رشته مکانیک

پایان نامه ارشد مهندسی مکانیک گرایش سیستمهای انرژی: بهبودعملکردشبکه بخار در شركت پالایش نفت شیراز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

گرایش : سیستمهای انرژی

عنوان : بهبودعملکردشبکه بخار در شركت پالایش نفت شیراز

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشكده مهندسی مكانیك

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

گرایش سیستمهای انرژی

عنوان:

بهبودعملکردشبکه بخار در شركت پالایش نفت شیراز

استاد راهنما:

آقای دكتر محمد رضا امیدخواه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول :

اصول ترمودینامیكی و مقدمات تعریف اكسرژی

1
     1- مقدمه 2
       استفاده از مدلهای هدف گذاری برای محاسبه بازده دیگهای بخار و توربینها 7
       نمایش شبكه انتقالی فرایند كل 9
         1-1) هدف از یكپارچه سازی و تعیین سطوح بهینهء فشار 11
           1-2) معرفی فرایند و سرویس های جانبی 12
                 1-2-1) معرفی سیستم بازیافت حرارت و اثر آن بر سیستم سرویس جانبی 15
               1-2-2) معرفی فرایند شیمیایی 16
         1-3) نقش تعیین سطوح بهینه ی بخار سیستم سرویس جانبی در فرایند كل 16
فصل دوم :

انتخاب نوع توربین ها و ارائه ی معادلات مربوط به تغییر خواص فیزیكی و ترمودینامیكی بخار با تغییرات دما و فشار

22
           2-1) بررسی مدلهای مختلف برای انتخاب نوع توربین ها 23
           2-2) انتخاب روش های مناسب برای پیش بینی خواص فیزیكی در شرایط عملیاتی مختلف 24
               2-2-1) ارائه ی معادلات برای حالت اشباع 25
             2-2-2) ارائه ی معادلات برای حالت فوق داغ 27
   
فصل سوم :

نحوه تشكیل ابرساختار و ارائه مدل ریاضی

31
3-1) تعیین ابرساختار مناسب 32
3-2) تعیین معادلات مربوط به ابرساختار 34
     1- مشخص کردن تابع هدف 34
   2- مشخص کردن متغیرهای طراحی 35
     3- نوشتن معادلات 35
         الف) موازنه های جرمی 36
   ب) موازنه های انرژی 36
   ج) کار تولیدی توسط توربین ها 37
   د) تأمین انرژی مورد نیاز فرایند 37
3-3) مدل ریاضی تعیین سطح فشار بهینه ی بخار در سیستم سرویس جانبی با درنظر گرفتن تغییرات خواص فیزیکی و ترمودینامیکی بخار 40
1- تعیین ابرساختاری مناسب با توجه به اطلاعات مسئله 41
2- مشخص کردن اصولی یكسان برای نوشتن معادلات 41
3- مشخص کردن تابع هدف 44
4- مشخص کردن متغیرهای طراحی و قیود مربوط به آنها 44
5- معادلات لازم برای حل مدل 45
6- اطلاعات مورد نیاز 50
   
فصل چهارم :

بررسی شرایط و سناریوهای عملیاتی مختلف و بررسی نتایج حاصل از آنها

52
1- سناریوی اول ( شرایط عملیات جاری سیستم تولید وتوزیع بخار ) 53
2- سناریوی دوم ( حذف اتلافها و تخلیه به آتمسفر) 58
3- سناریوی سوم ( استفاده از ظرفیت اضافی مولدهای بخاری برق ( 3 مگاوات )) 61
4- سناریوی چهارم ( خریدبرق موردنیاز از شبکه سراسری ) 64
5- سناریوی پنجم ( استفاده از توربین تولید برق بجای ایستگاه تقلیل فشار بخار ) 69
فصل پنجم :

نتایج ، فوائد و ویژگیهای مدلسازی انجام شده

73
5-1) نتایج 74
5-2)   فوائد و ویژگیهای استفاده از مدلسازی انجام شده 75
الف) فوائد 75
ب) ویژگیها 75

فهرست جداول

     
جدول 1-1، نسبت P/H متناسب در سیستم سرویس جانبی 4  

 

جدول 1-2، نیازهای خواسته شده از سیستم سرویس جانبی 18  

 

جدول 1-3، شرایط عملیاتی تجهیزات 19  

 

جداول شماره (4-1) :سناریوی اول 57  

 

جداول شماره (4-1) :سناریوی اول 57  

 

جداول شماره (4-2) سناریوی دوم 60  

 

جداول شماره (4-2) سناریوی دوم 60  

 

جداول شماره (4-3) : سناریوسو 64  

 

جداول شماره (4-4) : سناریوی چهارم 68  

 

جداول شماره (4-4) : سناریوی چهارم 68  

 

جداول(4-5) : سناریوی پنجم 72  

 

     

فهرست اشكال

     
شكل 1-1،منحنی تركیبی جامعی متشكل از منحنی فرایند و منحنی تركیبی جامع موازنه شده 6  

 

شكل 1-2 مشخصات دیگ بخار بر روی نمودار T-H 8  

 

شكل شماره 1-3 ، ارائه شبكه انتقالی جریانهای گرم فرایند كل 9  

 

شكل شماره 1-4 ، نمودار جریانی مصرف بخار درشركت پالایش نفت شیراز 14  

 

شكل 3-1، ابرساختار یک فرایند با منحنی ترکیبی جامع مشخص 33  

 

شكل شماره (4-1) :سناریوی اول 56  

 

شكل شماره (4-2): سناریوی دوم 59  

 

شكل شماره (4-3) : سناریوی سوم 63  

 

شكل شماره (4-4) : سناریوی چهارم 67  

 

شكل شماره (4-5) : سناریوی پنجم 71  

 

چكیده

بهینه سازی شبكه بخار در شركت پالایش نفت شیراز

هزینه های تأمین نیرو و توان مورد نیاز فرایندهای عملیاتی بخش قابل توجهی از منابع مالی و
هزینه های هر مجتمع صنعتی را بخود اختصاص می دهد و تأمین متداوم انرژی مورد نیاز همواره یكی از دغدغه های اصلی ذهن طراحان و مدیران صنایع است . هدر رفت بخش قابل توجهی از انرژی مصرفی صنایع و مشكلات زیست محیطی ناشی از آن،اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی( بعنوان یكی از
اصلی ترین مؤلفه های توسعه پایداركشور) را در جایگاه بسیار والائی قرار می دهد.

در سال اصلاح الگوی مصرف، مدیریت صحیح مصارف حاملهای انرژی نقش اساسی در فرایند بهینه سازی مصرف را دارا می باشد . مدیریت انرژی فعالیتی در راستای كاهش هزینه های انرژی به ازای واحد تولید محصول می باشد واهداف عمده آن را می توان بصورت زیر خلاصه نمود:

1- كاهش هزینه های مصرف حاملهای انرژی و افزایش سودآوری شركت از این طریق

2- شفاف نمودن هزینه های حاملهای انرژی و افزایش حساسیت مدیران وكاركنان نسبت به مصارف و اهمیت انرژی و در نتیجه توسعه بستر فرهنگی مناسب برای بهینه سازی مصرف انرژی و
اصلاح الگوی مصرف

3- كاهش هزینه های تعمیرات ونگهداری

4- كاهش آلاینده های زیست محیطی

در این پایان نامه تلاش میگردد با توجه به موارد یاد شده فوق در راستای ایجاد بستر مناسبی برای مدیریت انرژی در شركت پالایش نفت شیراز وهدایت افكار و رفتار سازمانی پرسنل در این سو
اقدام نمود.

شركت پالایش نفت شیراز واقع در كیلومتر 22 اتوبان شیراز – تخت جمشید یكی از واحدهای مهم صنعتی در جنوب كشور محسوب می گردد . طراحی و ساخت این پالایشگاه متعلق به فن آوری دهه 50 شمسی است و لذا ضرورت استفاده از فن آوری های جدید در بهبود فرایندهای عملیاتی و استفاده بهینه از منابع و امكانات موجود در پالایشگاه ، بخوبی مشاهده می گردد. بخار به عنوان اصلی ترین حامل انرژی مصرفی در فرایندهای این پالایشگاه ضمن بحركت درآوردن توربوژنراتورهای مولد برق،
تأمین كننده نیروی محركه ماشین آلات مهم نیز می باشد . بهینه سازی مصارف بخار(ونیروی الكتریسیته) با بهره گرفتن از آموخته های دانشگاهی ، بیش از دو دهه تجربیات كاری اینجانب و مدل سازی رایانه ای با دیدگاه حداكثر سودآوری با فروش حامل های انرژی ( بیشتر نیروی الكتریسیته ) دیدگاه اصلی حاكم بر این پایان نامه می باشد .

در ابتدا با بررسی منابع عملی،كارهای انجام شده پیشین را گردآوری و سپس اقدام به جمع آوری اطلاعات كلی مصارف حاملهای انرژی و شناسایی منابع تولید آنها در شركت و مدل سازی شبكه موجود بخار گردید، در این راستا با كمك اطلاعات دریافتی از منابع مختلف منجمله مدیریت مالی شركت خصوصا” واحدهای حسابداری عمومی و حسابداری صنعتی، تابع هدف مشخص و با بهره گرفتن از مدل ساخته شده سناریوهای مختلف عملیاتی بررسی و نتایج حاصله با هم مقایسه گردیده است . تعیین هزینه تمام شده شبكه تولید و توزیع بخار در سناریوهای مختلف عملیاتی و اقدام جهت كاهش هزینه های تمام شده بخار بر اساس شرایط بهینه تعیین شده در هر شرایط كاری و شناسایی پارامترهای معتبر در فرایند تولید بخار و كار تولید شده در توربین ها و استفاده از آنها در راستای كاهش هزینه های عملیاتی و در نتیجه سود اقتصادی بیشتر شركت پالایش نفت شیراز از نتایج اصلی این پروژه می باشد.

