مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه مقایسه دوام طبیعی گونه زربین دست کاشت و طبیعی در برابر پوسیدگی سفید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

عنوان : مقایسه دوام طبیعی گونه زربین دست کاشت و طبیعی در برابر پوسیدگی سفید

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

موضوع:

مقایسه دوام طبیعی گونه زربین دست کاشت و طبیعی در برابر پوسیدگی سفید

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این تحقیق با هدف مقایسه دوام طبیعی گونه زربین دست کاشت و طبیعی در برابر پوسیدگی سفید[1]صورت پذیرفت. به همین منظور تاثیر قارچ رنگین کمان[2](عامل پوسیدگی سفید) بر روی چوب گونه زربین دست کاشت و طبیعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  برای انجام این بررسی از طرح فاکتوریل با بلوکهای تصادفی استفاده گردید.

نمونه ها طبق استانداردهای B.S.838:1961 ,  DIN 52176 تهیه و مورد آزمون قرار گرفت و پس از14 هفته مجاورت با قارچ مورد نظر آزمون های کاهش جرم، مقاومت فشاری موازی الیاف، و سختی اندازه گیری گردید.

نتایج نشان داد که درصد کاهش جرم در برون چوب دست کاشت بیشتر از برون چوب طبیعی بوده، همچنین در مقایسه مقاومت فشاری موازی الیاف مشاهده شد که برون چوب دست کاشت مقاومت بیشتری نسبت به برون چوب طبیعی از خود نشان می دهد. امّا در مقاومت فشاری موازی الیاف زربین طبیعی نتایج به این صورت بود  که درون چوب مقاومت بیشتری نسبت به برون چوب از خود نشان داد. در آزمون مقاومت به سختی بین دو گونه، در برون چوب طبیعی مقاومت بیشتری نسبت به برون چوب دست کاشت مشاهده شد. همچنین در بین درون چوب و برون چوب زربین طبیعی نتایج به این صورت بود که درون چوب مقاومت بیشتری را نسبت به برون چوب نشان داد.

همچنین طبق جدول طبقه بندی دوام طبیعی فندلای[3] برون چوب دست کاشت در گروه دوام متوسط قرار گرفته و عمر مفیدآن 15-10 است و برون چوب طبیعی در گروه چوب های بادوام و عمر مفیدآن 20- 15 است اما درون چوب طبیعی در گروه بسیار بادوام قرار گرفته و عمر مفید آن بالای 25 سال است.

مقدمه:

جنگل موهبتی الاهی است که از گذشته به نوعی نیاز های انسان را برطرف کرده است. در زمان های مختلف انسان با توجه به فرهنگ خود نسبت به جنگل با دیدی متفاوت نگریسته است . زمانی از آن به عنوان پناهگاه و چرای دام یا تهیه غذا و پوشاك و زمانی با استخراج چوب، مبادرت به ساختمان سازی نموده است و چیزی که آشکار است این است که بهره برداری او به صورت نا آگاهانه صورت می گرفته است . نیاز به جنگل با پیشرفت علم و تکنولوژی و همچنین رشد جمعیت، هر روز رو به افزایش است و این مسئله امروز به یک بحران تبدیل شده است، تا آنجا که نمی تواند جوابگوی این نیاز باشد. بنابراین شناخت دقیق ساختمان چوب از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. زیرا در نتیجه این شناخت كاربرد صحیح آن آشكار شده و حداكثر استفاده از آن به عمل می ­آید تا این ماده تجدید شونده كه با  هزینه زیاد تولید می شود به هدر نرفته و همچنین پوشش درختی عرصه های جنگلی حفظ گردد.

