الهیات -فقه و فلسفه

پایان نامه علل گرایش به عرفان های کاذب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدرسی معارف اسلامی

گرایش : اخلاق اسلامی

عنوان : علل گرایش به عرفان های کاذب

دانشگاه معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

گروه: مدرسی معارف اسلامی

گرایش اخلاق اسلامی

عنوان:

علل گرایش به عرفان­های کاذب

استاد راهنما:

حجت الاسلام والمسلمین دکتررضاحاجی ابراهیم

استادمشاور:

حجت الاسلام والمسلمین دکترمحمدحسین پوریانی

سال:

1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از اصیل­ترین گرایشات انسانی، گرایشات عرفانی اوست که در جهت یابی این تمایلات بسیاری از عوامل درونی و بیرونی تأثیر گذارند. در این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی، مهمترین عوامل درونی(فطری) و عوامل بیرونی(سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی) گرایش به عرفان­های کاذب مورد بررسی قرار گرفته است. چرا که عرفان­های کاذب تنها در صدد پاسخ­گویی به بعضی از ابعاد وجودی انسان می­باشند، و خدا و قرب به خدا در مکتب­شان وجود ندارد. بلکه هدف­شان را رساندن انسان به آسایش و آرامش از طریق بعضی از اعمال و حرکات بی­معنا، معرفی می­ کنند. در نتیجه در دور کردن افراد به خصوص جوانان، از دین و عرفان حقیقی نقش بسزایی دارند.

لذا تلاش شده تا با شناسایی این عوامل، بتوان از پیشروی این عرفان­ها و دین­گریزی و متمایل شدن جوانان به سمت این فرقه­ها جلوگیری کرد. زیرا زمانی که علل به وجود آمدن یک انحراف مشخص شود، برای درمان و پیشگیری آن می­توان اقدام نمود و با راه­کارهایی که اسلام در این زمینه بیان کرده، جامعه و فرد را از آن انحراف و تأثیرات منفی آن نجات داد.

بر اساس نتایج به دست آمده، می­توان ضعف معرفت، نداشتن شناخت درستی از گرایشات فطری، جهل نسبت به دین و عرفان حقیقی، مشکلات مالی و خانوادگی، سبک جدید زندگی، دلایل سیاسی و … از مهم­ترین عوامل گرایش روز افزون به این فرقه­ها عنوان نمود.

کلید واژه ­ها: عرفان، عرفان حقیقی، عرفان کاذب، ملاک­های عرفان حقیقی، ملاک­های عرفان­های کاذب

 

 

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….1

 1. فصل اول:کلیات…………………………………………………………………………………………………………..3

1ـ1. بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………4

1ـ2. هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..4

1ـ3. سوال اصلی………………………………………………………………………………………………………………….5

1ـ4. سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………5

1ـ5. فرضیه ­ها………………………………………………………………………………………………………………………5

1ـ6. موانع و محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………..5

1ـ7. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

1ـ8. تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………7

1ـ8ـ1. عرفان…………………………………………………………………………………………………………………….7 1ـ8ـ2. کاذب………………………………………………………………………………………………………………………7 1ـ8ـ3. علل……………………………………………………………………………………………………………………….7 1ـ8ـ4. گرایش…………………………………………………………………………………………………………………..8 1ـ8ـ5. پیشگیری……………………………………………………………………………………………………………….8 1ـ8ـ6. درمان………………………………………………………………………………………………………………………8

 1. فصل دوم: عرفان حقیقی و شاخصه­های عرفان و عارفان حقیقی………………………………9 2ـ1. عرفان حقیقی چیست؟………………………………………………………………………………………………..10 2ـ1ـ1. عرفان در لغت……………………………………………………………………………………………………….10  2ـ1ـ2. عرفان در اصطلاح…………………………………………………………………………………………………..11  2ـ1ـ3. سرچشمه عرفان……………………………………………………………………………………………………14  2ـ1ـ4. عرفان نظری و عملی……………………………………………………………………………………………..18  2ـ1ـ5. عرفان حقیقی و کاذب…………………………………………………………………………………………….20 2ـ2. شاخصه­های عرفان حقیقی……………………………………………………………………………………..22

 

2ـ2ـ1. قرب الهی به عنوان هدف غایی……………………………………………………………………………….22  2ـ2ـ2. مطابقت با شریعت…………………………………………………………………………………………………..23

2ـ2ـ3. هماهنگی با عقل…………………………………………………………………………………………………….28 2ـ2ـ4. عدم مخالفت با فطرت……………………………………………………………………………………………..31

