رشته حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و مالکیت مدیریتی

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

دانشکده علوم انسانی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد((M.A.

در رشته حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و مالکیت مدیریتی در  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

زمستان 1390

 

 (نام نویسنده و استاد راهنما و… داخل فایل ورد موجود است)

1- 1 مقدمه  

پایه و اساس مطالعات حاکمیت شرکتی تئوری نمایندگی است، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی بیان می شود در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند. تعیین نوع ساختار مالکیت به عنوان یک ابزار کنترلی در شرکت ها می باشد، ابعاد تعیین کننده نوع مالکیت شرکت ها مانند توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت، وجود سهامداران اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت، قابل نقد و بررسی هستند. از این رو عموما این گونه تصور می شود که ساختار مالکیت شرکت ها ممکن است به تغییر رفتار شرکتها منجر شود این امر از فعالیت های نظارتی که سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام می دهند نشات می گیرد. در بررسی های انجام شده بر حول محور نوع مالکیت، به مطالعه نقش انواع مختلف مالکیت نظیر مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت انفرادی و فامیلی، مالکیت خارجی، مالکیت مدیریتی و انواع دیگر مالکیت بر ارزش شرکت ها و بازدهی آنها پرداخته شده است.

عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی ، تامین مالی (استقراض) از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های تحت پوشش در سال های اخیر از جمله عوامل اصلی تغییرات بنیادی در محیط اقتصادی ایران است. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی و غیر مالی که پایه و اساس تصمیم گیری های اقتصادی سرمایه گذاران و وام دهندگان بالقوه و بالفعل است، از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.با در نظر گرفتن این که میزان قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان توسط مدیریت بنگاه­های اقتصادی تهیه، پردازش و گزارش می-شود، حصول اطمینان نسبی از کیفیت این اطلاعات ضروری به نظر می­رسد. نظریه ­های موجود به ویژه نظریه نمایندگی بیانگر تضاد منافع بین تولید کننده اطلاعات و استفاده کننده آن است. بر اساس این نظریه، مسئولیت تصمیم گیری در خصوص توزیع منابع  اختصاصی و یا انجام خدمت طی قرار دادی مشخص از یک طرف به طرف دیگر واگذار می­ شود. شخص اول را در اصطلاح، صاحبکار (مالک) و شخص دوم را نماینده (کارگزار) می نامند. رابطه بین سهامدار و مدیر، مدیر عامل و مدیران دایره های مختلف سازمان، شخص ( حقیقی و یا حقوقی) با وکیل قانونی و بیمه گر و بیمه گذار نمونه هایی از فرضیه های نمایندگی هستند. جدا سازی مالکیت از مدیریت به ایجاد تضاد منافع بین مالک و نماینده (مدیر) منتهی می­ شود. مدیران همیشه در جهت منافع سهامداران فعالیت نمی-کنند و ممکن است از دارایی-های شرکت استفاده نامعقول نمایند. بنابراین بین مالک و مدیر تضاد منافع وجود دارد.

وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می ­تواند به مشکلات و مسائل نمایندگی منتهی شود که بر اساس نظریه نمایندگی، دارای هزینه است. هزینه های نمایندگی در نتیجه جداسازی مالکیت و کنترل افزایش پیدا می کند.این تضاد منافع مولد انگیزه لازم برای مدیریت در جهت بهینه نمودن منافع خویش و در نتیجه انجام حرکاتی (به عنوان مثال تحریفات صورت­های مالی) است که غالبا زیان سرمایه گذار را در بر دارد.در این شرایط وجود یک مکانیزم کنترلی که به صورت نسبی تضمین کننده شفافیت اطلاعات گزارش شده در صورت­های مالی باشد، ضرورت می­یابد. در یک اقتصاد آزاد که در محیط ایران نیز حاکم است، این مکانیزم در قالب حسابرسی مالی و توسط حسابرسان مستقل ارائه می­گردد. از دید نظریه نمایندگی دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل، وظیفه اعتباردهی(شهادت دهی) است. مطالعات مختلف نشان می دهد چنانچه مدیران، سهامداران شرکت خود نیز باشند، انگیزه آنان برای نظارت بیشتر می شود. زیرا هر چه سهم مالکیت مدیر بیشتر شود، برای افزایش ارزش شرکت بیشتر تلاش می­ کند. زمانی که مدیر مالک 100% سهام شرکت است، هزینه­ های نمایندگی سهامداران صفر می-شود ویک رابطه مثبت بین هزینه­ های نمایندگی سهامداران و جداسازی مالکیت از کنترل به وجود می­آید. اما وقتی درصد مالکیت مدیران به زیر 100% می رسد سهم مالکیت سهامداران به طور نسبی بین آنها پخش می­ شود. در این شرایط مدیر بیشترین انگیزه را برای از زیر کار شانه خالی کردن و یا مصرف عایدات را دارد.

