مهندسی برق

پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: بررسی شاخص های پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : بررسی شاخص های پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان :
بررسی شاخص های پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

پدیده ناپایداری ولتاژ از دهه های آغازین قرن بیستم و با رشد صنعت برق مورد توجه محققان، علاقه مند در این زمینه قرار گرفت و در طول دهه های گذشته روش هایی برای تشخیص این پدیده و جلوگیری از آن ارائه شده است. از طرف دیگر در شبكه های امروزی به دلیل رشد كم سیستمهای قدرت در برابر افزایش مصرف و از طرفی حركت به سمت سیستمهای تجدید ساختار یافته، سبب افزایش فشار بر سیستمهای قدرت شده است بنابراین یكی از مهمترین دغدغه های صنعت برق بحث پایداری ولتاژ میباشد. این نكته باعث شده تا بار دیگر نظر محققان به این مسئله جلب شود. و باعث ارائه روش های تازه ای برای تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ گردیده است كه پیچیدگی و محاسبات زیاد روش های گذشته را نداشته و كاركرد قابل قبولی در نتیجه های بدست آمده از آنها دیده میشود. بنابراین در این پایان نامه به كمك تعدادی از این روشها به بررسی تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ پرداخته خواهد شد.و در مواردی كاركرد آنها بهبود داده خواهد شد.

روش های بررسی شده در این پایان نامه به دو دسته شاخصهای شین و شاخصهای خط تقسیم شده و در یک شبكه استاندارد پیاده سازی خواهند شد. از آنجا كه پدیده ناپایداری ولتاژ بطور عمده مربوط به ناحیه های بار بوده و به مشخصه بار بستگی دارد خواهیم دید كه شاخصهای شین نسبت به شاخص های خط دارای كاركرد بهتری هستند و پاسخ بدست آمده از آنها از دقت بیشتری برخوردار است. از بین شاخصهای شین شاخص VSLBI و ZL/Zs دارای كاركرد بهتری هستند و در هردو حالت اغتشاش كوچك و بزرگ به خوبی جواب خواهند داد. هرچند این شاخصها در بارهای وابسته به ولتاژ به درستی كار نخواهند كرد اما پس از بهبود آنها توسط روش های پیشنهادی به پاسخهای خوبی خواهند رسید. البته دیگر شاخصهای شین بررسی شده نیز تا حدودی درست جواب خواهند داد. اما در برخی حالتها ایرادهایی دیده میشود كه باعث شده كاركرد كلی آنها همچون دو شاخص پیشین نباشد.

از بین شاخصهای خط، شاخص LQP در هر دو حالت اغتشاش كوچك و بزرگ جوابهای بهتری نسبت به دیگر شاخصها از خود نشان خواهند داد. البته شاخصهای FVSI و Lmn هم دقت خوبی دارند اما در مقایسه با LQP  با مقداری خطا پاسخ خواهند داد.

مقدمه:

پایداری سیستم قدرت از دهه های آغازین قرن گذشته به عنوان یک مسئله مهم در امنیت بهره برداری از سیستمهای قدرت، شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از خاموشی های سراسری كه در شبكه های قدرت مختلف دنیا رخ داده است، به دلیل ناپایداری سیستم قدرت بوده و توجه بسیاری از صنایع و شركت های برق را به این مساله معطوف نموده است. گسترش سیستم های قدرت به دنبال افزایش خطوط ارتباطی و ایجاد شبكه های به هم پیوسته، استفاده از تكنولوژی های جدید در كنترل و حفاظت شبكه و افزایش میزان تقاضا و به دنبال آن بهره برداری از سیستم با حاشیه پایداری كم، به خصوص در سیستم های تجدید ساختار یافته، انواع مختلف ناپایداری ها در سیست مهای قدرت به همراه داشته است. به عنوان مثال، پایداری ولتاژ، پایداری فركانس و نوسانات بین ناحیه ای بیش از گذشته دغدغه مهندسین سیستم های قدرت را برانگیخته است. بنابراین فهم و درك صحیح از انواع ناپایداری ها و چگونگی به وقوع پیوستن آنها جهت طراحی و بهره برداری سیستم های قدرت، بسیار ضروری است.

