روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه مقایسه اثر بخشی رفتار درمانی شناختی با هیپنوتراپی در درمان مبتلایان به چاقی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقایسه اثر بخشی رفتار درمانی شناختی با هیپنوتراپی در درمان مبتلایان به  چاقی

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

 پایانامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی (M.A)

عنوان:

مقایسه اثر بخشی رفتار درمانی شناختی با هیپنوتراپی در درمان مبتلایان به  چاقی

  استاد راهنما:

دکتر خیراله صادقی

استاد مشاور:

دکتر کامران یزدان­بخش

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………… صفحه

فصل یکم کلیات پژوهش

1-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………… 3

1-2-بیان مسئله………………………………………………………………………………………. 5

1-3-اهمیت نظری و عملی پژوهش…………………………………………………………….. 8

1-4-هدف­های پژوهش……………………………………………………………………………. 9

1-4-1 هدف اصلی…………………………………………………………………………………. 9

1-4-1-هدف­های فرعی………………………………………………………………… 9

1-5-فرضیه ­های پژوهش…………………………………………………………………………… 10

1-6-تعاریف نظری و عملی پژوهش…………………………………………………………… 10

1-6-1 چاقی…………………………………………………………………………………………. 10

1-6-2رفتاردرمانی شناختی……………………………………………………………………….. 10

1-6-3 هیپنوتراپی…………………………………………………………………………………… 11

1-6-4 اثربخشی درمان…………………………………………………………………………….. 11

فصل دوم پیشینه پژوهش

2-1 چاقی……………………………………………………………………………………………………. 14

    2-1-1 تعریف…………………………………………………………………………………………. 14

    2-1-2 تشخیص……………………………………………………………………………………….. 14

2-2 هیپنوتیزم……………………………………………………………………………………………….. 15

     2-2-1 تاریخچه………………………………………………………………………………………. 15

     2-2-2 تعریف و تئوری…………………………………………………………………………….. 20

     2-2-3 اجزای هیپنوتیزم پذیری……………………………………………………………………. 22

     2-2-4 سوتفاهم­ها در مورد هیپنوز………………………………………………………………… 23

     2-2-5 موارد منع استفاده……………………………………………………………………………. 27    

   2-3 درمان شناختی رفتاری…………………………………………………………………………… 30

  2-4 رویکرد رفتاری…………………………………………………………………………………….. 30

      2-4-1 شرطی سازی کلاسیک……………………………………………………………………. 31

      2-4-2 شرطی سازی کنشگر……………………………………………………………………… 33

2-5 یادگیری اجتماعی و یادگیری شناختی…………………………………………………………… 37

2-6 رویکرد شناختی ……………………………………………………………………………………… 39    

      2-6-1 شناخت درمانی بک……………………………………………………………………….. 40

      2-6-2 درمان عقلانی هیجانی الیس…………………………………………………………….. 44

      2-6-3 تلفیق رویکردهای شناختی رفتاری ……………………………………………………. 48    

      2-6-4 اصول کلی در شیوه درمان شناختی رفتاری………………………………………….. 50

  2-7 بررسی پژوهش­های پیشین………………………………………………………………………. 51

فصل سوم روش پژوهش

3-1 طرح پژوهش………………………………………………………………………………………….. 56

3-2 نوع مطالعه……………………………………………………………………………………………… 56

3-3 جامعه­ آماری………………………………………………………………………………………… 56

3-4 نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………… 56

3-5 معیار­ها و ضوابط ورود به درمان………………………………………………………………….. 57

3-6 ابزارهای پژوهشی……………………………………………………………………………………. 57

    3-6-1 شاخص توده­ی بدن…………………………………………………………………………. 57

    3­-6-2 پرسش­نامه­ طرحواره­های مربوط به ظاهر(ASI)……………………………………. 57

   3-6-3 پرسشنامه­ سبک زندگی و کارآمدی وزن(WEL)…………………………………… 58

   3-6-4 راهنمای گروه درمانی شناختی چاقی…………………………………………………….. 60

   3-6-5 راهنمای هیپنوتراپی در درمان چاقی………………………………………………………. 61

   3-6-6 روش اجرا……………………………………………………………………………………… 62

   3-6-7 تجزیه و تحلیل داده ­ها……………………………………………………………………….. 63

فصل چهارم- یافته­ های پژوهش

4-1 بررسی ویژگی­های جمعیت­شناختی گروه­ ها……………………………………………………. 66

4-2 بررسی فرضیه ­های پژوهش از طریق آزمون­های توصیفی و استنباطی…………………….. 68

فصل پنجم بحث و تفسیر یافته­ ها

5-1 اثر بخشی درمان……………………………………………………………………………………… 78

5-2 محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………….. 81

5-3 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………….. 82

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… 84

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………… 87

پیوست­­ها………………………………………………………………………………………………………. 90

 

چکیده:

مقدمه:در پژوهش حاضر اثر بخشی رفتار درمانی شناختی در مقایسه با هیپنوتراپی در درمان مبتلایان به چاقی مورد بررسی قرار گرفت هدف ازاین پژوهش دستیابی به شواهد تجربی در تعیین –میزان اثربخشی هر دو شیوه درمانی و مقایسه­ نتایج حاصل از آن­ها بود.