اما به تدریج با پیشرفت تمدن و رشد صنعت و تکنیک انسانها به فکر افتاده اند که نه تنها در مصرف چوبهای جنگلی دقت و صرفه جویی نمایند بلکه احساس اینکه در آینده نزدیک ذخیره چوب جهان تکافوی نیاز صنایع چوب جهان را نخواهد کرد سبب شده است که انسان به فکر تولید فراوان تر چوب یعنی کاشت و پرورش و   بهره برداری از گونه های سریع الرشد درختان نماید. اهمیت چوب حاصل از جنگل در صنایع و مصارف ساختمانی و سنتی، نیاز به اطمینان زیاد از سازه ها و محصولات ساخته شده چوبی، امكان پیش بینی مقاومتهای مجاز سازه ها، صرفه جوی اقتصادی در ساخت محصولات و سازه های چوبی باعث شده كه در زمینه كاربرد مهندسی شده چوب تأكید زیادی گردد.

در ایران با توجه به این كه زربین به شرایط نامساعد محیطی و خشكی زیاد مقاوم است و به دلیل ناتوانی در رقابت با سایر گونه های جنگلی، در شكاف صخره ها و اراضی آهكی و مارنی در كوه های البرز  مناطق گرگان، رودبار و حسن آباد  چالوس به صورت منقطع دیده می شود. به دلایل فوق گونه زربین در رویشگاه های خود از رویش خوبی برخوردار نیست، اما در صورت فراهم بودن شرایط مناسب محیطی، این گونه از رویش مناسبی برخوردار بوده و حتی قادر به رقابت با بسیاری از گونه های سوزنی برگ غیر بومی وارد شده نیز می باشد؛ پس می­توان این گونه نتیجه گرفت كه توسعه جنگل كاری با زربین هم در جهت افزایش و توسعه هر چه بیشتر سطح این گونه و هم از لحاظ تأمین چوب مورد نیاز صنایع سلولزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چوب به عنوان یک منبع عظیم انرژی روی کره زمین به شمار می آید که تجزیه آن کار آسانی نیست امّا این کار برای قارچ ها کار دشواری نیست و شاید بعد از چند ماه بتواند آن را کاملاً تجزیه کند. بعضی از این قارچ ها ساپروفیت هستند یعنی روی درختان زنده و سر پا فعالیت می کنند و بعضی پارازیت هستند و روی درختان مرده و چوب آلات استحصال شده فعالیت می کنند

قارچ رنگین کمان از دسته بازیدیومیست ها و جزء خانواده  پلی پراسا[4] است که آن را  جزء یکی  از قارچ های تعیین دوام طبیعی در شرایط آزمایشگاهی می توان نام برد.

هدف:

کاهش شدید سطح جنگلها از سویی و کمبود منابع چوبی از سوی دیگر ، باعث شده است تا به فکر استفاده از گونه های دست کاشت و همچنین کاشت این درختان افتاده و این موضوع  شناخت کامل و درست  از گونه های چوبی را می طلبد تا با شناخت درست گونه ها ، خصوصیات و  مقاومتهای آنها ، مصارف هر یک مشخص شده و از ضایعات چوب جلوگیری به عمل آید.

لذا این تحقیق با هدف بررسی مقاومت گونه زربین دست کاشت و طبیعی درمقابل پوسیدگی سفید  می باشد ولی در عین حال می تواند اهداف زیر را نیز در بر داشته باشد :

  • مقایسه دوام طبیعی درون چوب و برون چوب زربین طبیعی
  • مقایسه برخی مقاومت های مکانیکی گونه زربین دست کاشت و ط

1-1  مشخصات کلی گونه زربین :

1-1-1  تاکزونومی گونه زربین

زربین در رده بندی گیاهی جزء بازدانگان[5] واز ردیف cupressales و خانواده cupressaceae وزیر خانواده cupressoidae می باشد.

برگها و فلس های میوه تواماً متقابل تلاقی یا پیرامون 3 تا 4 تائی بوده و فلس ها از نوع امبریكه می باشد. دارای میوه چوبی به شكل كروی فلسها پونتز مانند، شاخه دم اسبی، تعداد دانه ها در هر فلس بیش از 6 عدد می باشد. معمولاً تعداد دانه نسبت به تعداد تخمك كمتر است، زیرا تعدادی از تخمكها از بین رفته و تعداد معدودی تبدیل به دانه می شوند. شاتونهای آن بسیار باریک و كوچك هستند. تعداد كیسه های گروه 3 تا 5 عدد. پرچمها متقابل متلاقی یا در پیرامون های 3 تا 4 تایی قرار داشته ، شكل برگ فلسی و طول برگ به 1 تا 2 میلیمتر می رسد. تعداد لپه در این گونه 2 عدد می باشد[7].

