رشته مکانیک

پایان نامه طراحی و ساخت دستگاه جداسازی کرم از کود ورمی کمپوست

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک 

گرایش :ماشین­های کشاورزی

عنوان : طراحی و ساخت دستگاه جداسازی کرم از کود ورمی کمپوست

دانشگاه ارومیه

دانشکده کشاورزی

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

پایان­نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک ماشین­های کشاورزی

طراحی و ساخت دستگاه جداسازی کرم از کود ورمی­کمپوست

اساتید راهنما:

دکتر عارف مردانی کرانی                                دکتر اسعد مدرس مطلق

مهر 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تولید روزانه مواد زائد آلی درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روز افزون در حال افزایش می­­­­­باشد با این حال طی مطالعات و کوشش­های بسیار افراد مختلف، سعی بر آن است تا این مواد به صورت مفید به چرخه طبیعت بازگردانده شود به صورتی که آثار تخریبی بر محیط زیست و انسان نداشته باشد. گونه­ای از کرم­ها به نام آیزنیا فوتیدا که معروف به کرم­های زباله خوار می­باشند می­توانند این عمل را میسر سازند. ورمی­کمپوست توسط کرم­های مزبور و در نتیجه مصرف کود دامی و یا زائدات مواد آلی تولید می­ شود. از جمله خاصیت­های ورمی­کمپوست می­توان به نیتروژن بالا، خاصیت هوموسی این کود و کاهش میزان علف­های هرز اشاره نمود. یکی از مهمترین مشکلات در تولید ورمی کمپوست در زمان برداشت این کود و جداسازی کرم از کود می­باشد به طوری که روش­های گوناگونی برای این امر اتخاذ شده است. با این حال این روش­ها اکثرا زمان­بر و افزایش هزینه کارگری را در بر دارد. یکی از روش­های مکانیزه برای جداسازی ورمی­کمپوست روش سرند دوار می­باشد. در سرند دوار علاوه­بر جداسازی کرم از کود می­توان این کود را منطبق بر نیاز بازار مصرف درجه­بندی نمود. در این تحقیق، طراحی، ساخت و ارزیابی یک سرند دوار صورت گرفته است که شامل استوانه­ای به طول 2 متر و قطر استوانه خارجی 60 سانتی­متر و با مش­های 2 و 4 میلی­متر و قطر داخلی 40 سانتی­متر با مش­های 6 و 8 میلی­متر است. سیستم انتقال قدرت بر روی شاسی دستگاه شامل یک الکتروموتور با توان 1 اسب بخار می­باشد. در جداسازی به روش سرند دوار برای افزایش راندمان دستگاه سه عامل رطوبت بستر، سرعت محیطی استوانه و شیب دستگاه بسیار مهم می­باشد. بر اساس ارزیابی دستگاه ساخته شده، چنانچه رطوبت افزایش زیادی یابد راندمان دستگاه و کیفیت درجه­بندی کاهش می­یابد. انجام سرند در دورهای بالا، مدت زمان سرند را کاهش می­دهد با این حال ورمی کمپوست به صورت گرانوله می­ شود و کیفیت ورمی کمپوست کاهش می­یابد. چنانچه در رطوبت بالا عملیات جداسازی انجام شود می­بایست سرعت محیطی و شیب را تا حدودی افزایش داد. چنانچه زاویه محور دستگاه با افق بیشتر باشد زمان انجام سرند کاهش می­یابد و در رطوبت بالا به دلیل افزایش دور برای کاهش آسیب به کرم­ها می­بایست شیب را نیز افزایش داد. عملکرد بهینه برای این دستگاه در رطوبت 40-50 درصد و در شیب 16 درجه و در دور rpm50 مشاهده گردید.

واژه­ های کلیدی: آیزنیا فوتیدا، ورمی­کمپوست، جداسازی به روش سرند دوار.

 

فهرست

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ت

فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ث

فهرست جداول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….خ

فهرست اشکال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ذ

فهرست مطالب

فصل اول………………..کلیات…………….1-9

1 –  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-1 تاریخچه ورمی­کمپوست……………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2 ورمی کمپوست­ چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-3 تفاوت میان کمپوست و ورمی­کمپوست…………………………………………………………………………………………………………..3

1-4 تشریح موضوع و بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-4-1 اهمیت ورمی­کمپوست در کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………3

1-4–2 مدیریت زباله با بهره گرفتن از تولید ورمی­کمپوست………………………………………………………………………………………..4

1-4-3 تاثیر ورمی­کمپوست بر روی خاک……………………………………………………………………………………………………………….5

1-4-4 مزایای ورمی­کمپوست در یک نمای جامع………………………………………………………………………………………………….6

1-4-5 مزایا و کاربرد کرم………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-4-6  مقایسه ورمی­کمپوست با کودهای موجود در بازار ……………………………………………………………………………………7