2ـ2ـ5. تصحیح نسبت به دنیا و آخرت…………………………………………………………………………………32 2ـ2ـ6. همه جانبه بودن………………………………………………………………………………………………………35 2ـ3. شاخصه­های عارفان حقیقی…………………………………………………………………………………………36  2ـ3ـ1. یاد خدا…………………………………………………………………………………………………………………36 2ـ3ـ2. تأکید بر ریاضت­های شرعی…………………………………………………………………………………….38  2ـ3ـ3. مرگ اندیشی…………………………………………………………………………………………………………39  2ـ3ـ4. پرهیز از شهرت و فرقه­گرایی………………………………………………………………………………….40  2ـ3ـ5. محبت نسبت به همه آفریده­ها…………………………………………………………………………………..41

 1. فصل سوم: شاخصه عرفان­ها و عارفان کاذب…………………………………………………………..43 3ـ1. شاخصه­های عرفان­های کاذب………………………………………………………………………………………44 3ـ1ـ1. نادیده گرفتن خدا به عنوان هدف غایی……………………………………………………………………..44   3ـ1ـ2. شادمانگی به عنوان هدف غایی………………………………………………………………………………..46  3ـ1ـ3. شریعت ستیزی……………………………………………………………………………………………………..49   3ـ1ـ4. خردستیزی و منطق­گریزی……………………………………………………………………………………….51  3ـ1ـ5. انکار معاد و اعتقاد به تناسخ……………………………………………………………………………………..53  3ـ1ـ6. قطب محوری و استاد پرستی……………………………………………………………………………………57  3ـ2. شاخصه­های عارفان کاذب……………………………………………………………………………………………59   3ـ2ـ1. دعوت به خود………………………………………………………………………………………………………..59  3ـ2ـ2. مبارزه با ادیان الهی………………………………………………………………………………………………….60

3ـ2ـ3. دامن زدن به میسائل جنسی………………………………………………………………………………………63 3ـ2ـ4. تبلیغ کثرت­گرایی عرفانی…………………………………………………………………………………………65 3ـ2ـ5. ایجاد مکان­های مقدس اختصاصی……………………………………………………………………………..69

 

 1. فصل چهارم: عوامل درونی گرایش به عرفان­های کاذب…………………………………………. 71 4ـ1. انحراف فطرت……………………………………………………………………………………………………………72 4ـ2. فقدان هویت……………………………………………………………………………………………………………..74 4ـ3. ضعف معرفت……………………………………………………………………………………………………………77 4ـ4. میل به بی­بندباری………………………………………………………………………………………………………..80 4ـ5. تمایل به قدرت………………………………………………………………………………………………………..82 4ـ6. اضطراب و فشارهای عصبی…………………………………………………………………………………………84
 2. فصل پنجم: عوامل بیرونی گرایش به عرفان­های کاذب…………………………………………….88 5ـ1. الف. عوامل فرهنگی…………………………………………………………………………………………………..89 5ـ1ـ1. عدم تبلیغ کافی دین در جامعه…………………………………………………………………………………89 5ـ1ـ1ـ1. عدم شناخت نسبت به دین…………………………………………………………………………………..89 5ـ1ـ1ـ2. سخت­گیری دینی………………………………………………………………………………………………..91  5ـ1ـ1ـ3. تناقض در گفتار و عمل عالمان دینی………………………………………………………………………93 5ـ1ـ1ـ4. عملیاتی نکردن مفاهیم دینی………………………………………………………………………………….95

5ـ1ـ2. تبلیغات گسترده گروه­های معنویت­گرا و شیوه ­های تبلیغی آنها……………………………………….96 5ـ1ـ2ـ1. تبلیغات گسترده………………………………………………………………………………………………….96 5ـ1ـ2ـ1ـ1. چاپ و ترجمه کتاب……………………………………………………………………………………….96 5ـ1ـ2ـ1ـ2. استفاده از نماد…………………………………………………………………………………………………97 5ـ1ـ2ـ1ـ3. اینترنت و سایت………………………………………………………………………………………………97 5ـ1ـ2ـ1ـ4. استفاده از افراد متخصص برای تبلیغ…………………………………………………………………..98

5ـ1ـ2ـ2. شیوه ­های تبلیغ…………………………………………………………………………………………………….99 5ـ1ـ2ـ2ـ1. آسان­گویی و سادگی تعالیم……………………………………………………………………………….99 5ـ1ـ2ـ2ـ2. حمایت از اعضای فرقه……………………………………………………………………………………100 5ـ1ـ2ـ2ـ3. محبت کردن………………………………………………………………………………………………….100 5ـ1ـ2ـ2ـ4. تجربه شخصی سلوک عرفانی………………………………………………………………………….101

