حقوق فرمت ورد

پایان نامه بررسی جایگاه و دیدگاه ­های مربوط به ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده حقوق

 

 

بررسی جایگاه و دیدگاه ­های مربوط به ولایت فقیه

در نظام جمهوری اسلامی ایران

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

« فهرست »

مقدمه. 1

بخش نخست: مفهوم، مبنا و بررسی ادّله ی ولایت فقیه در فقه امامیه و حقوق عمومی.. 3

فصل نخست: مفهوم، مبنا و تحلیل ادّله ی ولایت فقیه. 4

مبحث نخست: مفهوم و مبانی ولایت فقیه. 4

گفتار نخست- مفهوم ولایت فقیه. 4

الف) معنای لغوی ولایت فقیه. 4

1- فقه و فقیه. 5

2- ولایت…. 5

ب) معنای اصطلاحی و حقوقی ولایت فقیه. 7

1- ولایت فقیه در لغت…. 8

2- ارکان ولایت فقیه. 8

گفتار دوم- مبانی ولایت فقیه. 10

الف) مبنای انتصابی.. 11

ب) مبنای انتخابی.. 13

ج) تلفیق دو مبنا 14

مبحث دوم: موافقین و مخالفین ولایت فقیه. 15

گفتار نخست: شکل گیری نظریّه ولایت فقیه. 15

الف) پس از غیبت… 15

ب) تبیین ولایت فقیه در دوران زمامداری مغولان در ایران. 16

ج) دوران صفویه. 17

د) دوران قاجار. 19

ح) دوران پهلوی (معاصر) 20

گفتار دوم: مخالفین ولایت فقیه. 20

گفتار سوم: موافقین ولایت فقیه و ادله ی آنان. 21

الف) دلایل نقلی.. 22

1- روایت عمر بن حنظله. 22

2- سایر روایات…. 26

ب) دلایل عقلی.. 28

1- اصل تنزل تدریجی… 28

2- ولایت‏فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت…. 29

فصل دوم: ولایت فقیه و مشروعیت حکومت دینی.. 39

مبحث نخست: مشروعیت قدرت سیاسی.. 40

گفتار نخست- مفهوم مشروعیت سیاسی.. 40

گفتار دوم- مشروعیت سیاسی حاکمیت… 41

الف- مشروعیت از دیدگاه اندیشمندان. 42

1- افلاطون.. 42

2- ماکس وبر.. 43

3- کارل اشمیت…. 44

4- فررو.. 45

مبحث دوم: اکتساب مشروعیت در حکومت دینی.. 45

گفتار نخست: مشروعیت با پشتوانه ی شرعی.. 46

الف- مشروعیت و مقبولیت… 47

ب- نقد مشروعیت دولت های مدرن. 49

ج- مشروعیت الهی.. 51

د- مشروعیت الهی و مردمی.. 52

1- مشروعیت الهی و حق حاکمیت مردم. 53

گفتار دوم: مشروعیت بر اساس قانون اساسی ایران. 56

الف- ولایت فقیه و نظام دیکتاتوری.. 57

ب- ولایت و تفکیک قوا 59

ج- ولایت فقیه در قانون یا بر قانون. 60

نتیجه گیری بخش نخست… 62

بخش دوم: جایگاه و اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 64

فصل نخست: جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی.. 65

مبحث نخست: شرایط رهبری.. 65

مبحث دوم: خبرگان رهبری.. 67

گفتار نخست: لزوم وجود و نظارت خبرگان رهبری.. 67

گفتار دوم: کارکرد و وظایف خبرگان رهبری.. 68

الف- ویژگی اعضای خبرگان. 70

ب- نظارت بر عملکرد رهبری.. 72

مبحث سوم: تفاوتها و اشتراکات در جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی پیش و پس از بازنگری.. 76

گفتار نخست: پیش از بازنگری.. 76

گفتار دوم: پس از بازنگری.. 78

فصل دوم: اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. 80

مبحث نخست: حدود اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی.. 80

گفتار نخست: اصل 110 و 57، حصری بودن یا تمثیلی بودن. 80

گفتار دوم: اصل 57 و ولایت مطلقه. 82

مبحث دوم: اختیارات مندرج در اصل 110. 83

گفتار نخست: تعیین سیاستهای کلّی نظام و نظارت بر اجرای آن. 84

گفتار دوم: تنظیم روابط میان قوا 86

گفتار سوم: حل معضلات نظام. 87

الف- سابقه حل معضلات در دوره ی امام خمینی.. 88

1- بن بست اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان.. 89

2- تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام. 90

ب- حل معضلات در چارچوب قانون اساسی.. 91

گفتار چهارم: فرمان‏ همه‏ پرسی.. 93

الف- مفهوم همه پرسی و پیشینه ی آن. 93

ب- همه پرسی در قانون اساسی.. 94

گفتار پنجم- اختیارات نظامی.. 95

الف- فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏.. 95

ب- اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏ 96

گفتار ششم: سایر وظایف… 96

الف- نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء. 96

ب- نظارت بر رئیس جمهور. 97

ج- عفو. 97

د- نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 98

گفتار هفتم: نقش رهبری در بازنگری قانون اساسی.. 99

نتیجه گیری بخش دوم. 101

نتیجه گیری.. 103

کتابنامه. 108

 