1-4-7 مزایای ورمی­کمپوست نسبت به کودهای سبز…………………………………………………………………………………………….8

1-5 فرضیه ­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-6 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

فصل دوم………………………………….تئوری مساله و سابقه تحقیق………….10-32

2-1 تولید ورمی­کمپوست………………………………………………………………………………………………………………………………………10

2-2 مراحل تولید ورمی­کمپوست………………………………………………………………………………………………………………………….10

2-2-1 مواد اولیه تشکیل دهنده ورمی­کمپوست………………………………………………………………………………………………….10

2-2-2 چگونگی تشکیل بستر ورمی کمپوست…………………………………………………………………………………………………….10

2-2-2-1 مزایا و معایب پرورش کرم و تولید ورمی­کمپوست به روش سبدی…………………………………………………….12

2-3 عوامل محیطی اساسی  در رشد کرم ……………………………………………………………………………………………………………12

2-3-1 دما……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-3-2 تهویه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-3-3 رطوبت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-3-4 نور………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13

2-3-5 اسیدی یا قلیایی بودن………………………………………………………………………………………………………………………………13

2-3-6 ماده غذایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………13

2-4 ویژگی های ورمی­کمپوست آماده برداشت…………………………………………………………………………………………………….13

2-5 جداسازی کرم از کود…………………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-5-1 روش بیولوژیک………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-5-1-1 استفاده از نور………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-5-1-2 کاهش و افزایش رطوبت……………………………………………………………………………………………………………………….16

2- 5 – 1 – 3 جدا کردن به وسیله کود جدید……………………………………………………………………………………………………..17

2-5-1- 4 روش شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….17

2-5-1-5 جداسازی با شوک الکتریکی…………………………………………………………………………………………………………………19

2-5-1-6 روش لایه برداری…………………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-5-1-7 جداسازی به روش دستی……………………………………………………………………………………………………………………..19

2-5-1-8 استفاده از بستر های سلولوزی……………………………………………………………………………………………………………..20

2-5-2 روش غیر بیولوژیک…………………………………………………………………………………………………………………………………..20

2- 5 – 2 – 1 دستگاه­های هیدروترمیک و حرارتی………………………………………………………………………………………………20

2-5-2-2 سرند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

2-5-2-2-1 سرند کشویی……………………………………………………………………………………………………………………………………20

2-5-2-2-2 سرند دوار………………………………………………………………………………………………………………………………………….21

فصل سوم……………………..مواد و روش­ها………………….24-36

3-1 چگونگی تشکیل بستر  و کود ورمی­کمپوست……………………………………………………………………………………………….24

3-2 ساخت دستگاه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

3-2-1 مکانیزم عملکرد دستگاه……………………………………………………………………………………………………………………………30

3-2-1-1 تخمین توان مورد نیاز موتور………………………………………………………………………………………………………………..31

3-2-3 مکانیزم شیب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

3-3 چگونگی انجام آزمایشات……………………………………………………………………………………………………………………………….34

فصل چهارم………………..بحث و تحلیل اطلاعات…………………….37-60

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

4-2 طرح کلی داده برداری­ها در آزمایشات ارزیابی دستگاه…………………………………………………………………………………37

4-3 بحث نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51

4-3-1 میزان رطوبت بستر……………………………………………………………………………………………………………………………………52

4-3-2 سرعت چرخش سرند دوار…………………………………………………………………………………………………………………………57

4-3-3 زاویه(شیب)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….59

فصل پنجم……………………………نتیجه گیری و پیشنهاد……………………61-62

6 – منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63

الف- فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

ب- انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64

فهرست جداول

جدول 1-1 مقایسه انواع کودهای موجود در بازار……………………………………………………………………………………………………8

جدول 4-1 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز اول با در نظر گرفتن شیب 15 درجه، سرعت rpm50 و درصد جرمی رطوبت 54………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

جدول 4-2 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز اول با در نظر گرفتن شیب 16 درجه، سرعت rpm50 و درصد جرمی رطوبت 55………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

جدول 4-3 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز اول با در نظر گرفتن شیب 17 درجه، سرعت rpm50 و درصد جرمی رطوبت 48.2…………………………………………………………………………………………………………………………………….38

جدول 4-4 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز اول با در نظر گرفتن شیب 15 درجه، سرعت rpm 60 و درصد جرمی رطوبت 46………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

جدول 4-5 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز اول با در نظر گرفتن شیب 16 درجه، سرعت rpm 60 و درصد جرمی رطوبت 53………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

جدول 4-6 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز اول با در نظر گرفتن شیب 17 درجه، سرعت rpm 60 ودرصد جرمی رطوبت 46………………………………………………………………………………………………………………………………………40

جدول 4-7 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز دوم با در نظر گرفتن شیب 15 درجه، سرعتrpm 60 و درصد جرمی رطوبت 57………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

جدول 4-8 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز دوم با در نظر گرفتن شیب 16 درجه، سرعت rpm 60 و درصد رطوبت جرمی 63………………………………………………………………………………………………………………………………………..43

جدول 4-9 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز دوم با در نظر گرفتن شیب 17 درجه، سرعت rpm 60 و درصد رطوبت جرمی61………………………………………………………………………………………………………………………………………….43

جدول 4-10 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز دوم با در نظر گرفتن شیب 15 درجه، سرعت rpm 50 و درصد جرمی رطوبت 59………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

جدول 4-11 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز دوم با در نظر گرفتن شیب 16 درجه، سرعت rpm 50 و درصد جرمی رطوبت 65………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

جدول 4-12 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز دوم با در نظر گرفتن شیب 17 درجه، سرعت rpm 50 و درصد جرمی رطوبت 63………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

جدول 4-13 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز سوم با در نظر گرفتن شیب 15 درجه، سرعت rpm 50 و درصد جرمی رطوبت 49…………………………………………………………………………………………………………………………………….47

جدول 4-14 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز سوم با در نظر گرفتن شیب 16 درجه، سرعت rpm 50 و درصد جرمی رطوبت 45…………………………………………………………………………………………………………………………………….47

جدول 4-15 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز سوم با در نظر گرفتن شیب 17 درجه، سرعت rpm 50 و درصد جرمی رطوبت 41………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

جدول 4-16 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز سوم با در نظر گرفتن شیب 15 درجه، سرعت rpm 60 و درصد جرمی رطوبت 55………………………………………………………………………………………………………………………………………..49

جدول 4-17 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز سوم با در نظر گرفتن شیب 16 درجه، سرعت rpm 60 و درصد جرمی رطوبت 50………………………………………………………………………………………………………………………………………..49

جدول 4-18 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز سوم با در نظر گرفتن شیب 17 درجه، سرعت rpm 60 و درصد جرمی رطوبت 51………………………………………………………………………………………………………………………………………..49

فهرست اشکال

شکل 2-1 کود دامی با عرض 70 سانتیمتر و ارتفاع 30 سانتیمتر، بستر آماده برای تولید ورمی­کمپوست بر گرفته از  پرورش کرم­های مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی پایدار………………………………………………………………………11

شکل 2-2 تهیه بستر به روش سبدی بر گرفته از  پرورش کرم­های مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی ……………..12

شکل 2-3 جداسازی به روش نور بر گرفته از کتاب پرورش کرم­های مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی…………….15

شکل 2-4 فرار کرم از نور بر گرفته از کتاب پرورش کرم­های مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی…………………………15

شکل 2-5 جداسازی جداسازی به روش کاهش رطوبت و نحوه برداشت ورمی کمپوست با شن کش بر گرفته از  پرورش کرم­های مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی پایدار………………………………………………………………………………………16

شکل 2-6 جداسازی به روش مواد آلی جدید به دو صورت ردیفی و سبدی بر گرفته از کتاب پرورش کرم­های مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………………………17

شکل 2-7 فرار کرم ها در اثر استفاده از مواد شیمیایی بر گرفته از  پرورش کرم­های مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی پایدار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18

شکل 2-8 جداسازی با بهره گرفتن از شوک الکتریکی بر گرفته از کتاب پرورش کرم­های مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18

شکل 2-9 نمونه ­ای از سرند مکانیکی کشویی بر گرفته از کتاب پرورش کرم­های مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21

شکل 2-10 سرند مکانیکی دوار بر گرفته از پرورش کرم­های مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی پایدار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21

شکل 2-11 سرند مورد تحقیق موسیدا مرسی منیوچی و آنتونی فیری………………………………………………………………23

شکل 3-1 بستر کود ورمی­کمپوست واقع در کارگاه مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه ، تشکیل شده از کود دامی به ارتفاع 30 سانتیمتر، به عرض 70 سانتیمتر…………………………………………………………………………………………….26

شکل 3-2 ورمی­کمپوست آماده برای سرند در کارگاه گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه ……………………….26

شکل 3-3 شاسی طراحی شده دستگاه ورمی­کمپوست، در محیط نرم­افزار کتیا…………………………………………………27

شکل 3-4 شاسی ساخته شده با بهره گرفتن از پروفیل 2*2…………………………………………………………………………………….27

شکل 3-5 نمایی از شفت و نحوه قرارگیری میل گردها، در محیط نرم­افزار کتیا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28

شکل 3-6 نحوه قرارگیری توری و قیف­های ورودی و خروجی…………………………………………………………………………….29