5ـ2. ب. عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………………………………..101

5ـ3. ج. عوامل اجتماعی……………………………………………………………………………………………………104 5ـ3ـ1. مشکلات خانوادگی…………………………………………………………………………………………….. 105

 

5ـ3ـ1ـ1. افراط و تفریط در مسائل دینی…………………………………………………………………………..106  5ـ3ـ1ـ2. کمبود محبت و بی­توجهی………………………………………………………………………………..107  5ـ3ـ1ـ3. طلاق……………………………………………………………………………………………………………..108 5ـ3ـ1ـ4. برخوردهای نامتعادل در خانواده………………………………………………………………………….109

5ـ3ـ1ـ5. خانواده خلاف­کار و محیط نامناسب…………………………………………………………………….110 5ـ3ـ2. سبک زندگی غربی……………………………………………………………………………………………….111 5ـ3ـ3. دوستان ناباب……………………………………………………………………………………………………….112 5ـ3ـ4. سخت­گیری­ها و محدودیت­های اجتماعی…………………………………………………………………115

5ـ4. د. عوامل سیاسی………………………………………………………………………………………………………116 5ـ4ـ1. ابزار……………………………………………………………………………………………………………………116 5ـ4ـ2. اهداف………………………………………………………………………………………………………………..118 5ـ4ـ2ـ1. ضربه به امنیت ملی و مذهبی………………………………………………………………………………118 5ـ4ـ2ـ2. ایجاد پایگاه……………………………………………………………………………………………………..118 5ـ4ـ2ـ3. ایجاد شبهه، تفرقه و شایعه………………………………………………………………………………..119 5ـ4ـ2ـ4. ایجاد بی ­تفاوتی در مردم نسبت به سرنوشت خود…………………………………………………..119

 1. فصل ششم: پیشگیری، درمان، نتیجه ­گیری………………………………………………………121 6ـ1. پیشگیری………………………………………………………………………………………………………………..122 6ـ1ـ1. خانواده……………………………………………………………………………………………………………….122 6ـ1ـ1ـ1. ایجاد رابطه صمیمی و دوستانه با جوانان…………………………………………………………….122 6ـ1ـ1ـ2. آموزش معارف دینی و تقویت ایمان…………………………………………………………………….123

6ـ1ـ1ـ3. ارائه الگو………………………………………………………………………………………………………..124 6ـ1ـ1ـ4. کنترل دوستان………………………………………………………………………………………………….125 6ـ1ـ2. رسانه………………………………………………………………………………………………………………….126 6ـ1ـ3. آموزش و پرورش و معلم………………………………………………………………………………………128 6ـ1ـ4. مبلغین و روحانیون………………………………………………………………………………………………131 6ـ1ـ5. حکومت اسلامی………………………………………………………………………………………………….135 6ـ1ـ5ـ1. معرفی دین و تقویت ایمان……………………………………………………………………………….136 6ـ1ـ5ـ2. تسهیل ازدواج……………………………………………………………………………………………………137

6ـ1ـ5ـ3. از بین بردن جهل و نادانی………………………………………………………………………………..138 6ـ1ـ5ـ4. مبارزه با فقر……………………………………………………………………………………………………139 6ـ2. درمان…………………………………………………………………………………………………………………….140 6ـ3. نتیجه ­گیری………………………………………………………………………………………………………………143 پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………145

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..147

نمایه………………………………………………………………………………………………………………………………160

 

 

مقدمه

عرفان طریقه و شیوة ویژه­ای است برای دست­یابی به حقیقت که بر شهود و اشراق تکیه دارد. امروزه با توسعة ابعاد زندگی مادی بشر و صنعتی شدن، نه تنها گرایش به مباحث عرفانی و معنویت کاسته نشده، بلکه نیاز انسان به این موارد روز به روز افزایش یافته است. با این افزایش عرفان­نماهای فراوانی برای پاسخ دادن به این نیاز ظهور کرده ­اند و از این تمایل برای رسیدن به اهداف و غرض­های خاص خود سوء استفاده نموده، با انجام دادن کارها و رواج اندیشه و عقاید باطل مکتب­هایی را در سطح جهانی با نام­های مختلف شیوع و گسترش داده­اند. اما نتوانسته ­اند به این عطش و نیاز معنوی بشر پاسخ مناسبی دهند و بر عکس بر آلام روحی بشر افزوده­اند.

