معماری و شهرسازی

پایان نامه ضوابط و ویژگیهای منحصر بفرد معماری ایرانی می تواند در احیاء ارزشها، سنن و الگوهای مترقی معماری این مرز و بوم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری 

عنوان : ضوابط و ویژگیهای منحصر بفرد معماری ایرانی می تواند در احیاء ارزشها، سنن و الگوهای مترقی معماری این مرز و بوم

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد 

عنوان :

ضوابط و ویژگیهای منحصر بفرد معماری ایرانی می تواند در احیاء ارزشها، سنن و الگوهای مترقی معماری این مرز و بوم

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در دنیای امروزی که به سمت جهانی شدن حرکت می کند ، سعی می شود بر مشکلات مانند هجوم فرهنگهای بیگانه غلبه شود. روند رو به رشد در قالب فرهنگی کوششی است که برای هر چه نزدیک شدن به این هدف ما را یاری می کند .در این پروژه با توجه به رویارویی سنت ومدرن این مسائل مطرح می شود:

کاربرد اصول معماری ایرانی در طراحی موزه تا چه اندازه می تواند به تامین نیازهای فضایی کمک کند؟ طراحی موزه تا چه اندازه می تواند موجب ارتقا شناخت جامعه نسبت به لباس اقوام ایرانی شود؟ اصول معماری ایرانی تا چه اندازه می تواند در احیاء ارزشها و الگوهای مترقی معماری این مرز و بوم تاثیر گذار باشد؟ بدیهی است  با بررسی سبک ها و گرایش های مختلف در دورهای زمانی ، در یک چارچوب نظری منسجم می توان از آن به عنوان ابزاری جهت شناخت سایر مؤلفه هاو ارزشهای معماری ایرانی در آثار معماران استفاده نمود . همچنین می توان به ارزیابی دقیق تری به منظور شناخت این اصول و بهره گیری از آن در معماری ایرانی حاضر ، در طی سالهای آینده دست یافت .

پژوهش حاضر پس از بررسی مفاهیم موزه ، تاریخچه  پوشاک در ادوار و اقوام مختلف ، اصول وارزشهای  معماری ایرانی ، نمونه های مشابه ، خصوصیات جغرافیایی شیراز ، برنامه  فیزیکی طرح و معرفی آن پرداخته شده است .

مبحث پوشش و پوشاک در طول تاریخ همواره حائز اهمیتی بوده است و چه بسا که در بررسی روند تاریخی آن شاهد تغییر ، رشد و تکامل صعودی آن بوده ایم. و بلاخص در دوران معاصر که این مسئله از مرز صرفاً «پوشش و پوشاک» گذشته و به صورت یک دغدغه برای عموم مردم درآمد. در پایان قرن 21 دیگر مصرف فقط یک روند اجتماعی-فرهنگی نبوده و به مرامی تبدیل شده است که می توان از خلال تاثیرات آن بر جامعه و خرده فرهنگ های اجتماعی به آمدن دوران جدیدی در تاریخ کشورهای اروپایی پی برد.حال آنکه این مرز و بوم خود صاحب تاریخ لباس غنی می باشد و علاوه بر آن لباس محلی اقوام مختلف ایران نیز دارای مفاهیم ارزشمند و همساز با محیط و اقلیم می باشد که خود می تواند منبع الهام برای لباس مردم امروز ایران باشد. در این پروژه نیز سعی و تمرکز در ایجاد مکانی مناسب بوده که در جهت معیار های اسلامی اجتماعی نظام بتواند با حفظ ارزشهای لباس ایرانی در جهان قدم نهاده باشد.

پس می توان گفت: انسان اول نگاه می کند، سپس می بیند و از آن چه دیده است، استفاده می کند چرا که دیدن، خود مقدمه ای است برای تغییر سمت و سوی جامعه به سمت ایرانی پوشیدن.

 

فصل اول:

پروپوزال

  • مقدمه

انسان تنها موجود زنده ای است که علاوه بر پوشش طبیعی وموروثی خود پوششی اضافی وساخت دست خودبر اندامش می افزاید هر چه که کاستن  از این پوشش ثانوی به انسان ها جلوه ای همسان میدهد افزون بر آن وجوه تمایزشان را بیشتر می کند.

تاجایی که لباس اولین میزان تمیز فرد از جمع  و اولین معرف پاره ای  از دیدگاه های او در دیدگاه مخاطبان می شود که شخصیت اجتماعی و خاستگاه قومی و اقلیمی و فرهنگی فرد را حکایت میکند .جایگاه  طبقاتی واجتمایی را بر ملا می کند.خصوصیات صنفی –معیشتی وگاه  حتی رویکرد های  سیاسی –فرهنگی و عقیدتی افراد را شامل می شود .