شکل 3-7 نمای کلی دستگاه………………………………………………………………………………………………………………………………..29

شکل 3-8  نمای کلی دستگاه ساخته شده در دانشگاه ارومیه گروه مکانیک بیوسیستم……………………………………30

شکل 3-9  نحوه قرارگیری موتور بر روی شاسی………………………………………………………………………………………………….30

شکل 3-10 نحوه قرارگیری موتور بر روی شاسی ساخته شده…………………………………………………………………………….31

شکل 3-11 مکانیزم تنظیم شیب………………………………………………………………………………………………………………………….33

شکل 3-12 مکانیزم شیب در دستگاه ساخته شده………………………………………………………………………………………………34

شکل 4-1 نمودار اثر رطوبت در جداسازی ورمی­کمپوست در سطح رطوبتی روز اول در سرعت rpm50 …………39

شکل 4-2 نمودار اثر شیب در جداسازی ورمی­کمپوست در سطح رطوبتی روز اول در سرعت rpm50……………..39

شکل4-3 نمودار اثر رطوبت در جداسازی ورمی­کمپوست در سطح رطوبتی روز اول در سرعت rpm60…………….41

شکل 4-4 نمودار  اثر شیب در جداسازی ورمی­کمپوست در سطح رطوبتی روز اول در سرعت rpm60…………….41

شکل 4-5 نمودار مربوط به تاثیر دور سرند بر جداسازی ورمی کمپوست در سطح رطوبتی روز اول…………………42

شکل 4-6 نمودار اثر رطوبت در جداسازی ورمی­کمپوست در سطح رطوبتی روز دوم در سرعت rpm50…………..43

شکل 4-7 نمودار اثر شیب در جداسازی ورمی­کمپوست در سطح رطوبتی روز دوم در سرعت rpm50……………..44

شکل 4-8 نمودار اثر رطوبت در جداسازی ورمی­کمپوست در سطح رطوبتی روز دوم در سرعت rpm60 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

شکل 4-9 نمودار اثر شیب در جداسازی ورمی­کمپوست در سطح رطوبتی روز دوم در سرعت rpm60 ……………46

شکل 4-10 نمودار مربوط به تاثیر دور سرند بر جداسازی ورمی­کمپوست در سطح رطوبتی روز دوم……………….46

شکل 4-11 نمودار اثر رطوبت در جداسازی ورمی­کمپوست در سطح رطوبتی روز سوم در سرعت rpm50………48

شکل 4-12 نمودار اثر شیب در جداسازی ورمی­کمپوست در سطح رطوبتی روز سوم در سرعت rpm50………….48

شکل 4-13 نمودار  اثر رطوبت در جداسازی ورمی کمپوست در سطح رطوبتی روز سوم در سرعت rpm60…….50

شکل 4-14 نمودار اثر شیب در جداسازی ورمی­کمپوست در سطح رطوبتی روز سوم در سرعت rpm60………….50

شکل 4-15 نمودار مربوط به تاثیر دور سرند بر جداسازی ورمی­کمپوست در سطح رطوبتی روز سوم………………51

شکل 4-16 تاثیر رطوبت محصول نهایی بر روی جداسازی ورمی­کمپوست بر گرفته از تحقیقات موسیدا منیوچی و آنتونی فیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………52

شکل 4-17 تاثیر سرعت چرخش دستگاه بر روی جداسازی ورمی­کمپوست بر گرفته از تحقیقات موسیدا منیوچی و آنتونی فیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

شکل 4-18 رابطه درصد جداسازی ورمی­کمپوست با درصد رطوبت…………………………………………………………………..54

شکل 4-19 رابطه درصد جداسازی ورمی­کمپوست با درصد رطوبت در شیب 15 درجه……………………………………55

شکل 4-20 رابطه درصد جداسازی ورمی­کمپوست با درصد رطوبت در شیب 16 درجه……………………………………55

شکل 4-21 رابطه درصد جداسازی ورمی­کمپوست با درصد رطوبت در شیب 17 درجه……………………………………56

شکل 4-22 رابطه درصد جداسازی ورمی­کمپوست با درصد رطوبت درسرعت rpm50……………………………………56

شکل 4-23 رابطه درصد جداسازی ورمی­کمپوست با درصد رطوبت درسرعت rpm60……………………………………57

شکل 4-24 رابطه دور با جداسازی ورمی­کمپوست در شیب 15 درجه……………………………………………………………….58

شکل 4-25 رابطه دور با جداسازی ورمی­کمپوست در شیب 16 درجه……………………………………………………………….58

شکل 4-26 رابطه دور با جداسازی ورمی­کمپوست در شیب 17 درجه……………………………………………………………….59

