است که در آن از فعالیت جسمانی به عنوان راهی برای کمک به آحاد جامعه به منظور کسب مهارت، آمادگی، دانش و نگرش مثبت در راستای رشد مطلوب، کسب سلامت عمومی و به حداکثر رساندن فرصت­ها برای اجرای فعالیت­های بدنی استفاده می­ شود(Wuest,2003 ).

بدون شک بهبود کمی و کیفی تربیت بدنی و مدیریت مطلوب آن می ­تواند پشتوانه ورزشی کشور را غنی­تر نموده و استحکام بیشتری ببخشد. در صورت برنامه­ ریزی صحیح، امکانات ورزشی مناسب و برخورداری از کادر آگاه، تربیت­بدنی می ­تواند نقش مؤثری در رشد و تکامل افراد جامعه داشته باشد. اجرای مطلوب برنامه­ های تربیت بدنی مستلزم فراهم آوردن مجموعه ­ای از شرایط و امکانات است که از مهم­ترین این شرایط، استفاده از فضاها و وسایلی است که باید بر اساس نرم­های استاندارد تهیه شود تا نیازمندی­های استفاده کنندگان را رفع نماید و هم چنین متناسب با تعداد آن­ها باشد تا از بروز خطر و آسیب دیدگی پیشگیری و جلوگیری نماید (خلیلی جم، 1385 و نظام، 1387).

اماکن ورزشی، فرصت­های مناسبی را برای رشد عاطفی، شناختی، ادراکی و اجتماعی گروه­ های مختلف جامعه ایجاد می­ کنند. ایجاد مکانی امن برای کاربران اماکن ورزشی، یکی از مهم­ترین وظایف مدیران این اماکن می­باشد (www.playground safety.org).

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سال 1981 به عنوان سال جهانی برای معلولین اعلام شد؛ و در خصوص موضوع مشارکت و برابری کامل حقوق معلولین تصمیم گرفته شد؛ تا توانبخشی حدود 450 میلیون نفر از جمعیت جهان که به نوعی اختلال جسمی- حرکتی و روانی دارند تقویت شود و همچنین در پیوست شماره 5 آن آمده است که تمامی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه باید جنبه­ های مختلف محیط بدون مانع را برای افراد دارای معلولیت بررسی و فراهم آورند و یا در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورخ سوم دسامبر 1982 در برنامه اقدام جهانی برای معلولین در بند 12، چنین آمده است: برابری فرصت­ها در کشورهای در حال توسعه « به فرایندی اطلاق می شود که از طریق آن نظام کلی جامعه، نظیر محیط فیزیکی و فرهنگی، مسکن، حمل و نقل، خدمات اجتماعی و بهداشتی، فرصت­های شغلی و آموزشی، زندگی اجتماعی و فرهنگی، از جمله تسهیلات ورزشی و تفریحی در دسترس همه افراد جامعه خصوصاً افراد کم توان قرار گیرد»(برجیان، جغتایی، 1385).