 

مقدمه

 

تأمّل در اساس دین اسلام و وقوف به احکام اجتماعی و سیاسی نظیر قوانین قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بین الملل، امر به معروف و نهى از منکر و غیره بی­تردید بیانگر این واقعیت است که اسلام در جمیع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حکم و قانون دارد و حکومتى را مى­توان حکومت اسلامى و دینى دانست که قوانین اسلام حضور کامل و عینى در عرصه­ى حیات اجتماعى داشته باشد و مبناى حرکت حاکمان و دولت مردان باشد. در چنین جامعه­ای مشروعیّت هر دولت و قدرتى وابسته به آن است که از سوى حضرت حق، اجازه­ى تصرّف داشته باشد و از آن جا که بر اساس معارف شیعه، این مشروعیّت در عصر حضور، براى امامان معصوم(علیهم السلام)تشریع شده است، در عصر غیبت هم باید دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر(عج) و در نتیجه، مشروعیّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روایات زیادى که در ادلّه­ى نظریه ى ولایت فقیه مطرح است، مانند روایتی که مردم در عصر غیبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهى و آشنایان به کتاب و سنّت مى­باشند، حکومت مبتنی بر ولایت فقیه و در رأس آن ولی فقیه .

مع­الوصف، در حکومت ولایى، در واقع، آنچه حاکم است، قانون است. ملاک تصدّى حکومت، شخصیّتِ حقیقىِ رهبر و زمام دار نیست. بلکه ضوابط و ملاک­هاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف به رعایتِ دقیقِ حدودِ قانون و موازین شرع مى باشند و تشکیل چنین حکومتى بدون رضایت مردم نیست. همچنین به نظر نگارنده در اندیشه سیاسی تشیع، مقام حکومت مخصوصاً در غیر معصوم ملازم با مقام قدسی و الوهیت نیست تا از دایره­ی نظارت و انتقاد به دور باشد و به اصطلاح، فوق مسئولیت و نظارت باشد. بنابراین، مسئله­ مطرح دیگر، نقش خبرگان در تعیین و نظارت بر عملکرد رهبری می­باشد.

قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می­ شود، آماده کرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان های متخلف از وظایف خود باشد. اصول 5، 57 و 110 قانون اساسی اصول بسیار مهمی در قانون اساسی هستند که بسیاری از اختیارات و همچنین جایگاه ولایت فقیه را تثبیت و تبیین نموده ­اند.

 

سئوال اصلی

جایگاه و اختیارات رهبری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی در قانون اساسی چیست؟

 

سئوالات فرعی

1-  ولایت فقیه در آراء و عقاید فقها و اندیشمندان چه جایگاهی دارد؟

2-  دلایل عقی و نقلی ولایت فقیه کدام است و این امر چگونه اثبات می­گردد؟

3-  رهبری در قانون اساسی چه شرایط و جایگاهی دارد و نقش خبرگان قانون اساسی در تعیین و نظارت رهبری چیست؟

4-  اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی چیست و ولایت مطلقه­ی فقیه چه کارکردی دارد؟

 

فرضیه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر هر دو مبنای انتخابی و انتصابی، جایگاه ولایت فقیه را تبیین و میان دو مقوله­ اختیارات حصری رهبری در اصل 110 و ولایت مطلقه­ی فقیه تعارضی وجود ندارد.

 

سازمان­دهی پایان­نامه

پایان نامه ­ی حاضر به دو بخش کلی و اساسی تقسیم شده است. بخش نخست بیانگر مفهوم و مبنای رهبری و ادله­ی اثباتی ولایت فقیه می­باشد که مقوله­ اخیر بر اساس کتب و منابع متعدد در دو عنوان مبنای نقلی و عقلی تبیین شده است. همچنین تاریخچه­ شکل­ گیری مفهوم ولایت فقیه در آراء و نظریات اندیشمندان و فقها بیان شده است. فصل دوم این بخش همچنین پیرامون مشروعیت حکومت دینی و اکتساب مشروعیت برای ولی فقیه در این حکومت می­باشد. در این فصل مباحث مختلف پیرامون مشروعیت از دیدگاه اندیشمندان غرب و همچنین نقش مردم در مشروعیت یا مقبولیت حکومت دینی بررسی می­گردد.

بخش دوم این پایان نامه به بررسی جایگاه و اختیارات رهبری در قانون اساسی می ­پردازد. در این میان جدا از اوصاف و ویژگی­های رهبری، تعیین شخص رهبر نیز حائز اهمیت بوده است که در فصل نخست بخش دوم به آن پرداخته شده است. کارکرد رهبری پیش و پس از بازنگری در قانون اساسی نیز مطلب مهم و پایانی فصل نخست می­باشد. فصل دوم اما به بیان اختیارات رهبری و بررسی دو اصل مهم 57 و 110 قانون اساسی و وظایف رهبری در بستر ولایت مطلقه­ی فقیه می ­پردازد.

تعداد صفحه:118

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.