شکل 4-27 رابطه شیب و جداسازی ورمی­کمپوست در سرعت rpm50…………………………………………………………..60

شکل 4-28 رابطه شیب و جداسازی ورمی­کمپوست در سرعت rpm60……………………………………………………………60

 

 

فصل اول

1- مقدمه

مصرف بی­رویه کودهای تجاری (کود شیمیایی) به منظور افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه در بخش زراعی، موجب بروز صدمات زیست­ محیطی و اختلال در حاصل­خیزی خاک می­ شود. افزایش یون­های نیترات و نیتریت در خاک و آب­های جاری و زیرزمینی، کاهش مزه و بوی طبیعی میوه، سفت و قلیایی شدن خاک و کاهش حاصل­خیزی آن و طغیان علف هرز و آفات و بیماری­های گیاهی از پیامدهای عدم توجه به آثار مخرب کاربرد نامحدود این دسته از کودها می­باشد. استفاده از کودهای سبز و آلی یکی از از راه­های موثر در اصلاح و افزایش حاصل­خیزی خاک می­باشد. تغذیه صحیح گیاهان یکی از فاکتورهای اساسی در کیفیت محصول به شمار می ­آید و می ­تواند سود دهی یک محصول را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی تغذیه صحیح گیاهان تاثیر مستقیم بر روی سلامت انسان و دام دارد. از این رو در جهت تولید محصولات ارگانیک و سالم نیاز به خاک مناسب، مبارزه بیولوژیک و تغذیه پاک می­باشد. به دنبال ضرورت توسعه و دستیابی به تولید انبوه کودهای آلی بیولوژیک تولید ورمی­کمپوست به عنوان گزینه برتر می ­تواند تمام نیازهای گیاهان را برای رشد فراهم کند. ورمی­کمپوست حاصل فعالیت بیولوژیک نوعی کرم خاکی با نام علمی آیزنیا فوتیدا (Eisenia fetida) می­باشد که این کرم­ها با تغذیه از مواد آلی موجود در طبیعت، آنها را به کود آلی مغذی تبدیل نموده به گونه­ ای که در حال حاضر این کود به عنوان یکی از غنی­ترین کودهای بیولوژیک در دنیا شناخته شده می­باشد.

1-1 تاریخچه ورمی­کمپوست

((اولین بار فرایند تشکیل ورمی­کمپوست از طریق مواد آلی با بهره گرفتن از کرم توسط داروین در سال 1881 انجام و کشف شد. در سال 1942 آقایان الیور و بارت پیشنهاد نمودند که از این کرم خاکی و موادی که آن­ها از آن تغذیه می­ کنند برای بهبود خاک­های کشاورزی استفاده شود. آغاز تولید ورمی­کمپوست در سال 1970 در کشور کانادا با ظرفیت تولید هفتاد و پنج تن در هفته می­باشد. شرکت کرم آمریکا (AEC) در سال 79-1978 با ظرفیت تولید 500 تن در ماه آغاز شد. طبق گزارشات موجود در کشور ژاپن تحقیقات گسترده­ای از دهه هفتاد بر روی کرم­های خاکی از جمله آیزنیا فوتیدا انجام شده و کاربردهای مختلف آن را بررسی نموده ­اند. همچنین کتاب­هایی در مورد مطالعات مربوط به کرم خاکی توسط ساشل و مارتین و ارنس همولی (1981-1984-1985) انتشار یافته که مطالب مربوط به کشت کرم خاکی در آن ­ها به طور خلاصه ذکر شده است.)) (م زارعی، 1392)

در ایران کارهای متعددی در حد پایان نامه دانشجویی به انجام رسیده است اما تنها مرکزی که اقدام به پرورش کرم­های خاکی به صورت انبوه می­نماید یکی از کارگاه­های پرورش ماهی شهید بهشتی (سد سنگر) است که از سالیان قبل جهت تغذیه بچه ماهیان خاویار اقدام به پرورش نوعی کرم سفید رنگ کرده بودند. هم اکنون این فعالیت ادامه دارد و دیگری شرکت کشت و صنعت مغان است که جهت تبدیل زائدات کود گاوی خود با بهره گرفتن از کرم خاکی کار وسیعی شروع نموده ­اند.

