عمران

پایان نامه ارشد مهندسی عمران راه و ترابری: ارزیابی فنی و اقتصادی روکش راه های آسفالتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران راه و ترابری

با عنوان : ارزیابی فنی و اقتصادی روکش راه های آسفالتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

گروه مهندسی عمران گرایش راه و ترابری

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

ارزیابی فنی و اقتصادی روکش راه های آسفالتی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از ویژگی های مهم سیستم مدیریت روسازی آن است که هم توانایی تعیین وضعیت موجود شبکه روسازی را داشته باشد و هم قادر باشد وضعیت آتی آن را پیش بینی نماید. تعیین وضعیت روسازی راه به عنوان یکی از شاخص های مهم سیستم مدیریت نگهداری راه است که برای رسیدن به هدف هایی چون پیش بینی روند رشد خرابی ها، تعیین عمر مفید روسازی، فراهم آوردن شرایط برنامه ریزی برای نگهداری و بهسازی راه، تخمین بودجه مورد نیاز، تعیین اولویت های عملیات تعمیر و نگهداری و… مورد نیاز است.

در این تحقیق مقدار و شدت گستردگی آسیب دیدگی های آسفالتی منتخبی از راه های استان سمنان ارزیابی و اندازه گیری شده است. سپس برای طرح بهسازی راه هایی که شدت خرابی آنها هنوز گسترش نیافته است ارزیابی فنی و اقتصادی انواع آسفالت های حفاظتی شامل: اندودهای آببندی بدون سنگدانه، سیل کت ها، آسفالت های سطحی یک یا چند لایه ای، اسلاری سیل و روکش نازک آسفالت گرم صورت گرفته است.

ارزیابی محورهای منتخب با بهره گرفتن از روش PCI و تعیین نمره PCI آنها صورت گرفته است. ارزیابی فنی و اقتصادی آسفالت های حفاظتی با بهره گرفتن از مدل های تعیین هزینه صورت گرفته است.

با توجه به اینکه تاکنون استفاده از آسفالت های حفاظتی در کشور به صورت گسترده رایج نبوده است، در نتیجه اطلاعات کافی و مناسبی از عمر خدمت دهی آنها در دسترس نبود، لذا عمر خدمت دهی انواع آسفالت های حفاظتی براساس اقدامات صورت گرفته در سایر کشورها می باشد، با توجه به عدم هماهنگی و همخوانی بین نتایج و واقعیت عمر آسفالت های حفاظتی در نقاط مختلف و تحت شرایط متفاوت میانگین عمر خدمت دهی، آسفالت های حفاظتی برحسب شرایط منطقه متفاوت ملاک ارزیابی قرار گرفته است.

در ادامه آسفالت های حفاظتی براساس میانگین عمر خدمت دهی و افزایش هزینه اجراء آنها تفکیک شده اند. جدول مذکور شامل شش گروه می باشد که اساس طبقه بندی آن هزینه های اجرائی آسفالت های حفاظتی است.

در انتها پارامترهای مختلفی همچون نوع و شدت خرابی ها، شرایط آب و هوایی، هزینه های تهیه و اجراء، نوع روسازی موجود، نوع و شدت ترافیک عبوری، طول عمر و ضریب اصطکاک روسازی انواع آسفالت های حفاظتی به صورت مبسوط آورده شده است.

در انتخاب هریک از راهکارهای ارائه شده به منظور ترمیم و بهسازی روسازی بایستی به پارامترهای شرایط اجراء، نحوه اجراء و تجربه پیمانکار در اجراء هر روش دقت شود. به طوری که در صورت عدم وجود تفاوت چشمگیر بین هزینه های سالیانه روش های متفاوت، روشی که پیمانکار در آن تجربه مناسب داشته باشد، می تواند از نظر اقتصادی در بلندمدت مفیدتر باشد.

در انتها، با توجه به مطالب ذکر شده، نحوه تعیین روش مناسب ترمیم و بهسازی یک روسازی به صورت فلوچارت آورده شده است.

مقدمه

با مطالعه بیش از 20 منبع و مقاله فقط تعداد اندکی از آنها در مورد نقش زمان بحث کرده اند در صورتی که اکثرا به زمان بهینه تعمیرات توجهی نداشتند. اما با این وجود مقادیر بسیاری از اطلاعات مورد نیاز از طریق این مطالعات اقتباس شد. برخی از این اطلاعات در مورد مفهوم، اجراء و تجارب موسسات ایالتی در مورد تعمیرات پیشگیرانه می باشد که مورد استفاده قرار گرفته است.