هر یک از ما اولین ارزیابی هایمان را از دیگران  با برانداز کردن شکل و شمایل و نوع پوشش آنها  آغاز میکنیم  وهر کدام از ما در تلفیقی از خودآگاهی و نادانستگی آن طور لباس می پوشیم  که ترجیح میدهیم  آنگونه باشیم یا آنطور جلوه کنیم .

لباس ها همانطور که معرفی کننده  فردیت آدم ها وتعلقات اجتماعی شان هستند به همان  طریق می توانند پوشاننده آن ویژگی ها نیز باشند و باعث انحراف  ذهن انسان  در ارزیابی اولیه از آنها میشود این انحراف به دو گونه ایجاد می شود :

اول به دلیل اینکه تبادل ها و تعادل اجتماعی افراد گاه یکسانی  و شباهت هایی برای مخفی  کردن پاره ای از ویژگی ها که نوع خاصی از لباس معرف آن ویژگی ها نباشد.

استاد شریعتی در کتاب “پدر.مادر ما متهمیم” بیان می کند:بزرگترین  مانع اجرای طرح  استعمار فرهنگی است . یعنی بوک کردن  جامعه مترقی وفرهنگ زدایی روشنفکران .

باید در برابر استعمار فکری  وسلطه اعتقادی و روانی تهیدست  وبی مقاومت وفاقد اصالت تاریخی و شخصیت با لذت انسانی  واستقلال روحی  شوند تا آرام آرام به چنگ آیند و در واقع شناسه فرهنگی نداشته باشند .

مطالعات انجام شده  نشان میدهد که مذهب ،شرایط  و عوامل طبیعی، نوع معیشت  و فعالیت های جنبی تولید و منزلت اجتماعی در شکل گیری  و ترکیب پوشاک محلی هر قومی از عوامل عمده به شمار می آیند.

پوشاک از راه مجموعه ای  علایم مادی به یک نظام ،ارتباطی فرهنگی در میان مردم جامعه برقرار می کند. رمز گشایی از این علایم و دریافت معانی و مفاهیم آن در هر گروه اجتماعی و جامعه  مستلزم درک رفتارهای  اجتماعی و فرهنگی مردم آن گروه و جامعه  و استمرار دوام آن در حیات تاریخی نسل ها است.

در آغاز شکل گیری  اجتماعات بشری و در جامعه های  اولیه پوشاک جنبه  ونقش حفاظتی داشته و برای مصون نگه داشتن  بدن انسان در برابر عامل های طبیعی و اقلیمی آب و هوایی به کار رفته است. بعد ها فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در جامعه و شکل گیری عقاید دینی – مذهبی در ذهنیت مردم، پوشاک و نوع رنگ و جنس و شکل و سبک دوخت تن پوش ها، زمینه و نقش  فرهنگی  یافت، و کارکرد اجتماعی و فرهنگی و نمادین آن برجسته شد. هر یک از تن پوش ها و زیور ها و آرایه های مخصوص آنها به صورتی رمزی و نمادین  مفاهیمی را در جامعه میرساند.

تن پوش ها نشان دهنده پایگاه و منزلت اجتماعی و قومی مختلف می باشد.به طور کلی هدف از ایجاد رشته های گوناگون هنر دستیابی به مجموعه ای از دانش ها، فنون، تقویت قوه خلاقیت، ابداع و کسب تجارت مفید  توسط انسان هایی مستعد و آگاه می باشد.تا در نتیجه قادر باشند با حرکتی صحیح و از طریق  تفکر و ذهنیتی متعادل به مقصد نهایی که همان تکامل انسان ها در مسیر الله است برسند.

هنر هر زمان تجلی گاه روح و جوهر عصر خویش تن است. و میتواند بر حسب اندیشه ها و ارمانهای صحیح در خدمت اهداف الهی قرار گرفته و همانند دیگر پدیده های تکاملی روح بشر- چون علم به دانش و عبادت –انسان را در مسیر تکامل معنوی قرار داد. هنر راستین فراورده ای از اندیشه ها تعالیم و تجربیاتی است که از متن فرهنگی و ایدئولوژی انسانها می جوشد.

بنابراین  شامل دستاوردهای ذهنی – اخلاقی و دانش توام با ابداع و تجربه منتج از فلسفه زیستن و ایمان افراد جامعه است.