1ـ2 : بیان مسأله

براساس تعریف انجمن بین ­المللی توان­بخشی، معلولیت عبارت است از: عارضه­ای که در نتیجه یک نقص به وجود می ­آید و انجام فعالیت­های طبیعی فرد را به طریقی محدود می­نماید، یا با مانع مواجه می­سازد(رجالی، 1385، ص2). طبق آمار سازمان بهداشت جهانی 10درصد افراد جوامع مختلف به نحوی دچار معلولیت هستند (جلالی فراهانی،1390،ص90). این افراد با وسایل کمکی مانند: ویلچر، عصا، واکر، کراچ، عینک‌های ذره‌بینی، سمک و… یا بدون علایم ظاهری در جامعه زندگی می­ کنند، که به آنها معلول گفته می‌شود. نام دیگر آنان افراد با نیازهای ویژه است. زیرا نیازهای آنان متفاوت با نیازهای افراد دیگر می‌باشد. بدین لحاظ این افراد سخت‌تر از افراد عادی جایگاه خود را در جامعه می‌یابند. معلولیت آنان ناشی از عواملی مانند: جنگ، سالمندی، کار، مسائل اجتماعی و مسائل ژنتیکی والدین می‌باشد(قربانی، 1389،ص1). جدا از این عوامل، به دنبال جنگ تحمیلی، کشور ما نیز با گروه عظیمی از معلولان جنگی مواجه شد. گروهی که تا پیش از جنگ فعالانه در جریان روزمره زندگی شرکت داشته، ولی امروزه دیگر قادر به انجام بسیاری از فعالیت­های گذشته خویش نمی­باشند(نقی زاده طاهریان، 1385،ص1). جامعه شناسان ثابت کرده ­اند که مشکلات روانی یک فرد معلول که زائیده عدم آمیختگی او با محیط اطراف می­باشد سبب انزواطلبی و گوشه گیری آن فرد می­ شود که می ­تواند اثرات جبران ناپذیری بر جامعه و مناسبات حاکم بر آن داشته باشد(حمیدی، 1385،ص3). بی تردید ورزش عاملی است که معلولان را به سطح جامعه می­کشاند و آنان را در انجام فعالیت­ها مستقل می­سازد(فخرپور،1385ص2). به همین دلیل در کشورهای مختلف دنیا از دهه1970 میلادی به بعد مناسب­سازی اماکن عمومی و انطباق آن با نیازهای افراد دارای معلولیت، خصوصاً معلولین جسمی- حرکتی در دستور کار قرار گرفت و تجارب کسب شده در این مورد سبب گردیده است تا پرداختن به این مسأله به گونه ­ای بین المللی مطرح و در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گیرد. بطوری­که در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره حقوق افراد دارای معلولیت در مورخ 9دسامبر1975 چنین آمده است: «معلولین حق دارند از امکاناتی برخوردار باشند که بتوانند به طور مستقل در جامعه حضور و زندگی کنند» (برجیان و جغتایی،1385).

تحقیقات و مقالات مختلفی در زمینه وضعیت امکانات و تاسیسات ورزشی جانبازان و معلولین انجام گرفته است. همچنین اکثر تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است؛ به بررسی میزان مناسب­سازی فضاهای مختلف ورزشی و شهری برای استفاده جانبازان و معلولین به عنوان قشر مهم و خاصی از جامعه پرداخته است. نتایج پژوهش­ها نشان داده ­اند، که معیار طراحی اماکن و مجموعه ­های ورزشی برای جانبازان و معلولین ضعیف­تر از استانداردها می­باشد(جوادی پور، 1391). در طراحی اماکن و مجموعه ­های ورزشی استانداردهای جانبازان و معلولین رعایت نشده است(سهرابی و دیگران،1390). اماکن و فضاهای ورزشی شهر تهران به نسبت زیادی برای استفاده افراد معلول مناسب نبوده و از دسترسی خوبی بویژه برای افراد معلول برخوردار نیستند (محمودی،2010). در شرایط کنونی بحث برابری فرصت­ها، مشارکت و قادرسازی در ابتدای راه خود است(رجالی، 1385). توجه و برنامه­ ریزی­های اصولی از سوی کلیه مسئولینی که به نوعی با سازمان­ های ورزشی و شهرسازی در ارتباط می­باشند، به سیستم­های جدید شهرسازی و امکانات و تجهیزات ترددی برای افراد با معلولیت پراهمیت می­باشد(لیموچی، 1385). همچنین نتایج پژوهش­ها نشان داد که معلولانی که درجه معلولیت آنان ملایم بوده است و ارتباط با آنان بیشتر بوده، افراد بطور معناداری از رفتار آنان رضایت داشته اند، بطوری­که با آنان رابطه دوستانه و مناسبی برقرار کرده بودند(میلر، 2009). ابزارهای برنامه­ ریزی، راهکاری برای بهبود دسترسی مناسب معلولین به فضاهای شهری می­باشد که معلولین بتوانند به­ درستی در مسائل جامعه مشارکت داشته باشند(ساندرسون،2006). مهم­ترین عامل بازدارنده معلولین از دستیابی به حقوق برابر با دیگران، ناسازگاری محیط ساخته شده با گستره توان جسمی انسان است(نقی زاده طاهریان، 1385).