روش: جامعه­ آماری پژوهش شامل زنان چاقی است که به مرکز مشاوره رضوان شهر کرمانشاه مراجعه نموده ­اند، نمونه پژوهش شامل هجده نفر بودند که با توجه به معیار های ورود به درمان انتخاب شدند و به­ طور تصادفی در گروه­ ها جایگزین گردیدند.برای تجزیه و تحلیل یافته­ ها از تحلیل کواریانس استفاده شد و در ارزیابی شاخصه­ها­ی پژوهش از پرسش نامه­ های ASI”پرسشنامه­ طرحواره­های مربوط به ظاهر” و WEL”سبک زندگی و کارآمدی وزن” استفاده شد.

یافته­ ها:بیانگر آن است که هر دو روش درمانی در کاهش وزن موثر بوده و منجر به بهبودی متوسطی در رضایت از تصویر بدن و کارآمدی وزن می­شوند.

کلید واژه: رفتار درمانی شناختی ، هیپنوتراپی،چاقی­، اثر بخشی

فصل یکم

کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

چاقیو اضافه وزن به­عنوان یکی از بزرگ­ترین معضلات بهداشتی در قرن حاضر مطرح می­باشد، و هر ساله میلیون­ها نفر میلیاردها دلار برای کاهش وزن و مشکلات جسمانی و روانی ناشی از آن هزینه می­ کنند، به­نظر می­رسد که درمان موفقیت­آمیز چاقی به اندازه­ درمان اعتیاد به دارو و سیگار کشیدن مشکل است. برای مثال، استانکارد و مک­لارن – هوم (1959)کشف کردند که فقط 5% از بیماران چاق بدون بازگشت وزن کم می­ کنند، و برونل)1982) به این نکته اشاره کرد که میزان بهبودی در اشکال مختلف سرطان بیش از موفقیت در درمان چاقی است(داوت2000؛ترجمه­ی فتحی، جودی ، کلات و فریدونی،1378).

    آمارهای منتشر شده در سال­های اخیر بیا­نگر آن است که چاقی در میان کودکان و بزرگسالان کشورهای در حال توسعه وبه خصوص جوامع غربی شایع، و رو به افزایش است (کوپرو فیربورن،2001). در سال 1999ایالات متحده اعلام کرد که حدود 30 % امریکایی­ها چاق هستند و 34% آنان مشکل اضافه­وزن دارند. در بررسی همه گیر شنا­سی  اضافه وزن و چاقی که در سال (1383) بر روی 89532 نفر جمعیت بالای پانزده سال ایران انجام شد، برآورد­های ملی اضافه وزن، چاقی و چاقی مرضی به ترتیب میزان شیوع 6/28%، 8/10%و4/3% را نشان داد. شاخص توده­ی بدن بزرگ­تر از 25(25<BMI) در مردان، زنان، ساکنان شهر و روستا به ترتیب 37%،48%،7/46%و35% بود . همچنین مشخص گردید که چاقی شکمی در 3/43%زنان،7/9%مردان، 5/28%ساکنان شهری و 23%ساکنان روستایی وجود دارد. در کل، چاقی عمومی و چاقی شکمی هر دو به یک اندازه در گروه سنی 64/45 سال شایع­تر بودند (دلاوری، علیخانی و علاءالدینی،1386 ، به نقل از صادقی1389).

    چاقی یک مساله­ی سلامت عمومی است شیوع آن زیاد است­، و به جای آن که در حال کاهش باشد رو به افزایش است. به­ طور کلی مشخص نیست که چاقی یک عامل خطر مستقل برای تندرستی است یا با ایجاد زمینه برای ابتلا به برخی از بیماری ها باعث به خطر افتادن سلامتی انسان می­ شود. بنابر گزارشات منتشره از. NHLBI1998،WHO .1998 شیوع چاقی علاوه بر اثرات نامطلوب بر سلامت و طول عمر با پرفشاری خون، دیس لیپیدیدیابت نوع2، بیماری سرخرک تاجی قلب(CHD)،سکته، ورم استخوان- مفاصل،بیماری­های تنفسی ،ناباروری و انواع معینی از سرطان رابطه مثبت مستقیم دارد (کوپر،فیربورن و هاوکر،به نقل از صادقی1389).

    همچنین پژوهش­های بسیاری  نیز به بررسی ارتباط چاقی با بهزیستی روانشناختی پرداخته  (سیمون و همکاران 2006,وادن و همکاران 2006)ونقش عوامل روانشناختی را  در پیدایش چاقی بسیار با اهمیت قلمداد می­ کنند­، به علاوه چاقی با انرژی و نشاط پایین­­تر­، خستگی بیش­تر و آشفتگی خلقی همبستگی مثبت مستقیم دارد ( ویلیامسون و اونیل ،2002 ).

    نگاهی به آمار­های منتشر شده در زمینه شیوع چاقی، هزینه­ های گزاف مراقبت­های بهداشتی و اثرات روانی ناشی از اضافه وزن و چاقی، ضرورت انجام طرح­های پژوهشی را مطرح می­ کند و نتایج این طرح­ها  می ­تواند سیاست­گذاری­های کلان سلامت عمومی را در آینده تحت تاثیر قرار دهد.

تعداد صفحه :168

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.