با توجه به چنین ابعاد ارزشمندی لازم و شایسته است که همواره بخشی از نیروهای اجتماع توان خود را مصروف گسترش و پیشرفت هنر بنمایند. که از این راه نه تنها به توسعه و نشر فرهنگی انسانی یاری میدهد بلکه با تکیه بر اعتلا و احیای هنرهای کاربردی به طور خاص در خودکفایی اقتصادی و بازرسی کشور موثر واقع میشود.

  • بیان مسئله

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه ‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

یکی از دیداری ترین و در عین حال زنده ترین نمونه های حیات فرهنگی یک جامعه پوشاک و نوع لباس مردم آن جامعه است. آشنایی با تاریخ لباس و پوشاک ایرانیان نه تنها اطلاعاتی در خصوص ظاهر مردمانی که در ادوار مختلف تاریخی زندگی می کرده اند در اختیارمان می گذارد. بلکه ما را با  انواع سلیقه های نوع دوخت و رنگ مدل های مختلف لباس بافت انواع پارچه ها و صادرات و واردات پوشاک و تأثیر پذیری و تقلید از لباس مردمان نواحی دیگر اختصاص پوشاکی خاص به گروه یا طبقه ای اجتماعی آشنا می سازد و همچنین درباره چگونگی روند و تکامل انواع پوشش ها اطلاعات مفید و جالب توجهی ارائه می نماید.لباس همواره وسیله ای برای نشان دادن جایگاه اجتماعی و حتی طرز تفکر افراد بوده است و نقش نشانه و سنبل را داشته است. در معماری نیز این سبک های مختلف معماری به عنوان نشانه وسنبل برای نشان دادن جایگاه اجتماعی ساختمان و یا صاحب ساختمان به کار می روند.لباس و ساختمان هر دو وسیله ای برای پوشش بدن هستند. هر دو نقشی اجتماعی دارند. و در نهایت در مدل ها و روش ساخت نقاط مشترک زیادی دارند.

با توجه به این امر كه همیشه تفكرات و جهان بینی افراد بر زندگی آنها تاثیرگذار می باشد و آرامش انسان در گرو هماهنگ بودن با جهان بینی و ایدئولوژی خود می باشد، لزوم حكمفرمایی ارزش های اسلامی و دینی بر شهرسازی و معماری اسلامی امری حیاتی محسوب می گردد. همچنین مصنوعات هر جامعه باید مبتنی بر فرهنگ آن جامعه باشد تا بتواند حافظ هویت و ریشه جامعه گردد؛ پس در شهرسازی و معماری ایران، باید هم ارزش های اسلامی و هم فرهنگ اصیل ایرانی، در طراحی شهری مورد توجه قرار گیرد تا كشور ایران نمونه بارزی از شهری اسلامی و ایرانی باشد.(مشكات روحانی، خادمی،1389،6)

هدف اصلی این پروژه ایجاد مجموعه ای طراحی شده و تامین نیاز های فضایی آن مانند «موزه لباس» به منظور آشنایی با قدمت و دیرینه لباس ایرانی و پوشش قومی های مختلف، همچنین طراحی فضاهای آموزشی و آموزشگاه های طراحی لباس همچنین طراحی سالن های تخصصی نمایش لباس Fashion Show به منظور ترویج مد و الگو های طراحی شده و تامین نیازهای اقتصادی مجموعه و همچنین طراحی یک فضای نشیمن و یک پاتق آزاد برای گردهمایی عامه مردم به خصوص جوانان و گفتگو و تبادل و ارائه نظرات و اندیشه ها ی نیازهای انکار ناپذیر این سنین می باشد.

همچنین تحقیقات در زمینه پیشینه ارتباط فرهنگ و نوع پوشش با معماری، مطالعه در زمینه ارتباط تاریخ معماری و تاثیر معماری بر نوع پوشش اقوام و ملیتهای مختلف و بلعکس، ایجاد یک مجموعه طراحی شده و سازمان یافته که شامل زیر مجموعه ای کامل از فضاها و نهادهای مرتبط و تاثیر گذار بر این اموراست، می باشد.

بخش نمایش و موزه است که خود می تواند تأثیر بسزایی در پوشش مردم داشته باشد. چرا که دیدن، خود مقدمه ای است برای تغییر سمت و سوی جامعه به سمت ایرانی پوشیدن.انسان اول نگاه می کند، سپس می بیند و از آن چه دیده است، استفاده می کند.ایجاد محیطی پذیرا و تأثیر گذار برای بازدید کنندگان از دیگر اهداف این پروژه می باشد.

تعداد صفحه : 172

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.