هدف از تعمیرات مشخص نمودن شرایط رویه و اعمال عملیاتی است که باعث پیشگیری از بروز خرابی و یا اصلاح راه می شود. به عنوان مثال آب بندی ترک ها باعث جلوگیری از نفوذ آب به درون روسازی می شود و همچنین آب بندی کردن با دوغاب قیری (ماده اسلاری) باعث جلوگیری از فرسایش سطحی روسازی (HMA)، تصحیح خاصیت اصطکاکی سطح و آب بندی کردن ترک های کوچک خواهد شد. بنابراین هرگونه عملیات نگهداری پیشگیرانه روسازی باید برای رسیدن به اهداف خاص و مشخص در نظر گرفته شود.

به استثنای عملیات درزگیری و پر کردن ترک ها، عملیات تعمیری دیگری نیز تحت عنوان آسفالت های حفاظتی قابل اجرا هستند که شامل اجرای لایه ای نازک و یکنواخت از قیر و مصالح ریزدانه بر روی سطح رویه می شوند چنانچه این گونه عملیات سیلکاری انجام نشود، مواد قیری آسفالت سطح راه خصوصیات خود را در مجاورت آب و هوا به مرور زمان از دست داده، در معرض شرایط محیطی سخت و شکنده می شوند و در نتیجه منجر به جدا شدن سنگدانه ها از سطح راه و بروز ترک خوردگی می شوند. یک لایه نازک آب بندی می تواند فرسایش سطحی رویه را کاهش دهد. این عملیات شامل روکش نازکی از مواد قیری بدون سنگدانه (fog seal) تا روکش نازک آسفالت گرم (HMA) می شوند که البته در باربری سازه ای روسازی تاثیر چندانی نخواهد داشت. عملیات پر کردن ترک ها و سیلکاری مانع از نفوذ آب به ساختار روسازی شده و نقش موثری نیز در جلوگیری از کاهش توان سازه ای روسازی دارند.

فصل اول: تعریف مسئله

1-1- تعریف کلی مسئله

نگهداری مناسب و موثر از تسهیلات حمل و نقل، نیاز به برنامه ریزی و استراتژی ویژه ای دارد تا بتوان قبل از آنکه تسهیلات آنقدر فرسوده شوند که امکان تغییر آنها وجود نداشته باشد، آنها را به صورت مستمر تحت نگهداری ویژه ای قرار داد، در زمان های مناسب مرمت و بهسازی لازم به عمل آید و میزان این نگهداری ها و تناوب مرمت و بهسازی بستگی به حجم ترافیک سنگین و شرایط آب و هوایی دارد، همچنین بایستی با انجام تحلیل اقتصادی عمر راه تعیین شود. نظریه نگهداری پیشگیری کننده اخیرا مورد توجه مسئولین و مدیران اداره های راه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در جهان قرار گرفته است. برای ایجاد چنین مجموعه ای به سیستم مدیریت نگهداری راه احتیاج است.

یکی از ویژگی های مهم سیستم مدیریت روسازی آن است که هم توانایی تعیین وضعیت موجود شبکه روسازی را دارد و هم قادر است وضعیت آتی آن را پیش بینی نماید. برای آنکه بتوان وضعیت روسازی را به نحو قابل اعتمادی پیش بینی نمود می بایست از یک سیستم درجه بندی عینی و قابل تکرار برای شناسایی وضعیت روسازی استفاده شود.

روکش کردن به طور کلی به دو منظور مختلف انجام می شود. یکی رفع ناهمواری های سطح روسازی که به علت ترک خوردن، تغییر شکل و خرد شدن و… به وجود آمده است و دیگری به منظور افزایش قدرت باربری.

معمولا مساله ای که در طرح روکش مطرح است تعیین مشخصات فنی مصالح روکش و تعیین ضخامت آن است. در مواردی که روکش فقط به منظور رفع ناهمواری های سطح یک روسازی انجام می شود، ضخامت روکش کم است و حتی ممکن است به نازکی 1/5 تا 2 سانتیمتر باشد. در این حالت قابلیت سرویس دهی روسازی افزایش قابل توجهی می یابد و ظرفیت سازه ای تا حدودی، دست نخورده باقی می ماند.

2-1- نیاز به مطالعه در مورد مسئله

در این رساله به ارزیابی فنی و اقتصادی روکش هائی که به منظور رفع ناهمواری های سطح روسازی استفاده می شوند پرداخته شده است.

از آنجا که هزینه اجرا هریک از روش های ترمیم و بهسازی در کشورهای مختلف تغییر می کند، بایستی ارزیابی اقتصادی هریک از این روشها با توجه به شرایط هر منطقه انجام گیرد.

تعداد صفحه : 171

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.