نیاز به ورزش و تاثیر آن بر سلامتی افراد معلول بسیار بیشتر از افراد سالم احساس می­ شود، از این رو فراهم کردن بستر مناسب در زمینه ورزش جهت استفاده معلولین بهترین عامل جذب معلولین در جوامع می­باشد. مسئولین سازمان­ های ذیربط در شهرها لازم است با تدوین ضوابط و معیارهای ساختمانی و فنی موجبات شرکت افراد دارای معلولیت­های جسمانی را در فعالیت­های اجتماعی و ورزشی سهل­تر نمایند(رجالی،1385،ص2). یکی از مهم­ترین مشکلات فضاهای شهری کشور، نامناسب بودن فضاهای آن­ها در ارتباط با اشخاص دارای معلولیت می­باشد که این مهم در هر دو مورد کالبدی و رفتاری قابل ملاحظه می­باشد. اولی ناشی از نتایج برنامه­ ریزی شهری غیرصحیح و اقدامات عملی شهرسازانه و دومی پیامد اجتماعی ـ فرهنگی ناشی از آن است(اقبالی، 1385،ص1). ایجاد شرایط و امکانات مورد نیاز معلولین و تسهیل و روان­سازی فعالیت­های آنان در جامعه؛ به طوری که نسبت به افراد عادی سهم برابر و مساوی در مشارکت اجتماعی داشته باشند، امکان سهیم بودن آن­ها در تحولات جامعه را فراهم می­ کند(حمیدی،1385،ص3). پس با طراحی مناسب فضاهای شهری و مناسب­سازی آن، می­توان با معلولان در تعامل اجتماعی بود. رفع موانع در شهر، می ­تواند از اقدامات مهمی باشد که مشارکت هر چه بیشتر معلولان در فعالیت­های اجتماعی و حضور در فضاهای شهری را برای آنان تضمین می­ کند (سعید نیا، 1383). با توجه به مباحث فوق می­توان گفت: مناسب­سازی قدم اول برای حضور معلولان در جامعه به خصوص در اماکن ورزشی است. لذا به دلیل نقش بسیار کلیدی و مهم ورزش برای حفظ سلامتی و تحرک و نشاط این قشر از جامعه، تحقیق حاضر برآن است، تا با در نظر داشتن این اقشار خاص جامعه، به بررسی وضعیت مناسب­سازی اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز متناسب با شرایط خاصِ جسمانی جانبازان و معلولین بپردازد: 1)آیا نحوه ساخت­و­ساز سالن­ها و اماکن ورزشی شهر تبریز، مناسب برای استفاده جانبازان و معلولین است؟ 2)آیا سالن­های ورزشی شهر تبریز برای استفاده معلولین و جانبازان امکانات مناسبی دارند؟ پاسخ به سوالات فوق هدف اصلی تحقیق حاضر است و انتظار می‌رود، نتایج حاصل در برنامه‌ریزی‌های آتی درباره ورزش جانبازان و معلولین و نیازهای ضروری آنان به فعالیت بدنی و ورزش مورد توجه قرار گیرد.

