حقوق

پایان نامه با موضوع قراردادهای انتقال و واگذاری سهام

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه پیام نور مركز تهران 

دانشکده علوم انسانی

گروه علمی  حقوق

عنوان پایان نامه:

«قراردادهای انتقال و واگذاری سهام»

استاد راهنما:

دكتر مصطفی السان

استاد راهنمای همکار:

دكتر محمد عظیمی

پایان نامه

 برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی 

خردادماه 1388

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

سهم در شركتهای سهامی (عام و خاص) بیانگر مشاركت دارنده آن در سرمایه شركت است یعنی سهامداران در اصل همان آورندگان سرمایه شركت هستند.

سهامداران به تبع همین امر و مالكیت سهام شركت دارای حقوق و مزایای ناشی از این مالكیت ،در شركت می شوند. این حقوق و مزایا خواه مالكیت سهام در اثرپذیره نویسی حاصل شده باشد خواه در اثر انتقال و واگذاری سهام شركت باشد، به سهامدار تعلق خواهد گرفت.

این حقوق مزایا و تكالیف گاه ناشی از قانون است و گاه ناشی از درج در اساسنامه می باشد و مشمول كسانی كه در تصویب اساسنامه نیز دخالتی نداشته اند هم می شود نظرات مختلفی در خصوص ماهیت سهم و اینكه آیا سهم مال است یا خیر،

بیان شده است و یكی از نظرات اینست كه سهم مال ذاتی نیست بلكه ماهیت خاصی است كه بیانگر یكسری حقوق و تعهدات در شركت است.

یكی از اوصاف مهم و ذاتی سهام، قابلیت انتقال آزادانة انست و هیچ توافقی حتی در اساسنامه شركت هم نمی تواند این آزادی را به صورت مطلق محدود كند.

قالبهای مختلف حقوقی برای تحلیل انتقال و واگذاری سهام ارائه شده است كه با توجه به مجموع آنها، قالب حقوقی عقد بیع، مناسب ترین قالب است كه بوسیله آن، سهامداران حقوق و مزایای ناشی از مالكیت سهام خود را به دیگری منتقل می نماید. و در این راستا، شرایط عمومی صحت عقد و همچنین شرایط اختصاص بایستی وجود داشته باشد.

سهام شركت های سهامی به دوشكل بی نام و با نام صادر می شود كه نوع آنها را اساسنامه شركت تعیین خواهد كرد.

انتقال و واگذاری سهام بی نام به صورت قبض و اقباض است و نیاز به تشریفات خاص ندارد ولی در مورد انتقال و واگذاری سهام با نام رعایت تشریفات قانونی و اساسنامه ای الزامی است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

مقدمه————— 1

الف) بیان مسأله و اهیمت آن————– 1

ب) اهداف تحقیق—— 2

ج) فرضیه های تحقیق— 4

د)روش تحقیق——– 4

هـ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق———- 5

و)ترتیب فصول——- 5

فصل اول- كلیات

مبحث اول- تعریف و شناخت سهم——— 6

گفتار اول- تعریف سهم- 6

الف) تعریف لغوی سهم- 6

ب)تعریف اصطلاحی— 6

گفتار دوم- انواع سهم— 7

الف) اقسام سهم از حیث آورده———— 7

 • سهم سرمایه—- 7
 • سهم انتفاعی—- 8
 • سهم موسس—- 8
 • سهام بلوکی کنترلی————–9
 • سهام بلوكی مدیریتی————– 9

ب) انواع سهم از حیث مزایای مربوط به آن— 9

– سهم ممتاز———- 9

– سهم عادی——— 9

ج) انواع سهام از حیث سهولت انتقال——– 9

– سهم با نام———- 9

– سهم بی نام——— 10

گفتار سوم: بررسی مقایسه ای سهم با سهم الشركه و اوراق قرضهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 11

الف) مقایسه سهم با سهم الشركه———– 11

ب) مقایسه سهم با اوراق قرضه———— 11

– وجوه تشابه——— 11

– تفاوت ها———- 12

مبحث دوم- مبنا و تحلیل حقوقی سهم——- 13

گفتار اول- مبنای حقوقی سهم————- 13

الف) حقوق انگلیس—- 14

ب) حقوق ایران——- 15

گفتار دوم- تحلیل حقوقی سهم———— 16

الف) نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم—- 16

ب) نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم—– 17

ج) ماهیت خاص سهم– 18

د) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 19

هـ) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان ایرانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 19

مبحث سوم- خصایص حقوقی سهم——— 24

گفتار اول- قابلیت نقل و انتقال آزادانه——- 24

گفتار دوم- منقول بودن سهم————– 25

الف) تأمین و توقیف سهام توسط خود شركت- 26

ب) تأمین و توقیف سهام توسط طلبكاران—– 27

– توقیف سهام بی نام— 27

– توقیف سهام با نام—- 27

گفتار سوم- قابلیت به رهن گذاشتن سهام(قابلیت توثیق)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 28

فصل دوم- تشریفات حقوقی و شرایط انتقال سهام

مبحث اول- قالب حقوقی انتقال———— 31

گفتار اول- مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود معین مندرج در قانون بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 31

الف) بیع———— 31

 • بیع سهام از دیدگاه حقوق موضوعه (قوانین مدنی و تجارت)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 32
 • نظر حقوقدان ها در مورد بیع سهام—- 33
 • بیع سهام از دیدگاه فقیهان———- 34
 • نظر مورد اختیار- 35