این فرقه­های نوظهور با بهره گرفتن از روش­های مختلف و بهره­ گیری از امکانات روز دنیا در رقابت با ادیان سنتی، گوی سبقت را از رقبای خود ربوده و پیروان این ادیان را به سوی خود جذب کرده ­اند.

در واقع این فرقه­های کاذب که از معنای دینی خالی هستند و پایه و بنیان درستی ندارند، از طریق انواع رسانه ­ها مانند ماهواره، اینترنت، فیلم، کتاب، موسیقی و … وارد کشورهای مختلف جهان شده، طرفداران زیادی را به خود جلب می­ کنند.

بنابراین با توجه به رواج گستردة انواع فرقه­های مدعی عرفان و گرایش افراد به این فرقه­ها، لازم است اقداماتی در جهت شناخت صحیح و شناسایی دقیق عواملی که سبب گرایش به این­گونه فرقه­ها می­ شود، صورت گیرد.

آن چه در این رساله بدان پرداخته شده، بررسی علل گرایش افراد به این نوع عرفان­ها می­باشد؛ تا از طریق ریشه­یابی این گرایشات و شناسایی عوامل گرایش، جلوی نفوذ این مکاتب و در نتیجه آسیب­های آنها گرفته شود.

در تحقیق حاضر تمامی مجموعه موضوعات در شش فصل بیان شده است:

 1. فصل اول به بحث کلیات تحقیق اعم از بیان مسأله، اهداف تحقیق، اهمیت موضوع، سوالات اصلی و فرعی، فرضیه ­ها، پیشینه و تعریف مفاهیم می ­پردازد.
 2. فصل دوم به معرفی عرفان و عارفان حقیقی پرداخته و شاخصه­های آنها را بیان می­ کند.
 3. فصل سوم به معرفی عرفان و عارفان کاذب پرداخته و شاخصه­های آنها را بیان می­ کند.
 4. فصل چهارم مهمترین عوامل درونی گرایش مانند انحراف فطرت، ضعف معرفت، میل به بی­بندباری و … را بررسی می­ کند.
 5. فصل پنجم مهمترین عوامل بیرونی گرایش مانند عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را بررسی می­ کند.
 6. فصل ششم راه­کارهای پیشگیری و درمان همراه با نتیجه ­گیری را بیان می­ کند.

 

 

 

 

 1. فصل اول

کلیات

 

1ـ1. بیان مسأله

عرفان یعنی شناخت شهودی خداوند متعال و اسماء، صفات و افعال او، که ریشه در فطرت انسان دارد. ولی گاهی این شناخت در روش­های خود در رسیدن به معرفت واقعی، مسیر درستی را طی نمی­ کند و به انحراف کشیده می­ شود.

در حال حاضر بسیاری از عرفان­های موجود، کاذب و ساختگی و خارج از چارچوب دین هستند. و اصلاً به کار بردن واژة عرفان برای این قبیل فرقه­ها اشتباه می­باشد. زیرا دست­یابی به عرفان واقعی از راه دستورات دینی و مبتنی بر وحی است. در واقع این مکاتب نوعی شبه عرفان هستند که بر خواسته از اومانیسم بوده و فاقد معنویت دینی می­باشند؛ چرا که اومانیسم به سمت انسان­گرایی پیش می­رود و خداگرایی را مورد هدف قرار می­دهد.

عرفان­های کاذب مصداق بارز جنگ نرم دشمنان اسلام است که هویت فرد را به خطر می­اندازد. و ارزش­های اجتماعی افراد را کم­رنگ کرده، بحران­های روانی به وجود می­آورند. و با هدف قرار دادن باورها و اعتقادات مردم به ویژه جوانان قصد فروپاشی و متزلزل کردن خانواده­ها را دارند.

شاید بتوان عوامل درونی(فطری) و عوامل بیرونی(فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی) که باعث گرایش به این­گونه عرفان­ها می­شوند را به این صورت بیان کرد: فطری بودن میل به معنویت، ضعف تبلیغات دینی، ارائه جذاب عرفان­های کاذب، جهل به عرفان حقیقی، ضربه زدن به مذهب و امنیت ملی، شریعت­گریزی و فرار از تکالیف اسلامی، آزادی رابطة دختر و پسر، میل به متفاوت بودن در جوانان، میل به لذت­های زود گذر و … .

این تحقیق به بررسی عواملی که موجب می­ شود که افراد به سمت عرفان­های کاذب کشیده شوند، می ­پردازد. تا با معرفی این عوامل و بررسی پیامدهای گرایش به این عرفان­ها، جلوی نفوذ و گسترش این مکاتب و اثرات منفی آنها گرفته شود.

تعداد صفحه : 160

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.