1-2 ورمی­کمپوست چیست؟

ورمی­کمپوست فناوری استفاده از انواع خاصی از کرم­های خانواده آیزنیا فوتیدا به منظور تجزیه مواد زائد آلی و زباله می­باشد. این نوع کرم به دلیل توان رشد و تکثیر بسیار سریع و توانایی فوق­العاده جهت تجزیه مواد زائد آلی مورد توجه می­باشند. ورمی­کمپوست در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک تاثیر به سزایی دارد. این کود اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک بوده و علاوه بر وزن مخصوص کم، فاقد هرگونه بو، میکرو ارگانیسم­های پاتوژن، باکتری­ های غیر هوازی، قارچ­ و علف هرز می­باشد. ورمی­کمپوست علاوه­بر قابلیت جذب آب با حجم بالا، شرایط مناسب جهت دانه­بندی و قدرت نگهداری مواد غذایی مورد نیاز گیاهان را فراهم می­نماید. ورمی­کمپوست حاوی عناصر غذایی بسیار غنی به ویژه ازت بوده که به تدریج در اختیار گیاه قرار می­دهد. این کود در مقایسه با سایر کودهای آلی میزان عناصر اصلی غذایی بالاتری را دارا می­باشد. ورمی کمپوست علاوه بر عناصر ماکرو مانند ازت، فسفر و پتاسیم که در فعالیت گیاه نقش اساسی دارند حاوی عناصر میکرو مانند آهن، مس، روی و منگنز نیز می­باشد. علاوه بر این با داشتن موادی مانند ویتامین ، اکسین و عامل محرک رشد گیاه را فراهم می­آورند. (پی کی گوپتا 12013، تی وی ساتی 22006 ، م زارعی)

1-3 تفاوت میان کمپوست و ورمی­کمپوست

مهدی زارعی در 1392، تبدیل باقیمانده­ی مواد آلی زباله به همراه با فضولات انسانی را کمپوست نامید. کمپوست به معنی مخلوط و یا مرکب است که از این رو به آن کود آمیخته نیز گفته می­ شود. در تولید کمپوست فرایند تجزیه بیولوژیکی است در نتیجه مواد آلی در شرایط ویژه­ای به مواد پایداری مانند هوموس و غیره تبدیل می­ شود. ورمی­کمپوست نتیجه­ هضم طبیعی غذا سبک وزن، ترد، تمیز و بدون بوست و ظاهری کم و بیش شبیه به قهوه­ای گرانوله دارد و می­توان آن را در کیسه و یا در قوطی­هایی به اندازه­ های مختلف بسته­بندی نموده و به بازار عرضه کرد.

1-4  تشریح موضوع و بیان مساله

این تحقیق در رابطه با مکانیزه کردن بخشی از فرایند تولید ورمی­کمپوست است که مربوط به جداسازی نهایی کود آماده شده از بسترهای اولیه است.

1-4-1 اهمیت ورمی­کمپوست در کشاورزی

ورمی­كمپوست در اصلاح بافت فیزیكی خاك، نقش به سزایی دارد و موجب سبك شدن آن می‌شود. بنابراین ضریب حفظ رطوبت در خاك افزایش می­‌یابد و آب به مقدار بیشتری در بافت خاك نگهداری می‌شود. در این حالت ورمی­كمپوست موجب رها شدن تدریجی آب از خاك شده است و از تبخیر سطحی و یا نفوذ سریع آب به داخل عمق خاك (عمق دور از دسترس گیاه) جلوگیری می‌كند. ورمی­كمپوست به حل شدن مواد مغذی خاك نیز كمك می‌كند. ورمی­كمپوست در ایجاد تعادل ما بین مواد معدنی به مواد مغذی در خاك نیز نقش مهمی را ایفا می­ کند و با داشتن تركیباتی چون نیتروژن، پتاسیم، كلسیم، منیزیم و غیره یک كود بسیار غنی به شمار می‌رود. در تركیب شیمیایی ورمی­كمپوست مقدار قابل توجهی چربی یافت می‌شود كه آن را تبدیل به یک كود كامل می‌كند، به همین دلیل در غنی­سازی گیاه از نظر مواد غذایی و احتیاجات متابولیكی، بسیار موثر است.

1 – p k gupta 2013

2 -t.v.sati 2006

به طور معمول، این مواد در سایر كودهای استاندارد تجاری یافت نمی‌شوند. زمانی كه ورمی­كمپوست با سایر كودها مخلوط شده و در زمین به­كار رود، حلالیت مواد مغذی كود به تاخیر می‌افتد و مدت زمان پایداری آن افزایش می‌یابد. در این حالت، ورمی­كمپوست با رها كردن تدریجی مواد مغذی خود در خاك در تداوم طولانی مدت فعالیت كود، سهم به ­سزایی دارد. همین ویژگی موجب می‌شود كه در طول دوران كاشت و داشت گیاه، هیچ‌گونه نیازی به افزودن مجدد کود به خاك نبوده و در این دوره فقط یک بار استفاده از كود در زمین كافی خواهد بود همچنین خواص فیزیكی و شیمیایی خاك هم­ زمان با هم بهبود می‌یابد، بنابراین این تركیب در تشدید اثرهای مطلوب و عملكرد كود تاثیر می‌گذارد. ارزشمندترین ویژگی ورمی­كمپوست در عملكرد آنزیم‌ها، میكرو ارگانیسم‌ها و هورمون‌های مختلف موجود در آن است. ورمی­كمپوست دارای آنزیم‌­هایی نظیر پروتئاز، آمیلاز، لیپاز، سلولاز و كتیناز است كه در تجزیه مواد آلی خاك و در نتیجه در دسترس قراردادن مواد مغذی مورد لزوم گیاهان نقش موثری دارد. ویژگی یاد شده موجب می‌شود تا ورمی­كمپوست به عنوان بهترین و اساسی­ترین كود برای احیای زمین‌های بایر غیرقابل كشت به شمار ‌رود. ورمی­كمپوست، سرشار از عناصر پرمصرف و كم­ مصرف و به شكل قابل استفاده برای گیاه است. براساس گزارش‌های موجود، فضولات كرم‌های خاكی از نظر عوامل شیمیایی دارای مقادیر زیادی مواد آلی و عناصر قلیایی قابل تبادل، شامل سدیم، پتاسیم، كلسیم، منیزیم، فسفر و منگنز قابل استفاده برای گیاه نسبت به خاك اطراف است و همچنین مقدار محسوسی آهن و مس در تركیبات خود دارد كه در اسید هیومیک و منابع دیگر خاك، همانند آنها یافت می‌شود.

ورمی­كمپوست یک كود %100 آلی است كه به صورت مستقیم جذب ریشه گیاهان می‌شود. ورمی­كمپوست، غنی‌ترین محیط برای حیات موجودات ذره‌بینی خاك بوده، ولی با وجود این، بدون بو و عاری از آلودگی است. (گوپتا 2013، ویوکا و همکاران 12005  و هاشمی مجد، 1387)

1-4-2 مدیریت زباله با بهره گرفتن از تولید ورمی­کمپوست

نقش مدیریت پسماندهای شهری به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت شهری بر هیچ­کس پوشیده نیست. امروزه انسان قرن بیست­و­یکم پسماندهایی کاملا متفاوت با پسماندهای انسان قرن هجده و قبل از آن تولید می­ کند و بدیهی است که در چنین شرایطی روش­های مدیریت پسماند شهری در قرن حاضر باید با روش­های معمول قرون

1 – Viveka  et al 2005

گذشته که مشتمل بر جمع­­آوری و دور کردن آن از محل زندگی انسان­ها از طریق دپو کردن آن در گودال­ها و یا سوزاندن آن بوده است، تفاوت اساسی داشته باشد. مواد زائد آلی را می­توان با نوعی کرم خاکی مخلوط نموده که بعد از مدتی تبدیل به کودی غنی برای مصرف کشاورزی رساند. ( زارعی 1392)

مدیریت مطلوب زباله­های شهری و صنعتی با توجه به حجم بالای تولید روزانه آن­ها در تمامی کشورها از اهمیت ویژه­ای به خصوص از دیدگاه زیست محیطی و بهداشتی برخوردار است. با توجه به محدودیت مکان­های مناسب دفع انواع زباله­ها و از سویی اثرات نامطلوب دفن زباله و سایر روش­های حذف و یا کنترل زباله­ها بر سلامت عمومی و محیط زیست، حرکت در جهت مدیریت بهینه پسماندها با نگاهی به توسعه پایدار از اهداف اصلی جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می­باشد. در همین راستا بازیافت زباله­ها در راس برنامه ­های مدیریت زیست محیطی، نقش مهمی در تولید مواد آلی و جایگزینی کودهای پر مخاطره شیمیایی و نیز رهایی اکوسیستم­­های آبی و خاکی از آلودگی زباله­های تولیدی دارد. در این راستا با بهره گرفتن از کرم خاکی و ایجاد ورمی­کمپوست تولید کمپوست به طریق بیوتکنولوژی از کلیه منابع آلی از جمله زباله­های خانگی، ضایعات کشاورزی، لجن تصفیه فاضلاب و غیره صورت می­گیرد. در فرایند تولید ورمی­کمپوست از زباله­ها، یک کود آلی بسیار مغذی تولید می­گردد که علاوه بر نداشتن خطرات زیست محیطی آن، روند باز گردش آن­ها را به طبیعت به صورت کود مصرفی تسریع می­نماید.

در فرایند تولید ورمی­کمپوست روزانه امکان تبدیل 500 کیلوگرم زباله در هر مترمربع با ضریب تبدیل 90 درصد به ورمی کمپوست وجود دارد. بنابراین از آنجا که بیش از 80 درصد از زباله­های تولید شده در شهرها، مواد آلی و قابل تبدیل به کمپوست است، اهمیت اقتصادی این فرایند بدیهی می­نماید. (میشرا و همکاران 12014، سلیمانی ساردو 1391 و فاتحی 1389)

1-4-3  تاثیر ورمی کمپوست بر روی خاک

مواد حاصل از تغذیه کرم خاکی بعد از دفع، خاکدانه­ های مستحکمی را تشکیل می­دهد که یکی از پایدارترین انواع خاکدانه­ها و همچنین بهترین نوع خاکدانه یعنی خاکدانه کروی را تشکیل می­دهد. ورمی­کمپوست کودی است که به عنوان اصلاح­کننده خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی خاک به کار برده می­ شود.