گل های نر استوانه ای به رنگ زرد مایل به قهوه ای كه با رنگ گلی مایل به بنفش در آمیخته است. گلهای ماده شبه كروی، به رنگ خاكستری مایل به سبز یا رنگ بنفش متمایل به گلی است ،بلندی مخروط میوه 2 تا 4 سانتیمتر و پهنا mm32 بوده كه نخست به رنگ خاكستری مایل به سبز بنفش خام بوده و سرانجام به رنگ خاكستری تیره درمی آید. مخروط متشكل از 8 تا 14 فلس بوده كه به نوك كوچكی ختم می گردد. دانه به طول 3 تا 5 میلیمتر ، به عرض 2 تا 3 میلیمتر بوده كه توسط بال كم عرض احاطه شده است. بلندی درخت به 20 تا 30 متر می رسد. پوست تنه نازك بوده كه از بیرون به رنگ قهوه ای مایل به خاكستری و از درون به رنگ قهوه ای مایل به سرخ روشن می باشد، شاخه های كوچك به صورت نامنظم قرار گرفته اند، بسیار نازك و كوتاه و به طور مبهمی چهاربر بوده و رنگ آن سبز مایل به خاكستری است. برگها بسیار كوچك و به صورت فشرده ای در روی شاخه ها قرار دارند. تنه آن راست و تاج آن مخروطی، پوست تنه شیار خورده و خاكستری مایل به قهوه ای است. از نظر فرم دارای شاخه های افقی [6] است. درختی است كم نیاز و بردبار، كه در شكاف صخره ها و اراضی آهكی كوه های البرز از گرگان تا رودبار به طور منقطع و بریده ، بریده امتداد یافته است. [7]

1-1-2  پراكنش جغرافیای زربین در جهان

پراكنش این گونه در جهان بسیار وسیع اما گسسته و سطح هركدام بسیار اندك است. گونه ایست مدیترانه ای كه در قسمت شمالی و جنوبی ایران ، آسیای صغیر، (بی تی نی، سیلی سی، سوریه ) و در قبرس (تا ارتفاع 1000 متری از سطح دریا) یافت می شود. و در كرت گورخو، سوكاد(یونان) ، آناتولی تركیه و عراق و فلسطین اشغالی رویشگاه طبیعی آن دیده می شود.

منشاء اصلی آن را برخی از مؤلفان ایران و افغانستان می دانند. خودرو بودن آن در سرزمین های واقع در شرق مدیترانه قطعیت داشته و برخی نیز وجود آن را به طور خودرو در ایتالیا محرز می دانند. همچنین زربین را میتوان در سیرنائیک به صورت توده های بسیار منحط و محدودی در تونس و بالاخره در رشته جبال اطلس كبیر در دره های عمیق اقبر (اغبر) در وسعتی بالغ بر 14700 هكتار مشاهده نمود.

هم اكنون گونه مذكور تا شمال هندوستان تا چین به صورت مصنوعی با اهداف مختلف كاشته می شود.

نامهای تجاری این گونه ، سی پرسو (در ایتالیا) ، سیپوس (در اسپانیا)، زربین ( ایران) ، ساحیل سلوی سی(در تركیه) ، ایتالین سیپوس (در انگلستان) ، سیپره (در فرانسه ) ، اشته سیپرسه (در آلمان)، می باشد.

چوب زربین در ایران با نامهای محلی زربین (در گیلان) ،‌سویاسر( در كتول، پل ذغال)، سور (در آمل) و هل واهل (در شیراز) و كتب قدیمی با نام شجره الحیات نامیده می شود. [8]

تعداد صفحه : 64

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.