با افزایش سهم مدیر از مالکیت شرکت، تضاد منافع بین سهامداران و همچنین مشکلات نمایندگی و هزینه­ های مرتبط با آن از جمله حسابرسی مستقل کاهش می­یابد. زیرا مدیری که خود از سهامداران شرکت است، برای حفاظت از منافع شرکت انگیزه بیشتری دارد.در نتیجه، با توجه به این که هزینه های نمایندگی بخش مهمی از کل هزینه های یک شرکت را تشکیل می­دهد و هدف سهامداران از صرف این هزینه­ ها،کسب اطمینان از درستی فعالیت های مدیریت است و نیز با افزایش درصد مالکیت مدیریت، تلاش مدیر جهت افزایش ارزش شرکت بیشتر و نیاز برای آزمون­های اضافی کمتر می­ شود، هزینه­ های نمایندگی نیز کاهش می­یابد (مجتهدزاده،1389).

2-1  بیان مسئله

با گسترش تجارت و صنعت و ایجاد فاصله بین مالکان و مدیران بنگاه­ها، وجود مکانیزم­ های کنترلی حاکم بر این روابط ضروری شده است. وجود تضاد در منافع مدیران و مالکان بوضوح قابل درک است و این تضاد ناشی از متفاوت بودن اهداف آنان است. بطوریکه هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حداکثر نمایند. مدیر به عنوان مسئول تهیه صورت­های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت­های مالی، به طور بالقوه سعی دارد که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال ممکن است از طریق منظور نمودن هزینه­ های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه­ ها و گزارش سود بیشتر در صورت­های مالی شوند. مبنای بیشتر پاداش­ها و مزایای پرداختی به مدیریت، سود حسابداری می­باشد بنابراین مدیر سعی دارد این رقم را بگونه­ای ارائه نماید که منافع خود را تامین کند و همچنین تصویر مطلوبی از واحد تجاری به سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل نشان دهد.

در چنین شرایطی، اصول و رویه­ های حسابداری به پشتوانه مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری[1]، با هدف متعادل کردن انگیزه­ های منفعت جویانه مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورتهای مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می­برند. در حالی که اکثر حسابداران وجود محافظه کاری را قبول دارند ولی تا کنون تعریف روشنی از آن ارائه نشده و هنوز ابهاماتی در این زمینه باقی است. علیرغم فقدان تعریف جامعی از محافظه کاری، در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته است. نخست، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن و دوم، تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیانها و به تعویق انداختن شناسایی سودها. محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، سالهاست که مورد استفاده حسابداران قرار می­گیرد و علیرغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. دلیل این امر می ­تواند به نقش این اصل در حفظ منافع مالکان مربوط باشد. چنانچه مدیریت بنگاه تجاری مالک بنگاه نیز باشد؛ نیاز به محافظه کاری کمتر خواهد شد چون منافع مدیر و مالک همسو است و تضاد مذکور در تئوری نمایندگی[2] از بین می­رود. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آنان ناشی می­ شود. در رابطه نمایندگی فرض میشود که هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حداکثر نمایند. فرض وجود تضاد منافع بین صاحبکار یا مالک و نماینده یا عامل موجب میشود که هر یک سعی در بهینه و حداکثر کردن منافع خویش داشته باشند.

رعایت اصل محافظه کاری حسابداری در شرکتها، تا حدود زیادی مسائل نمایندگی را حل می­ کند و تعارض بین مدیر و مالک را کمتر می­­نماید. می توان این گونه برداشت نمود که هر چه فاصله مدیر و مالک بیشتر باشد؛ درجه محافظه کاری بالاتری برای کنترل فرصتها و انگیزه­ های مدیر لازم است. عکس این مطلب نیز میتواند صحت داشته باشد یعنی با کمتر شدن شکاف بین مدیران و مالکان بنگاه، تقاضا برای محافظه کاری در گزارشگری مالی و ضرورت آن کمتر می­ شود.

یکی از حالاتی که ممکن است شکاف بین این دو گروه کمتر شود؛ وجود مالکیت مدیریتی در ساختار مالکیتی شرکت می­باشد. بنظر می­رسد در این حالت با حل شدن برخی از مسائل نمایندگی نیاز به اعمال رویه­ های محافظه کارانه در گزارشگری مالی کمرنگ شده و این اصل محدود کننده حسابداری، تا حدودی اهمیت خود را از دست بدهد.