همان گونه كه بیان گردید، یكی از انواع ناپایداری ها در شبكه های قدرت، ناپایداری ولتاژ است. در سال های اخیر با توجه به رشد میزان مصرف و هزینه بالای احداث نیروگاه ها و خطوط انتقال، به ویژه در سیستم های تجدید ساختار یافته، بعضاً بهره برداری شبكه های قدرت تا نزدیكی حداكثر ظرفیت نیروگاه ها و خطوط شبكه انجام می گیرد كه در نتیجه شبكه تحت فشار زیادی قرار گرفته و از لحاظ ولتاژی دچار مشكل خواهد شد. وقوع خاموشی های سراسری اخیر در برخی شبكه های قدرت مهم دنیا مانند فروپاشی ولتاژ در كشور شیلی و فروپاشی شبكه شمال شرق آمریكا و كانادا در آگوست سال 2003 و فروپاشی شبكه قدرت جنوب ایتالیا در سپتامبر سال 2003 گویای این مطلب می باشند. به همین دلیل، بحث ناپایداری ولتاژ در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر همانطور كه می دانید سیستم های قدرت قسمت زیادی از انرژی مورد نیاز ما را فراهم می كنند هنگامی كه سیستم قدرت دچارناپایداری و فروپاشی شود دیگر سیستم های مهم همچون سیستم های حمل و نقل الكتریكی، چراغ راهنماها و سیستم های امنیتی و سیستم آب رسانی شهری و غیره هم دچار مشكل خواهند شد در نتیجه فروپاشی سیستم های قدرت باعث بروز مشكلات بزرگی میشود كه اهمیت توجه به این موضوع را نشان می دهد.

در كشور ما نیز، با توجه به افزایش میزان مصرف و هزینه بالای احداث خطوط و نیروگاه های جدید، به ناچار بایستی در آینده ای نه چندان دور، بهره برداری از شبكه در ظرفیت بالاتر انجام گیرد. در نتیجه در این پایان نامه به بررسی روش های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ پرداخته خواهد شد.

در فصل اول پس از بیان مفاهیم اساسی مربوط به پایداری ولتاژ، چگونگی استفاده از منحنی ها P-V و V-Q به عنوان روشی برای تحلیل استاتیكی شبكه از لحاظ پایداری ولتاژ مورد بررسی قرار می گیرد و تاثیر پارامترهای گوناگون شبكه بر روی پایداری گفته خواهند شد.

در فصل دوم روش های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ كه به دو دسته شاخص های مربوط به شینه بار و شاخص های مربوط به خط انتقالی تقسیم می شود و معرفی میگردند.

در فصل سوم، این روش ها در ابتدا بر روی شبكه دوشینه ساده و سپس بر روی شبكه 9 شینه IEEE در حالت ناپایداری اغتشاش كوچك پیاده سازی می شوند از آنجا كه بیشتر شاخص های مربوط به شین بار نیاز به مدار معادل تونن دارند در این فصل روش های گوناگون تخمین پارامترهای مدار معادل بیان خواهد گردید و در مورد بهبود عملكرد برخی شاخ صها پیشنهادهایی ارائه خواهد شد.

در فصل چهارم نیز شاخص های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ بر روی شبكه 9 شینه IEEE در حالت اغتشاش بزرگ پیاده سازی خواهد شد و چگونگی به كار بردن و تعیین حد تنظیم پایداری برای یكی از شاخص ها ارائه خواهد شد.

در فصل پنجم نیز، نتیجهگیری كارهای انجام شده و پیشنهادهای در جهت ادامه كار ارائه خواهد شد.

تعداد صفحه : 64

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید