مهندسی فناوری اطلاعات

پایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات: بازمهندسی فرایند‌های مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی برای ارائه استراتژی‌های بازاریابی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات

موضوع:

بازمهندسی فرایند‌های مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی برای ارائه استراتژی‌های بازاریابی

استاد راهنما اول:

دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور:

مهندس حامد فضل‌الله‌تبار

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و كلیات تحقیق…………………… 1

1-1 مقدمه……………………. 2

1-2 ضرورت تحقیق…………………….. 6

1-3 اهداف تحقیق…………………….. 7

1-4 مفروضات مسئله……………………. 7

1-5 مدل تحقیق…………………….. 8

1-6 کلمات کلیدی و تعاریف………………………. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق…………………….. 11

2-1 مقدمه……………………. 12

2-2 بازاریابی و بازمهندسی…………………….. 12

2-2-1 مفاهیم پایه‌ای در حوزه بازاریابی و بازمهندسی…………………….. 12

2-2-2 کارهای مرتبط در حوزه بازاریابی و بازمهندسی…………………….. 14

2-3 بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری…………………….. 19

2-3-1 مفاهیم پایه‌ای در حوزه بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری…………………….. 20

2-3-2 کارهای مرتبط در حوزه بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری…………………….. 22

2-4 بازمهندسی و مدیریت ارتباط با مشتری…………………….. 30

2-4-1 مفاهیم پایه‌ای در حوزه بازمهندسی و مدیریت ارتباط با مشتری………….. 30

2-4-2 کارهای مرتبط در حوزه بازمهندسی و مدیریت ارتباط با مشتری…………….. 33

فصل سوم: روش تحقیق…………………….. 35

3-1 تعریف مسئله و هدف……………………… 36

3-2 طراحی سیستم اطلاعاتی مشتری و دیاگرام‌ه……………………ا 38

3-2-1 ورود مشتری به سیستم و احراز هویت……………………… 40

3-2-2 دریافت سفارش از مشتری و پرداخت صورتحساب……………………… 43

3-2-3 آماده‌سازی و تحویل سفارش……………………… 44

3-3 وضعیت سفارش………………………. 48

3-4 واحد‌های عملیاتی سازمان……………………. 49

3-5 پایگاه‌داده سیستم اطلاعاتی مشتری…………………….. 49

3-5-1 ارتباط فیلدهای بازمهندسی با واحدهای عملیاتی سازمان……………………. 51

3-6 استفاده از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک، جهت تدوین راهبردها…………. 52

3-6-1 مفهوم کلی برنامه‌ریزی استراتژیک……………………… 52

3-6-2 ویژگی‌های برنامه‌ریزی استراتژیک……………………… 53

3-6-3 منابع تدوین استراتژی‌ها…………………… 54

3-6-4 تدوین استراتژی‌ها…………………… 54

3-6-5 مراحل تدوین استراتژی…………………….. 55

3-6-5-1 مرحله ورودی……………………. 55

3-6-5-2 مرحله مقایسه……………………. 55

3-6-5-3 مرحله تصمیم‌گیری…………………….. 56

3-6-6 ماتریس SWOT……………………..

3-6-6-1 استراتژی‌های SO (نقاط قوت و فرصت‌ها)…………………… 58

3-6-6-2 استراتژی‌های ST (نقاط قوت و تهدیدها)…………………… 59

3-6-6-3 استراتژی‌های WO (نقاط ضعف و فرصت‌ها)…………………… 59

3-6-6-4 استراتژی‌های WT (نقاط ضعف و تهدیدها) ……………………60

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق…………………….. 62

4-1 تجارت الکترونیک و فروشگاه‌های اینترنتی…………………….. 63

4-1-1 معرفی فروشگاه اینترنتی ایران‌مارکت……………………… 64

4-2 روند فروش یک محصول خاص……………………….. 65

4-3 جریان وضعیت سفارش مشتری…………………….. 76

4-4 ارتباط فیلدهای بازمهندسی با واحدهای عملیاتی سازمان…………….. 77

4-4-1 بازمهندسی واحد عملیاتی محصولات……………………… 77

4-4-2 بازمهندسی واحد عملیاتی پشتیبانی…………………….. 78

4-4-3 بازمهندسی واحد عملیاتی سفارشات……………………… 79

4-4-4 بازمهندسی واحد عملیاتی مالی…………………….. 80

4-4-5 بازمهندسی واحد عملیاتی توزیع……………………. 81

4-4-6 بازمهندسی واحد عملیاتی اجرایی…………………….. 82

4-5 تدوین استراتژی‌های بازاریابی…………………….. 83

4-5-1 چارچوب تحلیلی برای تدوین استراتژی‌های بازاریابی………. 84

4-5-1-1 مرحله اول: ورودی…………………….. 85

4-5-1-2 مرحله دوم: مقایسه……………………. 87

4-5-1-2-1 نقاط قوت……………………… 89

4-5-1-2-2 نقاط ضعف……………………… 89

4-5-1-2-3 فرصت‌ها…………………… 90

4-5-1-2-4 تهدیدها ……………………90

4-5-1-3 مرحله سوم: تصمیم‌گیری…………………….. 92

4-5-2 اولویت‌بندی استراتژی‌ها ……………………93

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………………… 95

5-1 خلاصه پایان‌نامه و نتیجه‌گیری…………………….. 96

5-2 پیشنهادات……………………… 97

منابع و مآخذ……………………. 98

چکیده:

قلب تمامی فعالیت‌های کسب و کار در سازمان‌ها، مشتری‌های سازمان هستند و در همین راستا تکنیکی تحت عنوان مدیریت ارتباط با مشتری عنوان می‌گردد که به طور خلاصه عبارتست از استراتژی‌های تعیین شده جهت انتخاب، نگهداری و اداره نمودن مشتریان به منظور ایجاد ارزش. البته امروزه با توجه به ظهور اینترنت و توسعه تجارت در بستری الکترونیکی، این تکنیک در حوزه الکترونیکی تحت عنوان مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی مطرح می‌گردد. همچنین با توجه به تغییرات دائمی محیط سازمان‌ها و فعالیت‌های آن‌ ها، سازمان‌ها همواره نیازمند به کارگیری شیوه‌های مدیریتی نوین هستند. مهندسی مجدد از جمله فنونی است که با انطباق اثربخش سازمان‌ها و شرایط نوین به مدیران کمک‌های فراوانی در جهت برآورده‌سازی نیازهای جدید مشتریان می کند. در این پایان‌نامه با توجه به پویایی سازمان‌ها و نیز بازارهای مشتری‌گرا، بازبینی در فرایندهای کاری سازمان جهت انطباق خواسته‌های مشتری با توانمندی سازمان مورد نظر قرار می‌گیرد. هدف ارائه یک ساز و کار مهندسی مجدد در یک سیستم ارتباط با مشتری الکترونیکی می‌باشد که علاوه بر تطابق فوق‌الذکر در جهت کسب منافع مالی، گستره بزرگ‌تری از بازار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

قلب تمامی فعالیت‌های کسب و کار در سازمان‌ها، مشتری‌های سازمان هستند که در حقیقت ماهیت یک سازمان بر همین اساس شکل می‌پذیرد و نیز اطلاعاتی که از آن‌ ها در سیستم‌های اطلاعاتی جمع می‌گردد کمک شایانی در جهت پیشرفت سازمان و اتخاذ تصمیمات راهبردی می کند. در همین راستا تکنیکی تحت عنوان مدیریت ارتباط با مشتری[1] (CRM) عنوان می‌گردد که به طور خلاصه عبارتست از استراتژی‌های تعیین شده جهت انتخاب، نگهداری و اداره نمودن مشتریان به منظور ایجاد ارزش و امروزه یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها در حوزه تجارت می‌باشد. مدیریت ارتباط با مشتری بر همکاری مشترک مدیریت و مشتریان در جهت ایجاد ارزش تاکید دارد و می‌توان آن‌را به عنوان راهبردی کلیدی تلقی نمود که سازمان برای بقا ملزم به به کارگیری آن است. به زبان ساده‌تر در حقیقت مدیریت ارتباط با مشتری كلیه فرایندها و فناوری‏هایی است كه سازمان برای شناسایی، انتخاب، ترغیب، گسترش، حفظ و خدمت به مشتری به كار می‏گیرد و به مدیران این امکان را می‌دهد که از دانش مشتریان برای بالا بردن فروش، ارائه خدمات و توسعه آن استفاده كنند و سود آوری روابط مستمر را افزایش دهند.