1- Mishra et al,2014

علاوه­­بر این، وزن مخصوص کم، فاقد بو و میکرو ارگانیسم­های پاتوژن و باکتری­ های غیر هوازی و قارچ و همچنین علف هرز می­باشد. نکته­ای که در مورد ورمی­کمپوست بایستی به آن اشاره کرد قابلیت جذب آب با حجم بالا، شرایط مناسب جهت دانه­بندی و قدرت نگهداری مواد غذایی مورد نیاز گیاه را فراهم می­ کند که باعث حاصل­خیزی خاک می­ شود. ورمی­کمپوست همچنین مواد غذایی و هورمون­های محرک رشد گیاهان را فراهم می­ کند. (زارعی 1392،  گوپتا 2013)

1-4-4  مزایای ورمی­کمپوست در یک نمای جامع

ورمی­کمپوست یکی از غنی­ترین کودهای آلی و بیولوژیک شناخته شده در دنیا می­باشد. ورمی­کمپوست مزایای

بسیاری دارد که مهمترین موارد به شرح زیر می­باشد.

1- سبک و فاقد هرگونه بو می­باشد.

2- عاری از هرگونه علف هرز و یا بذر علف هرز می­باشد.

3- حاوی میکرو ارگانیسم­های هوازی مفید مانند ازتوباکتر می­باشد.

4- در این کود میزان عناصر اصلی غذایی و قابلیت جذب آن در مقایسه با سایر کودها بیشتر است.

5- حاوی مقادیر مناسبی از عناصر ماکرو و میکرو مانند ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، آهن، مس، روی و منگنز می­باشد.

6- مواد محرکه رشد نظیر هورمون­ها و ویتامین­ها به ویژه ویتامین  در این کود قابل توجه است.

7- قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی را دارا می­باشد.

8- عاری از هرگونه باکتری غیر هوازی، قارچ­ها و میکرو ارگانیسم­های پاتوژن می­باشد.

9- اصلاح­ کننده مناسب خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک می­باشد.

10- امکان تهیه سایر فرآورده ­های کشاورزی از جمله کود مایع (چای کمپوست) در آن وجود دارد.

11- قابل مصرف در پرورش کلیه محصولات کشاورزی می­باشد.

12- هوا دهی بهتر خاک با ایجاد خلل و فرج و ایجاد پوکی در خاک­های متراکم.

13- ورمی­کمپوست دارای حداقل مواد سمی و سنگین همچون جیوه، کادمیم و سرب است که در کشت­های گلخانه­ای بسیار حائز اهمیت است.

14-ورمی­کمپوست دارای خاصیت اسیدی است و در جذب بعضی از مواد غذایی غیرمحلول نقش اساسی داشته و از فرسایش خاک جلوگیری می­ کند.

15- استفاده از ورمی­کمپوست موجب افزایش مقاومت گیاهان در مقابل امراض می­گردد.

16- ورمی­کمپوست علاوه بر کمیت، در ارتقای کیفیت محصول نیز نقش اساسی را ایفا می­ کند. ( گوپتا 2013 و ساتی 2006، منیوچی و همکاران 12013، زارعی، 1390)

1-4-5  مزایا و کاربرد کرم

از جمله مزایا و کابرد کرم می­توان به مدیریت کود در مزارع پرورش گاو، اسب و خرگوش و استفاده از فضولات کرم (ورمی­کمپوست) در بهبود و اصلاح خاک مزارع و گلخانه­ ها و به تبع آن افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی اشاره نمود. تولید پروتئین کرم به عنوان جیره غذایی آبزیان و طیور با بهره گرفتن از پودر کردن لاشه بدن کرم مسن امکان­ پذیر می­باشد. می­توان از پرورش کرم به منظور استفاده در زمین­های کشاورزی و همچنین برای مصرف خوراکی انسان استفاده کرد. پرورش جهت خشک کردن و استفاده در صنایع بهداشتی و آرایشی از دیگر کاربردهای این گونه از کرم­ها می­باشد.( گوپتا 2013)

1-4-6  مقایسه ورمی کمپوست با کودهای موجود در بازار

کودهایی که در بازار یافت می­شوند به سه دسته تقسیم ­بندی می­شوند که شامل کود شیمیایی، کود دامی و کود سبز است. مزایا و معایب این کودها در مقابل همدیگر به صورت جدول 1-1 مشاهده می­ شود

تعداد صفحه : 90

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.