ب) تبدیل تعهد——- 36

ج) انتقال دین و طلب— 37

گفتار دوم- وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام- 37

گفتار سوم- فروش استقراضی سهام(short selling)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 39

الف) وضعیت قرارداد فروش استقراضی سهام– 39

ب) بررسی فقهی فروش استقراضی——— 41

ج) تفاوت های فروش استقراضی سهام باخرید وفروش نقد و سلف سهام———— 43

مبحث دوم- شرایط عمومی انتقال سهام—— 43

گفتار اول- قصد و رضا– 44

گفتار دوم- ایجاب و قبول—————- 44

الف) انتقال سهام با نام در خارج از بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 45

ب) انتقال سهام در بورس اوراق بهادار——- 47

– بورس تهران——– 48

1- دادوستد سنتی در بورس تهران———- 48

2- بهره گیری از فناوری اطلاعات در بازار بورس تهرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 50

3- راهكارهای توسعه فناوری اطلاعات در بازار بورس ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 52

4- اشكالات بازار معامله آنلاین (دادوستد الكترونیک سهام)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 54

– بورس لندن——— 56

گفتار سوم- اهلیت متعاملین————— 56

الف) اشخاص حقوقی— 56

ب) اشخاص حقیقی—- 57

ج)بیگانگان———– 57

د)خرید سهام توسط خود شركت———– 58

گفتار چهارم- موضوع انتقال (مورد معامله)—- 60

الف) سهم———– 60

 • جنبه مادی سهم- 60
 • گواهینامه موقت سهم————– 61
 • ورقه سهم—– 61
 • گواهینامه نقل و انتقال سهام——— 62
 • بورس تهران—- 62
 • بورس لندن—- 63
 • جنبه غیر مادی سهم————– 64

ب) قیمت سهام——- 64

– تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در خارج از بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 64

– تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 65

ج) انتقال حقوق ناشی از مالكیت سهم——- 66

– حقوق مالی——— 67

– حقوق غیر مالی—— 68

مبحث سوم- شرایط اختصاص انتقال و واگذاری سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 69

گفتار اول- قبض اوراق سهام بی نام——— 69

گفتار دوم- ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شركتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 70

الف) تشریفات و نحوه ی ثبت انتقال——– 70

ب) اثر حقوقی ثبت—- 73

گفتار سوم- شرایط واگذاری و نقل و انتقال سهام در بورس اوراق بهادار————– 74

الف) شرایط شركت عرضه كننده سهام——- 76

ب) شرایط راجع به سهام عرضه شده در بورس- 77

فصل سوم- موانع و محدودیت های واگذاری و انتقال سهام و تأثیر عوامل خارجی بر انتقال سهام

مبحث اول- موانع و محدودیت های قانونی — 79

گفتار اول- انتقال سهام شركت های منحل شده- 80

گفتار دوم- انتقال سهام بعضی شركت های دولتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 81

گفتار سوم- انتقال سهام وثیقه مدیران شركت— 82

مبحث دوم- محدودیتهای قراردادی——— 82

گفتار اول- شركت سهامی عام————- 84

گفتار دوم- شركت های سهامی خاص——- 86

الف) ایجاد شروط محدود كننده———— 87

 • شرط درج شده در اساسنامه——— 87
 • تصمیم مجمع عمومی فوق العاده—– 87

ب) اقسام شروط محدود كننده———— 89

– شرط موافقت مدیران با انتقال———— 89

– شرط موافقت مجمع عمومی شركت با انتقال- 91

– حق تقدم سایر سهامداران در خرید سهام—- 91

ج) محدوده و قلمرو شروط محدود كننده انتقال سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 93

مبحث سوم- تأثیر سیاستهای دولت و شرایط بازار بر قراردادهای انتقال و واگذاری سهام– 95

گفتار اول- تأثیر خصوصی سازی و سیاستهای كلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر        انتقال سهام      96

گفتار دوم- تأثیر ملی كردن و مصادره بر انتقال سهام و حقوق سهامداران————– 108

گفتار سوم- تأثیر نوسانات بازار بر انتقال سهام و حقوق سهامدارانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 112

فصل چهارم- آثار حقوقی انتقال و واگذاری سهام

مبحث اول- انتقال مالكیت سهام———— 115

گفتار اول- حدود و قلمرو مالكیت سهام—– 115

الف) انتقال تعهدات ناشی از سهم———- 115

ب) انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم—— 118

ج)انتقال مالكیت قسمتی از سرمایه شركت—- 121

گفتار دوم- اصول و قواعد مهم حاكم بر انتقال و واگذاری سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 122

الف) مصونیت انتقال گیرنده از عیوب ناشی از پذیره نویسی و تخصیص سهام———- 122

ب) قاعده استاپل—— 124

– استاپل علیه شركت  صادرکننده سهم(ناشرسهم)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 125

– استاپل علیه مالك حقیقی سهم———– 127

مبحث دوم- آثار انتقال و واگذاری سهام نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه———— 128

گفتار اول- وظایف و تكالیف انتقال دهنده سهم- 129

الف) تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال——- 129

ب) اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم—- 130

ج) تعهد انتقال دهنده راجع به ثبت انتقال—– 130

گفتار دوم- وظایف و تكالیف منتقل الیه—— 131

الف) پرداخت قیمت سهام————— 131

ب) پرداخت اقساط راجع به قیمت سهام—– 132

مبحث سوم- آثار انتقال و واگذاری سهام نسبت به شركتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 132

گفتار اول- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شركتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 133

نتیجه گیری و پیشنهادات- 135

منابع و مآخذ——— 138

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :152 صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.