بنابراین،این تحقیق در صدد آن است که به تبیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری و مالکیت مدیریتی در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد و چگونگی رابطه این دو متغیر را مشخص سازد.

3-1  بیان ضرورت و اهمیت موضوع

شرکتهای سهامی نقش عمده ای در اقتصاد بازی می کنند. میلیونها نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این شرکتها سرمایه گذاری می کنند و موفقیت این شرکتها به میل سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به سرمایه گذاری در این شرکتها بستگی دارد و بدلیل اینکه صورتهای مالی یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی شرکتها می­باشند، از اهمیت و جایگاه خاصی در تصمیمات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برخوردار می­باشند بنابراین مدیران سعی دارند گزارشات مالی باب میل سرمایه گذاران باشد و این ناشی از انگیزه­ های منفعت جویانه مدیران شرکتهاست[3]. زیرا بسیاری از مزایای آنها بر اساس عملکرد شرکت تعیین و پرداخت می­ شود. در این میان سود گزارش شده در بنگاه از اهمیت خاصی برخوردار است و بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد و مبنای ارزیابی عملکرد مدیریت و جریانهای نقدی آتی شرکت می­باشد.

تاکید بیش از حد بر سود تداعی می­ کند که بازار سرمایه به آخرین رقم اطلاعاتی سود و زیان متمرکز شده و سایر شاخصهای عملکرد را نادیده می­گیرد. سود بعنوان نتیجه نهایی فرایند طولانی حسابداری که تا این حد مورد توجه استفاده کنندگان اطلاعات مالی می­باشد، تحت تاثیر رویه­ های حسابداری محاسبه می­ شود که مدیریت این رویه­ ها را انتخاب کرده است. بنابراین مدیر فرصت اعمال نظر دارد و ممکن است با به کارگیری رویه­ های غیر محافظه کارانه، سود شرکت را ثبات ببخشد. اعمال نظر مدیریت و عدم رعایت اصول محافظه ­کاری؛ از طریق پنهان نمودن یا افشای ناقص اخبار بد و زیانها و بزرگنمایی اخبار خوب یا بیشتر جلوه دادن سودها میسر می­ شود.

تاکید بیش از حد بازار سرمایه بر سود از یک طرف و وجود فرصتهایی برای اعمال نظر مدیریت بر این رقم از طریق اختیاری بودن برخی رویه های حسابداری از طرف دیگر، لزوم بررسی و تحقیق در خصوص ساختارهای مالکیتی شرکتها و اثرات این ساختارها بر محیط گزارشگری مالی و همچنین راهکارهای متعادل نمودن این اثرات را نمایان می­ کند. این تحقیق بدنبال بیان اثر مالکیت مدیریتی بعنوان بخشی از ساختار حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری حسابداری می­باشد(امیری،1389).

4-1  اهداف اصلی و فرعی

اهداف علمی

هدف اصلی از انجام این تحقیق، تبیین رابطه بین مالکیت مدیریتی و محافظه کاری حسابداری می باشد.که به طور خلاصه اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر است:1-تبیین رابطه بین درصد مالکیت مدیران و محافظه کاری حسابداری 2-تبیین رابطه بین درصد سهام شناور آزاد و محافظه کاری حسابداری

اهداف کاربردی

1-کمک به محققان و دانشگاهیان در جهت بسط مبانی نظری مرتبط با محافظه کاری و ارائه مدلهای جدید

2-کمک به سازمان بورس اوراق بهادار در جهت اعمال الزامات جدید برای رویه های محافظه کارانه

3- غنای ادبیات حسابداری در بحث محافظه کاری

استفاده کنندگان از تحقیق

رشته حسابداری دارای موضوعات متنوع و متعددی است ، موضوعات متعدد بالطبع استفاده کنندگان متفاوتی دارد. پس نحوه و میزان استفاده ای که افراد از اطلاعات می‌کنند از تنوع فوق العاده­ای برخوردار است. لذا نتایج این تحقیق برای کلیه افرادی که درک متعارفی از حسابداری و مسائل مربوط به آن دارند، قابل استفاده است.