نکته قابل ذکر در توصیف اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری اینست که لزوماً گستردگی حوزه اطلاعاتی یک سازمان کلید موفقیت آن سازمان به حساب نمی‌آید، بلکه این چگونگی کاربرد این اطلاعات است که نقش محوری دارد [5]. از جمله مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای سازمان‌ها می‌توان به حفظ مشتریان فعلی و ترغیب آنان به خریدهای مجدد و فراهم آمدن زمینه‌ای برای تبدیل شدن به سازمان‌های هوشمند و دانش‌محور اشاره نمود. از طرف دیگر تضمین کیفیت، ایجاد تصور مثبت در قبال محصول، افزایش قابلیت اطمینان، ضمانت مرتبط با علامت مشخصه محصول که از طریق برنامه‌های بازاریابی حاصل می‌شود، برخی از مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای خود مشتریان هستند.

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، ‌یک راهكار تجاری از طریق نرم‌افزار و فنونی كه برای كمك بیشتر به مدیریت مؤثر ارتباطات مشتری در كانال‌های مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط شده‌اند،‌ می‌‌باشد. مدیریت ارتباط با مشتری از بازاریابی یک به یک به منظور سفارشی كردن محصولات برای مشتری استفاده می‌كند. كه شامل یک فرایند جمع‌ آوری داده پیوسته در تمام مدت تماس با مشتری و سپس تبدیل این داده‌ها به دانش برای ایجاد ارتباط موثرتر با مشتری در جهت سودآوری بیشتر می‌باشد. [5]

امروزه از مدیریت ارتباط با مشتری تحت عنوان مدیریت سنتی ارتباط با مشتری یاد می‌شود و با ظهور اینترنت و توسعه تجارت در بستری الکترونیکی، نحوه داد و ستد شکل تازه‌ای به خود گرفته است و شرکت‌ها برای ایجاد مزایای رقابتی و تضمین کسب سهم در جو موجود به دنبال راهکاری مدرن‌تر هستند. در نتیجه این توسعه، حوزه جدیدی از مدیریت ارتباط با مشتری با عنوان مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی[2] (ECRM) یا مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری پدید آمده که حاکی از الکترونیکی شدن شیوه‌های تبادل داده‌ها است. به عبارت دیگر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی مجموعه‌ای از استراتژی‌های برخط و یکپارچه است که در شناسایی، بدست آوردن و نگهداری مشتریان به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌های شرکت ایفای نقش می‌کند.

دایچه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند [6]: (1) مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی عملیاتی: شامل مراکز تماس با مشتریان همانند تلفن، فکس، ایمیل و … که عملیات بازاریابی و فروش توسط گروه‌های ویژه انجام می‌پذیرد. (2) مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی: این نوع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی نیازمند تکنولوژی است تا داده‌های زیادی از مشتریان، با هدف تجزیه و تحلیل و ایجاد فرصت‌هایی در کسب و کار جدید، جمع‌ آوری شود. همچنین قابل ذکر است مدیریت ارتباط با مشتری با توجه به اهداف سازمان، شکل‌های متفاوتی به خود می گیرد و برای تمرکز بر مشتری و فرایندهایش نیاز داریم بدانیم چه سیستمی باید طراحی شود.[7] سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری مخزنی جهت ضبط و نگهداری اطلاعات مشتریان ایجاد کرده و ابزاری برای طبقه بندی و دسترسی به این اطلاعات توسط سازمان فراهم می‌آورند.