انجام عملیات بهینه سازی بكمك مدل پیشنهادی بیانگر این واقعیت است كه، با توجه به هزینه های سرمایه گذاری در تولید بخار وقیمت خریدو فروش برق (توسط شركت تامین نیروی ایران) همچنین قیمت فروش گاز طبیعی در حال حاضر گزینه تولید برق با بهره گرفتن از بخار ، فاقد سود وتوجیه اقتصادی می باشد و كمترین هزینه عملیاتی سیستم تولید وتوزیع بخار در شركت پالایش نفت شیراز هنگامی است كه اتلاف بخار و تخلیه بخار به آتمسفر كاملا” حذف و برای كاهش فشار بخار از یک سطح به سطح پایین تر از توربین های تولید برق استفاده و مابقی برق مورد نیاز عملیات پالایش از شبكه سراسری برق خریداری گردد. باانجام این اقدامات می توان هزینه های سیستم تولید و توزیع بخار را از نزدیک به چهارصدوچهل میلیارد ریال درسال به ششصد وهفتاد میلیون ریال یعنی 8/99 درصد كاهش داد.

میزان تاثیر حذف اتلافها و تخلیه به آتمسفر (سناریوی دوم)در کاهش هزینه های سرویسهای جانبی در شرکت پالایش نفت شیراز نزدیک به دویست وپنجاه میلیارد ریال در سال و برای استفاده از ظرفیت اضافی توربوژنراتورها ودیگهای بخار (سناریوی سوم) میزان تاثیر افزایش هزینه هابه مقدار
سی و هشت میلیارد ریال در سال و برای خارج کردن توربو ژنراتورها از مدار تولیدو خرید برق از شبکه سراسری (سناریوی چهارم) کاهش هزینه های عملیاتی برابر چهار میلیارد وپانصدوهشتاد میلیون ریال برآورد می گردد. بیشترین تاثیردر کاهش هزینه های عملیاتی سیستم سرویسهای جانبی را پیشنهاد پنجم مبنی بر حذف اتلافها و تخلیه به آتمسفر و جایگزینی توربین تولید برق بجای ایستگاه های تقلیل فشاربخاردارمی باشد. کاهش هزینه های عملیاتی اجرای این پیشنهاد در مقایسه با حالت عملیات فعلی به میزان چهار صدو سی و هفت میلیارد ریال در سال برآورد می گردد

امید است با بهره گیری از این پایان نامه و راهنمایی اساتید محترم، امكان پیگیری مطالب توسط سایر دانش پژوهان و پرداختن به موارد و ایده های جدید فراهم گردد .

مقدمه

تا كنون روش های ریاضی و ترمودینامیكی مختلفی برای بهینه سازی و طراحی سیستم سرویس های جانبی و انتخاب سطوح فشار خطوط اصلی بخار پیشنهاد شده است كه در سطور آینده به برخی از آنها اشاره می گردد.

یكی از مهمترین مسائل در طراحی سیستم سرویس های جانبی، انتخاب سطوح فشار خطوط اصلی بخار می باشد. در سال 1977، نیشیو برای اولین بار موضوع انتخاب سطوح بهینه فشار خط اصلی بخار را مطرح كرد و یک روش جستجوی مستقیم را كه با حل همزمان معادلات كوپل شده بود، ارائه نمود]1[.

سپس نیشیو و جانسون[1] یک روش ترمودینامیکی را پیشنهاد کردند، در این کار نیشیو و همکارانش از یک مدل LP نیز به منظور انتخاب بهینه وسایلوتجهیزات مورد استفاده در سیستمهای تولید و توزیع بخار و توان و پیش بینی هزینه حداقل سرویسهای جانبی (Utilities ) استفاده كردند. این روش تلاش می کرد وسایلی برای سرویس جانبی انتخاب کند که اتلاف انرژی در دسترس برای هر واحد را حداقل کند و گرداننده های مورد استفاده در فرایند ( Drivers ) اعم از توربینها و موتورهای الکتریکی را با بهره گرفتن از برنامه ریزی خطی (LP) بصورت بهینه مشخص كند. تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی انرژی در دسترس، بر مبنای یک دسته از قوانین ابتکاری که برای تعیین ساختار کارخانه و شرایط طراحی به کار برده می شد، صورت می گرفت . اگر چه حداقل کردن اتلاف انرژی در دسترس به حداكثر کردن بازده کارخانه می انجامید، اما هزینه های سرمایه گذاری مربوط به واحدهای سرویس جانبی در این قسمت مورد توجه قرار نگرفته بود. همچنین یکی از نقاط ضعف چنین روشی این بود که برخی تصمیمات اصلی برای تعیین شکل کارخانه بر مبنای قوانین ابتکاری[2] بوده و در نتیجه ممكن است تعدادی از آلترناتیوهایی که شامل راه حل بهینه نیز باشند، را از دست بدهد. محدودیت مهم دیگر این بود كه هزینه های سرمایه گذاری با ظرفیت ها ، مطلقاً خطی در نظر گرفته شده بودند و بنابراین افزایش تولید به منظور سرشکن کردن هزینه سربار[3] در این مدل لحاظ نشده بود

تعداد صفحه : 95

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.