اما عمده ترین طبقات استفاده کننده از این تحقیق را می‌توان به شرح ذیل عنوان کرد:

1- سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان

2- سازمان بورس اوراق بهادار

3- دانشگاهیان و پژوهشگران حسابداری

4- مدیران شرکتها

5-1 سؤالات تحقیق

دو پرسش به شرح زیر در ذهن محقق شکل گرفت که:

چه رابطه ای بین درصد مالکیت مدیریتی با سطح محافظه کاری اعمال شده در گزارشگری مالی شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

  چه رابطه ای بین درصد سهام شناور آزاد با سطح محافظه کاری اعمال شده در گزارشگری مالی شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

6-1 فرضیه ‏های تحقیق

مدیران و مالکان به طور طبیعی گرایش دارند که نسبت به واحد تجاری بیش از اندازه خوشبین باشند. این خوشبینی زیاد موجب می شود که دارایی­ ها و درآمد بیشتر بیان شود. محافظه کاری نوشداروی لازم برای این خوشبینی بیش از حد است. کارول دِواین[4] (1963) استدلال می کند که فرونشاندن خوشبینی و القا بدبینی مشکل است. خوشبینی که یک ریال سود ایجاد می­ کند بیش از بدبینی ایجاد شده به وسیله یک ریال زیان است. پیامدهای خوشبینی بیش از اندازه وخیم­تر از پیامدهای بدبینی بیش از اندازه است. تحمل یک زیان واقعی در اثر تخمینی بیش از حد خوشبینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزش گذاری بیش از حد بدبینانه، جدی­تر است؛ زیرا احتمالاً سرمایه­ گذاران، ‌حسابرس را برای زیان­های بیش نمایی ارزش خالص دارایی­ ها و نه کم نمایی ارزش خالص دارایی­ ها مورد تعقیب قانونی قرار می­ دهند. از آنجایی که با سهیم شدن مدیران در مالکیت شرکت، مسئله تعارض منافع تا حدود زیادی حل می­ شود؛ بنظر می رسد نیاز به مکانیزم­ های کنترل انگیزه های منفعت جویانه مدیران کاهش ­یابد. انتظار می رود حسابداری محافظه کار ، مسئله نمایندگی بین مدیران و سهامداران و همچنین هزینه های نمایندگی شرکت ها را از طریق تسهیل قرارداد کارآمد و اخذ تصمیمات کارآمد در مورد سرمایه گذاری، کاهش دهد. پیش بینی ما برآن است که نیاز به سیاست محافظه کاری حسابداری از سوی سهامداران در شرایطی بیشتر می شود که مسئله نمایندگی بین مدیران و سهامداران چشم گیرتر باشد. با توجه به تقاضای سهامداران، مدیران شرکت با به کارگیری استانداردهای بازبینی برای تشخیص اخبار خوب به عنوان بهره نه اخبار بد به شکل زیان به سهامداران خارجی ملحق می شوند و این کار را در راستای محافظه کاری حسابداری انجام می دهند. بنابراین، نظریه نمایندگی پیش بینی می کند که بین مالکیت مدیریتی و هزینه های نمایندگی، رابطه مثبتی برقرار می باشد(امیری،1389).

لذا در این تحقیق، فرضیات ذیل تدوین و آزمون خواهد شد:

  • بین درصد مالکیت مدیران و محافظه کاری حسابداری رابطه وجود دارد.
  • بین درصد سهام شناور آزاد و محافظه کاری حسابداری رابطه وجود دارد.

7-1 روش تحقیق

از نظر دانشمند علوم اجتماعی یا پژوهشگری که در علوم کاربردی تحقیق می­ کند، تحقیق عبارت است از فرایندی که پژوهشگر می­ کوشد بدان وسیله پیچیدگیهای روابط متقابل بین افراد را بهتر درک کند. پژوهشگر با بهره گرفتن از روش های منظم (سیستماتیک) درباره کنشها و واکنشها، اطلاعاتی را جمع آوری می­ کند، درباره معنی یا مفهوم آنها می­اندیشد، به نتیجه­هایی می­رسد، آنها را ارزیابی می­ کند و

سرانجام این نتایج یا دستاوردها را ارائه می­دهد (اعرابی، 1383).

به طور خلاصه­تر می­توان گفت که تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف می­ کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالبا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می­شوند، مورد بررسی قرار می­دهد (بست، 1371).

این تحقیق از نظر هدف،تحقیقی کاربردی است زیرا به بررسی روابط متغیرها در بازار اوراق بهادار پرداخته است و به دنبال تبیین روابط و ارائه پیشنهادها جهت ارتقا کارایی بازار می باشد.در ضمن این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی می باشد.

8-1 قلمرو تحقیق

جامعه آماری: جامعه، بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین، مطلوب ما قرار می گیرند و حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع  باشند.

با توجه به اهمیت موضوع‌، قلمرو تحقیق از نظر زمانی ومکانی و موضوعی مورد توجه قرار گرفته است که بشرح ذیل می‌باشد:

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق در بر گیرنده اطلاعات 7 ساله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1383 است. دوره زمانی تحقیق 6 ساله 83 تا 88 است ، با این وجود از آنجا که در معادلات تحقیق اطلاعات یک سال قبل نیز بعضا جزء متغیرهای مورد مطالعه است، از این رو اطلاعات 7 ساله جمع آوری شده است.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق، محافظه کاری حسابداری و مالکیت مدیریتی می باشد.