1-3 : ضرورت و اهمیت پژوهش

اگر ورزش برای همگان به طور جنبی در زندگی روزانه مطرح است به طوری که عدم انجام فعالیت­های ورزشی اختلال چندانی در زندگی روزمره ایجاد نمی­ کند، برای معلولین جزئی ضروری و حیاتی از فعالیت­های روزانه تلقی می­ شود و در صورت نپرداختن بدان، وقفه و اختلالی در مسیر بهبودی یا حفظ شرایط کنونی بوجود خواهد آمد (نقی زاده طاهریان،1385،ص4). در تحقیقاتی که برای سلامتی افراد انجام شد، مشخص گردید که ورزش یکی از بهترین درمان­های معلولیت است. در پی بروز جنگ تحمیلی و حضور جانبازان سر افراز میهن اسلامی در جامعه، ضرورت ورود این عزیزان به صحنه­های ورزشی جهت حفظ سلامتی و روحیه نشاط در میان آنان احساس گردید (فخرپور،1385،ص3). با توجه به نقش و اهمیت ورزش در توسعه و تقویت قوای جسمانی و روحی­ـ روانی به صورت عام برای کلیه افراد، چه با معلولیت و چه بی معلولیت و نیز اهمیت و ضرورت ورزش به صورت خاص برای افراد با معلولیت در کمک به بهبود وضعیت جسمانی و پیشگیری از وخامت و پیشرفت مشکلات فیزیکی و حرکتی، عارضه­ها و بیماری­های آن­ها، همچنین ایجاد انگیزه و تشویق و امید به زندگی از طریق جذب و حضور آن­ها در میادین ورزشی به عنوان یک امر حیاتی از اهمیت ویژه برخوردار است.(لیموچی، 1385،ص4). از طرف دیگر، نیاز مبرم به توسعه بیش از پیش فعالیت­های ورزشی در سطح کشور و بخصوص اهمیتی که در پیشبرد و تداوم سالم سازی فکر و روان معلولین و جانبازان وجود دارد، لذا برای دستیابی به بهبود عملکرد فضاهای ورزشی، ایجاد ضوابط طراحی جدید برای اماکن ورزشی ضروری است. امروزه متا­سفانه بسیاری از ورزشگاه­ها و مراکز ورزشی کشورمان از نظر ساختمان سازی و معماری برای استفاده معلولین در نظر گرفته نشده است و این روشنگر ناسازگاری و نداشتن تطبیق اصولی آن­ها با وضعیت جسمی معلولان می­باشد (حمیدی،1385،ص3). لذا در ایجاد ورزشگاه­های جدیدالتأسیس مدیریت شهری باید نقشه­های این ساختمان­ها را با معیارهای استاندارد مناسب­سازی محیطی برای معلولین تطبیق دهند و در زمینه ورزشگاه­های قدیمی نیز باید آن­ها را تا جایی که امکان دارد برای استفاده جانبازان و معلولین بهبود و اصلاح کنند و نهایتاً اینکه بازگشت جانبازان و معلولین به عرصه فعالیت و زندگی اجتماعی، نیازمند مناسب­سازی محیط اجتماعی و شهری به ویژه مناسب­سازی ورزشگاه­ها و میادین ورزشی بوده تا از این طریق بتوان شرایط لازم جهت بازگشت جانبازان و معلولین را به جامعه و مشارکت فعال آن­ها را در زندگی اجتماعی فراهم کرد (حمیدی،1385،ص3). با توجه به شمار جمعیت معلول در جهان و کشور ما و اهمیت ایجاد امکانات ورزشی و مناسب­سازی آن برای جانبازان و معلولین ضرورت دارد، تا مطالعات و پژوهش­های زیادی در این خصوص انجام شود؛ تا اطلاعات جامع و مفیدی در اختیار مخاطبان ورزش جانبازان و معلولین قرار گیرد. اثر حاضر فرصت مناسبی است، تا وارد مبحث مناسب­سازی اماکن ورزشی شده و وضعیت مناسب­سازی اماکن ورزشی شهر تبریز را برای استفاده جانبازان و معلولین مورد بررسی قرار دهیم.

1-4 : اهداف پژوهش

1-4-1 : هدف کلی

مطالعه وضعیت مناسب­سازی اماکن ورزشی سرپوشیده شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین

1-4-2 : اهداف اختصاصی

ـ تعیین وضعیت مناسب­سازی پارکینگ­ اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز برای جانبازان و معلولین

ـ تعیین وضعیت مناسب­سازی مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان                و معلولین

ـ تعیین وضعیت مناسب­سازی پله­ها و رمپ اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین

ـ تعیین وضعیت مناسب­سازی درب­ها و ورودی اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین

ـ تعیین وضعیت مناسب­سازی تابلوها و علایم راهنمای اماکن ورزشی شهر تبریز برای جانبازان و معلولین

ـ تعیین وضعیت مناسب­سازی رختکن و کمد اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین

ـ تعیین وضعیت مناسب­سازی دوش و سرویس بهداشتی اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان          و معلولین

ـ تعیین وضعیت مناسب­سازی نیمکت­ها و جایگاه تماشاگران اماکن ورزشی شهر تبریز برای جانبازان و معلولین

ـ تعیین وضعیت مناسب­سازی محل پذیرش و کریدور اماکن ورزشی شهر تبریز برای جانبازان و معلولین

ـ تعیین وضعیت مناسب­سازی امکانات ارتباطی اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین

ـ تعیین وضعیت مناسب­سازی تجهیزات اطفای حریق اماکن ورزشی شهر تبریز برای جانبازان و معلولین

1- 5 : سوالات تحقیق:

1)آیا مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟ 2)آیا درب­های ورودی و خروجی اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده معلولین و جانبازان وضعیت مناسبی دارند؟

3)آیا پارکینگ اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟   4)آیا پله و رمپ اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟ 5)آیا تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟

6)آیا محل پذیرش و کریدور اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟

7)آیا رختکن و کمد اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟

8)آیا جایگاه تماشاگران اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟

9) آیا دوش­ها و سرویس بهداشتی اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟

10) آیا امکانات ارتباطی و تلفن عمومی اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟

11) آیا تجهیزات اطفای حریق اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟

 

تعداد صفحه :172

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.