قابل ذکر است قبل از اجرای مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در سازمان برخی نکات بایستی مدنظر قرار داده شود. شکل 1-1 چارچوبی برای مرحله قبل از اجرای مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در سازمان را نشان می‌دهد كه شامل استراتژی‌های كسب و كار، وظایف كسب و كار، مهندسی مجدد فرایندها، تكنولوژی و آماده‌سازی (تداركات) می‌باشد. [7]

هنگامی كه شرایط اقتصادی باعث می‌شود، بودجه‌های فناوری اطلاعات به صورت دقیق و موشكافانه بررسی شوند، مدیریت ارتباط با مشتری همچنان به عنوان یک اولویت برای شركت‌ها باقی می‌ماند. یک بررسی از شركت‌های خرده‌فروش، نشان می‌دهد كه 52 درصد از آن‌ ها مدیریت ارتباط با مشتری را به عنوان یكی از اولویت‌های اصلی تجارتشان در نظر دارند. بازار مدیریت ارتباط با مشتری الكترونیكی هنوز نوپا است. با تكنولوژی و كاربردهایی كه هنوز در حال رشد و بلوغ بوده و فروشنده‌هایی كه در حال استحكام بخشیدن به كارشان در این زمینه توسط این تكنولوژی‌ها هستند. شركت‌ها خدمات چندكاناله با كیفیتی بالا برای مشتریانشان بوجود می‌آورند، مشتریانی كه فروشنده‌های مدیریت ارتباط با مشتری الكترونیكی را مجبور به ارائه راه ‌حل ‌های بهتر و پربارتر می كنند. [6]

با توجه به تغییرات دائمی محیط سازمان‌ها و فعالیت‌های آن‌ ها که هم‌راستا با گسترش نیاز‌های مشتریان است، سازمان‌ها همواره نیازمند به‌کارگیری مدیریتی نوین هستند. مهندسی مجدد (بازمهندسی) از جمله فنونی است که با انطباق اثربخش سازمان‌ها و شرایط نوین به مدیران کمک‌های فراوانی در جهت برآورده‌سازی نیازهای جدید مشتریان می کند. همان‌طور که ذکر کردیم با توجه به رشد روزافزون دامنه نیازهای مشتریان از سازمان یا سیستم، نحوه مدیریت ارتباط با آن‌ ها نیز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد که توان پوشش این گستردگی در استفاده از فن بازمهندسی تحقق می‌یابد. به عبارت دیگر بازمهندسی یک فرایند ارتباط با مشتری عبارتست از یک نگرش مدیریتی جهت پیشرفت در شناخت، جذب و نگهداری مشتریان به وسیله افزایش کارایی و اثربخشی فرایندهای موجود. البته شایان ذکر است که جهت حصول اطمینان از انجام موفقیت آمیز پروژه بازمهندسی، نخست باید شناخت مناسبی نسبت به وظیفه بازمهندسی فرایندها بدست آورد. [8]

به بیان دیگر، مهندسی مجدد فرایند مدیریت ارتباط با مشتریان به مفهوم ارائه طرحی نوین در عرصه روابط میان سازمان و مشتریان برای ایجاد خلاقیت و نوآوری در ذهنیت، دگرگونی ساختارها و سازماندهی نیروها و واحدهای سازمانی در راستای کاربرد موثر منابع و امکانات، نقشی اساسی ایفا نموده است. البته قابل ذکر است که عدم درک مناسب از بازمهندسی و به‌کار‌گیری نامناسب آن باعث شکست پروژه‌های بازمهندسی می‌شود. بنابراین، شناخت کامل مفاهیم و تعاریف بازمهندسی می‌تواند در درک مناسب آن موثر باشد.

2-1- ضرورت تحقیق

در بازار رقابتی امروز سازمان‌هایی موفق خواهند بود که گستره بیشتری از مشتریان را تحت پوشش قرار دهند. از سوی مقابل مشتریان نیز در پی سازمان‌هایی هستند که میزان بیشتری از خواسته‌های آن‌ ها را تحت پوشش قرار می‌دهند. جهت انطباق این دو موضوع، طراحی ساز و کاری که بتواند ارتباط فوق را برقرار سازد دارای اهمیت است. همین‌طور شناسایی بازارهای هدف از دید سازمان که منجر به سوددهی بیشتر می‌گردد، دارای اهمیت می‌باشد. به طور خلاصه ضرورت انجام تحقیق را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:

– پوشش گستره بیشتری از مشتریان جهت افزایش سهم بازار و سود‌دهی

– انطباق ارضای خواسته‌های مشتریان با فرایندهای کاری سازمان

– تسهیل و افزایش سرعت بازمهندسی از طریق گردش اطلاعات با فناوری اطلاعات

– انعطاف بیشتر در سیستم بازاریابی با ارائه استراتژی‌های مناسب

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 112

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.