دلیل انتخاب جامعه فوق عبارت است از:

دسترسی به اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس ، امکان پذیر است.

مهمترین دلیل استفاده از شرکت های بورسی ثبت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط کارگزاران است.

1-Accounting Standards

2- Agency Theory

[3] – بر اساس تئوری نمایندگی مدیران بدنبال حداکثر نمودن منافع خود می باشند که این منافع لزوما با منافع شرکت همسو نیست.

1 -karol devain

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                     فهرست مطالب

عنوان صفحــه
چکیده  
فصل اول: کلیات تحقیق  
1-1 مقدمه 1
2-1 بیان مسئله 3
3-1 بیان ضرورت و اهمیت موضوع 5
4-1 اهداف اصلی و فرعی 6
5-1 سوالات 7
6-1 فرضیه ها 7
7-1 روش تحقیق 8
8-1 قلمرو تحقیق

9-1 تعاریف مفهومی متغیرها                                                         

1-9-1محافظه کاری                                                                             

2-9-1مالکیت مدیران                                                                             

3-9-1 سهام شناور آزاد                                                                          

4-9-1 اندازه شرکت                                                                              

5-9-1 اهرم مالی                                                                                  

6-9-1 رشد شرکت                                                                               

9

10

10

11

12

12

13

13

10-1 ساختار پایان نامه 13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش  
1-2 مقدمه 15
2-2 مبانی نظری

1-2-2 تعریف محافظه کاری                                                                    

2-2-2 بررسی اجمالی محافظه کاری                                                         

3-2-2 تقاضا برای گزارشگری محافظه کارانه                                                

4-2-2 پیامدهای اقتصادی محافظه کاری                                                   

5-2-2 مفاهیم قراردادی محافظه کاری                                                      

6-2-2 مفاهیم قراردادی محافظه کاری و چشم انداز اطلاعات                            

7-2-2 محافظه کاری و قراردادهای بدهی                                                     

8-2-2 اقلام تعهدی و محافظه کاری                                                           

9-2-2 تمایز بین محافظه ­کاری پایدار و محافظه ­کاری موقت حسابداری           

10-2-2 محافظه کاری و قراردادهای جبران خدمات مدیریت                             

11-2-2 محافظه کاری و اداره شرکت                                                         

12-2-2 محافظه کاری و حاکمیت شرکتی                                                   

13-2-2 محافظه کاری به عنوان معیار برای کیفیت سود                                  

14-2-2 محافظه کاری سازوکاری موثر برای کاهش هزینه­ های نمایندگی              

15-2-2 معیارهای ارزیابی محافظه کاری                                                     

16-2-2 روش ها و مدل های اندازه گیری محافظه کاری                                  

17-2-2 مالکیت اعضای هیات مدیره                                                  

16

16

17

19

20

23

26

30

31

32

33

33

34

36

38

39

42

52

3-2 پیشینه پژوهش                                                                              

1-3-2 تحقیقات خارجی                                                                       

2-3-2 تحقیقات داخلی                                                                        

53

53

60

فصل سوم :روش شناسی تحقیق

1-3 مقدمه                                                                                        

2-3 روش تحقیق                                                                                 

3-3 فرضیه های تحقیق                                                                          

4-3 قلمرو تحقیق                                                                                 

5-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه                                                           

6-3 روش جمع آوری داده ها                                                                    

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                              

8-3 تعریف عملیاتی متغیرها و نحوه اندازه گیری                                           

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ­ها

1-4 مقدمه                                                                                         

2-4 مشخصات نمونه و آزمودنی ها                                                             

3-4 فرایند استخراج اطلاعات                                                                   

4-4 تجزیه و تحلیل آماری تحقیق                                                            

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه                                                                                          

2-5  ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها                                                 

3-5 نتایج تحقیقات پیشین                                                                     

4-5 تحلیل نتایج                                                                                  

5-5 پیشنهادات                                                                                    

1-5-5 پیشنهادات کاربردی                                                                     

2-5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی                                                            

6-5 محدودیت های تحقیق                                                                     

منابع فارسی                                                                                         

منابع غیر فارسی                                                                                   

چکیده انگلیسی                                                                                    

 

 

65

65

66

66

67

68

69

70

 

73

73

74

75

 

82

82

84

86

87

87

87

88

90

94

101

 

 

 

تعداد صفحه: 101

قیمت : 40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

 

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.